Tryptyk Bośniacki

  

 

W 2004 roku minęło 10 lat od masakry w Srebrenicy, która stała się symbolem tragedii rozpadu byłej Jugosławii. Latem 2004 roku odbudowany został Stary Most w Mostarze, którego zburzenie stało się symbolem upadku idei wielokulturowości, stanowiącej jeden z filarów dziedzictwa europejskiego. Przywykliśmy w Europie uważać, że dramat Bośni - kraju ludzi różnych religii i narodowości, który u progu XXI wieku poniósł klęskę w walce z nacjonalizmem i fundamentalizmem – wydarzył się na peryferiach naszego świata, daleko od spraw, którymi sami żyjemy. Szybko zapomnieliśmy o oblężeniu Sarajewa przez fanatycznych zwolenników segregacji narodowej i czystek etnicznych, wobec których przez trzy długie lata pozostawaliśmy bierni i bezsilni. Dzisiaj, w obliczu narastającej w każdym zakątku Europy nowej fali nacjonalizmów, separatyzmów, ksenofobii i religijnego fundamentalizmu, najwyższy czas przewartościować nasze dotychczasowe sądy. Pora powrócić do Bośni, by znaleźć się u źródeł kryzysu europejskiego, który dzisiaj zatacza coraz szersze kręgi.

Tryptyk bośniacki to projekt kulturowy, który poprzez twórczą praktykę artystyczną oraz refleksję starał się powrócić do Bośni jako do istotnego doświadczenia w wymiarze europejskim, a przede wszystkim usiłuje znaleźć drogi wyjścia z kryzysu, nakreślając nową mapę praktyk i idei w obliczu wyzwań przed jakimi stoi współczesna, wielokulturowa Europa. 

Na tryptyk składały się działania w trzech dziedzinach kulturowego dziedzictwa: pracy artystycznej i edukacyjnej z dziećmi, literatury i refleksji humanistycznej. Do każdej z tych dziedzin przypisane zostały tematy: Stary Most - Pokolenie Bośni - Nowa Agora. Każde z tych działań było realizowane w odrębnej, jemu tylko przypisanej formie: pracownia teatru - kawiarnia literacka - sympozjon.

Wreszcie każde z nich toczyło się w innym, starannie dobranym miejscu w Bośni, której symbolika i realia związane są z tematem: Mostar - Sarajewo - Ilidża.

Praca z młodzieżą i dziećmi toczyła się w pracowniach warsztatowych: słowa, opowieści, księgi, ceramicznej, kamieniarskiej, kowalskiej, teatru, pieśni, multimediów i dźwięku.

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 

 

   

 


Księga Mostu / Knjiga Mosta / The Book of the Brige „Księga Mostu" powstała podczas warsztatów „Neimar - budowniczy mostów" przeprowadzonych w Mostarze i w Sejnach. Praca warsztatowa z młodzieżą żyjącą w wielokulturowych społecznościach w Bośni i Hercegowinie, Wielkiej Brytanii i Polski, była praktyczną częścią „ Tryptyku Bośniackiego ", poświęconego problemowi kryzysu społeczeństwa wielokulturowego w Europie.
"Kroniki Sejneńskie" w Mostarze Młodzi artyści z Sejn pokazali zgoła niedziecięcy spektakl ku zdumieniu bośniackich i angielskich gości. To był jeden z magicznych momentów dwutygodniowych artystycznych warsztatów w stolicy Hercegowiny w ramach projektu Stary Most, poświęconego odbudowywaniu więzi między ludźmi różnych religii i narodowości. W budynku byłej łaźni wybudowanej jeszcze za Habsburgów niedaleko mostu Musala w samym centrum Mostaru usłyszeć można było opowieści z niewielkiego przygranicznego...
17-31 lipca 2005 - Tryptyk Bośniacki Realizacja projektu "Tryptyk Bośniacki" w Mostarze. 
Stary Most - Warsztat Księgi Przygotowywanie "Księgi Mostu i Mostaru", przy użyciu różnych technik (rysunek, akwarela, kolaż). Zbieranie i opracowywanie materiału pisanego i plastycznego, który będzie tworzył treść księgi. Księga stanie sie zapisem dokumentującym wszystkie działania projektu "Tryptyk Bośniacki".  Prowadzący: Wiesław Szumiński
Stary Most - Warsztat Multimediów Praca uczestników warsztatu z aparatami i kamerami cyfrowymi. Ćwiczenia warsztatowe z użyciem programów Photoshop i Imoovie. Tworzenie «portretów intymnych» Mostaru - krótkich etiud filmowych dokumentujących życie Mostaru oraz fotograficznych tryptyków mostarskich - portretów Mostarian, mostów i rzek.  Prowadzący: Brendan Jackson, Graziano Milano, Zbyszek Gozdecki 
Stary Most - Warsztat Pieśni Warsztat obejmował: Poznawanie sevdalinki jako formy muzycznej (historia, wykonawcy, sevdalinka dzisiaj). Uczenie się sposobu wykonywania sevdalinki. Tłumaczenie tekstów sevdalinek i uczenie się pieśni. Śpiewanie sevdalinek a capella oraz śpewanie z akompaniamentem fortepianu i z kudunem.  Prowadząca: Lejla Ćatović 
Stary Most - Warsztat Słowa Prowadzący: Krzysztof Czyżewski  Radionica reči; Voditelj: Krzysztof Czyzevski  Rad na simbolici reči povezanih sa mostom, Mostarem i tradicijom BiH. pronalaženje reči i stvaranje mape reči koje imaju posebno mesto i značenje u kontekstu pojedinih kulturnih tradicija. Pisanje tekstova sa decom: „Litanija o Mostu“ i „Pismo Neimaru“. 
Stary Most - Warsztat Dźwięku Prowadzący:  Husein Oručević   Tworzenie mapy dźwiękowej miasta Mostar. Wykorzystanie materiału dźwiękowego  do realizacji filmów powstałych w warsztacie multimedialnym.  Nagrywanie rozmów z ludźmi, mieszkańcami Mostaru a także gości spotkania.  Realizacja dźwiękowa z otwarcia nowego mostu w Mostarze. 
Stary Most - Warsztat Kamieniarski Prowadzący:  Sulejman Dogan Oglu   Wizyta w pracowni kamieniarskiej przy odbudowywanym meczecie Masala. Praca z kamieniem i narzędziami używanymi do obróbki   kamienia wykorzystywanego do budowania mostów. Poznawanie techniki budowania Starego Mostu.  
Stary Most - Warsztat Opowieści Prowadzący: Bożena Szroeder i Husein Oručević  Goście: Erna Cipra, Tihomir Rozić, Ferid Muslibegović, Jusa Nikšić, Zlatko Serdarević, Alija Dilberović, Mile Babić  Spotkania i rozmowy z mieszkańcami Mostaru. Zapisywanie opowieści o Mostarze i jego przeszłości. Zbieranie legend, mitów i historii o życiu codziennym miasta. Tworzenia własnych opowieści o Mostarze na podstawie wysłuchanych opowieści ludzi. Rozmowy na temat historii ustnej i jej znaczenia dla tradycji. 
Stary Most - Podróże BLAGAJ  W Blagaj znajduje się źródło rzeki Buny, wypływające z jaskini w skale. Na szczycie góry, na wysokości 25 metrów wiją swoje gniazda orły. Poniżej znajduje się klasztor (jeden z najstarszych), po arabsku tekija, z przełomu XV i XVI wieku, zbudowany w stylu tzw. baroku tureckiego. Przebywali w nim derwisze, których celem było połączenie się z Bogiem poprzez rytualną modlitwę, ubóstwo i praktyki ascetyczne. Okoliczni mieszkańcy wierzą, że jest to święte...
List do Neimara Drogi Neimarze, strażniku, który każdej chwili czuwasz przy nas; żyłeś budując mosty, a teraz pozostała po Tobie tylko tajemnica, na poszukiwanie której - my, młodzi uczniowie Twoi - udaliśmy się do Mostaru; udamy się także w inne miejsca, powiedz tylko, gdzie Cię szukać? po jakich znakach poznać dzieło Twoje? w których księgach zdobyć wiedzę o rzemiośle Twoim? Wiemy, że jesteś gdzieś blisko, że trwasz wiecznie. Porozmawiaj z nami. 
Litania dobrego mostu LITANIA DOBREGO MOSTU  O Dobry Moście, ciepły jak dłoń wędrowca, którą sobie słońce przesłania zanim w dal, ku drugiemu brzegowi nie spojrzy, głęboko się kłaniasz w pokorze nad Dobrym, który w rzece stoi, w Twoich wnętrznościach, i niewidzialnie ramiona dwóch wież osobnych spaja.  The Bridge is a World – Jestem człowiekiem – Dobri prevedi me na drugu stranu 
Neimar - Posłaniec - Budowniczy mostów Na Bałkanach i szerzej, w całym obszarze imperium otomańskiego, budowniczych mostów nazywano „neimarami”. Ponieważ brzegi rzek były tu trudno dostępne, ich zbocza urwiste, a ludzie mieszkający po obu stronach rzek często różnili się wyznaniem, językiem czy narodowością, mistrzów budowy mostów szczególnie tutaj ceniono. Nie lada kunsztu wymagało zbudowanie trwałego mostu, dzięki któremu możliwa stawała się wymiana dóbr materialnych i duchowych. Takim...
Rzemiosło Pogranicza w Kamiennym Mieście Rzemiosło Pogranicza w Kamiennym Mieście  Przez dwa ostatnie tygodnie lipca Mostar przeżywał oblężenie młodych ludzi z polsko-litewskiego pogranicza i z Anglii. Ich bośniaccy rówieśnicy gospodarzyli spotkaniu. Z aparatami cyfrowymi w ręku, notatnikami, szkicownikami i kamerami portretowali przechodniów, budynki mostarskie, nagrywali odgłosy miasta. Prócz tego uczyli się sztuki aktorskiej w teatrze w Mostarze, śpiewali bośniackie sevdalinki, lepili gliniane tabliczki z ornamentami miasta, pisali...
Bridge of Words. Cross-cultural action in Mostar. One cannot erect a bridge that  will last without establishing a  language which expresses it  Mostarians do not regard  their bridge as a material object,  but as a human being - a very  close one too. 
Mostar - Kronika Pewnego Miasta Około 1440 roku przy ujściu Radobolji do Neretvy, za panowania Księcia Stjepana Vukcicia Kosacy, zbudowano drewniany most łańcuchowy i dwie baszty. Była to pierwsza budowla na miejscu dzisiejszego miasta. 
O spektaklu "Zakochany obłok" WIECZORNA OPOWIEŚĆ TANJI MILETIĆ - ORUčEVIć  O spektaklu "Zakochany obłok"  W cyklu wieczornych spotkań i prezentacji Tanja Miletić - Oručević opowiedziała o współtworzeniu spektaklu przygotowanego w Mostarskim Teatrze Lalek przez Wojciecha Wieczorkiewicza - reżysera z Polski na podstawie opowieści Nazima Hikmeta. Konstrukcja spektaklu oparta jest na walce dobra i zła, piękna i przemocy.
Sejneńczanie spotkali się z muzułmanami i Chorwatami z Bośni i Hercegowiny Budowali most  Młodzież polsko-litewska z Sejn wróciła z Bośni i Hercegowiny. W kraju, gdzie piętno wojny i przemocy odcisnęło się na najnowszej historii i życiu codziennym, pozostawali przez dwa tygodnie.  Poznawali dzieje konfliktów politycznych, etnicznych i religijnych z pierwszej ręki. Z rozmów z bośniackimi rówieśnikami, którzy podczas wojny mieli po trzy lata, i opowieści dorosłych świadków krwawych wydarzeń. 
1

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI