Wycinki prasowe


Ożywiają przeszłość, 16 kwietnia 2004, Gazeta Współczesna Sejny. Zaledwie odbył się wernisaż wystawy starych sejneńskich dokumentów, a już za tydzień cenne akta dominikańskie znikną z gablot Białej Synagogi. Wrócą na swoje miejsce do archiwum parafialnego. Spóźnialscy, którzy nie zdążyli jeszcze zobaczyć listu Zygmunta Starego z 1522 roku, powinni tę zaległość jak najszybciej nadrobić.
Słoiku, otwórz się rozmowa z Tomasem Venclovą - "Gazeta Wyborcza", 1-2.09.01 Substancja narodowa zamknięta w słoiku gnije bardzo szybko. Najlepsze epoki w historii Litwy to czasy otwartości: renesans, barok, odrodzenie narodowe. Nawet wtedy, gdy Litwini walczyli z wpływami rosyjskimi i polskimi, byli na te wpływy otwarci. To jest dzisiaj nasz najważniejszy problem - czy się otworzymy i będziemy się rozwijać, czy też będziemy gnić zamknięci w swoim grajdołku - mówi litewski poeta i eseista    TOMAS VENCLOVA w rozmowie z Romanem Graczykiem
Venclova ponadgraniczny Urszula Pietroczuk - "Gazeta Wyborcza", 1-2.09.01 W Białej Synagodze, na białym, okrągłym podeście, przy starym, drewnianym stole litewski pisarz Tomas Venclova przyjmował wczoraj w Sejnach swoich gości.
Bohdan Osadczuk - Ukraińska lojalność Ukraińcy, największa ilościowo mniejszość II Rzeczypospolitej, zamieszkująca zwartą masą ziemie wschodnie, przez cały niemal okres międzywojenny traktowała Polaków jak okupantów. Kiedy bowiem runęły plany federacyjne Piłsudskiego, w polskiej polityce mniejszościowej zwyciężyła asymilacyjna koncepcja Narodowej Demokracji. Trwał konflikt między ówczesną racją stanu Polski a niespełnionymi postulatami politycznych przywódców oraz części hierarchii kościoła greko-katolickiego ....
Piotr Kościński - Bohdan Osadczuk Ukraiński Giedroyc Profesor Osadczuk działa przede wszystkim na rzecz naszej współpracy z sąsiadem zza Buga. Działalność ta przybiera najrozmaitsze formy - od artykułów publicystycznych, zamieszczanych w ostatnich latach zwłaszcza na łamach "Rzeczpospolitej", po bezpośrednie interwencje u najwyższych władz w Warszawie i Kijowie - w tym bezpośrednio u prezydentów obu krajów. Bohdan Osadczuk jest też częstym komentatorem wydarzeń nad Dnieprem i Dniestrem - z prośbą o wypowiedź chętnie zwracają się do...
Bohdan Osadczuk - Wielki kanclerz Rzeczypospolitej Czworga Narodów W świecie pełnym chaosu i bałaganu, ów Pan Jerzy dbał jak skrzętny dziedzic o porządek w swoim majątku, który nie miał granic i rozciągał się po całym świecie, tam gdzie mieszkali współpracownicy lub zwolennicy i przeciwnicy gospodarza. Jerzy Giedroyc po prostu był i trwał, dla wielu jako symbol kontynuacji niezależnej myśli politycznej, dla innych jako tajemniczy prorok, a dla ogółu jak niezniszczalna skała. Więcej...  
Bohdan Osadczuk - Nasze narody zachowały krzepę W Kijowie wciąż nie rozumieją głębi kryzysu europejskiego. Traktują go jak chwilowe przeziębienie, a to jest więcej niż grypa - nie wiem, czy Europa w ogóle się z niej wygrzebie. Dlatego Ukraina powinna była iść tak jak Polska, jak kraje nadbałtyckie: najpierw do NATO. I to byłaby największa ochrona naszych interesów - uważa ukraiński historyk i politolog w rozmowie z Grzegorzem Józefczukiem. 
Bohdan Osadczuk w Dziale Wycinków Prasowych CDKP. 1. "Kontury nowego pluralizmu politycznego na Ukrainie", Bohdan Osadczuk [w:] "Ukraińska myśl polityczna w XX wieku", red. Michał Pułaski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993, str. 239-245, 248. 
21 marca 1992 -Cezary Kubaszewski, "Polityka" W Polityce ukazał się artykuł Cezarego Kubaszewskiego Życie pograniczem W Ośrodku "Pogranicze" zajęcia plastyczne z dziećmi na temat “ Portret Żyda ”.  
30 marca 1992 - Jerzy Marks, "Gazeta Współczesna" W Gazecie Współczesnej z dnia 30 marca 1992 r. ukazał się artykuł Jerzego Marksa Siła pogranicza o „Pograniczu” i jego działaniach.
Odkrywanie Pogranicza - Marzenna Guzowska, "Rzeczpospolita" 19.12.1991 Środek sejneńskiej Białej Synagogi zajął drewniany krąg pokryty śnieżną tkaniną. Ławy ustawiono półkoliście, podwyższając kolejne rzędy, jak w amfiteatrze. Zaimprowizowana ściana osłoniła drzwi wejściowe, wyciszyła przestrzeń. Na jej wewnętrznej stronie zawieszono gobelin Andreja Medekina z Moskwy przedstawiający "Ostatnią Wieczerzę". Będą go mieć przed oczami siedzący na ławach. Pod osiemnastoma oknami odbudowanej bożnicy znalazło miejsce osiemnaście obrazów ilustrujących treść...
Spotkanie innego - Małgorzata Szejnert, "Gazeta Wyborcza" 6.12.1991 Synagoga w Sejnach: biało-czarna geometria. Trzy kolebki sklepienia, sześć potężnych filarów, 18 okien. W centrum - krągły podest, pokryty lśniącą, białą tkaniną. Kiedyś była w tym miejscu bima, podium, na którym czyta się Torę. Wokół białego podestu - ciężkie ławy z drewna, z wysokimi stromymi bokami, które przywodzą na myśl ciemne postacie.  Pod każdym oknem jeden z 18 obrazów namalowanych specjalnie dla tego miejsca w ostatnich miesiącach. Ich autor, Andrzej...
Claudio Magris w prasie w CDKP.  Więcej szukaj  w zbiorach CDKP.        
Za Magrisem - po śladach Europy. Laudacja. W naszym świecie, świecie pogranicza, Claudio Magris jest wszędzie, wszystko widzi, wszystko pod jego piórem nabiera znaczenia. Nie ma tu kłamstwa - ani kłamstwa słowa, ani kłamstwa formy. Jest poszukiwanie i odnajdywanie. Stąpanie po śladach - o tegorocznym Człowieku Pogranicza pisze Irena Grudzińska-Gross.
"Co oni ze mną zrobią?" Joanna Hofmann, "Gazeta Wyborcza" dodatek "Gazeta w Białymstoku" 24.09.1999 Co oni ze mną zrobią Zanim napisałem pierwszy wiersz, chciałem się poświęcić entomologii - zwierzył się "Gazecie" Jerzy Ficowski, poeta, pisarz, tłumacz, Człowiek pogranicza.  Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z Sejn postanowił w tym roku po raz pierwszy przyznać tytuł Człowieka pogranicza. Został nim Jerzy Ficowski.  Trafniejszego wyboru nie można było dokonać. Jerzy Ficowski swoją twórczością i postawą wobec życia - otwartą, tolerancyjną -...
"Żywot człowieka pogranicza" - z Jerzym Ficowskim rozmawia Marcin Niemojewski; "Nowe Książki" 2/2000 Żywot człowieka pogranicza z Jerzym Ficowskim rozmawia Marcin Niemojewski - Wydano ostatnio Pana książki: "Bajędy z augustowskich lasów", czyli opowieści zasłyszane od mieszkanki tejże puszczy. "Gałązka z Drzewa Słońca" - piąte już wydanie zbioru cygańskich baśni oraz tom poetycki "Wszystko to czego nie wiem" to bardzo przejrzyste kontynuacje głównych motywów Pańskich poszukiwań lub nawet ich podsumowania. Dwie z tych publikacji ukazały się przy okazji...
"Swój wśród swoich" Jerzy Ficowski, "Gazeta Wyborcza", 24.09.1999 Swój wśród swoich Na tylu pograniczach bywałem nieproszonym, choć szczęśliwym gościem, że chyba już czas, aby w końcu stać się gościem proszonym, a nawet pożądanym - mówił w Sejnach  JERZY FICOWSKI  laureat nagrody Człowiek pogranicza.
You Can’t Do It Just Like That . . . or, Jerzy Ficowski’s Path to Reading the Ashes. In 1943 Jerzy Ficowski was 19 years old. He had not yet made his personal mark in a world of violence and horror, but his personal reconciliation with suffering had already been born . . . I do not ask when Jerzy Ficowski’s ‘Jewish affair’ began. The question is rather when the poet’s human affair began-an affair that, with the passage of time, was transformed into an allegorical, spiritual, and emotional union with people who were condemned to a cruel death only because they were  ‘of a different...
Inny świat Jerzego Ficowskiego. Stał się przewodnikiem dla podróżujących na pogranicza, rzemieślników budowania mostów, nieufnych wobec stuprocentowych racji i szukających spotkania z innym  Kiedy Jerzy Ficowski stawił się w Sejnach po odbiór tytułu "Człowieka pogranicza", bagaż jego żywota pełny był rozmaitych skarbów. Tak wyliczał wtedy jego zawartość: "motyle, szerszenie, ważki, głosy i barwy ptaków. Bruno Schulz - herezjarcha pokątny, Leśmian - piewca bezsilnej wszechmocy......
Wolność przyniosła nam degradację literatury "Dziennik" 9 kwietnia 2007. Wybitny litewski poeta i eseista Tomas Venclova wydał właśnie znakomitą książkę o historii Wilna. "Wolność i niepodległość przyniosła degradację literatury" - mówi w wywiadzie dla DZIENNIKA. PIOTR KĘPIŃSKI, KAROLINA WIGURA: Wielu poetów polskich młodszego i średniego pokolenia tworzy dzisiaj w opozycji do starych mistrzów. Nie zapomnieli o Miłoszu, Mickiewiczu czy Herbercie, ale mieszają wpływy polskie np. z amerykańskimi – stąd wiele odniesień w tej twórczości do...
Dziadek w Wermachcie, "Dialog. Magazyn polsko-niemiecki" 79 (2007) Kaszubi i Polacy na Pomorzu nie mieli szczęścia. Kiedy w 1945 roku władzę objęli komuniści, wielu z nich z niemieckich obozów trafiało do więzień i obozów stalinowskich. Byli podejrzani, niepewni, oskarżani o zdradę. Horror historii nie skończył się dla nich wraz z zakończeniem wojny. Polskie władze komunistyczne traktowały każdego, kto podpisał niemiecką listę narodowościową, jak ciężkiego przestępcę.
Syn trzech literatur, Miesięcznik Odra, październik 2008. „Syn trzech literatur”  70-lecie urodzin Tomasa Venclovy   – No, tej książki na Litwie, albo w Litwie, jak teraz Litwini wolą mówić, nikt jeszcze chyba nie przeczytał. Bardzo niedawno ukazało się wydanie polskie, a także niemieckie. Niektórzy ludzie u nas oczywiście mogliby to zobaczyć, ale nic więcej.  Prawdopodobnie ta książka po litewsku w ogóle się nie ukaże, pomimo tego że manuskrypt jest napisany w moim ojczystym języku. Nie ukaże się, ponieważ...
Wielki Cosmopo-Lithuanus i Wilno wielu narodów, Gazeta Wyborcza, kwiecień 2009. Powiedzmy jasno: Wilno zostało odłączone od Rzeczypospolitej Polskiej ostatecznie. Niech cieszą się nim Litwini - ale też Białorusini czy Polacy. Niech będzie, tak jak było zawsze, miastem humanizmu i tolerancji, wolności i różnorodności  Drogi Tomasie,  przeczytałem Twoją książkę "Opisać Wilno" - i jestem pełen podziwu. Napisałeś książkę ciekawą, mądrą i piękną; książkę pełną erudycji, a zarazem iskrzącą się anegdotami. Czuję w niej smak i zapach Wilna, jego...
Nie pomoże nam Podbipięta, Gazeta Wyborcza, kwiecień 2009 To wspaniale, że zniknęły szlabany na naszej granicy. Niech jeszcze Polacy upamiętnią w Sejnach ważne dla Litwinów miejsca, a Litwini u siebie - Piłsudskiego. Ale obawiam się, że to prędko nie nastąpi   Drogi Adamie,  dziękuję za list i za miłe, acz niezasłużone słowa . Chyba mogą stać się okazją do przyjacielskiej dyskusji, w której spróbuję uściślić niektóre swoje sformułowania i może co nieco do mojej książki „Opisać Wilno” dodać. Nie przyjdzie to...
Tomas Venclova w prasie. W przedsionku Europy ,  "Gazeta Wyborcza" 20-21 lipca 2002   Ważne jest, by Kaliningrad rozwijał się swobodnie, mądrze i z powodzeniem, stając się częścią Europy nie tylko w sensie geograficznym, lecz także w rzeczywistości, nie odgradzając się od niej "chińskim murem", jak miało to miejsce jeszcze niedawno zniszczony nie tyle w czasie wojny, ile później (na ścianach zachowały się nawet resztki fresków). Byłoby pięknym gestem, gdyby świątynię zrekonstruowano (może z...
Gabinet Jerzego Ficowskiego. Panie Bieta i Jerzy Ficowscy na fotografii. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret Tadeusza Ficowskiego, ojca poety, pastel, 1929 rok. Zdjęcie z Bronisławą Wajs-Papuszą między innymi w jej mieszkaniu. Papusza przy harfie, foto Jerzy Ficowski, 1949. Arkusz papieru z tekstem wspomnienia Edwarda Dębickiego o wizycie Jerzego Ficowskiego w taborze Cyganów nizinnych w lasach pod Stargardem Szczecińskim, latem 1949 roku. Fotografie Cyganów ukrywających się w Warszawie podczas wojny, foto Jerzy Ficowski, 1943. Szkatuła...
Żywot człowieka pogranicza, z Jerzym Ficowskim rozmawia Marcin Niemojewski. Wydano ostatnio Pana książki: "Bajędy z augustowskich lasów", czyli opowieści zasłyszane od mieszkanki tejże puszczy. "Gałązka z Drzewa Słońca" - piąte już wydanie zbioru cygańskich baśni oraz tom poetycki "Wszystko to czego nie wiem" to bardzo przejrzyste kontynuacje głównych motywów Pańskich poszukiwań lub nawet ich podsumowania. Dwie z tych publikacji ukazały się przy okazji przyznania Panu tytułu Człowieka pogranicza przez Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur,...
CYGANIE. Rozmowa Juliana Tuwima z Jerzym Ficowskim. Wędrowny naród cygański od 400 lat żyje wśród nas, a przecież dotąd tak mało o nim wiemy, tak fałszywe i wypaczone mamy o nim wiadomości. Cyganami straszyło się u nas dzieci, Cyganie uchodzili tylko za złodziei, Cyganki zaś za wróżbitki; poeci z drugiej strony tworzyli wyidealizowane, gdyż wyimaginowane postacie koczowniczego narodu. Ale gdzieś pośrodku, pomiędzy drobnym złodziejaszkiem a romantyczno-legendarnym bohaterem, była i jest jakaś realistyczna prawda o »Romach« (tak zwą siebie...
“Myślę, więc nie ma mnie ” Lidia Ostalowska o Jerzym Ficowskim. Mówią o Panu “mistrz wiedzy tajemnej obsypany treflami”, “doktor cyganologii honoris causa”, “strukturalista w stanie dzikim”. A Pan wkłada na głowę beret, zapala papierosa i w kostiumie poety opowiada historię róż dziadka.  - Mój dziadek, nadleśniczy u Branickich, hodował róże w Białocerkiewszczyźnie. Te dzikie, które rosły na obrzeżach lasów i przy drogach, szczepił gatunkami szlachetnymi. Na dzikiej róży w jego lasach każda...
Komentarz Jerzego Ficowskiego do artykułu Józefa Kwieka „Cygańskie legendy o Jerzym Ficowskim” - Sownakuno Sownakuno   Nadali mi kiedyś Cyganie imię Sownakuno, tzn. „Złoty”. Traktowałem to jako zaszczyt równy indygenatowi w dawnych czasach, przyznaniu obcokrajowcowi szlachectwa. Ale oto spotyka mnie chwała jeszcze bardziej zawrotna: miejsce w cygańskiej ludowej opowieści, w wędrownej legendzie! Gdzie się urodziła – nie wiem. To pewne tylko, że nie w taborach, z którymi wędrowałem. Tam moi cygańscy przyjaciele znali prawdę, nie było więc klimatu do powstawania fantastycznych...
«  1 2 3 4  »

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

 

Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI