Szkoła Pogranicza - Warsztat Podsumowujący

 28 listopada - 1 grudnia 2014, trzydniowe spotkanie uczestników projektu Szkoła Pogranicza - realizatorów działań lokalnych i ekspertów zaangażowanych w przebieg projektu.


 Zaplanowany na dni 28 listopada - 1 grudnia 2014 warsztat podsumowujący to trzydniowe spotkanie uczestników projektu Szkoła Pogranicza - realizatorów działań lokalnych i ekspertów zaangażowanych w przebieg projektu. Ten ostatni element dwuletniego program edukacyjnego dla liderów działań integracyjnych w wielokulturowych społecznościach lokalnych w Białorusi, Ukrainie i Gruzji ma na celu głębszą refleksję nad umiejętnościami, które zdobyli uczestnicy, wymianę doświadczeń z realizacji projektów lokalnych i planowanie przyszłych działań. W programie warsztatów znajdą się prezentację przebiegu i rezultatów realizowanych od kwietnia 2014 do listopada 2014 działań lokalnych, warsztaty dotyczące perspektywy kontynuacji i rozwoju powstałych inicjatyw, międzynarodowego networkingu oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. Ważnym elementem programu będą otwarte prezentacje i debata Edukacja dla Partnerstwa [Wschodniego] współpraca, wymiana doświadczeń, dobre praktyki w dniu 28 listopada, na która zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, którzy zainteresowani są kontynuacją współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego.

 

Uczestnicy

Uczestnikami warsztatów będą absolwenci programu Szkoły Pogranicza, którzy w okresie kwiecień - listopad 2014 realizują wypracowane w ramach programu inicjatywy lokalne w Białorusi, Gruzji i Ukrainie, które uzyskały wsparcie finansowe w wyniku wewnętrznego konkursu na prodemokratyczne inicjatywy społeczne:

Dzestra Talks - seria wykładów i dyskusji w przestrzeniach publicznych miasta Czerniowce w Ukrainie;

Visual Storytelling: Tbilisi Migrant Stories - działania edukacyjno - artystyczny adresowane do wspólnot nowych imigrantów w Tbilisi;

Festiwal Pryzba - inicjatywa Teatru Kryly Halopa z Brześcia, której celem jest stworzenie platformy dla wymiany poglądów oraz budowania kapitału społecznego na poziomie lokalnym, jak również stworzenie przestrzeni edukacji nieformalnej w dziedzinie kultury niezależnej i społecznego aktywizmu w Białorusi;

Our Pidzamche Neighborhood Festival - seria działań w przestrzeni miejskiej Lwowa w dzielnicy Podzamcze, która ma na celu integrację społeczności lokalnej w duchu solidarności, wzajemnej pomocy oraz aktywności obywatelskiej a także zainicjowanie trwałej zmiany w percepcji dzielnicy w ogóle.

Ponadto do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, którzy zainteresowani są współpracą z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz przedstawiciele instytucji, które wspierają programy i inicjatywy w tym obszarze.

Cel spotkania

Warsztaty będa okazją do podumowania dwuletniego programu edukacyjnego dla młodych animatorów kultury z Białorusi, Ukriany i Gruzji. Prezentacja działań, które zostały zrealizowane w konkretnych społecznościach lokalnych stanowić będzie punk wyjścia do dyskusji nad  wyzwaniami, które stoją przed szeroko rozumiana pracą kulturową na rzecz budowania więzi społeczych i solidarności na poziomie wspólnot lokalnych, rolą edukacji i sztuki w budowaniu kapitału społecznego oraz praktyce budowania dobrego sąsiedztwa w wielokulturowym środowisku. Przy wsparciu międzynarodowych ekspertów postaramy się wypracować rekomendacje, które pozwolą na dalszy, długofalowy rozwój nowopowstałych inicjatyw. Obecność środowisk zainteresowanych nawiązaniem współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego pozwoli wypracować i zainicjować przyszłe wspólne działania. Program uzupełniać będą prezentacje programów Międzynarodowego Centrum Dialogu, które otwarte są na zaangażowanie nowych partnerów w pracę artystyczno-edukacyjną oraz wieczorne wydarzenia artystyczne.

  Informacja o Programie Szkoła Pogranicza

Szkoła Pogranicza to dwuletni, międzynarodowy program kształcący liderów działań integracyjnych w społecznościach wielokulturowych. Program współfinansowany jest przez  Solidarity Fund. Uczestnikami programu są animatorzy działań kulturalnych, aktywiści społeczni, dziennikarze, artyści, nauczyciele oraz członkowie samorządów lokalnych z krajów Partnerstwa Wschodniego: Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Polski. Ta nowoczesna szkoła- warsztat, której celem jest kształcenie nowych kompetencji w kulturze, m.in. w dziedzinach zarządzania, animacji kultury, nowych mediów i dialogu międzykulturowego, jest wyrazem zaangażowania Fundacji Pogranicze w budowanie Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego - opartego na długofalowym procesie budowania kapitału społecznego. Podczas szkoły letniej w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, przy odwołaniu do doświadczeń Fundacji Pogranicze oraz ekspertyzy lokalnych i zagranicznych wykładowców, uczestnicy zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczne umiejętności. Integralnym elementem projektu są warsztaty lokalne w krajach partnerskich oraz komponent praktyczny poprzez prezentację konkretnych narzędzi pracy edukacyjnej i społecznej uczestnicy projektu zostają zainspirowani do stworzenia własnych projektów, a najciekawsze z nich, wyłonione w drodze konkursu, otrzymują wsparcie finansowe.

W ramach działań projektowych powstał interaktywny blog projektu 

 

Szkoła Pogranicza, Krasnogruda, 28 listopada 2014, Foto: Wiesław Szumiński


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

 

 

 

Współorganizator

 


 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

 

 

Budowa niewidzialnego mostu. Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim

 

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

TONY JUDT LECTURE, wykład Krzysztofa Meissnera - Fizyka i transcendencja

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

III Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

II Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

I Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI