Wycinki prasowe: Jerzy Giedroyć

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Jerzego Giedroycia, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. „Redakcja polskiej sprawy”, Gazeta Wyborcza, 3.12.1997 r., (dot. spotkania krajowych współpracowników paryskiej „Kultury” w Domu Literata; obchody pięćdziesięciolecia „Kultury”)
 2. „Nie wychowałem następców”, Gazeta Współczesna, 3-5.07.1998 r., (dot. działalności Jerzego Giedroycia, życiorys, paryska „Kultura”, Zofia Herz)
 3. „Życzenia Giedroycia”, Kurier Podlaski, 28.07.1998 r., (dot. planu uruchomienia w Białymstoku radia Wolna Białoruś)
 4. „Starszy pan z Mińska”, Gazeta Wyborcza, 3.08.1998 r., (Mińsk i białoruskie korzenie „Kultury” paryskiej)
 5. „Myśl Giedroycia”, Kurier Poranny, 26.07.1998 r., (Jerzy Giedroyć w Białymstoku, doktorat honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku)
 6. „Bardzo długa miedza”, Jan Nowak Jeziorański, Rzeczpospolita, 22.089.1998 r., (Jan Nowak Jeziorański polemizuje z Jerzym Giedroyciem, dot. polityki wschodniej Trzeciej Rzeczypospolitej)
 7. „Reżyser literatury”, Rzeczpospolita, 16.10.1998 r., (doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego dla Jerzego Giedroycia)
 8. „Giedroyć – zwierzę polityczne”, Gazeta Współczesna, 17.03.1995 r., (dot. życia Jerzego Giedroycia, działalność)
 9. „W oczach reportera”, Gazeta Wyborcza, 9.02.1995 r., (dot. ksiażki Ewy Berberyusz pt. „Książę z Maisons-Laffitte”)
 10. “Wielki z Lafitu”, Kurier Poranny, 29.01.2995 r., (dot. książki Jerzego Giedroycia pt. „Autobiografia na cztery ręce”)
 11. „Autobiografia na cztery ręce”, (dot. książki Jerzego Giedroycia pt. „Autobiografia na cztery ręce”)
 12. „Polacy boją się silnej władzy”, Rzeczpospolita, 20.07.1992 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. współczesnej Europy, Litwa, Europa Wschodnia, Kościół w Polsce, Rosja, emigracja)
 13. „Opinie i niepokoje Jerzego Giedroycia”, Kurier Poranny, 2-4.07.1993 r., (dot. polityki zagranicznej Polski)
 14. „Fenomen Jerzego Giedroycia”, Andrzej W. Pawluczuk, Plus, sierpień 1991 r., (dot. Jerzego Giedroycia, biografia i działalność)
 15. „Nie wyprowadzam się z Polski”, Polityka, 26.11.1994 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. komunizm, nacjonalizm, Ukraina, książka J. Giedroycia „Autobiografia na cztery ręce”, )
 16. „Nie zmarnować wschodniej koniunktury”, Polityka, 11.12.1993 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. polityki zagranicznej Polski)
 17. „Jerzy Giedroyć”, Gazeta Wyborcza, 9.12.1994 r., (fragmenty „Autobiografii na cztery ręce” Jerzego Giedroycia)
 18. „Kłopotliwa pamięć”, Polityka, 25.03.1995 r., (Andrzej Wat, Czesław Miłosz i Ja Nowak Jeziorański polemizują z Jerzym Giedroyciem; „Autobiografia na cztery ręce”)
 19. „Giedroyć o poetach i pisarzach”, (wspomnienia Jerzego Giedroycia związane z Czesławem Miłoszem, K. I. Gałczyńskiego, Władysława Broniewskiego)
 20. „Jerzy Giedroyć”, Ilustrowany Tygodnik Informacyjny, 23.10.1991 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. sytuacji po upadku komunizmu w Polsce, kościół w Polsce, potrzeba lustracji, zagrożenia dla Polski)
 21. „Autobiografia na cztery ręce”, Polityka, 10.12.1994 r., (fragmenty „Autobiografii na cztery ręce” Jerzego Giedroycia)
 22. „Honorowy Giedroyć”, Kurier Poranny, 8.09.1997 r., (honorowe obywatelstwo Litwy dla Jerzego Giedroycia)
 23. „Honorowe obywatelstwo litewskie dla Giedroycia”, Rzeczpospolita, 8.09.1997 r., (honorowe obywatelstwo Litwy dla Jerzego Giedroycia)
 24. „Patriota obojga narodów”, Gazeta Wyborcza, 8.09.1997 r., (honorowe obywatelstwo Litwy dla Jerzego Giedroycia)
 25. „Inny punkt widzenia”, Rzeczpospolita, 16.02.1996 r., (50. rocznica powstania Instytutu Literackiego w Paryżu)
 26. „Klub Trzeciego Miejsca”, Gazeta Wyborcza, 28029.06.1997 r., (50. rocznica powstania Instytutu Literackiego w Paryżu; dot. sporów i polemik prowadzonych na łamach „Kultury” paryskiej)
 27. „Polski dworek pod Paryżem”, Rzeczpospolita, 1.12.1996 r.,(dot. filmu pt. ‘Tratwa „Kultury”’, dot. paryskiej „Kultury”, Instytutu Literackiego, Jerzego Giedroycia)
 28. „’Kultura’ non grata?”, Gazeta Wyborcza, 10.01.1997 r., (dot. filmu pt. ‘Tratwa „Kultury”’, dot. paryskiej „Kultury”, Instytutu Literackiego, Jerzego Giedroycia)
 29. „Jak być Polakiem na paryskim bruku”, Adam Michnik, Gazeta Wyborcza, 27-28.07.1996 r., (dot. Jerzego Giedroycia, działalność, paryska „Kultura”)
 30. „Listom na pomoc”, Polityka, 9.03.199 r., (dot. Towarzystwa Opieki nad Instytutem Literackim w Paryżu)
 31. „Książę i niezłomny”, Gazeta Wyborcza, 16-17.03.1996 r., (dot. współpracy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Jerzym Giedroyciem)
 32. „Wola Redaktora”, Rzeczpospolita, 25.06.1997 r., (rozmowa z Markiem Krawczykiem, prezesem Towarzystwa Opieki nad Instytutem Literackim w Paryżu
 33. „Kłóciliśmy się od kiedy pamiętam”, Gazeta Wyborcza, 30-31.08.1997 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. Stefana Kisielewskiego, korespondencja z Jerzym Giedroyciem)
 34. „Obywatelstwo Litwy dla Giedroycia”, Rzeczpospolita, 10.10.197 r., (honorowe obywatelstwo Litwy dla Jerzego Giedroycia)
 35. „Pół wieku w młodym wieku”, Artur Domosławski, Gazeta Wyborcza, 13.10.1997 r., (dot. 600. jubileuszowego numeru „Kultury” paryskiej z okazji 50. rocznicy powstania Instytutu Literackiego w Paryżu)
 36. „Jesteśmy Waszymi dłużnikami”, Adam Michnik, Gazeta Wyborcza, 11-12.10.1997 r., (dot. wizji politycznych Jerzego Giedroycia)
 37. „Ucieczka z Europy”, Andrzej Bobkowski, Gazeta Wyborcza, 18-19.10.1997 r., (fragmenty korespondencji pomiędzy Jerzym Giedroyciem a Andrzejem Bobkowskim)
 38. „Tajemniczy pomnik”, Czesław Miłosz, styczeń 1995 r., (dot. „Autobiografii na cztery ręce” Jerzego Giedroycia)
 39. „Dwie rozmowy w Maisons-Laffitte”, Jerzy J. Wiatr, 1007 r., (dot. Jerzego Giedroycia, wizyta autora tekstu w Maisons-Laffitte)
 40. „50 lecie paryskiej Kultury”, Anna Bikont, Gazeta Wyborcza, 27.06.1997 r., (dot. 50. rocznicy działalności paryskiej „Kultury”, Jerzy Giedroyć)
 41. „Międzyepoka à la carte”, W oczy, 24-31.12.1997 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem; rozmawia Marek Sarjusz-Wolski)
 42. „Kwiaty dla Petlury”, Polityka, 24.01.1998 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, rozmawia Marcin Meller, dot. Ukrainy, polityka, wpływy Rosji)
 43. „Order dla Giedroycia”, Rzeczpospolita, 11-13.06.1998 r., (ukraiński order „Za Zasługi” II stopnia, przyznany Jerzemu Giedroyciowi)
 44. „Honory dla Giedroycia”, Kurier Poranny, 19.05.1998 r., (przyznanie Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego)
 45. „Miłość każdego Litwina”, Rzeczpospolita, 29.05.1998 r., (odznaczenie Jerzego Giedroycia litewskim Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego)
 46. „Litwini dla Giedroycia”, Gazeta Wyborcza, 28.05.1998 r., (odznaczenie Jerzego Giedroycia litewskim Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego)
 47. „Potrzebna wizja i plan”, Gazeta Wyborcza, 30.06.1998 r., (przyznanie Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku)
 48. „Naczelny”, (dot. Jerzego Giedroycia, przyznanie Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku; fragmenty rozmowy)
 49. „Redaktor honoris causa”, Kurier Poranny, 30.06.1998 r., (przyznanie Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku)
 50. „Sumienie narodu”, Gazeta Współczesna, 230.06.1998 r., (przyznanie Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku)
 51. „Spotkanie z Giedroyciem”, Kurier Poranny, 3.07.1998 r., (przyznanie Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku; dot. „Kultury” paryskiej; relacja ze spotkania z Jerzym Giedroyciem)
 52. „Kultura”, (zaproszenie na otwarcie wystawy „Kultura” 1947-1997; Muzeum Okręgowe w Suwałkach)
 53. „Listy Witolda Gombrowicza i Jerzego Giedroycia”, Rzeczpospolita, 5.11.1993 r., (dot. archiwów paryskiej „Kultury”)
 54. „Giedroyć boi się Ewy Berberyusz?”, Gazeta Wyborcza, 10.03.1995 r., (dot. książki Ewy Berberyusz pt. „Książę z Maisons-Laffitte”)
 55. “Giedroyć opisany”, Kurier Poranny, 10-12.03.1995 r., (dot. książki Ewy Berberyusz pt. „Książę z Maisons-Laffitte”)
 56. “Wieczór z “Kulturą””, Piotr Olędzki, (dot. książki Ewy Berberyusz pt. „Książę z Maisons-Laffitte”)
 57. “W oczach reportera”, Gazeta Wyborcza, 9.02.1995 r., (dot. książki Ewy Berberyusz pt. „Książę z Maisons-Laffitte”)
 58. “Polski Kossuth”, Gazeta Wyborcza, 6.03.1996 r., (dot. 50. rocznicy powstania „Kultury” paryskiej; Jerzy Giedroyć)
 59. „Po pierwsze: samodzielność”, Gazet Wyborcza, 29.05.199 r., (poglądy Jerzego Giedroycia na zagraniczną politykę Polski)
 60. „Jaka katedra?”, Kurier Poranny, 23.10.1996 r., (dot. powstania na Uniwersytecie Białostockim wydziału historii i kultury białoruskiej)
 61. „Jakby z Conrada, jakby z Żeromskiego...”, Rzeczpospolita, 14-15.11.1998 r., (przyznanie Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego)
 62. „Redaktor honoris causa”, Gazeta Wyborcza, 16.11.1998 r., (przyznanie Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego; tekst przemówienia Jerzego Giedroycia)
 63. „Jerzy Giedroyć doktorem h. C. Uniwersytetu Warszawskiego”, Rzeczpospolita, 16.11.1998 r., (przyznanie Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego)
 64. „Polskie poczucie państwowości”, Jerzy Giedroyć, Tygodnik Powszechny, 22.11.1998 r., (dot. poczucia tożsamości, państwowości Polaków)
 65. „Medale dla tolerancyjnych”, Gazeta wyborcza, 17.11.1998 ., (medal „Zasłużony dla Tolerancji” dla Jerzego Giedroycia)
 66. „Książę z Maisons-Laffitte”, (siedziba „Kultury” w Maisons-Laffitte, Jerzy Giedroyć, fotografie)
 67. „Dawny system nie wróci”, Rzeczpospolita, 22-23.01.1994 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. polityki w Polsce, działalność „Solidarności”, rządy postkomunistów w Polsce)
 68. „Musiałem pomóc”, Gazeta Wyborcza, 24.11.1998 r., (Jerzy Giedroyć na temat liceum białoruskiego w Hajnówce)
 69. „Jak pan z Paryża uratował szkołę”, Gazeta wyborcza, 24.11.1998 r., (pomoc Jerzego Giedroycia dla białoruskiego liceum w Hajnówce)
 70. „Czek na prąd od Jerzego Giedroycia”, Kurier Poranny, 24.11.1998 r., (pomoc Jerzego Giedroycia dla białoruskiego liceum w Hajnówce)
 71. „Pieniądze prosto z Paryża”, Gazeta Współczesna, 24.11.1998 r., (pomoc Jerzego Giedroycia dla białoruskiego liceum w Hajnówce)
 72. „Wspólnota ludzi mądrych”, Jadwiga Puzynina, Tygodnik Powszechny, 29.11.1998 r., (przyznanie Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego; laudacja ku czci Jerzego Giedroycia)
 73. „Jak stary rower za stodołą”, Gazeta Współczesna, 3.12.1998 r., (dot. sporu wokół ośrodka zdrowia w Puńsku; Litwini, Polacy; Straż Graniczna, Jerzy Giedroyć)
 74. „Umysł i wizja”, Rzeczpospolita, 20.05.1999 r., (Złote Berło Kultury Polskiej dla Jerzego Giedroycia; nagroda Fundacji Kultury Polskiej dla Krzysztofa Czyżewskiego)
 75. „Ktoś nie odrobił lekcji”, Rzeczpospolita, 19.0.1999 r., (rozmowa z Beatą Tyszkiewicz, przewodniczącą Rady Fundacji Kultury Polskiej)
 76. „Berło dla rządcy dusz”, Życie, 20.05.1999 r., (Złote Berło, nagroda Fundacji Kultury Polskiej dla Jerzego Giedroycia)
 77. „Wręczenie Złotego Berła Jerzemu Giedroyciowi”, Rzeczpospolita, 26.05.1999 r., (Złote Berło, nagroda Fundacji Kultury Polskiej dla Jerzego Giedroycia)
 78. „Recepta na dobre pismo”, Rzeczpospolita, 8-9.05.1999 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. powstanie i działalność „Kultury”
 79. „Instynkt państwowy”, Polityka, 28.08.1999 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem)
 80. „Odrabianie zaległości”, Polityka, 23.10.1999 r., (dot. projektu antologii najważniejszych tekstów „Kultury”)
 81. „”Kultura” jako źródło życia”, Gazeta Wyborcza, 20-21.11.1999 r., (dot. Juliusza Mieroszewskiego)
 82. „Polak zachodni”, Jerzy Giedroyć, Polityka, 20.11.1999 r., (dot. Juliusza Mieroszewskiego; korespondencja Giedroyć - Mieroszewski)
 83. „Względy moralne”, Rzeczpospolita, 15.12.1999 r., (dot. Juliusza Mieroszewskiego; korespondencja Giedroyć - Mieroszewski)
 84. „Portret Redaktora”, Nowe Państwo, 20.08.1999 r., (dot. Jerzego Giedroycia; książka Andrzeja Stanisława Kowalczyka pt. „Giedroyć i „Kultura””)
 85. Jerzy Giedroyć, (jęz. rosyjski)
 86. „Szlachta i lud”, Rzeczpospolita, 20.12.1999 r., (dot. antologii „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1997”)
 87. „Pan Jerzy, Jan Nowak-Jeziorański, Tygodnik Powszechny, 2.01.2000 r., (dot. Jerzego Giedroycia)
 88. „Sto lat polskiego losu”, Rzeczpospolita, (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. lata 20. XX wieku, polityka zagraniczna Polski, upadek komunizmu w Polsce, Ukraina)
 89. „Emigracyjne dyskusje”, Rzeczpospolita, 17.12.1999 r., (promocja antologii „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1997)
 90. „Redaktor musi być dyktatorem”, Stanisław Bereś, Odra, grudzień 1999 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. dzieciństwo w czasie wojny, „Kultura” – wpływ na inne pisma, działalność Instytutu literackiego w Maisons-Laffitte, emigracja, )
 91. „Dziennikarze wieku”, Gazeta Wyborcza, 16.12.1999 r., (plebiscyt miesięcznika „Press” na „Dziennikarza Wieku”; Jerzy Giedroyć)
 92. „Redaktorowi”, Gazeta Wyborcza, 16.12.1999 r., (dot. antologii „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1997; wyd. UMCS)
 93. „Ponoszę taka samą odpowiedzialność”, Gazeta Wyborcza, 11.02.2000 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. dot. historii, przeszłości, lustracja w Polsce, członkostwo Polski w Unii Europejskiej)
 94. „Oczami „Kultury””, Wojciech Skalmowski, Tygodnik Powszechny, (dot. korespondencji Jerzy Giedroyć – Juliusz Mieroszewski)
 95. „Jerzy Giedroyć uhonorowany”, Rzeczpospolita, 23.05.2000 r., (doktorat honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego dla Jerzego Giedroycia)
 96. „Z notatek redaktora”, Gazeta Wyborcza, 3-4.06.2000 r., (Jerzy Giedroyć o polityce w Polsce)
 97. „O przyjacielu historyku”, Życie, 16.07.2000 r., (wspomnienia dotyczące Jerzego Poksińskiego)
 98. „Wstyd i hańba”, Gazeta Wyborcza, 2.08.2000 r., (dot. prowokacji zorganizowanej przez tygodnik „Nie”; Gustaw Herling-Grudziński; komentarz Jerzego Giedroycia)
 99. „Czat z redaktorem”, Gazeta Wyborcza, 14-15.08.2000 r., (dot. czatu internetowego z Jerzym Giedroyciem, Białoruś, emigracja)
 100. „Pytamy Redaktora”, Gazeta Wyborcza, 12-13.08.2000 r., (dot. czatu internetowego z Jerzym Giedroyciem, Białoruś)
 101. „Korespondencja: Jerzy Giedroyć – Melchior Wańkowicz”, Arkusz, wrzesień 2000 r., (fragmenty korespondencji Giedroyć – Wańkowicz)
 102. „Poszukamy za lasami, za morzami...”, Ewa Berberyusz, Tygodnik powszechny, 17.09.2000 r., (dot. Jerzego Giedroycia)
 103. „Jerzy Giedroyć”, Rzeczpospolita, 16-17.09.2000 r., (wspomnienia o Jerzym Giedroyciu)
 104. „Zmarł Jerzy Giedroyć”, Kurier Poranny, 16,09,2000 r., (wspomnienie o Jerzym Giedroyciu)
 105. Nekrologi, pożegnania Jerzego Giedroycia
 106. „Z oddali lepiej widać Polskę”, Kurier Poranny, 16.09.2000 r., (wspomnienie o Jerzym Giedroyciu; biografia)
 107. „Ulica Giedroycia?”, Kurier Poranny, 18.09.2000 r., (dot. nadania imienia Giedroycia ulicy w Suwałkach)
 108. Pożegnania Jerzego Giedroycia
 109. „Życiem wybudował pomnik”, Gazeta Współczesna, 18.09.2000 r., (wspomnienia o Jerzym Giedroyciu)
 110. „Ostatni numer „Kultury””, Życie, 18.09.2000 r., (Jerzy Giedroyć, „Kultura” paryska)
 111. „1. Maja, czy Giedroycia?”, Kurier Poranny, 19.09.2000 r., (dot. nadania imienia Giedroycia ulicy w Suwałkach)
 112. „Podparyski latarnik”, Życie, 17.09.2000 r., (dot. Jerzego Giedroycia, biografia, działalność)
 113. „Giedroyć nie żyje”, Życie, 16.09.2000 r., (wspomnienie Jerzego Giedroycia)
 114. Pożegnania Jerzego Giedroycia
 115. „Jerzy Giedroyć nie żyje”, Rzeczpospolita, 16-17.09.2000 r., (wspomnienie Jerzego Giedroycia)
 116. „Koniec „Kultury””, Rzeczpospolita, 16-17.09.2000 r., (dot. śmierci Jerzego Giedroycia; „Kultura”)
 117. Pożegnanie Jerzego Giedroycia, Rzeczpospolita, 17-18.09.2000 r. (Aleksander Kwaśniewski)
 118. „Ulica Giedroycia?”, Gazeta Współczesna, 19.09.2000 r., (dot. nadania imienia Giedroycia ulicy w Suwałkach)
 119. Pożegnanie Jerzego Giedroycia (Uniwersytet w Białymstoku)
 120. Gazeta Wyborcza, 19.09.2000 r., (pośmiertne przyznanie doktoratu honoris causa UMCS Jerzemu Giedroyciowi)
 121. Pożegnania Jerzego Giedroycia
 122. „Ostatnia ‘Kultura’”, Rzeczpospolita, 20.09.2000 r., (dot. ostatniego numeru ‘Kultury” paryskiej)
 123. „Ostatni numer „Kultury””, Gazeta Współczesna, 20.09.2000 r., (dot. ostatniego numeru ‘Kultury” paryskiej)
 124. „Ostatnia „Kultura””, Kurier Poranny, 20.09.2000 r., (dot. ostatniego numeru ‘Kultury” paryskiej)
 125. „Żałoba po Giedroyciu”, Gazeta Wyborcza, 19.09.2000 r., (dot. śmierci Jerzego Giedroycia)
 126. „Ulica Giedroycia?”, Kurier Poranny, 21.09.2000 r., (dot. nadania imienia Giedroycia ulicy w Suwałkach)
 127. „Dylematy tolerancji”, Gazeta Współczesna 28.11.1995 r., (dot. książki Anny Radziukiewicz i Michała Bołtryka pt. „Precz z mnichami”; Jerzy Giedroyć, Tatiana Szwecow)
 128. Pożegnania Jerzego Giedroycia, rzeczpospolita, 21.09.2000 r.
 129. „Bez Redaktora, bez „Kultury””, Życie, 21.09.2000 r., (dot. Jerzego Giedroycia)
 130. „Pieśń o Ukrainie”, Rzeczpospolita, 21.09.2000 r., (dot. wystawy pt. „Ukraina – Polska: w stron dialogu”, pod patronatem Jerzego Giedroycia)
 131. Pożegnanie Jerzego Giedroycia, Gazeta Wyborcza, 21.09.2000 r.
 132. Pożegnanie Jerzego Giedroycia, Gazeta Wyborcza, 21.09.2000 r.
 133. Pożegnanie Jerzego Giedroycia, Gazeta Wyborcza, 21.09.2000 r.
 134. „Wciąż żyjemy pod tym”, Gazeta Wyborcza, 21.09.2000 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem)
 135. Pożegnanie Jerzego Giedroycia
 136. „Życie piękne i sprawiedliwe”, Rzeczpospolita, 22.09.2000 r., (wspomnienie o Jerzym Giedroyciu)
 137. Pożegnanie Jerzego Giedroycia, Rzeczpospolita, 22.09.2000 r.
 138. „U Giedroycia”, Kurier poranny, 2.09.2000 r., (fragmenty rozmowy z Jerzym Giedroyciem w 1998 r., dot. „Kultury”, Warszawy, Białoruś, Rosja)
 139. „Białoruś a sprawa polska”, Kurier Poranny, 22.09.2000 r., (tekst Włodzimierza Pawluczuka, przedruk z „Kultury nr 7/2000)
 140. „Owocem było słowo’”, Gazeta Współczesna, 22.09.2000 r., (relacja z pogrzebu Jerzego Giedroycia)
 141. „Pożegnanie Jerzego Giedroycia”, Kurier Poranny, 22.09.2000 r., (relacja z pożegnania Jerzego Giedroycia w Maisons-Laffitte)
 142. „Życie sprawiedliwe i piękne”, Rzeczpospolita, 22.09.2000 r., (fotografia z pogrzebu Jerzego Giedroycia)
 143. „Nasze Pismo domowe”, Plus-Minus, 23-24.09.2000 r., (wspomnienie Jana Kotta o Jerzym Giedroyciu)
 144. „”Kultura” i jej pracownicy”, Plus –Minus, 23-24.09.2000 r., (dot. „Kultury” paryskiej)
 145. Pożegnanie Jerzego Giedroycia
 146. „Ostatnia droga Redaktora”, Gazeta Wyborcza, 22.09.2000 r., (dot. pożegnania Jerzego Giedroycia w Maisons-Laffitte)
 147. „Dalsze losy Instytutu”, Życie, 27.09.2000 r., (dot. przyszłości Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte)
 148. „Wspomnienia o Jerzym Giedroyciu”, Gazeta Wyborcza, 18.09.2000 r., (wspomnienia o Jerzym Giedroyciu; Krzysztof Wolicki, Jerzy Pomianowski, Ewa Bieńkowska, Irena Grudzińska-Gross, Henryk Grynberg)
 149. „Giedroyć patronem”, Kurier Poranny, 29.09.2000 r., (nadanie imienia Jerzego Giedroycia Bibliotece Uniwersytetu w Białymstoku)
 150. „Ostatnie spotkanie w Maisons-Laffitte”, ks. Adam Boniecki, (relacja z pogrzebu Jerzego Giedroycia)
 151. „Ludzie Wielkiej Emigracji”, Życie, 28.09.2000 r., (fragmenty korespondencji pomiędzy Jerzym Giedroyciem a ojcem Józefem M. Bocheńskim)
 152. „Giedroyć radnym nie znany”, Gazeta Wyborcza, 29.09.2000 r, (dot. sesji Rady Miejska Białegostoku na temat oddania czci i utrwalenia pamięci Jerzego Giedroycia)
 153. „Moje życie z Jerzym Giedroyciem”, Gazeta Wyborcza, 30.09-1.10.2000 r., (wspomnienia o Jerzym Giedroyciu Leopolda Ungera)
 154. „Powroty”, Tygodnik Powszechny, 15.10.2000 r., (dot. książki Ewy Berberyusz pt. „Książę z Maisons-Laffitte”)
 155. “Jerzy Giedroyć (1906-2000)”, Polityka, 23.09.2000 r., (wspomnienie o Jerzym Giedroyciu)
 156. „To jest rodzaj zakonu”, Gazeta wyborcza, 12.10.2000 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem; rozmawia Jacek Żakowski dot. założenia Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, „Kultura”, Litwini, Ukraińcy, Józef Czapski, Czesław Miłosz, komunizm)
 157. „Jerzy Giedroyć (1906-2000), Viva, 9.10.2000 r., (relacja z pogrzebu Jerzego Giedroycia; rozmowa z Adamem Michnikiem)
 158. „Jerzy Giedroyć 1906-2000’, Nowe Książki nr 10/2000 r., (wspomnienie o Jerzym Giedroyciu)
 159. „Odsyłanie Redaktora”, Kurier Poranny, 24.10.2000 r., (dot. sesji Rady Miejska Białegostoku na temat oddania czci i utrwalenia pamięci Jerzego Giedroycia)
 160. „Zło konieczne”, Gazeta Wyborcza, 25.10.2000 r., (dot. sesji Rady Miejska Białegostoku na temat oddania czci i utrwalenia pamięci Jerzego Giedroycia)
 161. „Debata poświęcona dziełu Jerzego Giedroycia”, Życie, 6.11.2000 r., (debata „Dzieło Jerzego Giedroycia – zadania na przyszłość”; Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
 162. „Zofia Hertz. Dzień w Maisons-Laffitte”, Wysokie Obcasy, 10.11.2000 r., (rozmowa z Zofia Hertz, dot. pracy w redakcji „Kultury”, Instytut Literacki w Maisons-Laffitte, Jerzy Giedroyć)
 163. „Dzieło Giedroycia”, Gazeta Wyborcza, 4-5.11.2000 r., (debata „Dzieło Jerzego Giedroycia – zadania na przyszłość”; Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
 164. „Kompromis wokół Giedroycia”, Gazeta Wyborcza, 21.11.2000 r., (dot. sesji Rady Miejska Białegostoku na temat oddania czci i utrwalenia pamięci Jerzego Giedroycia)
 165. „Stanowisko jest, zgody brak”, Kurier Poranny, 21.11.2000 r., (dot. sesji Rady Miejska Białegostoku na temat oddania czci i utrwalenia pamięci Jerzego Giedroycia)
 166. „Tak, jak chciał Redaktor”, (dot. ostatniego numeru „Kultury” paryskiej)
 167. „Ostrożnie z honorami”, Kurier Poranny, 22.11.2000 r., (dot. sesji Rady Miejska Białegostoku na temat oddania czci i utrwalenia pamięci Jerzego Giedroycia)
 168. „Zawsze niezależni”, Gazeta Wyborcza, 23.11.2000 r., (dot. ostatniego numeru „Kultury” paryskiej)
 169. Pożegnania Jerzego Giedroycia
 170. „Kultura się żegna”, Gazeta wyborcza, 29.11.2000 r., (dot. ostatniego numeru „Kultury” paryskiej)
 171. „Żegnaj kulturo”, Życie, 1.12.2000 r., (dot. ostatniego numeru „Kultury” paryskiej)
 172. „Szkoła imienia Giedroycia”, Rzeczpospolita, 4.12.2000 r., (Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów, nadania Imienia Giedroycia)
 173. „Ostatni numer”, Życie, 4.12.2000 r., (dot. ostatniego numeru „Kultury” paryskiej)
 174. „Do Czytelników i Przyjaciół”, Plus-Minus, 2-3.12.2000 r., (dot. ostatniego numeru „Kultury” paryskiej)
 175. „Co mają najlepszego”, Plus-Minus, 2-3.2000 r., (dot. ostatniego numeru „Kultury” paryskiej)
 176. „Podróż do legendy”, Gazeta Wyborcza, 31.01.2000 r., (dot. antologii „Wizja Polski na łamach „Kultury 1947-1997”)
 177. „Dzieło Giedroycia - zadania na przyszłość”, Uniwersytet Kulturalny, listopad 2000 r., (debata „Dzieło Jerzego Giedroycia – zadania na przyszłość”; Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
 178. „Requiem dla „Kultury””, Polityka, 9.12.2000 r., (dot. ostatniego numeru „Kultury” paryskiej)
 179. „Do Czytelników i Przyjaciół „Kultury””, (apel o finansowa pomoc dla „Kultury”, Zofia Hertz, Henryk Giedroyć)
 180. „Kres życiopisania”, rzeczpospolita, 29.12.2000 r., (wspomnienie o zmarłych w 2000 ważnych postaciach)
 181. „Jerzy Giedroyć w historii Polski”, Plus-Minus, 28-29.10.2000 r., (dot. działalności Jerzego Giedroycia)
 182. „Stacja Maisons-Laffitte”, Plus-Minus, 28-29.10.2000 r., (wspomnienie o Jerzym Giedroyciu)
 183. „Zmarł Jerzy Giedroyć”, Magazyn Literacki nr 10/2000 r., (dot. działalności Jerzego Giedroycia)
 184. „Odłożony na półkę?” Gazeta Olsztyńska, 19.01.2001 r., (dot. ostatniego numeru „Kultury” paryskiej)
 185. „Przeciąg imponderabiliów”, Rzeczpospolita, 7.02.2001 r., (dot. działalności Jerzego Giedroycia; „Kultura” paryska)
 186. „Jerzy Giedroyć – wydawca”, Rafał Habielski, Notes Wydawniczy nr 10/2000 r., (wspomnienie o Jerzym Giedroyciu)
 187. „Boją się Giedroycia?”, Kurier Poranny, 17.02.2001 r., (dot. nadania imienia Giedroycia ulicy w Suwałkach)
 188. „Giedroyć nadal aktualny”, Bogumiła Berdychowska, Tygodnik Powszechny, 4.03.2001 r., (polemika Bogumiły Berdychowskiej z Bartłomiejem Sienkiewiczem; polityka wschodnia Polski)
 189. „Waryński ważniejszy od Giedroycia”, Kurier Poranny, 6.03.2001 r., (dot. nadania imienia Giedroycia ulicy w Suwałkach)
 190. „Komuniści wracają”, Życie, 13.03.2001 r., (Kazimierz Orłoś o Jerzym Giedroyciu i jego wizji polityki polskiej)
 191. „Odrzucony Giedroyć”, Kurier Poranny, 9.03.2001 r., (dot. nadania imienia Giedroycia ulicy w Suwałkach)
 192. „Żywioł niestety’, Życie, 15.03.2001 r., (fragmenty korespondencji pomiędzy Jerzym Giedroyciem a Melchiorem Wańkowiczem)
 193. „Leda Giedroyć (1919-2002), Rzeczpospolita, 13.12.2003 r., (dot. Ledy Giedroyć, żony Henryka Giedroycia)
 194. „O co chodzi Szarudze?”, Rzeczpospolita, 24-25.03.2001 r., (dot. ostatniego numeru „Kultury” paryskiej)
 195. „Z ukosa”, Rzeczpospolita, 24-25.03.2001 r., (dot. „Kultury” paryskiej, Jerzego Giedroycia)
 196. „Drożdże Wańkowicza”, Gazeta Wyborcza, 4.04.2001 r., (dot. korespondencji Giedroyć – Wańkowicz)
 197. „Noty”, (dot. ostatniego numeru „Kultury” paryskiej)
 198. „Ten uparty Litwin był najświetniejszym Polakiem XX wieku”, Edita Degutiené, Lithuania nr 1/2001 r., (dot. Jerzego Giedroycia)
 199. „”Kultura” paryska – lewicowe poczucie rzeczywistości”, Xymena Dolińska, Res Publica, styczeń-luty 2000, (dot. „Kultury” paryskiej, Jerzy Giedroyć)
 200. „Zaczną od tańca”, Gazeta Wyborcza, 10.05.2001 r., (dot. nadania bibliotece w Mińsku imienia Jerzego Giedroycia)
 201. „Czy wart Giedroyć ronda?”, Gazeta Wyborcza, 16.05.2001 r., (dot. nadania imienia Jerzego Giedroycia rondu w Szczecinie)
 202. „Położenie nacisku na sprawy kultury”, Pogranicza nr 1/2001, (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. korespondencji z Jeleńskim, Ukraina i Ukraińcy, Białoruś)
 203. „Bliscy a dalecy”, Życie, 18.06.2001 r., (dot. filmu dokumentalnego o stosunkach polsko-ukraińskich pt. „Bliscy a dalecy”)
 204. „Prisimenant Jurgį Giedraitį”, (jęz. litewski)
 205. “Ten dom nie opustoszał”, Rzeczpospolita, 14.09.2001 r., (rozmowa z Zofią Hertz, dot. Jerzego Giedroycia, „Kultura”, przyszłość Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte)
 206. „Rocznica śmierci Jerzego Giedroycia, Redaktora paryskiej „Kultury””, Życie, 14.09.2001 r., (dot. Jerzego Giedroycia, działalność Redaktora)
 207. „Nagroda im. Jerzego Giedroycia”, Rzeczpospolita, 15-16.09.2001 r., (dot. ufundowania nagrody im. Jerzego Giedroycia)
 208. „Redaktor – reżyser”, Rzeczpospolita, 17.09.2001 r., (dot. ufundowania nagrody im. Jerzego Giedroycia)
 209. „Wspomnienie o Jerzym Giedroyciu”, Gazeta Wyborcza, 14.09.2001 r., (wspomnienia związane z Jerzym Giedroyciem)
 210. „Wspomnienie o Księciu”, Gazeta Wyborcza, 14.09.2001 r., (wspomnienie o Jerzym Giedroyciu)
 211. „Wspierać to, co rozumne”, Rzeczpospolita, 17.09.2001 r., (dot. ufundowania nagrody im. Jerzego Giedroycia)
 212. „Strategia pająka”, Rzeczpospolita, 15-16.09.2001 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. wspomnień z Warszawy, udział w II wojnie światowej, Józef Czapski, Juliusz Mieroszewski, „Kultura”, )
 213. „Zwrócony ku przyszłości”, Krzysztof Pomian, Rzeczpospolita, 15-16.09.2001 r., (dot. Jerzego Giedroycia, działalność, „Kultura” paryska)
 214. „Człowiek z antypodów”, Jerzy Pomianowski, Gazeta Wyborcza, ,15-16.09.2001 r., (dot. Jerzego Giedroycia, działalność, „Kultura” paryska)
 215. „Człowiek poszukujący”, Plus-Minus, 22-23.09.2001 r., (dot. Jerzego Giedroycia, działalność, „Kultura” paryska)
 216. „Giedroyciowe dzieło”, Rzeczpospolita, 6-7.2001 r., (Inauguracja Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie)
 217. „W duchu Giedroycia”, Rzeczpospolita, 3.10.2001 r., (Inauguracja Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie)
 218. „Poeci chodzący po ziemi”, Gazeta Wyborcza, 3.10.2001 r., (dot. Jerzego Giedroycia, działalność, „Kultura” paryska)
 219. „Dwaj panowie z legendy”, Leopold Unger, Tygodnik Powszechny, 7.10.2001 r., (dot. postaci Jerzego Giedroycia i Jana Nowaka-Jeziorańskiego)
 220. „Pomnik z papieru”, Rzeczpospolita, 6-7.10.2001 r., (dot. książki pt. „Jerzy Giedroyć. Redaktor, polityk, człowiek”, wyd. UMCS)
 221. „Odpowiedź na list Zofii Hertz i Henryka Giedroycia”, Rzeczpospolita, 17.10.2001 r., (dot. nagrody Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społeczny dla Instytutu Literackiego)
 222. „Jerzy Giedroyć”, Gazeta Uniwersytecka, 14.09.2001 r., (dot. Jerzego Giedroycia i „Kultury; rozmowa z Jerzym Giedroyciem, dot. Julusza Mieroszewskiego, kontakty z Jerzym Giedroyciem, działalność, twórczość ; zespół redakcji „Kultury”)
 223. „Nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia”, Rzeczpospolita, 22.10.2001 r., (dot. ufundowania nagrody im. Jerzego Giedroycia; kandydaci, Jerzy Pomianowski; Bohdan Osadczuk; Jerzy Kłoczowski)
 224. „Nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia”, Rzeczpospolita, 22.10.2001 r., (dot. ufundowania nagrody im. Jerzego Giedroycia; kandydat, Janina Ochojska)
 225. „Nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia”, Rzeczpospolita, 22.10.2001 r., (dot. ufundowania nagrody im. Jerzego Giedroycia, kandydat, Jan Nowak-Jeziorański)
 226. „Nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia”, Rzeczpospolita, 22.10.2001 r., (dot. ufundowania nagrody im. Jerzego Giedroycia; kandydat, Jacek Kuroń)
 227. „Bardzo trudny wybór”, Rzeczpospolita, 26.10.2001 r., (dot. nagrody im. Jerzego Giedroycia, obrady Kapituły)
 228. „Nigdy nie chciałam stąd odejść”, Przekrój, 4.11.201 r., (rozmowa z Zofią Hertz)
 229. „Polska to wielka rzecz”, Rzeczpospolita, 10-11.11.2001 r., (dot. przyznania nagrody im. Jerzego Giedroycia Janowi
 230. Nowakowi-Jeziorańskiemu)
 231. „Uniwersytet imienia Giedroycia”, (dot. powstania Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie)
 232. „Tak chciał Giedroyć”, Gazeta Wyborcza, 20.11.2001 r., (dot. 23.numeru miesięcznika „Nowaja Polsza”)
 233. „Dni świąteczne, dni codzienne...”, Tygodnik Powszechny, 23-30.12.2001 r., (rozmowa z Zofią Hertz)
 234. „Dyktatorzy polskiej sprawy”, Polityka, 2.03.2002 r., (dot. korespondencji pomiędzy Jerzym Giedroyciem a Janem
 235. Nowakiem-Jeziorańskim); „Listy 1952-98”)
 236. „Ostatnie lato w Maisons-Laffitte”, Przegląd Powszechny nr 1/2002 r., (rozmowa z Jerzym Giedroyciem; rozmawia Hanna Maria Giza, dot. Powstania Warszawskiego, Instytut Literacki w Maisons-Laffitte, „Kultura”, Białoruś, polityka zagraniczna Polski )
 237. „Zeszyty mają się nieźle”, Rzeczpospolita, 8.03.2002 r., (rozmowa z Zofią Hertz, dot. ostatniego numeru „Kultury”, „Zeszyty Historyczne)
 238. „Literacka feta”, Rzeczpospolita, 10.04.1995 r., (obchody 10. rocznicy powstania „Czasu Kultury”)
 239. „Spadkobierca Maisons-Laffitte”, Przekrój, 22.08.2002 r., (rozmowa z Henrykiem Giedroyciem, dot. Jerzego Giedroycia, udział w II wojnie światowej, praca w Instytucie Literackim w Maisons-Laffitte )
 240. „Losu wypędzonych”, Rzeczpospolita, 16.10.2002 r., (laureaci Nagrody im. Jerzego Giedroycia 2002 r.)
 241. „Za działalność w imię polskiej racji stany”, Rzeczpospolita, 18.10.2002 r., (II edycja Nagrody im. Jerzego Giedroycia)
 242. „Ratujmy Maisons-Laffitte”, Rzeczpospolita, 3.02.2003 r., (rozmowa z Marianem Harasimiukiem, rektorem UMCS w Lublinie, dot. Instytutu Literackiego w Paryżu, pomoc dla Instytutu )
 243. „Król powieści”, Gazeta Wyborcza, 15.05.2003 r., (dot. Teodora Parnickiego; korespondencja Giedroyć – Parnicki)
 244. „W akcie rozpaczy”, Gazeta Wyborcza, 5-6/04.2003 r., (dot. publikacji „Zeszytów historycznych” na temat II wojny światowej; Rozmowa z Tomaszem Szarotą)
 245. „Spacery z „Kulturą””, Leopold Unger, Tygodnik Powszechny, 13.07.2003 r., (dot. Wojciech Skalmowskiego; Jerzy Giedroyć; ‘Kultura”)
 246. „Pierwsze wpłaty”, Rzeczpospolita, 20.07.2003 r., (dot. pomocy finansowej dla Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte)
 247. „Dług, który musimy spłacić”, Gazeta Wyborcza, 25.07.2003 r., (dot. pomocy finansowej dla Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte)
 248. „Dług, który musimy spłacić”, Rzeczpospolita, 25.07.2003 r., (dot. pomocy finansowej dla Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte)
 249. „List otwarty”, Rzeczpospolita, 25.07.2003 r., (dot. pomocy finansowej dla Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte; rozmowa z Henrykiem Giedroyciem, dot. zbiorów Instytutu Literackiego, , „Kultura”, „Zeszytu Historyczne’)
 250. „Laborant niepodległości”, Rzeczpospolita, 20.10.2003 r., (dot. Jerzego Giedroycia, działalność, „Kultura” paryska)
 251. „Za działalność w imię polskiej racji stanu”, Rzeczpospolita, 18-19.10.2003 r., (dot. III edycji nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia)
 252. „Człowiek, który redagował Polskę”, Rzeczpospolita, 7.11.2003 r., (dot. III edycji nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia; kandydaci, laureat Andrzej Przewoźnik; komentarze; rozmowa z Henrykiem Giedroyciem, dot. działalności w latach 40., udział w II wojnie światowej, praca w Instytucie w Literackim, Jerzy Giedroyć)
 253. „Ojcowie Polski w Europie”, Leopold Unger, Gazeta Wyborcza, 30.04-3.05.2004 r., (dot. działalności Jerzego Giedroycia, „Kultura”)
 254. „Powrót do Giedroycia”, Rzeczpospolita, 23.06.2004 r., (dot. książki Jerzego Pomianowskiego pt. „Na wschód od zachodu. Jak być z Rosją?”; „Kultura”; Jerzy Giedroyć)
 255. „Giedroyć w Sankt Petersburgu”, Gazeta Wyborcza, 7.06.2004 r., (wystawa w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej pt. „Jerzy Giedroyć i epoka „Kultury””)
 256. „Pani Zosia i pasażerowie „Kultury””, Twój Styl, (Zofia Hertz, Jerzy Giedroyć, „Kultura” paryska, Instytut Literacki w Maisons-Laffitte)
 257. „Lekcja Kultury”, Przegląd Polityczny nr 51/2001 r., (dot. działalności Jerzego Giedroycia, „Kultura” paryska; komentarze)
 258. „Gwiazda wytrwałości”, Tygodnik Powszechny, 24.09.2000 r., (wspomnienia o Jerzym Giedroyciu: Wojciech Skalmowski; Czesław Miłosz, Maciej Kozłowski, Leszek Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Smolar, Jerzy Pomianowski, Bohdan Osadczuk, Krzysztof Burnetko, Andrzej Romanowski, Stanisław Rodziński)
 259. „O tożsamości”, Czesław Miłosz, Gazeta Wyborcza, 24-26.12.1999 r., (tekst wygłoszony na konferencji poświęconej paryskiej „Kulturze i Jerzemu Giedroyciowi)
 260. „Umarł Giedroyć”, Gazeta Wyborcza, 16-17.09.2000 r., (wspomnienie o Jerzym Giedroyciu)
 261. „Wyrzec się złudzeń, nie rezygnować z marzeń”, Jan Pomorski, Tygodnik Powszechny, 5.01.2003 r., (dot. wizji Jerzego Giedroycia, „Zeszyty Historyczne”)

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI