Wycinki prasowe: Jerzy Grotowski

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Jerzego Grotowskiego, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


1. „Tak dla Teatru”, Polska, nr 2 1976 (relacja z działań i obrad Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów 1975 we Wrocławiu)

2. Jerzy Grotowski „Tu es le fils de quelqu’un” (angielskie tłumaczenie odczytu, wygłoszonego przez Grotowskiego w Gabinetto Visseux we Folrencji 15 lipca 1985 roku)

3. Jerzy Grotowski „Teatr źródeł”, Zeszyty Literackie nr 19, lato 1987 (14-stronicowy tekst programowy)

4. „Grotowski ciągle tajemniczy” Dialog, 1989 nr 5 (dyskusja panelowa nagrana dla Dialodu 13 kwietnia 1988 roku w trzecim dniu sesji teatrologicznej Laboratorium Jerzego Grotowskiego 1959-1984. Głos zabierali: Jan Błoński, Tadeusz Burzyński, Krzysztof Czyżewski, Małgorzata Dzieduszycka, Małgorzata Dziewulska, Zbigniew Osiński i Konstanty Puzyna)

5. „Ciemny”, Lech Raczak, Obserwator Wielkopolski, 12.08.1990 r. (osobiste wspomnienia o Teatrze Laboratorium po śmierci Ryszarda Cieślaka)

6. „Na innym biegunie”, Polityka, 26.6.1993r. (rozmowa ze Zbigniewem Osińskim i Stanisławem Krotoskim)

7. „Stara sztuka Indii” Rzeczpospolita 10-11.6.1994r. (dot. warsztatów oraz pokazów w Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu)

8. „Z Pontedery do Wrocławia”, Rzeczpospolita, 13.01.1997r. (dot. włoskiego okresu twórczości Grotowskiego i planowanych pokazów we Wrocławiu)

9. „Jerzy Grotowski mianowany profesorem College de France”, Rzeczpospolita, 27.02.1997r.

10. „Sztuka jako wehikuł”, Rzeczpospolita, 3.3.1997r. (dot. zakończenia wrocławskich pokazów Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards)

11. „Dziady karaibskie”, Gazeta Wyborcza, 5.3.1997r. (dot. zakończenia wrocławskich pokazów Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, zawiera opinie o „Akcji”)

12. „Pierwszy po Mickiewiczu”, Zycie, 5.3.1997r (relacja ze spotkania w Teatrze Polskim we Wrocławiu, zawiera liczne cytaty z wypowiedzi Grotowskiego)

13. „Drugi po Mickiewiczu”, Rzeczpospolita, 24.3.1997r. (dotyczy inauguracyjnego wykładu Grotowskiego w paryskim College de France)

14. „Nagroda Wielka Fundacji Kultury”, Rzeczpospolita, 28.2.1997 (dot. laureatów nagrodu za 1996r.)

15. „Guślarz na katedrze”, Gazeta Wyborcza, 18.3.1997r. (dotyczy inauguracyjnego wykładu Grotowskiego w paryskim College de France „Linia organiczna w teatrze i rytuale”)

16. „Co w nas zostało?” Tadeusz Kornaś, Notatnik Teatralny 1 (14) 1997 (impresje ze spotkania poświęconego parateatralnemu okresowi twórczości Grotowskiego)

17. „Trzy spotkania z mędrcem”, Juliusz Tyszka, Opcje, 2 (17) 1997

18. „O alternatywnym potencjale w sztukach performatywnych czyli Grotowski znów we Wrocławiu” Joanna Ostrowska, Opcje, 2 (17) 1997 (dot. spotkania w Teatrze Polskim we Wrocławiu w marcu 1997r.)

19. „Akcja”, Juliusz Tyszka, Opcje, 3 (18) 1997 (dot. ostatnich dokonań Grotowskiego i Workcenter)

20. „Odsłanianie tajemnicy”, Rzeczpospolita, 26.08.1997r. (dot. planów realizacji filmu o pracy twórczej Jerzego Grotowskiego)

21. „Od Fausta do Fedry”, Rzeczpospolita, 18.2.1998r. (dot. otwarcia wystawy poświęconej Zbigniewowi Cynkutisowi)

22. „Wokół Towiańskiego” Rzeczpospolita, 3.4.1998r. (dot. sympozjum „Towianizm w kulturze polskiej” w Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego)

23. „Złoty Pegaz dla Jerzego Grotowskiego”, Jacek Moskwa, Rzeczpospolita, 1.6.1998r. (dot. wręczenia Złotego Pegaza oraz ostatnich 12 lat pracy Grotowskiego)

24. „Złoty Pegaz dla Jerzego Grotowskiego”, Stanisław Krotoski, Rzeczpospolita, 3.6.1998r. (list sprostowujący informację o Teatrze Laboratorium zawartą w artykule Jacka Moskwy)

25. „Pasjonująca kronika”, Rzeczpospolita, 8.9.1998r. (dot. książki Zbigniewa Osińskiego „Teatr ›13 Rzędów‹ i Teatr Laboratorium ›13 Rzędów‹. Opole 1959-1964. Kronika – Bibliografia”)

26. „Jerzy Grotowski”, Gazeta Wyborcza, 11.9.1998r. (dot. 65. urodzin Grotowskiego)

27. „Był prorokiem”, Gazeta Wyborcza, 16-17.01.1999r. (dot. śmierci Jerzego Grotowskiego)

28. „Odszedł wielki mag”, „Pozostawił legendę i kult”, Rzeczpospolita, 16-17.01.1999r. (dot. śmierci Jerzego Grotowskiego, zawiera wypowiedzi osób związanych z Grotowskim)

29. „Życie-Laboratorium”, Życie, 16-17.01.1999r. (dot. śmierci Jerzego Grotowskiego)

30. „Odejście maga”, Życie, 16-17.01.1999r. (dot. śmierci Jerzego Grotowskiego)

31. „Zmarł Jerzy Grotowski”, Kurier Poranny, 16.01.1999r. (dot. śmierci Jerzego Grotowskiego)

32. „Akt całkowity”, „Grotowski – kalendarium”, „Więzi i partie szachów”, „Teatr, który zbawia”, „Paradoks Grotowskiego”, Gazeta Wyborcza, 16-17.01.1999r. (dot. śmierci Jerzego Grotowskiego, zawiera wspomnienia, opinie, kalendarium życia i twórczości)

33. Pożegnanie Jerzego Grotowskiego (Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia w imieniu radnych Rady Miejskiej Wrocławia)

34. „Reformator, heretyk i mistyk teatru”, Rzeczpospolita, 18.1.1999r. (dot. śmierci Jerzego Grotowskiego, zawiera opinie i podsumowania jego twórczości)

35. Kondolencje złożone bliskim, przyjaciołom i współpracownikom Grotowskiego przez Aleksandra Kwaśniewskiego, Rzeczpospolita, 18.01.1999r.

36. „Świat żegna proroka”, Ludwik Flaszen, Gazeta Wyborcza, 18.1.1999r. (dot. śmierci Jerzego Grotowskiego)

37. „Spacery z Jerzym”, Andrzej Dobosz, Gazeta Wyborcza, 18.1.1999r. (wspomnienie)

38. „Qui vivra verra”, Peter Brook, Gazeta Wyborcza, 21.1.1999r. (wspomnienie)

39. „Przeszedł czyniąc dobrze”, Tadeusz Skutnik, Rejsy, 22.1.1999r. (wspomnienie)

40. „Apocalypsis cum figuris”, Tadeusz Różewicz, Rzeczpospolita, 23-24.1.1999r. (o Różewiczu i Grotowskim, opinie Różewicza o „Apocalypsis cum figuris”)

41. „Dwa teatry, dwie wizje” Zbigniew Osiński, „To żarliwie, to z ironią” Robert Jarocki”, „Mistrz słowa – mówionego i pisanego” Janusz Degler, Rzeczpospolita, 23-24.1.1999r. (dot. relacji Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora, wspomnień, sztuki oratorskiej Grotowskiego)

42. „Wędrówka do źródeł” Jan Błoński, „Sztuka jako wehikuł” Jan Kott, Tygodnik Powszechny, 24.1.1999r. (wspomnienia)

43. „Wśród książek”, Tygodnik Powszechny, 31.1.1999r. (dot. książki Zbigniewa Osińskiego „Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty”)

44. „Dla poszukiwaczy sensu”, Rzeczpospolita, 20.2.1999r. (dot. planowanych obchodów 40 rocznicy powstania Teatru Laboratorium)

45. „Tyle jeszcze do odkrycia”, Życie, 15.3.1999r. (dot. warszawskiej debaty publicznej o spuściźnie po Jerzym Grotowskim „Hommage a Jerzy Grotowski”)

46. „Drugi żywot Xięcia”, Krzysztof Rutkowski (dot. idei i pojęć w twórczości Grotowskiego)

47. „Różne barwy osobowości”, Rzeczpospolita, 9.4.1999r. (dot. książki Zbigniewa Osińskiego „Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty”)

48. „Teatr – produkt uboczny?” Andrzej Bonarski, Nowe książki, 6.1999r. (dot. książki Zbigniewa Osińskiego „Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty”)

49. „Jerzy Grotowski – teatr i kultura”, Opcje, 4 (27) 1999 (dot. twórczości Grotowskiego)

50. „Grotowski – i co jest do zrobienia”, Dialog, 6.1999r. (fragmenty dyskusji z 12 marca 1999r. z udziałem Janusza Deglera, Małgorzaty Dziewulskiej, Aldony Jawłowskiej, Leszka Kolankiewicza, Andrzeja Mencwela, Wojciecha Krukowskiego, Grzegorza Niziołka, Zbigniewa Osińskiego, Włodzimierza Pawluczuka, Małgorzaty Szpakowskiej i Lecha Śliwonika)

51. „Rok Jerzego Grotowskiego”, Rzeczpospolita, 24.9.1999r. (dot. ogłoszenia sezonu 1999/2000 Rokiem Jerzego Grotowskiego)

52. „Grotowi wszystko, a nawet więcej”, Rzeczpospolita. 9-10.10.1999r. (wywiad z Zygmuntem Molikiem, aktorem Teatru Laboratorium)

53. „40 Lat Laboratorium”, Gazeta Wyborcza, 15.10.1999r. (dot. czterdziestolecia powstania Teatru Laboratorium)

54. „Odznaczenie dla Teatru Laboratorium” (dot. wręczenia odznaczeń państwowych byłym pracownikom Teatru Laboratorium)

55. „Pamięci Grotowskiego”, Rzeczpospolita, 16.10.1999r. (dot. odsłonięcia tablicy pamiątkowej i rozpoczęcia całorocznych obchodów czterdziestolecia powstania Teatru Laboratorium)

56. „Pierwsze spotkania”, Rzeczpospolita, 18.10.1999r. (dot. inauguracji Roku Grotowskiego)

57. „Polska kartoteka”, Rzeczpospolita, 4.1.2000r. (dot. obecności polskich artystów w sztuce światowej)

58 „Portret przyjaciela”, Rzeczpospolita, 5.1.2000r. (dot. książki Józefa Kelera „Grotowski wielokrotnie”)

59. „Okruchy pamięci”, Rzeczpospolita, 14.1.2000r. (dot. filmu Marii Zmarz-Koczanowicz „Jerzy Grotowski – próba portretu”, wspomnienie)

60. „Święty Grotowski”, Tygodnik Powszechny, 30.1.2000r. (dot. filmu Marii Zmarz-Koczanowicz „Jerzy Grotowski – próba portretu”)

61. „O Grotowskim – bez patosu”, Tygodnik Powszechny, 20.2.2000r. (polemika z tekstem „Święty Grotowski”)

62. „Spowiedź w mroku”, Rzeczpospolita, 4.5.2000r. (dot. spektaklu „Wyznanie Stawrogina” Le Groupe de la Veillee w ramach Roku Grotowskiego)

63. „Centrum na peryferiach”, Rzeczpospolita, 31.5.2000r. (dot. występu Teatru Gardzienice we Wrocławiu w ramach Roku Grotowskiego)

64. „Opowiem Wam o Jurku”, Scena, 3 (11) 2000r. (dot. książki Józefa Kelera „Grotowski wielokrotnie”))

65. „Puszkin w cieniu techniki”, Rzeczpospolita, 5.6.2000r. (dot. występu Moskiewskiej Szkoły Sztuki Dramatycznej w ramach Roku Gotowskiego)

66. „Grotowski non grata?”, Gazeta Wyborcza, 13.6.2000r. (dot. kontrowersji wokół opinii rzeszowskich radnych o Grotowskim)

67. „Grotowski niegodny Rzeszowa?”, Gazeta Wyborcza, 14.6.2000r. (dot. kontrowersji wokół opinii rzeszowskich radnych o Grotowskim, zawiera wypowiedzi Zbigniewa Osińskiego, Tomasza Pajęckiego, Józefa Górnego, Ludwika Flaszena)

68. „Tak było ze Słowackim”, Gazeta Wyborcza, 15.6.2000r. dot. kontrowersji wokół opinii rzeszowskich radnych o Grotowskim)

69. „Grotowski zinstrumentalizowany”, Życie, 4.7.2000r. (dot. kontrowersji wokół opinii rzeszowskich radnych o Grotowskim oraz nadania jego imienia jednej z ulic miasta)

70. „Zagadki biografii i kontynuatorzy” Rafał Bubnicki, Rzeczpospolita, 15-16.7.2000r. (dot. szerszej recepcji twórczości Grotowskiego i jego spuścizny)

71. „Teatr prawdziwszy niż życie”, rzeczpospolita, 9.10.2000r. (dot. rozpoczęcia sezonu 2000/20001 w Ośrodku Grotowskiego)

72. „Spotkanie ośrodków kulturowych”, Rzeczpospolita, 14-14.1.2001r. (dot. działalności Ośrodka Grotowskiego)

73. „Powrót do Nienadówki”, Gazeta Wyborcza, 15.1.2001r. (dot. filmu Mercedes Gregory „Nienadówka”)

74. „Wartość jednego autobusu”, Rzeczpospolita, 12-13 maja 2001r. (dot. książki Eugenio Barby „Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenio Barby”)

75. „Ośrodek Grotowskiego”, Scena, 4 (18) 2001r. (dot. działalności Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu)

76. „Pontedera we Wrocławiu”, Rzeczpospolita, 11.6.2001r. (dot. występu zespołu Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards we Wrocławiu)

77. „Pierwszy akt”, Rzeczpospolita, 13-14.10.2001r. (dot. sympozjum poświęconego twórczości Grotowskiego w Pontenderze)

78. „Kobieca odyseja”, Rzeczpospolita, 7-8.6.2003r. (dot. wizyty Odin Theatret we Wrocławiu)

79. „Jerzy Grotowski”, Gazeta Wyborcza, 11.8.2003r. (notatka z okazji 70. rocznicy urodzin Grotowskiego)

80. „Kreowana nieobecność”, Gazeta Wyborcza, 14.1.2004r. (dot. interpretacji i badań nad twórczością Grotowskiego)

81. „Wykłady paryskie”, Rzeczpospolita, 14.1.2004r. (dot. odtworzenia wykładu inauguracyjnego z College de France w Ośrodku Grotowskiego)

82. „Po raz pierwszy po śmierci Jerzego Grotowskiego”, Rzeczpospolita, 12-13.6.2004r. (dot. prezentacji „Akcji” oraz „The Twin” zespołu Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards we Wrocławiu)

83. „Usychające drzewo”, Rzeczpospolita, 31.07,-1.08.2004r. (rozmowa z Thomasem Richardsem)

84. „Akcja powraca”, Gazeta Wyborcza, 16.7.2004r. (dot. prezentacji „Akcji” zespołu Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards we Wrocławiu)

85. „Podróż po trzeciej drodze”, Rzeczpospolita (dot. twórczości Eugenio Barby)

86. „Prorok czy szalbierz”, Gazeta Wyborcza, 16.11.2004r. (dot. książki Bronisława Wildsteina „Mistrz”)

87. „Spadkobiercy Grotowskiego”, Rzeczpospolita, 20.12.2004r. (dot. wioski Pontedera)

88. „Galaktyka Grotowskiego”, dodatek do Rzeczpospolitej, 5.3.2005r. (dot. Petera Brooka, Eugenio Barby, Thomasa Richardsa, Mario Biagniego, Ośrodka Grotowskiego)

89. „2009 – rok Grotowskiego”, Rzeczpospolita, 15.8.2006r. (dot. współpracy zespołu Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards z Ośrodkiem Grotowskiego we Wrocławiu)

90. „Instytut im. Jerzego Grotowskiego przypomni twórczość maga teatru”, Rzeczpospolita, 3.1.2007r. (dot. postania Instytutu im. Jerzego Grotowskiego i planowanych działań)

91. „Świat obchodzi rok Grotowskiego”, Gazeta Wyborcza, 14.1.2009r. (dot. inauguracji ogłoszonego przez UNESCO Roku Grotowskiego)

92. „Grotowski – żywe źródło”, Gazeta Wyborcza, 20.1.2009r. (dot. spotkań upamiętniających twórczość Grotowskiego w Sopocie)

93. „Laboratorium ciała”, Rzeczpospolita, 18.2.2009r. (dot. wystawy „Performer” w Zachęcie)

94. „Performerskie konfrontacje”, Polityka, 21.2.2009r. (dot. wystawy „Performer” w Zachęcie)

95. „Nieobecna obecność: testamenty Grotowskiego” („Testament duchowy adresowany do Thomasa Richardsa i Maria Biginiego” podpisany 4.7.1998r., „Fragmenty testamentów przekazane Ośrodkowi Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu”)

96. Zbigniew Osiński „Ośrodki kulturowe w Polsce lat dziewięćdziesiątych na przykładzie Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu 1990-1994” (maszynopis, stron 18 + 4)

97. Zbigniew Osiński „Trzydziestolecie Odin Teatret. Refleksje po pobycie w Holstebro 29 września – 3 października 1994” (maszynopis, 32 strony)

98. Zaproszenie na przedpremierowy pokaz filmu „Racja teatru. Spotkanie z Ireną Byrską”, przesłane przez Zbigniewa Osińskiego, dyrektora Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu, do Magłorzaty i Krzysztofa Czyżewskich 13 czerwca 1990 (zawiera list wraz z kopertą)

99. Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu - Program Warsztatów teatralnych na maj, czerwiec, lipiec 1995


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

 

Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI