Wycinki prasowe: Krasnopol

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Krasnopola, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. „To jest napad”, Gazeta Współczesna, 20-22.03.1998 r., (dot. napadu na Bank Spółdzielczy w Krasnopolu)
 2. „Kolejny napad na bank”, Nasze Krajobrazy, 29.03.1998 r., (dot. napadu na Bank Spółdzielczy w Krasnopolu)
 3. „Kolejny skok na kasę”, Kurier Poranny, 20.03.1998 r., (dot. napadu na Bank Spółdzielczy w Krasnopolu)
 4. „Lepszy wójt niż szkoły”, Gazeta Suwalska, kwiecień 2000 r., (dot. likwidacji szkół w gminie Krasnopol)
 5. „Wróci do urzędu”, Gazeta Współczesna, 10.04.2000 r., (dot. likwidacji szkół w gminie Krasnopol)
 6. „Adam Kruchelski ustąpił!”, (dot. likwidacji szkół w gminie Krasnopol)
 7. „Szkoły albo wójt” Nasze Krajobrazy, (dot. likwidacji szkół w gminie Krasnopol)
 8. „Zjazd motocyklistów”, (zjazd motocyklistów nad jeziorem Gremzdy, koło Krasnopola)
 9. „Z próżnego nie naleje”, Nasze Krajobrazy, 5.03.2000 r., (dot. likwidacji szkół w gminie Krasnopol)
 10. „Róbcie co chcecie”, Kurier Poranny, 23.03.2000 r., (dot. likwidacji szkół w gminie Krasnopol)
 11. „Za drogie szkoły”, Krajobrazy, (dot. likwidacji szkół w gminie Krasnopol)
 12. „Wójtowy plan nie wypalił”, Krajobrazy, nr 13/2000 r., (dot. likwidacji szkół w gminie Krasnopol)
 13. „Zapomniana inwestycja”, Nasze Krajobrazy, 28.06.2000 r., (dot. nowego budynku szkoły w Krasnopolu)
 14. „Połączyć Sejny z Krasnopolem i Gibami”, Przegląd powiatowy, 10.08.2000 r., (dot. oczyszczalni ścieków w regionie Sejn, Gib i Krasnopola)
 15. „Obyczaje”, Polityka, 5.08.2000 r., (dot. spotkania Jerzego Buzka z mieszkańcami regionu na Wigrach)
 16. „Chcemy do Sejn”, Gazeta Współczesna, 6.09.2000 r., (dot. przeniesienia wsi Romanowce do gminy Sejny)
 17. „Zaciskanie pasa”, Nasze Krajobrazy, 19.09.2000 r., (dot. likwidacji szkół w gminie Krasnopol)
 18. „Krasnopol – nareszcie nowa szkoła”, Nasze Krajobrazy, 12.09.1999 r., (dot. nowego budynku szkoły w Krasnopolu)
 19. „Krasnopol”, Gazeta Współczesna, 23-25.03.2001 r., (dot. kradzieży dokonanej przez Cyganki w Krasnopolu)
 20. „Krasnopol żyje szkołą”, Nasze Krajobrazy, 22.04.2001 r., (dot. nowego budynku szkoły w Krasnopolu)
 21. „Negocjacje trwają”, Gazeta Współczesna, 20.09.2001 r., (dot. funduszy przeznaczonych dla gminy Krasnopol)
 22. „Gmina Krasnopol bez gimnazjum?”, Kurier Poranny, 23.03.1999 r., (dot. funduszy przeznaczonych na szkołę w Krasnopolu)
 23. „Dzieci będziemy dowozili”, Kurier Poranny, 9.02.2000 r., (dot. likwidacji szkół w gminie Krasnopol)
 24. „Arsenał w Krasnopolu”, Gazeta Współczesna, 23.04.1999 r., (dot. odkrycia składu broni i amunicji w Krasnopolu)
 25. „Krasnopol”, Gazeta Współczesna, 5-7.10.2001 r., (promocja tomiku wierszy Zenona Rachwalskiego pt. „Uczuciowy zawrót głowy” w Krasnopolu, wieczór poetycki pt. „Przymrozki poetyckie”)
 26. „Wrócili szczęśliwi”, Gazeta Współczesna, 8.10.2001 r., (promocja tomiku wierszy Zenona Rachwalskiego pt. „Uczuciowy zawrót głowy” w Krasnopolu, wieczór poetycki pt. „Przymrozki poetyckie”)
 27. „Eksportowy kwartet”, Gazeta Współczesna, 2.11.2001 r., (krasnopolski zespół „Słowiki” na festiwalu na Węgrzech)
 28. „Dni Krasnopola”, Przegląd Powiatowy, 27.06.2002 r., (impreza z cyklu Dni Krasnopola)
 29. „Fantastyczna zabawa”, Gazeta Współczesna, 26.06.2002 r., (impreza z cyklu Dni Krasnopola)
 30. „Pierwsze takie dni”, Gazeta Współczesna, 2.07.2002 r., (impreza z cyklu Dni Krasnopola)
 31. „To był czas porządkowania”, Okolica, 10.10.2002 r., (rozmowa z Adamem Kruchelskim, wójtem gminy Krasnopol)
 32. „Krasnopol”, Nasze Krajobrazy, 22.10.2002 r., (odsłonięcie tablicy na grobie Franciszka Zdancewicza, żołnierza AK, cmentarz w Krasnopolu)
 33. „Zginął, jak żył”, Gazeta Współczesna, 22.10.2002 r., (odsłonięcie tablicy na grobie Franciszka Zdancewicza, żołnierza AK, cmentarz w Krasnopolu)
 34. „Pierwszy dzwonek w Krasnopolu”, Kurier Poranny, 133.08.1999 r., (otwarcie nowego budynku szkoły w Krasnopolu)
 35. „Wójt zrezygnował”, Kurier Poranny, 6.11.2002 r., (dot. rezygnacji ze stanowiska wójta gminy Krasnopol, Adama Kruchelskiego)
 36. „Nowe oblicze Krasnopola”, Przegląd Powiatowy, 14.11.2002 r., (nowy wójt Krasnopola – Józef Stankiewicz)
 37. „Historia szkoły w Krasnopolu”, Jacek Buraczewski, Krajobrazy;
 38. „Odległy dzielnicowy”, Gazeta Współczesna, 19.11.2002 r., (dot. podziału gminy Sejny i Krasnopol na policyjne dzielnice)
 39. „Zmiana władzy”, Nasze Krajobrazy, 1.12.2002 r., (wybory samorządowe w gminie Krasnopol)
 40. „Rada gminy Krasnopol”, Gazeta Współczesna, 27.11.2002 r., (skład rady gminy Krasnopol)
 41. „Póki my żyjemy...”, Przegląd Sejneński, nr11/2002 r., (odsłonięcie tablicy na grobie Franciszka Zdancewicza, żołnierza AK, cmentarz w Krasnopolu)
 42. „Krasnopol”, Nasze Krajobrazy, 2.02.2003 r., (dot. pogrzebu ks. Kanonika Albina Grajewskiego w Krasnopolu)
 43. „Wytrwali w miłości”, Gazeta Współczesna, 29.01.2003 r., (medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla małżeństw z Krasnopola)
 44. „Krasnopol”, Nasze Krajobrazy, 16.02.2003 r., (wybory uzupełniające do rady gminy)
 45. „Szkoła i posterunek”, Gazeta Współczesna, dot. likwidacji szkół w gminie Krasnopol)
 46. „Gromadnie pomilczeli”, Gazeta Współczesna, 27.03.2003 r., (zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Sejneńskiego)
 47. „Oj, będzie zabawa”, Gazeta Współczesna, 27-29.06.2003 r., (impreza z cyklu Dni Krasnopola)
 48. „Zabawa z odpustem”, Gazeta współczesna, 1.07.2003 r., (impreza z cyklu Dni Krasnopola)
 49. „Krasnopol”, Nasze Krajobrazy, 6.07.2003 r., (impreza z cyklu Dni Krasnopola)
 50. „Krasnopol”, Nasze Krajobrazy, 20.07.2003 r., (dot. Góry Różańcowej we wsi Żubranojcie)
 51. Komitet wyborczy wyborców OKOLICA, kandydaci na radnych gminy Krasnopol
 52. „Pierwsi w regionie”, Gazeta Współczesna, 7.08.2003 r., (dożynki w Krasnopolu)
 53. „Krasnopol”, Nasze Krajobrazy, 31.08.2003 r., (dot. śmierci członka zarządu powiatu Sejneńskiego)
 54. „Dar parafian”, Gazeta Współczesna, 10.09.2003 r., (Grota Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Krasnopolu)
 55. „Oświatowe inwestycje”, Gazeta Współczesna, 21.10.2003 r., (dot. inwestycji w szkołach gminy Krasnopol)
 56. „Będzie kompromis?”, Nasze Krajobrazy, 15.02.2003 r., (dot. odwołania dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego)
 57. „Krasnopol”, Nasze Krajobrazy, 28.03.2004 r., (nowy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnopolu, Żaneta Stefanek)
 58. „Z policji do kultury”, Gazeta Współczesna, 18.03.2004 r., (nowy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnopolu, Żaneta Stefanek)
 59. „Wandale zniszczyli święte figury”, Kurier Poranny, 1.06.2004 r., (dot. zniszczenia Groty Zwiastowania w Krasnopolu)
 60. „Bębny z ogniem”, Gazeta Współczesna, 9.08.2004 r., (impreza z cyklu Dni Krasnopola)
 61. „Krasnopol”, Nasze Krajobrazy, 20.06.2004 r., (obchody Bożego Ciała w Krasnopolu)
 62. „Czas na relaks”, Gazeta Współczesna, 6-8.08.2004 r., (impreza z cyklu Dni Krasnopola)
 63. „III Dni Krasnopola”, Nasze Krajobrazy, 15.08.2004 r., (impreza z cyklu Dni Krasnopola)
 64. „Przed pierwszym dzwonkiem”, Gazeta współczesna, 25.08.2004 r., (dot. szkół w gminie Krasnopol)
 65. „Podlaska gmina marzeń”, Gazeta Wyborcza, 2610.2004 r., (dot. gminy Krasnopol)
 66. „Szkoda pieniędzy”, Gazeta Współczesna, 30.12.2004 ., (dot. połączenia Krasnopola I i II)
 67. „Krasnopol”, Nasze Krajobrazy, 31.12.2004 r., (wigilia dla samotnych mieszkańców gminy Krasnopol)
 68. „Zbrodnia bez kary”, Gazeta Współczesna, 11.01.2005 r., (dot. byłego funkcjonariusza UB z Krasnopola)
 69. „Dwóch sołtysów w jednej wsi”, Gazeta Współczesna, 14.01.2005 r., (dot. administracyjnego podziału Krasnopola)
 70. „Tak zdecydowali uczniowie”, Gazeta Współczesna, 15-17.04.2005 r., (nadanie imienia Jana Pawła II szkole w Krasnopolu)
 71. „Będzie czuwać”, Gazeta Współczesna, 24.05.2005 r., (nadanie imienia Jana Pawła II szkole w Krasnopolu)
 72. „Ks. Kanonik Jan Florek”, Gazeta Wyborcza, 24.10.2005 r., (wspomnienie o księdzu Janie Florku z Krasnopola)
 73. „Ksiądz - podróżnik”, Gazeta Współczesna, 10-13.11.2005 r., (dot. pogrzebu księdza Bonifacego Ferensa w Krasnopolu)
 74. „To ich wybraliśmy”, Gazeta Współczesna, 1511.2006 r., (skład rady gminy Krasnopola)
 75. „Krasnopol”, Gazeta współczesna, 19.12.2006 r., (dot. inwestycji w gminie Krasnopol)

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od października do kwietnia Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI