Wycinki prasowe: Józef Piłsudski

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Józefa Piłsudskiego, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza


 • „Autorytety wirusem”, Wprost, str. 78-81, Agnieszka Filas, 25 XI 2001 [Autorytet, Lindsay Geary, ankieta, Larry Ellison, Andy Grove, Marek Borzestowski, Jadwiga Staniszkis, Leszek Balcerowicz, Zbigniew Boniek, Norman Davis, Milton Friedman, Piotr Tymochowicz, Czesław Miłosz, Zbigniew Religa, Józef Piłsudski, Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Owsiak, Stefan Kisielewski, Jan Nowak-Jeziorański, George Bush, Józef Wybicki, Peter Drucker, Kazik Staszewski, Eddie Veder, Andrzej Lepper, Zbigniew Nęcki, Einstein, Hitler, Jan Paweł II, Hannah Arendt, Andrzej Flis, Jerzy Szacki, Kohl, Francois Mitterrand, Kościuszko, Napoleon, Paweł Jasienica, Stefan Batory, Antoni Słonimski, Stanisław Cat Mackiewicz, Adolf Nowaczyński, Tadeusz Boy-Żeleński, Witold Gombrowicz, Jacek Trznadel, Karol Świerczewski, Wanda Wasilewska, Leon Wasilewski, Jerzy Andrzejewski, Zenon Kliszko, Jakub Berman, Jerzy Holzer, Stanisław Brzozowski, Tomasz Goban-Klas]
 • „Wszyscyście z Krakowa”, Gazeta Wyborcza, str. 14-15, Stanisław Mancewicz, 12 IV 2001 [Plebiscyt Krakowianie XX wieku, Karol Wojtyła, Józef Piłsudski, Adam Sapieha, Józef Tischner, Adam Chmielowski, Kazimierz Nycz, Jerzy Turowicz, Ignacy Daszyński, Wicenty Witos, Józefa Hennelowa, Stanisław Wyspiański, Maciej Słomczyński, Wisława Szymborska, Tadeusz Boy-Żeleński, Andrzej Wajda, Czesław Miłosz, Mateusz Birkut, Krzysztof Penderecki, Stanisław Lem, Sławomir Mrożek, Adam Bujak, Galeazzo Ciano, Julian Aleksandrowicz, Antoni Kępiński, Eugeniusz Romer, Kazimierz Wyka, Karol Estreicher, Tadeusz Sendzimir, Włodzimierz Lenin, Karol Stanisław Olszewski, Antoni Dziatkowiak, Jacek Woźniakowski]
 • „Skrzypią buty marszałka”, Życie, str. 17-18, Wojciech Duda, 27-28 I 2001 [Józef Piłsudski, Sulejówek, Jan Paweł II, Irmina Matyjasek-Jałowiecka, Jadwiga i Wanda Piłsudskie, Milusin, Alina Gójska, muzeum, Krystyna Rudnicka, Barbara Drabarek, Włodzimierz Soczyński, Kościuszko, Krzysztof Kiraga, Jerzy Ślęzak, Wacław Jędrzejewicz, Andrzej Garlicki, NKWD, Wojciech Kacprzyk, Elżbieta Krzak, Włodzimierz Soszyński, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Paderewski, Stanisław Grabski, Maciej Rataj, Krystyna Rudnicka, Jaraczewski, Maria Rutkowska]
 • „Twardy pacjent”, Polityka, str. 78-80, Jerzy Chociłowski, 11 XI 2000 [Józef Piłsudski, Druskienniki, PPS, Sulejówek, prof. Weckenbach, Wilno, Antoni Jaroszewicz, Michał Malinowski, Maria Krejbichowa, Czeremoszno, Eugenia Lewicka, Zofia Nałkowska, Fedak, Gabriel Narutowicz, Eligiusz Niewiadomski, Władysław Baranowski, Bolesław Bolejko]
 • „Pasjanse Marszałka”, Dziennik Bałtycki, str. 24, Henryk Tronowicz, 10-12 XI 2000 [Józef Piłsudski, Jerzy Kawalerowicz, pasjans, Bierut, Józef Stalin, filmy, Bolesław Michałek, Gabriel Narutowicz, Eligiusz Niewiadomski, Zdzisław Mrożewski, Jerzy Duszyński, Ryszard Filipski, Bohdan Poręba, Janusz Zakrzeński]
 • „Marszałek, czyli władza na własność”, Gazeta Wyborcza, str. 20-21, Roman Graczyk, 8-9 VII 2000 [Józef Piłsudski, Andrzej Romanowski, Chjeno-Piast, Maciej Rataj, przewrót majowy, Andrzej Strug, Ignacy Mościcki, Jerzy Zdziechowski, Kazimierz Świtalski, Kazimierz Bartel, Stanisław Car, Gabriel Czechowicz, Herman Lieberman, Feliks Perl, Walery Sławek]
 • „Powrót do Sulejówka”, Gazeta Wyborcza, str. 14-17, Włodzimierz Kalicki, 18 V 2000 [Józef Piłsudski, Przewrót Majowy, Sulejówek, Władysław Baranowski, PPS, Władysław Kiernik, Bogusław Miedziński, Karol Polakiewicz, Karol Wędziagolski, Wacław Kostek-Biernacki, Władysław Malinowski, Stanisław Skotnicki, Stanisław Grzmot-Skotnicki, Wacław Jędrzejewicz, Władysław Grabski, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Kazimierz Stamirowski, Adolf Maciesza, January Grzędziński, Kazimierz Świtalski, Gustaw Orlicz-Dreszer, Marian Romeyko, Kazimierz Bartel, Lucjan Żeligowski, Stanisław Wojciechowski, Adolf Nowaczyński, nota biograficzna]
 • „Dano mi nazwisko Naczelnika”, Gazeta Wyborcza, str. 14-16, Andrzej Romanowski, 13-14 V 2000 [Józef Piłsudski, Artur Śliwiński, Felicjan Sławoj-Składkowski, Wielkie Księstwo Litewskie, Seweryn Uruski, ród Billewiczów, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Rzeczpospolita, Gabriel Narutowicz, Michaił Murawjow, Stalin, Stanisław Tarnowski, Wilno, Warszawa, Rosja, Edward Dembowski, Stefan Żeromski, Edward Rydz-Śmigły, Ignacy Daszyński, Aleksander Meysztowicz, Józef Haller, Stanisław Stomma, Aleksander Wielopolski, Feliks, Perl]
 • „Powrót do Sulejówka”, Gazeta Wyborcza, str. 14-18, Włodzimierz Kalicki, 4 V 2000 [Józef Piłsudski, Przewrót Majowy, Sulejówek, Władysław Baranowski, PPS, Władysław Kiernik, Bogusław Miedziński, Karol Polakiewicz, Karol Wędziagolski, Wacław Kostek-Biernacki, Władysław Malinowski, Stanisław Skotnicki, Stanisław Grzmot-Skotnicki, Wacław Jędrzejewicz, Władysław Grabski, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Kazimierz Stamirowski, Adolf Maciesza, January Grzędziński, Kazimierz Świtalski, Gustaw Orlicz-Dreszer, Marian Romeyko, Kazimierz Bartel, Lucjan Żeligowski, Stanisław Wojciechowski, Adolf Nowaczyński, nota biograficzna]
 • „Drugi dom Marszałka”, Gazeta Wyborcza, Tomasz Stańczyk [Józef Piłsudski, 130. Rocznica urodzin, Aleje Ujazdowskie 5, Mieczysław Lepecki, Józef Beck, Felicjan Sławoj-Składkowski, Artur Śliwiński, Aleksandra Zagórska, Kazimierz Świtalski, Edward Rydz-Śmigły]
 • „Ludzie Belwederu”, Gazeta Wyborcza, Zbigniew Wójcik [Józef Piłsudski, 130. Rocznica urodzin, wspomnienia, Lucjan Miładowski, Marian Pacholski, Kazimierz Busler, Mieczysław Lepecki, Julian Parczyński, Franciszek Sobolta, Adam Ludwik Sokołowski, Bolesław Ziemiański, Wanda Gertz, Kazimierz Żuchowicz, Jan Cajbel, Adolf Piekiełko, Bruno Piechowiak, Walenty Wójcik, Władysław Lizuraj, Edward Grotowski, Zygmunt Malinowski, Adelcia Heybutowicz, Jan Tumkiewicz]
 • „Bez ostatecznych rozstrzygnięć”, Gazeta Wyborcza, str. 26-27, Jerzy Holzer, 5 XII 1997 [Józef Piłsudski, Wacław Jędrzejewicz, Andrzej Garlicki, Marcin Król, Józef Szujski, Tomasz Masaryk, nota biograficzna]
 • „A serce matce podarował”, Kurier Poranny, str. 18, Sylweriusz Dworakowski, 27 V 2005 [Józef Piłsudski, testament, Wilno, Rossa, Włodzimierz Godłowski, Maria Piłsudska, Henryk Gołubowski, Krzysztof Filipow, Wincenty Salwiński, Odo Bujwid, Romuald Gutt, Alicja Scholtzówna, Ignacy Mościcki, Ryszard Kaczorowski]
 • „Dał Polsce niepodległość, granice, moc i szacunek”, Rzeczpospolita, -aka, 12 V 2005 [Józef Piłsudski, 70. Rocznica śmierci, Wawel, Belweder, Juliusz Słowacki, Adam Stefan Sapieha, Ignacy Mościcki]
 • „Socjalista wszystkich Polaków”, Gazeta Wyborcza, str. 27-28, Andrzej Romanowski, 14-15 V 2005 [Józef Piłsudski, 70. Rocznica śmierci, Jan Paweł II, Paweł Jasienica, Marcin Kula, Adam Michnik, IPN, Roman Dmowski, PRL, PPS, Emil Fieldorf, AK, Feliks Dzierżyński, Gabriel Narutowicz, Rosja, Niemcy, Edward Rydz-Śmigły, Aleksander Meysztowicz, Juliusz Słowacki, Adam Asnyk, Jacek Kuroń, PiS, PO, Unia Europejska, Maria Janion]
 • „Zawsze mogło być inaczej”, Gazeta Wyborcza, str. 27, Włodzimierz Kalicki, 4-5 VI 2005 [Józef Piłsudski, Andrzej Garlicki, Rada Regencyjna, Bitwa warszawska, ataman Petlura, Ukraina, Niemcy, Rosja, PRL, Wacław Jędrzejewicz, Zofia Nałkowska, biografia]
 • „Posłuchaj Piłsudskiego”, Gazeta Wyborcza, str. 4, Magdalena Kula, 8 VI 2005 [Polski Słownik Biograficzny, Józef Piłsudski, Ryszard Ordyński, Andrzej Romanowski, Rejtan, Sikorski, Rydz-Śmigły, Sienkiewicz, Słowacki, PAN, PAU, Michał Komar, Michał Przymusiński]
 • „Nie było cudu nad Wisłą”, Duży Format, str. 1-6, Paweł Wroński, 8 VIII 2005 [wywiad, wojna polsko-bolszewicka, Grzegorz Nowik, Józef Piłsudski, kryptoanalitycy, operacja mozyrska, Władysław Sikorski, Cud nad Wisłą, Marek Tarczyński, 1. Armia Konna Siemiona Budionnego, Zygmunt Kozak, Andrzej Pepłoński, Tadeusz Kutrzeba, Winston Churchill, Enigma, Józef Rybak, Ignacy Matuszewski, Karol Bołdeskuł, Victor von Marschesetti, Maks Ronge, David Kahan, radionasłuch, Jan Kowalewski, Stanisław Haller, Bogusław Miedziński, Józef Beck, Anton Denikin, Andrzej Nowak, Petlura, Paweł Skoropadski, Michaił Tuchaczewski, Norman Davies, David Lloyd George, Sergiusz Kamieniew, Stanisław Adamski, Tomasz Masaryk, Żytomierz, Berdyczów, Lew Trocki, Mieczysław Wyżeł- Ścieżyński, Marian Rejewski, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki]
 • „Dużo szczęścia i Józef Piłsudski”, Gazeta Współczesna, str. 4, Piotr Biziuk, 10 XI 2005 [Józef Piłsudski, Rada Regencyjna, Stanisław Wyspiański, Stanisław August Poniatowski, Erich Ludendorf, Magdeburg, Norman Davies, Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Ignacy Prądzyński, Paweł Jasienica, Kościuszko]
 • „IV Brygada”, Polityka, str. 74-76, Andrzej Garlicki, 26 XI 2005 [Józef Piłsudski, PPS, Juliusz Kaden-Bandrowski, Sosnkowski, Konwent Organizacji A, Jędrzej Moraczewski, Edward Rydz-Śmigły, Medard Downarowicz, Tadeusz Kasprzycki, Adam Koc, Bogusław Miedziński, Marian Malinowski, Juliusz Poniatowski, Wacław Sieroszewski, Michał Sokolnicki, Leon Wasilewski, Jan Zdanowicz-Opieliński, Andrzej Strug, Bronisław Ziemięcki, Ignacy Daszyński, Stanisław Szeptycki, Witold Jodko-Narkiewicz, Tytus Filipowicz, Kazimierz Świtalski, Bogusław Wieniawa-Długoszowski, Bronisław Pieracki, Józef Beck, Janusz Jędrzejewicz, Walery Sławek, Aleksander Prystor, Legion Zasłużonych, Waldemar Paruch, Kazimierz Świtalski, przewrót majowy, Ignacy Mościcki]
 • „Niepodległość, spełnione marzenie”, Wojciech Roszkowski, „Od demokracji do autorytaryzmu”, Tomasz Nałęcz [Józef Piłsudski, Magdeburg, Rada Regencyjna, Polska Komisja Likwidacyjna, Naczelna Rada Ludowa, Ignacy Daszyński, Lokalna Republika Tarnobrzeska, Roman Dmowski, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Paderewski, zamach majowy]
 • „Gniew Komendanta”, Gazeta Wyborcza, str. 20, Adam Michnik, 31 XII 2005 – 1 I 2006 [Józef Piłsudski, Gabriel Narutowicz, pisma Piłsudskiego, IPN]
 • „Gwałt i ratunek. 1926: przewrót majowy”, Polityka, Pomocnik Historyczny, str. 3-10, Krzysztof Burnetko, 18 II 2006 [Józef Piłsudski, przewrót majowy, Stanisław Wojciechowski, Wincenty Witos, Henryk Piątkowski, Władysław Baranowski, Kazimierz Bartel, Edmund Kessler, Lucjan Żeligowski, Gustaw Orlicz-Dreszer, Józef Beck, Maciej Rataj, Władysław Grabski, Herman Lieberman, Stanisław Car, Tadeusz Rozwadowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Andrzej Garlicki, Andrzej Friszke, Adam Michnik, Janusz Żarnowski, Andrzej Ajnenkiel, Paweł Zaremba, Leszek Moczulski]
 • „Herezje Kisiela”, Wprost, str. 38-39, Mariusz Urbanek, 1 X 2006 [Stefan Kisielewski, Solidarność, komunizm, Jerzy Giedroyć, Kultura, Jaruzelski, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Polska 20-lecia, Józef Stalin]
 • „Rewolwerowcy Komendanta”, Wprost  , str. 80-82, Robert Gargas , 1 X 2006 [Józef Piłsudski, napad na pociąg w Bezdanach, PPS, Julian Tuwim, Józef Mirecki, Władysław Dehnel, Mieczysław Mańkowski, Tomasz Arciszewski, ekspropriacje, Feliks Perl, Maria Dąbrowska, Aleksander Prystor, Stanisław Patek, Aleksandra Szczerbińska, Edmund Tarantowicz, Franciszek Gibalski, Walery Sławek, Bronisław Gorgol]
 • „Jak to zrobił”, Polityka, str. 72-75, Andrzej Garlicki, 13 V 2006 [Stanisław Wojciechowski, Wincenty Witos, Stefan Suszyński, Jan Tłuchowski, Aleksander Skrzyński, Władysław Grabski, Juliusz Zdanowski, Maciej Rataj, Józef Piłsudski, Benito Mussolini, Miguel Primo de Rivera, Alfons XIII, Wieniawa-Długoszowski, Lucjan Żeligowski, Walery Sławek, Przewrót Majowy, Kazimierz Bartel, Maria Dąbrowska, Adolf Bniński, Ignacy Mościcki]
 • „Jaki jest polski patriotyzm po przejściach”, Dziennik, str. 28-30, Cezary Michalski, 10-12 X 2006 [Debata, Wiesław Chrzanowski, Dariusz Gawin, Tomasz Łubieński, Rafał Ziemkiewicz, patriotyzm, Józef Piłsudski]
 •  „Piłsudski i Kaczyńscy”, Przegląd, str. 35-37, Paweł Dybicz, 14 V 2006 [wywiad, Tomasz Nałęcz, przewrót majowy, Narutowicz, Wincenty Witos, Zofia Nałkowska, Andrzej Strug, Juliusz Kaden-Bandrowski, Stefan Żeromski, Józef Piłsudski, Gustaw Orlicz-Dreszer, Stanisław Wojciechowski, Roman Dmowski, Stanisław Grzmot-Skotnicki, Władysław Anders, Wojciech Jaruzelski, Brześć, Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, Andrzej Lepper]
 • „Moneta dla celów zakreślonych”, Polityka, str. 87-89, Andrzej Garlicki, 27 IX 2008 [Józef Piłsudski, napad na pociąg w Bezdanach, PPS, Walery Sławek, Tomasz Arciszewski, Aleksander Prystor, Stefan Arski, Józef Chudek, Aleksandra Szczerbińska, Maria Juszkiewiczowa, Edward Gibalski, Włodzimierz Hellman, Włodzimierz Momentowicz, Feliks Perl, Czesław Świrski, Władysław Pobóg-Malinowski, Michał Sokolnicki, Wasyl Biłas, Dymytr Danyłyszyn, Tadeusz Hołówka, Marian Zyndram Kościałkowski, Adolf Nowaczyński, Józef Beck, Julian Stachiewicz]
 • „Być jak Piłsudski”, Gazeta Wyborcza, str. 20-21, Marcin Wojciechowski, 21 X 2008 [Muzeum Powstania Warszawskiego, Lech Kaczyński, Józef Piłsudski, Grudzień ’70, Jolanta Konty, Aleksander Kwaśniewski, Jacek Kuroń, biografia Lecha Kaczyńskiego]
 • „Skok stulecia”, Rzeczpospolita, Piotr Semka, 26 IX 2008 [Józef Piłsudski, napad na pociąg w Bezdanach, PPS, Walery Sławek, Tomasz Arciszewski, Aleksander Prystor, Stefan Arski, Józef Chudek, Aleksandra Szczerbińska]
 • „Jak stałem się socjalistą”, Przegląd, str. 35-37, Józef Piłsudski, 9 XI 2008 [Promień, socjalizm, Juliusz Słowacki, Napoleon, Murawiew, Lavelaye, Iwaniukow, Ławrow, Karol Marks, Aleksander III, PPS, Syberia]
 • „Odrodzenie państwa polskiego”, Kurier Galicyjski, str. 7, Irena Masalska, 1-15 XI 2008 [Niepodległa Polska, kronika wydarzeń z listopada 1918 roku, Józef Świeżyński, Ignacy Daszyński, Józef Piłsudski]
 • „Muzeum Marszałka w Sulejówku”, Kurier Galicyjski, str.24-25, Jurij Smirnow, 2-16 III 2009 [Józef Piłsudski, Sulejówek, Aleksandra Piłsudska, Adela Haybutowicz, Jerzy Pawłowski, Kazimierz Skórewicz]
 • „Generał”, Gazeta Wyborcza, str. 22-23, Włodzimierz Kalicki, 17-18 X 2009 [Kazimierz Sosnkowski, Józef Piłsudski, Związek Walki Czynnej, Bogusław Miedziński, biografia Kazimierza Sosnkowskiego]
 • „Święto nie z tej epoki”, Przegląd, str. 6-10, Krzysztof Pilawski, 15 Xi 2009 [Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Józef Haller, Konstytucja 3 maja, Ignacy Daszyński, Wojciech Jaruzelski, Wincenty Witos]
 • „Towarzysz Wiktor wybiera wolność”, Gazeta Wyborcza, str. 22-25, Włodzimierz Kalicki, 10-11 XI 2009 [biografia, Józef Piłsudski, napad na pociąg w Bezdanach, PPS, Walery Sławek, Tomasz Arciszewski, Aleksander Prystor, Stefan Arski, Józef Chudek, Aleksandra Szczerbińska, biografia]
 • „Wygrał Polskę, przegrał wizję”, Gazeta Wyborcza, str.18-19, Włodzimierz Kalicki, 12 XI 2009 [Józef Piłsudski, odzyskanie niepodległości, Zdzisław Lubomirski, Kazimierz Sosnkowski, Adam Koc, Magdeburg, Kazimierz Stamirowski, Wacław Jędrzejewicz, Aleksandra Szczerbińska, Władysław Wróblewski, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Józef Ostrowski, Aleksander Kakowski, Stanisław Kusztal, Bogusław Miedziński, Edward Rydz-Śmigły, Jędrzej Moraczewski, Marian Januszajtis, Eugeniusz Sapieha, Ignacy Paderewski, Semen Petlura, Denikin, Leon Wasilewski, Walery Sławek, Marian Kościałkowski, Julian Marchlewski, Władysław Sikorski]
 • „Dyskretny dyktator”, Gazeta Wyborcza, str. 30-31, Włodzimierz Kalicki, 13 XI 2009 [Józef Piłsudski, Aleksandra Piłsudska, Maria Piłsudska, Marian Tokarzewski, Bolesław Bieniawa-Długoszowski, Henryk Ciepichałł, Czesław Świrski, Jacek Malczewski, Tadeusz Hołówka, Stanisław Wojciechowski, Maciej Rataj, Marian Kukiel, Przewrót Majowy]
 • „Józef Piłsudski – legenda i tradycja”, Rzeczpospolita, str. 1-15, Maciej Rosalak, Jerzy Sadecki, Marek Szyszko, Janusz Cisek, Piotr Bikont, 31 XII 2009 [Józef Piłsudski, biografia]
 • „Piłsudski z bliska”, Rzeczpospolita, str. 1-16, Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk, Marek Szyszko, Janusz Cisek, Piotr Bikont, 24 XII 2009 [Józef Piłsudski, biografia]
 • „Śladami Józefa Piłsudskiego”, Rzeczpospolita, str. 1-16, Maciej Rosalak, Grzegorz Łyś, Marek Szyszko, Janusz Cisek, Piotr Bikont, 24 XII 2009 [Józef Piłsudski, biografia]
 • „Wspólna walka o niepodległość”, Kurier Galicyjski, str. 15, Adam Kulczycki, 30 IV-13 V 2010 [Józef Piłsudski, Semen Petlura, Tadeusz Krząstek, Czesław Grzelak, Jeremiasz Ślipiec, Władysław Werstiuk, Mykoła Kuczerepa, Mykoła Łytwyn, Ludwik Kobierski, Orest Krasiwśkyj, Wiktor Hołubko, współpraca wojskowa Polski i Ukrainy w latach 1918-1920]
 • „Cztery wieże dla Marszałka”, Gazeta Wyborcza, str. 15, Jerzy Majewski, 12 V 2010 [Józef Piłsudski, muzeum w Sulejówku, plenerowa wystawa, 75. rocznica śmierci, Agnieszka Krzysztoń, Krzysztof Jaraczewski, Zygmunt Fit]
 • „Wywrotka na przewrocie”, Polityka, str. 78-79, Andrzej Garlicki, 1 V 2010 [recenzja książki „Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla”, Bogdan Musiał, Włodzimierz Suleja, Paweł Wieczorkiewicz, Tadeusz Kutrzeba, Andrzej Nowak, IPN]
 • „Śmierć i polityka”, Polityka, str. 64-66, Andrzej Garlicki, 15 V 2010 [Józef Piłsudski, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Ignacy Mościcki, Walery Sławek, Stanisław Kozicki, Zygmunt Berezowski, Feliks Jordan, Roman Dmowski, Stefan Olszewski, Bronisław Żongołłowicz, Augustyn Łosiński, Stanisław Łukomski, Kazimierz Michalkiewicz, Adam Sapieha, Wincenty Witos, Zbigniew Dworecki, Bernard Singer, Kazimierz Sosnkowski, Edward Rydz-Śmigły, Tadeusz Kasprzycki]
 • „Jak Piłsudski pobił Lenina”, Gazeta Wyborcza, str.25-26, Grzegorz Nowik, 14-15 VIII 2010 [Józef Piłsudski, Bitwa Warszawska 1920, Marian Kukiel, Józef Haller, Tadeusz Rozwadowski]
 • „Tablica Marszałka a pomniki Hitlera i Lenina”, Gazeta Wyborcza, str.7, Joanna Klimowicz, 23 IX 2010 [Józef Piłsudski, Druskienniki, Riczardas Malinauskas, Helena Aliszkiewicziene, Ewa Figel, Zbigniew Balcewicz, Vytautas Landsbergis, Teresa Igumnowa, Helena Prymagowa]
 • „Klątwa Belwederu”, Rzeczpospolita, str.26-27, Agnieszka Rybak, 24-26 XII 2010 [Józef Piłsudski, Bronisław Komorowski, Anna Komorowska, Jan Fiedorowicz Paskiewicz, Hans Frank, Bolesław Bierut, Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander I, Jakub Kubicki, Joanna Grudzińska, Józefina Friedrichs, Maurycy Mochnacki]
 • „Narodów pomieszanie”, Polityka, str.50-53, Robert Daniłowicz, 18 XII 2010 [Józef Piłsudski, Silvestras Żukauskas, Gabriel Narutowicz, Stanisław Narutowicz, Stanisław Swianiewicz, Józef Haller, Konstantinas Ciurlionis, Ludwik Krzywicki, Karolina Praniauskait, Julia Beniuszewicz, Gabriela Pietkiewicz, Maria Pieczkowska, Ona Brazauskait, Felicija Bortkevicien, Mieczysław Dowojno-Sylwestrowicz, Helena Cepryńska, Otto Zawisza, Jonas Basanovicius, Petras Vilesis, Dominik Dowgiałło, Krzysztof Buchowski, Michał Romer, Tadeusz Dowgird, Bohdan Paszkiewicz, Andrzej Rondomański, Michał Kwinto, Vladas Putvinskis, Stanisław Stempowski, Oskar Miłosz, Czesław Miłosz, Alfred Tyszkiewicz]
 • „Pan Ciołkosz wyczyści wychodek”, Gazeta Wyborcza, str.23-24, Andrzej Friszke, 26-27 II 2011 [Józef Piłsudski, Wacław Kostka-Biernacki, Adam Ciołkosz, przewrót majowy, Brześć, Wincenty Witos, Władysław Kiernik, Herman Lieberman, Norbert Barlicki, Kazimierz Bagiński, Józef Putek, Wojciech Korfanty, Adam Próchnik, Wołodymyr Celewicz, Jan Kwiatkowski, Adam Koc]
 • „Porachunki majowe”, Polityka, str.48-50, Marek Henzler, 11-17 V 2011 [Józef Piłsudski, przewrót majowy, Lucjan Żeligowski, Bartłomiej Balbierz, Felicjan Sławoj Składkowski, Józef Panaś, Ignacy Mościcki, Alfred Moreno, Maria Bobowska-Kowalska, Lech Kaczyński]
 • „Zamach Majowy”, Kurier Galicyjski, str.26-27, Krzysztof Szymański, 17-29 VI 2011 [Józef Piłsudski, przewrót majowy, Władysław Grabski, Aleksander Skrzyński, Władysław Sikorski, Lucjan Żeligowski, Stanisław Burhardt-Bukacki, Daniel Konarzewski, Mieczysław Norwid-Neugebauera, Wincenty Witos, Stanisław Wojciechowski, Juliusz Tarnawa-Malczewski, Tadeusz Rozwadowski, Władysław Anders, Kazimierz Sosnkowski, Maciej Rataj, Norbert Barlicki, Ignacy Mościcki, Kazimierz Bartel]
 • „Strzelec tragiczny”, Polityka, str.56-57, Urszula Glensk, 28 III-3 IV 2012 [Józef Piłsudski, Walery Sławek, Mieczysław Więckowski, Jan Romer, Kazimierz Sosnkowski, Stanisław Cat-Mackiewicz, Mieczysław Grydzewski, Wanda Juszkiewiczówna, Jerzy Rawicz, Edward Rydz-Śmigły, Ignacy Mościcki, Bohdan Podoski, Janusz Jędrzejewicz, Kazimierz Wierzyński, Bernard Singer]
 • „Piłsudski, dobroczyńca Litwy”, Gazeta Wyborcza, str.27, Adam Michnik, Marcin Wojciechowski, 5-6 V 2012 [wywiad, Andrius Kubilius, stosunki polsko-litewskie, Józef Piłsudski]

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

 

Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI