Wycinki prasowe: Adam Mickiewicz

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Adama Mickiewicza, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. Kurier o Mickiewiczu; Kurier Poranny,8.10.1998 r. (Białystok, Spotkanie na Pograniczu, Mickiewicz a my).
 2. Karać za lektury; Kurier Poranny,9.06.1998 r. (Łomżyński czerwiec Literacki).
 3. Naprzód młodzi czarodzieje; Polityka,14.02.1998 r. („Dziady „bez martyrologii).
 4. Niechciane matki wieszczów; G. Wyborcza, 20-21.10.2001 r. (matki polskich pisarzy).
 5. Bieg na określony dystans; Kurier Poranny, 3.12.1998 r. (rozmowa z Tomaszem Łubieńskim, autorem książki „M jak Mickiewicz”).
 6. W cudzym życiu; Polityka, 6.03.2004 r. (o autorach biografii znanych pisarzy).
 7. Mickiewicz, czyli wszystko; Plus Minus, 28-29.08.1993 r. (Jarosław Marek Rynkiewicz, autor biografii Adama Mickiewicza).
 8. ...i słuch po nich zaginął? Rzeczpospolita, 18-20.09.1993 r. (dalsze losy przyjaciół Adama Mickiewicza).
 9. Lekcja życia według Adama Mickiewicza (III Przemyska Wiosna Poetycka).
 10. Siedem haseł z „Encyklopedii Mickiewiczowskiej”, Kwartalnik Artystyczny, (Jarosław Marek Rymkiewicz, 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza).
 11. Kobieta szamana; G. Wyborcza, 29.10.1998 r. („Adam i Celina Mickiewiczowie” Aliny Witkowskiej).
 12. Kobieta szamana; G. Wyborcza, 29.10.1998 r. („Adam i Celina Mickiewiczowie” Aliny Witkowskiej).
 13. Zaduszki Mickiewiczowskie; Rzeczpospolita, 24.11.1998 r. (Wilno, Zaduszki).
 14. „Dziady” w umarłej klasie; G. Wyborcza , 27-28.11.1998 r. (rok wieszcza).
 15. Mickiewicz w stylu techno ; G. Wyborcza, 9. 12.1998 r. (nowy spektakl teatru PRO).
 16. Rękopis w hebanowej skrzyni; Rzeczpspolita,12-13.12.1998 r. (wystawa Mickiewicza w Ossolineum).
 17. Z Nowogródka w świat czyli geniusz losu; Czasopis,12/ (Tomasz Łubieński „M jak Mickiewicz”).
 18. Wasz i nasz Mickiewicz; Czasopis , 12/1995 (tolerancja).
 19. Janusz Odrowąż- Pieniążek ; Tropami Mickiewicza ; Nowe książki, 12/1998 (biografia, twórczość).
 20. Adam Mickiewicz czytany dzisiaj; Gazeta malarzy i poetów, 5/1998 (twórczość, romantyzm).
 21. W kolebce wieszcza; G. Współczesna, 23-27.12.1998 r.(200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza).
 22. Wieszcz na tęczy; G. Wyborcza, 21.12.1998 r. (Rok Mickiewiczowski).
 23. Mickiewicz a Białoruś; Kartki, (Sokrat Janowicz o twórczości Adama Mickiewicza).
 24. Duch Mickiewicza; Kartki, (młodzi i starzy o Mickiewiczu).
 25. Jak mówimy Mickiewiczem; Rok Wieszcza.
 26. Klucz do Telimeny; Rzeczpospolita, 24-27.12.1998 r. (Mickiewicz i kobiety).
 27. Mickiewicz dla Gazety; G. Wyborcza, 23.12.1998 r. (200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza, wywiad).
 28. Dzieje Adama Maga; G. Wyborcza, 24-27.12.1998 r. (200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza).
 29. Nie tylko o Mickiewiczu; Kurier Poranny, 28.12,1998 r. (o najnowszym numerze Kartek).
 30. Przez Europę od Wilna do Wilna; Rzeczpospolita, 29.12.1998 r. (wystawa, Mickiewicz na ostatnie dziesięciolecie).
 31. „Pan Tadeusz” po chińsku, Rzeczpospolita, 6.01.1999 r.
 32. Dotowani Mickiewicz, Miłosz i Świetlicki ( Ministerstwo Kultury i Sztuki, dotacje na książki i czasopisma kulturalne)
 33. Śladami Adama Mickiewicza; Wystawa.
 34. Rok Pana Adama; Rzeczpospolita, 27.01.1999 r. (bilans jubileuszu).
 35. Barbara, czyli obca; Życie kultury, 4.02.1999 r. (badanie pochodzenia Adama Mickiewicza).
 36. W mickiewiczowskim kręgu; Rzeczpospolita, 4.02.1999 r. (nagroda dla Janusza Odrowążą -Pieniążka).
 37. Mickiewicz w „Jaćwieży”; Krajobrazy, 14.02.1999 r.
 38. Motyl i ćma; G. Wyborcza, 27-28.04.1999 r. (zakończenie Roku Mickiewiczowskiego).
 39. Mickiewicz nie nuży. Kresy. (wystawa „Pan Tadeusz „ w ilustracjach).
 40. Pobożne życzenia wieszcze; esej.
 41. Wieszcz wasz czy nasz? Polityka, 12.09.1998 r. (czytanie „Ballad i romansów” nad jeziorem Świteź).
 42. Dom Mickiewicza otwarty dla poetów; Rzeczpospolita, 31.08.1998 r.
 43. Przyjadą sławy; G. Współczesna, 9.06.1998 r. (obchody Roku Mickiewicza w Suwakach).
 44. Pan Tadeusz ma głos; Kultura, (Maraton z Mickiewiczem).
 45. Myśmy też Go kochali; („Mickiewicz, Puszkin. Dwa spojrzenia” w Muzeum Literatury).
 46. Pod znakiem Mickiewicza; Rzeczpospolita, 3.04.1998 r. (43 Międzynarodowe Targi Książki).
 47. Czy znasz życie i twórczość Adama Mickiewicza; (konkurs).
 48. Litewskie ślady wieszcza; G. Współczesna , 29.05.1998 r. (Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią”).
 49. Syn wielu narodów? G. Współczesna , 28.08.1998 r. (Adam Mickiewicz -Polak, Litwin, Białorusin ,Żyd...?
 50. Przyjadą sławy; G. Współczesna , 9.06.198 r. (obchody Roku Mickiewicza w Suwałkach).
 51. Białostoczanie u Mickiewicza; G. Współczesna , 19.05.1998 r. (zakończył się „Maj nad Wilią”).
 52. Jaki dziś jesteś Mickiewiczu? G. Wyborcza , 27.01.1998 r. ( Rok Mickiewiczowski).
 53. Szlakiem Mickiewicza; Kurier Poranny, 16.03.1998 r. (Folwark w Zaosiu).
 54. Mickiewicz, czyli makulatura; G. Wyborcza , 4.02.1998 r. (twórczość)
 55. Trzecia droga; Kultura,1998 r. (Warszawska jesień- Północ 98)..
 56. „bruLion z Wieszcza”; G. Wyborcza, 22.09.1998 r. (Fundacja „bruLion”, sesja panelowa „Mickiewicz trzydziestolatków”).
 57. Burzliwy romans nad Morzem Czarnym; Twój Styl, (Karolina Sobańska).
 58. Kurier o Mickiewiczu; Kurier Poranny, 8,10,1998 r.
 59. Mickiewicz w programie Mickie- which? Kurier Poranny; 9.10.1998 r. (Białystok, kawiarnia Fama, trzydniowy festiwal mickiewiczowski pod hasłem „Mickiewicz i my” ).
 60. Wypić kufelek, wypalić lulkę; Kurier Poranny, 9.10.1998 r. (Mickiewicz a my).
 61. Zrobił Pana Boga Polakiem ; G. Wyborcza, 10-11.10.1998 r. (romantyzm, pozycja Mickiewicza j Jego twórczości)
 62. Wieszcz na płycie ; G. Współczesna, 13.10.1998 r. (radiowa „Romantyczność”)
 63. Mickiewicz niewinny ; G. Wyborcza, (Spotkanie na Pograniczu „Mickiewicz a my” ).
 64. Poeta w świecie prozy ; G. Wyborcza, 23.08.2002 r. (Mickiewiczowska księga rocznicowa paryskiego Instytutu Studiów Słowiańskich ).
 65. Reminiscencje; Preludium.
 66. Sąd nad wieszczem; G. Wyborcza, 13.10.1998 r. (Mickiewicz a my 8-10,X ).
 67. 100 i jeden rok z Adasiem ; Życie kultury, 1.07.1999 r. (Muzeum Narodowe w Sukiennicach – wystawa o burzliwej historii pomnika Wieszcza).
 68. Powrót pielgrzyma; Życie, 26.09.1993 r. (w Nowogródku stanął pomnik Mickiewicza).
 69. Koncert na trzech wieszczów; Polityka, 19.06.1999 r. (Mickiewicz, Puszkin, Goethe ).
 70. Mickiewicz- pisarz polityczny ; Forum życia, 29.11.1999 r. (Tomasz Łubieński, „M jak Mickiewicz” ).
 71. Cmentarz –Moskwa; Kurier Poranny, 3.12.1999 r. ( Moskwa, budowa nowej dzielnicy na cmentarzu pomordowanych Polaków).
 72. Mickiewicz doradzi; G. Wyborcza, 18.04.2000 r. (Instytut Adama Mickiewicza).
 73. Mickiewiczowska lipa czeka na ratunek; Rzeczpospolita, 18.01.1998 r. (Zaosie, folwark Mickiewiczów ).
 74. Mickiewicz zbliża narody; Rzeczpospolita, 23.01.1998 r. (w Budapeszcie powołano Komitet Obchodów Jubileuszu Mickiewicza ).
 75. Mickiewicz , czyli makulatura; G. Wyborcza, 4.02.1998 r. (twórczość).
 76. Szlakiem Mickiewicza; Kurier poranny, 16.03.1998 r. (folwark Mickiewiczów w Zaosiu).
 77. Mickiewicz w Nowogródku; G. Współczesna, 20.09.1996 r.
 78. Wilno dziadka Stefana ; (opowieść o Wilnie sprzed lat ).
 79. Muzeum Adama; G. Współczesna , 3.07.1997 r.
 80. Jaki dziś jesteś Mickiewiczu; G. Wyborcza, 27.01.1998 r. (Rok Mickiewiczowski ).
 81. Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie; Życie, 23.12.1992 r. (194 rocznica urodzin Adama Mickiewicza).
 82. Pomnik na górze Mendoga; Kurier Poranny, 22.09.1992 r. (Nowogródek, przygotowania do Roku Mickiewiczowskiego).
 83. „ W tych Marylinych Bolcienikach” ; Głos z Litwy, 22.10.1978 r. (opowieść o Maryli Wereszczakównie ).
 84. Słowo i duch; Nasza Polska, 8.5.2001 r. (o twórczości Mickiewicza i Sienkiewicza).
 85. Śladami wieszcza na Krymie; Czas, 19.05.2001 r. (Adam Mickiewicz, Odessa).
 86. Tożsamość Mickiewicza w świecie historiografii litewskiej; Przegląd wschodni, tom V, zeszyt 4.
 87. Sporu o matkę wieszcza ciąg dalszy; G. Wyborcza, 6.11.2001 r. (badania nad rodziną Adama Mickiewicza).
 88. Wielka improwizacja Seweryna. Z Mickiewiczem do Unii. G. Wyborcza, 26.11.2001 r. („Dziady” Mickiewicza, Andrzej Seweryn- wielki monolog wielkiego aktora).
 89. Tożsamość Mickiewicza w świecie historiografii litewskiej; Przegląd wschodni, tom V, zeszyt 4.
 90. Karuzela za pięć dwunasta; G. Wyborcza, 30.01.2002 r. (zamieszanie wokół Instytutu Adama Mickiewicza).
 91. Kilogram wieszcza; (wszystkie kochanki Adama Mickiewicza).
 92. Tożsamość Mickiewicza w świetle historiografii litewskiej; Egidijus Aleksandravicius.
 93. Rana na czole Adama Mickiewicza; G. Wyborcza, 12-13.11.2005 r. (esej Adama Mickiewicza).
 94. Tam , gdzie zmarł Mickiewicz; G. Wyborcza, 26-27.11.2005 r. (Stambuł, Turcja, ulica Yeni Sehir-150 lat temu w domu przy tej ulicy zmarł Adam Mickiewicz).
 95. Dziadów części III ustęp; G. Wyborcza, 26-27.11.2005 r.

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od października do kwietnia Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI