Wycinki prasowe: Literatura bałkańska

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat literatury bałkańskiej, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. „Serbska polonofilka”, Gazeta Wyborcza, 6.11.2002 r., (nagroda ZAiKS dla serbskiej tłumaczki Ljubicy Rosić)
 2. „Dom ślimaka. Rozmowa z wybitnym pisarzem jugosłowiańskim Borą Ćosiciem, rozmawia D.J. Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 27.12.2002 r., (wywiad dot. książki Bory Ćosicia „Rola mojej rodziny w światowej rewolucji”)
 3. „Słoweński poeta w Polsce. Od kontestacji do awangardy”, CZAR, Gazeta Wyborcza, 4.02.2002 r., (Tomaž Šalamun, poeta słoweński w Instytucie Mikołowskim)
 4. „Zabić sąsiada.  Rozmowa z Dejanem Dukovskim, autorem głośnej sztuki «Beczka prochu»”, Gazeta Wyborcza, 20.01.2003 r., (Dejan Dukovski, dramatopisarz macedoński – wywiad)
 5. „W węźle nietolerancji”, z Milovanem Dżilasem rozmawiał Adam Michnik, Gazeta Wyborcza, 24.04.1995 r., (przypomnienie wywiadu, jaki A. Michnik przeprowadził 17.04.1993 r. w Belgradzie z serbskim politykiem, pisarzem politycznym i dysydentem Milovanem Đilasem, rozmowa dot. okresu rządów komunistów w Jugosławii i krwawego rozpadu tego państwa)
 6. „Nowe czytanie Andricia”, Ana Uzelac (korespondencja z Sarajewa), Gazeta Wyborcza, 28.10.1997 r., (dot. Ivo Andricia, jugosłowiańskiego pisarza i laureata literackiej nagrody Nobla i recepcji jego twórczości po rozpadzie Jugosławii)
 7. „Długie życie cesarza”, Drago Janczar, przeł. Joanna Pomorska, Gazeta Wyborcza, 4-5.05.2002 r., (esej słoweńskiego pisarza Drago Jančara na temat Josifa Broza-Tity)
 8. „Szalona jasność umysłu”, Krzysztof Varga, Gazeta Wyborcza, 16-17.10.1999 r., (esej o Danilo Kišu)
 9. „Wysoki lot Danilo Kiša”, Dariusz Suska, Życie, 6.03.1997 r., (Danilo Kiš, „Mansarda. Poemat satyryczny” - recenzja )
 10. „Ibrahim Rugova”, brak autorstwa, Rzeczpospolita, 20.06.1996 r., (sylwetka Ibrahima Rugovy, krytyka literackiego i eseisty, przywódcy kosowskich Albańczyków)
 11. „Związki bardzo niebezpieczne”, Drago Jančar, przeł. Joanna Pomorska, Nowa RP, 1 (64)/1994 (esej).
 12. „Historia o oczach”, Drago Jančar, przeł. Joanna Pomorska; „Pan Cogito mógłby być Słoweńcem” (opowiadanie), z Drago Jančarem rozmawia Aleksander Kaczorowski [brak części tekstu, dot. rozpadu Jugosławii], Gazeta Wyborcza, 3-4.07.1999 r.
 13. „Vedrana Rudan. Zła Chorwatka. Z autorką książki «Ucho, gardło, nóż» rozmawia Katarzyna Surmik-Domańska, Wysokie obcasy, 5.11.2005 r., (wywiad z chorwacką pisarką Vedraną Rudan)
 14. „Pióro na wietrze”, Stephen Schwartz, Forum 32/33, 8.08.-21.08.2005 r., (przedruk z The Spectator, 16.07.2005 r.,;  Man Booker International Prize dla albańskiego pisarza Ismaila Kadare)
 15. „Bałkany mają pecha”, z Dorotą Jovanką Ćirlić rozmawiała Paulina Wilk, Rzeczpospolita, 9.03.2005 r., (rozmowa z D.J. Ćirlić, tłumaczką literatury południowych Słowian, rozmowa dot. popularności literatur narodów b. Jugosławii w Polsce)
 16. Pastisz według Kiša”, Aleksander Kaczorowski, Gazeta Wyborcza, 23.06.2005 r., (Danilo Kiš, „Grobowiec dla Borysa Dawidowicza” - recenzja książki)
 17. „Pisarz w państwie nosorożców”, Norman Manea, przeł. Łukasz Sommer, Gazeta Wyborcza, 5-6.05.2007 r., (dot. Eugène'a Ionesco)
 18. „Kozia kontrrewolucja”, Paulina Wilk, Rzeczpospolita, 9.03.2005 r., (Luan Starova, „Czasy kóz” - recenzja książki)
 19. „Jezus był leninistą”, ze Slavojem Žižkiem rozmawia Wojciech Orliński, Wysokie obcasy, 6.06.2009 r.
 20. „Makabryczne lekarstwo na smutek”, z Zoranem Fericiem rozmawia Dominika Kaniecka, Mrówkojad nr 44, maj 2010, (wywiad z chorwackim pisarzem Zoranem Fericiem)
 21. „Dwa żywoty Europy Środkowej”, Dariusz Kałan, Gazeta Wyborcza, 30.09.2010 r., (dot. książki „Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice”, Csaba G. Kiss)
 22. „Miloszević chciał dobrze”, wywiad z Peterem Handke, Martin Meyer, Andreas Breitenstein, Forum nr 26, 26.06.-2.07.2006., (przedruk z Neue Zürcher Zeitung, 17.06.2006 r.; dot. wojny w b. Jugosławii)
 23. „Mały człowiek atakuje”,  Drago Jančar, przeł. Joanna Pomorska, Gazeta Wyborcza, 9-10.02.2008 r.
 24. „Holokaust i komunistyczne prześladowania”, Fatos Ljubonja, przeł. Dorota Horodyska, Midrasz, marzec 2008.
 25. „Crime and Punishment, Refugee Style”, Norman Manea, www.project-syndicate.org, dostęp: 30.05.2008 r., (tekst w języku angielskim)
 26. „O czym nie możesz pisać na Bałkanach”, Gazeta Wyborcza, 21.10.2008 r., (zapowiedź relacji z debaty w GW; uczestnicy: Mileta Prodanović, Bora Ćosić, David Albahari, Nenad Veličković, prowadzący: Konstanty Gebert)
 27. „Piękno, którego zabrakło”, macedoński pisarz Goce Smilevski – wywiad, Rzeczpospolita, 4-5.03.2006 r., [brak części tekstu].
 28. „Przypadkowi mordercy”, Aleksander Kaczorowski, Gazeta Wyborcza, 4.07.2006 r., (Slaveka Drakulić, „Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed Trybunałem w Hadze”, recenzja)
 29. „Nie tylko Kundera”, Giorgio Pressburger, Forum, 29.07.2001 r., (o pisarzach  Węgier, Czech, Słowenii i Polski)
 30. „Z bałkańskie karczmy”, Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 12.12.2001 r., (Mirko Kovač, Filip David, „Kiedy kwitnie zło. Książka listów 1992-1995” - recenzja)
 31. „Bałkańska wojna na słowa”, Paulina Wilk, Rzeczpospolita, 19.11.2010 r., (Miljenko Jergović, „Freelander” - recenzja)
 32. „Bałkański western”, Miljenko Jergović – wywiad, rozm. Andreas Ernst, Forum nr 21, 21-27.03.2012 r., (przedruk z Neue Zürcher Zeitung, 21.04.2012 r.)
 33. „Przybieżeli do Betlejem”, Miljenko Jergović, przeł. Magdalena Petryńska, Gazeta Wyborcza, 24-26.12.2008 r., (opowiadanie Miljenko Jergovicia)
 34. „Liri. Saga Lubonjów”, Dorota Horodyska, Wysokie obcasy, 22.03.2002 r., (reportaż, dot. historii rodziny albańskiego prozaika Fatosa Ljubonii)
 35. „Opisy strachu”, Dževad Karahasan, przeł. Danura Cirlić-Straszyńska, [brak źródła], (esej).
 36. „Patriotyzm”, przeł. Agnieszka Łasek, [maszynopis]
 37. „Pisarze w kamaszach”, Krzysztof Varga, Gazeta Wyborcza, 27.05.2008 r., (Dubravka Ugrešić, „Kultura kłamstwa” - recenzja)
 38. „Na cztery ręce”, Dawid Warszawski, Gazeta Wyborcza, 20.03.2002 r., (Ivan Čolović, „Polityka symboli”; Dubravka  Ugrešić, „Amerykański fikcjonarz” - recenzja książek)
 39. „Comforter”, Dubravka Ugrešić, Gazeta Wyborcza, 20-21.10.2001 r., (esej)
 40. „Niech żyje socrealizm”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 8.11.2001, (esej)
 41. „Układanki Dubravki”, Justyna Sobolewska, Przekrój, 22.12.2002 r., (Dubravka Ugrešić, „Stefcia Ćwiek w szponach życia”, „Muzeum bezwarunkowej kapitulacji” - recenzja książek)
 42. „Technika krawiecka”, z  Dubravką Ugrešić rozmawia Dorota Jovanka Ćirlić, fragmenty książki „Stefcia Ćwiek w szponach życia”, Gazeta Wyborcza, 9.11.2002 r.
 43. „Show, blurb i glamour”, Justyna Sobolewska, Przekrój, 25.01.2004 r., (Dubravka Ugrešić, „Czytanie wzbronione” recenzja książki)
 44. „Literatura to tylko towar”, Jerzy Jarniewicz, Gazeta Wyborcza, 27.01.2004 r., (Dubravka Ugrešić, „Czytanie wzbronione” recenzja książki)
 45. „Wokół mnie jest milczenie”, z Dubravką Ugrešić rozmawia Dawid Warszawski, Gazeta Wyborcza, 24.04.2003 r.
 46. „Fraktale”, Dawid Warszawski, Gazeta Wyborcza, 5.03.2003 r., (Dubravka Ugrešić, „Muzeum bezwarunkowej kapitulacji” - recenzja książki)
 47. „Zaniedbana kraina seksu”, Paulina Wilk, Rzeczpospolita, 4-5.12.2004 r., (Dubravka Ugrešić, „Baba Jaga zniosła jajo”, Rujana Jeger, „Darkroom” - recenzje książek)
 48. „Dubravka Ugrešić, «Forsowanie powieści-rzeki», przeł. Danuta Cirlić-Starszyńska, Czarne 2005”, o.p., „Studium” nr 3/2005, (recenzja książki)
 49. „Radość Dubravki”, Agnieszka Wolny-Hamkało, Gazeta Wyborcza, 30.11.2004 r., (Dubravka Ugrešić, „Baba Jaga zniosła jajo” - recenzja książki)
 50. „Nie nasz lepszy świat”, Paulina Wilk, Rzeczpospolita, 14.04.2005 r., (Dubravka Ugrešić, „Forsowanie powieści-rzeki” - recenzja książki)
 51. [Kultura kłamstwa], Ewa Ciszewska, źródło: www.pk.org.pl, dostęp: 13.09.2005 r., (Dubravka Ugrešić, „Kultura kłamstwa” - recenzja książki)
 52. „Kraj zbyt wielu kłamstw”, wywiad z Dubravką Ugrešić, rozmawiała Paulina Wilk, Rzeczpospolita, 20.09.2005 r.
 53. „Ministerstwo bólu”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 30.06.2006 r., (fragment książki Dubravki Ugrešić „Ministerstwo bólu”)
 54. „Nie wiem, po co była ta wojna”,  wywiad z Dubravką Ugrešić, rozmawiała Miłada Jędrysik, przeł. Dubravko Vencl, Gazeta Wyborcza, 5.10.2006 r.
 55. „Nieznośna lekkość bytu”, Aleksander Kaczorowski, Gazeta Wyborcza, 26.09.2006 r., (Dubravka Ugrešić, „Ministerstwo bólu”, „Kultura kłamstwa” - recenzje książek)
 56. „Cenzurowanie przeszłości”, wywiad z  Dubravką Ugrešić, rozmawiała Paulina Wilk, Dubravką Ugrešić, rozmawiała Paulina Wilk; „Anatomia kłamstwa i bólu”, Paulina Wilk, Rzeczpospolita, 28.09.2006 r., (Dubravka Ugrešić, „Ministerstwo bólu”, „Kultura kłamstwa” - noty o książkach)
 57. „Polska ma potencjał!”,  wywiad z  Dubravką Ugrešić, rozmawiała Justyna Sobolewska, Przekrój, 5.10.2006 r.
 58. „Marlenka”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 30.06-1.07.2007 r., (esej)
 59. „Sprawy artystyczne”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 22-23.12.2007 r., (esej)
 60. „Nowi barbarzyńcy”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 312-13.05.2007 r., (esej)
 61. „Panika”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 10-11.02.2007 r., (esej)
 62. „Społeczeństwo niewolników”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 7-9.04.2007 r., (esej)
 63. „Bitches”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 28-29.06.2008 r., (esej)
 64. „Kapitanie, kawy mamy pod dostatkiem”, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 26-27.07.2008 r., (esej)
 65. „Chorwatka troszczy się o Europę”, Paulina Wilk, Rzeczpospolita, 13.10.2008 r., (Dubravka Ugrešić, „Nikogo nie ma w domu” - recenzja książki)
 66. „Indiana Jones i nacjonaliści”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 27-28.12.2008 r., (esej)
 67. „Indiana Jones i nacjonaliści”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 27-28.12.2008 r., (esej)
 68. „Kultura karaoke”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 7-8.02.2009 r., (esej)
 69. „W kulturze kłamstwa wszystko jest nagą prawdą”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 30.04.-1.05.2009 r., (esej)
 70. „Fryzjerka z psem w tle”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 8-9.08.2009 r., (esej)
 71. „Uciekaj z tego cyrku”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 13-15.08.2011 r., (esej)
 72. „Dziewięć posiłków do anarchii”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 19-20.11.2011 r., (esej)
 73. „Spojrzenie z roweru”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 7-8.01.2012 r., (esej)
 74. „Pedał pokazuje figę bohaterom”, Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić, Gazeta Wyborcza, 14-15.04.2012 r., (esej)

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od października do kwietnia Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI