Wycinki prasowe: Krasnogruda

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Krasnogrudy, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. 


 1. Dokumentacja architektoniczna zabudowań należących do dworu w Krasnogrudzie.
 2. Wiersz Czesława Miłosza i wspomnienia z Krasnogrudy.
 3. Fotografia dworu w Krasnogrudzie.
 4. Opis konserwatorski zespołu dworskiego w Krasnogrudzie.
 5. „Krasnogruda”, Zbigniew Fałtynowicz, (dot. lokalizacji i historii dóbr w Krasnogrudzie)
 6. „Miłosz by się cieszył”, (dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Ośrodek „Pogranicze”)
 7. www.suwałki.pttk.pl, (fotografia i historia dworu w Krasnogrudzie)
 8. Mapa jeziora Hołny, lokalizacja Krasnogrudy.
 9. „Krasnogruda”, (krótka historia wsi Krasnogruda)
 10. „Szlak litewskich wsi”, (szlak turystyczny, Krasnogruda)
 11. „Czekają na własność”, (dot. powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Ośrodek „Pogranicze”)
 12. „Ponad granicami”, (rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim, dot. działalności Fundacji i Ośrodka „Pogranicze”; czasopismo „Krasnogruda”; dwór w Krasnogrudzie podarowany Ośrodkowi przez Czesława Miłosza)
 13. „Notatki na marginesie opowieści Krzysztofa Czyżewskiego”, (dot. Czesława Miłosza, jego powrót do Polski, spotkanie w Krasnogrudzie)
 14. „Andrzeja Miłosza opowieść, www.pogranicze.sejny.pl, (wspomnienia Andrzeja Miłosza, dot. rodziców, Weroniki i Aleksandra Miłoszów, rodziny Kunatów, Krasnogrudy; podróży po Sejneńszczyźnie)
 15. „Linia powrotu”, Krzysztof Czyżewski, www.tygodnik.onet.pl, (dot. twórczości Czesława Miłosza, plany dotyczące powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie)
 16. „Tropem Miłosza”, Kurier Poranny, 27.08.2004 r., (miejsca związane z Czesławem Miłoszem, Krasnogruda)
 17. „Czesława Miłosza powroty”, Andrzej Miłosz Jaćwież, nr 14/2001 r., (wiersz Cz. Miłosza „Krasnogruda”, wspomnienia Andrzeja Miłosza dot. dzieciństwa w Wilnie, podróży na Sejneńszczyznę do Krasnogrudy, fotografia Aleksandra i Weroniki Miłoszów, , fotografia Aleksandra Miłosza z czasów studenckich, fotografia Andrzeja Miłosza z 1937 roku, fotografia Andrzeja Miłosza z czasów studenckich, połowa lat 30.)
 18. „Miłosz był i zawsze będzie”, Kurier Poranny, 16.08.2004 r., (rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim, dot. spotkania z Czesławem Miłoszem, planów powstania Międzynarodowego Centrum Kultury w Krasnogrudzie)
 19. „My Grandfather Zigmund Kunat”, Czesław Miłosz, Chicago Review, nr 46/2000 r., (wspomnienia Czesława Miłosza dot. jego dziadka, Zygmunta Kunata, język angielski)
 20. „Pamięci Czesława Miłosza”, Przegląd Sejneński, nr 18/2004 r., (wspomnienia Piotra Dapkiewicza o rodzinie Kunatów, siostrach Gabrieli i Janinie, Czesławie Miłoszu i dworze w Krasnogrudzie)
 21. Wspomnienia Czesława Miłosza dotyczące Krasnogrudy sprzed II wojny.
 22. „Czesław Miłosz (1911-2004)”, Mieczysław Sopek, Biuletyn, nr 4/2004 r., (wspomnienie o Czesławie Miłoszu, biografia, twórczość na emigracji)
 23. „W Sejnach o Krasnogrudzie”, Kurier Poranny, 30.06-6.07.2005 r., (dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Ośrodek „Pogranicze”)
 24. „Miłoszówka ożyje”, Monika Żmijewska, Gazeta Wyborcza, 4.07.2005 r., (dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie; wypowiedź Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej na temat Planów powstania Centrum w Krasnogrudzie)
 25. „Krasnogruda”, Fragment, nr 1-2/1996 r., (dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Ośrodek „Pogranicze”, jęz. czeski)
 26. „Czesław Miłosz”, Jećwież nr 14/2004 r., (wspomnienie o Czesławie Miłoszu, Wojciech Kass, Piotr Dapkiewicz, Zbigniew Fałtynowicz)
 27. „Trzecie życie dworu”, Anna Danilewicz, Gazeta Współczesna, 5.08.2005 r., (dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie; opis stanu obecnego dworu, wspomnienia z młodości Czesława Miłosza dotyczące dworu w Krasnogrudzie)
 28. „Władza zachwycona”, Gazeta Wyborcza, 5.07.2005 r., (dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Ośrodek „Pogranicze”)
 29. Kurier Poranny, 8.07.2005 r., (dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Ośrodek „Pogranicze”)
 30. „Drugie życie Krasnogrudy”, Iwona Trusewicz, Rzeczpospolita, 9-10.07.2005 r., (dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie; wspomnienia Czesława Miłosza związane z Dworem w Krasnogrudzie; wiersze związane z Krasnogrudą)
 31. „Centrum Dialogu”, Kontakty”, 10.07.2005 r., (dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Ośrodek „Pogranicze”)
 32. „Kufer Krasnogrudzki i jego skarby”, Monika Żmijewska, Gazeta Wyborcza, 13.07.2005 r., (dot. wystawy poświęconej dworowi w Krasnogrudzie, projektu „Trakt Krasnogrudzki”, Biała Synagoga; plany powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Ośrodek „Pogranicze”, wypowiedź Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej na temat planów dotyczących Krasnogrudy)
 33. „Rzecz o Krasnogrudzie”, Monika Żmijewska, Gazeta Współczesna, 10.08.2005 r., (dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie; związki Czesława Miłosza z dworem w Krasnogrudzie; zagospodarowanie dworu przez młodzież Sejn)
 34. „W Krasnogrudzie o Miłoszu”, Przegląd Sejneński, nr16/2005 r., (spotkanie poświęcone poezji Czesława Miłosza, Krasnogruda, Ośrodek „Pogranicze”)
 35. „Trakt Krasnogrudzki”, Kontakty, 14.08.2005 r., (dot. projektu „Trakt Krasnogrudzki”, zagospodarowanie dworu przez młodzież Sejn)
 36. „Krasnogruda”, ww.polskieradio.pl, (dot. reportażu radiowego w cyklu: „Podróże po kulturze” – „Krasnogruda”; dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie; związki Czesława Miłosza z dworem w Krasnogrudzie; zagospodarowanie dworu przez młodzież Sejn)
 37. „Krasnogruda”, Gazeta Wyborcza, 12-18.08.2005 r., (dot. projektu „Trakt Krasnogrudzki”, Ośrodek „Pogranicze”)
 38. „Trakt Krasnogrudzki”, 2005 r., (program projektu „Trakt Krasnogrudzki”)
 39. „Co z „Miłoszówką”?”, Przegląd Sejneński, nr 18/2005 r., (dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie)
 40. „Wątpili, podzielili”, Gazeta Wyborcza, 14.09.2005 r., (dot. funduszy na odnowienie dworu w Krasnogrudzie)
 41. „Brazella, Rufus i inni”, Gazeta Wyborcza, 21.11.2005 r., (dot. wystawy poświęconej dworowi w Krasnogrudzie, projektu „Trakt Krasnogrudzki”, Biała Synagoga; dot. planów powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie; związki Czesława Miłosza z dworem w Krasnogrudzie; zagospodarowanie dworu przez młodzież Sejn)
 42. „Trakt sentymentalny”, Przegląd Sejneński, nr 23/2005 r., (dot. wystawy poświęconej dworowi w Krasnogrudzie, projektu „Trakt Krasnogrudzki”, Biała Synagoga)
 43. „Trakt Krasnogrudzki”, Gazeta Współczesna, 25-27.11.2005 r., (dot. wystawy poświęconej dworowi w Krasnogrudzie, projektu „Trakt Krasnogrudzki”, Ośrodek „Pogranicze”, Biała Synagoga)
 44. „Śladami literatury polskiej”, Monika Rosmanowska, Kurier Poranny, 29.11.2005 r., (dot. powstania Literackiego Atlasu Polski, dwór w Krasnogrudzie, związki Czesława Miłosza z Krasnogrudą)
 45. „Miłosz w Krasnogrudzie”, Wojciech Domosławski, Sejneńszczyzna, nr 1/2006 r., (dot. wystawy poświęconej dworowi w Krasnogrudzie, projektu „Trakt Krasnogrudzki”, Biała Synagoga)
 46. „Wystawy”, Wieści Sejneński, 24.02.2006 r., (zaproszenie na wystawę w Białej Synagodze „Trakt Krasnogrudzki”)
 47. „Wystawy”, Wieści Sejneńskie, 10.03.2006 r., (zaproszenie na wystawę w Białej Synagodze „Trakt Krasnogrudzki”)
 48. „Wystawy”, Wieści Sejneńskie, 24.03.2006 r., (zaproszenie na wystawę w Białej Synagodze „Trakt Krasnogrudzki”)
 49. „Kasa od ministra na dworek Miłosza”, Monika Żmijewska, Gazeta Wyborcza, 30.03.2006 r., (dot. funduszy na odnowienie dworu w Krasnogrudzie, plany powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie)
 50. „Miłoszówka nie ma szczęścia”, Przegląd Sejneński, nr 9/2005 r., (dot. funduszy na odnowienie dworu w Krasnogrudzie, plany powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie)
 51. „Pieniądze na skansen”, Monika Żmijewska, Kontakty, 23.04.2006 r., (dot. funduszy na odnowienie dworu w Krasnogrudzie)
 52. „Łzy wzruszenia i Apacze”, Monika Żmijewska, Gazeta Wyborcza, 11.08.2006 r., (dot. wystawy poświęconej dworowi w Krasnogrudzie, projektu „Trakt Krasnogrudzki”, Biała Synagoga)
 53. „Spektakl „Dolina Issy”, Kontakty, 17.08.2006 r., (spektakl „Dolina Issy” wystawiony w Krasnogrudzie w reżyserii Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej i Wojciecha Szroedera)
 54. „Dolina Issy w mroku”, Gazeta Wyborcza, 18-24.08.2006 r., (spektakl „Dolina Issy” wystawiony w Krasnogrudzie w reżyserii Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej i Wojciecha Szroedera)
 55. „Issa nad Gaładusią”, Przegląd Sejneński, nr 17/2006 r., (spektakl „Dolina Issy” wystawiony w Krasnogrudzie w reżyserii Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej i Wojciecha Szroedera)
 56. „Prezentacje teatralne”, Gazeta Wyborcza, 16-17.09.2006 r., (spektakl „Dolina Issy” wystawiony w Krasnogrudzie w reżyserii Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej i Wojciecha Szroedera)
 57. „Dolina Issy w parku”, Gazeta Wyborcza, 15-21.90.2006 r., (spektakl „Dolina Issy” wystawiony w Krasnogrudzie w reżyserii Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej i Wojciecha Szroedera)
 58. „Miłosz między drzewami”, Gazeta Współczesna, 18.09.2006 r., (spektakl „Dolina Issy” wystawiony w Krasnogrudzie w reżyserii Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej i Wojciecha Szroedera)

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI