Wycinki prasowe: Czesław Miłosz

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Czesława Miłosza, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. Iwona Smolka 8 maja 1979 Berkley, (spotkanie z poetą w Berkley)
 2. Czesław Miłosz laureatem Nagrody Nobla; Jerzy Lisowski, Tylko język jest ojczyzną – pisał Czesław Miłosz „Express Wieczorny” 11-12.10.1980
 3. Wiersze i poematy Czesława Miłosza (antologia Ze struny światła) „Trybuna Ludu” 11-12.10.1980
 4. Czesław Miłosz laureatem Nagrody Nobla, Czesław Miłosz (wiersze), „NTK” nr 42 12.10.1980
 5. Aleksander Fiut, Debiut Miłosza – po latach (Nagroda Nobla), „Życie Literackie” 12.10,1980
 6. Michał Sprusiński, Czesława Miłosza wieczór autorski, (Nagroda Nobla) „Literatura” 16.10.1980
 7. Michał Misiorny, Oddalenia i zbliżenia, (Nagroda Nobla), „Trybuna Ludu” 16.10.1980
 8. Czesław Miłosz laureatem literackiej Nagrody Nobla (zdjęcie) „Tygodnik Kulturalny”
 9. Jan Marx, Nobel dla Polaka, „Tygodnik Kulturalny” nr 42, 19.10.1980
 10. Wieczór poezji Czesława Miłosza na Manhattanie, „Gazeta Zachodnia” 21.10.1980
 11. Jerzy Andrzejewski, Gra z cieniem (sprostowanie), „Literatura” nr 43 23.10.1980
 12. Marian Stala, Głos przeciw milczeniu, Jerzy Pilch (komentarz), Czesław Miłosz (wiersze), „Student” 23.10.-5.11.1980
 13. Kazimierz Braun, Wyjęte z dziennika podróży po Ameryce, (Nagroda Nobla) „Literatura” nr 43, 23.10.1980
 14. Dominik Horodyński, Po latach milczenia. Gdzie ocalenie? Do Czesława Miłosza list otwarty; „Kultura” nr 43 26.10.1980
 15. Czesław Miłosz, Traktat moralny, „Kultura” nr 43 26.10.1980
 16. Marek Zaleski, Poeta dostojnych słów (Nagroda Nobla) „Kultura” nr 43 26.10.1980
 17. Jerzy Kwiatkowski, Miłosz, „Przekrój” (Nagroda Nobla), 02.11.1980
 18. Janusz Przybysz, Według zasad, [Nagroda Nobla] „Tydzień” nr 44 , 2.11.1980
 19. Dom Czesława Miłosza w Poznaniu?, not. Włodzimierz Braniecki (spotkanie dotyczące inicjatywy robotników), „Głos Wielkopolski”, 10.11, 1980
 20. Stefan Licheński, Walczący z Panterą (Nagroda Nobla) „Tygodnik Kulturalny” nr 48 30.11.1980
 21. Alina Hojluch, O twórczości Czesława Miłosza, Czesław Miłosz, (wiersze, Nagroda Nobla), „Nurt” 1980/12
 22. Janusz Przybysz, Słówko dla historii, (Nagroda Nobla) „Tydzień” nr 49, brak daty
 23. Wręczenie Nagrody Nobla Cz.esławowi Miłoszowi([PAP), „Głos Wielkopolski”, 6/7.12 1980
 24. Krzysztof Miklaszewski, U Miłosza po Noblu, „Przekrój” 7.12.1980
 25. Maciej Górski, Czesław Miłosz: Nie łaskoczcie mnie, bo umrę ze śmiechu (korespondencja ze Szokholmu), „Gazeta Zachodnia” 8.12.1980
 26. Czesław Miłosz gościł w Instytucie Polskim w Sztokholmie (wywiad dla PAP, z poetą rozmawia korespondent Andrzej Nowicki) „Gazeta Zachodnia”
 27. Odczyt Czesława Miłosza w Akademii Szwedzkiej (PAP), „Głos Wielkopolski” 9.12.1980
 28. Czesław Miłosz w Instytucie Polskim w Sztokholmie, (wywiad dla PAP, z poetą rozmawia korespondent Andrzej Nowicki) „Głos Wielkopolski”, 10.12 1980
 29. Czesław Miłosz odbiera Nagrodę Nobla
 30. Literacka Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza, (PAP) „Głos Wielkopolski” 11.12.1980
 31. Czesław Miłosz mówi w Sztokholmie wyłącznie dla „Przekroju”, z Czesławem Miłoszem rozmawia Dobiesław Walknowski, „Przekrój” 21 i 28.12.1980
 32. Maciej Krasicki, Wasza Królewska Mość Panie i Panowie (korespondencja z wręczenia Nagrody Nobla), ] „Kultura” nr 51/52, 21-28.12.1980
 33. Peter Lennon, Ci, którzy decydują (Nagroda Nobla, przedruk z Sunday Times’a), „Tygodnik Kulturalny” nr 1, 4.01.1981
 34. Małgorzata Mietkowska, Marek Maldis, Spotkanie z Czesławem Miłoszem, „Tygodnik Literacki, nr 1, 4,01,1981
 35. Czesław Miłosz, Ustawią tam ekrany (wiersz)
 36. Różne ingrediencje, Z Czesławem Miłoszem rozmawia Maciej Krasicki, „Kultura” nr 2, 11.01.1981
 37. Konstany Pieńkosz, Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada ; (recenzja), „Literatura” nr 5 29.01.1981
 38. Aleksander Fiut, Emigrant, (esej) „Kultura” 29.03.1981
 39. Krzysztof Mętrak, Cztery Glossy do Miłosza, „Literatura” 02.04.1981
 40. Niech to, co powinno być powiedziane, będzie powiedziane, w dyskusji o Miłoszu udział wzięli Tomasz Burek, Krzysztof Dybciak, Krzysztof Karasek, Wojciech Pogonowski, Maciej Krasicki, Jerzy Niemczuk, „Kultura”07.06.1981
 41. Czesław Miłosz, Niemoralność sztuki, „Życie Literackie” nr 1538, brak daty
 42. Czesław Miłosz, Widzenia nad zatoką San Fransisco (fragmenty) „Życie Literackie” nr 1606, brak daty
 43. Czesław Miłosz, Widzenia nad zatoką San Fransisco (fragmenty) „Życie Literackie” nr 1608, brak daty
 44. Cz. Miłosz, Pogrobowcy. Koniec Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kultura nr 5 1989
 45. Czesław Miłosz, (fragment wykładu Przeciw poezji niezrozumiałej wygłoszonego na Uniwersytecie Jagiellońskim) 10.05.1990, „Wybór”, 10.06.1990
 46. Zmowa poetów z Czesławem Miłoszem rozmawia Roma Przybyłowska, (m.in. o przyjaźni z Tomasem Venclovą) „Gazeta Wyborcza” 28.06.1990
 47. Miłosz – Venclova o Europie Środkowej, (zapis rozmowy), „Gazeta Wyborcza” 19.07.1990
 48. Jan Pieszczachowicz, Lekcja Miłosza, (recenzja Zaczynając od moich ulic)
 49. Noblista wspiera talenty, (Nagroda Miłosza dla Lidy Aleksandra Jurewicza), „Gazeta Współczesna” 4.03.1991
 50. Anna Baniewicz, Bliżej czy dalej człowieka? (komentarz do eseju Miłosza Między obiektywizmem a subiektywizmem, który ukazał się we francuskim „Lettre internatilnale”) „Rzeczpospolita” 20-21.04.1991
 51. Czesław Miłosz, Państwo wyznaniowe? (esej) „Gazeta Wyborcza”, 11-12.05.1991
 52. Jerzy Turowicz, Jubileusz Czesława Miłosza (80 urodziny poety), „Tygodnik Powszechny”, nr 26, 30.06.1991
 53. Jan Błoński, Miłosz wśród nas; Młodzi o Jubilacie, (wypowiedzi Marcina Światlickiego, Krzysztofa Koehlera, Marcina Sendeckiego, Marcina Barana), „Tygodnik Powszechny”, nr 26, 30.06.1991
 54. Czesław Miłosz, Wypisy z ksiąg użytecznych, (wiersze) „Tygodnik Powszechny”, nr 28, 14.07.1991
 55. Julian Stryjkowski, Czy odwaga zastępuje prawdę?, (o Roku myśliwego) „Gazeta Wyborcza” 28.01.1992
 56. Czesław Miłosz, Miejsca utracone, (esej o Wilnie) „Tygodnik Powszechny”, 1992 nr 5 02.02.1992
 57. Czesław Miłosz, Dlaczego? (wiersz) „Tygodnik Powszechny”, 15.03.1992
 58. Czesław Miłosz, Zen codzienny (wiersze) „Tygodnik Powszechny”, nr 39, 03.05.1992
 59. Elżbieta Sawicka Czesław Miłosz przyjedzie na Litwę, „Rzeczpospolita” 26.05.1992
 60. Przyjeżdżam do innego miasta, z Czesławem Miłoszem rozmawia Elżbieta Sawicka, (wizyta na Litwie) „Rzeczpospolita”, 28.05.1992
 61. Henryk Mazul, Czesław Miłosz – doktorem honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego, „Kurier Wileński”, 30.05.1992
 62. Dzisiaj spektakl według utworów Czesława Miłosza z udziałem autora, z Czesławem Miłoszem rozmawia Alvida Rolska, „Kurier Wileński”, 02.06.1992
 63. Elżbieta Sawicka Czy wrócą środy literackie?, „Rzeczpospolita” 04.06.1992
 64. Miłosz honorowym obywatelem Litwy „Gazeta Wyborcza” 05.06.1992
 65. Czesław Miłosz obywatelem Litwy (OS) „Gazeta Wyborcza” 05.06.1992
 66. Elżbieta Sawicka, Powrót nad Nieważę, (wizyta na Litwie) „Rzeczpospolita” 6-7.06.1992
 67. Poeta w Belwederze (KM), „Rzeczpospolita” 11.06.1992
 68. Jan Sienkiewicz, Pogłaskać kota pod włos (wizyta Miłosza w Wilnie)
 69. Elżbieta Sawicka, Tajemnica czasu, (wizyta na Litwie) „Rzeczpospolita” 13-14.06.1992
 70. Anna Schiler, Miłosz w celi Konrada (wizyta Miłosza w Wilnie), „Gazeta Wyborcza” 23.06.1992
 71. Czesław Miłosz, Jestem tutaj po 52 latach (przemówienie Miłosza z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa przez Uniwersytet im. Witolda Wielkiego w Kownie), „Gazeta Wyborcza” 25.06.1992
 72. Czesław Miłosz, Sprawozdanie (wiersz),
 73. Andrzej Kaczyński, Szukanie ojczyzny – przeciw sentymentalizmowi, (recenzja Szukanie ojczyzny) „Życie Warszawy”] 18.08.1992
 74. Tomasz Jastrun, Podsłuchana rozmowa,([recenzja listów Zygmunta Hertza do Czesława Miłosza) „Życie” 1.09.1992
 75. Czesław Miłosz, Miasto młodości (wiersz) „Tygodnik Powszechny”, 13.09.1992
 76. Beata Stasińska, Dobroć i zimne oko Zygmunta Hertza, (recenzja listów Zygmunta Hertza do Czesława Miłosza), „Ex Libris” nr 23, 09-12,09.1992
 77. Gustaw Herling-Grudziński, O wygnaniu (esej, komentarz do Szukania ojczyzny) „Ex Libris” nr 23, 09-12,09.1992
 78. Ryszard K. Przybylski, Między mitem a historią, (esej, komentarz do Szukania ojczyzny) „Ex Libris” nr 23, 09-12,09.1992
 79. Adam Szostkiewicz, Czesław Miłosz w Krakowie, „Życie Warszawy” 29.09.1992
 80. Czesław Miłosz w warszawskim Domu Literatury (JC), „Życie Warszawy” 13.10.1992
 81. Pod skórą, z Czesławem Miłoszem rozmawia Elżbieta Sawicka, „Rzeczpospolita”, 17-18.10.1992
 82. Cz. Kudaba, Te nasze ojczyste doliny (wizyta Czesława Miłosza na Litwie), „Kurier Wileński” 30.10.1992
 83. Chodzimy nad piekłem, oglądając kwiaty, z Czesławem Miłoszem rozmawiają Adam Szostkiewicz, Tomasz Fijałkowski, „Tygodnik Powszechny”, 08.11.1992
 84. Pod skórą, z Czesławem Miłoszem rozmawia Elżbieta Sawicka, przedruk „Kurier Wileński” 13.11.1992
 85. Anna T. Kowalewska, Doktorat honoris causa dla Miłosza, (przyznanie doktoratu honoris causa przez Uniwersytet La Spienza w Rzymie) „Życie Warszawy” 19.11.1992
 86. Jacek Pałasiński, Doktorat honoris causa dla Czesława Miłosza (przyznanie doktoratu honoris causa przez Uniwersytet La Spienza w Rzymie) „Rzeczpospolita” 20.11.1992
 87. Czesław Miłosz, Ile z tego, co się zdarzyło, znalazło się w naszych książkach, (fragment wystąpienia wygłoszonego podczas odbierania doktoratu honoris causa Uniwersytetu La Spienza w Rzymie) „Gazeta Wyborcza” 27.11.1992
 88. Czesław Miłosz, Dar utracony, (esej o Panu Tadeuszu, promocja francuskiego wydania), „Ex Libris” nr 25, 11.1992
 89. Cz. Miłosza spotkania z Krakowem, Z Cz. Miłoszem rozmawia B. Maj (Kraków), „Kraków” 12/1992
 90. Czesław Miłosz, O nacjonalizmie (esej) , „Gazeta” 02-03.01.1993
 91. Czesław Miłosz, Wypisy z ksiąg użytecznych: o przyrodzie „Tygodnik Powszechny”, 17.01.1993
 92. Najpiękniejszy mit: normalność, z Czesławem Miłoszem rozmawia Elżbieta Sawicka, „Rzeczpospolita”, Plus-Minus, 15.02.1993
 93. Piotr Szewc, Haiku – kilka ruchów pióra (recenzja Haiku) „Rzeczpospolita”, 17.02.1993
 94. Czyste lustro, z Czesławem Miłoszem rozmawia Elżbieta Sawicka; Czesław Miłosz, Haiku „Rzeczpospolita”, brak daty
 95. Cz. Miłosz, Radość i poezja, Res Publica Nova 3/93
 96. Zbigniew Tanajewski, Miłosz w Sejnach, „Krajobrazy” 28.02.1993
 97. Najpiękniejszy mit: normalność, z Czesławem Miłoszem rozmawia Elżbieta Sawicka, (przedruk]) ”Kurier Poranny”
 98. 28.02.1993 Wymiana lęków, z Czesławem Miłoszem rozmawia Wiesław Kot, „Wprost”, 25.07.1993
 99. Julia Hartwig, Powrót do krainy wspomnień, (Litwa po 52 latach, o 7 wierszach Miłosza) „Gazeta Wyborcza” 14.09.93
 100. Andrzej Mencwel Według Miłosza (recenzja Historii literatury polskiej), „Polityka” 25.09.1993
 101. Czesław Miłosz, Radość i poezja, Res Publica Nova 3/1993
 102. Nieżywi, albo ledwo żywi, z Czesławem Miłoszem rozmawia Elżbieta Sawicka, „Rzeczpospolita”, 3.11.1993
 103. Paweł Zbierski, Czesław Miłosz w Sopocie, „Gazeta Wyborcza”, 4.11.1993
 104. Agnieszka Majewska, Miłe mieszkanko (mieszkanie w Krakowie) , „Gazeta Wyborcza”, 5.11.1993
 105. Krakowianin Czesław Miłosz (RR), „Rzeczpospolita”
 106. Czesław Miłosz, Nacjonalizm i Bałtowie (esej), „Rzeczpospolita” 20-21.11.1993
 107. W Polsce czyli wszędzie, z Czesławem Miłoszem rozmawia Gabriela Łęcka, „Polityka” 27.11.1993
 108. Czesław Miłosz, Życie na wyspach, , Res Publica Nova 1/1994
 109. Marek Mikos, Niespieszny debiut (Nagroda Miłosza dla Andrzeja Kalinina) „Gazeta Wyborcza” 25.03.1994
 110. Czesław Miłosz, O rubryce narodowość, (esej) Dekada Literacka 1.06.1994
 111. Miłosza księga olśnień, z Czesławem Miłoszem rozmawia Jerzy Illg, (zapowiedź Wypisów z ksiąg użytecznych) „Gazeta Wyborcza” 07.06.1994
 112. Poezja i męki wyższego rzędu, z Czesławem Miłoszem rozmawia Elżbieta Sawicka, „Rzeczpospolita” Plus-Minus, 25-26.06.1994
 113. „Rok 1994” z Czesławem Miłoszem (zapowiedź Środkowoeuropejskiego Forum Kultury), „Kurier Podlaski” 27.06.1994
 114. Czesław Miłosz gościem Środowoeuropejskiego Forum Kultury „Rok 1994” „Krajobrazy” 27-29.06 nr 8/94
 115. Europa czy zaścianek? z Czesławem Miłoszem rozmawia Wojciach M. Darski, (Rodzinna Europa, polsko-litewskie pogranicze), „Krajobrazy” nr 8/94
 116. Koniec Środkowoeuropejskiego Forum Kultury „Kurier Poranny” 29.06.1994
 117. Wieczory nad Wigrami
 118. Izolda Kiec, Wiersze potrzebne, (recenzja Wypisów z ksiąg użytecznych) „Polityka” 27.08.1994
 119. Czesław Miłosz, Wspominając Wandę; Wypisy z ksiąg użytecznych (wspomnienie o Wandzie Telakowskiej; wiersze), „Dekada Literacka”, brak daty
 120. Musicie być użyteczni, z Czesławem Miłoszem rozmawiają W. M. Darski i R. Traba, Borussia, 9/1994
 121. Czesław Miłosz, Czy będzie powieść? (esej o kondycji powieści, refleksje o kościele i ojczyźnie), „Tygodnik Powszechny”, nr 37, 15.09.1994
 122. Lekcja Miłosza, (PAP) , (lekcja z Miłoszem w liceum w Krakowie), 19.09.1994
 123. Leszek Żuliński, Inny mit poezji, inna misja poety, (recenzja Wypisów z ksiąg użytecznych) „Wiadomości Kulturalne” nr 17, 18.09.1994
 124. Piotr Szewc, Autoportet w pejzażu, (recenzja Autoportetu przekornego) „Rzeczpospolita”, 22.09.1994
 125. Krzysztof Masłoń, Miłosza wierszy czytanie, (spotkanie autorskie w Warszawie, promocja Autoportetu przekornego) „Rzeczpospolita”, 23.09.1994
 126. Potrójna promocja (E.S.), (Miłosz, Kłoczkowski i Kołakowski na spotkanie autorskim w Krakowie), „Rzeczpospolita”, 29.09.1994
 127. Michał Cichy, Skąd pochodzi zło? Dokąd nas prowadzi?, (Miłosz, Kłoczkowski i Kołakowski na spotkanie autorskim w Krakowie) „Gazeta Wyborcza” 29.09.1994
 128. Michał Cichy, Cierpienie, wina, kara, (Miłosz, Kłoczkowski i Kołakowski na spotkanie autorskim w Krakowie) „Gazeta Wyborcza” 03.10.1994
 129. Jak rozmawiałam z Miłoszem, z Renatą Gorczyńską rozmawia Agnieszka Dajbór, „Gazeta Wyborcza” 5.10.1994
 130. Maciej Krassowski Bezcenny zapis mowy potocznej, (recenzja Autoportretu przekornego), „Wiadomości Kulturalne” 06.11.1994
 131. Czesław Miłosz, Tajemniczy pomnik, (Miłosz o Autobiografii na cztery ręce Jerzego Giedroycia), „Gazeta Wyborcza” [?], 21-22.01.1995
 132. Miłoszowi-Litwa (notka, przyznanie Nagrody Giedymina), „Gazeta Współczesna” 16.02.1995
 133. Tadeusz Komedant, Między wieszczami Herbert kontra Miłosz, (spór Herberta z Miłoszem) „Polityka Magazyn”, 25.02.1995
 134. Piękne wiersze i naiwne pytania, (MPIAS), (spotkanie autorskie Warszawie), „Gazeta Wyborcza” 8.06. 1995
 135. Krzysztof Masłoń, Miłosza wierszy czytanie (spotkanie autorskie Warszawie, zapowiedź spotkania w Bydgoszczy) „Rzeczpospolita” 08.06.1995
 136. Czesław Miłosz, To i owo (wiersz)
 137. Grażyna Rakowicz, O sobie i współczesnej poezji, (spotkanie autorskie w Toruniu), „Rzeczpospolita” [?] 13.06.1995
 138. Gustaw Romanowski, Nie grozi kres wyobraźni, (spotkanie autorskie w Łodzi) „Rzeczpospolita”, 28.06.1995
 139. Jerzy Haszczyński, Czesław Miłosz na Litwie „Rzeczpospolita”
 140. Adam Michnik, Instrument dobrych duchów, (esej o Tomasie Venclovie), „Gazeta Wyborcza” 08-09.07.1995
 141. Janusz Drzewucki, Portret wielokrotny, (recenzja Studiów i szkiców o twórczości Czesława Miłosza, pod red. A Staniszewskiego), „Rzeczpospolita”, 07.08.1995
 142. Giedymin pierwszego stopnia, z Czesławem Miłoszem rozmawia Elżbieta Sawicka, „Rzeczpospolita”, (pobyt Miłosza w Polsce, podróż na Litwę 1995 )
 143. Czesław Miłosz, Jerzy Andrzejewski, Bóg, wieczność i sumienie (okupacyjna korespondencja pisarzy), „Gazeta Wyborcza” 11-12.05.1996
 144. Na 85 urodziny Czesława Miłosza: Czesław Miłosz, Prywatna antologia polskich wierszy; o Trenach w przekładzie Barańczaka i Heaneya; Jarosław Iwaszkiewicz; „Dziedziczenie cech nabytych; Rozmowa: Grozi nam płaskość i wulgarność; O Miłoszu piszą Josif Brodski, Robert Flaggen, Lawrence Ferlinaghetti, Seamus Heaney, Leonard Nathan,Andrzej Romanowski, Susan Sontag, Marian Stala, Jerzy Turowicz, Apokryf, „Tygodnik Powszechny” nr 9 09.06.1996
 145. Grozi nam płaskość i wulgarność, z Czesławem Miłoszem rozmawia Jerzy Illg, „Kurier Poranny” 29.06.1996
 146. Adam Michnik, Z dalekiego kontynentu; Adam Michnik, Irena Grudzińska-Gross, Rozmowa z Miłoszem (teksty z okazji 85 urodzin poety) „Gazeta Wyborcza” 29-30.06.1996
 147. Katarzyna Janowska, Tropiciel istotności (recepcja dzieł Miłosza po 1989 r.), „Polityka” nr 28 13.07.1996
 148. Czesław Miłosz, Dyskretny urok nihilizmu, (cytaty) „Gazeta Wyborcza” 29.09.1996
 149. Piotr Szarzyński, Obecni nieobecni, (powroty artystów z emigracji), „Polityka” nr 42 19.10.1996
 150. Helena Zaworska, Podziw Miłosza (recenzja książki Jakiego to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej), „Gazeta Wyborcza” 21.11.1996
 151. Joanna Szczęsna, Nasz kłopot z Miłoszem (sprostowanie), „Gazeta Wyborcza” 09.12.1996
 152. Miłosz wygrał proces (PAP), (proces o prawa autorskie) „Gazeta Współczesna”, 07.05.1997
 153. Roman Pawłowski, Miłosz i Kott (zapowiedź Targów książki w Warszawie, Abecadło Miłosza – recenzja) „Gazeta Wyborcza” 15.05.1997
 154. Różnice i podobieństwa, (spotkanie w Wigrach) „Kurier Poranny” 27.06.1997
 155. Jerzy Sadecki, Pod patronatem Szymborskiej i Miłosza, (Propozycje programu „Kraków 2000”), „Rzeczpospolita”
 156. Anna Tatarkiewicz, Miłosz złośliwy, (recenzja Abecadła), „Polityka” nr 35 30.08.1997
 157. Elżbieta Sawicka, Zwykły piesek przydrożny, (recenzja Pieska przydrożnego), „Rzeczpospolita” 05.09.1997
 158. Helena Zaworska, Wiek bezdomności, [recenzja Pieska przydrożnego], „Gazeta Wyborcza”, 12.09.1997
 159. Katarzyna Bielas, Nowy gatunek literacki? (spotkanie promujące Pieska przydrożnego); Marcin Baczyński, Tradycje i analfabeci, (Targi książki w Warszawie), „Gazeta Wyborcza”, 15.09.1997
 160. Jerzy Sadecki, Spotkanie Poetów ,(zapowiedź festiwalu „Spotkania Poetów Wschodu i Zachodu” w ramach programu „Kraków 2000”), 26.09.1997
 161. Janusz Drzewucki, Bania z poezją, (zapowiedź festiwalu „Spotkania Poetów Wschodu i Zachodu” w ramach programu „Kraków 2000”) „Rzeczpospolita”, 03.10.1997
 162. Jerzy Sadecki, Mediatorzy współczesnego świata, (Spotkanie Poetów Wschodu i Zachodu w ramach programu „Kraków 2000”) „Rzeczpospolita”, 06.10.1997
 163. List Czesława Miłosza do „New York Timesa”, (wypowiedź o rozszerzeniu NATO), „Gazeta Wyborcza”, 15.02.1998
 164. Janusz Drzewucki, Katastrofa i prowincja, (tom Józefa Czechowicz w wyborze Miłosza), „Rzeczpospolita”, 24.02.1998
 165. Elżbieta Sawicka, Cztery dni w Claremont (zapowiedź konferencji w Claremont McKenna Collage w Kalifornii k. Los Angeles) „Rzeczpospolita”, 14.04.1998
 166. Janusz Drzewucki, Arcydzieło literatury religijnej, (tłumaczenie Księgi Psalmów, inauguracja serii „Przekłady biblijne Czesława Miłosza”), „Rzeczpospolita”
 167. Kazimierz Siemieniako, Kędy słońce zapada, „Kurier Podlaski” (reportaż o Krasnogrudzie) 7-8-9.05.1998
 168. Adam Michnik, Czółno Miłosza (zapowiedź konferencji w Claremont McKenna Collage w Kalifornii k. Los Angeles), Czesław Miłosz, Inne abecadło (fragmenty), „Gazeta Wyborcza” 09.10.05.1998
 169. Róża od noblistki, (J.Sad.),([promocja Innego abecadła), „Rzeczpospolita”, 22.06.1998
 170. Mickiewicz wielki poetą był, z Czesławem Miłoszem rozmawia Katarzyna Janowska, (Miłosz o Panu Tadeuszu) „Polityka” 11.07.1998
 171. Miłosz przyjedzie (CZAR), (zapowiedź sesji Mickiewicz i my), „Gazeta Współczesna”, 17.07.1997
 172. Przyjaciel puszczy (K. FEU., PAP), (Czesław Miłosz w Białowieży, przyznanie tytułu Przyjaciela Puszczy Białowieskiej) „Rzeczpospolita” 07.08.1998
 173. Adam Wajrak, Miłosz przyjaciel puszczy, (Czesław Miłosz w Białowieży, przyznanie tytułu Przyjaciela Puszczy Białowieskiej), „Gazeta w Białymstoku” 07.08.1998
 174. Krystyna Konecka, Przyjaciel puszczy (Czesław Miłosz w Białowieży, przyznanie tytułu Przyjaciela Puszczy Białowieskiej) „Gazeta Współczesna”, 07.08.1998
 175. Dyplom o smaku miodu, (APE); Anna Pyżewska, Chciałem być ornitologiem, „Kurier Poranny”,(Czesław Miłosz w Białowieży, przyznanie tytułu Przyjaciela Puszczy Białowieskiej) 07.08.1998
 176. Krystyna Konecka, Jestem w domu (Czesław Miłosz w Białowieży, przyznanie tytułu Przyjaciela Puszczy Białowieskiej), „Gazeta Współczesna” 14.08.1998
 177. (Zdjęcia), „Kurier Poranny” 14.08.1998
 178. Czy poeci mogą się lubić? Z Czesławem Miłoszem rozmawia Irena Grudzińska-Gross,
 179. (o tłumaczeniach poezji na język angielski) „Gazeta Wyborcza” 05-06.09.1998
 180. Czesław Miłosz, Zaraz po wojnie (fragmenty książki), Magazyn Gazety, 11-12.09.1998
 181. Zaraz po wojnie, cz. 1, z Czesławem Miłoszem rozmawia Joanna Gromek,(powojenna korespondencja z pisarzami, stosunek do komunizmu) „Rzeczpospolita” 12-13.09.1998
 182. Iść prostą linią, z Czesławem Miłoszem rozmawia Michał Cichy (o Piesku przydrożnym przed finałem Nike), „Gazeta Wyborcza” 15.09.1998
 183. Anna Kwiatkowska, Miłosz u Gałczyńskiego (o muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu), „Gazeta Współczesna”, 18.09.1998
 184. Zaraz po wojnie, cz. 2, z Czesławem Miłoszem rozmawia Joanna Gromek, „Rzeczpospolita” 19-20.09.1998
 185. Zaraz po wojnie, cz. 3, z Czesławem Miłoszem rozmawia Joanna Gromek, „Rzeczpospolita” 26-27.09.1998
 186. Cz. Miłosz, Traktat przeciwko Naturze (esej; Baudelaire) „Gazeta Wyborcza” 26-27.09.1998
 187. Nike metafizyczna, opr. Monika Kucia([komentarze po przyznaniu Nagrody Nike), „Gazeta Wyborcza”, 05.10.1998
 188. Krzysztof Masłoń, Śmieszność i czułość, (Nagroda Nike), Rzeczpospolita” 06.10.1998
 189. Jan Błoński, O pieskach, (Nagroda Nike) „Gazeta Wyborcza” 08.10.1998
 190. J. Brudnicki, Nike 98 dla Czesława Miłosza, Magazyn Literacki 4/1998
 191. Nobel dla Saramago, Cz. Miłosz, „Gazeta Wyborcza” komentarz, 9.10.1998
 192. Nobel dla Saramago, Cz. Miłosz, Rzeczpospolita komentarz, 9.10.1998
 193. Śniadanie z Miłoszem (PAP), (Budowa centrum kultury w Szetejniach, spotkanie Miłosza z Valdasem Adamkusem), „Kurier Poranny” 10.10.1998
 194. Czesław Miłosz laureatem Nagrody Nike’98([redakcja); Marcin Król, Czesław Miłosz czyli szlachetność mimo wszystko, (o zbiorze korespondencji 1945-1950, Zaraz po wojnie), „Tygodnik Powszechny” nr 41 11.10.1998
 195. Miłosz nagrodzony, ajs Piesek przydrożny Czesława Miłosza, (Nagroda Nike) „Gazeta Współczesna” 21.10. 1998
 196. Jan Z. Brudnicki, Nike 98 dla Czesława Miłosza, „Magazyn Literacki”
 197. Polska wydawała mi się ciasna, (z Carol Miłoszową o mężu i jego twórczości rozmawia Joanna Gromek) „Przekrój” nr 45 8.11 1998
 198. Marzena Woźniak, Czesław Miłosz – stoczniowcom (napis na pomniku dla poległych stoczniowców, korespondencja z Miłoszem)
 199. Krzysztof Masłoń, W centrum tego, co najważniejsze (promocja antologii To, co pisałem) „Rzeczpospolita”, brak daty
 200. Jerzy Sadecki, Uderzony poezją (promocja książki Jana Błońskiego Miłosz jak świat), „Rzeczpospolita” 14.12.1998 Gazeta Wyborcza”,
 201. Czesław Miłosz, Apokalipsa według Juliana Tuwima (o Balu w operze Juliana Tuwima), Gazeta Wyborcza”, 6-7.03.1999
 202. Jerzy Ficowski, Tuwim był dosłowny (sprostowanie do tekstu Czesława Miłosza), „Gazeta Wyborcza”, 13-14.03.1999
 203. Krzysztof Masłoń, Jak ogarnąć Miłosza? (inauguracja „Dzieł zebranych” Miłosza), „Rzeczpospolita”, 19.03.1999
 204. Jan Miodek, Mojością zaprawione (o języku Pieska przydożneg)], „Magazyn Gazety”, 15.04.1999
 205. W Szetejniach u Miłosza, (wzmianka o otwarciu Centrum Kultury im. Czesława Miłosza), „Rzeczpospolita” 14.06.1999
 206. Justyna Nowicka, B. B. Kózka i „Świat” (spotkanie autorskie w Krakowie), 24.06.1999
 207. KS, Czesław Miłosz, (notka z okazji 88 urodzin), „Życie” 30.06.1999
 208. K.M. Nobliści apelują o zerowy vat na książki; Krzysztof Masłoń, Lepsze owoce strzyżone (Miłosz i Szymborska przeciw opodatkowanu drukowanego słowa), Rzeczpospolita” 13.07.1999
 209. Jerzy Sadecki, Pierwsze trzy tomy we wrześniu (inauguracja edycji „Dzieł zebranych”)
 210. Czesław Miłosz, Ciemne złoto sławy (o Józefie Czechowiczu), „Gazeta Wyborcza” 11-12.09.1999
 211. Szperam w archiwum Miłosza, rozmowa z Kamilem Kasperkiem (niepublikowane materiały w archiwach Miłosza, przygotowanie edycji „Dzieł zebranych”) „Gazeta Wyborcza”, 15.09.1999
 212. Teatrum (przewrotnego ciała), Reanata Gorczyńska rozmawia z Czesławem Miłoszem i Tadeuszem Różewiczem, „Rzeczpospolita” Plus-Minus 2-3.10. 1999
 213. Czesław Miłosz, Wahania Piłsudskiego (fragment Wyprawy w dwudziestolecie) „Gazeta Wyborcza” 2-3.10.1999
 214. Czesław Miłosz, Triumf pogranicza (komentarz do Nagrody Nobla dla Guntera Grassa), „Tygodnik Powszechny”, nr 41, 10.10 1999
 215. Szukanie formy, R. Gorczyńska rozmawia z Czesławem Miłoszem i Tadeuszem Różewiczem, Rzeczpospolita, Plus-Minus, 16-17.10.1999
 216. Katarzyna Janowska, Czesław Miłosz, Plamy na słońcu, (rozmowa z Czesławem Miłoszem o Wyprawie w dwudziestolecie), „Polityka” 16. 10.1999
 217. Adam Szostkiewicz, Czesław Miłosz, Czym była tamta Polska?(rozmowa z Czesławem Miłoszem o Wyprawie w dwudziestolecie), „Tygodnik Powszechny”, nr 42, 17.10.1999
 218. Jerzy Sadecki, Podróż z emocjami, (spotkanie autorskie ad „Wyprawy w dwudziestolecie”); Ł.G. Kolejki do Miłosza i Lema (sprawozdanie z Targów książki w Krakowie), „Rzeczpospolita” 25.10.1999
 219. Grzegorz Eberhardt, Następny będzie Czesław Miłosz (wzmianka]) „Życie” 27.10.1999
 220. Tomasz Zbigniew Zapert, Subiektywny podręcznik historii, (recenzja Wyprawy w dwudzistolecie) „Życie” 03.11. 1999
 221. Lidia Ostałowska Listy od czytelników, (sprostowanie do reportażu Dach, który nie przysłania nieba), Magazyn „Gazety” 04.11.1999
 222. Marek Zaleski, Tamten kraj (recenzja Wyprawy w dwudziestolecie) , „Gazeta Wyborcza”, 12.11 1999
 223. Mindaugas Kvietkauskas, Litewski łącznik. Nieznane szczegóły biografii Czesława Miłosza, „Tygodnik Powszechny” nr 47 21.11.1999
 224. Czesław Miłosz, Wybierając wiersze Jarosława Iwaszkiewicza na wieczór jego poezji (wiersz), „Rzeczpospolita”, dodatek Plus-Minus, 4-5. 12.1999
 225. K. Masłoń, Szlachta i lud, (sesja w Instytucie Polskim w Paryżu) Rzeczpospolita 20.12.2000
 226. Czesław Miłosz, O tożsamości, (esej) Gazeta Wyborcza 24-26.12.2000
 227. Czesław Miłosz (wypowiedź) not. Liliana –Śnieg Czaplewska,
 228. Czesław Miłosz Kalifornia moja nowa prowincja, (esej)
 229. Stanisław Stanik, Wczesna publicystyka Miłosza
 230. Konstany Pieńkosz, Czesława Miłosza odpowiedź Hiobowi
 231. Marek Arpad Kowalski, Twarz Miłosza, „Czas”
 232. Wizyta Miłosza i Herlinga (mc)
 233. Wróci do Miłosza? (PAP) (Szetejnie
 234. M. Wyka, Dwadzieścia lat myśliwego, (Wyprawa w dwudziestolecie) TP 1.01.2000
 235. Czesław Miłosz, Istota samotna (A. Camus) GW 5.01.2000
 236. J. Marczyński, Polska kartoteka, (polscy artyści w światowej sztuce) Rzeczpospolita 4.01.2000
 237. Małopolanie (notka, przyznanie tytułu Małopolonina roku Cz. Miłoszowi) Życie 11.01.2000
 238. Małopolanie: Miłosz i Wajda (notka, przyznanie tytułu Małopolonina roku Cz. Miłoszowi) Rzeczpospolita 11.01.2000
 239. P. Bratkowski, Pierwszy komunista RP, (polemika z tekstem E. Morawiec]) GW 11.01.2000
 240. Czesław Miłosz, Iwaszkiewicz ponownie odwiedzony, GW 4-5.03.2000
 241. Biedne Wacisko, Cz. Miłosz (komentarz, setna rocznica urodzin A. Wata), krawat A. Wata (wiersz) GW 2-3.05.2000
 242. J. Haszczyński, Niemieckie wpływy, niemieckie skojarzenia, (wizyta Czesława Miłosza w Berlinie) Rz 5.06.2000
 243. A. Rubinowicz, Zdążyliśmy (Targi książki we Frankfurcie) GW 16.06.2000
 244. K. Dunin, Kamienie z dna rzeki, (wzmianka]) WO 17.06.2000
 245. J. Podsiadło Czesław Miłosz to postać gigantyczna, Rz 5-6.08.2000
 246. M. Baran, K. Koehler, Powrót Cz. Miłosza (To) Ż 14.09.2000
 247. J. Klejnocki, Wiersze zrozumiałe, (To) P 23.09.2000
 248. Nobel 2, Encyklopedia, (Czesław Miłosz . Wzmianka)
 249. M. Stala, Natrafiłem na to (To) TP 1.10.2000
 250. To jest we mnie, z Czesławem Miłoszem rozmawia K. Janowska, P 7.10.2000
 251. Czesław Miłosz, Aby duchy umarłych zostawiły nas w spokoju (Wilno) Rz 7-8.10.2000
 252. Cz.esław Miłosz, Do przyjaciół Litwinów, (wystąpienie) GW 7-8.10.2000
 253. Lekcja z Miłoszem, (JSAD) 9.11.2000
 254. K. Kowalski, A papier jest poza wszystkim (Nobel dla Miłosza 20 lat temu)] Rzeczpospolita
 255. J. Drzewucki, To, co jest w Człowieku (To) ML 10/2000
 256. Poland, (Targi książki we Frankfurcie) ML 10/2000
 257. R. Matuszewski, i jeszcze z nadzieją (To) NK 12/2000
 258. Polska szkoła poezji, z C. Cavanagh rozmawia Czesław Miłosz, Rz 20-21.01.2001
 259. D. Kulesza, Bilans otwarcia (poezja w XXI wieku), Książki XX wieku (ankieta) Gazeta Współczesna 25.01.2001
 260. Czesław Miłosz, Wybacz piszę do Ciebie jakbyś był biurem planowania (list do J. Turowicza, w 2. rocznicę śmierci) TP 28.01.2001
 261. M. Heydel, Przekraczanie granic (Czesław Miłosz i Wisława Szymborska tłumaczeni w Ameryce] TP 25.02.2001
 262. Cz. Miłosz, Iwaszkiewicz ponownie odwiedzany, GW 4-5.03.2000
 263. A. Bielik-Robson, Więźniowe Ziemi Ulro, Ż 15.03.2001
 264. Cz. Miłosz, Coś ze starej szuflady, (K. Wyka) DL ½ 2001
 265. C. Polak, Nie mój ten ich świat (film dok o Czesławie .Miłoszu reż. M. Zmarz-Koczanowicz) GW 6.04.2001
 266. Miłosz pod lupą (KM) Rz 18.04.2001
 267. Czesław . Miłosz, Poeci polscy po rosyjsku TP 22.04.2001
 268. M. Cichy, Niewiele słów i to wystarczy, (Nagroda Nike, nominacja)GW 29.05.2001
 269. Carol żona poety, z C. Miłoszową rozmawia N. Iwaszkiewicz,„Pani” 06/2001
 270. Apokryf: 90. urodziny Cz. Miłosza: Nowe wiersze Cz. Miłosza; Sprzeczność jest dźwignią transcendencji, z Cz. Miłoszem rozmawiają A. Franaszek, T. Fijałkowski; Miłosz w oczach rodziny; Ł. Tischner, Dwa kroki do przodu, jeden w tył; T. Sławek, Bóg, prawo, przyjaźń, J. Hirshfield, Wezwany do pochwalania rzeczy, dlatego że są; L. Vallee, Kochaj dzikiego łabędzia; V. Burian, S. Chiwn, M. Edelman, M. Głowiński, N. Grabniewska, S. Heaneym Z. Hertz, M. Janion, L. Kołąkowski, M. Król, R. Krynicki, J. Kott, S. Lem, A. Schenker, R. Lourie, T. Venclova, kj. J. Twardowski, B. Toruńczyk, W. Szymborska [komentarze] TP 16.06.2000
 271. Trójkowa audycja o Czesławie Miłoszu (notka)[90 lat Cz. M.] Ż 27.06.2001
 272. J. Sadecki, życzenia od polonistów i rektora, (90 lat Czesława Miłosza.) Rz 22.06.2001
 273. Cz. Miłosz (90 lat Czesława Miłosza.) Ż 22.06.2001
 274. Dwa są Miłosze i oba Czesławy [zapowiedź publikacji; 90 lat Cz. M] GW 28.06.2001
 275. A. Franaszek, Wytrwałość [archiwum w Yale] GW 28.06.2001
 276. A. Zagajewski, Miłosz: Rozum i róże, [90 lat Czesława. Miłosza.] GW 29.06.2001
 277. Jestem igraszką losu, z Cz. Miłoszem rozmawia K. Janowska [90 lat Czesława.Miłosza.] 30.06.2001
 278. 90 urodziny Czesława. Miłosza, KP 30.06.2001
 279. Orkiestra przed domem, [J. SAD.] [90 lat Cz. M] Rz 30.06.-1.07.2001
 280. Spotkanie noblistów w Wilnie: Cz. Miłosz, Wyrosłem w tym mieście L nr 1/2001
 281. Miłosz coraz młodszy, M. Gołąb, Miejsce poety na ziemi, J. Woźniakowski, T. Łubieński, B. Żurakowski [wypowiedzi], Cz. Miłosz [fragmenty i wiersze] [90 lat Cz. M.] Ż 1.07.2001
 282. Poeta epoki, [90 lat Cz. M.] KP 1.07.2001
 283. Cz. Miłosz, Szczęście [esej]; Taki Zeitsteist, Cz. Miłoszem rozmawia A. Starowierska; Cz M. Mogli mieć mój skalp [listy do J. Wittlina] R. Matuszewski, Miał być zapomniany GW 30.06-1.07.2001
 284. H. Zaworska, Wolny umysł, W 1.07.2001
 285. Cz. Miłosz kończy 90 lat, [notka] GW 1.07.2001
 286. Piękna pochwała istnienia [KM], Cz. Miłosz, Piękna nieznajoma [wiersz], Patrząc na turniej garbusów, J. Illg rozmawia z Cz. Miłoszem, Rz 1.07.2001
 287. Czesław. Miłosz kończy 90 lat, brak daty i źrodła
 288. W. Smaszcz, Jestem tu tylko na chwilę... [suwalskie i krasnogrudzkie wątki w twórczości poety] GW 30.06 –1.07.2001
 289. Poeta uwieńczony, J. Sad. [90 lat Cz. M.] Rz 2.07.2001
 290. W, Jurasz, A. Akińczo, Tort i dzięgielówka, [90 lat Cz. M. w Krakowie i na Litwie] Ż 2.07 2001
 291. Czytelnicy, [90 lat Cz. M.] 4.07.2001
 292. Miłosz do Kapituły Literackiej Nagrody Nike; Odpowiedź GW 5.07.2001
 293. To nie będzie rywalizować o Nike, GWsp 13.07.2001
 294. Ad multos annos, [Die Welt o 90 urodzinach Cz. M.], przedruk, brak źródła 15.07.2001
 295. M. Skwarnicki, Chwila radości, W 15.07.2001
 296. A. Górski, Maraton dla poety [czytanie dla Miłosza, 90 lat Cz. M] ŻK 17.07.2001
 297. Miłosz u Młynarza, [czytanie dla Miłosza,90 lat Cz. M.] GW 19.07.2001
 298. R. Ciemiński, Dwie matki [rodzina Herberta i Miłosza, Sopot]; H. Tronowicz, Arcypoeta [90 lat Cz. M.] DB 20.07.2001
 299. A. Babuchowski, Bardziej chrześcijański niż to podejrzewa, GN 22.07.2001
 300. M. Mikos, Na wyspie Hrabala, [czytanie dla Miłosza,90 lat Cz. M.] GW 23.07.2001
 301. 90 urodziny Cz. Miłosza, Przk 24.07.2001
 302. Tropiciel istotności, z Cz. Miłoszem rozmawia J. Illg [katolicyzm, Druga przestrzeń, To] Przk brak daty
 303. J. Słojewski, Perswazje i wycinki [90 lat Cz. M.] P 21.07.2001
 304. K. Masłoń, Z pierwszej ręki, [Traktat poetycki z komentarze Cz. M] 26.07.2001
 305. Miłosz honorowym obywatelem Wilna, GWsp brak daty
 306. Arcywilnianin, [aka] [Cz. M. honorowym obywatelem Wilna] Rz 27.07.2001
 307. Okulary od Miłosza [zbiórka] GW 2.08.2001
 308. Spotkanie z Miłoszem [list czytelnika] ND 2.08.2001
 309. Cz. Miłosz, Wiersze t.1, [notka] KP 2.08.2001
 310. Cz. Miłosz i jego wiek [zapowiedź ZL w hołdzie Cz. Miłoszowi] GW 30.08.2001
 311. Miłosz o Trzebińskim [list do red.] GW 30.08.2001
 312. Cz. Miłosz, Inny katolicyzm [fundacja im. J. Turowicza] GW 1-2.09.2001
 313. Cz. Miłosz, Kłopot z niewyrażalną mową [esej] TP 9.09.2001
 314. Carol i Erin kobiety Miłosza, z żoną i wnuczką Cz. M. rozmawiają M. Wilkanowicz i B. Nowicka, Elle 09./2001
 315. R. Mleczkowski, z Cz. Miłoszem po Wilnie, Rz 21.09.2001
 316. W 25. Rocznicę powstania KOR [wypowiedź Miłosza] GW 22-23.09.2001
 317. Jaćwież o Miłoszu [JH] [Nr Jaćwieży o Cz. M. i jego związkach z Sejneńszczyzną] GW 22-23.09.2001
 318. Cz. Miłosz się myli, [list czytelnika, sprostowanie] Rz 2.10.2001
 319. Jaćwieski Miłosz (yes), [Nr Jaćwieży o Cz. M. i jego związkach z z Suwalszczyzną] Gazeta Współczesna 3.10.2001
 320. Jaćwież: Cz. Miłosza powroty: J. Szumski, Krasnogruda szlacheckie gniazda J nr 14/2001
 321. W. Kass, Byli raz sobie Psapsiulewicz, Nina, Ela Władek Zaza... [związki Cz. M. z Suwalszczyzną] J. Nr 14/2001
 322. A. Miłosz, Rodzinne srebra, [związki Cz. M. z Suwalszczyzną] J. Nr 14/2001
 323. W. Smaszcz, Powroty Cz. Miłosza, [związki Cz. M. z Suwalszczyzną] J. Nr 14/2001
 324. Powroty, Cz. Miłosz na Suwalszczyźnie, zdjęcia J. Nr 14/2001
 325. J. Drzewucki, Poeta, natura, kret [Cz. Miłosz, T. Różewicz], Rz 6-7.10.2001
 326. Cz. Miłosz, O nowych wierszach J. Hartwig, TP 21.10.2001
 327. Obywatel Miłosz, [Cz. M. honorowym obywatelem Sopotu] Rz 20.11.2001
 328. M. Mikos, Trzeci traktat Miłosza [Traktat Teologiczny] GW 20.11.2001
 329. Spowiedź poety wieku, [ab] [Traktat Teologiczny] Ż 21.11.2001
 330. Kontrapunkt TP: A. Boniecki, Spokojne słowa mędrca; J. Błoński, Duch religijny i miłość rzeczy; M. Stala, To, co najważniejsze; Cz. Miłosz, wiersze [Traktat Teologiczny] TP 25.11.2001
 331. W. Hryniewicz, Samotność poety w wierze, TP 9,12,2001
 332. M. Karpiński, Intermożliwości [wzmianka o poezji Cz. M. w Internecie] W 23.12.2001
 333. Cz. Miłosz, Traktat Teologiczny [wiersze, fragm.], A. Strawiarska, Wieszcz rewolucji. Miłosz sam (1), Cz. Miłosz, Literatura polska [esej] GW 29-30.12.2001
 334. A. Strawiarska, Wieszcz rewolucji. Miłosz sam (2) [międzywojenna publicystyka Cz. M.] GW 31.12.2001-1.01.2002
 335. Poeta uwieńczony polnym kwieciem, GW Magazyn 3.01.2002
 336. A. Szostkiewicz, Miłosz i haiku [Haiku] P 12.01.2002
 337. S. Chwin, Traktat o dłoniach i rzeczach, [odpowiedź na Traktat Teologiczny] TP 13.01.2002
 338. Cz. Miłosz, Wileński spacer Cz. Miłosza [przedruk; Szukanie ojczyzny] Polski Kalendarz Europejski, brak daty
 339. Zawdzięczam mu nawrócenie [listy czytelników, Traktat Teologiczny] TP 20.01.2002
 340. Zmysł hierarchii, z Cz. Miłoszem rozmawia J. Gromek; Cz. Miłosz, wiersze, Przk 27.01.2002
 341. Miłosz i Gross nominowani [nominacja National Critiics Circle do Traktatu poetyckiego] GW 30.01.2002
 342. W. Kot, Mgnienie wieczności, [Druga przestrzeń] N 3.02.2002
 343. B. Posmyk, Miłosz między Adamem a Ewą, [Traktat Teologiczny], brak źródła nr 2/2002
 344. A. Berent, Obrót sezonów, [Druga przestrzeń] Ż 18.02.2002
 345. Nałóg rozmowy z J. Żakowskim rozmawia A. Berent [wzmianka, Cz. M. o Traktacie w TV] Ż 18.02.2002
 346. K. Masłoń, Czy pierwsze ma być pierwsze [Cz. M. o Traktacie w TV] Rz 18.02.2002
 347. A. Franaszek, Jeden jasny punkt, [Druga przestrzeń] GW 19.02.2002
 348. A. Pierzchała, Imperium w błysku [album o Japonii; tłumaczenia haiku Cz. M.] GW 20.02.2002
 349. J. Woźniakowski, Forma ostateczna, [wypowiedź; Druga przestrzeń] 20.02.2002
 350. D. Suska, Druga przestrzeń, ta przestrzeń, [Druga przestrzeń] GW Magazyn z książkami, 21.02.2002
 351. J. Pilch, Księga Bezradności, [Traktat Teologiczny, Druga przestrzeń] P 2.03.2002
 352. Umiejętność odnawiana, z J. Błońskim rozmawiają T. Fijałkowski i A. Franaszek [Druga przestrzeń] TP 3.03.2002
 353. B. Labuda, Druga przestrzeń Miłosza, [wypowiedź] GW 4.03.2002
 354. ABC Cz. Miłosza po niemiecku [G.S DPA] 5.03.2002
 355. A. Szostkiewicz, Barani kożuch [Traktat Teologiczny] P 9.03.2002
 356. Sukces reporterów „Rzeczpospolitej” [konkurs fotografii prasowej, zdjęcie A. Włoch C. i Cz. Miłoszowie] KP 13.03.2002
 357. Polskie zdjęcie roku [konkurs fotografii prasowej, zdjęcie A. Włoch C. i Cz. Miłoszowie] KP 13.03.2002
 358. Czułym okiem, [konkurs fotografii prasowej, zdjęcie A. Włoch C. i Cz. Miłoszowie] Ż 13.03.2002
 359. Mistrzowie obiektywu, [konkurs fotografii prasowej, zdjęcie A. Włoch C. i Cz. Miłoszowie] P 16.03.2002
 360. G. Józefczuk Miłosz do Czechowicza, [rocznica śmierci J. Cz] GW 16.03.2002
 361. Serce Litwy czyli Miłosz w Wilnie, [K.M] Rz 22.03.2002
 362. A. Bernat, Miasto obłoków, Ż 28.03.2002
 363. Cz. Miłosz, Warszawa środkiem ustali się świata, [esej: polska międzywojenna, literatura] TP 31.03.2002
 364. Cz. Miłosz, O tożsamości [wystąpienie; Polska Rada Biznesu] N 31.03.2002
 365. M. Kydryński, Jego obecność, W. Kass [notka], Cz. Miłosz, autograf dla czytelników Jaćwieży, J 16/2002
 366. J. Hartwig, Miłosz przepytywany [Traktat Teologiczny], Wieź 04. 2002
 367. M jak mędrzec, którym nie jestem, z Cz. Miłoszem rozmawia P. Najsztub, Viva 08.04.2002
 368. Wilno w słowach i obrazach,[mm] [Serce Litwy, album A. Bujak zdjęcia, Cz, Miłosz, wiersze] GWsp 19.04.2002
 369. Cz. Miłosz, Siostra poetka [Jane Hirshfield], Przk 16.06.2002
 370. Poezja i religia, z Cz. Miłoszem rozmawia T. Walsa, DL, brak daty
 371. R. Gorczyńska, Amerykanie smakują polską poezję, [recepcja polskiej poezji w Ameryce] Przk, brak daty
 372. K. Janowska, Miasto jak ze słów, [poeci w Krakowie], P 13.07.2002
 373. Ł. Tischner, Filozof w Surakuzach, [Zniewolony umysł, recepcja w Ameryce] TP 14.07.2002
 374. J. Nowicka, To jest właśnie Kraków, [I Seminarium Poetyckie „Amerykanie w Krakowie”] Rz 22.07.2002
 375. J. Danton, Cz. Miłosz- przenikliwość i okrucieństwo [notka], Przg 29. 07.2002
 376. K. E. Zdanowicz, Dostrzec czyli ocalić od zapomnienia, [Jane Hirszfield] KP 31.07.2002
 377. A. Szostkiewicz, Miłość do Miłosza [I Seminarium Poetyckie „Amerykanie w Krakowie”] P 3.08.2002
 378. Cz. Miłosz, Objętość katolicyzmu, [esej] GW 3-4.08.2002
 379. R. Gorczyńska, Kraków mówi wierszem [I Seminarium Poetyckie „Amerykanie w Krakowie”] Przk 4.08.2002
 380. Carol Miłoszowa, nekrolog GW 18.08.2002
 381. Carol Miłoszowa, nekrolog od GW i Znaku GW 19.08.2002
 382. Carol Miłoszowa, nekrolog od Pogranicza GW 22.08.2002
 383. I. Grudzińska-Gross, Pętle Carol [wspomnienie] GW 24-25.08.2002
 384. Noblista zebrany, [Wiersze t.2] N 25.08.2002
 385. T. Fijałkowski, Wdzięczność; M. Smoczyńska, Nasza Carol [wspomnienia] TP 1.09.2002
 386. Cz. Miłosz, Andrzej Miłosz 1917-21 X 2002 [wspomnienie] brak daty i źródła
 387. Cz. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, [fragm.] TP brak daty
 388. Tęgie łby [zdjęcie], Przk 27.10.2002
 389. Cz. Miłosz, Uczestnik [wiersz] Przk 15.12.2002
 390. Cz. Miłosz, Równanie [wystąpienie Cz. M. podczas jubileuszu L. Kołakowskiego], TP 17.11.2002
 391. Nagroda Obojga Narodów dla Cz. Miłosz i T. Venclovy, TP 17.11.2002
 392. Miasto poetów [J.SAD] [Kraków] Rz. 28.11.2002
 393. Cz. Miłosz, Upadek Cesarstwa Rzymskiego [esej] TP 1.12.2002
 394. Cz. Miłosz, My, ludzie [poezja M. Skwarnickiego -esej] Rz 15.12.2002
 395. Błyski jakich nie było; Cz. Miłosz o Błyskach [J. Hartwig] GW 19.12.2002
 396. W pięciu językach, [J.SAD.], [bibliofilskie wyd. Orfeusza i Eurydyki] Rz 24-26.12.2002
 397. Ch. Simc, Świat, który poszedł z dymem [esej], I. Grudzińska-Goss, List powitalny [korespondencja Cz. Miłosza z J. Brodskim] GW 24-26.12.2002
 398. K. Bielenin, Ojczyzny Cz. Miłosza, Dziś nr 1 2003
 399. Cz. Miłosz, Oskar Miłosz, ZL 1.2003
 400. J. Gromek-Illg, Poeta przyrodnik [esej], Miłosz przyrodnik [notka], Po wykładzie powiedzieli [wypowiedzi J. Jarzębski, Ł. Tischner, J. Woźniakowski, J. Weiner] GW 22.01.2003
 401. J. Sadecki, Cz. Miłosz- przyrodnik [wykład Cz. M., spotkanie autorskie w Krakowie] Rz 23.01.2003
 402. Bestsellery Wprost, [Wiersz t. 3] W 2.02.2003
 403. T. Nyczek, Orfeusz Miłosz, [Orfeusz i Eurydyka], Przk 2.02.2003
 404. Cz. Miłosz, Przyrodnik [esej] TP 9.02.2003
 405. W. Kot, Powrót Orfeusza, [Orfeusz i Eurydyka], N 16.02.2003
 406. J. Zieliński, Odejście Hermesa, [Orfeusz i Eurydyka], TP 16.02.2003
 407. Znał język ptaków, [zapowiedź ZL, Cz. Miłosz o O. Miłoszu], DF 13.03.2003
 408. Czyta nuta nad otchłanią, z Cz. Miłoszem rozmawiają J. Gromek i J. Illg [J. Czechowicz] GW 15-15.03.2003
 409. Granice poezji z Cz. Miłoszem rozmawia J. Mikołajewski, [Tryptyk Rzymski Jana Pawła II] GW 12-13.04.2003
 410. Cz. Miłosz też chce ratować, [jb] [o proteście przeciw wycinaniu drzew w Puszczy Białowieskiej] GWsp 24.04.2003
 411. K. Masłoń, Pisane w czyśccu, [portret J. Andrzejewskiego, wzmianka o Cz. M.] Rz 19-21.04.2003
 412. To Miłosz, zdjęcia J. Papp, Viva 02.06.2003
 413. Pojutrze referendum, [wypowiedź Cz. M. O referendum], DF 5.06.2003
 414. M. Radziwon, Smutek Orfeusza, [nominacje do Nagrody Nike, Orfeusz i Eurydyka] GW 9.06.2003
 415. Miłosz: przypomnienie [Lektor] [recenzje Wiersze t.3, T. Merton, Cz. Miłosz Listy] TP 22.06.2003
 416. Cz. Miłosz Na cześć księdza Baki, Co mnie [wiersze] TP29.06.2003
 417. Ach ten Miłosz!, [MM], Cz. Miłosz Na cześć księdza Baki, [wiersz] [92 urodziny Cz. M.] GW 1.07.2003
 418. A. Domagała, M. Matuszewska, Konflikt o Miłosza; Miłosz o konflikcie [konflikt w „Odrze”, tekst i wypowiedź Cz. M.], GW 3.07.2003
 419. Cz. Miłosz, Normalizacja [wiersz] Cz. Miłosz [komentarz], S. Lem [komentarz], Rz 5-6.07.2003
 420. Cz. Miłosz, Normalizacja [wiersz] Cz. Miłosz [komentarz], S. Lem [komentarz], Rz 5-6.07.2003 [wydruk]
 421. J. Sadecki, Dialog dwóch poezji, [zapowiedź II Seminarium Poetyckiego „Amerykanie w Krakowie”] Rz 9.07.2003
 422. J. Sadecki, Krakowskie święto poezji, [II Seminarium Poetyckie „Amerykanie w Krakowie”] Rz 12-13.07.2003
 423. M. Mikos, Heaney i Miłosz czytali wiersze, GW 16.07.2003
 424. Mija rok od śmierci Carol Miłosz [notka SAN, wiersz B. Maja, wypowiedź K. Zachwatowicz] GW 16-17.08.2003
 425. Brama do Hadesu, z Czesławem Miłoszem rozmawia T. Fijałkowski, [[nominacja do Nagrody Nike, Orfeusz i Eurydyka], GW 4-5.10.2003
 426. T. Moćkun, Powrót Miłosza, [dworek w Krasnogrudzie przekazany Fundacji Pogranicze], GWsp 30.10.2003
 427. Cz. Miłosz, Przygody młodego umysłu [frag.], A. Strawiarska, Arogancki i tragiczny, [esej o Przygodach młodego umysłu] GW 15-16.11.2003
 428. A. Bikont, J. Szczęsna, Onieśmielenie Wisławy Szymborskiej, [reportaż o przyjaźni noblistów], WO 17.01.2004
 429. T. Nyczek, Ten bezczelny szczeniak Miłosz, [recenzja Przygód młodego umysłu] Przk 1.02.2004
 430. Czy im do twarzy? [zdjęcie], P nr 12, 20.03.2004
 431. J. M. Ruszar, W stronę Miłosza [recenzja książki A. Fiuta W stronę Miłosza], Rz. 27-28.03.2004
 432. C. Polak, Na własne oczy [recenzja Spiżarni literackiej i O podróżach w czasie] GW 5.05.2004
 433. M. Kula, Kraków nie od parady [marsz homoseksualistów w Krakowie, wzmianka o Cz. M.] GW 5.05.2004
 434. Salon polityczny Trójki, z R. Biedroniem i R. Strąkiem rozmawia K. Durczok [marsz homoseksualistów w Krakowie, wzmianka o Cz. M.], wydruk z Internetu,06.05.2004
 435. J. A. Nazaruk Skąd jesteśmy... [Cz. Miłosz, Sejneńszczyzna] Sejneńszczyzna 3/2004
 436. B. Kopka, G. Majchrzak, Operacja „Poeta”, GW 26-27.08.2004
 437. A. Zagajewski, Czytając Miłosza [wiersz] GW 1.07.2004
 438. H. Skwarczyński, Klasyk, internetowa gazeta Recogito
 439. Śmierć poety, A. Michnik, Umysł wyzwolony, wiersze, zdjęcia, GW 16.08.2004
 440. Cz. Miłosz 1911-2004, wiersze: Walc, O nierówności ludzi, z Traktatu moralnego z Orfeusza i Eurydyki, Sobie samemu do sztambucha ba nowy rok 1950, GW 16.08.2004
 441. Mistrz przeżywania świata [DK] Rz 16.08.2004
 442. Cz. Miłosz, nekrologi [Prezydent RP A. Kwaśniewski, Marszałek Senatu L. Pastusiak Rz 16.08.2004
 443. Cz. Miłosz 1911-2004: J. Drzewucki, Przeciwko chaosowi i nicości, Pochwała piękna istnienia [kalendarium], Krwiożercze bóstwo historii [z wykładu Noblowskiego], Wariackie przedsięwzięcie, z Cz. M. rozmawiał K. Masłoń; J. Sadecki, Zanurzony w Krakowie; Słońce w układzie słonecznym, z A. Zagajewskim rozmawia J. Sadecki, Rz 16.08.2004
 444. A. Bernat, Z płaczem go wspomną wnuki wieku, T. Wołek, Poezja, która ocala; Wspominają poetę; T. Jopkiewicz, Spotkanie mistrzów; Powrót poety [Awd] Ż 16.08.2004
 445. Poeta myśli trudnej [PAP] GWsp16.08.2004
 446. Cz. Miłosz 14.08.2004: W. Biedroń, Nasz sąsiad noblista; Cz. Miłosz i C. Thigpen-Miłosz: Ich miłość jest nieśmiertelna [mc]; A. Dymna o Miłoszu: Kochał życie, F 16.08.2004
 447. Odszedł poeta, Super Express, 16.08.2004
 448. Cz. Miłosz 1911-2004, Kalendarium życia i twórczości Cz. Miłosza (1911-2004), Miłosz był i zawsze będzie – z K. Czyżewskim rozmawia H. Wysocka, opinie [J. Kamiński, B. Dudko, E. Michalska, J. Plutowicz, J. Leończuk] KP 16.08.2004
 449. A. Danilewicz, Już tutaj nie wróci [białowieskie i suwalskie ścieżki Miłosza] GWsp. 16.08.2004
 450. Cz. Miłosz, nekrolog od rodziny, GW brak daty
 451. Cz. Miłosz, nekrolog od Wicemarszałka Sejmu T. Nałęcz, GW brak daty
 452. Cz. Miłosz, nekrolog od Ministra MENiS M. Sawickiego, GW brak daty
 453. Cz. Miłosz, nekrolog od R. Krauzego, GW brak daty
 454. Cz. Miłosz, nekrolog od Radia Zet, Rz brak daty
 455. Poeta żyje z aniołami [PAP] GWsp 17.08.2004
 456. Duży Format: Miłosz o Miłoszu [fragmenty wierszy, książek, zdjęcia] 18.08.2004
 457. M. Olszewski, Gdzie spocznie poeta, nekrologi GW 18.08.2004
 458. nekrolog z Pogranicza, GWsp 18.08.2004
 459. J. Sadecki, Chyba jednak Skałka, nekrologi Rz 18.08.2004
 460. Długa droga poety na Skałkę [mol, maku] GW 19.08.2004
 461. Cz. Miłosz, nekrologi GW 19.08.2004
 462. Nekropolia wielkich Polaków, J. Sad. Rz 19.08.2004
 463. M. Kursa, Miłosz na Skałce, GW 20.08.2004
 464. Antypolskie oblicze Cz. Miłosza, z J. Majdą rozmawia M. Żelazny, [przedruk z Naszego Dziennika], T. Żuradzki, Polacy nienawidzili Polski [komentarz], GW 20.08.2004
 465. J. Szerszunowicz, Zmarł noblista, KP 20.08.2004
 466. J. Sadecki, 27 sierpnia w Krakowie, Rz 20.08.2004
 467. Rz. Wydanie specjalne: Cz. Miłosz, S. Chwin, Między pięknem a okrucieństwem świata; R. Matuszewski, Napisałem to, co napisałem, nic więcej... ; K. Masłoń, Nie uciec nam od losu; B. Osadczuk. Idźmy dalej; A. Zawada, Czy to taki ważny dyplom?, Rz 21.-22.08.2004
 468. K. Janowska, Poezja jak świat, P 21.08.2004
 469. Krutul: Miłosz jest antykatolicki, KP 21.08.2004
 470. Miłosz na Skałce, KP 21.08.2004
 471. Ucieczka poety, z Cz. Miłoszem rozmawia A. Bikont, J. Szczęsna; A. Bikont, J. Szczęsna, Sprawa Miłosza, Sontag o Miłoszu GW 21-22.08.2004
 472. J. Mikołajewski, Rzeka, góra, drzewo GW 21-22.08.2004
 473. M. Radziwon, Zostałem ja sam, GW 21-22.08.2004
 474. M. Kursa, Wielki pogrzeb Poety, GW 21-22.08.2004
 475. Cz. Miłosz 1911-2004: I. Kertesz, Książę poetów, M. Sawicka, Papież polskiej literatury, W 22.08.2004
 476. Znaki czasu, [notka] Kontakty 22.08.2004
 477. M. R. Derewońko, Ulotne słowo trwalsze niż głaz, Kontakty 22.08.2004
 478. Cz. Miłosz 1911-2004 Druga przestrzeń [fragm. wiersza], J. Jarzębski, Wieczny wygnaniec, J. Surdykowski, Ujrzeć podszewkę świata
 479. Nie wolno mi brata mego zasmucać, z Cz. Miłoszem rozmawiają K. Janowska, P. Mucharski, TP 22.08.2004
 480. Żegnając Miłosza [notka], M. Stala, Śmierć Poety, nekrologi: Instytut Literacki, H. Gierdoyc, Prezydent Warszawy L. Kaczyński, Ambasador Rep. Litewskiej E. Meilunas, Wydawnictwo Znak, M. I K. Czyżewscy z zespołem Pogranicza, J. M. Stroka – Oficyna Kwadrat, V. Burian, Rektor, senat i wspólnota UJ, T. Bartkowiak, Dyrektor Gen. Poczty Polskiej TP 22.08.2004
 481. Cz. Miłosz, nr TP: ks. A. Boniecki, To nic, że czasem się nie wie; D. Szczepańska, W Goszycach; W. Karpiński, Polowanie ogarami; E. Bieńkowska, Stary Poeta; S. Lem, Spoiwo; J. Illg, Figury losu; I. Grudzińska-Gross, Zdania nieozdobne; J. Łukasiweicz, Koniec wieku; M. Edelman, ***; M. Janion, Przeowdnik; W. Szymborska, Święto; J. A. Kłoczkowski, OP Ćwiczenia duchowe; ks. J. Szymik, Poeta, Ksiądz i Diabeł; A. Szceklik, W chorobie; B. Toruńczyk, Tropiciel spraw istotnych; K. Zachwatowicz, A. Wajda, Pomnik; T i L. Kołakowscy, Rozmowy, Ł. Ticschner, Tropiciel spraw istotnych; *** A. Zagajewski; A. Fiut, Mistrz; A. Roitman, Poeta i świat; K. Czyżewski, Linia powrotu, T. Venclova, Dwa Księstwa; C. Cavanagh, Hiob i Forrest Gump; V. Burian, Lepsze od zła; A. Franaszek, Wieczne światło zatrzymanego czasu TP 22.08.2004
 482. B. Skraga, Kto się boi Cz. Miłosza, GW 23.08.2004
 483. Miłosz nie zasłużył [ada], GWsp. 23.08.2004
 484. J. Anderman, Diabli wiedzą, GW 24.08.2004
 485. M. Smoczyńska, Słowo o Miłoszu, GW 25.08.2004
 486. Pożegna go wiersz, [notka], Rz 25.08.2004
 487. K. Gottesman, Wielkość i krytyka, Rz 25.08.2004
 488. M. Kursa, Nie kondukt, lecz przemrasz, GW 26.08.2004
 489. Poeci dla Miłosza [J. Sad.] Rz 24.08.2004
 490. J. Sadecki, Pożegna go wiersz, Rz 25.08.2004
 491. Miłosz i jego wrogowie [list profesorów UJ] Rz 26.08.2004
 492. P. Brysacz, Tropem Miłosza, Miłosz i Krasnogruda, GWsp 27.08.2004
 493. Jak Polacy pożegnają Cz. Miłosza, KP 27.08.2004
 494. M. Kursa, Pożegnanie Miłosza GW 27.08.2004
 495. U. Kozioł, Na odejście Poety [wiersz] Rz 27.08.2004
 496. Pożegnanie Miłosza [notka], telegram Jana Pawła II, GW 27.08.2004
 497. J. Pilch, Miłosz w niebie, P 28.08.2004
 498. M. Olszewski, M. Kursa, Pożegnaliśmy poetę; zdjęcia GW 28-29.08.2004
 499. J. Życiński, Mistrz pokonanej rozpaczy, A. Michnik, Będziemy się starać, nasz Dziekanie GW 28-29.08.2004
 500. Zostały jego wiersze [PAP], W. Szymborska, Poezja nie umiera [komentarz]; Papież o Miłoszu, Spoczął wśród wielkich, Prymas: obdarzył go wielkim talentem, Wilno uczciło pamięć Miłosza, KP 28.08.2004
 501. Pożegnanie wieszcza, J. Nowicka, J. Sadecki, Szukał i wątpił, kochał i cierpiał,; A. Zagajewski, Jego wiersze otwierały nam oczy i umysły; Abp. Życiński, Samotne poszukiwanie prawdy Rz 28-29.08.2004
 502. Pożegnanie poety, [zdjęcie] brak źródła i daty
 503. E. Sawicka, Widzieliśmy szczęśliwego Miłosza, Rz 28-29.08.2004
 504. Pamięci Cz. Miłosza, wspomina P. Dapkiewicz z Żegar, wysł. M. Karpowicz, PS 18-31.08.2004
 505. E. Smolińska-Borecka, Jak powinno być w niebie, wiem, bo tam bywałem, Gala, brak daty
 506. Potrzebny Miłosz, [notka] 3.09.2004
 507. K. Masłoń, Pewność i nadzieja, Rz 4-5.09.2004
 508. M. Rybiński, Sępy na grobie Miłosza, W 5.09.2004
 509. A. Kaczmarczyk, śp Miłosz [pogrzeb Cz. Miłosza] Przk 5.09.2004
 510. Święto literatury, z W. Szymborską rozmawia P. Najsztub [pogrzeb Cz. Miłosza] Przk 5.09.2004
 511. G. Calaforra, Pokusa i więzienie [Zniewolony umysł] GW 4-5.09.2004
 512. J. Szerszunowicz, Noblista przy okazji i na marginesie [M. Skwarnicki, Mój Miłosz], KP 13.09.2004
 513. A. Pawlak, Książka poety przeciw władzy [Zniewolony umysł] GW 14.09.2004
 514. J. Cieśla, Czyj jest Nasz Dziennik, P 18.09.2004
 515. K. Masłoń, Jest w nas przecie pasja [M. Skwarnicki, Mój Miłosz] Rz 18-19.09.2004
 516. W. Kumór, Stronniczy przegląd prasy, GW 18-19.09.2004
 517. Półka z książkami: [dona] GWsp 24.09.2004
 518. Pamięć Miłosza [Pio] [Cz. Miłosz. In memoriam; recenzja] KP 27.10.2000
 519. Odeszli w tym roku, KP 29.10.2004
 520. Odeszli, zostaną Rz 30.10.-1.11.2004
 521. Którzy odeszli, [notka] GW 30.10.-1.11.2004
 522. Krakowskie zaduszki poetyckie, [J. Sad.] Rz 2.11.2004
 523. J. Klimowicz, Ulica Miłosza? A po co? [radny przeciw ulicy Cz. Miłosza w Białymstoku] KP 2.11. 2004
 524. J. Oniszczuk, Zerwane więzi, [notka, radny przeciw ulicy Cz. Miłosza w Białymstoku] Kontakty 7.11.2004
 525. M. Radziwon, Miłosz jak góra [książki o Cz. M.: Cz. M. In memoriam, E. Bieńkowska, W ogrodzie ziemskim] GW 30.11.20004
 526. Do Miłosza nic nie mam, ale... [radny przeciw ulicy Cz. Miłosza w Białymstoku] [TŻ] KP 30.11.2004
 527. Sejny: Biała Synagoga, Miłosz na Suwlszczyźnie [notka] GWsp 3-5.12.2004
 528. Chłopak z Sztejń, [gram] [wystawa w Białej Synagodze]; K. Czyżewski, [wypowiedź] GWsp 3- 5.12.2004
 529. W hołdzie Miłoszowi, [k], [wieczór zaduszkowy, poświęcony Cz. Miłoszowi] PS 7.12.200
 530. M. Sopek, M. Szkudlarek, Wspomnienie; Krasnogruda [zdjęcie], Biuletyn Okręgowej Lekarskiej w Białymstoku 10-12.2004
 531. Wieczór wspomnień poświęcony Cz. Miłoszowi [notka] Nasze Krajobrazy 12.12.2004
 532. J. Sadecki, Śmiał się z dziwności istnienia, Rz 17.12.2004
 533. J. Podgórska, Chmurny dwór, [Krasnogruda, powroty Miłosza na Sejneńszczyznę] P 25.12.2004
 534. Miłosz złożony na Skałce, [notka] P 25.12.2004-1.01.2005
 535. Zmarł Cz. Miłosz [notka] GWsp 30.12.2004
 536. Lista nieobecności, brak daty i źródła
 537. Cz. Miłosz: Poeta wieku, galeria zdjęć, onet.pl 14.08.2004
 538. Carol Miłosz: Witając z nim nowy dzień, [przedruk z TP] onet.pl 14.08.2004
 539. Andrzej Miłosz: O starszym bracie, [przedruk z TP] onet.pl 14.08.2004
 540. Antoni Miłosz, Z innej gliny, Cz. Miłosz, [przedruk z TP] onet.pl 14.08.2004
 541. Cz. Miłosz nie żyje, Książka TVP Cz. Miłosz, 14.08.2004
 542. Cz. Miłosz – Epitafium, innastrona.pl 14.08.2004
 543. Zmarł Cz. Miłosz - człowiek pełen tolerancji, Twój portal Gej & Les, 14.08.2004
 544. Zmarł Cz. Miłosz, Wprost Online, 14.08.2004
 545. Cz. Miłosz, Wprost Online, 14.08.2004
 546. Zmarł Cz. Miłosz, onet.pl 14.08.2004
 547. Zmarł Cz. Miłosz, onet.pl 14.08.2004
 548. Lem: Kultura polska poniosła niepowetowaną stratę, onet.pl 14.08.2004
 549. Chwin: To wielki cios dla polskiej literatury, onet.pl 14.08.2004
 550. A. Bodegard: życie Miłosza jak rzeka, onet.pl 14.08.2004
 551. „Miłosz był naszym przewodnikiem duchowym” [Pogranicze] onet.pl 14.08.2004
 552. Libera: Miłosz to rzadki przypadek spełnionego losu, onet.pl 14.08.2004
 553. Wałęsa: Miłosz należał do pokolenia książąt – wielkich indywidualności, onet.pl 14.08.2004
 554. Ks. Boniecki: Miłosz był dla mnie nauczycielem wiary, onet.pl 14.08.2004
 555. Hennelowa: Miłosz wyrażał nasze niepokoje, tęsknoty, potrzeby, onet.pl 14.08.2004
 556. A. Dymna: Kiedy umierają tacy ludzie jak Miłosz, to robi się wielka pustka, onet.pl 14.08.2004
 557. Prof. Jarzębski: Miłosz umiał docierać do tego, co najważniejsze, onet.pl 14.08.2004
 558. A. Wajda: Cz. Miłosz zmieniał rzeczywistość, onet.pl 14.08.2004
 559. „Odejście Miłosza wielką stratą dla litewskiej kultury”, onet.pl 14.08.2004
 560. Kard. Macharski: Miłosz to wielki człowiek o bogatej osobowości i trudnych losach, onet.pl 14.08.2004
 561. Belka o śmierci Miłosza: To niepowetowana strata, onet.pl 14.08.2004
 562. Dedecius: śmierć Miłosza stratą dla kultury europejskiej, onet.pl 14.08.2004
 563. H. Giedroyc: Miłosz był najlepszym poetą obecnego okresu, onet.pl 14.08.2004
 564. Zagajewski: Miłosz to świadek koronny XX wieku, onet.pl 14.08.2004
 565. Minister kultury: Odszedł poeta wieku, onet.pl 14.08.2004
 566. U. Kozioł: Miłosz był autorytetem, onet.pl 14.08.2004
 567. Skwarnicki: Pytałem papieża czy dalej czyta Miłosza..., onet.pl 14.08.2004
 568. Bp Pieronek: Życie Miłosza to była długa, trudna droga, onet.pl 14.08.2004
 569. W Krakowie żałoba po śmierci noblisty, onet.pl 14.08.2004
 570. Kołakowski: Miłosz był najznakomitszym polskim poetą XX wieku, onet.pl 14.08.2004
 571. Cz. Miłosz nie żyje, onet.pl 14.08.2004
 572. Pinsky: Cz. Miłosz światową osobistością, onet.pl 15.08.2004
 573. Robert Hass: Wspaniały dar Miłosza, onet.pl 15.08.2004
 574. Pranas Morkus: Miłosz trafiał swoją poezją do litewskich serc, onet.pl 15.08.2004
 575. Edelman: Miłosz nie był wylewny, ale to, co mówił było prawdziwe, onet.pl 15.08.2004
 576. sa o śmierci Cz. Miłosza, onet.pl 15.08.2004
 577. Szymborska o odejściu Miłosza, onet.pl 15.Kraków w żałobie: Cz. Miłosz nie żyje, onet.pl 15.08.2004
 578. Włoska pra08.2004
 579. Nie ustalono jeszcze daty ani pogrzebu Cz. Miłosza, onet.pl 15.08.2004
 580. Niemiecka prasa o Miłoszu, onet.pl 16.08.2004
 581. Prasa brytyjska o śmierci Cz. Miłosza, onet.pl 16.08.2004
 582. Kraków: Księga kondolencyjna po śmierci Cz. Miłosza, onet.pl 16.08.2004
 583. Szczegóły dotyczące pogrzebu Cz. Miłosza, onet.pl 16.08.2004
 584. Miłośnicy dzieł Miłosza wpisują się do Księgi Kondolencyjnej, onet.pl 16.08.2004
 585. „Le Monde”: Śmierć Miłosza pozbawiła nas jednego z największych poetów, onet.pl 17.08.2004
 586. „Tygodnik Powszechny” wspomina Cz. Miłosza, onet.pl 17.08.2004
 587. Paulini: Komitet powinien zdecydować, czy Miłosz spocznie na Skałce, onet.pl 17.08.2004
 588. Gdzie spocznie Cz. Miłosz, onet.pl 18.08.2004
 589. Gdzie zostanie pochowany Cz. Miłosz? onet.pl 18.08.2004
 590. List rosyjskiego ambasadora po śmierci Cz. Miłosza, onet.pl 18.08.2004
 591. Nadal nie ustalono miejsca pochówku Cz. Miłosza, onet.pl 18.08.2004
 592. Znana data pogrzebu Miłosza, onet.pl 19.08.2004
 593. Amerykański ambasador złożył kondolencje rodzinie Miłosza, onet.pl 19.08.2004
 594. Znane miejsce pochówku Miłosza, onet.pl 20.08.2004
 595. Kontrowersje wokół miejsca pochówku Miłosza, onet.pl 20.08.2004
 596. Paulini pamiętają wizytę Miłosza na Jasnej Górze, onet.pl 21.08.2004
 597. Komitet protestacyjny przeciw pochowaniu Miłosza na Skałce, onet.pl 22.08.2004
 598. Młodzi demokraci oburzeni atakami na Cz. Miłosza, onet.pl 23.08.2004
 599. W Krakowie powstaje sarkofag Miłosza, onet.pl 24.08.2004
 600. Pogrzeb Miłosza: Pogłoski o protestach, onet.pl 25.08.2004
 601. „Nie cofają się przed niczym, aby zohydzić wielkiego twórcę, onet.pl 26.08.2004
 602. Prof. Popiel: List profesorów potwierdzeniem opinii polonistów, onet.pl 26.08.2004
 603. Znane są szczegóły pogrzebu Miłosza, onet.pl 26.08.2004
 604. Litwa: Wilno uczci pamięć Miłosza, onet.pl 26.08.2004
 605. Papież ujawnił treść ostatniej korespondencji z Miłoszem, onet.pl 26.08.2004
 606. Kraków żegna Cz. Miłosza, onet.pl 27.08.2004
 607. Ostatnia korespondencja papieża z Miłoszem, onet.pl 27.08.2004
 608. Kilkanaście tysięcy osób może przybyć na pogrzeb Miłosza, onet.pl 27.08.2004
 609. Rozpoczęła się uroczystość pogrzebowa Cz. Miłosza, onet.pl 27.08.2004
 610. Kraków: Nabożeństwo żałobne po śmierci Miłosza, onet.pl 27.08.2004
 611. Kraków: Zmiany w ruchu drogowym z powodu pogrzebu Miłosza, onet.pl 27.08.2004
 612. Abp Życiński: Miłosz szukał i wątpił, kochał i cierpiał, onet.pl 27.08.2004
 613. Pogrzeb Cz. Miłosza, onet.pl 27.08.2004
 614. Litwa: Uczczono pamięć Cz. Miłosza, onet.pl 27.08.2004
 615. Trwa uroczystość pogrzebowa Cz. Miłosza, onet.pl 27.08.2004
 616. Pożegnaliśmy Cz. Miłosza, onet.pl 27.08.2004
 617. Sejm uczcił pamięć Cz. Miłosza minutą ciszy, onet.pl 27.08.2004
 618. Tłumy żegnały Cz. Miłosza, onet.pl 27.08.2004
 619. Przyjaciele i poeci wierszami pożegnali Cz. Miłosza, onet.pl 27.08.2004
 620. „Hańba domowa” – komentarz po pogrzebie Cz. Miłosza onet.pl 28.08.2004
 621. Tysiąc osób oddało hołd Cz. Miłoszowi, onet.pl 29.08.2004
 622. Podziękowania rodziny Miłoszów, onet.pl 30.08.2004
 623. Ostatnia droga Cz. Miłosza, [18 zdjęć], onet.pl 31.08.2004
 624. Poland’s Nobel Laureate Milosz dead at 93, Reuters 14.08.2004
 625. V. Gerra, Nobel laureate Poet Czeslaw Milosz dies, yahoo.com 14.08.2004
 626. Nobelpreistrager Milosz gestroben. Faz.net 14.08.2004
 627. Litertur Nobelpreistrager Milosz gestroben, Spiegel 14.08.2004
 628. Nobel laureate Czeslaw Milosz dies, CBS News, 14.08.2004
 629. Literturnobelpreistrager Milosz gestroben, Nachrichten, 14.08.2004
 630. Literturnobelpreistrager Milosz gestroben, Salzburger Nachtrichten 14.08.2004
 631. Polonischer Litertur Nobelpreistrager Miłosz 93 jahrig gestroben, Nachrichten, 14.08.2004
 632. Trauer um Nobelpreistrager Czeslaw Milosz, Die Welt, 14.08.2004
 633. Das Wort uberlebt die Unterdruckung, Westduetsche Allgemeine 15.08.2004
 634. Nobel laureate poet Milosz dies, BBC News
 635. Polish poet Cz. Milosz, 93 dies, Washington Post 15.08.2004
 636. R. Anderson, Cz. Milosz, Poet and Nobelist who wrote of modern cruelities, dies at 93, The New York Times15.08.2004
 637. R. Mussapi, Tradizione, non tradizionalismo La cifra dei grandi polacchi del Novecento, Avvenire 15.08.2004
 638. Deluso del comunismo, nel 1951 fuggi a Occidente, La Vita 15.08.2004
 639. F. Panzeri, Milosz, poeta dell’ Europa e del dissenso, Avvenire 15.08.2004
 640. El morto ieri a Cracovia a 93 anni, il poeta e… Il messaggero, 15.08.2004
 641. Milosz, le molte braccia della poesia, Il messaggero, 15.08.2004
 642. Quando moriro vedro la fodera del mondo. L’altro lato,… Il messaggero, 15.08.2004
 643. Literturnobelpreistrager Czeslaw Milosz 1911-2004 der Standart.art 15.08.2004
 644. Milosz, la poesia dell’ esilio uni’l Europa, Corriere Della Serra 15.08.2004
 645. Sperimentatore accanito me legato alla tradizione, Corriere Della Serra 15.08.2004
 646. Polens Dichter: Czeslaw Milosz gestorben, Der Tagessiegel, 15.08.2004
 647. Addio al pota Miłosz Premio Nobel nel 1980 Il Tempto. It 15.08.2004
 648. Spiritual voice in a ruined world, The New York Times, 15.08.2004
 649. A. Czarniawski, Czeslaw Milosz, The Guardian, 16.08.2004
 650. Der Magnetismus der Poesie, Faz.net 16.08.2004
 651. Mann ohne Heimat, die Tagenszeitung 16.08.2004
 652. Czeslaw Milosz, Leading poet of his generation in 1980 won the Nobel Prize of Literture, 16.08.2004
 653. Nachruf: Der Dichter im Widerstand, diepresse.com 16.08.2004
 654. E. Krafczyk, B. Janssen, Der poetische Pilger wurde zum Symbol des Widerstands gegen die Diktatur, Frankfurter Neue Presse, 16.08.2004
 655. A. Mix, Sei nich so sicher. Der Dichter Merkt es, 16.08.2004
 656. E. Krafczyk, B. Janssen. Das Exil als Dichter–Schicksal, Trauer: Polonischer Literaturnobelpreistrager Cz. Milosz gestroben, Hamburg Abendblatt, 16.08.2004
 657. Polens Stimme: Cz. Milosz ist tot, Die Welt, 16.08.2004
 658. G. Dotzauer, Wo immer du bist, du kannst nicht fremd sein, Der Tagessiegel, 16.08.2004
 659. Meisterdenker der Haresie, Frankfurter Rundschau, 16.08.2004
 660. Intelligenz und Extase, Neues Deutschland, 16.08.2004
 661. Im Schreiben verwischte ich die Spuren, Sueddeutsche.de 16. 08.2004
 662. Orgogli venati di ironia, [fb] il manifesto 17.08.2004
 663. Disput um letzte Ruhestatte von Cz. Milosz, Westduetsche Allgemeine 18.08.2004
 664. Der Meister, Polen trauert um Czeslaw Miłosz, 19.08.2004
 665. Nel dubbio di Milosz la fonte amara della sua salvezza, Il Manifesto 18.08.2004
 666. Schwierige Suche nach letzter Ruhestatte fur Cz. Miłosz, Nachrichten, 19.08.2004
 667. Literaturnobelpreistrager Milosz gestroben, Keine Zeitung 19.08.2004
 668. J. Marczyński, Ptasi alfabet, Rz. 5.01.2005
 669. Między autorem a wydawcą, Cz. Miłosz [notka] Rz 26-28.03.2005
 670. Zniewolony umysł [notka], N, brak daty
 671. Miłosz [notka] N, brak daty
 672. Na „parszywej prowincji” (yes) [Miłosz na Suwalszczyźnie] , GWsp 20-22.05.2005
 673. J. Beczek, Miłosza ocalanie chwili, [M. Zaleski, Zamiast. O twórczości Cz. Miłosza] GW 26.07.2005
 674. Ptasi alfabet; J. Marczyński, Rzeczpospolita, Jacek Marczyński, 5.01.2005 r.
 675. Między autorem a wydawcą; G. Sowula, Rzeczpospolita, 26-18.03.2005 r.
 676. Zniewolony umysł; Newsweek.
 677. Miłosz (republika poetów); Newsweek.
 678. Na „parszywej prowincji”; Gazeta Współczesna, 20-22.05.2005 r.
 679. Miłosza ocalanie chwili; J. Beczek, Gazeta Wyborcza, 26.07.2005 r.
 680. Wkrótce tom przekładów Miłosza; Rzeczpospolita, 22.08.2005 r.
 681. Poeta i polityk; Spór Miłosza z Giedroyciem o role paryskiej „Kultury”; J. Giedroyc, Gazeta Wyborcza, 13-15.08.2005 r.
 682. Cień Miłosza; J. Pilch, Polityka nr 30, 30.07.2005 r.
 683. Kraków w hołdzie nobliście; Rzeczpospolita, 11.08.2005 r.
 684. Tablica poświęcona Miłoszowi; Kurier Poranny, 10.08.2005 r.
 685. Pierwszy rok bez Miłosza; J. Sadecki, Rzeczpospolita, 13-15.08.2005 r.
 686. Czesław Miłosz. Wspomnienie; T. Śmigielski, Gazeta Wyborcza, 14.08.2005 r.
 687. W Krasnogrudzie o Miłoszu; Przegląd Sejneński, 16-23.08.2005 r.
 688. Co Giedroyc radził Miłoszowi; J. Giedroyc, Gazeta Wyborcza, 14.09.2005 r.
 689. Czesław Miłosz by się cieszył; J. Sadecki, Rzeczpospolita, 14.09.2005 r.
 690. Wątpili, podzielili; Gazeta Wyborcza, J. Medek, 14.09.2005 r.
 691. Czesława Miłosza poznałem pierwszego; J. Sadecki, Rzeczpospolita, 16.09.2005 r.
 692. Naganiacze i zdrajcy; Gazeta Wyborcza, A. Michnik, 17-18.09.2005 r.
 693. Wat: bóle, depresje i wiersze; Gazeta Wyborcza, 31.12.2005-1.01.2006 r.
 694. Nike, Czesław Miłosz; Brama do Hadesu; T. Fiałkowski, Gazeta Wyborcza, 4-5.10.2003 r.
 695. Miłosz z „Zeszytów literackich”; M. Radziwion, Gazeta Wyborcza, 14.03.2006 r.
 696. Miłosz w Krasnogrudzie; W. Domosławski, Sejneńszczyzna 1/2006 r.
 697. Kasa od ministra na dworek Miłosza; M. Żmijewska, Gazeta Wyborcza, 30.03.2006 r.
 698. Literacka sensacja; Kurier Lubelski, 24.12.2005 r.
 699. Miłosz nie dał, to i my nie damy; J. Medek, Gazeta Wyborcza, 13.04.2006. r
 700. Miłoszówka nie ma szczęścia; Przegląd Sejneński, 9-26.04.2006 r.
 701. Miłosz nad Narwią; U. Dąbrowska, Kurier Poranny, 12.05.2006 r.
 702. Oryginalność i Miłosz; A. Czerniawski, Twórczość, 5/2006 r.
 703. Podróże literackie z wierszami Miłosza; J. Kurski, Gazeta Wyborcza, 19.06.2006 r.
 704. Trzy dni z Miłoszem; Kontakty, 26/2006 r.
 705. Wspomnienie Miłosza; Kurier Poranny, 21.06.2006 r.
 706. Miłosz jest; P. Śliwiński, Tygodnik Powszechny, 2.07.2006 r.
 707. Był tu wśród nas...; Kontakty, 27/2006 r.
 708. Miłosz został skazany na banał; A. Fiut, Dziennik, 1-2.07.2006 r.
 709. Miłosz, lojalny ironista; A. Franaszek, Gazeta Wyborcza, 1-2.07,2006 r.
 710. Miłoszowi na urodziny; M. Radziwon, Gazeta Wyborcza, 4.07.2006 r.
 711. Miłosz, lojalny ironista (2); A. Franaszek, Gazeta Wyborcza, 8-9.07.2006 r.
 712. Dosięgnie mnie ręka tych panów; Gazeta Wyborcza, 19-20.08.2006 r.
 713. Nigdy nie publikowany w Europie wywiad z Miłoszem; Aśok Wadźpeji, Dziennik, 14-15.08.2006 r.
 714. Obsesje antypeerelowskie z Miłoszem w tle; J. Gwardiak, Kontakty.
 715. Sejny. Promocja „Almanachu Sejneńskiego”; M. Karpowicz, Kontakty, 24.09.2006 r.
 716. Flet szczurołapa; Gazeta Wyborcza, 7-8.10.2006 r.
 717. Ku czci Miłosza; Gazeta Współczesna, 31.10.2006 r.
 718. Michnik- walczący bez przemocy; Gazeta Wyborcza, 17.10.2006 r.
 719. Trzysta premier z Miłoszem; M. Niemczyńska, Gazeta Wyborcza, 18.10.2006 r.
 720. Nad ziemią obojętności i bólu; A. Franaszek, Gazeta Wyborcza, 19.10.2006 r.
 721. Tajemnice kobiety szpiega; J. Szczerba, Gazeta Wyborcza, 28-29.10.2006 r.
 722. Słowa z drugiego brzegu; J. Szerszunowicz, Kurier Poranny, 8.11.2005 r.
 723. Zależy mi na Twoim sądzie; M. Radziwon, Gazeta Wyborcza, 31.10-1.11.2006 r.
 724. Szkoła eseju; A. Kaczorowski, Polityka, 19.08.2006 r.
 725. Wszystkie rozmowy Czesława Miłosza; K. Kasperek, Gazeta Wyborcza, 15.11.2006 r.
 726. Ślady Miłosza na Suwalszczyźnie; Przegląd Powiatowy, 14.12.2006 r.
 727. „Muszę stać się wielkim”; A. Franaszek, Literatura.
 728. Wolę być urzędnikiem niż cenzurowanym poetą; D. Beauvois, Literatura.
 729. Donos na Kraków; Polityka nr 48, 2.12.2006 r.
 730. Przepaść zupełnie czarna; M. Zaleski, Polityka nr 41, 14.10.2006 r.
 731. Rosja Brodskiego i Europa Miłosza; M. Radziwon, Gazeta Wyborcza, 23.01.2007 r.
 732. Ameryka Miłosza i Brodskiego; I. Grudzińska- Gross, Gazeta Wyborcza, 13-14.01.2007 r.
 733. Wspólne pejzaże pamięci; Z. Kaźmierczyk, Tygiel Kultury, 4-6/2006 r.
 734. Linia powrotu. O praktykowaniu pogranicza w dialogu z Czesławem Miłoszem; Krzysztof Czyżewski, 2007 r.
 735. Czesław Miłosz; Ekran, 33/1980 r.
 736. Zrzućmy maski, panie Jerzy; M. Zaleski, Gazeta Wyborcza, 3-4.03.2007 r.
 737. Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli- Stempowski, Gombrowicz, Miłosz; M. Wróblewski Archiwum Emigracji, studia- szkice- dokumenty, Toruń 2007 r.
 738. Czysta nuta nad otchłanią; J. Gromek, J. Illg, Gazeta Wyborcza, 15-16.07.2003 r.
 739. Spacer po dolinie Miłosza; A. Kłopotowski, Gazeta Wyborcza, 30.06.2008 r.
 740. Od Bałtyku po gór szczyty Polska chce na Euro; B. Kuraś, Gazeta Wyborcza, 17.09.2008 r.
 741. Czesław Miłosz i Józef Czechowicz- przyjaźń z Lublinem w tle; A. Mazurek, 1/2006 r.
 742. Rodzinna Warszawa, a nie Kraków dla Miłosza; M. Niemczyńska, Gazeta Wyborcza, 21/10.2008 r
 743. Książki piękne i mądre; J. Klejnocki, Polityka, 4.10.2008 r.
 744. Polska literatura współczesna; Polityka.
 745. Jedno oczu spojrzenie; M. Masłoń, Rzeczpospolita, 27.11.2008 r.
 746. My spomiędzy; A. Nasiłowska, Polityka nr 42, 18.10.2008 r.
 747. Barykady. Kroniki obsesyjne. Bożena Keff- Umińska.
 748. Gen życia Czesława Miłosza; M. Solecki, Rzeczpospolita, 7-8.02.2009 r.
 749. Herbert szydził z Miłosza, Musierowicz dołowała Masłowską; M. Miecznicka, Dziennik, 11-13.04.2009 r.
 750. Nike- nieustająca awantura; G. Sroczyński, Gazeta Wyborcza, 8.05.2009 r.
 751. Galicja z dostępem do morza; Rzeczpospolita, 16-17.05.2009 r.
 752. Miłosz: jest dość materiału, żeby się pokłócić; M. Kornat, Gazeta Wyborcza, 14-16.08.2009 r.
 753. Giedroyc, Miłosz i zakrętki mózgu; M. Grochowska, Gazeta Wyborcza, 30-31.05.2009 r.
 754. Przeciw nicości; T. Dąbrowski, Polityka nr 30, 25.07.2009 r.
 755. Nieznane felietony Miłosza; B. Marzec, Rzeczpospolita, 14-16.08.2009 r.
 756. Prezent dla Miłosza; J. Medek, Gazeta Wyborcza, 18.09.2009 r.
 757. Rozkosze Intelektu- Festiwal Literacki im. Czesława Miłosza; Przegląd, 25.10.2009 r.
 758. Moi mistrzowie to: Armstrong, Lutosławski, Miłosz; Gazeta Wyborcza, 21.10.2009 r.
 759. Teheranowi trzeba Miłosza; M. Niemczyńska, Gazeta Wyborcza, 7-8.11.2009 r.
 760. Najazd literackich gwiazd na festiwale pod patronatem Miłosza i Conrada; Rzeczpospolita,21.10.2009 r.
 761. Poezja jak świat; K. Janowska, Polityka nr 34, 21.08.2004 r.
 762. Pokusa i więzienie; G. Calaforra, Gazeta Wyborcza, 4-5.09.2004 r.
 763. Polska to moje najlepsze wspomnienie z Paryża; A. BikontGazeta Wyborcza, 1.10.1993 r.
 764. Czesław Miłosz kończy 90 lat.
 765. M jak mędrzec, którym nie jestem; P. Najsztub.
 766. Czesław Miłosz; P. Najsztub.
 767. Jak powinno być w niebie wiem bo tam bywałem; E. Smolińska- Borecka, Gala.
 768. Polska literatura współczesna; Polityka.
 769. Czy w Białymstoku powinna być ulica Czesława Miłosza czy Jerzego Giedroycia?; M. Ołtarzewski, Kurier Poranny, 3.04.2007 r.
 770. Trawka i spirytus z noblistami; M. Strzelecka, Wysokie Obcasy, 17.10.2009 r.
 771. Portret; Algimantas Aleksandravicius.
 772. Będę Cię prześladował moją dziwną miłością; A. Franaszek, Gazeta Wyborcza, 9 -10.12.2006 r.
 773. Niewiele wielkiej poezji; T. Bocheński, Dziennik, 7-8.10.2006 r.
 774. Kłótnia radnych o Miłosza; A. Liss, Dziennik, 26.02.2007 r.
 775. W obronie Gałczyńskiego; B. Łagowski, Przegląd, 21.01.2002 r.
 776. „Druga przestrzeń” Czesława Miłosza; Gazeta Wyborcza, 19.02.2002 r.
 777. W pięciu językach; J. Sadecki, Rzeczpospolita, 24-26.12.
 778. Miłosz do Czechowicza; G. Józefczuk, Gazeta Wyborcza, 16.03.2002 r.
 779. Książę poetów: Czesław Miłosz 1911-2004 r. Wprost, 22.08.2004 r.
 780. Pożegnanie Poety.
 781. Nekrologi, od ambasadora Japonii, Prezydenta Miasta Sopotu...; Gazeta Wyborcza, 18.08.2004 r.
 782. Wydanie specjalne: Czesław Miłosz; Rzeczpospolita, 21-22.08.2004 r.
 783. Pożegnanie wieszcza; Rzeczpospolita, 28-29.08.2004 r.
 784. Tydzień w obiektywie; Przegląd, 20.04.2003 r.
 785. Stronniczy przegląd prasy, Waldemar Kumór; Gazeta Wyborcza, 18-19.09.2004 r.
 786. Czy myśleli Państwo; polityka, 2.04.1994 r.
 787. Miłosza ocalanie chwili; J. Beczek, Gazeta Wyborcza, 26.07.2005 r.
 788. Miłoszowska Suwalszczyzna; Przegląd Powiatowy, 5.04.2007 r.
 789. Miłosz na Suwalszczyźnie; M. Żmijewska, Gazeta Wyborcza, Gazeta Wyborcza, 22.06.2007 r.
 790. Czas wrócić do Miłosza; P. Śliwiński, Dziennik, 10.07.2007 r.
 791. Góral se radzi; J. Bojańczyk, Plus Minus, 19-20.12.2009 r.
 792. Odejście rysownika; G. Sowula, Rzeczpospolita, 31.12.2009 r.
 793. Co naprawdę jest najważniejsze; J. Szczęsna, Gazeta Wyborcza, 23.02.2010 r.
 794. Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza; Gazeta Wyborcza, 24-25.07.2010 r.
 795. Chwała Bogu, że dał Polsce Miłosza; G. Gauden, Gazeta Wyborcza, 7-8.08.2010 r.
 796. Miłosz roku niegodny; B. Kurtaś, Gazeta Wyborcza, 31.07-1.08.2010 r.
 797. Czyj jest Czesław Miłosz?; M. Żmijewska, Gazeta Wyborcza, 11.08.2010 r.

 

Indeks skrótów:

DB Dziennik Bałtycki

DL Dekada Literacka

DF Duży Format

GN Gość Niedzielny

GW –Gazeta Wyborcza

GWsp Gazeta Współczesna

J Jaćwież

KP Kurier Poranny

L Lithuania

N- Newsweek

ND Nasz Dziennik

NK Nowe Książki

ML –Magazyn Literacki

P – Polityka

PS Przegląd Sejneński

Przg Przegląd

Przk- Przekrój

Rz- Rzeczpospolita

TP Tygodnik Powszechny

W Wprost

WO –Wysokie obcasy

ZL- Zeszyty Literackie

Ż Życie

 

 

 

 

 


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od października do kwietnia Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI