Wycinki prasowe: Jerzy Ficowski

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Jerzego Ficowskiego, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. „Aus der Asche Gelesen”, Jerzy Ficowski, (jęz. niemiecki)
 2. „Myślę, więc nie ma mnie“, Gazeta Wyborcza, 14.10.1994 r., (rozmowa z Jerzym Ficowskim, dot. twórczości J. Ficowskiego, Cyganie, Papusza, Bruno Schulz, Żydzi)
 3. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”, Jerzy Ficowski, www2.gazeta.pl, (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”)
 4. „Idol i władczyni, Jerzy Ficowski, Gazeta Wyborcza, 4-5.09.1999 r., (dot. twórczości Brunona Schulza)
 5. „Nagroda Pogranicza”, (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 6. „Człowiek Pogranicza”, Gazeta Wyborcza, 3.09.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 7. Gazeta Wyborcza, 1.07.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 8. „Człowiek Pogranicza”, Nowy Dziennik, (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 9. „Ficowski – człowiek pogranicza”, Kurier Poranny, 8.09.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 10. „Człowiek pogranicza”, Kurier Poranny, 4.09.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 11. „Sejny”, Krajobrazy, 19.09.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 12. „Jubilat z tytułem”, Gazeta Współczesna, 22.09.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 13. „Jerzy Ficowski „Człowiekiem Pogranicza””, Rzeczpospolita, 21.09.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 14. „Człowiek Pogranicza po raz pierwszy”, Kurier Poranny, 22.09.1999 r.,( dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 15. ‘Człowiek Pogranicza”, Gazeta Wyborcza, 21.09.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 16. „Człowiek Pogranicza”, Gazeta Wyborcza, 21.09.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 17. „Nagroda dla Ficowskiego”, Gazeta Współczesna, 21.09.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 18. „Jerzy Ficowski – Człowiek Pogranicza 1999, program uroczystości”
 19. „Przewroty słów”, Piotr Sommer, Tygodnik Powszechny, 26.09.1999 r., (dot. poezji Jerzego Ficowskiego)
 20. „Szkatułka pełna różnych światów”, Kurier Poranny, 23.09.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 21. „Co oni ze mną zrobią?”, Joanna Hofmann, Gazeta wyborcza, (relacja z uroczystości nadania Jerzemu Ficowskiemu tytułu „człowiek Pogranicza”)
 22. „Swój wśród swoich”, Gazeta Wyborcza, 24.09.1999 r., (przemówienie Jerzego Ficowskiego wygłoszone w trakcie uroczystości nadania tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 23. „Człowiek Pogranicza”, Gazeta Wyborcza, 24.09.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 24. „Człowiek Pogranicza”, Nasze Krajobrazy, 3.10.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 25. Jerzy Ficowski”, Polityka, nr 40/1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 26. „Tydzień w kulturze”, Przekrój, 3.10.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 27. „Witryna”, Kurier poranny, 9.10.1999 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Wszystko to czego nie wiem”, wyd. Pogranicze; nadanie tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 28. „Szanowny Redaktorze”, Gazeta Wyborcza, 27.07.1999 r., (list do redakcji gazety autorstwa Jerzego Ficowskiego)
 29. „Człowiek Pogranicza, Przegląd Sejneński, nr 10/1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 30. Tygodnik Powszechny, 17.10.1999 r., (dot. 75. urodzin Jerzego Ficowskiego; nadanie tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 31. „Dobrodziejstwo inwentarza”, Krajobrazy, 24.10.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 32. „Mowa zwierząt”, Krajobrazy, 24.10.1999 r., (baśń cygańska spisana przez Jerzego Ficowskiego)
 33. „Poeta czasu i języka”, Gazeta Wyborcza, 27.10.1999 r., (Salon Pisarzy w Bibliotece Narodowej, spotkanie z Jerzym Ficowskim)
 34. „Jerzy Ficowski”, (spis publikacji Jerzego Ficowskiego)
 35. „Najpiękniejsze książki października”, Magazyn Literacki, nr 10/1999 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Gałązka z Drzewa Słońca. Baśnie cygańskie”, wyd. Pogranicze)
 36. „Wszystko co wie Ficowski”, Gazeta Współczesna, 22.10.1999 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Wszystko to czego nie wiem”, wyd. Pogranicze)
 37. „Jerzy Ficowski’, Jaćwież nr 6/1999 r., (publikacje Jerzego Ficowskiego, wydawnictwa Pogranicze; „Dobrodziejstwo inwentarza”; „Gałązka z Drzewa Słońca: baśnie cygańskie’”; „Wszystko to czego nie wiem”)
 38. „Ludzie Pogranicza”, Jaćwież, nr 6/1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 39. „Jubileusz Jerzego Ficowskiego”, Prom p-o Drom, nr 9-10/1999 r., (dot. 75. urodzin Jerzego Ficowskiego; nadanie tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 40. „Człowiek Pogranicza”, Prom p-o Drom, nr 9-10.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 41. „Tekst w języku rosyjskim)
 42. „Przegląd najważniejszych wydarzeń 1999 roku”, Krajobrazy, 26.12.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 43. „Kalejdoskop wydarzeń kulturalnych”, Krajobrazy, 26.12.1999 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 44. „Harfa z koroną na głowie”, Gazeta Wyborcza, 30.12.1999 r., (tekst dotyczący Romów, napisany w oparciu o publikacje Jerzego Ficowskiego)
 45. „Nadesłane nowości wydawnicze”, Kultura, nr 12/1999 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Wszystko to czego nie wiem”, wyd. Pogranicze)
 46. „Ficowski – „Człowiek Pogranicza””, Nowiny Kurier, 7.01.2000 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 47. Zeszyty Literackie, nr 1/2000 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 48. Zeszyty Literackie, nr 1/2000 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 49. „Brama do szerokiego świata”, Nowe Książki, nr 2/2000 r., (Zeszyty Literackie, nr 1/2000 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu)
 50. „Żywot człowieka pogranicza”, Nowe Książki, nr 2/2000 r., (dot. nadania tytułu „Człowiek Pogranicza” Jerzemu Ficowskiemu; rozmowa z Jerzym Ficowskim, dot. książki „Pajędy z augustowskich lasów”, tytuł „Człowiek Pogranicza”, „literatura pogranicza”, Bruno Schulz, Cyganie, )
 51. ‘Recenzje”, Magazyn Literacki, nr 1/2000 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Gałązka z Drzewa Słońca. Baśnie cygańskie”, wyd. Pogranicze)
 52. „Za dymem dym’, Gazeta Wyborcza, 22.03.2000 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Wszystko to czego nie wiem”, wyd. Pogranicze)
 53. „Przyjaciel Romów”, Prom p-o Drom, nr 1-2/1999 r., (dot. Romów)
 54. „Ficowski do trzeciej potęgi”, Pomerania, nr 11-12/1999 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Gałązka z Drzewa Słońca. Baśnie cygańskie”, wyd. Pogranicze)
 55. „Najlepsi zima”, Rzeczpospolita, 22.03.2000 r., („Wszystko czego nie wiem” Jerzego Ficowskiego – „Książką zimy 1999/2000”)
 56. „Narodowa zdolność improwizacji”, Rzeczpospolita, 24.03.2000 r., (Jerzy Ficowski na Lipskich Targach Książki)
 57. Zeszyty Literackie, nr 2/2000 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Wszystko to czego nie wiem”, wyd. Pogranicze)
 58. „Sztuka pogranicza”, Gazeta Poznańska, (wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu)
 59. „Gabinet J. Ficowskiego”, Ekspress w Poznaniu, (wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu)
 60. „Dwa spotkania pisarzem”, Ekspress w Poznaniu, (wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu)
 61. „Zachrypnięty telefon”, Gazeta Wyborcza, 11.04.2000 r., (wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu)
 62. „Podróż do Sejn”, Gazeta Wyborcza, 11.04.2000 r., (wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu; działalność Ośrodka „Pogranicze”)
 63. „Sejny w Ósemkach”, Gazeta Wyborcza, 6.04.2000 r., (wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu)
 64. „Teatr”, Ekpress w Poznaniu, 7.04.2000 r., (wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu)
 65. „Spotkanie z Jerzym Ficowskim”, Poznański Informator Kulturalny, kwiecień 2000, (wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu)
 66. „Dni Pogranicza w Teatrze Ósmego Dnia”, Poznański Informator Kulturalny, kwiecień 2000, (dot. spotkania z Jerzym Ficowskim w Poznaniu; wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu)
 67. „Arsenał”, Poznański Informator Kulturalny, kwiecień 2000, (dot. spotkania z Jerzym Ficowskim w Poznaniu; wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu)
 68. „Pogranicze w Poznaniu”, Przegląd Sejneński, nr 4/2000 r., (dot. spotkania z Jerzym Ficowskim w Poznaniu; wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu)
 69. „Wybrał Żydów i Cyganów”, Kurier, 18.08.2000 r., (fragmenty książki Jerzego Ficowskiego pt. „Wszystko to czego nie wiem”, wyd. Pogranicze 1999)
 70. „Nagrody Polskiego PEN Clubu”, Rzeczpospolita, 6.10.2000 r., (nagroda Polskiego PEN Clubu dla Jerzego Ficowskiego za twórczość poetycką)
 71. „Landlimoj sen limoj”, Moderna Vivo, październik 2000 r., (język rumuński)
 72. „Za dzieła całego życia”, Życie, 31.01.2001 r., (nagroda Polskiego PEN Clubu dla Jerzego Ficowskiego za twórczość poetycką)
 73. Tygodnik Powszechny, 5.02.2001 r., (nagroda Polskiego PEN Clubu dla Jerzego Ficowskiego za twórczość poetycką)
 74. „Nagrody PEN Clubu za rok 2000”, Gazeta Wyborcza, 30.01.2001 r., (nagroda Polskiego PEN Clubu dla Jerzego Ficowskiego za twórczość poetycką)
 75. „O alchemii cygańskiej baśni”, Urszula Chęcińska, Pogranicza, nr5/2000 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Gałązka z Drzewa Słońca. Baśnie cygańskie”, wyd. Pogranicze)
 76. „Regiony wielkiej herezji”, Przegląd Tygodniowy, nr 16/1992 r., (rozmowa z Jerzym Ficowskim, dot. twórczości Brunona Schulza, )
 77. „Spotkanie”, Przegląd Tygodniowy, nr17/1992 r., (rozmowa z Jerzym Ficowskim, dot. twórczość Brunona Schulza, padanie twórczości B. Schulza)
 78. „Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie Nagród Polskiego Pen Clubu”, (nagroda Polskiego PEN Clubu dla Jerzego Ficowskiego za twórczość poetycką)
 79. „Nagrody PEN Clubu”, Magazyn Literacki, styczeń 2001 r., (nagroda Polskiego PEN Clubu dla Jerzego Ficowskiego za twórczość poetycką nagroda Polskiego PEN Clubu dla Jerzego Ficowskiego za twórczość poetycką)
 80. „Schulz jak prawdziwy?”, Gazeta Wyborcza, 27.02.2001 r., (wystawa prac Brunona Schulza we Włoszech, wypowiedź Jerzego Ficowskiego dot. Schulza)
 81. „Dzieci”, Jerzy Ficowski, Młodzi idą, nr 4, (artykuł dotyczący dzieci z Getta Żydowskiego)
 82. „Tropiąc czarodziejski szpargał”, Ewa Nawój, (dot. książki Wiesława Budzyńskiego pt. „Schulz pod kluczem”)
 83. „Książki konieczne”, Wysokie obcasy, 13.10.2001 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Bajędy z augustowskich lasów”)
 84. „Człowiek Pogranicza”, Kresy, (rozmowa z Jerzym Ficowskim)
 85. „Spadek po Papuszy”, Przegląd, 8.04.2002 r., (dot. poetki romskiej Papuszy, odkrytej przez Jerzego Ficowskiego)
 86. „Książki w dużym formacie”, Duży Format, 16.05.2002 r., (dot. tomiku poezji Jerzego Ficowskiego pt. „Gorączka rzeczy”)
 87. „Książki”, Przekrój, 28.07.2002 r., (dot. tomiku poezji Jerzego Ficowskiego pt. „Gorączka rzeczy”)
 88. „Summa Ficowskiego”, Gazeta Wyborcza, 21.10.2002 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”, wyd. Pogranicze 2002)
 89. „Nieruchomy cień”, Książki, 17.11.2002 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”, wyd. Pogranicze 2002)
 90. „Biblia Schulzologów”, Gazeta Wyborcza, 18.11.2002 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”, wyd. Pogranicze 2002)
 91. „Książki”, Przekrój, 8.12.2002 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”, wyd. Pogranicze 2002)
 92. „”Herezje” nagrodzone”, Gazeta Wyborcza, 11.12.2002 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”, wyd. Pogranicze 2002, nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej)
 93. „Ficowski nagrodzony przez warszawskich księgarzy”, Gazeta Współczesna, 13-15.12.2002 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”, wyd. Pogranicze 2002, nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej)
 94. „Dla dorosłych i dla dzieci”, Kurier Poranny, 18.12.2002 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”, wyd. Pogranicze 2002, nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej)
 95. „Mój los szczególny”, Tygodnik Powszechny, 16.02.2003 r., (dot. „Księgi listów Brunona Schulza”, Jerzy Ficowski)
 96. „Dialogi istotne”, Rzeczpospolita, 10.02.2003 r., (dot. „Księgi listów Brunona Schulza”, Jerzy Ficowski)
 97. „Spotkanie z Jerzym Ficowskim”, Rzeczpospolita, 26.03.2003 r., (dot. „Księgi listów Brunona Schulza”, spotkanie z Jerzym Ficowskim)
 98. „Listy donikąd”, Gazet Wyborcza, 18.03.2003 r., (dot. „Księgi listów Brunona Schulza”, Jerzy Ficowski)
 99. „Drohobycz w Łodzi”, Rzeczpospolita, 17.04.2003 r., (wystawa pt. „Drohobycz bez Schulza” w łódzkim Pałacu Poznańskiego; spotkanie z Jerzym Ficowskim)
 100. „Gorączka rzeczy Jerzego Ficowskiego”, Gazeta Malarzy i poetów, nr 2/2003 r., (dot. książek Jerzego Ficowskiego)
 101. „W kręgu artysty z Drohobycza”, Rzeczpospolita, 5-6.07.2003 r., (wystawa pt. „Drohobycz bez Schulza” w Kazimierzu Dolnym, pod patronatem Jerzego Ficowskiego)
 102. „Regionen der großen Häresie und Umgebung“, Neue Bücher aus Polen, jesień 2003, (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”, wyd. Pogranicze 2002; język niemiecki)
 103. „Summa okruchów i pozostałości”, Aleksander Wójtowicz, Kresy, nr 54/2003 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”, wyd. Pogranicze 2002)
 104. Jaćwież, nr 20/2002 r., (dot. książki Jerzego Ficowskiego pt. „Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia”, wyd. Pogranicze 2002)
 105. „Dwa spotkania z pisarzem”, Gazeta Poznańska, 10.04.2000 r., (dot. spotkania z Jerzym Ficowskim w Poznaniu; wystawa Ośrodka Pogranicze pt. „Gabinet Jerzego Ficowskiego” w Galerii Miejskiej w Poznaniu)
 106. Raport mniejszości, 4.01.2004 r., (wiersz Jerzego Ficowskiego z cyklu „Zapiski pokątne”)
 107. „Jerzy Ficowski, Wiersze”, Tygodnik Powszechny, 22.02.2003 r., (wiersze: „List do Paraego”; „Filleborn czyli ciągłość dziejów”; „Drogowskaz”; „Kiedy pożółkły zielone granice”)
 108. „Śladami Brunona Schulza”, Rzeczpospolita, 23.04.2004 r., (dot. wystawy „W kręgu Schulza”, Łódź, galeria Willa, pod patronatem Jerzego Ficowskiego)
 109. „Po drugiej stronie muru”, Krzysztof Czyżewski, Tygodnik Powszechny, 5.09.2004 r., (dot. dorobku Jerzego Ficowskiego)
 110. „Zaklinanie, czarowanie”, Krzysztof Masłoń, (analiza tekstów pochodzących z tomiku wierszy pt. „Zawczas z poniewczasem”)
 111. „Moja samotność jest wybredna”, Plus-Minus, r4-5.09.2004 r., (rozmowa z Jerzym Ficowskim, dot. Cyganów, mit, Bruno Schulz, udział w Powstaniu Warszawskim)
 112. „80. urodziny Jerzego Ficowskiego”, Gazeta Wyborcza, 4-5.09.2004 r., (dot. dorobku Jerzego Ficowskiego)
 113. „Pełnia na nowo”, Jakub Ekier, (dot. tomu poezji J. Ficowskiego pt. „Zawczas z poniewczasem”)
 114. „Pielgrzym pograniczny (I)”, Marian Grzegorz Gerlich, Dialog Pheniben, nr 9/2004 r., (dot. dorobku Jerzego Ficowskiego)
 115. „Na brzegu świata”, Nowe Książki, 12/2004 r., (dot. tomu poezji J. Ficowskiego pt. „Zawczas z poniewczasem”)
 116. New Books from Poland, wiosna 2005 r., (dot. tomu poezji J. Ficowskiego pt. „Zawczas z poniewczasem”; język angielski)
 117. „Tłumacze uhonorowani”, Rzeczpospolita, 29.09.2005 r., (nagroda „Literatury na Świecie” dla Jerzego Ficowskiego za całokształt twórczości translatorskiej)
 118. „Ficowski najlepszy”, Gazeta Wyborcza, 29.09.2005 r., (nagroda „Literatury na Świecie” dla Jerzego Ficowskiego za całokształt twórczości translatorskiej)
 119. „Nagrody dla tłumaczy”, Gazeta Wyborcza, 4.10.2005 r., (nagroda „Literatury na Świecie” dla Jerzego Ficowskiego za całokształt twórczości translatorskiej)
 120. „Zaskoczony przez starość”, Polityka, nr 11/2006 r., (dot. tomu poezji J. Ficowskiego pt. „Pantareja”)
 121. „Jerzy Ficowski nie żyje”, www.wiadomosci.onet.pl, (formacja o śmierci; wspomnienie Jerzego Ficowskiego)
 122. „Archeolog pamięci”, www.rzeczpospolita.pl, (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 123. „Odszedł samotnik polskiej literatury”, www.rzeczpospolita.pl, (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 124. „Jerzy Ficowski nie żyje”, ww.serwisy.gazeta.pl, (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 125. „Jerzy Ficowski: „Mój nieocalony””, www.serwisy.gazeta.pl, (poezja Jerzego Ficowskiego)
 126. „Jan Józef Lipski o poezji Ficowskiego”, www.serwisy.gazeta.pl, (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 127. „Dla Gazety prof. Lech Mróz o Ficowskim”, www.serwisy.gazeta.pl, (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 128. „Zmarł Jerzy Ficowski”, Kurier Poranny, 10.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 129. Gazeta Współczesna, 10.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 130. „Ostatnia rozmowa”, Dziennik, 10.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim; rozmowa z Jerzym Ficowskim, dot. tomików wierszy „Zawczas z poniewczasem”, „Pantareja”, Bruno Schulz, Cyganie, )
 131. Rzeczpospolita, 10.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 132. Gazeta Wyborcza, 11.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 133. „Jerzy Ficowski – Człowiek Pogranicza”, Kurier Poranny, 11.05.2006 r., (rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim, dot. Jerzego Ficowskiego)
 134. „Odszedł samotnik polskiej literatury”, Rzeczpospolita, 10.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 135. „Archeolog pamięci”, Rzeczpospolita, 10.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 136. „Jan Józef Lipski o Ficowskim”, Gazeta Wyborcza, 10.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 137. „Jerzy Ficowski nie żyje”, Gazeta Wyborcza, 10.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 138. „Jerzy Ficowski nie żyje”, Gazeta Wyborcza, 10.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 139. Rzeczpospolita, 12.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 140. Rzeczpospolita, 11.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 141. Gazeta Wyborcza, 11.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 142. Gazeta Wyborcza, 12.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 143. Gazeta Wyborcza, 12.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 144. Rzeczpospolita, 11.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 145. „Tabor idzie do nieba”, Wiesław Kot, Wprost, 21.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 146. „Zbieracz słów”, Plus-Minus, 13-14.05.2006 r., (wspomnienie Jerzego Ficowskiego, dorobek)
 147. Rzeczpospolita, 17.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 148. Rzeczpospolita, 16.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 149. „On nieobecny”, Jakub Ekier, Tygodnik Powszechny, 21.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim, dorobek)
 150. Gazeta Wyborcza, 17.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 151. „Drohobyckie marzenie Jerzego Ficowskiego”, Gazeta Wyborcza, 17.05.2006 r., (twórczość Jerzego Ficowskiego)
 152. „Proszę o błogi uśmiech”, Gazeta Wyborcza, 18.05.2006 r., (relacja z pogrzebu Jerzego Ficowskiego)
 153. „Pan z Warszawy”, Kurier, 16.05.2006 r., (wspomnienia o Jerzym Ficowskim)
 154. „Jerzy Ficowski – Sownakuno”, Temi, 24.05.2006 r., (wspomnienia o Jerzym Ficowskim)
 155. „Jerzy Ficowski”, Słowo Żydowskie, 17-26.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim, poezje)
 156. Słowo Żydowski, 17-31.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 157. (tekst w języku rosyjskim)
 158. „Herezja i empatia, czyli o poezji Jerzego Ficowskiego”, Midrasz, czerwiec 2006 r., (dot. poezji Jerzego Ficowskiego)
 159. Słowo Żydowski, 17-31.05.2006 r., (pożegnanie Jerzego Ficowskiego, kondolencje)
 160. „Jerzy Ficowski, 1924-2006”, Nowe Książki, nr 6/2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 161. „Jerzy Ficowski nie żyje”, Prom p-o Drom, nr 131/2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 162. „Którzy odeszli”, Gazeta Wyborcza, 31.10-1.11.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 163. „Pożegnanie Poety”, Przegląd, 21.05.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 164. „Jerzy Ficowski”, Rzeczpospolita, 31.10.-1.11.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)
 165. „Budził się od własnego krzyku”, Gazeta Wyborcza, 9-10.09.2006 r., (wspomnienie o Jerzym Ficowskim)

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

 

Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI