Wycinki prasowe: Antanas Baranauskas (biskup Antoni Baranowski)

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Antoniego Baranowskiego, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. „Vilties formos”, Tomas Venclowa, Eseistika ir publicistika
 2. „Antanas Baranauskas – Seinu Vyskupas”, (jęz. lit.)
 3. „Antoni Baranowski – biskup Diecezji Sejneńskiej”, Regina Mikšytė
 4. „Biskup Antoni Baranowski”, ks. Witold Jemielity, (życiorys biskupa Baranowskiego)
 5. „Antanas Baranauskas (1835-1902), (jęz. lit.)
 6. „Keleta sakiniu pasakyti apie rankraščio autoriu”, (jęz. lit.)
 7. „Czy idee biskupa Antanas’a Baranauskas’a doczekały się „swojej jutrzenki”?”, Biskup dr Jonas Boruta, (uroczystości w Sejnach)
 8. „Protest Antoniego Baranowskiego przeciw asymilacji Litwinów przez władze rosyjskie”, Antanas Tyla, (uroczystości w Sejnach)
 9. „Biskup Antanas Baranauskas a kwestia narodowościowa w biskupstwie sejneńskim”, Algimantas Katilius, (uroczystości w Sejnach)
 10. „Lietuvių poeto vyskupo Antano Baranausko gyvenimo bruožai”, Juzapas Stakauskas, (jęz. lit.)
 11. „Antanas Baranauskas – nie zrozumiany intelektualista i biskup”, Bronis Makauskas
 12. „Prisiminimai apie vyskupa Antaną Baranauską”, Aldona Wojciechowska, (jęz. lit.)
 13. „Moja podróż do Sejn do biskupa Antanasa Abranauskasa – Barana”, Antanas Vienuolis-Žukanauskas
 14. Zaproszenie na promocję książki „Artoju giesmės šventos”
 15. Program uroczystości poświeęconej biskupowi Antoniemu Baranowskiemu, 22 kwietnia 1995 r.
 16. „Biesiada literacka”
 17. „Poeta litewski – biskup sejneński”, Zygmunt Stoberski, Kontrasty 1986 r., (literacka działalność Baranowskiego, życiorys)
 18. „Poeta dwóch języków”, Józefa Drozdowska, Znad Wilii, maj 1990 r., (biografia biskupa Baranowskiego)
 19. „Centrum dal biskupa”, Anna Kwiatkowska, Gazeta Współczesna, luty 1995, (dot. projektu pomnika biskupa Baranowskiego)
 20. „Sejneńskie obchody”, Gazeta Współczesna 31.01.1995 r., (obchody 160 rocznicy urodzin biskupa Baranowskiego Sejnach)
 21. „Biskup i poeta”, Gazeta Wyborcza 30.01.1995 r., (dot. obchodów 160 rocznicy urodzin, biografia biskupa Baranowskiego)
 22. „Obok Świętej Agaty”, Kurier Poranny 20.04.1998 r., (dot. projektu pomnika biskupa Baranowskiego)
 23. „Symboliczne pojednanie”, Gazeta Wyborcza 28.08.1998 r., (dot. planów odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 24. „Pojednanie narodów”, Nasze Krajobrazy, 6.09.1998 r., (dot. planów odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 25. „Święto Litwinów”, Gazeta w Białymstoku 27.01.1995 r., (uroczystości z okazji 160 rocznicy urodzin biskupa Baranowskiego)
 26. „Biskup i poeta”, Kurier Poranny, 31.01.1995 r., (dot. obchodów 160 rocznicy urodzin biskupa Baranowskiego)
 27. „Rocznica urodzin biskupa”, Kurier Poranny 28.01.1995 r., (dot. obchodów 160 rocznicy urodzin biskupa Baranowskiego)
 28. „Warszawa sprawy nie załatwi”, Kurier Poranny, 09.05.1995 r., (dot. planów pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 29. „Pomnik Sejnom potrzebny”, Kurier Poranny, 26.04.1995 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 30. „Spór o pomnik”, Gazeta Współczesna, 4.05.1995 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 31. „Czy będzie pomnik biskupa?”, Kurier Podlaski, 9.05.1995 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 32. „Miejsce dla biskupa”, Gazeta Wyborcza 24-25.06.1995 r., (dot. planów budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 33. „Wraca pomnik”, (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 34. „Będzie pomnik biskupa”, Kurier Poranny, 08.05.1996 r., (dot. planów pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 35. „Uczcić biskupa”, Kurier Poranny, 07.08.1996 r., (dot. zmiany nazwy ulicy 22-lipca na Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 36. „Wraca pomnik”, Kurier Poranny 24.09.1996 r., (dot. budowy pomnika Biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 37. „Stanie pomnik biskupa”, Gazeta Współczesna, 20.01.1997 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 38. „Gdzie stanie pomnik biskupa i poety”, Gazeta Wyborcza, 20.11.1996 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 39. „Koniec sporu”, Gazeta Wyborcza, 17.01.1997, (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 40. „Pomnik biskupa”, Kurier Poranny, 17.01.1997 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 41. „Pomnik Baranauskasa”, dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 42. „Procedura od nowa”, Gazeta Wyborcza, 18.03.1997 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 43. „Był kompromis”, Gazeta Współczesna, 25.03.1997 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 44. „Pomniki powinny łączyć”, Marek K. Sobczak, Krajobrazy, 22.10.1995 r., (dot. działalności literackiej biskupa Baranowskiego)
 45. „Dwie drogi odrodzenia kulturalnego i narodowego Litwinów: Baranauskas i Basanavičius”, Piotr Łossowski, Materiały i dokumenty, 1996 r.
 46. „Sprawa Warszawy i Wilna”, Joanna Hofmann, Gazeta Wyborcza, 15.04.1998 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 47. „Prezydent wyjechał – problemy pozostały”, Jan Wyganowski, Nasze Krajobrazy, (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 48. „Będzie pomnik”, Nasze Krajobrazy, (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 49. „Odsłonięcie pomnika biskupa”, Nasze Krajobrazy, (dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 50. „Biskup stanie przy placu św. Agaty”, Gazeta Wyborcza, 28.10.1998 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 51. „Orędownik pojednania”, Kurier Poranny 30.10.1998 r., (dot. życia biskupa Baranowskiego)
 52. „Sejny”, Gazeta Współczesna 30.10.1998 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 53. „Pomnik biskupa Antanasa Baranauskasa”, Krajobrazy 4.11.1998 r., (dot. budowy pomnika biskup Baranowskiego w Sejnach)
 54. „Bitwy o pomniki i pamięć”, Sławomir Łoziński, Opcje 1/1997 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 55. „Biskup sprzeda działkę”, Kurier Poranny, 14.01.1998 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 56. „Chodzi tylko o pieniądze”, Gazeta Wyborcza 07.05.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 57. „Pomnik biskupa”, Kurier Poranny, 10.05.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 58. „Biskup na cokole”, Gazeta Współczesna 11.05.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 59. Kurier Poranny 13.05.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 60. „Pomnik Baranauskasa’, (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 61. „Pomnik w Wilnie”, Kurier Poranny 4.06.1999 r., dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 62. „Pomnik później”, Gazeta Współczesna, 29.06.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 63. „Pomnik na kredyt”, Kurier Poranny, 26.07.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 64. „Starczy na cokół”, Kurier Poranny, 28.07.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 65. „DO Króla w sprawie biskupa”, Gazeta Współczesna, 10.0.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 66. „Pomnik biskupa Baranauskasa gotowy” Jan Lupo, Nasze Krajobrazy, 24.10.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 67. „Czekają na pieniądze”, Gazeta Wyborcza 19.10.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 68. „Koniec sporów”, Gazeta Współczesna, 10.11.1999 r., (dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 69. „Zdążyć przed mrozem”, Kurier Poranny, 13.1.1999 r., (dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 70. „Będzie pomnik Baranowskiego”, Krajobrazy, 21.11.1993 r., (plany budowy pomnika biskupa Baranowskiego)
 71. „Stanął na cokole”, Gazeta Współczesna, 24.11.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 72. „Cztery metry granitu”, Kurier Poranny, 24.11.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 73. „Rzeźba przyjechała z Wilna”, Gazeta Wyborcza, 24.11, 1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 74. „Biskup dwojga narodów”, Gazeta Wyborcza, 29.11.199 r., (dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 75. „Biskup na cokole”, Gazeta Współczesna, 29.11.1999 r., (dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 76. „W sercu i w kamieniu”, Kurier Poranny, 29.11.1999, (dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 77. „Koniec narodowych waśni”, Kurier Poranny, 29.11.1999 r., (dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 78. „Symbol pojednania”, Rzeczpospolita, 29.11.1999 r., (dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 79. „Pomnik pojednania”, Gazeta Wyborcza, 29.11.1999 r., (dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 80. „Litwini odsłonią pomnik”, Nasze Krajobrazy, 29.11.1999 r., (dot. pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 81. „Pomników budowanie”, Nasze Krajobrazy, 5.12.1999 r., (dot. pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 82. „Wielka uroczystość w Sejnach”, Nasze Krajobrazy, 5.12.1999 r., (dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 83. „”Małolaty szły na pomnik?”, Kurier Poranny, 30.11.1999 r., (dot. pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 84. „Biskup doczekał”, Nasze Krajobrazy, (dot. pomnika Biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 85. „Duch biskupa Baranowskiego”, Nasze Krajobrazy, 5.12.1999 r., dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 86. „Pomnik biskupa”, Przegląd Sejneński 12/1999 r., (dot. odsłoniecai pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 87. „Biskup Antoni Baranowski – postać renesansowa”, Jan Król, Lithuania 4/1999 r., (przemówienie wicemarszałka Sejmu RP Jana Króla, podczas odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego)
 88. „Polska i wschodni sąsiedzi”, Kultura 12/1999 r., (dot. odsłonięcia pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 89. „Rocznicowe pojednanie”, Gazeta Współczesna, 27.08.1998 r., (dot. budowy pomnika biskupa Baranowskiego w Sejnach)
 90. „Letuvos istorijos samprata Antano Baranausko Poemose”, Dalia Čiočytė, Literatūra 1/2000, (jęz. lit.)
 91. „List biskupa Antoniego Baranowskiego do Jana Baudouina de Courtenay, Sejny 25. listopada 1902 r.”
 92. „Matematikas Antanas Baranauskas”, Aušra 15/2002 r., (jęz. lit.)
 93. „Jubileusz biskupa“, Nasze Krajobrazy, 24.11.2002, (dot. uroczystości z okazji 100. rocznicy śmierci biskupa Baranowskiego)
 94. „Kapłan dwojga narodów”, Gazeta Współczesna, 22-24.11.2002 r. (dot. obchodów 100. rocznicy śmierci biskupa Baranowskiego)
 95. „W atmosferze pojednania”, Gazeta Współczesna, 25.11.2002 r., (dot. obchodów 100. rocznicy śmierci biskupa Baranowskiego)
 96. „Kochał oba narody”, Kurier Poranny, 25.11.2002 r., (dot. obchodów 100. rocznicy śmierci biskupa Baranowskiego)
 97. „Pasterz obu narodów”, Nasze Krajobrazy, 1.12.2002 r., (obchody 100. rocznicy śmierci biskupa Baranowskiego)
 98. „Biskup obojga narodów”, Jan Lupo, Przegląd Sejneński 11-12/2002 r., (dot. obchodów 100. rocznicy śmierci biskupa Baranowskiego)
 99. „Aktualizujamas vyskupas Antanas Baranauskas”, Vytautas Berenis, Kultūros Barai 2/2004, (jęz. lit.)
 100. „Wspomnienie biskupa Baranowskiego”, Tygodnik ilustrowany nr 49, 6.12.1902 r., (dot. życia i twórczości biskupa Baranowskiego)
 101. „Mano kelionė į Seinus pas Antaną Baranauską-Barona”, Antanas Vienuolis, Santara1.05.1994 r., (jęz. lit.)

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od października do kwietnia Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI