Wycinki prasowe: Bohdan Osadczuk

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Bohdana Osadczuka, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. „Fenomen polskiego pisma „Kultura”, Bohdan Osadczuk, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, red. Stefan Kozak, nr 6-7. Warszawa 1998 r., (język ukraiński)
 2. „Od ołtarza do wyborów: kobiety w polityce”, Bohdan Osadczuk, Vidnova 1984 r., (język ukraiński)
 3. „Kontury nowego pluralizmu politycznego na Ukrainie”, Bohdan Osadczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Michał Pułaski, 1993 r., (dot. Ukrainy po rozpadzie Związku Radzieckiego, kształtowanie się nowej sceny politycznej)
 4. „Ku uwadze Adama Michnika redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, Leon Żur, Mój Wołyński Epos, Suwałki 1997 r., (dot. kontrowersji wokół książki Mikołaja Siwickiego pt. „Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich”, nawiązanie do wywiadu z Bohdanem Osadczukiem pt. „Ta sprawa do dziś nie jest załatwiona”, Gazeta Wyborcza 20.12.1995 r.)
 5. „Między Polakami i Ukraińcami”, Między Sąsiadami, red. Włodzimierz Mokry, Oleg Aleksejczuk, Kraków, 1995-1996 r., (teksty B. Osadczuka pt. „Model przebaczenia”, dot. konfliktów polsko-ukraińskich, stosunki polsko-ukraińskie; „Nowy Etap”, dot. ożywienia stosunków polsko-ukraińskich; „Leczyć neurozy!”, dot. ksenofobii, uprzedzeń, konflikty polsko-ukraińskie)
 6. „Polska – Ukraina: trudne pytania. Tom V”, red. Romuald Niedzielko, Warszawa 1999 r., (materiały z V międzynarodowego seminarium „Polska – Ukraina: trudne pytania”, udział Bohdana Osadczuka ze strony ukraińskiej; we stępie do obrad seminaryjnych Bohdan Osadczuk przekazał uczestnikom życzenia od Jerzego Giedroycia)
 7. „Dyskusja I”, Dyskusja II”, „Dyskusja III”, Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku, red. Piotr Kosiewski, Grzegorz Motyka, Kraków 2000 r., (udział Bohdana Osadczuka w dyskusji; brak ukraińskich publikacji historycznych w polskiej historiografii)
 8. „Między upiorami przeszłości i wyzwaniami przyszłości”, Bohdan Osadczuk, [w:] „Tematy polsko-ukraińskie”, red. Robert Traba, Olsztyn 2001 r., (dot. losów Ukrainy w XIX i XX wieku)
 9. „Kiedy Kraków był „stolicą” Ukrainy”, Bohdan Osadczuk, [w:] „Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej”, red. Jacek Purchala, Kraków 2003 r., (osiedlenie się ukraińskich emigrantów z ZSRR w Krakowie w 1939 r., działalność emigracji ukraińskiej w Krakowie)
 10. „Pierwszy krok”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 9/360/1977 r., (dot. Deklaracji Solidarności z Ukrainą, złożoną przez intelektualistów pochodzących z krajów sąsiadujących z Ukraina; dot. niewiedzy na temat kultury, sztuki I historii Ukrainy; stosunki rosyjsko-ukraińskie)
 11. „Między Szanghajem a Charbinem”, Bohdan Osadczuk, Kultura,
 12. nr 1/27-277/1979 r., (refleksje z podróży do Chin, na Uniwersytet w Pekinie; edukacja w Chinach, gospodarka i przemysł)
 13. „Między Wschodem i Zachodem. Niemcy: zakręt, czy dziura?”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 1/424-2/425/1983 r., (refleksje nad polityka i gospodarką NRD, stosunki Pomiędzy NRD a ZSRR)
 14. „Bez Straussa”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 5/428/1983 r., (dot. polityki zagranicznej NRD)
 15. „Kronika ukraińska. Ukraińcy i Żydzi”, Bohdan Osadczuk, Kultura,
 16. nr 1/436-2/437/1984 r., (dot. konferencji poświęconej stosunkom żydowsko-ukraińskim w XVIII wieku; stosunki żydowsko-ukraińskie obecnie)
 17. „Śmierć Borysa Lewyćkiego”, Bohdan Osadczuk, Kultura,
 18. nr 12/447/1984 r., (wspomnienie o Borysie Lewyćkim, życie i twórczość)
 19. „Iwan Łysiak Rudnićkyj”, Zeszyty Historyczne, nr 69/1984 r., (wspomnienie o Iwanie Łysiaku Rudnićkyjim; życie I twórczość)
 20. „Sprawa Tatarów krymskich”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 9/480/1987 r., (dot. historii Krymu, losy żyjących tam Tatarów od XIII wieku do czasów obecnych)
 21. „Zbliżenie polsko-ukraińskie”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 6/513/1990 r., (dot. spotkania parlamentarzystów z Polski I Ukrainy, stosunki polsko-ukraińskie)
 22. „Cóż dalej, Panowie Polacy? Nikłe skutki spotkania w Jabłonnie”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 9/516/1990 r., (komentarz sytuacji po spotkaniu parlamentarzystów z Polski I Ukrainy; brak działań ze strony polskiej I ukraińskiej
 23. „Kacap I chachoł”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 12/531/1991 r., (dot. stosunków ukraińsko-rosyjskich po rozpadzie ZSRR)
 24. „Polska Między Wschodem a Zachodem”, Bohdan Osadczuk, Biuletyn Wschodni, nr 1/1992 r., (dot. polityki zagranicznej Polski po rozpadzie ZSRR)
 25. „Ukraina: od Leonida Pierwszego do Leonida Drugiego”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 9/564/1994 r., (dot. podziałów politycznych na Ukrainie; analiza rządów prezydenta Leonida Krawczuka, wybór na nowego prezydenta Leonida Kuczmę)
 26. „Pożegnanie z odchodzącą epoką”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 10/565/1994 r., (dot. wymarszu wojsk sowieckich ze Wschodnich Niemiec w 1994 roku, koniec działalności Radia Wolna Europa)
 27. „Polska i Ukraina – jak wyjść z impasu?”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 12/567/1994 r., (stosunki polsko-ukraińskie po rozpadzie ZSRR, analiza sytuacji i koncepcje nawiązywania współpracy sąsiedzkiej)
 28. „Literatura i polityka na Ukrainie”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 3/570/1995 r., (dot. powiązań pomiędzy polityką a literaturą ukraińską; historia literatury w języku ukraińskim)
 29. „Ukraina między Wschodem i Zachodem”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 4/571/1995 r., (sytuacja na Ukrainie po rozpadzie ZSRR; polityka Leonida Krawczuka I Leonida Kuczmy; polityka zagraniczna Ukrainy; stosunki ukraińsko-rosyjskie)
 30. „O Ukrainie I Krymie… w Berlinie”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 5/572/1995 r., (dot. konferencji w Berlinie na temat sytuacji Ukrainy, stosunków z Rosją, Polską I Węgrami; autonomia Krymu)
 31. „Pożegnanie z Kedrynem”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 5/572/1995 r., (wspomnienie Iwana Kedryna – Iwana Rudnyckiego; twórczość I poglądy Iwana Kedryna)
 32. „Święto nie swojego zwycięstwa”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 6/573/1995 r., (dot. obchodów zwycięskiego zakończenia II wojny na Ukrainie; znacznie zwycięstwa dla Ukraińców)
 33. „Powakacyjne refleksje. Między nostalgią a rzeczywistością”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 12/579/1995 r., (dot. urządzanych na Ukranie konferencji, zjazdów I kongresów jako manifestacji narodowych)
 34. „Pierwszy rok odnowy przy Kuczmie”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 7/574-8/575/1995 r., (analiza polityki wewnętrznej I zewnętrznej prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy)
 35. „Między historią a teraźniejszością. Od Chmielnickiego do Kuczmy”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 3/582/1996 r., (wewnętrzna polityka Leonida Kuczmy, obchody 75. rocznicy spotkania Józefa Piłsudskiego i Semena Petlury, spotkanie historyków z Ukrainy, Rosji, Czech i Białorusi w Pradze; sympozjum w Rzymie „Społeczeństwo obywatelskie – Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina 1989-1995”)
 36. „Ukraińska droga do Europy”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 7/586-8/587/1996 r., (dot. przemian na Ukrainie po rozpadzie ZSRR; działalność prasy na Ukrainie; polityka zagraniczna Ukrainy; stosunki polsko-ukraińskie)
 37. „Wiosna z przymrozkami. Dzwony Czernobyla”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 5/584/1996 r., (dot. 10. rocznicy katastrofy w Czernobylu, sytuacja po 10. latach od wybuchu; konstytucja Ukrainy; stosunki ukraińsko-rosyjskie)
 38. „Polska I Ukraina: przemyskie zakłócenia przyjaźni”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 6/585/1996 r., (dot. polepszenia stosunków polsko-ukraińskich)
 39. „Ukraina – pięć lat niepodległości”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 9/588/1996 r., (podsumowanie przemian, polityki wewnętrznej I zewnętrznej Ukrainy w ciągu pięciu lat po rozpadzie ZSRR)
 40. „Pożegnanie z Jerzym Giedroyciem”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 10/637/2000 r., (wspomnienie o Jerzym Giedroyciu)
 41. „Pożegnanie z Wiktorem Woroszylskim”, Bohdan Osadczuk, Kultura, nr 11/590/1996 r., (wspomnienie o Wiktorze Woroszylskim, działalność Wiktora Woroszylskiego)
 42. „Od Bohdana Osadczuka do Aleksandra Koraba”, Nowe Książki, nr 12/2006 r., (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem; dot. wspomnień z czasów wojny, Ukraińców w Krakowie w Czasie wojny, życie w Niemczech, praca wPolskiej Misji Wojskowej, praca w „Die Neue Zeitung”)
 43. „Bohdana Osadczuka wizja pojednania polsko-ukraińskiego między Niemcami a Rosją”, Włodzimierz Mokry, (dot. poglądów Bohdana Osadczuka i koncepcji na temat pojednania polsko-ukraińskiego)
 44. „Bohdan Osadczuk – „Człowiek Pogranicza””, Władysław Bartoszewski, (przemówienie odczytane podczas uroczystości nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza” w Sejnach)
 45. „Patron wyobraźni państwowej”, Andrzej Kaczyński, Rzeczpospolita, 22.10.2002 r., (Bohdan Osadczuk wśród nominowanych do nagrody im. Jerzego Giedroycia)
 46. „Maki i bławaty”, Marcin Wojciechowski, Gazeta Wyborcza, 21.10.2002 r., (Bohdan Osadczuk jako członek kapituły Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego)
 47. „Życzą Kuroniowi, mówią o Kuroniu”, Gazeta Wyborcza, 6-7.03.2004 r., (życzenia dla Jacka Kuronia z okazji 70. urodzin złożone przez Bohdana Osadczuka)
 48. „Polski most”, Wprost, (zapis czatu z Bohdanem Osadczukiem; dot. sytuacji i przemian politycznych i społecznych na Ukrainie po rozpadzie ZSRR; polityka Leonida Kuczmy; stosunki polsko-ukraińskie)
 49. „Trudna droga do jedności”, Bohdan Osadczuk, Rzeczpospolita, (dot. wewnętrznych przemian społecznych na Ukrainie)
 50. „Europejczycy”, Paweł Smoleński, Gazeta Wyborcza, (recenzja książki pt. „Wiek ukraińsko-polski” Basila Kerskiego i Andrzeja Stanisława Kowalczyka, wyd. UMCS)
 51. „Niech Europa odkryje Ukrainę”, Gazeta wyborcza, 22.01.1997 r., (rozmowa Aleksandra Kwaśniewskiego z Bohdanem Osadczukiem; dot. stosunków polsko-ukraińskich, polityka zagraniczna Ukrainy, współpraca polsko-ukraińska)
 52. „Wstyd I hańba we Lwowie”, Bohdan Osadczuk, Rzeczpospolita 1.10.1998 r., (dot. dewastacji grobów na Cmentarzu Orląt we Lwowie; stosunki polsko-ukraińskie)
 53. „Portret z Ukraina w tle”, Bogumiła Berdychowska, Tygodnik powszechny, 6.08.2000 r., (dot. działalności Bohdana Osadczuka, publikacje w Polsce i na Ukrainie, współpraca z „Kultura”)
 54. „Kuczma w opałach”, Bohdan Osadczuk, Rzeczpospolita 22.12.2000 r., (dot. polityki Leonida Kuczmy)
 55. „O trudach Syzyfa znad Dniepru i Wisły”, Bohdan Skaradziński, Nowe Książki nr 3/2001 r., (recenzja książki Bohdana Osadczuka pt. „Ukraina, Polska, Świat”)
 56. „Pogranicze dla profesora”, Monika Żmijewska, Gazeta Wyborcza, 7-8.10.2006 r., (relacja z uroczystości nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza” w Sejnach)
 57. „Surowe oceny”, Tomasz Kubaszewski, Gazeta Współczesna, 9.10.2006 r., (dot. nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 58. „Nietypowy ze mnie Ukrainiec”, Gazeta Współczesna, 5.10.2006 r., (dot. nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza”; spotkanie z młodzieżą w III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach)
 59. „Człowiek Pogranicza: prof. Bohdan Osadczuk”, Gazeta Wyborcza, 4.10.2006 r., (dot. nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 60. „Ataman, hetman, Europejczyk”, Krzysztof Czyżewski, Gazeta Wyborcza, 6.10.2006 r., (dot. nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza”; działalność Bohdana Osadczuka)
 61. „Jerzy Giedroyć I „Kultura””, Kontakty, 1.10.2006 r., (dot. otwarcia wystawy pt. „Jerzy Giedroyć i „Kultura”” w Bibliotece Publicznej w Suwałkach z udziałem Bohdana Osadczuka)
 62. „Urodziny Giedroycia”, Gazeta Współczesna, 3.10.2006 r., (dot. otwarcia wystawy pt. „Jerzy Giedroyć i „Kultura”” w Bibliotece Publicznej w Suwałkach z udziałem Bohdana Osadczuka; nadanie Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 63. „Chciał nas pojednać”, Kurier Poranny, 7.10.2006 r., (nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza”; działalność Bohdana Osadczuka)
 64. „Uparty Ukrainiec”, Marcin Wojciechowski, Gazeta Wyborcza, 14-15.10.2006 r., (nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza”; działalność Bohdana Osadczuka, współpraca z Jerzym Giedroyciem i ”Kulturą”)
 65. „W służbie polskiej racji stanu”, Rzeczpospolita 7.11.2006 r., (Bohdan Osadczuk wśród nominowanych do Nagrody im. Jerzego Giedroycia)
 66. „Rzecznik pojednania”, Przegląd Sejneński, (dot. nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza”; działalność Bohdana Osadczuka)
 67. „Polsko-ukraińskie pojednanie w żydowskiej synagodze? – to poprostu słodki cymes”, Zofia Pilasiewicz, (dot. nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza”; działalność Bohdana Osadczuka)
 68. „Towarzystwo Niemiecko-polskie przypomniało o paryskiej „Kulturze”, Dialog nr 76/2006 r., (udział Bohdana Osadczuka w spotkaniu dotyczącym dziedzictwa „Kultury” paryskiej i działalności Jerzego Giedroycia; Kościół Francuski w Berlinie)
 69. „Pogranicze dla profesora”, Monika Żmijewska, Gazeta wyborcza, 7.10.2006 r., (relacja z uroczystości nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu „Człowiek Pogranicza” w Sejnach; działalność Bohdana Osadczuka)
 70. „Urodzony w Kołomyi”, Piotr Kosiewski, Nowe Książki nr 12/2006 r., (recenzja książki Bohdana Osadczuka pt. „Niepodległa Ukraina” wyd. Fundacja „Pogranicze”)
 71. „Obrachunek z historią”, Bohdan Osadczuk, (wspomnienia B. Osadczuka dot. przesiedlenia z Kołomyi na Kielecczyznę; czasy szkolne w Pińczowie; II wojna światowa; Kongres Wolności kultury w Berlinie w 1950 roku; korespondencja z Jerzym Giedroyciem)
 72. „Bojaźń i lęk na Ukrainie”, (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. przyznania autonomii Galicji, sytuacja na Ukrainie po rozpadzie ZSRR, polityka Leonida Kuczmy, Wiktor Juszczenko)
 73. „Ataman polsko-ukraińskiej współpracy”, Rzeczpospolita, 2.10.2001 r., (prezentacja postaci Bohdana Osadczuka, kandydata do Nagrody im. Jerzego Giedroycia; działalność Bohdana Osadczuka)
 74. „Konferencja „Polska polityka wschodnia””, (podsumowanie konferencji pt. „Polska polityka wschodnia”, Wrocław 2005 r., cytowane wypowiedzi Bohdana Osadczuka dotyczące sytuacji na Ukrainie po rządach Leonida Kuczmy, potrzeby współpracy Polski i Ukrainy)
 75. „Czy jest dobre wyjście z ukraińskiego pata?”, (wypowiedź Bohdana Osadczuka dot. Sytuacji na Ukrainie przed pomarańczową Rewolucją)
 76. „Rysa na marmurze”, Radosław Różycki, (dot. Artykułu B. Osadczuka pt. „Kryzys po ukraińsku: sfery i protesty”, publikacje B. Osadczuka na temat Romana Kupczyńskiego, dyrektora ukraińskiego radia Swoboda)
 77. „Pamięć czasów II wojny światowej”, Tadeusz Binek, ( polemika z Bohdanem Osadczukiem, dot. historii polsko-ukraińskiej, walk pomiędzy Polakami i Ukraińcami, polsko-ukraińskiego pojednania)
 78. „Lublin – Paryż bez wizy”, Krzysztof Masłoń, Rzeczpospolita, (dot. sesji pt. „Jerzy Giedroyć a Ukraina”, w której uczestniczył Bohdan Osadczuk; wypowiedź B. Osadczuka na temat książki Daniela Beauvois pt. „Trójkąt ukraiński. Szlachta, car i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914”, wyd. UMCS)
 79. „Wielki Kanclerz Rzeczpospolitej Czworga Narodów”, Bohdan Osadczuk, Tygodnik Powszechny, 24.09.2000 r., (dot. Jerzego Giedroycia, działalność, wizja polskiej polityki wschodniej, Instytut Literacki w Paryżu, koncepcje dotyczące Ukrainy po rozpadzie ZSRR, emigracja ukraińska)
 80. „Ukraińska lojalność”, Bohdan Osadczuk, Tygodnik Powszechny, nr 39/1999 r., (dot. Ukraińców na ternie II Rzeczypospolitej przed i w trakcie II wojny światowej, stosunki polsko-ukraińskie)
 81. „Ruchy na wielkiej szachownicy”, Bohdan Osadczuk, Tygodnik Powszechny, 18.02.2001 r., (komentarz dotyczący stosunków pomiędzy USA a Europą)
 82. „Początek drogi”, Bohdan Osadczuk, (wykład wygłoszony podczas inauguracji Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie 6.10.2001 r., dot. Stosunków polsko-ukraińskich, Jerzy Giedroyć)
 83. „Polska i Ukraina”, Jan Nowak – Jeziorański, Przegląd Polski, 23.03.2001 r., (dot. działalności Bohdana Osadczuka, publikacje, współpraca z Jerzym Giedroyciem, stosunki polsko-ukraińskie, poglądy dotyczące polityki Polski i Ukrainy)
 84. „Ukraiński patriota z berlińskim adresem”, S. Kulczycki, Deń, 12.08.2005 r., (dot. Bohdana Osadczuka, działalność publicystyczna, współpraca z Jerzym Giedroyciem, odznaczenie orderem Orła Białego)
 85. „Polski most”, Wprost, 25.01.2006 r., (zapis czatu internetowego z Bohdanem Osadczukiem, dot. reform na Ukrainie po rozpadzie ZSRR, przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, stosunki polsko-ukraińskie)
 86. „Radio Polonia w 100-lecie urodzin Jerzego Giedroycia”, (fragment debaty „Myśl Jerzego Giedroycia a polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej”, wypowiedzi Bohdana Osadczuka dot. wizji polityki wschodniej Jerzego Giedroycia)
 87. „Ukraina przed wyborami”, Henryk Szrubarz, (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. wyborów prezydenckich na Ukrainie, wpływy Rosji na Ukrainie)
 88. „Ukraińsko-Polskie Centrum – sylwetki”, (dot. Bohdana Osadczuka, działalność publicystyczna, współpraca z Jerzym Giedroyciem)
 89. „Polska w oczach przyjaciół” Antoni Zambrorwski, (recenzja książki pod red. Radosława Januszewskiego i Jana Strękowskiego pt. „Polska w oczach przyjaciół”, jednym z rozmówców autorów jest Bohdan Osadczuk)
 90. „Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej a ukraińskie szukanie tożsamości”, Danuta Nespiak, (dot. konferencji „Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej”, udział Bohdana Osadczuka, referat pt. „Kiedy Kraków był stolicą Ukrainy”, dotyczący Ukraińców w Krakowie podczas II wojny światowej)
 91. „Ukradziona pamięć”, Bohdan Osadczuk, Borussia nr 30/2003 r., (dot. kształtowania się tożsamości narodowej Ukraińców, Ukraina wcielona do ZSRR)
 92. „Za działalność w imię polskiej racji stanu”, Rzeczpospolita, 14.11.2002 r., (Bohdan Osadczuk wśród kandydatów do nagrody im. Jerzego Giedroycia)
 93. „Zmierzch Europy – Europa i Ameryka po 11 września”, Bohdan Osadczuk, Obóz nr 42/2003 r., (stosunki pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi po ataku na Amerykę 11. września)
 94. Jaćwież nr 13/2001 r., (recenzja książki Bohdana Osadczuka pt. „Ukraina, Polska, świat”, wyd. Ośrodek Pogranicze)
 95. „Nad Ukrainą odradza sie fatum”, Gazeta Wyborcza, 26.01.2001 r., (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. sytuacji na Ukrainie po upadku ZSRR, zabójstwo Georgija Gongadze, wpływy Rosji na Ukrainie, polityka Leonida Kuczmy)
 96. „Papież przywrócił Ukraińcom pamięć”, rzeczpospolita, 17.07.2001 r., (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. pielgrzymki Jana Pawła II na Ukrainę, wpływ wizyty Papieża na sytuację na Ukrainie)
 97. „Za działalność w imię polskiej racji stanu”, Rzeczpospolita, 22.10.2001 r., (prezentacja postaci Bohdana Osadczuka wśród kandydatów do nagrody im. Jerzego Giedroycia)
 98. „Intrygi wspólnych wrogów”, Bohdan Osadczuk, Rzeczpospolita, 31.10.2001 r., (dot. Dmytro Pawłyczki, poety i tłumacza huculskiego, ambasadora Ukrainy w Polsce)
 99. „Zimnowojownik z Berlina”, Przegląd Politycznym nr 51/2001 r., (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. pracy w Berlinie, Kongres Wolności Kultury w 1950 r., współpraca z Jerzym Giedroyciem i Janem Nowakiem-Jeziorańskim, kontakty z ukraińską emigracją, spotkanie z Witoldem Gombrowiczem i Adamem Michnikiem)
 100. „Niezabudowany parter”, Kurier Poranny, 18.02.2002 r., (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej, sytuacja polityczna i ekonomiczna Ukrainy, wizyta Jana Pawła II na Ukrainie)
 101. „Na przełęczy dziejów”, Bohdan Osadczuk, Rzeczpospolita, 12.05.2006 r., (dot. stosunków polsko-ukraińskich, wizje polityki wschodniej Jerzego Giedroycia)
 102. „Euro, czyli ostatnia deska ratunku”, Bohdan Osadczuk, Przekrój, 10.03.2002 r., (dot. wprowadzenia w Unii Europejskie wspólnej waluty)
 103. „Ukraiński Giedroyć”, Piotr Kościński, Rzeczpospolita, 28.10.2002 r., (prezentacja postaci Bohdana Osadczuka, kandydata do Nagrody im. Jerzego Giedroycia)
 104. „Publicystyka dla pojednania”, Piotr Kościński, rzeczpospolita, 28.10.2003 r., (prezentacja postaci Bohdana Osadczuka, kandydata do Nagrody im. Jerzego Giedroycia)
 105. „Idźmy dalej”, Bohdan Osadczuk, Rzeczpospolita, 21-22.08.2004 r., (wspomnienia dotyczące Czesława Miłosza)
 106. „Rosja, córa Kijowa”, Gazeta Wyborcza, 23-24.10.2004 r., (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. tożsamości narodowej Ukraińców, historia polsko-ukraińska, wybory prezydenckie na Ukrainie, pozycja Ukrainy w Europie, przemiany polityczne i społeczne)
 107. „Marsz przeciw Kuczmie”, Bohdan Osadczuk, Rzeczpospolita, 29.10.2004 r., (dot. polityki Leonida Kuczmy na Ukrainie)
 108. „Udało nam się mimo Zachodu”, Gazeta Wyborcza, 11-12.12.2004 r., (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, wizje przyszłej polityki na Ukrainie, miejsce Ukrainy w Europie)
 109. „O krok od tragedii”, Bohdan Osadczuk, Forum, 24.01.2005 r., (dot. Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, przebieg wydarzeń, analiza sytuacji)
 110. „Nasze narody zachowały krzepę”, Gazeta Wyborcza, 27.06.2005 r., (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. dążenia Ukrainy do Unii Europejskiej, współpraca z Polską, Polska rzecznikiem Ukrainy w Unii Europejskiej)
 111. „Osadczuk Człowiekiem Pogranicza”, Gazeta Wyborcza, 30.08.2005 r., (dot. nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu Człowiek Pogranicza)
 112. „Ostatni z „Kultury””, Kurier Poranny, 31.08.2005 r., (dot. nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu Człowiek Pogranicza)
 113. „Człowiek Pogranicza z „Kultury””, Kontakty, 11.09.2005 r., (dot. nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu Człowiek Pogranicza)
 114. „Rewolucja nie załatwia wszystkich spraw”, Rzeczpospolita, 9.09.2005 r., (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. sytuacji politycznej na Ukrainie po Pomarańczowej Rewolucji)
 115. „Czas na polską misję pojednawczą”, Bohdan Osadczuk, Rzeczpospolita, 16.02.2001 r., (analiza sytuacji politycznej na Ukrainie, przyczyny kryzysu politycznego)
 116. „Diabelska robota”, Polityka, 24.03.2001 r., (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. sytuacji politycznej na Ukrainie, stosunki ukraińsko-rosyjskie, zabójstwo Georgija Gongadze)
 117. „Bohdan Osadczuk”, Wprost, 13.05.2001 r., (dot. nadania Bohdanowi Osadczukowi orderu Orła Białego, dot. działalności Bohdana Osadczuka poglądy dotyczące stosunków polsko-ukraińskich)
 118. „Bohdan Osadczuk”, Wprost 6.05.2001 r., (komentarz Bohdana Osadczuka dotyczący polityki i osiągnięć Wiktora Juszczenki)
 119. „Ukraina leży na Zachodzie, Życie, 29.06.2001 r., (rozmowa z Bohdanem Osadczukiem, dot. pielgrzymki Jana Pawła II na Ukrainę, kościół prawosławny na Ukrainie i w Rosji, wpływ wizyty Papieża na stosunki polsko-ukraińskie)
 120. „Stosunki polsko-ukraińskie od dawna są dobre”, Bohdan Osadczuk, Dziennik, 24.04.2006 r., (dot. planów spotkania prezydentów Polski i Ukrainy z okazji uroczystości upamiętniających ofiary rzezi wołyńskiej i akcji Wisła, stosunki polsko-ukraińskie)
 121. „Pawłokoma pojednania”, Bohdan Osadczuk, Wprost, 14.05.2006 r., (dot. mordów na ludności ukraińskiej dokonanych przez AK w miejscowości Pawłokoma, stosunki polsko-ukraińskie)
 122.  

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

 

Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI