Wycinki prasowe: Gunter Grass

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Guntera Grassa, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. „Ten niepoprawny Gdańszczanin”, Kurier poranny, 10.12.1992 r., (dot. wizyty Güntera Grassa w Polsce)
 2. „Wróżby Güntera Grassa”, Hanna Hartwig, (Günter Grass, książka pt. „Wróżby kumaka”)
 3. „Skinheadzi w krawatach”, Kurier Podlaski, 2.03.1993 r., (wywiad z Günterem Grassem, dot. zjednoczenia Niemiec, stosunki pomiędzy USA i Niemcami)
 4. „Grass wystąpił z SPD”, Gazeta Wyborcza, (dot. wystąpienia G. Grassa z partii SPD)
 5. „Nareszcie!!!”, Gazeta Wyborcza, 1.10.1999 r., (dot. przyznania Günterowi Grassowi literackiej nagrody Nobla)
 6. „Grass w pigułce”, Gazeta Wyborcza, 1.10.1999 r., (twórczość Güntera Grassa, fragmenty wybranych powieści)
 7. „Nostalgia i wina”, Rzeczpospolita, 2-3.10.1999 r., (polskie korzenie Güntera Grass, polskie wątki w twórczości)
 8. „Gramofon i dwie wojny”, Życie, 18.08.1999 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Moje stulecie”)
 9. „Moje stulecie”, Gazeta wyborcza, 1.10.1999 r., (fragmenty książki G. Grassa pt. „Moje stulecie”)
 10. „Nobel dla Gdańszczanina”, Kurier Poranny, 1.10.1999 r., (dot. przyznania Günterowi Grassowi literackiej nagrody Nobla)
 11. „Z gdańskim rodowodem”, Rzeczpospolita, 1.10.1999 r., (dot. przyznania Günterowi Grassowi literackiej nagrody Nobla)
 12. „Sumienie Niemiec”, Rzeczpospolita, 1.10.1999 r., (dot. twórczości G. Grassa, polskie korzenie, polskie wątki w twórczości)
 13. „Nobel na właściwą miarę”, Życie, 1.10.1999 r., (dot. przyznania Günterowi Grassowi literackiej nagrody Nobla)
 14. „Strzały do glinianych gołębi”, Adam Krzemiński, (dot. książki G. Grassa pt. „Rozległe pole”)
 15. „O Szymborskiej i Grassie”, Rzeczpospolita, 19.11.1996 r., (dot. II Toruńskiego Festiwalu Książki, Günter Grass)
 16. „Wyrok skazujący”, Wprost, 10.10.1995 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Rozległe pole”)
 17. „Skinheeadzi w garniturach”, Wprost, 10.01.1993 r., (rozmowa z Günterem Grassem, dot. stosunki polsko-niemieckie)
 18. „Samotność dobosza”, Wiadomości Kulturalne, 8.10.1995 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Rozległe pole”)
 19. „70. urodziny Grassa”, Gazeta Wyborcza, 16.10.1993 r., (dot. twórczości G. Grassa)
 20. „Nie sprzedawać Turcji broni”, Gazeta Wyborcza, 21.10.1997 r., (G. Grass komentuje zagraniczną politykę Niemiec)
 21. „Złe czasy dla doboszów”, Polityka, 7.02.1998 r., (dot. twórczości G. Grassa)
 22. „Łabędzi śpiew”, Gazeta Wyborcza, 18.05.1992 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Wróżby kumaka”)
 23. „Oskar miałby co robić”, Rzeczpospolita, 7.12.1992 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Wróżby kumaka”)
 24. „Poeta pamięta”, Wiadomości Kulturalne, 23.11.1997 r., (G. Grass komentuje zagraniczną politykę Niemiec)
 25. „Gdańsk – utracone dzieciństwo”, Gazeta Wyborcza, 27.06.1997 r., (rozmowa a Günterem Grassem, dot. dot. Gdańska, wypędzenie, wojna)
 26. „Rysuję nawet wtedy, gdy nie rysuję”, Rzeczpospolita, 20.01.1999 r., (dot. wystawy prac plastycznych G. Grassa w Szczecinie)
 27. „Pisane rysowanie”, Gazeta Wyborcza, 28.01.1999 r., (dot. wystawy prac plastycznych G. Grassa w Szczecinie)
 28. „Drażnił ogłupiałych i zarozumiałych”, Tygodnik Powszechny”, 10.10.199 r., (dot. przyznania Günterowi Grassowi literackiej nagrody Nobla)
 29. „Konkurs piękności literatury”, Życie, 10.10.1999 r., (dot. przyznania Günterowi Grassowi literackiej nagrody Nobla)
 30. „Porachunki Grassa”, Wprost, 21.11.1999 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Moje stulecie”)
 31. „Rozkosz opowiadania”, Gazeta Wyborcza, 10.12.1999r ., (dot. przyznania Günterowi Grassowi literackiej nagrody Nobla)
 32. „Jedzmy święte krowy”, Gazeta Wyborcza, 11-12.12.199 r.,(dot. przyznania Günterowi Grassowi literackiej nagrody Nobla)
 33. „Szorstka spowiedź dziecięcego wieku”, Nowe Państwo, 26.11.1999 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Moje stulecie”)
 34. „Ciąg dalszy nastąpi”, Gazeta Wyborcza, 31.12.1999 r., (przemówienie G. Grassa z uroczystości wręczenia literackiej nagrody Nobla w Sztokholmie)
 35. „Fac, przyjaciel Grassa”, Gazeta Wyborcza, 14.01.2000 r., (dot. śmierci gdańskiego pisarza Bolesława Faca; komentarza G. Grassa)
 36. „Władca krzywego zwierciadła”, Życie, 24.01.2000 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Moje stulecie”)
 37. „Gross zapowiedział przyjazd”, Rzeczpospolita, 18.04.2000 r., (G. Grass na 46. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie)
 38. „Literatura nie zapomniana”, Plus-Minus, 2728.05.2000 r., (przemówienie G. Grassa „Nigdy więcej milczenia” na kongresie Pen Clubu w Moskwie)
 39. Publiczne czytanie z udziałem Noblisty”, Rzeczpospolita, 15.06.2000 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Rozległe pole”)
 40. „Zawodowy laureat”, Polityka, 8.07.2000 r., (wypowiedź G. Grassa, dot. jego twórczości)
 41. „Apel do wszystkich Niemców”, Günter Gazeta Wyborcza, 27.07.2000 r., (dot. wypłat odszkodowań dla robotników przymusowych)
 42. „Wasto Grass witom u se”, Gazeta Wyborcza, 26.06.2000 r., (dot. wizyty G. Grass w Gdańsku)
 43. „Przekleństwo i łaska”, Rzeczpospolita, 7-8.10.2000 r., (wypowiedź Güntera Grassa w Wilnie)
 44. „Milczenie pamięci”, Gazeta Wyborcza, 7-8.10.2000 r., (wypowiedź Güntera Grassa w Wilnie, tożsamość, ojczyzna)
 45. „Pisz do Grassa!”, Dziennik Bałtycki, 5.06.2000 r., (dot. wizyty G. Grassa w Gdańsku)
 46. „Ksiądz-poeta i noblista”, Rzeczpospolita, 7.02.2001 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Rozległe pole”)
 47. „Literacki Nobel 99 dla Güntera Grassa”, Piotr Rogulski, Magazyn Literacki nr 10/1999 r., (dot. przyznania Günterowi Grassowi literackiej nagrody Nobla)
 48. „Pejzaż z rozjechaną żabą”, Rzeczpospolita, 20.03.2001 r., (wystawa pt. „Rzeczy znalezione dla nieczytających”, akwarele g. Grassa w Muzeum Narodowym)
 49. „Milczenie pamięci”, Günter Grass, Lithuania, nr 1/2001 r., (wypowiedź Güntera Grassa w Wilnie, tożsamość, ojczyzna)
 50. „Niemcy: mury i mity”, Forum, 1.07.2001 r., (dot. literatury niemieckiej)
 51. „Muzeum pojednania”, Życie, 1408.2001 r., (dot. utworzenia polsko-niemieckiego muzeum, G. Grass)
 52. „Pół-kaszub chce budować mosty”, Günter Grass, Gazeta Wyborcza, 21-22.07.2001 r., (przemówienie G. Grassa wygłoszone we Frankfurcie nad Odrą)
 53. „Życzliwe rady Güntera Grassa”, Rzeczpospolita, 15.10.2001 r., (wypowiedź G. Grassa na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego)
 54. „Gniew trwa najdłużej”, Forum, 22.10.201 r., (rozmowa z G. Grassem, dot. wojny w Iraku, Islam, forum na temat konfliktu Północ –Południe)
 55. „Mnie chodzi o sprawiedliwość”, Przekrój, 11.11.2001 r., (rozmowa z G. Grassem, dot. stosunki pomiędzy USA a Niemcami, isla, Salman Rushide)
 56. „Grass w Gdańsku”, Gazeta Wyborcza, 7.02.2002 r., (dot. wizyty Güntera Grassa w Gdańsku)
 57. „Robotnik pamięci”, Gazeta Wyborcza, 9-10.02.2002 r., (dot. książki Güntera Grassa pt. „Idąc rakiem”)
 58. „Spóźnione wyznanie Güntera Grassa”, Joachim Tenkner, Tygodnik Powszechny, (dot. książki Güntera Grassa pt. „Idąc rakiem”)
 59. „Rakiem na skos”, Polityka, 23.02.2002 r., (dot. książki Güntera Grassa pt. „Idąc rakiem”)
 60. „Sensacyjny Grass”, Przekrój, 17.02.2002 r., (dot. książki Güntera Grassa pt. „Idąc rakiem”)
 61. „Ocalenie Tulli Pokriefke, czyli oblicza niemieckiej pamięci”, Plus-Minus, 16-17.03.2002 r., (dot. książki Güntera Grassa pt. „Idąc rakiem”)
 62. „Sposób na wspólną pamięć”, Rzeczpospolita, 19.03.2002 r., (dot. książki Güntera Grassa pt. „Idąc rakiem”)
 63. „Idąc rakiem”, Günter Grass, Przekrój, 17.03.2002 r., (fragmenty książki Güntera Grassa pt. „Idąc rakiem”)
 64. „Fuentes, Kunzuru i Davies gośćmi imprezy”, Rzeczpospolita, 8.05.2002 r., (47.Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, Günter Grass)
 65. „Nigdy nie jest za późno”, Gazet Wyborcza, 6-7.07.2002 r., (rozmowa z Günterem Grassem, dot. muzeum wypędzonych w Berlinie, stosunki polsko-niemieckie, Żydzi w Niemczech, polityka w Niemczech, )
 66. „Dyskutujemy, lecz nie budujemy pomników”, Trybuna, 20.09.2002 r., (rola Güntera Grassa w dialogu polsko-niemieckim)
 67. „Za rzędami liczb niknie śmierć”, Rzeczpospolita, 30.10.2002 r., (dot. powieści Güntera Grassa pt. „Idąc rakiem”)
 68. „Niemieckie requiem”, Wiesław Kot, Newsweek, 10.11.2002 r., (dot. powieści Güntera Grassa pt. „Idąc rakiem”)
 69. „Grass znów wielki”, Gazeta Wyborcza, 29.11.2002 r., (dot. powieści Güntera Grassa pt. „Idąc rakiem”)
 70. „Współpraca Gdańska i Bremy”, Rzeczpospolita, 4.02.2003 r., (plan współpracy pomiędzy Bremą i Gdańskiem; wystawa grafik G. Grassa)
 71. „Bezprawie mocniejszego”, Gazeta Wyborcza, 15.04.2003 r., (polemika pomiędzy G. Grassem a W. Bartoszewskim w sprawie wojny w Iraku)
 72. „Adwokat Polski w Brukseli”, Przegląd, 13.06.2003 r., (rozmowa a Günterem Grassem)
 73. „Akwasze Grassa”, Rzeczpospolita, 7.06.2002 r., (dot. zbioru wierszy G. Grassa pt. „Dla tych, którzy nie czytają”)
 74. „Rozmawiali o wojnie”, Gazeta Wyborcza, 2.06.2003 r., (dot. wizyty G. Grassa w Polsce)
 75. „Günter Grass: od pomnika wolałbym toalety”, (Gazeta Wyborcza, 3.06.2003 r., (dot. wizyty G. Grassa w Gdańsku)
 76. „Coraz więcej zła”, Rzeczpospolita, 2.06.2003 r., (rozmowa z Günterem Grassem, dot. roli Polski w Unii Europejskiej, „Wróżby kumaka, stosunki polsko-niemieckie)
 77. „Nie wywołujmy upiorów”, Polityka, 14.06.2003 r., (dot. wizyty G. Grassa w Gdańsku; rozmowa z G. Grassem, dot. II wojny światowej, polityka państw europejskich, zderzenie cywilizacji, islam)
 78. „Noblista tańczy”, Gazeta Wyborcza, 8.09.2003 r., (dot. zbioru poezji Güntera Grassa pt. „Ostatnie tańce”)
 79. „Występy Grassa”, Rzeczpospolita, 22.09.2003 r., (dot. wystawy prac plastycznych G. Grassa w Berlinie, zbiór poezji „Ostatnie Tańce”)
 80. „Zawstydzenie noblisty”, rzeczpospolita, 2.12.2003 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Pokazać język”)
 81. „Pokazać język”, Gazet Wyborcza, 5.12.2003 r., (dot. książki G. Grassa pt. „Pokazać język”)
 82. „Wielka historia”, Gazeta Wyborcza, 6.07.2003 r., (dot. książki Güntera Grassa pt. „Blaszany bębenek”)
 83. „Smutne życie bajkopisarza”, Rzeczpospolita, 11.10.2004 r., (dot. ilustracji do baśni H. Ch. Andersena autorstwa G. Grassa)
 84. „Wciąż tęsknię za Gdańskiem”, Forum, 5.12.2004 r., (rozmowa z Günterem Grassem, dot. wspomnienia z czasów wojny, niemieccy wypędzeni, książka pt. „Idąc rakiem”, stosunki polsko-niemieckie)
 85. „Ostatnie tańce”, Rzeczpospolita, 27.05.2005 r., (dot. tomu poezji G. Grassa pt. „Ostatnie tańce”)
 86. „Bunt jest motorem mojego pisarstwa”, Rzeczpospolita, 16.06.2005 r., (rozmowa z Günterem Grassem, dot. filmu pt. „Wróżby kumaka”, twórczość G. Grassa)
 87. „Gdańsk znowu mój”, Gazeta Wyborcza, 14.09.2005 r., (rozmowa z Günterem Grassem, dot. filmu „Wróżby kumaka”, stosunki polsko-niemieckie)
 88. „Literatura na cztery ręce”, Rzeczpospolita, 16.05.2006 r., (51. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, Günter Grass)
 89. „Niemcy wiedzą, jak sprzedawać książki”, Dziennik, 18.05.2006 r., (51. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, Günter Grass)
 90. „Literatura jak futbol”, Gazeta Wyborcza, 18.05.2006 r., (51. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, Günter Grass)
 91. „Pogawędka”, Gazeta Wyborcza, 20-22.05.2006 r., (51. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, Günter Grass, Tadeusz Różewicz)
 92. „Wieczór mistrza słowa”, Rzeczpospolita, 20-21.05.2006 r., (51. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, Günter Grass, Tadeusz Różewicz)
 93. „Niezgoda na kłamstwo”, Rzeczpospolita, 22.05.2006 r., (rozmowa z Günterem Grassem, dot. książki pt. „Przy obieraniu cebuli’, polska literatura)
 94. „Polak, Niemiec – wda bratanki”, wprost, 28.05.2006 r., (51. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, Günter Grass, Tadeusz Różewicz)
 95. „Esesmański rechot”, Jerzy Pilch, Dziennik, 18.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS)
 96. „Günter Grass na wojnie”, Gazeta Wyborcza, 18.08.2006 r., (twórczość G. Grassa, biografia, przynależność do SS)
 97. „Grass nie zrezygnuje z obywatelstwa Gdańska”, Gazeta Wyborcza, 18.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS)
 98. „Grass odpowiada Wałęsie”, Rzeczpospolita, 18.08.2006 r., (dot. autobiografii Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”, przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 99. „Trwa niemiecka burza wokół Güntera Grassa”, Gazeta Wyborcza, 17.08.2006 r., (dot. autobiografii Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”, przynależność do SS)
 100. „Gdańscy politycy walczą o honorowe obywatelstwo Güntera Grassa”, Gazeta wyborcza, 16.08.2006 r., (dot. autobiografii Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”, przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 101. „Jedni potępiają, inni rozumieją”, Kurier Poranny, 14-15.08.2006 r., (dot. autobiografii Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”, przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 102. „Nie bij się w cudze piersi”, Gazeta Wyborcza, 16.08.2006 r., (dot. autobiografii Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”, przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 103. „Brunatna młodość Grassa”, Dziennik, 14-15.08.2006 r., (dot. autobiografii Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”, przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 104. „Gdańska awantura o Grassa”, Dziennik, 14-15.08.2006 r., (dot. autobiografii Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”, przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 105. „Spóźnione wyznanie”, Rzeczpospolita, 14-15.08.2006 r., (dot. autobiografii Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”, przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 106. „Grass pokazał nam km jesteśmy”, Gazeta Wyborcza, 21.08.2006 r., (Paweł Huelle i Mieczysław Abrmowicz w obronie Güntera Grassa)
 107. „Gdańszczanie za Grassem”, Gazeta Wyborcza, 21.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 108. „Wyznania uwiedzionego”, Günter Grass, Gazeta Wyborcza, 19-20.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS)
 109. „Ilu Niemców przekonał Grass”, Gazeta Wyborcza, 19-20.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa, rozmowa z Lechem Wałęsą)
 110. „Pisarze w obronie Grassa”, Gazeta Wyborcza, 19-20.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa; rozmowa z abp. Tadeuszem Gocłowskim, Stefanem Chwinem i Władysławem Bartoszewskim)
 111. „Ultimatum Wałęsy”, Dziennik, 19-20.08.2006 r., (wypowiedź L. Wałęsy dot. dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 112. „Albo Grass, albo ja”, Dziennik, 19-20.08.2006 r., (rozmowa z Lechem Wałęsą dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 113. „Steinbach przeciw Grassowi”, Rzeczpospolita, 19-20.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 114. „Grass chce być obywatelem Gdańska”, Gazeta Wyborcza, 18.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 115. „Tajemnica Güntera Grassa”, Rzeczpospolita, 14-15.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 116. „Nie oddam obywatelstwa Gdańska”, Dziennik, 18.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 117. „Spisek Grassa przeciwko Platformie”, Maciej Rybiński, Dziennik, 22.08.206 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 118. „Edelman: Grass to nie zabawka”, Kurier poranny, 22.08.2006 r., (Marek Edelman na temat przynależności G. Grassa do SS)
 119. „Centrum Wiesenthala sprawdza Grass”, Dziennik, 23.08.2006 r, (dot. przynależności G. Grassa do SS)
 120. „Grass musi powiedzieć całą prawdę”, Dziennik, 21.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS)
 121. „Zrozumiałem bolesną lekcję, jaką życie dało mi w młodości”, Gazeta Wyborcza, 23.08.2006 r., (list Güntera Grassa do prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, dot. przynależności G. Grassa do SS)
 122. „Lech wałęsa już się nie gniewa na Grassa”, Dziennik, 23.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa, Lech Wałęsa, list Güntera Grassa do prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza)
 123. „Grass to nie zabawka”, Kurier Poranny, 22.08.2006 r., (wywiad z Markiem Edelmanem, dot. przynależności G. Grassa do SS)
 124. „Sondaż o Grassie skłócił polityków”, Dziennik, 21.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 125. „Pożegnanie z pomnikiem”, Thomas Steinfeld, Dziennik, 25.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 126. „Opinie”, Rzeczpospolita, 23.08.2006 r., (list prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza do Güntera Grassa, odpowiedź G. Grassa)
 127. „Lech Wałęsa cofa sprzeciw”, Rzeczpospolita, 23.08.2006 r., (dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa, Lech Wałęsa)
 128. „Grass pisze do gdańszczan”, Gazeta Wyborcza, 23.08.2006 r., (list G. Grassa do Gdańszczan, dot. przynależności G. Grassa do SS; spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 129. „Autobiografia Grassa to kawał dobrego reportażu”, Dziennik, 26-27.08.2006 r., (dot. autobiografii Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”, przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 130. „Rozrachunki z Grassem, czyli wiwisekcja niemieckiej duszy”, Dziennik, 26-27.08.2006 r., (dot. autobiografii Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”, przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 131. „Ostatni rozrachunek”, Gazeta Wyborcza, 26-27.08.2006 r., (dot. przynależność Güntera Grassa do SS,)
 132. „Jak poznałem strach”, Gazeta Wyborcza, 26-27.08.2006 r., (fragmenty książki Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”)
 133. „Wina i odkupienie”, Janusz A. Majcherek, Rzeczpospolita, 24.08.2006 r., (dot. przynależność Güntera Grassa do SS,)
 134. „Bolesny koniec wojny”, Forum, 3.09.2006 r., (dot. przynależność Güntera Grassa do SS,)
 135. „Grass nie chce nagrody”, Rzeczpospolita, 2-3.09.2006 r., (rezygnacja Güntera Grassa z nagrody Brueckpreis)
 136. „Adamowicz: zostawmy Gdańskowi Grassa”, Dziennik, 1.09.2006 r., (przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 137. „Günter Grass pod pręgierzem, Mario Vargas Llosa, Gazeta Wyborcza, 2-3.08.2006 r. (przynależność G. Grassa do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 138. „Radni Gdańska debatowali o obywatelstwie Grassa”, Gazeta Wyborcza, 1.09.2006 r., (przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 139. „Niemcy i Polacy”, Gazeta Wyborcza, 4.09.2006 r., (przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 140. „Kto w Niemczech niszczy Grassa”, Gazet Wyborcza, 9-10.09.2006 r., (rozmowa z Günterem Hofmannem, dot. przynależności Güntera Grassa do SS, , )
 141. „Wyznana hańba Grassa”, Gazeta Wyborcza, 14-15.08.2006 r., (przynależność do SS, spór o honorowe obywatelstwo Gdańska G. Grassa)
 142. „Grass: prawda i hańba” Gazeta Wyborcza, 14-15.08.2006 r., (rozmowa z Günterem Grassem, dot. książki pt. „Przy obieraniu cebuli”, przynależność G. Grassa do SS, )
 143. „Cebula Grassa bez serca”, Gazeta Wyborcza, 26.10.2006 r., (dot. książki Güntera Grassa pt. „Przy obieraniu cebuli”)
 144. „Grass pod gradem kamieni”, Przegląd, 27.08.2006 r., (przynależność G. Grassa do SS)

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od września Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI