Wycinki prasowe: Litwini

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Litwy, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. „Wileńszczyzna”, Kacper Krajewski, Spotkania, 9.10.1991 r., (dot. Wileńszczyzny, polskie wsie na Wileńszczyźnie)

 2. „Konflikt”, Krzysztof Leski, Spotkania, 9.10.1991 r., (dot. samorządu Polaków na Litwie, konflikt polsko-litewski na Wileńszczyźnie)

 3. „Jonas, do niedawna Jan”, Spotkania, 9.10.1991 r., (dot. Litwinów mieszkających w Puńsku, Litwini w Polsce)

 4. „Sen Litwina”, Kurier Podlaski, 12-14.02.1993 r., (dot. sąsiedztwa Polaków i Litwinów, konflikty polsko-litewskie)

 5. „bóg mówi po litewsku”, Kurier Poranny, 1992 r., (ksiądz Dżermejko w Puńsku, konflikty polsko-litewskie)

 6. „Granica przez serce”, Krajobrazy, 3.05.1992 r., (sąsiedztwo Polaków i Litwinów; dot. konfliktów polsko-litewskich)

 7. „Spięcia się zdarzają”, Kurier Poranny, 26.10.1993 r., (rozmowa z Zygmuntem Zalewskim, wicekuratorem suwalskiej oświaty; szkolnictwo w języku litewskim)

 8. „Polsko-litewski szkolny rok naprzód”, Rzeczpospolita, 21.02.1992 r., (edukacja w języku litewski, konflikty polsko-litewskie)

 9. „My i sąsiedzi”, Kurier Podlaski, 7.11.1994 r., (badania socjologiczne „My i sąsiedzi”; gminy zamieszkałe przez Litwinów; Polacy, Litwini)

 10. „Mówić po polsku, myśleć po litewsku”, Grażyna Gliszczńska. Kurier Poranny, 20-22.08.1993 r., (dot. edukacji w języku litewskim)

 11. „Co polscy Litwini sądzą o traktacie”, Kurier Poranny, 27.09.1994 r., (dot. traktatu polsko-litewskiego)

 12. „Kłótnie Polaków na Litwie”, Wojciech Tochman, 16.03.1995 r., (dot. wyborów samorządowych na Litwie, udział Polaków)

 13. „Lepsi nasi”, Kurier Podlaski, 2.12.1992 r., (protest Litwinów w sprawie powołania pełnomocnika do spraw mniejszości litewskiej, Aniela Rupińska)

 14. „Litewska wizytacja”, Gazeta Współczesna, 28.09.1994 r., (Litewsko – Polska Grupa Parlamentarna w Polsce)

 15. „Kościół na kłódkę”, Jagoda Kamińska, Gazeta Wyborcza, 2.09.1992 r., (spór wokół kościoła w Widugierach, ksiądz Ignacy Dżermejko, Litwini)

 16. „Litwini chcą zwrotu ziemi”, Kurier Poranny, 1.07.1992 r., (dot. sporu o ziemię Litwinów na granicy polsko-litewskiej)

 17. „Wysyłają kościół do Boga”, Kurier Poranny, 14-16.08.1992 r., (spór wokół kościoła w Widugierach, ksiądz Ignacy Dżermejko, Litwini)

 18. „Wileńskie impresje”, Kurier Poranny, 21-23.08.1992 r., (relacja z pobytu w Wilnie)

 19. „Kolęda na żniwa”, Gazeta Współczesna, 1993 r., (spór wokół kościoła w Widugierach, ksiądz Ignacy Dżermejko, Litwini)

 20. „Litwini i Polacy”, Kontrasty, nr 7/1990 r., (rozmowa z Olgierdem Skrypko, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Litewskiego Towarzystwa im. Św. Kazimierza)

 21. „Kościół zamknięty na kłódkę”, Kurier Poranny, 6.09.1992 r., (spór wokół kościoła w Widugierach, ksiądz Ignacy Dżermejko, Litwini)

 22. „Dom nienawiści”, Ireneusz Sewastianowicz, Gazeta Współczesna, 18-20.09.1992 r., (spór wokół kościoła w Widugierach, ksiądz Ignacy Dżermejko, Litwini)

 23. „W Puńsku, u Litwinów”, Andrzej Różalski, Rzeczpospolita, 25-26.03.1995 r., (dot. Litwinów z Puńska)

 24. „Litwini zwizytują szkoły”, Kurier poranny, 7.04.1994 r., (delegacja litewskiego ministerstwa kultury w polskich szkołach)

 25. „Konsul buduje pomost”, Gazeta Współczesna, 5.10.1994 r., (dot. konsula litewskiego Vidamantasa Povilionisa w Sejnach)

 26. „Nie „Panie Janie” ale „Panie Jonas””, Kurier podlaski, 18.07.1994 r., (Litwini w Radzie Gminy Puńsk)

 27. „Nowy lektorat”, Gazeta Wyborcza, 4.10.1994 r., (dot. planów utworzenia na Uniwersytecie Warszawskim lektoratu języka litewskiego)

 28. „Chodzić z podniesioną głową”, Gazeta Współczesna, 24.10.1994 r., (spotkanie mniejszości narodowych w Puńsku)

 29. „Bez konkretów”, Gazeta Współczesna, 23.01.1995 r., (spotkanie premiera Waldemara Pawlaka z reprezentantami Wspólnoty Litwinów w Polsce)

 30. „My i sąsiedzi”, (badania socjologiczne „My i sąsiedzi”; gminy zamieszkałe przez Litwinów; Polacy, Litwini)

 31. „Z konsulem oficjalnie”, Kurier podlaski, 24.10.1994 r. (spotkanie wojewody Cezarego Cieślukowskiego z konsulem Republiki Litwy w Sejnach Vidmantasem Povilionisem)

 32. „Spotkanie narodów”, Kurier poranny, 11.10.1994 r., (zjazd mniejszości narodowych w Puńsku)

 33. „Spotkanie mniejszości”, Kurier podlaski, 24.10.1994 r., (zjazd mniejszości narodowych w Puńsku)

 34. „Litwini z obu stron”, Joanna Hofmann, (otwarcie konsulatu litewskiego w Sejnach)

 35. „Kiedy pomnik biskupa?”, Kurier Podlaski, 28.06.1994 r., (dot. Pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 36. „Obelisk ku czci proboszcza”, Kurier podlaski, 20.06.1994 r., (odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Norkusa Narkieviczusa, proboszcza parafii Puńsk na przełomie XIX i XX wieku; Trakiszki)

 37. „Lwi pazur Litwinów”, Kurier podlaski, 27.06.1994 r., (dot. kontroli samochodów na przejściu granicznym w Ogrodnikach)

 38. „Polskie żądania na Litwie”, Gazeta Wyborcza, 22.02.1994 r., (żądania Związku Polaków na Litwie)

 39. „W oczekiwaniu na gest”, rozmowa z ambasadorem Litwy w Białymstoku, Dainiusem Juneviciusem)

 40. „Traktatowe emocje”, Gazeta Współczesna, 4.02.1994 r., (dot. traktatu polsko-litewskiego)

 41. „Litwin z Litwinem po polsku”, Kurier Poranny, 3.03.1994 r., (prawa mniejszości narodowych)

 42. „Po litewsku i po polsku”, Gazeta współczesna, 14.01.1993 r., (postulaty mniejszości Litewskiej w Polsce)

 43. „Polacy i Litwini”, Krajobrazy, 16.01.1995 r., (Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Puńsku i Sejnach)

 44. „Ambasador Litwy na Sejneńszczyźnie”, Kurier Podlaski, 14.02.1994 r., (spotkanie z ambasadorem Litwy, Dainiusem Juneviciusem w Sejnach i Puńsku)

 45. „Umowa sąsiedzka”, Robert Jakubowski, Gazeta Wyborcza, 14-16.08.1992 r., (dot. przejścia granicznego w Ogrodnikach)

 46. „Wydarzenia”, Krajobrazy, 24.09.1993 r., (delegacja województwa suwalskiego na Litwie)

 47. „Jak Polak z Litwinem”, Krajobrazy, 25.01.1995 r., (rozmowa z Jackiem Kuroniem)

 48. (list Wspólnoty Litwinów w Polsce do prezesa spółki „Polskie Radio”, audycje w języku litewskim)

 49. „list Wspólnoty Litwinów w Polsce do prezesa spółki „Telewizja Polska”, dot. programów w języku litewskim)

 50. „Brakuje tylko lokalu”, Kurier poranny, 24.11.1993 r., (dot. konsulatu litewskiego w Sejnach)

 51. „Konsulat w Sejnach”, (dot. konsulatu litewskiego w Sejnach)

 52. „Kradzież w Konsulacie, Kurier Podlaski, 21.06.1994 r., (dot. kradzieży tablicy z budynku konsulatu litewskiego w Sejnach)

 53. „Jednostronne tłumaczenie”, Kurier Podlaski, 20.06.1994 r., (uroczyste otwarcie konsulatu litewskiego w Sejnach)

 54. ”Bez Litwinów”, Gazeta Współczesna, 16.08.1994 r., (II międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych z Krajów Nadbałtyckich w Sejnach)

 55. „Sejny”, Krajobrazy, 3.07.1994 r., (dot. kradzieży tablicy z budynku konsulatu litewskiego w Sejnach; odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Norkusa Narkieviczusa, proboszcza parafii Puńsk na przełomie XIX i XX wieku; Trakiszki)

 56. „Okradziono konsulat”, Gazeta Współczesna, 21.06.1994 r., (dot. kradzieży tablicy z budynku konsulatu litewskiego w Sejnach)

 57. „Litewski Sejm w „Ostrej Bramie””, Gazeta Wyborcza, 20.07.1994 r., (dot. operacji „Ostra Brama”, AK, konflikt polsko-litewski)

 58. „Litwa małym braciszkiem?”, dot. sesji na Uniwersytecie Warszawskim „Wilno i kresy północno-wschodnie. Miejsce zakorzenienia kultur)

 59. „Czy Wileńszczyzna będzie przyłączona do Wilna?”, Rzeczpospolita, 20.07.1994 r., (dot. przyłączenia terenów Wileńszczyzny do Wilna)

 60. „Wileńszczyzna bez Wilna”, Kurier Poranny, 21.07.1994 r., (dot. przyłączenia terenów Wileńszczyzny do Wilna)

 61. „Mickiewicz i Mickieviczius”, Gazeta Wyborcza, 30.12.1994 r., (stosunki polsko-litewskie, Litwini w Polsce, Polacy na Litwie)

 62. „Polacy na Litwie”, Kurier Poranny, 5.02.1994 r., (kurs dla nauczycieli z Litwy w Suwałkach)

 63. „Wolność jako biznes?”, Kurier poranny, 3.02.1995 r., (rozmowa z Romualdem Mieczkowskim, redaktorem pisma „Znad Wilii”)

 64. „Obawy polityków”, Gazeta Współczesna, 1.02.1995 r., (ustawa o litewskim języku urzędowym, Litwa)

 65. „Prezydent z Kościołem”, Rzeczpospolita, 3.02.1995 r., (dot. litewskiej ustawy o zwrocie mienia kościelnego)

 66. „Uczeni wileńscy”, Kurier poranny, 30.01.1995 r., (dot. książki Joanny Kuryło-Omelianiuk pt. „Profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1803-1832”)

 67. „Polacy i Litwini”, Lilla Jakubowska, (stosunki polsko-litewskie)

 68. „Wysłannik Wilna”, 1994 r., (dot. konsula litewskiego w Sejnach Vidmantasa Povilionisa)

 69. „Szkoły lepsze niż na Litwie”, Kurier Podlaski, 29.0.1994 r., (delegacja litewskiego ministerstwa kultury w polskich szkołach)

 70. „Litwini oceniają”, Gazeta Współczesna, 29.03.1994 r., (delegacja litewskiego ministerstwa kultury w polskich szkołach)

 71. „Blin polsko-litewski”, Kurier Poranny, 20-22.05.1994 r., (stosunki polsko-litewskie)

 72. „Premier obiecuje”, Gazeta Współczesna, 21.01.1995 r., (spotkanie premiera Waldemara Pawlaka z reprezentantami Wspólnoty Litwinów w Polsce)

 73. „Czwarty plan”, Tomasz Kubaszewski, Kurier poranny, 24-26.02.1994 r., (dot. wizyty prezydenta Litwy Antanasa Brazauskasa w Polsce)

 74. „Brazauskas obiecał”, 1995 r., (dot. wizyty prezydenta Litwy Antanasa Brazauskasa w Polsce)

 75. „Jak daleko od Polaków do Litwinów”, Rzeczpospolita, 21.02.1995 r., (stosunki polsko-litewskie)

 76. „Narodowość do paszportu”, 1995 r., (dot. Sejmowej Komisji Łączności z Polakami)

 77. „Skrzydlaci przemytnicy”, Krajobrazy, (dot. przekroczeń powietrznej granicy Polski przez Litwinów)

 78. „Biskup za Marszałka”, Gazeta wyborcza, 3.04.1995 r., (dot. traktatu polsko-litewskiego)

 79. „Nie możemy siedzieć pod biało-czerwonym kloszem”, Kurier Poranny, 11.011994 r., (rozmowa z Wacławem Baranowskim, przewodniczącym Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie)

 80. „Polak – Litwin dwa bratanki”, Krajobrazy, 6.02.1994 r., (stosunki polsko-litewskie)

 81. „Niech Litwin z Polakiem zwaśniony...”, Krajobrazy, 3.04.1994 r., (stosunki polsko-litewskie)

 82. „Wspólnoty Litwinów”, Kurier Poranny, 26.04.1995 r., (dot. organizacji litewskich w Polsce)

 83. „Polacy, Litwini”, Krajobrazy, 3.05.1994 r., (konflikty polsko-litewskie)

 84. „Akt historii czy klęska”, Gazeta wyborcza, 30.04.1994 r., (dot. traktatu polsko-litewskiego)

 85. „Kochamy Litwinów”, (dot. wizyty Lecha Wałęsy w Wilnie)

 86. „Armia Krajowa z zbrodnicza?”, Kurier Poranny, 6.04.1994 r., (dot. działań Armii Krajowej na Litwie)

 87. „W cieniu historii”, Rzeczpospolita, 25.04.1994 r., (dot. wizyty Lecha Wałęsy na Litwie)

 88. „Uwagi o Litwinach w Polsce i o stosunkach polsko-litewskich”, (informacje dot. Litwinów w Polsce; szkolnictwo, kultura, religia, udział z życiu publicznym; konflikty polsko-litewskie)

 89. „W Puńsku, Sejnach, Szypliszkach, Kurier poranny, 21-23.10.1994 r., (rozmowa z Sigitem Forencewiczem, przewodniczącym zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce)

 90. „Era Zenona D.”, Lidia Ostałowska, Gazeta Wyborcza, 10-12.01.1992 r., (dot. Litwinów w Polsce)

 91. „Sejneńska mikroeuropa”, Gazeta Wyborcza, 6.02.1991 r., (rozmowa z biskupem Juliuszem Paetzem)

 92. „Wójt z Puńska”, Gazeta Wyborcza, 10.09.1991 r., (dot. pierwszych wolnych wyborów, Litwini w Polsce)

 93. „Pro Memoria”, 1993 r., (list organizacji litewskich w Polsce do premier Hanny Suchockiej, sytuacja Litwinów w Polsce)

 94. „Stowarzyszenie Litwinów w Polsce”, (żądania Stowarzyszenia Litwinów w Polsce)

 95. „W Puńsku, litewskiej stolicy’, Rzeczpospolita, 25.02.1992 r., (dot. edukacji litewskiej, Puńsk)

 96. „Jeszcze raz o pisowni nazwisk i imion”, Kurier Wileński, 12.08.1992 r., (dot. pisowni imion i nazwisk litewskich)

 97. „Z Baranowskiego na Baranauskasa”, Kurier Poranny, 1.11.1993 r., (dot. zmiany nazwisk z polskich na litewskie)

 98. „Zginęła tablica”, Joanna Hofmann, Gazeta Wyborcza, 21.06.1994 r., (dot. kradzieży tablicy z budynku konsulatu litewskiego w Sejnach)

 99. „Są pokoje, będzie konsulat”, Kurier Poranny, 29.11.1993 r., (dot. konsulatu litewskiego w Sejnach)

 100. „Dyplomatyczne Sejny”, Gazeta Współczesna, 14.11.1993 r., (dot. konsulatu litewskiego w Sejnach)

 101. „W Puńsku protestują”, Kurier Poranny, 5-9.02.1993 r., (spór wokół kościoła w Widugierach, ksiądz Ignacy Dżermejko, Litwini)

 102. „Litwini na wizji’, Rzeczpospolita, (posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych)

 103. „Problemy polsko-litewskie”, Gazeta wyborcza, 13.06.1993 r., (dot. stosunków polsko-litewskich)

 104. „Poseł z Litwinami”, Kurier Poranny, 24.11.1993 r., (dot. ustawy o mniejszościach narodowych w Polsce)

 105. „Polak i Litwin przy śledziku”, Jerzy Marks, (dot. spotkania Polaków i Litwinów)

 106. „Przełamanie bariery językowej”, Rzeczpospolita, 30.04.1994 r., (dot. otwarcia na Uniwersytecie w Wilnie filologii polskiej)

 107. „Jak Polacy Litwinom budowali ogromny do”, Krajobrazy, 6.05.1993 r., (stosunki polsko-litewskie)

 108. „Stanowisko Stowarzyszenia Litwinów w Polsce w sprawie antylitewskiej kampanii propagandowej”

 109. „Polska – Litwa: kolejna runda negocjacji”, Rzeczpospolita, 16.09.1993 r., (dot. traktatu polsko-litewskiego)

 110. „Żale polskich Litwinów”, Gazeta Wyborcza, 30.09.1991 r., (prawa Litwinów w Polsce)

 111. „Dzieci nie kochają Lenina”, Kurier podlaski, 7.10.1992 r., (dot. edukacji w języku litewskim w Polsce)

 112. „Drżyjcie przestępcy”, Kurier Poranny, 7.04.1994 r., (polsko-litewskie porozumienie o współpracy komisariatów na Litwie i w Polsce)

 113. „Coś ich ciągnie i odpycha”, Tygodnik Solidarność, 19.06.1992 r., (konflikty polsko-litewskie, Puńsk)

 114. „Normalnie po sąsiedzku...”, Tygodnik Solidarność, 10.07.1992 r., (stosunki polsko-litewskie)

 115. „Litwiaki”, Kurier Poranny, 3.04.1993 r., (dot. wsi Litwa)

 116. „Suwałki oddamy tylko za Wilno”, Krajobrazy, 4.04.1993 r., (dot. sporu wokół granicznych gmin, konflikt polsko-litewski)

 117. „”Drzazgi, marketing i piekło”, Andrzej Różalski, Gazeta Wyborcza, 8.12.1992 r., (dot. handlu przygranicznego, Polacy, Litwini)

 118. „Nie jest aż tak źle”, Kurier Poranny, 18.01.1993 r., (wizyta suwalskiego kuratora oświaty w szkołach na Litwie)

 119. „Litwini razem”, Z pogranicza, 3.12.1994 r., (dot. Utworzenia Wspólnoty Litwinów w Polsce)

 120. „Koniec konfliktu”, Gazeta Wyborcza, 7.01.1993 r., (spór wokół kościoła w Widugierach, ksiądz Ignacy Dżermejko, Litwini)

 121. „Polska to wredny, starszy brat”, Kurier Podlaski, 5-7.03.1993 r., (rozmowa z Karolem Łusinem, Litwinem z Kowna)

 122. „Rozmowy polskie latem roku 1983, czyli co pan J. M. Rymkiewicz myśli sobie”, (dot. Litwy, pogranicze polsko-litewskie)

 123. „W oczach dzieci”, Krajobrazy, 28.02.1993 r., (dot. pobytu dzieci z Polski w Alytusie na Litwie)

 124. „Zarobić na nazistach”, Krajobrazy, 28.02.1993 r., (dot. neonazistowskiego wydawnictwa na Litwie)

 125. „Miliard dla Litwinów”, Kurier podlaski, 19.05.1993 r., (dotacje państwa dla Ośrodka Kultury litewskiej w Puńsku)

 126. „Litwini otworzyli kościół”, Kurier Podlaski, 2-4.04.1993 r., (spór wokół kościoła w Widugierach, ksiądz Ignacy Dżermejko, Litwini)

 127. „Spełniona obiecanka”, Kurier Poranny, 18.03.1993 r., (dotacje państwa dla Ośrodka Kultury litewskiej w Puńsku)

 128. „Goście z Litwy”, Gazeta Wyborcza, 27.04.1993 r., (delegacja Ministerstwa Kultury Litwy w Suwałkach)

 129. „Ambasador z rana”, Tomasz Wiśniewski, Kurier Poranny, 23-25.04.1993 r., (dot. spotkania autora tekstu z ambasadorem Litwy w Sejnach, Dainiusem Juneviciusem)

 130. „”Znad Wilii” w Suwałkach”, Kurier Poranny, 29.04.1993 r., (rozmowa z Romanem Mieczkowksim i Czesławem Okinczycem, właścicielami spółki „Znad Wilii”)

 131. „Polacy, Litwini”, Krajobrazy, 28.03.1993 r., (dot. Litwinów i Mazurów, przedruk z Gazety Warszawskiej, 1857 r.)

 132. „Vitautas Landsbergis”, Krajobrazy, 28.03.1993 r., (były prezydent Litwy Vitautas Landsbergis w Polsce)

 133. „Fatalne wydarzenie”, Krajobrazy, 28.03.1993 r., (konflikt polsko-litewski, przejście graniczne w Ogrodnikach)

 134. „Na nutę litewską”, Gazeta w Krakowie, 11.05.1993 r., (IV Polsko-Litewska Sesja Muzykologiczna w Krakowie)

 135. „bójka na granicy”, Gazeta Krakowska, 26.04.1993 r., (dot. bójki pomiędzy Polakami i Litwinami, okolice przejścia granicznego w Ogrodnikach)

 136. „Litwini pobili Polaków”, Czas Krakowski, 26.04.1993 r., (dot. bójki pomiędzy Polakami i Litwinami, okolice przejścia granicznego w Ogrodnikach)

 137. „Delegacja litewskich władz oświatowych na Suwalszczyźnie”, Tygodnik Suwalski, (delegacja Ministerstwa Kultury Litwy w Suwałkach)

 138. „Litwini Suwalszczyzny”, Goniec Kresowy, nr 4/1990 r., (dot. Litwinów zamieszkujących tereny przygraniczne Polski)

 139. Po prostu, nr 3/1991 r., (dot. edukacji w języku litewskim w Polsce)

 140. „Spór o Wilno”, Po Prostu, nr 5/1991 r., (stosunki polsko-litewskie na Litwie)

 141. „Pod słupami Giedymina”, P Prostu, nr 2/1991 r., (stosunki polsko-litewskie na pograniczu Polski i Litwy)

 142. „Litwini nie gęsi”, Po Prostu, nr3/1991 r., (dot. edukacji w języku litewskim w Polsce)

 143. „Mistyk i komuniści. Rzecz o Aleksandrze Iwaszce proroku z Popiszek”, Maria Krupowies, (dot. Aleksandra Iwaszki, jasnowidza ze wsi Popiszki, Wileńszczyzna)

 144. „Podroż do korzeni sporu”, Tygodnik Solidarność, 1.11.1991 r., (dot. Polaków na Litwie, stosunki polsko-litewskie)

 145. „Polska, Litwa, co dalej?”, Krajobrazy, 9.02.1992 r., (rozmowa z konsulem Polski w Wilnie, Henrykiem Stawryłło)

 146. „Śladami „Potopu””, Przekrój, 12.09.1993 r., (dot. historycznych miejsc w „Potopie” Henryka Sienkiewicza, Litwa)

 147. „Ostatni zajazd/”, Jacek Borkowicz, (spór o ziemię, konflikt polsko-litewski)

 148. „Jak to jest z antypolonizmem”, Gazeta Wyborcza, 13.04.1995 r., (dot. środowisk polskich na Litwie)

 149. „Dyplomatyczna wiza”, Gazeta Współczesna, 24.03.1998 r., (wizyta delegacji litewskiej w Suwałkach)

 150. „Wzór dla Europy”, Rzeczpospolita, 2.04.1998 r., (prezydent Litwy, Valdas Adamkus z wizytą na Suwalszczyźnie)

 151. „Wzór dla Europy”, Rzeczpospolita, 2.04.1998 r., (prezydent Litwy, Valdas Adamkus z wizytą na Suwalszczyźnie)

 152. „Jak odrodziła się Litwa”, Jacek Buraczewski, (dot. proklamacji niepodległości Litwy w 1918 roku)

 153. „Valdas Adamkus w Suwalskiem”, Krajobrazy, (prezydent Litwy, Valdas Adamkus z wizytą na Suwalszczyźnie)

 154. „Historia Litwy dla Litwinów”, Rzeczpospolita, 21.05.1998 r., (dot. podręcznika do nauki historii Litwy „Lietuvos istorija”)

 155. „Gimnastyka umysłu”, Nasze Krajobrazy, 9.06.1998 r., (dot. edukacji w języku litewskim w Polsce)

 156. „Puńsk chce do Suwał”, Nasze Krajobrazy, 28.06.1998 r., (dążenie gminy Puńsk do powiatu suwalskiego)

 157. „Litewskie święto”, Kurier Poranny, 12.03.1998 r., (dot. uroczystości obchodów 8. rocznicy proklamowania niepodległości Litwy)

 158. „Największe zagrożenie – nowy podział administracyjny „, Kurier Poranny, 11.07.1998 r., (wizyta delegacji litewskich Polaków w Suwałkach)

 159. „Polak w Wilnie, Litwin w Puńsku”, Gazeta Współczesna, 13.07.1998 r., (nowy podział administracyjny na Litwie)

 160. „Wakacyjna nauka polskości”, Gazeta Współczesna, 13.07.1998 r., (wizyta polonii litewskiej w Polsce)

 161. „VII Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku”, Rzeczpospolita, 3.08.1998 r.

 162. „Teatry w skansenie”, Gazeta Wyborcza, 3.08.1998 r., (VII Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku)

 163. „Wilno czasów obecnych, Zdzisław Siemaszko, (dot. Wilna, przemian, stan obecny)

 164. „Tłumacz niepotrzebny” Krajobrazy, 29.06.1997 r., (wizyta prezydenta Litwy Algirdasa Brazauskasa w Polsce)

 165. „Sporna godzina modlitw”, Kurier poranny, 29.03.1997 r., (spór wokół godziny mszy litewskiej w Bazylice w Sejnach)

 166. „W drewnianym domku”, Kurier podlaski, 18.12.1995 r., (dot. Domu Kultury litewskiej w Puńsku)

 167. „O odmienności, tolerancji i pieniądzach”, Gazeta Współczesna, (spotkanie mniejszości narodowych w Puńsku)

 168. „Mały domek wielki duchem”, Tadeusz Moćkun, Kurier Podlaski, 6.12.1995 r., (dot. Domu Kultury litewskiej w Puńsku)

 169. „Koncert, biskupi i medale”, Kurier Poranny, 26.06.1997 r., (obchody 400.lecia Puńska)

 170. „Gdzie Polacy są mniejszością”, Rzeczpospolita, 12.10.1998 r., (dot. gminy Puńsk, stosunek liczbowy Polaków i Litwinów)

 171. „Memlpomena na klepisku”, Gazeta Współczesna, 4.08.1998 r., (VII Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku)

 172. „Młodzi, zdolni w Puńsku”, Gazeta Współczesna, 11.08.1998 r., (plener dla wybitnie uzdolnionej młodzieży w Puńsku; „Spotkania na Wschodnich Kresach Rzeczypospolitej”)

 173. „Geniusze na kresach”, Kurier Poranny, 11.08.1998 r., (plener dla wybitnie uzdolnionej młodzieży w Puńsku; „Spotkania na Wschodnich Kresach Rzeczypospolitej”)

 174. „Wszędzie ich pełno” Gazeta Współczesna, 24.08.1998 r., (plener dla wybitnie uzdolnionej młodzieży w Puńsku; „Spotkania na Wschodnich Kresach Rzeczypospolitej”)

 175. „Wybitni na kresach”, Kurier Poranny, 24.08.1998 r, (plener dla wybitnie uzdolnionej młodzieży w Puńsku; „Spotkania na Wschodnich Kresach Rzeczypospolitej”)

 176. „Talenty w Puńsku”, Gazeta Wyborcza, 22-23.08.1998 r., (plener dla wybitnie uzdolnionej młodzieży w Puńsku; „Spotkania na Wschodnich Kresach Rzeczypospolitej”)

 177. „Śniadanie z Miłoszem”, Kurier Poranny, 10.10.1998 r., (spotkanie prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa z Czesławem Miłoszem, Warszawa)

 178. „Przyszłość należy do nowych pokoleń”, Kurier Poranny, 6.11.1998 r., (rozmowa z Antonim Jankowskim, kuratorem mieszkającym na Litwie)

 179. „Ukrzyżować księdza”, (dot. sporu wokół litewskiej mszy w Bazylice w Sejnach, ksiądz proboszcz Kazimierz Gacki)

 180. „Poniżanie Litwinów”, Gazeta Wyborcza, 19.12.1995 r., (dot. sporu wokół litewskiej mszy w Bazylice w Sejnach, ksiądz proboszcz Kazimierz Gacki)

 181. „Obok Świętej Agaty”, Kurier Poranny 20.06.1998 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 182. „Brak litewskich podręczników”, Gazeta Wyborcza, 2.09.1998 r., (dot. nauczania w języku Litewskim)

 183. „Jagiełło z Litwinami”, Gazeta Współczesna, 26.06.1995r., (seminarium na Wigrach, „Kultura Litwinów w Polsce – perspektywy i zagrożenia”)

 184. „Wiejska tradycja”, Gazeta Współczesna, 4.08.1998 r., (VII Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku)

 185. „Będzie pomnik”, Nasze Krajobrazy, 17.05.1998 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 186. „Gest w stronę mniejszości”, Kurier Poranny, 1.04.1998 r., (wizyta prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa na Suwalszczyźnie)

 187. „Pomnik biskupa”, Kurier Poranny, 17.01.1997 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 188. „Jest coraz lepiej”, Gazeta Współczesna, 2.04.1998 r., (wizyta prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa na Suwalszczyźnie)

 189. „Dyplomatyczne paux-pas”, Nasze Krajobrazy, 12.04.1998 r., (wizyta prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa na Suwalszczyźnie)

 190. „Wyjechał z krajką i włócznią”, Kurier Poranny, 2.04.1998 r., (wizyta prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa na Suwalszczyźnie)

 191. „Senator wie”, Nasze Krajobrazy, 5.07.1998 r., (dot. senatora Zygmunta Roplewskiego, sytuacja Litwinów)

 192. „Melpomena na klepisku”, Gazeta Wyborcza, 3.08.1998 r., (VII Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku)

 193. „Lęk przed progiem”, Gazeta Wyborcza, 3.09.1998 r., (dot. wyborów samorządowych, mniejszość litewska)

 194. „Litwini wystartują sami”, Kurier poranny, 7.09.1998 r., (udział Litwinów w wyborach samorządowych)

 195. „Puńsk dał początek”, Nasze Krajobrazy, 22.09.1998 r., (dot. Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej)

 196. „Koniec sporu”, Gazeta Wyborcza, 17.01.1997 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 197. „Nowe pomniki na litewskich mogiłach”, Gazeta Wyborcza, 15-16.11.1997 r., (dot. grobów litewskich żołnierzy poległych w 1920 roku)

 198. „Trudny wybór Puńska”, Nasze Krajobrazy, 5.04.1998 r., (dot. przynależności gminy Puńsk do powiatu suwalskiego)

 199. „Mniejszość oceni media”, Kurier Poranny, 19.11.1997 r., (dot. spotkania mniejszości narodowych w Puńsku)

 200. „Hasłem naszym będzie zgoda”, Gazeta Wyborcza, 2.04.1998 r., (wizyta prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa na Suwalszczyźnie)

 201. „Samodzielni Litwini”, Nasze Krajobrazy, 22.09.1998 r., (udział Litwinów w wyborach samorządowych)

 202. „Wojewoda z Litwinami”, Gazeta Wyborcza, 13.03.1998 r., (dot. likwidacji szkoły rolniczej w Puńsku)

 203. „Premier dołożył”, Kurier Poranny, 23.09.1997 r., (dot. dotacji państwa na Dom Kultury Litewskiej w Puńsku)

 204. „Kosztowne końcówki”, Kurier Poranny, 22.04.1997 r., (dot. pisowni nazwisk litewskich)

 205. „Serafin i ultimatum”, Gazeta Wyborcza, 1.03.1996 r., (dot. walk na granicy polsko-litewskiej w 1938 roku, Korpus Ochrony Pogranicza)

 206. „Litwini zdobyli dwa mandaty”, Gazeta Wyborcza, 13.10.1998 r., (udział Litwinów w wyborach samorządowych)

 207. „Święto Litwy w Sejnach” Nasze Krajobrazy, 1.03.1998 r., (obchody 80. rocznicy proklamacji niepodległości Litwy 16.02.1918 r.)

 208. „Miejsce dla biskupa”, Gazeta Wyborcza, 24-25.06.1995 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 209. „Trzy kolory”, Przegląd Sejneński, nr 6/1996 r., (dot. kradzieży flagi litewskiej z budynku konsulatu Litwy w Sejnach)

 210. „Strażnica zamiast ośrodka zdrowia”, Kurier Poranny, 17.11.1998 r., (konflikt polsko-litewski wokół strażnicy w Puńsku)

 211. „Pogranicze niepokoju”, Kurier Poranny, 26-28.01.996 t., (konflikty polsko-litewskie, stosunki polsko-litewskie)

 212. „Kto nie lub Litwinów?”, Kurier Podlaski, 15.01.1996 r. (dot. zachlapania farbą tablicy na konsulacie Litwy w Sejnach)

 213. „Sąsiad nie lubi sąsiada”, Gazeta Wyborcza, 23.01.1996 r., (dot. konfliktów polsko-litewskich)

 214. „Komu przeszkadza konsulat?”, Gazeta Współczesna, 31.10.1995 r., (dot. dewastacji budynku konsulatu Litwy w Sejnach)

 215. „Prywatne sądy ministra”, Rzeczpospolita, 31.01.1997 r., (dot. oświadczenia litewskiego ministra oświaty, Zigmasa Zineviciusa)

 216. „Winien tłumacz”, Rzeczpospolita, 5.01.1997 r., (dot. oświadczenia litewskiego ministra oświaty, Zigmasa Zineviciusa)

 217. „Ten minister szkodzi Litwie”, Gazeta Wyborcza, 2.01.1997 ., (rozmowa z polskim posłem do parlamentu litewskiego, Arturem Płoksztą)

 218. „Litewski poseł oskarża polskiego konsula”, (konflikt pomiędzy posłem litewskim, a polskim konsulem na Litwie)

 219. „My i nasi sąsiedzi”, Gazeta Współczesna, 6.01.1997 r., (dot. sąsiedztwa polsko-litewskiego)

 220. „W ojczyźnie Mickieviciusa”, Życie, 9.01.1997 r., (stosunki polsko-litewskie)

 221. „co Litwini pisali”, Rzeczpospolita, 3.02.1997 r., (dot. antologii literatury o Litwie pt. „Litwo, nasza matko miła...”)

 222. „Landsbergis o Polakach”, Kurier Poranny, 28.01.1997 r., (rozmowa z przewodniczącym litewskiego sejmu, Vytautasem Landsbergisem)

 223. „Rozmowy nad Niemnem”, Gazeta Wyborcza, 15-16.02.1997 r., (wizyta premiera Włodzimierza Cimoszewicza w Alytusie na Litwie)

 224. „Granitowe mogiły”, Kurier Poranny, 15.11.1997 r., (dot. grobów litewskich żołnierzy poległych w 1920 roku)

 225. „Wyświęcone pomniki”, Kurier Poranny, 17.11.1997 r., (dot. grobów litewskich żołnierzy poległych w 1920 roku)

 226. „Pamięci żołnierzy litewskich”, Krajobrazy, 23.11.1997 r., (dot. grobów litewskich żołnierzy poległych w 1920 roku)

 227. „Twórcza mafia”, Gazeta Współczesna, 28.11.1997 r., (rozmowa z Romualdem Mieczkowskiem, redaktorem czasopisma „Znad Wilii”)

 228. „Lenkai domisi Lietuvos pokariu”, (język litewski)

 229. „Wymiana mniejszości”, Krajobrazy, 5.12.1997 r., (powojenne ruchy migracyjne, pogranicze polsko-litewskie)

 230. „Puńscy rolnicy dają przykład”, Nasze Krajobrazy, 15.02.1998 r., (dot. Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej, )

 231. „Sejny”, Krajobrazy, 22.02.1998 r., (obchody 80. rocznicy proklamacji niepodległości Litwy 16.02.1918 r.)

 232. „Wileńska edukacja”, Gazeta współczesna, 21.11.1997 r., (dot. edukacji dla Polaków na Litwie)

 233. „Nowe spojrzenie na stosunki polsko-litewskie”, Włodzimierz Kowalski, Krajobrazy, (dot. książki Piotra Łossowskiego pt. „Stosunki polsko-litewskie 1921-1939”)

 234. „Akt ogłoszenia niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 r.”

 235. „Chcemy żyć normalnie”, Gazeta Współczesna, 28.02.1997 r., (rozmowa z Adamem Błaszkiewiczem, przewodniczącym Rady Programowej Kongresu Polaków Litwy)

 236. „Sąsiedzi dalecy i bliscy”, Rzeczpospolita, 6-7.09.1997 r., (konferencja w Wilnie z udziałem przedstawicieli 12 państw Europy Środkowowschodniej)

 237. „Nie wystarczą pieniądze od premiera”, Gazeta Współczesna, 24.09.1997 r., (dot. Domu Kultury Litewskiej w Puńsku)

 238. „Mądre spojrzenie w przeszłość”, Kurier Poranny, 21.06.1997 r., (dot. konkursu historycznego pt. „Polska codzienność 1945-50”)

 239. „Powrót do przyszłość”, Rzeczpospolita, 27.06.1997 r., (dot. utworzenia polsko-litewskiego Zgromadzenia Poselskiego)

 240. „Statys w Poniewieżu”, Rzeczpospolita, 8.10.1996 r., (Dni Statysa, wystawy litewskiego malarza, Statysa Eidrigeviciusa)

 241. „Chodził sobie po Wilnie ambasador Widacki”, Rzeczpospolita, 31.08.-1.09.1996 r., (dot. ambasadora polskiego na Litwie, Jana Widackiego)

 242. „Awantura w polskim domu”, Gazeta Wyborcza, 15.04.1996 r., (dot. Polaków mieszkających na Litwie)

 243. „Deklaracje i konkrety”, Gazeta Współczesna, 16.09.1997 r., (rozmowa z Wojciechem Wróblewskim, dyrektorem Instytutu Polskiego w Wilnie)

 244. „W Wilnie deklaracje, w Sejnach samo życie”, Gazeta Wyborcza, 8.09.1997 r., (dot. Stowarzyszenia Litwinów w Polsce)

 245. „Spadkobiercy polskich tradycji?”, Gazeta współczesna, 1.08.1997 r., (dot. życia Polaków na Litwie)

 246. „Różnice i podobieństwa”, Kurier Poranny, 27.06.1997 r., (spotkania twórców kultury polskiej i litewskiej na Wigrach)

 247. „Trzy lata po traktacie”, Rzeczpospolita, 23.04.1997 r., (dot. mniejszości litewskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Litwie)

 248. „Puńsk”, Krajobrazy, 10.12.1995 r., (historia i stan obecny Puńska)

 249. „Pat”, Krajobrazy, 29.06.1997 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 250. „Edukacja po Litewsku”, Gazeta Współczesna, 5.02.1997 r., (dot. edukacji w języku litewskim)

 251. „Minister sieje strach”, Kurier Poranny, 3.01.1997 r., (dot. edukacji na Wileńszczyźnie)

 252. „Czterdzieści lat minęło”, Gazeta Współczesna, 3.09.1997 r., (40 lat istnienia Stowarzyszenia Litwinów w Polsce)

 253. „Zjazd Litwinów”, Kurier Podlaski, 5.12.1995 r., (dot. zjazdu Wspólnoty Litwinów w Puńsku)

 254. „Polska bieda na Litwie”, Fakty, 6.03.1997 r., (dot. Polaków żyjących na Litwie)

 255. „O Polakach na Litwie”, Gazeta Wyborcza, 15-16.03.1997 r., (dot. sytuacji Polaków żyjących na Litwie)

 256. „Chcą zmienić nazwiska Polakom”, Gazeta Współczesna, 17.03.1997 r., (dot. Polaków żyjących na Litwie, polskie nazwiska)

 257. „Pomoc rodakom na Litwie”, Rzeczpospolita, 15-16.02.1997 r., (dot. akcji charytatywnej, pomoc dla Polaków mieszkających na Litwie)

 258. „Polska bieda na Litwie”, Życie, 11.02.1997 r., (dot. sytuacji Polaków żyjących na Litwie)

 259. „Szkoła litewska”, (dot. liceum litewskiego w Puńsku)

 260. „Religie”, Krajobrazy, 22.10.1995 r., (dot. sporu wokół litewskiej mszy, Bazylika w Sejnach)

 261. „Nie chcę żyć w rezerwacie”, Gazeta Wyborcza, 21.10.1996 r., (III Spotkanie Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 262. „Przewrażliwieni Litwini?”, Kurier Podlaski, 23-24.09.1995 r., (dot. przemówienia Lecha Wałęsy podczas odsłonięcia pomnika Poległych i Pomordowanych na Wschodzie)

 263. „Radni za konsulatem”, Kurier Podlaski, 19.02.1996 r., (dot. dewastacji budynku konsulatu Litwy w Sejnach)

 264. „Spotkanie mniejszość”, Gazeta Wyborcza, 27.11.1995 r., (Spotkanie Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 265. „Jak w Warszawie – tak w Wilnie”, Gazeta Współczesna, 6.12.1995 r., (dot. mszy w języku polskim w katedrze w Wilnie)

 266. „Litwini protestują”, Rzeczpospolita, 7.11.1995 r., (dot. sporów polsko-litewskich)

 267. „Puńsk i Dubienniki nagrodzone”, Gazeta Współczesna, 31.10.1995 r., (nagroda dla zespołu etnograficznego z Puńska na konkursie „Dziecko w folklorze – ocalić korzenie ojców”)

 268. „Program litewskojęzyczny”, Gazeta Wyborcza,1995 r., (dot. litewskojęzycznego programu w telewizji regionalnej)

 269. „Sprawy do załatwienia”, Rzeczpospolita, 25.10.1995 r., (stosunki polsko-litewskie, traktat polsko-litewski)

 270. „Polskie dzieci w litewskich szkołach, Gazeta Współczesna, 10.11.1995 r., (dot. edukacji polskich dzieci na Litwie)

 271. ‘Dom niezbędny’, Kurier Poranny, 4.11.1996 r., (dot. budowy Domu Kultury Litewskiej w Puńsku)

 272. „Uczcić biskupa”, Kurier poranny, 7.08.1996 r., (dot. zmiany nazw ulic w Sejnach)

 273. „Polski pozytywizm na Litwie”, Gazeta Wyborcza, 25.10.1995 r., (rozmowa z Czesławem Okińczycem, współzałożycielem Związku Polaków na Litwie)

 274. „My i nasi sąsiedzi”, Gazeta Współczesna, 2.02.1996 r., (dot. sąsiedztwa Polaków i Litwinów)

 275. „Powrót do Ostrej Bramy”, Gazeta Wyborcza, 20.11.1995 r., (żołnierze AK z Polski i Litwy w Ostrej Bramie)

 276. „Nasza litewska szkoła”, Kurier Poranny, 11.07.1995 r., (40. lat istnienia litewskiego liceum w Puńsku)

 277. „Sejny”, Krajobrazy, 17.03.1996 r., (spotkanie władz Sejn z przedstawicielami mniejszości Litewskiej)

 278. „Kolekcjoner litewskich flag?”, Kurier Poranny, 11.04.1996 r., (dot. kradzieży litewskiej flagi z budynku konsulatu Litwy w Sejnach)

 279. „Prawda nie jest lubiana ani na wschodzie, ani na zachodzie”, Krajobrazy, (rozmowa z Vidmantasem Povilionisem, konsulem Litwy w Sejnach)

 280. „Będzie pomnik biskupa”, Kurier Poranny, 8.05.1996 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 281. „Ziemia dla cudzoziemców”, Rzeczpospolita, 20.03.1996 r., (poprawka w konstytucji Litwy, pozwalająca cudzoziemcom kupować ziemię)

 282. „Teatr na klepisku”, Kurier Poranny, 16.07.1996 r., (dot. festiwalu teatrów stodolanych w Puńsku)

 283. „Polacy chcą mszy św. Po polsku”, Rzeczpospolita, 26.06.1996 r.,(dot. żądań Polaków na Litwie dotyczących mszy polskiej w katedrze w Wilnie)

 284. „Fonologia litewskiej gwary sejneńskiej”, Michał Hasiuk, Poznań 1978 r.

 285. „Polska Litwę nie dość ceni”, Gazeta Wyborcza, 5.03.1996 r., (dot. promowania polskiej kultury na Wschodzie)

 286. „Są siły, które chcą nas skłócić”, Gazeta Współczesna, 14.06.1996 r., (spory pomiędzy Polakami na Litwie a władzami Litwy)

 287. „Język zostanie”, Gazet Wyborcza, 27.06.1996 r., (dot. szkół polskich na Litwie)

 288. „Polskie kłopoty na Litwie”, Gazeta wyborcza, 6.04.1994 r., (dot. Polaków mieszkających na Litwie)

 289. „Przyjaźń warunkowa”, Gazeta Wyborcza, 18.01.1994 r., (dot. Polaków żyjących na Litwie)

 290. „Pomniki powinny łączyć”, Krajobrazy, 22.10.1995 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 291. „Zawiniły władze Sejn”, Nasze Krajobrazy, 8.11.1998 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 292. „Konsulat bez ochrony”, Kurier Poranny, 28.10.1995 r., (dot. dewastacji budynku konsulatu Litwy w Sejnach)

 293. „Żale wylano, problemy pozostały”, 27.11.1995 r., (dot. spotkania mniejszości narodowych w Puńsku)

 294. „Tłumacza nie było”, Gazeta Wyborcza, 2.06.1997 r., (wizyta Algirdasa Brazauskasa, prezydenta Litwy na Sejneńszczyźnie)

 295. „Absurdalne spory”, Krajobrazy, 24.09.1995 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach; konflikty polsko-litewskie)

 296. „Radni są urażeni”, Gazet Wyborcza, 16.11.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku)

 297. „Wileńskie „Kaziuki”, Rzeczpospolita, 4.03.1996 r., (dot. wileńskiego jarmarku św. Kazimierza)

 298. „Jarmark Kaziuka”, (dot. wileńskiego jarmarku św. Kazimierza)

 299. „Czas na politykę”, Gazeta Współczesna, 27.03.1996 r., (VI Zjazd Związku Polaków na Litwie)

 300. „Litwini świętowali”, Gazeta Wyborcza, 12.08.1996 r., (dot. obchodów 6. rocznicy proklamowania przez Litwę niepodległości)

 301. „Polak – Litwin dwa bratanki?”, Kurier Podlaski, 23.01.1996 r., (dot. stosunków polsko-litewskich)

 302. „Stosunki bez napięć”, Kurier Poranny, 24.01.1996 r., (stosunki polsko-litewskie)

 303. „Litwini chcą instruktora”, Kurier Poranny, 5.07.1996 r., (dot. Gminnego Ośrodka Kultury w Sejnach, instruktor ds. kultury litewskiej)

 304. „Kwaśniewski w Ostrej Bramie”, Gazeta wyborcza, 5.03.1996 r., (dot. wizyty Aleksandra Kwaśniewskiego na Litwie)

 305. „Prezydent Litwy nie poprze Polaków”, Rzeczpospolita, 1105.1996 r., dot. ustawy o rozszerzeniu granic Wilna)

 306. „Prasowe pomosty”, Gazeta Współczesna, 24.11.1995 r., (dot. Wydawnictw mniejszości narodowych w Polsce)

 307. „Litwini mają pretensje do biskupa”, Gazeta wyborcza, 16.08.1995 r., (dot. sporu wokół litewskiej mszy, bazylika w Sejnach, ks. Kazimierz Gacki)

 308. „O zagrożeniach mniejszości litewskiej”, Kurier Poranny, 26.08.1995 r., (konferencja na Wigrach poświęcona zagrożeniom kultury mniejszości litewskiej w Polsce)

 309. „Hańba dla miasta”, Kurier Poranny, 28.10.1995 r., (dot. dewastacji budynku konsulatu Litwy w Sejnach)

 310. „Polscy Litwini u prezydenta”, Gazeta Wyborcza, 6.03.1996 r., (przedstawiciele Litwinów z Puńska na spotkaniu z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim)

 311. „Przesuwanie akcentów”, Kurier Poranny, 27.11.1996 r., (rozmowa z Eufemią Teichmann, ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie)

 312. „Przyjaźń domaga się zmian”, Rzeczpospolita, 2.04.1997 r., (Sejmowa Komisja Łączności z Polakami na Granicą; spotkanie na Wigrach)

 313. „Egzamin z trudnego języka”, (dot. Polaków mieszkających na Litwie)

 314. „Klasyka pod strzechą”, Gazeta Wyborcza, 12.07.1999 r., (dot. VIII Festiwalu Teatrów Stodolanych w Puńsku)

 315. „Wydarzenia”, Krajobrazy, 25.11.1998 r., (dot. III Sesji Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego)

 316. „Puńsk walczy”, Nasze Krajobrazy, 24.11.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku)

 317. „Litwin starosta”, Nasze Krajobrazy, 24.11.1998 r., (wice starosta Puńska, Litwin Romuald Witkowski)

 318. „Litwa – sąsiad z zasadami”, Gazeta Współczesna, 27.11.1998 r., (dot. kontaktów polsko-litewskich)

 319. „Rada będzie skarżyć wojewodę”, Kurier Poranny, 21.11.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku)

 320. „Rada znów działa”, Gazeta Wyborcza, 21-22.11.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku)

 321. „Litwini w Puńsku protestują przeciw strażnicy”, Rzeczpospolita, 15.11.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku)

 322. „Bitwy o pomniki i pamięć?, Sławomir Łoziński, Opcje, nr 1/1997, (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 323. „Puńsk przeciwko strażnicy”, Rzeczpospolita, 18.11.1998 ., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku)

 324. „Litwini chcą klasy”, Gazeta Wyborcza, 27.05.1999 r., (dot. edukacji w języku litewskim w Sejnach)

 325. „Po białorusku i litewsku”, Gazeta Współczesna, 14.05.1999 r., (matury w języku litewskim i białoruskim)

 326. „Litwini: czujemy się jak dziwacy”, Kurier Poranny, 28.05.1999 r., (spotkanie Litwinów z Suwalszczyzny z członkami komisji mniejszości narodowych)

 327. „Pomnik na wiosnę”, Gazeta wyborcza, 30.10.1998 ., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 328. „Puńsk”, Gazeta Współczesna, 8.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku)

 329. „Rzecznik chce poznać problemy”, Kurier Poranny, 14.01.1998 r., (rzecznik praw obywatelskich, Adam Zieliński na Sejneńszczyźnie, problemy mniejszości litewskiej)

 330. „Waga sprawy jest zbyt duża”, Kurier Poranny, 31.08.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku)

 331. „Powstaną nowe koła”, Gazeta Wyborcza, 16.08.1999 r., (dot. Stowarzyszenia Młodzieży Litewskiej w Polsce)

 332. „Dobre słowo i obietnice”, Gazeta Współczesna, 4.05.1999 r., (wizyta litewskich posłów w Puńsku i Sejnach)

 333. „Nominacja dla Puńska”, Gazeta Współczesna, 21.01.1999 r., (nominacja dla Domu Spotkań, Tradycji i Sąsiedztwa z Puńska do nagrody w konkursie „Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłość”)

 334. „Z myślą o kulturze”, Gazeta Współczesna, 11.02.1999 r., (dot. budowy Domu Litewskiego w Sejnach)

 335. „Puńsk”, Krajobrazy, 17.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 336. „Pogranicznicy weszli do przychodni”, Gazeta Współczesna, 15.01.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 337. „Fakt dokonany”, Kurier Poranny, 15.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 338. „Pogranicznicy w Puńsku”, Gazeta Wyborcza, 16-17.01.1999 ., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 339. „Naruszanie kruchej tkanki”, Gazeta Wyborcza, 19.01.1999 r., (rzecznik praw obywatelskich, Adam Zieliński na Sejneńszczyźnie, problemy mniejszości litewskiej)

 340. „Nowe miejsce strażnicy”, Gazeta Współczesna, 30.08.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 341. „Plan bez strażnicy”, Gazeta Wyborcza, 26.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 342. „Przeprowadzka konsulatu”, Gazeta Wyborcza, 27.01.1999 r., (dot. Domu Litewskiego w Sejnach, konsulat Litwy w Sejnach)

 343. „Strażnica raz jeszcze”, Krajobrazy, 31.01.1999r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 344. „Mała ojczyzna”, Nasze Krajobrazy, 7.02.1999 r., (nominacja dla Domu Spotkań, Tradycji i Sąsiedztwa z Puńska do nagrody w konkursie „Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłość”)

 345. „Litwa”, Gazeta Wyborcza, 2.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 346. „Puńska sprawa”, Kurier Poranny, 2.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 347. „Oskarżają o polonizację”, Rzeczpospolita, 2.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 348. „Wolą przemyt?”, Gazeta Współczesna, 2.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 349. „Rusza Dom Litewski”, Krajobrazy, 7.02.1999 r., (dot. Domu Litewskiego w Sejnach)

 350. „Miejsce spotkań”, Gazeta Wyborcza, 15.02.1999 r., (dot. Domu Litewskiego w Sejnach)

 351. „Ośrodek w sądzie”, Gazeta Współczesna, 4.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 352. „Bezpieczni Litwini’, Gazet Współczesna, 4.02.1999 r., (dot. Domu Litewskiego w Sejnach, konsulat Litwy w Sejnach)

 353. „Koniec sporu o strażnicę?”, Gazeta Wyborcza, 5.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 354. „Obawy o proporcje?”, Gazeta Współczesna, 5.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 355. „Zgodnie z traktatem”, Kurier Poranny, 5.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 356. „Puńsk”, Krajobrazy, dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 357. „Litewskie liceum”, Okolica, 23.11.2001 r., (dot. liceum litewskiego w Puńsku)

 358. „Stodołą, czyli teatr”, Gazeta Wyborcza, 14.08.1999 r., (VIII Festiwal Teatrów Stodolanych)

 359. „Sprzeciw rzecznika”, Gazeta Wyborcza, 8.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 360. „Skandale w Sejnach”, Nasze Krajobrazy. 3.01.1999 r., (dot. konfliktów polsko-litewskich w Sejnach)

 361. „Saskidrys znaczy zlot”, Gazeta Wyborcza, 29.06.1999 r., (festiwal kultury litewskiej nad jeziorem Saskidrys, w Klejwach)

 362. „Nam nie chodzi o politykę”, Gazeta Wyborcza, (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 363. „Nowe szkoły litewskie”, Gazeta Wyborcza, 24.03.1999 r., (dot. szkół litewskich w regionie)

 364. „Święto Litewskich Teatrów Dziecięcych”, Nasze Krajobrazy, 14.03.1999 r., (VIII Festiwal Litewskich Teatrów Dziecięcych w Puńsku)

 365. „Mniejszości w federacji?”, Gazeta Wyborcza, 16.11.1998 r., (V Przegląd Zespołów Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 366. „W Suwałkach po litewsku?”, Gazeta Współczesna, 25.11.1998 r., (polsko-litewska umowa o współpracy w oświacie)

 367. „Mniejszości o mediach lokalnych”, Gazeta Wyborcza, 24.11.1997 r., (spotkanie mniejszości narodowych w Puńsku)

 368. „Byłem, widziałem, ocenię”, Gazeta Współczesna, 19.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 369. „Brak nauczycieli, podręczników i pieniędzy”, Gazeta Współczesna, 18.04.1996 r., (sytuacja edukacji litewskiej na Suwalszczyźnie)

 370. „Decyzje wkrótce”, Kurier Poranny, 13.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 371. „Utrzymać tożsamość narodowa”, (dot. Wspólnoty Litwinów w Polsce)

 372. „Wicestarosta z mniejszości”, Gazeta Wyborcza, 14-15.11.1998 r., (Litwin, były wice starosta Puńska, Romuald Witkowski, został szefem wydawnictwa Ausra)

 373. „Nowe władze”, Gazeta Współczesna, 7.12.1998 r., (III Zjazd Wspólnoty Litwinów w Polsce)

 374. „Wice starostą będzie Litwin”, Gazeta Wyborcza, 7-8.11.1998 r., (Litwin, Piotr Alszko, przewodniczącym Rady Powiatu)

 375. „Wspólne problemy, wspólne rozwiązania”, Gazeta Wyborcza, 29.12.1997 r., (rada polsko-litewska z inicjatywy Krzysztofa Czyżewskiego, konflikty polsko-litewskie)

 376. „List otwarty Litwinów”, Gazeta Wyborcza, 7.03.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 377. „Będą pisać za granicę”, Gazeta Wyborcza, 30.11.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 378. „Słonie w składzie porcelany”, Krajobrazy, (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 379. „Zieliński u mniejszości”, Gazeta Współczesna, 20.01.1999 r., (rzecznik praw obywatelskich, Adam Zieliński na Sejneńszczyźnie, problemy mniejszości litewskiej)

 380. „Obawy puńskich Litwinów”, Kurier Poranny, 19.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 381. „Fałszywy obraz przemytnika”, Gazeta Współczesna, 7.08.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 382. „Zmiana warty”, Gazeta Współczesna, 15.11.1999 r., (dot. XIV Zjazdu Stowarzyszenia Litwinów)

 383. „Strażnica, jak kij w mrowisko”, Gazeta Współczesna, 27.11.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 384. „Prezydent nie pomoże”, Gazeta Wyborcza, 23.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 385. „Syreny nie wyły, dzwony nie biły”, Gazeta Wyborcza, 16.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 386. „Puńsk badany”, Kurier Poranny, 17.12.1998 r., (plany dot. wstąpienia Polski i Litwy do Unii Europejskiej i NATO)

 387. „Puńsk pikietuje strażnicę”, Rzeczpospolita, 17.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 388. „Zabiją dzwony”, Gazeta współczesna, 14.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 389. „Blokada ośrodka bez użycia przemocy”, Kurier poranny, 15.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 390. „Może mają rację, ale...”, Kurier Poranny, 16.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 391. „Protest z ochotniczą syreną”, Gazeta współczesna, 16.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 392. „Relanium dla Puńszczan”, Nasze Krajobrazy, 10.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 393. „Minister nie pomoże”, Gazeta Współczesna, 7.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 394. „I dekret nie pomoże”, Nasze Krajobrazy, 6.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 395. „Racje stanu czy mniejszości”, Krajobrazy, 7.12.1998 r., (historia strażnicy granicznej w Puńsku)

 396. „Jak stary rower za stodołą”, Gazeta Współczesna, (wsparcie Jerzego Giedroycia dla Litwinów w konflikcie wokół strażnicy w Puńsku)

 397. „Strażnica do NSA”, Gazeta Współczesna, 9.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 398. „Puńska racja stanu”, Kurier Poranny, 9.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna)

 399. „Tkanka może być zniszczona”, (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 400. „Nowe władze Wspólnoty Litwinów”, Gazeta Wyborcza,8.12.1998 r., (dot. zjazdu Rady Wspólnoty Litwinów)

 401. „RPO na Suwalszczyźnie”, Gazeta Współczesna, 18.01.1999 r., (rzecznik praw obywatelskich, Adam Zieliński na Sejneńszczyźnie, problemy mniejszości litewskiej)

 402. „Sąd i rzecznik”, Gazeta Współczesna, 18.01.1999 r., (rzecznik praw obywatelskich, Adam Zieliński na Sejneńszczyźnie, problemy mniejszości litewskiej; dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 403. „Wójt i komendant na niespokojnej granicy”, Rzeczpospolita, 18.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 404. „Pogranicznicy w Puńsku”, Gazeta Wyborcza, 15.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 405. „Kwaśniewski zawiódł”, Gazeta Współczesna, 28.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 406. „Cień nadziei”, Gazeta Wyborcza, 8.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 407. „Spór o strażnicę”, Życie, 15.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 408. „Z królem i Landsbergisem”, Gazeta Wyborcza, 13-14.02.1999 r., (dot. Domu Litewskiego w Sejnach)

 409. „Za litewskie pieniądze”, Kurier Poranny, 15.02.1999 r., (dot. Domu Litewskiego w Sejnach)

 410. „30 „rozrzedzi” 800”, Gazeta Współczesna, 23.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 411. „Szczególnie zagrożony odcinek granicy”, Kurier Poranny, 15.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 412. „Sprzeciw rzecznika”, Gazeta Wyborcza, 8.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 413. „Marsz odwołany”, Gazeta wyborcza, 9.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 414. „Stara plebania”, Gazeta Wyborcza, 9.02.1999 r., (projekt „Stara plebania” z Puńska, jako jeden z najlepszych w konkursie ”Małe ojczyzny – Tradycja dla przyszłości)

 415. „Strażnic w ośrodku”, Gazeta Wyborcza, 6-7.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 416. „Legislacyjny bubel”, Nasz Dziennik, 2-3.06.2001 r., (dot. ustawy o mniejszościach narodowych)

 417. „Apele i msza w Puńsku”, Gazeta Współczesna, 14.01.2000 r., (obchody 9. rocznicy radzieckiej interwencji w Wilnie)

 418. „Nasi zakładnicy”, Gazeta Wyborcza, 25.05.2000 r., (konflikty polsko-litewskie w Puńsku)

 419. „Strażnica zostaje w Puńsku”, Gazeta Wyborcza, 6-7.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 420. „Wiec odwołany”, Rzeczpospolita, 9.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 421. „Bez wiecu i marszu”, Gazet Współczesna, 9.2.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 422. „Żal szefa Sejmu”, Gazeta Współczesna, 9.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 423. „Żałoba trwa”, Gazeta Współczesna, 8.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 424. „Matecznik”, Polityka, 16.12.2000 r., (dot. teatrów litewskich)

 425. „Pogranicznicy nie będą tu mieli przyjaciół”, Kurier Poranny, 6.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 426. „Święto Litwinów”, Gazeta Wyborcza, 13.06.1997 r., (dot. imprez z okazji 400. lat istnienia Puńska)

 427. „Strażnica musi być”, (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 428. „Najpierw plan, potem strażnica”, Kurier Poranny, 8.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 429. „Dbanie o mniejszość tylko na papierze”, Przegląd Powiatowy, 12.04.2001 r., (dot. dotacji na edukację w języku litewskim)

 430. „Litwinom w darze”, Nasze Krajobrazy, 28.02.1999 r., (dot. Centrum Kultury Litewskiej w Sejnach)

 431. „Bracia Litwini, bracia Polacy”, kurier Poranny, 25.11.1997 r., (dot. pomników pojednania pomiędzy Polakami i Litwinami, Dubienniki, Glinciaszki)

 432. „Centrum także dla Polaków”, Gazeta Współczesna, 16.02.1999 r., (dot. Centrum Kultury Litewskiej w Sejnach)

 433. „Dzieło serc”, Gazeta Współczesna, 15.02.1999 r., (dot. Centrum Kultury Litewskiej w Sejnach)

 434. „Exodus”, Nasze Krajobrazy, 16.02.1999 r., (dot. migracji Litwinów z Puńska na Litwę, 1940 rok)

 435. „Strażnica polityczna”, Gazeta Wyborcza, 16.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 436. „Litwini w Warszawie”, Gazeta Wyborcza, 6.04.2000 r., (spotkani przedstawicieli Wspólnoty Litwinów z prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem w Warszawie)

 437. „Kir na fladze”, Gazeta Wyborcza, 3.10.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 438. „Obronna działka”, Nasze Krajobrazy, 21.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 439. „Wymieniają informacje”, Gazet Współczesna, 16.02.1999 r., (dot. spotkania Aleksandra Kwaśniewskiego z Valdasem Adamkusem, strażnica w Puńsku)

 440. „O szkolnictwie litewskojęzycznym”, Przegląd Sejneński, nr 4/2000 r., (dot. szkolnictwa w języku litewskim)

 441. „Na granicy brak strażnicy”, Polityka, 13.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 442. „Pytanie o Centrum Kultury Litewskiej, Gazeta Wyborcza, 15.04.1999 r., (dot. Centrum Kultury Litewskiej w Sejnach)

 443. „Symbol współpracy polsko-litewskiej”, Krajobrazy, (dot. Centrum Kultury Litewskiej w Sejnach)

 444. „Sejny”, (dot. Centrum Kultury Litewskiej w Sejnach)

 445. „Mimo protestów będzie strażnica”, Rzeczpospolita, 18.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 446. „Litewska lekcja demokracji”, Życie, 22.03.1999 r., (wizyta Aleksandra Kwaśniewskiego w Wilnie)

 447. „Strażnica w inne miejsce”, Kurier Poranny, 22.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 448. „Prezydent przesuwa strażnicę”, Rzeczpospolita, 22.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 449. „W puńskich Litwinach nowy duch”, Gazeta Współczesna, 22.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 450. „Medale Gedymina”, Gazeta Wyborcza, 17.02.1999 r., (medale Gedymina dla Olgierda Skrypko i Olgierda Niewulisa)

 451. „O strażnicy i strajku”, Kurier Poranny, 20.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 452. „Puńsk na szlaku przemytu”, Kurier Poranny, 23.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 453. „Każdy ma swoje racje”, Gazeta Współczesna, 24.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 454. „W Puńsku niepokój”, Rzeczpospolita, 1.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 455. „Strażnica litewskiego niepokoju”, Gazeta Wyborcza, 24.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 456. „Kto może przenieść strażnicę”, Rzeczpospolita, 24.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 457. „Ted Turner a puńska strażnica”, Kurier Poranny, 1.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 458. „Piekłu na imię było Holstein”, Nasze Krajobrazy, 7.03.1999 r., (dot. Litwinów poległych w II wojnie światowej)

 459. „Ktoś nas wrabia”, Gazeta Współczesna, 2.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 460. „Bez stereotypów”, Kurier Poranny, 4.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 461. „Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy”, Krajobrazy, 14.02.1999 r., (dot. współpracy polsko-litewskiej)

 462. „Ostatnia twierdza”, Krajobrazy, 14.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 463. „Puńsk”, Krajobrazy, 14.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 464. „Kamienie niezgody”, Gazeta Współczesna, 16.02.2000 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego i Pomnika Powstania Sejneńskiego w Sejnach; konflikty polsko-litewskie)

 465. „Teatry na klepisku”, (dot. Festiwalu Teatrów Stodolanych)

 466. „Ausra”, Jaćwież, nr 2, dot. czasopisma litewskiego Ausra”)

 467. „Juozasa Vainy opowieść”, Jaćwież, nr 2, (dot. Juozasa Vainy, etnografa, założyciela muzeum kultury tradycyjnej w Puńsku)

 468. „Co zrobią Litwini?”, Gazeta Wyborcza, 13-14.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 469. „To nie koniec rozmów”, Gazeta Współczesna, 15.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 470. „Oczekiwane spotkanie”, Krajobrazy, 21.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 471. „Puńsk”, Krajobrazy, (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 472. „Co się zdarzyło w Pilau”, Nasze Krajobrazy, 21.03.1999 r., (dot. Litwinów poległych w II wojnie światowej)

 473. ”Voruta”, (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski; język litewski)

 474. „Bandymas problema spresti geranoriskai”, (jęz. Litewski)

 475. „Nominowani z Puńska“, Gazeta Współczesna, 19.11.1998 r., (dot. IV edycji konkursu „Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości”)

 476. „Pogląd absurdalny”, Gazeta Wyborcza, 21.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 477. „Wiedzą co myśli Rokita”, Gazeta Współczesna, 22.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 478. „Przeciw przemytnikom”, Gazeta Współczesna, 22.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 479. „Las bogów”, Nasze Krajobrazy, (dot. Litwinów poległych w II wojnie światowej)

 480. „Litwini czekają”, Kurier Poranny, 29.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 481. „Radni bardziej ugodowi”, Gazeta Współczesna, 1.04.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 482. „To próba wymuszenia, mówi przewodniczący protestacyjnego komitetu”, (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 483. „Były premier o strażnicy”, Gazeta Wyborcza, 22.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 484. „Niewielka wieś Kamińsk”, Nasze Krajobrazy, 11.04.1999 r., (uroczystość nadania imienia Herkusa Mantasa szkole w Kamińsku)

 485. „Daleko od kompromisu”, Gazeta współczesna, 9.04.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 486. „Spotkanie w Puńsku”, Krajobrazy, 4.04.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 487. „Puńsk”, Krajobrazy, 4.04.1999 r., (dot. edukacji w języku litewskim)

 488. „Litewsko-polskie gimnazjum”, Gazeta Wyborcza, 16.03.1999 r., (dot. likwidacji szkół w gminie Puńsk)

 489. „W pasie neutralnym”, Krajobrazy, 21.08.1999 r., (dot. neutralnego pasa granicznego w latach 20. XX wieku)

 490. „Byleby nie w Puńsku”, Kurier Poranny, 17.04.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 491. „Sami zbudujcie strażnicę”, Rzeczpospolita, 17-18.04.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 492. „Krzyże polsko-litewskie”, Kurier Poranny, 5.05.1999 r., (polsko-litewski plener rzeźbiarski w Smolanach)

 493. „Stalag I-A Stablack”, Nasze Krajobrazy, 5.05.1999 r., (dot. losów Litwinów podczas II wojny światowej)

 494. „Sejny”, Krajobrazy, 23.05.1999 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 495. Krajobrazy, 23.05.1999 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 496. „Polska „B” – dziedzictwo komunizmu”, Gazeta Współczesna, 21.05.1999 r., (rozmowa z Januszem Tomaszewskim, wicepremierem)

 497. „W różnych językach, na jednej scenie”, Gazeta Wyborcza, 12.11.1999 r., (spotkanie mniejszości narodowych w Puńsku)

 498. „Lekcje i remont do końca września”, Kurier Poranny, 3.09.1999 r., (dot. gimnazjum sejneńskiego)

 499. „Na poezję spojrzeć inaczej”, Kurier Poranny, 15.12.1999 r., (dot. twórczości Sigitasa Brgelisa)

 500. „Chcemy posłuchać”, Gazeta wyborcza, 28.05.1999 r., (Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych w Puńsku i Sejnach)

 501. „Na razie nie będzie przełomu”, Rzeczpospolita, 27.05.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 502. „Badanie litewskiej mniejszości”, Kurier Poranny, 27.05.1999 r., (Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych w Puńsku i Sejnach)

 503. „Klasa litewska”, Gazeta Wyborcza, 10.06.1999 r., (dot. edukacji w języku litewskim)

 504. „Strażnica w Puńsku legalna”, (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 505. „Pytanie o decyzję NSA”, Gazeta Wyborcza, 3-4.07.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 506. „Zostają w Puńsku”, Gazeta Wyborcza, 2.07.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 507. „Litwini będą walczyć”, Gazeta Współczesna, 2.07.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 508. „Tylko bez emocji”, Gazeta Współczesna, 7.07.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 509. „Być razem”, Gazeta Współczesna, 8.11.1999 r., (spotkanie mniejszości narodowych w Puńsku)

 510. „Trzy dni braw”, Gazeta Współczesna, 15.11.1999 r., (VI Spotkania Mniejszości Narodowych Polski Północno-Wschodniej w Puńsku)

 511. „Nie biorą odpowiedzialności”, Kurier Poranny, 10.08.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 512. „Puńsk”, Krajobrazy, 18.07.1999 r., (Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku)

 513. „Pogranicznicy w ośrodku, apteka na korytarzu”, Nasze Krajobrazy, 17.07.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 514. „Dlaczego Litwini nie chcą strażnicy WOP w Puńsku?”, Nasze Krajobrazy, 1.08.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 515. „Z poparciem władz”, Gazeta Współczesna, 2.08.1999 r., (dot. edukacji w języku litewskim w Sejnach)

 516. „Historia wciąż żywa”, Kurier Poranny, 27.08.1999 r., (odsłonięcie Pomnika Powstania Sejneńskiego; walki polsko-litewskie w 1919 roku)

 517. „Gawęda z litewskiego zaścianka”, Życie, 24.12.1999 r., (wspomnienia ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza)

 518. „Puńsk”, Krajobrazy, 22.08.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 519. „”Odtajnione” Powstanie Sejneński”, Krajobrazy, 22.08.1999 r., (dot. Powstania Sejneńskiego, walki polsko-litewskie 1919 r.)

 520. „Wraca litewski i uczniowie”, Rzeczpospolita, 19.09.2001 r., (nauczanie w języku litewskim w II gimnazjum w Sejnach)

 521. „Strażnica gdzie indziej”, Gazeta Wyborcza, 30.08.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 522. „Z myślą o kulturze”, Gazeta Współczesna, 11.02.1999 r., (dot. otwarcia Domu Litewskiego w Sejnach)

 523. „Miejsce dla strażnicy”, Gazeta Współczesna, 3.08.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 524. „Będzie gimnazjum z językiem litewskim”, Krajobrazy, 8.08.1999 r., (nauczanie w języku litewskim w II gimnazjum w Sejnach)

 525. „Niech zdecydują na górze”, Gazeta Wyborcza, 10.08.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 526. „Radni umyli ręce”, Gazeta Współczesna, 10.08.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 527. „Jednak wyślą skargę”, Gazeta Współczesna, 19.04.2001 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 528. „Straż Graniczna: radni złamali obietnice”, Rzeczpospolita, 10.09.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 529. Krajobrazy, 15.08.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 530. „Pytanie o strażnicę”, Gazeta Wyborcza, 13.08.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski; wypowiedź Ireny Gasperowicz, Wspólnota Litwinów w Polsce i Witold Liszkowski, wójt gminy Puńsk)

 531. „Aktualności”, Rzeczpospolita, 15.11.1999 r., (VI Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 532. „Zieliński u mniejszości”, Gazeta Współczesna, 20.01.1999 r., (rzecznik praw obywatelskich, Andrzej Zieliński, spotkanie z przedstawicielami mniejszości narodowych z Podlasia)

 533. „Sąd i rzecznik”, Gazeta Współczesna, 18.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 534. „Konie historycznej budowy?”, Gazeta Współczesna, (dot. budowy Domu Litewskiego w Sejnach)

 535. „Nie było dla ans miejsca”, Kurier Poranny, 24.08.1999 r., (odsłonięcie Pomnika Powstania Sejneńskiego)

 536. Krajobrazy, 21.11.1999 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 537. „Atak na sejneńskich Litwinów”, Gazeta Wyborcza, 20.01.2000 r., (dot. konfliktów polsko-litewskich)

 538. „Powrót do sporu?”, Gazeta Współczesna, 16.11.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 539. „Pytanie o strażnicę w Puńsku”, (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski; wypowiedź Bogdana Borusewicza, wiceministra spraw wewnętrznych)

 540. „Rzecznik o strażnicy”, Gazeta Współczesna, 2.12.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 541. Jaćwież, nr 6/1999 r., (dot. Centrum Kultury Litewskiej w Sejnach)

 542. „Ucieczka w pejzaż”, Gazeta Wyborcza, 27.12.1999 r., (dot. fotografika litewskiego Antanasa Sutkusa)

 543. „Minister się pomylił”, Nasze Krajobrazy, 25.12.1999 r., (dot. nielegalnych imigrantów, gmina Puńsk)

 544. „Dom dla wszystkich”, Nasze Krajobrazy, 12.12.1999 r., (dot. otwarcia Domu Litewskiego w Sejnach)

 545. „Ośrodek na pół”, Gazeta Wyborcza, 4-5.12.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 546. „Nie będzie wojny o Suwałki”, Kurier Poranny, 14.01.2000 r., (dot. przynależności państwowej Puńska, konflikt polsko-litewski)

 547. „Pogranicznicy nie będą tu mieli przyjaciół”, Kurier Poranny, 6.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 548. „Każdy zadba o swój część”, Kurier Poranny, 27.12.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 549. „Żałoba trwa”, Gazeta Współczesna, 8.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 550. „Każdy ma swoje racje”, Gazeta Współczesna, 24.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 551. „Strażnica zostaje w Puńsku”, Gazeta Wyborcza, 6-7.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 552. „Strażnica w gablotach”, Gazeta Współczesna, 17.01.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 553. „Nie pan Jan, ale pan Jonas”, Nasze Krajobrazy, 2.09.2001 r., (dot. pisowni imion i nazwiska polskich na Litwie i litewskich w Polsce)

 554. „Puńsk a Straż Graniczna”, Gazeta Wyborcza, 14.01.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 555. „Gminne inwestycje”, Nasze Krajobrazy, 23.01.2000 r., (dot. inwestycji w gminie Puńsk w 2000 roku)

 556. „Strażnica zostaje”, Kurier Poranny, 25.01.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 557. „Strażnica bez odwołania”, Gazeta Współczesna, 25.01.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 558. „Litewska rocznica”, Gazet współczesna, 16.02.1999 r., (obchody 82. rocznicy proklamowania niepodległości Litwy)

 559. „Święto Litwinów”, Krajobrazy, (obchody 82. rocznicy proklamowania niepodległości Litwy)

 560. „Puńszczanie nie dają za wygraną”, Nasze Krajobrazy, 19.03.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 561. „Winna Bruksela”, Nasze Krajobrazy, 26.03.2000 r., (dot. współpracy polsko-litewskiej)

 562. „Rozszerzanie strażnicy”, Gazeta wyborcza, 1-2.04.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 563. „Biskup sprzedał działkę”, Kurier Poranny, 14.01.1998 r., (dot. budowy pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)

 564. „Kwaśniewski zawiódł”, Gazeta Współczesna, 28.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 565. „Tradycja i bieda”, Nasze Krajobrazy, 10.04.2000 r., (dot. edukacji w języku litewskim)

 566. „Zabiją dzwony”, Gazeta Współczesna, 14.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 567. „Spór o strażnicę nie skończył się”, Kurier Poranny, 14.04.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 568. „Margutis czyli Wielkanoc po litewsku”, Krajobrazy, 23-24.04.2000 r., (dot. muzeum kultury tradycyjnej Juozasa Vainy w Puńsku)

 569. „Ośrodek w strażnicy”, Gazeta wyborcza, 14.04.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 570. „Będzie oczyszczalnia i dom kultury”, Krajobrazy, 23-24.04.2000 r., (rozmowa z Witoldem Liszkowskim, wójtem gminy Puńsk, dot. budżetu gminy, planów inwestycji)

 571. „Prezydent przesuwa strażnice”, Rzeczpospolita, 22.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 572. „Nauczać litewskiego”, Gazeta Wyborcza, (dot. nauki języka litewskiego w państwowej wyższej szkole zawodowej w Suwałkach)

 573. „Saskidris w Burbiszkach”, Gazeta Wyborcza, 26.06.2000 r., (występy litewskich zespołów artystycznych nad jeziorem Gaładuś)

 574. „Koszary w Puńsku?”, Gazeta Współczesna, 14.04.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 575. „Puńsk się oczyszcza”, Przegląd Powiatowy, 28.04.2000 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Puńsku)

 576. „Centrum także dla Polaków”, Gazeta Współczesna, 16.02.1999 r., (dot. otwarcia Domu Litewskiego w Sejnach)

 577. „Strażnica polityczna”, Gazeta Wyborcza, 16.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 578. „Strażnicy w Puńsku nie ma?”, Nasze Krajobrazy, 24.04.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 579. „Straży na nosie”, Gazeta Współczesna, 17.05.2000 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 580. „Wydawca „Kalendarza Litwina” ukarany”, Rzeczpospolita, 30.06.2000 r., (dot. sporu o „Kalendarz Litwina, Polska, Rosja, Białoruś)

 581. „Jak co roku w Burbiszkach”, Krajobrazy, 9.07.2000r ., (festiwal litewskich zespołów ludowych w Burbiszkach)

 582. „Mokykla znaczy szkoła”, Jaćwież, nr 4, (dot. szkoły litewskiej w Krasowie)

 583. „powrót do własnej tożsamości”, Nasze Krajobrazy, 26.02.2000 r., (dot. zmian nazwisk polskich na litewskie)

 584. „Wschodzi 40 lat”, Gazeta Współczesna, 22.11.2000 r., (dot. 40. rocznicy powstania czasopisma litewskiego „Ausra”)

 585. „Jubileusz „Ausry””, Nasze Krajobrazy, 12.11.2000 r., (dot. 40. rocznicy powstania czasopisma litewskiego „Ausra”)

 586. „Polaka nie bierze się już pod lupę”, Rzeczpospolita, 25-26.11.2000 r., (rozmowa z Arturem Płoszko, posłem polskim z litewskiego Sejmu, dot. stosunki polsko-litewskie, Polacy na Litwie)

 587. „Dzieło serc”, Gazeta Współczesna, 15.02.1999 r., (dot. otwarcia Domu Litewskiego w Sejnach)

 588. „Bajki po litewsku”, Kurier Poranny, 26.02.2001 r., (X Festiwal Litewskich Teatrów Dziecięcych w Sejnach)

 589. „Święto Litwinów”, Gazeta Wyborcza, 19.02.2001 r., (obchody 83. rocznicy proklamowania niepodległości Litwy)

 590. „Puńsk”, Kontakty, 11.02.2001 r., (obchody 83. rocznicy proklamowania niepodległości Litwy)

 591. „Stalinworld pod Druskiennikami”, Magazyn, (dot. muzeum socrealizmu Parku Grutas na Litwie)

 592. „3 maja litewski”, Gazeta wyborcza, 2-3.05.2001 r., (rocznica Konstytucji 3. Maja obchodzone na Litwie

 593. „Wspólne dzieło”, Trybuna, 9.05.2001 r., (rocznica Konstytucji 3. Maja obchodzone na Litwie

 594. „Ciszej nad strażnicą”, Gazet Współczesna, 9.05.2001 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 595. „Puńsk”, Kontakty, 22.04.2001 r., (45. rocznica powstania Domu Litewskiego w Puńsku)

 596. „Wyprowadzić straż z ośrodka”, Gazeta Współczesna, 19-21.01.2001 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 597. „Przeprowadzka konsulatu”, Gazeta Wyborcza, 27.01.1999 r., (dot. otwarcia Domu Litewskiego w Sejnach, konsulat Litwy w Sejnach)

 598. „Folklor w Puńsku”, Gazeta wyborcza, 19.11.2001 r., (VIII Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 599. „Puńsk”, Nasze Krajobrazy, 15.04.2001 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 600. „Protestują i popierają”, Gazeta Współczesna, 4.04.2001 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 601. „Litwini, sądźcie za Holocaust”, Gazeta Wyborcza, 31.03.-1.04.2001 r., (dot. Litwinów podejrzanych o współudział w Holocauście)

 602. „Puńsk bardzo etniczny”, Gazeta Wyborcza, 17-18.11.2001 r., (VIII Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 603. „Litwini wracaj”, Gazeta Współczesna, 17.09.2001 r., (dot. edukacji w języku litewskim w Sejnach)

 604. „Dziś rodzice, dzieci – jutro”, Gazeta Wyborcza, 17.09.2001 r., (dot. edukacji w języku litewskim w Sejnach)

 605. „Dzieci na lekcje”, Kurier Poranny, 17.09.2001 r., (dot. edukacji w języku litewskim w Sejnach)

 606. „Dzieci wrócą do szkoły”, Gazet Wyborcza, 15-16.09.2001 r., dot. edukacji w języku litewskim w Sejnach)

 607. „Dzieci wrócą do szkoły”, Gazeta Wyborcza, 19.09.2001 r., (dot. edukacji w języku litewskim w Sejnach)

 608. „Rusza Dom Litewski”, Krajobrazy, 7.02.1999 r., (dot. otwarcia Domu Litewskiego w Sejnach)

 609. „Po warszawskim wernisażu”, Gazeta Wyborcza, 11.09.2001 r., (Dni kultury Litewskiej, wystawa w Muzeum Narodowym, malarstwo Mikalojusa Konstantinasa Ciurlionisa)

 610. „Najpierw plan, potem strażnica”, Kurier Poranny, 8.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 611. „Litwini w PRL-u”, Tygodnik Powszechny, 28.10.2001 r., (dot. mniejszości litewskiej w Polsce w czasach PRL-u)

 612. „Mała litewska ojczyzna”, „Litwini w Polsce Ludowej”, (dot. życia Litwinów w Polsce w czasach PRL-u)

 613. „Bez stereotypów”, Kurier Poranny, 4.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 614. „Zbyt chora historia”, Gazeta Wyborcza, 10.02.1999 r., (dot. procesów w sprawie zbrodni z czasów II wojny światowej, Litwa)

 615. „Spór o strażnicę”, Życie, 15.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 616. „Za mało tolerancji”, Kurier Poranny, 19.01.1999 r., (Andrzej Zieliński, rzecznik praw obywatelskich na Suwalszczyźnie, dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 617. „Wielka scena dialogu”, Kurier Poranny, 19.11.2001 r., (VIII Spotkania Mniejszość Narodowych w Puńsku)

 618. „Czy będzie litewskie gimnazjum?”, Okolica, 30.11.2001 r., (dot. utworzenia społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 619. „Litewska oświata”, Gazeta Współczesna, 19.12.2001 r., (dot. oświaty mniejszości litewskiej na Podlasiu)

 620. „Oświata mniejszości”, Gazeta wyborcza, 19.12.2001 r., (dot. oświaty mniejszości litewskiej na Podlasiu)

 621. „Centrum na pograniczu”, Nasze Krajobrazy, 16.02.1999 r., (dot. otwarcia Domu Litewskiego w Sejnach)

 622. „Juliusz Kłos – zakochany w baroku”, Krajobrazy, (dot. działalności architekta prof. Juliusza Kłosa z Wilna)

 623. „Miejsce spotkań”, Gazeta wyborcza, 15.02.1999 r., (dot. otwarcia Domu Litewskiego w Sejnach)

 624. „Pytanie o Centrum Kultury Litewskiej”, Gazeta wyborcza, 15.04.1999 r., (dot. otwarcia Domu Litewskiego w Sejnach)

 625. „Mimo protestów będzie strażnica w Puńsku”, Rzeczpospolita, 18.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 626. „Litewska lekcja demokracji”, Życie, 22.02.1999 r., (dot. wizyty Aleksandra Kwaśniewskiego w Wilnie)

 627. „O strażnicy i strajku”, Kurier Poranny, 20.03.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 628. „Landsbergis popiera swoich”, Gazeta Współczesna, 14.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 629. „Puńsk pikietuje strażnicę”, Rzeczpospolita, 17.12.1998 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 630. „Puńsk”, Gazeta Współczesna, 8.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 631. „Puńsk”, Krajobrazy, 17.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 632. „Fakt dokonany”, Kurier Poranny, 15.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 633. „”Zgodna z traktatem”, Kurier Poranny, 502.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 634. „Plany bez strażnicy”, Gazeta Wyborcza, 26.01.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 635. „Wójt i komendant na niespokojnej granicy”, Rzeczpospolita, 18.01.1999 r., (rozmowa z Witoldem Liszkowskim, wójtem gminy Puńsk, dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 636. „Ośrodek w sądzie”, Gazeta Współczesna, 4.02.1999 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 637. „Romantyzm celów – pozytywizm środków”, (Klub Miłośników Litwy, podsumowanie 10. lat działalności)

 638. „Chudy portfel polskiej szkoły’, Kurier Poranny, 24.02.1999 r., (dot. edukacji Polaków mieszkających na Litwie)

 639. „Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Krasowie”, Przegląd Sejneński, nr 4/2001 r., (dot. litewskiej szkoły podstawowej w Krasowie)

 640. „Jaćwięgi są wśród nas”, Gazeta Wyborcza, 24-25.11.2001 r., (dot. książki Wojciech Giełżyńskiego pt. „Jaćwięgi są wśród nas”)

 641. „W Warszawie Jazgot Jaćwingów”, Gazeta wyborcza, 8.11.2001 r., (Festiwal Muzyki Litewskiej w Warszawie)

 642. „Najpierw gimnazjum”, Gazeta Współczesna, 27.11.2001 r., (dot. litewskiej fundacji „Seina”, zakładającej niepubliczne szkoły litewskie)

 643. „Czy powstanie gimnazjum?”, Gazeta wyborcza, 27.11.2001 r., (dot. litewskiej fundacji „Seina”, zakładającej niepubliczne szkoły litewskie)

 644. „Litwinom będzie lepiej”, Kurier Poranny, 19.12.2001 r., (dot. rozwoju oświaty Litewskiej w regionie)

 645. „Polskie pasje Mikołaja Ciurlionisa”, Przekrój, 13.01.2002 r., (dot. malarza litewskiego Mikalojusa Konstantinasa Ciurlionisa)

 646. „Przymiarki do placówki”, Gazeta Współczesna, 17.01.1995 r., (dot. strażnicy w Puńsku, ośrodek zdrowia w Puńsku, Straż Graniczna, spór polsko-litewski)

 647. „Międzynarodowa Izba”, Nasze Krajobrazy, 27.11.2001 r., (dot. zjazdu Polsko-Litewskiej Izby Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego)

 648. „Będzie litewska szkoła w Sejnach?”, Nasze Krajobrazy, 27.11.2001 r., (dot. budowy litewskiej szkoły w Sejnach)

 649. „Przyjdzie Polak i zabierze”, Gazeta Wyborcza, 18-19.12.1998 r., (rozmowa z Janem Widackim, ambasadorem Polski na Litwie, stosunki polsko-litewskie)

 650. „Mieliśmy prawo wam nie dowierzać”, Gazeta wyborcza, 18-19.12.1998 r., (rozmowa z Alvydasem Nikzentaitisem, historykiem Uniwersytetu w Kłajpedzie; dot. stosunków polsko-litewskich)

 651. „Tak być nie może”, Nasze Krajobrazy, 21.12.2003 r., (dot. polskich szkół na Litwie i litewskich w Polsce)

 652. „Skąd Litwini wracają”, Nasze Krajobrazy, 14.02.1999 r., (dot. Polaków i Litwinów na Sejneńszczyźnie)

 653. „Niech Litwin z Polakiem zwaśniony...”, Krajobrazy, 3.04.1994 r., (konflikty polsko-litewskie, Korpus Ochrony Pogranicza, walki polsko-litewskie)

 654. Promyk, 3.11.1938 r., (dot. Litwy, kultura, miasta, legendy)

 655. „Pojednanie, którego nie był”, Nasze Krajobrazy, 26.08.2001 r., (dot. obchodów 81. rocznicy Bitwy Niemeńskiej)

 656. „Będzie obelisk bez pojednania”, Kurier Poranny, 13.08.2001 r., (dot. pomnika ku czci żołnierzy poległych w 1920 r.)

 657. „Sobota z premierem”, Kurier Poranny, 17.08.2001 r., (dot. obchodów 81. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, wizyta premiera Jerzego Buzka)

 658. „Pojednanie bez Litwinów”, Kurier Poranny, 20.08.2001 r., (dot. obchodów 81. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, stosunki polsko-litewskie)

 659. „Jednostronne pojednanie”, Gazeta Wyborcza, (dot. obchodów 81. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, stosunki polsko-litewskie)

 660. „Pojednanie bel Litwinów”, Gazeta Współczesna, 16.08.2001 r., (dot. obchodów 81. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, stosunki polsko-litewskie)

 661. „Ręka zawisła w próżni”, Gazeta Współczesna, 17-19.08.201 r., (dot. obchodów 81. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, stosunki polsko-litewskie)

 662. „Gotowi do przebaczenia”, Gazeta Współczesna, 20.08.2001 r., (dot. obchodów 81. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, stosunki polsko-litewskie)

 663. „Wasza ofiara otworzyła nam wrota do Wiktorii Niemeńskiej”, Kontakty, 23.08.2001 r., (dot. obchodów 81. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, stosunki polsko-litewskie)

 664. Przegląd Powiatowy, 23.08.2001 r., (dot. obchodów 81. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, stosunki polsko-litewskie)

 665. „Operacja sejneńsko-berżnicka”, Kurier Poranny, 24.08.2001 r., (dot. Bitwy Niemeńskiej 1920 r.)

 666. „Kto sieje wiatr?”, Przegląd Powiatowy, 27.09.2001 r., (dot. obchodów 81. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, stosunki polsko-litewskie)

 667. „W odniesieniu do...”, Przegląd Powiatowy, 4.10.2001 r., (dot. obchodów 81. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, stosunki polsko-litewskie)

 668. „Stanie kolejny pomnik”, Nasze Krajobrazy, 24.02.2002 r., (pomnik litewskich żołnierzy poległych w walkach 1920 roku, cmentarz w Berżnikach)

 669. „Krzyż nasz własny”, Gazeta Współczesna, 26.02.2002 r., (pomnik litewskich żołnierzy poległych w walkach 1920 roku, cmentarz w Berżnikach)

 670. „Krzyże bez pojednania”, Gazeta Współczesna, 6.03.2002 r., (pomnik litewskich żołnierzy poległych w walkach 1920 roku, cmentarz w Berżnikach)

 671. „Z kim walczyliśmy w Berżnikach?”, Przegląd Sejneński, nr 3/2002 r., (dot. Bitwy Niemeńskiej 1920 r.)

 672. „Litewski Pomnik w Berżnikach”, Przegląd Sejneński, nr 2/2002 r., (projekt litewskiego pomnika, program uroczystości odsłonięcia, Bitwa Niemeńska)

 673. „Terra est”, luty 2002 r., (dot. planów trasy Via Baltica, Litwa, skansen w Puńsku)

 674. „Puńsk”, Konteksty, 11.01.2002 r., (dot. Domu Litewskiego w Sejnach)

 675. „Uczcili niepodległość Litwy”, Nasze Krajobrazy, 17.03.2002 r., (12. rocznica ogłoszenia niepodległości Litwy)

 676. „Problem z kropką”, Okolica,15.03.2002 r., (dot. pisowni nazwisk litewskich w Polsce)

 677. „Małe i wielkie sprawy mniejszość”, Nasze Krajobrazy, 3.02.2002 r., (spotkanie parlamentarzystów z Polski i Litwy)

 678. „Puńsk”, Nasze Krajobrazy, 3.02.2002 r., (dot. strażnicy w Puńsku, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia w Puńsku, konflikt polsko-litewski)

 679. „Cimoszewicz w Puńsku”, Gazeta Współczesna, 30.01.2002 r., (dot. strażnicy w Puńsku, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia w Puńsku, konflikt polsko-litewski)

 680. „Wizyta za wizytą”, Gazeta Współczesna, 22.01.2002 r., (spotkanie parlamentarzystów z Polski i Litwy dot. strażnicy w Puńsku, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia w Puńsku, konflikt polsko-litewski)

 681. „Wydarzenia”, Nasze Krajobrazy, 17.02.2002 r., (dot. Fundacji im. Antanasa Baranauskasa, Dom Litewski w Sejnach; spotkanie parlamentarzystów z Polski i Litwy dot. strażnicy w Puńsku, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia w Puńsku, konflikt polsko-litewski)

 682. „Ufają tylko wójtowi”, Newsweek, 27.01.2002 r., (dot. Puńska, wybory samorządowe)

 683. „Szlaban z lufcikiem”, Gazeta Współczesna, 15-17.02.2002 r., (dot. otwarcia nowych przejść granicznych w regionie, wizyta ministra spraw zagranicznych, Włodzimierza Cimoszewicza na Suwalszczyźnie)

 684. „Obywatele jednego państwa”, Gazeta Współczesna, 12.02.2002 r., (wizyta ministra spraw zagranicznych, Włodzimierza Cimoszewicza w Puńsku)

 685. „Cimoszewicz rozwiąże konflikt?”, Okolica, 15.02.2002 r., (spotkanie parlamentarzystów z Polski i Litwy dot. strażnicy w Puńsku, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia w Puńsku, konflikt polsko-litewski)

 686. „Zrezygnowali z listu”, Gazeta Współczesna, 6.02.2002 r., (dot. strażnicy w Puńsku, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia w Puńsku, konflikt polsko-litewski)

 687. „Tworzą muzeum”, Nasze Krajobrazy, 10.02.2002 r., (dot. działalności Domu Litewskiego w Sejnach)

 688. „Teatry zjechały do Sejn”, Okolica, 1.03.2002 r., (XI Festiwal Litewskich teatrów Dziecięcych w Sejnach)

 689. „Nie będę was kokietować”, Kurier Poranny, 12.02.2002 r., (wizyta ministra spraw zagranicznych, Włodzimierza Cimoszewicza w Puńsku)

 690. „Trudne rozmowy”, Gazeta Współczesna, 11.02.2002 r., (wizyta ministra spraw zagranicznych, Włodzimierza Cimoszewicza w Puńsku)

 691. „Będzie litewska szkoła”, Nasze Krajobrazy, 10.02.2002 r., (Litewska Fundacja Oświaty i Kultury „Seina”, budowa litewskiej społecznej szkoły w Sejnach)

 692. „Pomoc z Litwy”, Okolica, 17.05.2002 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 693. „Strażnica nie może być cierniem”, Przegląd Powiatowe, 14.02.2002 r., (wizyta ministra spraw zagranicznych, Włodzimierza Cimoszewicza w Puńsku dot. strażnicy w Puńsku, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia w Puńsku, konflikt polsko-litewski)

 694. „Najważniejsza oświata”, Gazeta Współczesna, 19.02.2002 r., (IV Zjazd Wspólnoty Litwinów w Polsce)

 695. „Litwini krytykują projekt”, Kurier poranny, 19.02.2002 r., (IV Zjazd Wspólnoty Litwinów w Polsce, dot. ustawy o mniejszościach narodowych)

 696. „Litwini nie gęsi i swój język mają”, Nasze Krajobrazy, 24.02.2002 r., (IV Zjazd Wspólnoty Litwinów w Polsce, dot. ustawy o mniejszościach narodowych)

 697. „Gospodarze pozostali z nadzieją”, Nasze Krajobrazy, 24.02.2002 r., (wizyta ministra spraw zagranicznych, Włodzimierza Cimoszewicza w Puńsku dot. strażnicy w Puńsku, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia w Puńsku, konflikt polsko-litewski)

 698. „Strategia litewskiego szkolnictwa”, Okolica, 4.01.2002 r., (dot. edukacji w języku litewskim)

 699. „Kto chce skłócić Polaków z Litwinami”, Rzeczpospolita, 22.02.2002 r., (dot. edukacji w języku litewskim, podręczniki, matura)

 700. „Kto za to zapłaci?”, Kurier Poranny, 20.02.2002 r., (dot. projektu ustawy o mniejszościach narodowych)

 701. „Święto Litwinów”, Kurier Poranny, 18.02.2002 r., (obchody 84. rocznicy proklamowania niepodległości 1918 roku, Puńsk, Sejny)

 702. „Biskup, którego nie było”, Kurier poranny, 25.02.2002 r., (dot. biskupa Juliusza Paetza, zasługi dla społeczności litewskiej)

 703. „Szerokim frontem”, Gazeta Współczesna, 8-10.02.200r ., (współpraca pomiędzy polskimi i litewskimi miastami)

 704. „Puńsk ze strażnicą w tle”, Gazeta Współczesna, 1.03.2002 r., (dot. strażnicy w Puńsku, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia w Puńsku, konflikt polsko-litewski)

 705. „Szkołą będzie w pałacu”, Kurier Poranny, 21.02.2002 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 706. „Poproszę o pieniądze”, Kurier Poranny, 11.02.2002 r., (wizyta ministra spraw zagranicznych, Włodzimierza Cimoszewicza w Puńsku)

 707. „Walka na nosy”, Rzeczpospolita, 6.03.2002 r., (dot. twórczości Stasysa Eidrigeviciusa, artysty litewskiego)

 708. „Jedno pytanie”, Kurier Poranny, 12.03.2002 r., (obchody 12. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę)

 709. „Kamień pamięci”, Gazeta Współczesna, 12.03.2002 r., (obchody 12. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę)

 710. „Smak trojanki”, Kontakty, 17.03.2002 r., (dot. Litwinów mieszkających w Polsce)

 711. „Plakat jest stemplem czasów”, Przegląd 4.03.2002 r., (rozmowa ze Stasysem Eidrigeviciusem, artystą litewskim, dot. twórczości, plakat)

 712. „Niepodległość litewska”, Okolica, 15.03.2002 r., (obchody 12. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę)

 713. „Powracające sprawy”, Gazeta Współczesna, 21.03.2002 r., (spotkanie mniejszości litewskiej z Puńska z rzecznikiem praw obywatelskich, dot. strażnicy w Puńsku, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia w Puńsku, konflikt polsko-litewski)

 714. „Trudne kompromisy”, Gazeta poznańska, 4.01.2002 r., (rozmowa z Jonasem Kindurysem, konsulem litewskim w Sejnach, dot. sytuacji mniejszości litewskiej w Polsce)

 715. „Nie dyskryminować mniejszości”, nasze Krajobrazy, 31.03.2002 r., (dot. praw mniejszości litewskiej w Polsce, edukacja)

 716. „Kawał żywej historii”, Gazeta Współczesna, 27.04.2002 r., (dot. skansenu w Puńsku, zagroda litewska)

 717. „Puńsk”, Nasze Krajobrazy, 12.05.2002 r., (dot. skansenu w Puńsku, zagroda litewska)

 718. „Czekają na ministra”, Gazeta Współczesna, 7.05.2002 r., (dot. strażnicy w Puńsku, Straż Graniczna, ośrodek zdrowia w Puńsku, konflikt polsko-litewski)

 719. „Bariery psychologiczne Litwinów”, Rzeczpospolita, 4-5.05.2002 r., (dot. pisowni nazwisk litewskich w Polsce)

 720. „Litwa da pieniądze”, Kurier Poranny, 14.05.2002 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 721. „Puńsku z litewskiego, w Hajnówce z białoruskiego”, Rzeczpospolita, 14.05.2002 r., (dot. matury z języka litewskiego)

 722. „Maturalna obietnica”, Gazeta Współczesna, 14.05.2002 r., (dot. matury z języka litewskiego)

 723. „Litwa da pieniądze”, Nasze Krajobrazy, (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 724. „Zawodowy dyplomata”, Gazeta Współczesna, 4.08.2002 r., (nowy konsul Litwy w Sejnach, Ausra Cerniaviciene)

 725. „Do zobaczenia”, Przegląd Powiatowy, 6.06.2002 r., (dot. zmiany na stanowisku konsula w Sejnach)

 726. „Puńsk”, Nasze Krajobrazy, 16.06.2002 r., (dot. budowy Domu Kultury Litewskiej)

 727. „Matecznik”, (dot. Litwinów żyjących na Sejneńszczyźnie)

 728. „Muzyka nad jeziorem”, Gazeta Współczesna, 2.07.2002 r., (Festiwal Amatorskich zespołów Artystycznych „Saskidrys”, zespoły litewskie, Burbiszki, nad jeziorem Gaładuś)

 729. „Kultura zbliża narody”, Gazeta Współczesna, 1.07.2002 r., (II Polsko-Litewskie Warsztaty Teatralne w Kłajpedzie)

 730. „Przy trakcie”, Gazeta Współczesna, 10.07.2002 r., (dot. gminy Szypliszki, historia, gospodarka, kultura, Litwini)

 731. „Puńsk”, Nasze Krajobrazy, 14.07.2002 r., (Festiwal Amatorskich zespołów Artystycznych „Saskidrys”, zespoły litewskie, Burbiszki, nad jeziorem Gaładuś)

 732. „Litewski piknik nad jeziorem”, Okolica, 12.07.2002 r., (Festiwal Amatorskich zespołów Artystycznych „Saskidrys”, zespoły litewskie, Burbiszki, nad jeziorem Gaładuś)

 733. „405 lat Puńska”, Gazeta Wyborcza, 16.08.2002 r., (obchody 405. rocznicy istnienia Puńska)

 734. „W cieniu kartaczy”, Gazeta Wyborcza, 27.08.2002 r., (dot. czasopism mniejszości litewskiej w Polsce)

 735. „Nierówne szanse”, Gazeta Współczesna, 8.12.2003 r., (dot. dedukcji polskich dzieci na Litwie i litewskich w Polsce)

 736. „Międzynarodowa wspólnota”, Gazeta Współczesna, 17.11.2003 r., (X Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 737. „Spór o ulicę”, Gazet Współczesna, 29.08.2002 r., (dot. zmiany nazwy ulicy 22-lipca na Antoniego Baranowskiego w Sejnach, Litwini)

 738. „minister pomoże”, Kurier Poranny, 5.09.2002 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 739. „Koniec kłopotów”, Gazeta Współczesna, 4.09.2002 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 740. „Szkoła litewska”, Okolica, 5.09.2002 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 741. „W kolorze nadziei”, Gazeta Współczesna, 12.09.2002 r., (dot. strażnicy w Puńsku, spór polsko-litewski)

 742. „Strażnica zostanie”, Nasze Krajobrazy”, 15.09.2002 r., (dot. strażnicy w Puńsku, spór polsko-litewski)

 743. „Pierwsza jaskółka”, nasze Krajobrazy, 15.09.2002 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 744. „A bitwa trwa”, Gazeta Współczesna, 18.09.2002 r., (polsko-litewski spór wokół pomnika litewskich żołnierzy poległych w 1920 roku, cmentarza w Berżnikach)

 745. „Zwycięskie zapomnienie”, Gazeta Współczesna, 18.09.2002 r., (dot. filmu o Powstaniu Sejneńskim pt. „Odtajnione Powstanie”)

 746. „Obiad z marszałkiem”, Gazeta Współczesna, 19.09.2002 r., (spotkanie z marszałkiem Sejmu Republiki Litwy, Vytautasem Landsbergisem, Wigry, Puńsk)

 747. „Ustawowa lekcja”, Rzeczpospolita, 22.09.2002 r., (rozmowa z Arturem Płoszko, polskim posłem do litewskiego Sejmu, dot. ustawy litewskiej o podwójnym obywatelstwie)

 748. „Puńsk”, Nasze Krajobrazy, 2-9.09.2002 r., (spotkanie z marszałkiem Sejmu Republiki Litwy, Vytautasem Landsbergisem, Wigry, Puńsk)

 749. „Jubileusz biskupa”, Nasze Krajobrazy, 29.09.2002 r., (obchody 100. rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego, Sejny)

 750. „Dziwne to były losy...”, Tadeusz Mocarski, Kontrasty, nr 9/1983 r., (dot. Litwinów żyjących w Polsce, Puńsk, stosunki polsko-litewskie)

 751. „Kraj dla Litwinów”,(dot. ustawy o obywatelstwie litewskim)

 752. „Niepocieszeni Litwini”, Nasze Krajobrazy, 6.10.2002 r., (dot. edukacji w języku litewskim w Polsce)

 753. „Wystarczy działka”, Przegląd Powiatowy, 10.10.2002 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 754. „Pavilionis Jonas”, Pasaulio Lietuviu Chouvedziai, (język litewski)

 755. „Moćkuny i Mońki razem”, Kurier poranny, 21.10.2002 r., (spotkanie polskich i litewskich dzieci)

 756. „Martinas Mažvidas i kultura duchowa Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI wieku”, (tekst w języku rosyjskim)

 757. „Bursztyn, diabły i krzyże”, Kurier Poranny, 13.11.2002 r., (wystawa pt. „Współczesna sztuka ludowa Litwy”, Białystok)

 758. „Dowartościowani Litwini”, Gazeta Współczesna, 18.11.2002 r., (wybory samorządowe w powiecie sejneńskim, Litwin wice starostą)

 759. „Taneczny kunszt mniejszości”, Kurier Poranny, 1811.2002 r., (Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 760. „Spotkania mniejszości”, Gazeta Wyborcza, 15.11.2002 r., (Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 761. „Roztańczone mniejszości”, Gazeta Współczesna, 22-24.11.2002 r., (Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 762. „Kapłan dwojga narodów”, Gazeta Współczesna, 22-24.11.2002 r., (obchody 100. rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)

 763. „O spokój na pograniczu”, (dot. Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”)

 764. „W atmosferze pojednania”, Gazeta Współczesna, 25.11.2002 r., (obchody 100. rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)

 765. „Kochał oba narody”, Kurier Poranny, 25.11.2002 r., (obchody 100. rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)

 766. „Minister da kasę?”, Kurier Poranny, 27.11.2002 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 767. „Pasterz obu narodów”, Nasze Krajobrazy, 1.12.2002 r., (obchody 100. rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)

 768. „Biskup obojga narodów”, Przegląd Sejneński, nr 11-12/2002 r., (obchody 100. rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)

 769. „Aby granica nie dzieliła”, Nasze Krajobrazy, 15.12.2002 r., (dot. współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Litwa)

 770. „Trudne, ale owocne’, Gazeta Współczesna, 13-15.12.2002 r., (posiedzenie rządowego podzespołu do spraw edukacji mniejszości narodowych w Sejnach, edukacja w języku litewskim)

 771. „Działka pod gimnazjum”, Przegląd Powiatowy, 19.12.2002 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 772. „Poznaj swoją władze”, Gazeta Współczesna, 19.12.2002 r., (skład rady gminy Puńsk)

 773. „W Sejnach też głosowali”, Kurier Poranny, 6.01.2003 r., (dot. wyborów prezydenckich na Litwie, głosowanie mniejszości litewskiej w Polsce)

 774. „Medal dla Adamkusa”, Gazeta Wspóćłzesna, 12.02.2003 r., („Złoty Medal Wstęgi Niemna” dla Valdasa Adamkusa, za wspieranie polsko-litewskich kontaktów gospodarczych)

 775. „Zamach na litewskie media?”, Rzeczpospolita, 6.02.2003 r., (dot. afery z udziałem litewskich mediów)

 776. „Litewskie szkoły pod młotek”, Kurier Poranny, 6.02.2003 r., (dot. likwidacji litewskich szkół w gminie Sejny)

 777. „Dreptanie miejscu”, Gazeta Współczesna, 10.02.2003 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 778. „Puńsk”, Kontakty, 9.02.2003 r., (dot. 13 rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę)

 779. „Szkoła dyplomacji?”, Gazeta Współczesna, 11.02.2003 r., (dot. gimnazjum litewskiego w Sejnach, Dom Litewski w Sejnach)

 780. „Każda lokalizacja zła”, Kurier Poranny, 11.02.2003 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 781. „Litewskie do likwidacji”, Gazeta Współczesna, 26.02.2003 r., (dot. likwidacji litewskich szkół w gminie Puńsk)

 782. „U źródeł Europy”, Pomerania, październik 2000 r., (Międzynarodowe Forum Mniejszości w Europie w Trewirze, Litwini)

 783. „Skąd wziąć pieniądze?”, Kurier Poranny, 19.02.2003 r., (dot. dotacji dla szkół, likwidacja litewskich szkół)

 784. „Wójt zrezygnuje?”, Kurier Poranny, 27.02.2003 r., (dot. likwidacji litewskich szkół w gminie Puńsk)

 785. „Szkoły jak bumerang”, Gazeta Współczesna, 26.02.2003 r., (dot. likwidacji litewskich szkół w gminie Puńsk)

 786. „Litwini protestują”, Gazeta Współczesna, 3.03.2003 r., (dot. likwidacji litewskich szkół w gminie Puńsk)

 787. „Litwini bez języka?”, Kontakty, 2.03.2003 r., (dot. likwidacji litewskich szkół w gminie Puńsk)

 788. „Teatralnie w Sejnach”, Gazeta Wyborcza, 3.03.2003 r., (Festiwal Litewskich teatrów Dziecięcych w Sejnach)

 789. „Puńsk”, Nasze Krajobrazy, 9.03.2003 r., (obchody 13. rocznicy niepodległości Litwy)

 790. „85 lat niepodległości”, Gazeta Wyborcza, 17.02.2003 r., (obchody 85 .rocznicy proklamowania niepodległości Litwy w 1918 r.)

 791. „Flagi z kirem”, Gazeta Wspóćłzesna, 6.03.2003 r., (protest Litwinów w obronie szkół)

 792. „Święto Litwinów”, Kurier Poranny, 10.03.2003 r., (obchody 13. rocznicy niepodległości Litwy)

 793. „Ta granica wkrótce zniknie”, Kurier Poranny, 8.03.2003 r., (współpraca polskich i litewskich służb granicznych)

 794. „Litewskie szkoły musza działać”, Gazeta Współczesna, 10.30.2003 r., (pomoc dla szkół litewskich w Polsce, Rolandas Paksas, prezydent Litwy)

 795. „Szkoły na kłódkę”, Nasze Krajobrazy, 16.03.2003 r., (dot. likwidacji litewskich szkół w gminie Puńsk)

 796. „Bitwa bez końca”, Gazeta Współczesna, 11.03.2003 r., (spór wokół budowy pomnika litewskich żołnierzy w Berżnikach)

 797. „Litwini protestują”, Gazeta Wyborcza, 8-9.03.2003 r., (protest Litwinów w obronie szkół)

 798. „Łatanie „dziury” Litwinem”, kontakty, 16.03.2002 r., (protest Litwinów w obronie szkół)

 799. „Okrojone inwestycje”. Gazeta współczesna, 25.03.2003 r., (dot. inwestycji w gminie Puńsk)

 800. „Gminne dylematy”, Nasze Krajobrazy, 30.03.2003 r., (dot. szkół litewskich w gminie Puńsk)

 801. „Nie chce, ale musi”, Gazeta Współczesna, 24.03.200 r., (dot. pieniędzy przeznaczonych dla szkół w gminie Puńsk, likwidacja szkół litewskich)

 802. „Powrót do źródeł”, Gazeta Współczesna, 26.03.2003 r., (dot. ulokowania w gminie Puńsk osady jaćwiesko-pruskiej)

 803. „Bliżej byłoby do Wilna, niż do Warszawy”, Kurier Poranny, 31.03.2003 r., (dot. imprezy pt. „Twarze znane i nieznane”, Bielsk Podlaski, dot. Wilna)

 804. „Mapa budzi emocje”, Kurier Poranny, 29.03.2003 r., (dot. Domu Litewskiego w Sejnach, spór o mapę wiszącą w Domu Litewskim)

 805. „Po co taka afera?”, Kurier Poranny, 14.03.2003 r., (dot. Domu Litewskiego w Sejnach, spór o mapę wiszącą w Domu Litewskim)

 806. „Mapa budzi emocje”, Kurier Poranny, 9.04.2003 r., (dot. Domu Litewskiego w Sejnach, spór o mapę wiszącą w Domu Litewskim)

 807. „Remonty i parking”, Gazeta Współczesna, 10.04.2003 r., (dot. ośrodka zdrowia w Puńsku)

 808. „Mniejszości się skarżą”, Kurier poranny, 16.04.2003 r., (Rada Europy, sprawa mniejszości narodowych w Polsce)

 809. „Puńsk”, Nasze Krajobrazy, 20.04.2003 r., (dot. ośrodka zdrowia w Puńsku)

 810. „Puńsk”, Kontakty, 20.04.2003 r., (dot. Domu Kultury Litewskiej w Puńsku)

 811. „Litwini już wybrali”, Gazeta Współczesna, 13.05.2003 r., (dot. referendum unijnego na Litwie)

 812. „Pojadą studiować na Litwę”, Kurier Poranny, 9.05.2003 r., (matura w języku litewskim w Puńsku)

 813. „Ratunek z ministerstwa”, Gazeta wyborcza, 16.05.2003 r., (dot. likwidacji szkół litewskich na Suwalszczyźnie)

 814. „Litewska ustawa o oświacie dla Polaków”, (dot. oświaty mniejszości narodowych na Litwie)

 815. „Car za daleko, Bóg za wysoko”, (dot. Litwinów żyjących we wsi Dusznica)

 816. „Polak, Litwin dwa bratanki”, Przegląd Powiatowy, 12.06.2003r., (spotkanie prezydentów Litwy i Polski, Rolandas Paksas i Aleksander Kwaśniewski)

 817. Gazeta Współczesna, 13.06.2003 r., (dot. referendum unijnego w regionie)

 818. „Razem dużo łatwiej”, Gazeta Współczesna, 13-15.06.2003 r., (spotkanie prezydentów Litwy i Polski, Rolandas Paksas i Aleksander Kwaśniewski)

 819. „Litewski wkład do odbudowy Iraku”, Rzeczpospolita, 12.06.2003 r., (spotkanie prezydentów Litwy i Polski, Rolandas Paksas i Aleksander Kwaśniewski)

 820. „Litwini poparli”, Gazeta Współczesna, 10.06.2003 r., (dot. referendum unijnego w regionie, udział Litwinów polskich)

 821. „Litewski rezerwat”, Kontakty, 1.06.2003 r., (sytuacja Litwinów mieszkających w Polsce, szkolnictwo)

 822. „Minister da kasę”, Nasze Krajobrazy, 22.06.2003 r., (pieniądze na utrzymanie szkół litewskich w gminie Puńsk)

 823. „Prezydenci w Serwach”, Gazeta Wyborcza, 12.06.2003 r., (spotkanie prezydentów Litwy i Polski, Rolandas Paksas i Aleksander Kwaśniewski)

 824. „Będą razem pracować”, Nasze Krajobrazy, 22.06.2003 r., (spotkanie prezydentów Litwy i Polski, Rolandas Paksas i Aleksander Kwaśniewski)

 825. „Mniejszości na Podlasiu oburzone: Źle nas policzyli!”, Kurier Poranny, 18-19.06.2003 r., (dot. spisu powszechnego, Litwini)

 826. „Teatralne swawole w zwykłej stodole”, Gazeta Wyborcza, 4.08.2003 r., (Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku)

 827. „Festiwal Teatrów Stodolanych”, Rzeczpospolita, 4.08.2003 r., (Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku)

 828. „Nietolerancyjny Litwin”, Rzeczpospolita, 8.08.2003 r., (badania socjologiczne dot. tolerancji Litwinów)

 829. „Pójdą na swoje”, Gazeta Współczesna, 21.10.2003 r., (dot. budowy litewskich szkół społecznych w Sejnach)

 830. „Litwini zachęcają”, Gazeta Współczesna, 16.10.2003 r., (X Polska Wystawa Narodowa Polexport w Kownie)

 831. „Przywileje dla bohaterów”, Gazeta Wyborcza, 18-19.10.2003 r., (dot. Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy)

 832. „Będzie szkoła”, Kurier Poranny, 24.10.2003 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 833. „Działkę znaleźli sami”, Krajobrazy, 2.11.2003 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 834. „Zmienili zdanie”, Gazeta Współczesna, 4.11.2003 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 835. „Bitwa wciąż trwa”, Gazeta Współczesna, 25.11.2003 r., (dot. budowy pomnika żołnierzom litewskim na cmentarzu w Berżnikach, konflikt polsko-litewski)

 836. „Litwini pamiętają’, Kurier poranny, 14.01.2004r., (obchody 13. rocznicy wydarzeń po wierzą telewizyjna w Wilnie)

 837. „Przypilnują Litwini”, Gazeta Wyborcza, 10.02.2004 r., (dot. strażnicy w Puńsku, spór polsko-litewski)

 838. „Pożegnanie ze strażnicą”, Gazeta Współczesna, 10.02.2004 r., (dot. strażnicy w Puńsku, spór polsko-litewski)

 839. „Łowczy litewski”, Gazeta Wyborcza Białystok, 7-8.02.2004 r., (dot. wojewody podlaskiego Michała Antoniego Sapiehy, XVIII wiek)

 840. „Nie zamykajcie nam szkół!”, Nasze Krajobrazy, 22.02.2004 r., (dot. likwidacji litewskich szkół na Sejneńszczyźnie)

 841. „Puńsk się raduje”, nasze Krajobrazy, 22.02.2004 r., (dot. strażnicy w Puńsku, spór polsko-litewski)

 842. „Oświatowy ambaras”, Gazeta Współczesna, 11.03.2004 r., (międzyrządowy podzespół ds. edukacji mniejszości narodowych obradował w Puńsku, oświata w języku litewskim)

 843. „Polacy i Litwini w Sejnach. Od konfliktu do integracji”, Sprawy Narodowościowe, nr 20/2002 r., (historia Sejneńszczyzny, Sejny, Litwini, Polscy, stosunki polsko-litewskie)

 844. „Są plany. Nie ma pieniędzy”, Nasze Krajobrazy, 21.03.2004 r., (dot. edukacji w języku litewskim, Centrum Oświatowe w Sejnach)

 845. Gazeta Współczesna, 1.03.2004 r., (XIII Festiwal Litewskich Teatrów Dziecięcych w Sejnach)

 846. „Łączy nas wiele”, Nasze Krajobrazy, 30.05.2004 r., (uroczystość otwarcia Domu Kultury Litewskiej w Puńsku, premier Polski Marek Belka, premier Litwy Algirdas Brazauskas)

 847. „Wsparli pomost”, Gazeta Wyborcza, 24.05.2004 r., (uroczystość otwarcia Domu Kultury Litewskiej w Puńsku, premier Polski Marek Belka, premier Litwy Algirdas Brazauskas)

 848. „Gmina obojga narodów”, Rzeczpospolita, 24.05.2004 r., (premier Polski Marek Belka, premier Litwy Algirdas Brazauskas, spotkanie w Puńsku)

 849. „Łączy to, co dzieli”, Gazeta Współczesna, 24.05.2004 r., (uroczystość otwarcia Domu Kultury Litewskiej w Puńsku, premier Polski Marek Belka, premier Litwy Algirdas Brazauskas)

 850. „Belka się spieszy, Belka nie chce rozmawiać”, Kurier Poranny, 24.05.2004 r., (uroczystość otwarcia Domu Kultury Litewskiej w Puńsku, premier Polski Marek Belka, premier Litwy Algirdas Brazauskas)

 851. „Chleb pieczony z sercem”, Nasze Krajobrazy, 22.08.2004 r., (I Euroregionalne Święto Chleba, miodu i Mleka w Puńsku)

 852. „Bez pograniczników”, Gazeta Współczesna, 18-20.06.2004 r., (dot. strażnicy w Puńsku, budynek ośrodka zdrowia w Puńsku, spór polsko-litewski)

 853. „Chleba, miodu i mleka”, Gazeta Współczesna, 16.08.2004 r., (I Euroregionalne Święto Chleba, miodu i Mleka w Puńsku)

 854. „Puszcza rada wielce”, Kontakty, 20.07.2004 r., (XIII Turoślańskie Prezentacje Kulturalne)

 855. „Policzek dla Litwinów”, Gazeta Współczesna, 31.08.2004 ., (dot. zmiany nazw ulic w Sejnach)

 856. „Unikatowa kolekcja Józefa Vainy”, Wędrownik, 2003 r., (dot. muzeum sztuki ludowej Józefa Vainy z Puńska)

 857. „Litwini z Polski proszą o wsparcie”, Kurier Poranny, 7.10.2004 r., (dot. budowy Litewskiego Centrum Oświaty w Sejnach)

 858. „I po sporze”, Gazeta współczesna, 1-3.10.2004 r., (dot. budowy Litewskiego Centrum Oświaty w Sejnach)

 859. „Będzie liceum”, Nasze Krajobrazy, 24.10.2004 r., (dot. litewskiego liceum w Puńsku)

 860. „Puńsk”, Kontakty, 31.10.2004 r., (dot. polsko-litewskiej współpracy pomiędzy przygranicznymi gminami)

 861. „Wójt obojga narodów”, Polityka, 13.11.2004 r., (dot. Sejn, Sejneńszczyzny, inwestycji w regionie, konfliktów polsko-litewskich)

 862. „Blisko mniejszości”, Kurier Poranny, 15.11.2004 r., (XI Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 863. „Niebo pełne tęczy”, Nasze Krajobrazy, 21.11.2004 r., (XI Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 864. „Jak międzynarodowa rodzina”, Gazeta Współczesna, 19-21.11.2004 r., (XI Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 865. „Spotkania mniejszości”, Nasze Krajobrazy, 14.11.2004 r., (XI Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 866. „Litwini budują”, Gazeta Współczesna, 2.12.2004 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 867. „Puńsk równa się Punskas”, Gazeta Współczesna, 7.12.2004 r., (dot. litewskich nazw i tablic informacyjnych w Puńsku)

 868. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 12.12.2004 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 869. „Lotnicy przed biskupem”, Gazeta Współczesna, 13.12.2004 r., (nadanie imienia litewskich lotników Dariusa Steponasa i Giernasa Stasysa szkole litewskiej w Puńsku)

 870. „Będzie litewska szkoła”, Kurier Poranny, 4.12.2004 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 871. „Wygrała demokracja”, Nasze Krajobrazy, 15.12.2004 r., (nadanie imienia litewskich lotników Dariusa Steponasa i Giernasa Stasysa szkole litewskiej w Puńsku)

 872. „Litwini protestują”, Gazeta Współczesna, 19.01.2005 r., (dot. programu w języku litewskim, nadawanego przez telewizję polską)

 873. „Mniejszość świętuje”, Gazeta Współczesna, 11-13.02.2005 r., (obchody 87. rocznicy proklamowania niepodległości Litwy w 1918 r.)

 874. „Litewska rocznica”, Gazeta Współczesna, 21.02.2005 r., (obchody 87. rocznicy proklamowania niepodległości Litwy w 1918 r.)

 875. „Litwini się nie bali”, Kurier Poranny, 12.03.200 r., (rozmowa z Ireną Gasperowicz, przewodniczącą Wspólnoty Litwinów w Polsce, dot. 15 rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę)

 876. „Tajemniczy egzaminator”, Rzeczpospolita, 24.05.2005 r., (dot. matury w języku litewskim, Puńsk)

 877. „Nie będzie desantu z Litwy”, Gazeta Współczesna, 31.03.2005 r., (dot. matury w języku litewskim, Puńsk)

 878. „Wielka budowa”, Kurier Poranny, 17.05.2005 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 879. „Egzamin na luzie”, Gazeta Współczesna, 5.05.2005 r., (dot. matury w języku litewskim, Puńsk)

 880. „Uczniów nam wystarczy”, Gazeta Współczesna, 21.07.2005 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 881. „Teatry ze stodoły”, Kurier Poranny, 8.08.2005 r., (dot. Festiwalu Teatrów Stodolanych w Puńsku)

 882. „Poszli prosto na klepisko”, Gazeta Współczesna, 9.08.2005 r., (dot. Festiwalu Teatrów Stodolanych w Puńsku)

 883. „Na pograniczu kultur”, Gazeta Współczesna, 31.08.2005 r., (historia i kultura Sejneńszczyzny, Litwini)

 884. „Budowlany poślizg”, Gazeta Współczesna, 23.08.2005 r., (dot. budowy społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)

 885. „Ku czci poległym”, Przegląd Powiatowy, 22.08.2002 r., (uroczystości związane z 82. rocznica Bitwy Niemeńskiej, cmentarz w Berżnikach)

 886. „Wciąż rozdzieleni”, Gazeta Współczesna, 19.08.2002 r., (uroczystości związane z 82. rocznica Bitwy Niemeńskiej cmentarz w Berżnikach)

 887. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 25.08.2002 r., (uroczystości związane z 82. rocznica Bitwy Niemeńskiej cmentarz w Berżnikach)

 888. „Niepotrzebny pomnik”, Gazeta Współczesna, 25.03.2002 r., (spór wokół budowy pomnika żołnierzy litewskich poległych w 1920 r., cmentarz w Berżnikach)

 889. „List otwarty”, Okolica, 15.03.2002 r., (list do Andrzeja Przewoźnika Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa Narodu Polskiego; dot. budowy pomnika żołnierzy litewskich poległych w 1920 r., cmentarz w Berżnikach)

 890. „Jezioro Gaładuś”, Antoni Remiesz, Na ryby, (dot. jeziora Gaładuś)

 891. „Nie ten projekt”, Kurier Poranny, 9.09.2005 r., (spór wokół budowy pomnika żołnierzy litewskich poległych w 1920 r., cmentarz w Berżnikach)

 892. „Błąd projektanta”, Gazeta Współczesna, 12.08.2005 r., (dot. pomnika żołnierzy litewskich poległych w 1920 r., cmentarz w Berżnikach)

 893. „Bitwy ciąg dalszy”, Gazeta Współczesna, 9-11.09.2005 r., (spór wokół budowy pomnika żołnierzy litewskich poległych w 1920 r., cmentarz w Berżnikach)

 894. „Zabrakło Litwinów”, Kurier Poranny, 19.09.200 r., (dot. obchodów 85 .rocznicy Bitwy Niemeńskiej, spór wokół budowy pomnika żołnierzy litewskich poległych w 1920 r., cmentarz w Berżnikach)

 895. „Litewska szkoła jeszcze nie gotowa”, Rzeczpospolita, 27.09.2005 r., (dot. budowy litewskiego społecznego gimnazjum w Sejnach)

 896. „Jeszcze nie gotowa”, Gazeta Wyborcza, 27.09.2005 r., (dot. budowy litewskiego społecznego gimnazjum w Sejnach)

 897. „Nie tylko dla pątników”, Gazeta Współczesna, 27.10.2005 r., (dot. „Szlaku pielgrzyma’, z Puńska do Alytusa)

 898. „Światełko na bagnie”, Kurier Poranny, 28.10.2005 r., (dot. budowy litewskiego społecznego gimnazjum w Sejnach)

 899. „Opinie”, Kurier Poranny, 25.10.2005 r., (Irena Gasperowicz, prezes Wspólnoty Litwinów w Polsce, na temat wyborów prezydenckich)

 900. „Milion złotych na skansen”, Gazeta Współczesna, (dot. skansenu litewskiego w Puńsku)

 901. „Rzeka komplementów”, Gazeta Współczesna, 7.11.2005 r., (spotkanie prezydenta Litwy i Polski w Sejnach i Druskiennikach, Valdas Adamkus i Aleksander Kwaśniewski)

 902. „Žburys, czyli światełko”, Gazeta Wyborcza, 5-6.11.2005 r., (spotkanie prezydenta Litwy i Polski w Sejnach i Druskiennikach, Valdas Adamkus i Aleksander Kwaśniewski, szkoła litewska w Sejnach)

 903. „Sielanka na koniec prezydentury”, Kurier Poranny, 5.11.2005 r., (spotkanie prezydenta Litwy i Polski w Sejnach i Druskiennikach, Valdas Adamkus i Aleksander Kwaśniewski)

 904. „Zdążymy przed nadejściem zimy”, Gazeta Współczesna, 17.11.2005 r., (dot. Centrum Edukacji Litewskiej w Sejnach)

 905. „Żiburys już płonie”, Gazeta Współczesna, 30.11.2005 r., (dot. otwarcia społecznej szkoły litewskiej w Sejnach)

 906. „Pomnik w Berżnikach”, Gazeta Współczesna, 4.01.2006 r., (spór wokół budowy pomnika żołnierzy litewskich poległych w 1920 r., cmentarz w Berżnikach)

 907. „Dołożyć? A z czego?”, Kurier Poranny, 22.02.2006 r., (dot. utrzymania litewskich szkół w Sejnach)

 908. „Po polsku i litewsku”, Kurier Poranny, 3.03.2006 r., (dot. dwujęzycznych nazw w Puńsku)

 909. „Litwini świętowali”, Gazeta Współczesna, 13.03.2006 r., (obchody 16 rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę)

 910. „Fundament w prezencie”, Gazeta Współczesna, 1403,2006 r., (obchody 50. rocznicy powstania litewskiego liceum w Puńsku)

 911. „Szkoła musi jeszcze oszczędzać”, Gazeta Współczesna, 5.09.2006 r., (spór o pieniądze dla litewskiej szkoły w Sejnach)

 912. „W Puńsku wybory bez głosowania”, Gazeta Wyborcza, 20.10.2006 r., (wybory samorządowe w Puńsku)

 913. „Będzie pomagać swoim rodakom”, Gazeta Współczesna, 11.10.2006 r., (nowy konsul Litwy w Sejnach, Liudvikas Milausius)

 914. „Bliżej Litwy”, Gazeta Współczesna, 15.09.2006 r., (Dni Litwy w Puńsku)

 915. „Czy litewska szkoła przestanie istnieć?”, Gazeta Wyborcza, 9.11.2006 r., (dot. likwidacji liceum litewskiego w Puńsku)

 916. „Wybory po puńsku”, Kontakty, 19.11.2006 r., (wybory samorządowe w Puńsku)

 917. „Będą pieniądze dla szkoły w Puńsku”, Gazeta Wyborcza, 22.11.2006 r., (dot. liceum litewskiego w Puńsku)

 918. „Śpiewali i tańczyli”, Gazeta Współczesna, 20.11.2006 r., (XIII Spotkania Mniejszości Narodowych w Puńsku)

 919. „Dobry bo znany’, Gazeta Współczesna, 14.11.2006 r., (dot. wyborów samorządowych)

 920. „Rada Gminy Puńsk”, Gazeta Współczesna, 13.12.2006 r., (skład Rady Gminy Puńsk)

 921. „Okazja do wyjaśnień”, Rzeczpospolita, 27-28.11.1999 r., (dot. reformy oświaty w Polsce i na Litwie, spotkanie polskich i litewskich parlamentarzystów w Wilnie)

 922. „Litwini mają pretensje do biskupa”, Gazeta Wyborcza, 16.08.1995 r., (dot. sporu wokół mszy w języku litewskim, bazylika z Sejnach, ks. Kazimierz Gacki)

 923. „Litewskie świątki w Ratuszu”, 6.12.2006 r., (wystawa litewskiej sztuki ludowej sakralnej, Białystok)


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od października do kwietnia Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI