Wycinki prasowe: Sejny

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Sejn, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. „Smutek jego oczu”, Ryszard Wójcik, (Jerzy Srzednicki, malarstwo, Sejny, Smolany)
 2. „Baltic Satelid ‘92”, (dot. Międzynarodowego Festiwali Teatrów dzieci I Młodzieży z Krajów Nadbałtyckich „Baltic Satelid”, 1992 rok)
 3. „Krótka historia klasztoru w Sejnach (1593-1925), Andrzej Jurkiewicz, (klasztor Dominikanów w Sejnach, historia, Sejny)
 4. „Gęba”, nr 5/1993 r., (gazetka szkolna, LO Sejny)
 5. „Gęba”, nr 6/1993 r., (gazetka szkolna, LO Sejny)
 6. „Jedynka”, nr 5, (gazetka szkolna, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sejnach)
 7. „Gęba”, nr 2, (gazetka szkolna, LO Sejny)
 8. „Sejneńskie gimnazjum”, Wojciech Batura, Krajobrazy, (gimnazjum sejneńskie, historia, Sejny)
 9. „Sejneńskie żarcie, czyli o wyższości wsi nad miastem”, Zbigniew Lentowicz, Rzeczpospolita, 29.01.1992 r., (dot. wyborów do rady gminy w Sejnach)
 10. „Wszystko się sypie”, Kurier Poranny, 11.03.1992 r., (wywiad z Andrzejem Maksimowiczem, burmistrzem Sejn)
 11. „Biuletyn Sejneński”, 2/1992, (informator miejski, Sejny)
 12. „Gęba”, nr 1, (gazetka szkolna, LO Sejny)
 13. „Sejneńskie obrachunki”, Gazeta Współczesna, 16.02.1993 r., (dot. Rady Miejskiej w Sejnach)
 14. „Sejny bez szpitala”, Kurier Poranny, 23.02.1993 r., (działalność szpitala sejneńskiego)
 15. „Przegląd Prasy Regionalnej”, Kurier Poranny, 24.02.1993 r., (Raymond Shonholz, prezydent Partners For Democratic Change w Sejnach)
 16. „Pałac Biskupi wróci do Kościoła”, Kurier Poranny, 18.02.1993 r., (dot. Pałacu Biskupiego w Sejnach)
 17. „Miały być złote góry, jest... Smród, hałas i dziury”, Michał Bucikiewicz, Kurier Poranny, 18.03.1993 r., (dot. przejścia granicznego w Ogrodnikach)
 18. „Szpital ciasny, ale własny”, Kurier Poranny, 24.03.1993 r., (szpital w Sejnach)
 19. „Skarga do... ONZ”, Kazimierz Sobecki, Krajobrazy, 82.03.1993 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 20. „Historia pewnej przebudowy”, Krajobrazy, 4.04.1993 r., (dot. klasztoru Dominikanów w Sejnach)
 21. „Aktualności”, Krajobrazy, 4.04.1993 r., (dot. aktualnych zdarzeń w Sejnach, szpital w Sejnach
 22. „Koniec telefonów na korbkę”, Kurier Poranny, 2.04.1993 r., (dot. telefonów w Sejnach)
 23. „Pogranicze strachu”, Joanna Hofmann, Kurier Podlaski, 7-9.05.1993 r., (dot. przestępczości na terenie Sejneńszczyzny)
 24. „Sejny nie poddają się”, Krajobrazy, 1.05.1993 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 25. Targ żydowski w Sejnach, fotografia
 26. Zaproszenie na uroczystość nadania imienia Józefa Klimki Szkole Podstawowej nr 1 w Sejnach
 27. „Sejny chcą TIR-ów”, Gazeta w Białymstoku, 27.09.1994 r., (dot. ruchu TIR-ów w Sejnach)
 28. „Władze Sejn apelują”, Kurier Poranny, 27.09.1994 r., (dot. przejścia granicznego w Ogrodnikach)
 29. „Każdy liczy na granicę”, Jan Wyganowski, (dot. przejścia granicznego w Ogrodnikach)
 30. „Minister w Puńsku”, Gazeta Wyborcza, 30.05.1994 r., (wizyta litewskiego ministra kultury, Alfonsasa Kairysa w Puńsku)
 31. „Sejny na szlaku”, J. Nazaruk, Krajobrazy, maj 1994 r., (dot. Sejn, wielokulturowość)
 32. „Sejny”, Krajobrazy, 12.06.1994 r., (stosunki polsko-litewskie, Baltic Satelid, Sejny)
 33. „Festiwal dzieci”, Gazeta Współczesna, 13.06.1994 r., (Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży z Krajów Nadbałtyckich, Baltic Satelid, Sejny)
 34. Kurier Poranny, 21.06.1994 r., (młodzież niemiecka w Sejnach, stosunki polsko-litewskie, pchli targ w Sejnach)
 35. ”Festiwal teatrów”, Kurier Poranny, 13.06.1994 r., (Festiwal teatrów młodzieżowych Baltic Satelid, Sejny)
 36. „Festiwal zakończony”, Kurier Poranny, 16.06.1994 r., (podsumowanie festiwalu teatrów młodzieżowych Baltic Satelid w Sejnach)
 37. „Kultura”, Krajobrazy, 26.06.1994 r., (podsumowanie festiwalu teatrów młodzieżowych Baltic Satelid; Środkowoeuropejskie Forum Kultury, klasztor na Wigrach, Ośrodek „Pogranicze”)
 38. „Kuroń w szkole”, (XX wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Puńsku i Sejnach)
 39. „Kuroń w Puńsku”, Kurier Poranny, 10.01.1995 r., (spotkanie samorządów z przedstawicielami Sejmowej Komisji do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Puńsk, Sejny)
 40. „Wszystkie kłopoty Litwinów”, Joanna Hofmann, Gazeta w Białymstoku, 16.01.1995 r., (spotkanie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z samorządami w Puńsku i Sejnach)
 41. „Kamień zaczeka”, Kurier Poranny, 7.02.1995 r., (dot. budowy domu kultury litewskiej w Sejnach)
 42. „Świadectwo dojrzałości katolickiej”, Kurier Poranny, 3.10.1994 r., (projekt założenia gimnazjum św. Kazimierza w Sejnach, klasztor podominikański, Sejny)
 43. „Kuroń w Sejnach i Puńsku”, (dot. spotkania sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sejnach i Puńsku)
 44. „Kowieński kwartet w Sejnach”, Kurier Poranny, 8.02.1995 r., (koncert kowieńskiego kwartetu smyczkowego w Białej Synagodze)
 45. „Rocznica urodzin Biskupa”, Kurier Poranny, 28.01.1995 r., (obchody 160 rocznicy urodzin biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 46. „Biskup i poeta”, Kurier poranny, 31.01.1995 r., (obchody 160 rocznicy urodzin biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 47. „Święto Litwinów”, Gazeta w Białymstoku, 27.01.1995 r., (obchody 160 rocznicy urodzin biskupa Baranowskiego w Sejnach, Litwini)
 48. „Biskup i poeta”, Gazeta w Białymstoku, 30.01.1995 r., (obchody 160 rocznicy urodzin biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 49. „Sejneńskie obchody”, Gazeta Współczesna, 31.01.1995 r., (obchody 160 rocznicy urodzin biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 50. „Toast za przyszłość”, Gazeta Współczesna, 16.01.1995 r., (wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Puńsku i Sejnach)
 51. „Małe ojczyzny”, (dot. wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Puńsku i Sejnach)
 52. „Strutyńscy”, Janusz Kopciał, Krajobrazy, (historia rodu Strutyńskich)
 53. „Strutyńscy (3)”, Janusz Kopciał, Krajobrazy, (historia rodu Strutyńskich, cz. 3)
 54. „Strutyńscy, zakończenie”, Janusz Kopciał, Krajobrazy, (historia rodu Strutyńskich)
 55. „Na marginesie historii rodu Strutyńskich’, Janusz Kopciał, Krajobrazy, 5.04.1995 r., (historia rodu Strutyńskich)
 56. „Festiwalowe Sejny’, Gazeta Współczesna, 10.03.1995 r., (Festiwal Litewskich Zespołów Dziecięcych w Sejnach)
 57. „Test na tolerancję”, Tomasz Kubaszewski, Kurier Poranny, (dot. budowy pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 58. „Spór o pomnik”, Gazeta Współczesna, 4.05.1995 r., (dot. budowy pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 59. „Pomnik Sejnom potrzebny’, Kurier Poranny, 26.04.1995 r., (dot. budowy pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 60. „Czy będzie pomnik biskupa?”, Kurier Podlaski, 9.05.1995 r., dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 61. „Sejny’, Krajobrazy, 14.05.1995 r., ( koncert w Zespole Szkół rolniczych ; polsko-litewskie seminarium dotyczące pomnika biskupa Baranowskiego; konkurs na dyrektora Miejskiego Domu Kultury)
 62. „Dzieci dla dzieci”, (festiwal teatrów młodzieżowych Baltic Satelid w Sejnach)
 63. „Kultura bez dyrektora”, Kurier Poranny, 15.05.1995 r., (dot. dyrekcji Miejskiego Domu Kultury w Sejnach)
 64. „”Kulturalny’ wakat”, (dot. dyrekcji Miejskiego Domu Kultury w Sejnach)
 65. „Kultura szuka dyrekcji”, Gazeta Wyborcza, 12.05.1995 r., (dot. dyrekcji Miejskiego Domu Kultury w Sejnach)
 66. „Warszawa sprawy nie załatwi”, Kurier Poranny, 9.05.1995 r., (dot. budowy pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 67. „Sejneński straszny dwór, Gazeta Współczesna, 21.07.1995 r., (dot. domu przy ulicy Mickiewicza w Sejnach)
 68. „Miejsce dla biskupa”, Gazeta Wyborcza, 24-25.06.1995 r., (dot. budowy pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 69. „Litwini mają pretensje do biskupa”, Gazeta w Białymstoku, 16.08.1995, (spór pomiędzy proboszczem Sejn ks. Gackim a litewską społecznością Sejn)
 70. „Organom zaszkodziły upały”, Kurier Poranny, 5.08.1995 r., (dot. bazyliki sejneńskiej)
 71. „Będzie powiat w Sejnach”, Gazeta Współczesna”, 25.08.1993 r., (dot. utworzenia powiatu w Sejnach)
 72. „Chcemy do Sejn”, Gazeta Wyborcza, 26.03.1993 r., (dot. utworzenia powiatu w Sejnach)
 73. „Przegląd Prasy Regionalnej”, Kurier Poranny, 22.07.1993 r., (dot. działalności „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny”)
 74. „Powiatowe Obyczaje”, Stanisław Kurak, (dot. powstania powiatu w Sejnach)
 75. „Dzięki obcym”, Bogusz Marciniak, Krajobrazy, 12.09.1995 r., (dot. powstania powiatu w Sejnach)
 76. „Jak namalować Nowy Jork”, Gazeta Wyborcza, 2.08.1993 r., (wystawa Andrzeja Strumiłło w Nowym Jorku)
 77. Kultura nr 11/1993 r., (dot. powstania powiatu Sejneńskiego)
 78. „Wszyscy żyją z granicy”, Krajobrazy, 28.08.1993 r., (dot. życia w przygranicznych Sejnach)
 79. „O spokój na pograniczu’, Anna Fastnacht, Krajobrazy, 29.10.1994 r., (obchody 70. rocznicy powstania Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”)
 80. „Przed pielgrzymka”, Kurier Poranny, (dot. spotkania biskupów Polski, Litwy i Białorusi w Sejnach)
 81. „Sejny żyją z przemytu”, Krajobrazy, 18.07.1993 r., (dot. przemytu i handlu przygranicznego w Sejnach)
 82. „Prymas w Sejnach”, Gazeta Współczesna, 18.05.1993 r., (dot. spotkania biskupów Polski, Litwy i Białorusi w Sejnach, prymas Józef Glemp)
 83. „Burmistrz na zagrodzie”, (komiks, burmistrz Sejn Andrzej Maksimowiczi i Marian Auron, przewodniczący Rady Miasta)
 84. „Prymas odwiedza Suwalszczyznę”, Krajobrazy, 6.06.1993 r., (dot. wizyty prymasa Józefa Glempa na Suwalszczyźnie i w Sejnach)
 85. „Badanie pogranicza”, (badania socjologiczne w Sejnach i Puńsku)
 86. „Kuszenie Zasady”, (dot. likwidacji Spółdzielni Transpo9rtu Wiejskiego w Sejnach, Sobiesław Zasada)
 87. „Gmina pod nadzorem”, Bożena Dunat, (dot. policji w Sejnach)
 88. „Krasomówca”, Wioletta Marcikiewicz, Krajobrazy, 10.12.1993 r., (dot. konkursu krasomówczego w szkole podstawowej nr 1 w Sejnach)
 89. „My i nasi sąsiedzi”, Gazeta Współczesna, 19.10.1994 r., (wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych w Sejnach i Puńsku)
 90. „Sejny w szarym sosie’, Gazeta Współczesna, 30.11.1993 r., (dot. przestępczości w Sejnach)
 91. „Następca „Gumisia””, (dot. podłożenia bomby w liceum w Sejnach)
 92. „Kara dla Gumisia”, (dot. alarmu bombowego w liceum w Sejnach)
 93. „Gumiś junior”, Kurier Poranny, nr 201, (dot. Alarmu bombowego w liceum w Sejnach)
 94. „Gumiś po sejneńsku”, Kurier Poranny, (dot. alarmu bombowego w liceum w Sejnach)
 95. „Czy ta Polska istnieć będzie...”, Tadeusz Radziwonowicz, Krajobrazy, 13.11,1994 r., (materiały archiwalne lat 1918-1920)
 96. „Dom sąsiedztwa”, Kurier Podlaski, 15.03.1994 r., (dot. programu rozwoju Sejn)
 97. „”Sęp” w centrum kontrabandy”, Michał Bucikiewicz, Kurier Podlaski, 1603.1994 r., (dot. przemytu w Sejnach)
 98. „Przegląd Prasy Regionalnej’, Kurier Poranny, 2.03.1994 r., (dot. chóru przy bazylice sejneńskiej)
 99. „Zmiana warty w Sejnach/”, Kurier Poranny, 28.04.1994 r., (dot. głosowania na sesji Rady Miasta)
 100. „Szybki remont”, Kurier Poranny, 11.04.1994 r., (dot. konsulatu litewskiego w Pałacu Biskupim w Sejnach)
 101. „Z krajów nadbałtyckich”, Gazeta w Białymstoku, 7-8.05.1994 r., (festiwal teatrów młodzieżowych Baltic Satelid w Sejnach)
 102. „Inauguracja z przygodami’, Gazeta Współczesna, 1994 r., (dot. festiwalu teatrów młodzieżowych Baltic Satelid w Sejnach)
 103. „Ulice dwóch narodów”, Kurier Podlaski, 4.08.1994 r., (stosunki polsko-litewskie w Sejnach)
 104. „Gdzie ten gest dobrej woli?”(dot. budowy Centrum Kultury Litewskiej w Sejnach)
 105. „”Wieści” w zawieszeniu?”, Kurier Poranny, 18.08.1994 r., (dot. „Wieści Sejneńskich”)
 106. „Festiwal w parafii”, Kurier Poranny, 17.08.1994 r., (dot. II Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych z krajów nadbałtyckich w Sejnach)
 107. „Ciekawostki”, Kurier Podlaski, 4.08.1994 r., (zaćmienie słońca w Sejnach, Baltic Satelid)
 108. „Konsulat pod ochroną”, Kurier Podlaski, 18.07.1994 r., (dot. kradzieży tablicy informacyjnej z budynku konsulatu litewskiego w Sejnach)
 109. „Klasztor do wynajęcia”, Józef Wronko, Kurier Podlaski, 4.08.1994 r., (dot. klasztoru Dominikanów w Sejnach)
 110. „Festiwal organowy”, Kurier Poranny, 1.08.1994 r., (dot. II Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych z krajów nadbałtyckich w Sejnach)
 111. „Prezentacje przed synagogą”, Kurier Poranny, 1.08.1994 r., (Letnie Prezentacje Artystyczne Sejneńszczyzny przez synagogą w Sejnach)
 112. „Różne języki”, Tomasz Kubaszewski, Kurier Poranny, 19.01.1995 r., (stosunki polsko-litewskie w Sejnach)
 113. „Stosunki przerywane”, Tadeusz Moćkun, Kurier Podlaski, 19-20.01.1996 r., (stosunki polsko-litewskie w Sejnach)
 114. „I mniejszość się tu jak mniejszość czuje i większość także”, (dot. stosunków polsko-litewskich w Sejnach)
 115. „Litwini zagrożeni?”, 1993 r., (dot. powstania powiatu Sejneńskiego)
 116. „Lepiej niż dorośli”, Kurier Poranny, 16.06.1995 r., (podsumowanie festiwalu Baltic Satelid)
 117. „Pomniki powinny łączyć”, Marek K. Sobczak, Krajobrazy, 22.10.1995 r., (dot. budowy pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 118. „Ukrzyżować księdza”, Helena Wysocka, (spór pomiędzy proboszczem Sejn ks. Gackim, a litewską społecznością Sejn)
 119. „Religie”, Krajobrazy 22.10.1995 r., (spór pomiędzy proboszczem Sejn ks. Gackim, a litewską społecznością Sejn)
 120. „Ziemia i groby”, Włodzimierz Kowalski, Krajobrazy, (cmentarze Sejneńszczyzny)
 121. „Hańba dla miasta”, Kurier Poranny, 28.10.1995 r., (dot. konfliktów polsko-litewskich w Sejnach)
 122. „Konsulat pod ochroną”, Gazeta Współczesna, 15.01.1996 r., (dot. konfliktów polsko-litewskich w Sejnach)
 123. „Niech groby nie dzielą”, Włodzimierz Kowalski, Krajobrazy, 11.02.1996, (dot. cmentarze litewskie w Polsce, stosunki polsko-litewskie)
 124. „Litewski konsulat strzeżony’, 16.01.1996 r., (konflikty polsko-litewskie, konsulat litewski Sejnach)
 125. „Pogranicze niepokoju”, Jan Wyganowski, Kurier Podlaski, styczeń 1996 r., (przestępczość w Sejnach)
 126. „Wraca pomnik”, (dot. budowy pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 127. „Sejny i okolice”, Świat Młodych, (mapka Sejneńszczyzny)
 128. „Kto nie lubi Litwinów?”, Tadeusz Moćkun, Kurier Podlaski, 15.01.1996 r., (konflikty polsko-litewskie w Sejnach)
 129. „Polak – Litwin dwa bratanki?”, Kurier Podlaski, 23.01.1996 r., (konflikty polsko-litewskie)
 130. „Radni przeciw wybrykom”, Gazeta Współczesna, 25.02.1996 r., (konflikty polsko-litewskie w Sejnach)
 131. „Radni za konsulatem”, Kurier Podlaski, 19.02.1996 r., (konflikty polsko-litewskie w Sejnach)
 132. „Krótko”, Gazeta Wyborcza, 17-18.02.1996 r., (konflikty polsko-litewskie w Sejnach)
 133. „Sejny”, 25.02.1996 r., (dot. budowy Ośrodka Kultury Litewskiej w Sejnach)
 134. „Radni przeciw wybrykom”, Gazeta Współczesna 19.02.1996 r., (konflikty polsko-litewskie w Sejnach)
 135. „Apetyt burmistrza”, Krajobrazy, 10.03.1996 r., (dot. działalności burmistrza Sejn Rady Miasta)
 136. „Incydent z flaga”, Kurier Poranny”, 10.04.1996 r., (dot. konfliktów polsko-litewskich w Sejnach)
 137. „Incydent przed konsulatem”, Kurier Podlaski, 10.04.1996 r., (konflikt polsko-litewski w Sejnach)
 138. „Zginęła flaga przed konsulatem”, Gazeta Wyborcza, 10.04.1996 r., (konflikt polsko-litewski)
 139. „Sejneński „okrągły stół””, Kurier Poranny, 11.04.1996 r., (dot. spotkania mniejszości litewskiej z lokalnymi władzami, stosunki polsko-litewskie)
 140. „Komuś przeszkadzają święta”, Gazeta Współczesna, 10.04.1996 r., (konflikty polsko-litewskie w Sejnach)
 141. „Kolekcjoner litewskich flag?”, Kurier Poranny, 11.04.1996 r., (konflikt polsko-litewski w Sejnach)
 142. „Szukałam księdza, zastałam gospodarza”, Krajobrazy, 7.07.1996 r., (dot. księdza proboszcza Sejn)
 143. „Uzdrawianie bazyliki”, Kurier Poranny, 6.09.1996 r., (dot. bazyliki w Sejnach)
 144. „Będzie pomnik biskupa”, Kurier Poranny, 8.05.1996 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 145. „Ksiądz budowniczym”, (wywiad z proboszczem Sejn, ksiądz Kazimierz Gacki)
 146. „Sejneńska świątynia w potrzebie”, Krajobrazy, 8.09.1996 r., (dot. bazyliki sejneńskiej)
 147. „Cudzoziemcy”, Gazeta Wyborcza, 1.10.1996 r., (losy rosyjsko-ukraińskiej rodziny mieszkającej w Polsce, Smolany)
 148. „Sejny – Onikszta”, Gazeta Wyborcza, 27.08.1996 r., (stosunki polsko-litewskie, Sejny, Onikszta)
 149. „Uczcić biskupa”, Kurier Poranny, 7.08.1996 r., (dot. zmiany nazwy ulicy 22-liipca na biskupa Antoniego Baranowskiego, Sejny, Litwini, Polacy)
 150. „Sokolnicy”, (dot. sokolników z Podlasia i Sejn)
 151. „Nie tylko dla koneserów”, Gazeta Współczesna, 19.08.199 r., (festiwal organowy w Sejnach, Iuniores Priores Organorum Sejnensis)
 152. „Festiwal organowy młodych”, Gazeta Współczesna, 12.08.1996 r., (festiwal organowy w Sejnach, Iuniores Priores Organorum Sejnensis)
 153. „Gospodarny proboszcz”, 16.08.1996 r., (dot. remontu klasztoru Dominikanów w Sejnach, ks. Kazimierz Gacki, proboszcz Sejn)
 154. „Wraca pomnik”, Kurier Poranny, 24.09.1996 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 155. „Trzy kolory”, Jan Lupo, Przegląd Sejneński, nr /1996 r., (dot. konfliktu polsko-litewskiego w Sejnach)
 156. „Stare biedy i problemy”, Gazeta Współczesna, 21.10.1996 r., (II Spotkanie Mniejszości Narodowych w Puńsku, Litwini, Białorusini, Romowie, Ukraińcy, Niemcy, staroobrzędowcy)
 157. „Nie chcą być „cepelią””, Kurier Poranny, 21.10.1996 r., (II Spotkanie Mniejszości Narodowych w Puńsku)
 158. „Sztandar dla kombatantów”, Gazeta Współczesna, 7.11.1996 r., (Sejneńskie Koło Miejsko-Gminne Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, nadanie sztandaru)
 159. „Pomnik biskupa”, Kurier Poranny, 17.01.1997 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 160. „Gdzie stanie pomnik biskupa i poety”, Gazeta Wyborcza, 20.11.1996 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 161. „Stanie pomnik biskupa”, Gazeta Współczesna, 20.01.1997 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 162. „Pomnik Baranauskasa”, (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 163. „Prawda nie jest lubiana ani na wschodzie ani na zachodzie”, Krajobrazy, listopad 1996 r., (wywiad z Vidmantasem Povilionisem, konsulem litewskim w Sejnach)
 164. „Klasztor dla wszystkich”, Gazeta Wyborcza, 17.02.1997 r., (dot. klasztoru podominikańskiego w Sejnach)
 165. „Suwalsko-mazurskie kalendarium ‘96’, Podsumowanie roku 1996 na Suwalszczyźnie, Sejny)
 166. „Procedura od nowa”, Gazeta Wyborcza, 18.03.1997 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 167. „Ustalenia nieważne”, Kurier Poranny, 17.03.1997 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 168. „Był kompromis”, Gazeta Współczesna, 25.03.1997 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 169. „Spór o mszę w Sejnach”, Rzeczpospolita, 3.04.1997 r., (spór polsko-litewskie w Sejnach, ks. Kazimierz Gacki, proboszcz Sejn)
 170. „Rusza „Baltic Satelid””, Gazeta Współczesna, 3.06.1997 r., (VI edycja festiwalu teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 171. „Teatralne Sejny”, Kurier Poranny, 12.06.1997 r., (dot. festiwalu teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 172. „Burzliwy finał”, Kurier Podlaski, 16.06.1997 r., (dot. festiwalu teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 173. „Pracowity powrót”, Kurier Podlaski, 16.06.1997 r., (wizyta prezydenta Litwy Algirdasa Brazauskasa w Puńsku)
 174. „Dwie pasje, dwie miłości”, Krajobrazy, 4.09.1996 r., (Eugeniusz Klimaniec, pszczelarz z Sejn)
 175. „Żale, ordery, obietnice”, (wizyta prezydenta Litwy Algirdasa Brazauskasa w Puńsku)
 176. „Sami o sobie”, Kurier Podlaski, 23.06.1997 r., (wizyta prezydenta Litwy Algirdasa Brazauskasa w Puńsku)
 177. „Tłumacz niepotrzebny”, Krajobrazy, 29.06.1997 r., (wizyta prezydenta Litwy Algirdasa Brazauskasa w Puńsku)
 178. „Pat”, Krajobrazy, 29.06.1997 r., (wizyta prezydenta Litwy Algirdasa Brazauskasa w Puńsku, pomnik biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 179. „Wakacyjny słup ogłoszeniowy”, Rzeczpospolita, 13.08.1997 r., (Dni Sejneńszczyzny, zapowiedź imprezy w Krasnopolu)
 180. „Pod okiem starszych”, Gazeta Współczesna, 18.08.1997 r., (festiwal organowy w Sejnach, Iuniores Priores Organorum Sejnensis)
 181. „Wiejscy liderzy”, Gazeta Współczesna, 8.04.1997 r., (powołanie Centrum Integracji Młodzieży Regionów Przygranicza w Sejnach)
 182. „Muzyka organowa w Sejnach’, Kurier Podlaski, 11.08.1997 r., (festiwal organowy w Sejnach, Iuniores Priores Organorum Sejnensis)
 183. „Zbuntowana ulica”, Kurier Poranny, 20.08.1997 r., (dot. kanalizacji sanitarnej w Sejnach)
 184. „Bazylika białą i różowa”, Gazeta Wyborcza, 15.10.197 r., (dot. bazyliki sejneńskiej)
 185. „Kościółek to nie bazylika”, Gazeta Wyborcza, 14.10.1997 r., (spór polsko-litewskie w Sejnach, ks. Kazimierz Gacki, proboszcz Sejn)
 186. „Medale za wynalazki”, Krajobrazy, 30.11.1997 r., (49. Światowa Wystawa Wynalazków w Brukseli, dwa medale dla Arkadiusza Służyńskiego z Sejn)
 187. „Okradziono urząd”, Gazeta Współczesna, 3.12.1997 r., (włamanie do urzędu Miasta w Sejnach)
 188. „Poezja ręcznie zdobiona”, Kurier Poranny, 22.12.1997 r., (działalność Dziecięcej Oficyny Wydawniczej w Sejnach)
 189. „Prokuratorskie Sejny”, Gazeta Współczesna, 5.01.1997 r., (Prokuratura Rejonowa w Sejnach)
 190. „Litewski konsul kończy kadencję”, Kurier Poranny, 30.12.1997 r., (dot. konsula litewskiego w Sejnach, Vidmantasa Povilionisa)
 191. „Łagodzący skutek”, Kurier Poranny, 27.01.1998 r., (Prokuratura Rejonowa w Sejnach)
 192. „Suchocka nie przyjedzie”, Kurier Poranny, 23.01.1998 r., (Prokuratura Rejonowa w Sejnach)
 193. „Wpadka za trzy złote”, Gazeta Współczesna, 18.01.1998 r., (zatrzymanie sprawców napadu w okolicach Sejn)
 194. „Jest kotłownia”, Kurier Poranny, 4.03.198 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 195. „Dwie baby rozgoniły zebranie”, Nasze Krajobrazy, 15.03.1998 r., (dot. zebrania Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 1 w Sejnach)
 196. „Lokale pod młotek”, Gazeta Wyborcza, 28-29.03.1998, (dot. działania Rady Miasta w Sejnach)
 197. „Bliżej sprawiedliwości”, Kurier poranny, 11.03.1998 r., (dot. powołania w Sejnach Zamiejscowego Wydziału Karnego sądu Rejonowego w Suwałkach)
 198. „Boimy się urzędników z teczki”, Kurier Poranny, 1.03.1998 ., (rozmowa z Andrzejem Małkińskim, przewodniczącym Rady Miejskiej w Sejnach)
 199. „Sejny jeszcze trują”, Gazeta Wyborcza, 11-13.04.1998 r., (dot. zanieczyszczenia środowiska w Sejnach)
 200. „Pożółkłe fotografie”, Michał Kopera, Gazeta Współczesna, 20.04.1998 r.,(spektakl „Pożółkłe fotografie”, Teatr Tańca w Sejnach)
 201. „Podkablowali burmistrza”, Nasze Krajobrazy”, 19.04.1998 r., (przedwyborcze wystąpienia radnych Sejn)
 202. „Sejny, 1997”, Paweł Huelle, Gazeta Wyborcza, 21—22.03.1998 r., (Sejn, Sejneńszczyzna, Ośrodek „Pogranicze”)
 203. „Musicalowe wspomnienia”, Michał Kopera, Krajobrazy, 3.05.1998 r., (spektakl „Pożółkłe fotografie”, Teatr Tańca w Sejnach)
 204. „Sejny”, (Prokuratura Rejonowa w Sejnach)
 205. „Prezydent wyjechał, problemy pozostały”, Nasze Krajobrazy, (wizyta Valdasa Adamkusa, prezydenta Litwy w Sejnach i Puńsku)
 206. „Sprawa Warszawy i Wilna”, Gazeta Wyborcza, 15.04.1998 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 207. „Będzie pomnik”, Nasze Krajobrazy, 17.05.1998 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 208. „Oczyszczanie Sejn”, Jacek Buraczewski, Krajobrazy, 24.05.1998 r., (dot. zanieczyszczenia środowiska w Sejnach)
 209. „Sejny”, Krajobrazy, 24.05.1998 r., (dot. klas „zerowych” w szkole podstawowej, Sejny)
 210. „„Wieści” w zawieszeniu?”, Kurier Poranny, 18.08.1994 r., (dot. „Wieści Sejneńskich”)
 211. „50 lat biblioteki w Sejnach”, Krajobrazy, 24.05.1998 r., (50. rocznica powstania Biblioteki Publicznej w Sejnach)
 212. „O powiat sejneński w 1921 roku’, Tadeusz Radziwonowicz, Krajobrazy, (dot. historii powiatu sejneńskiego)
 213. „Wojewoda chce komisarzy”, Kurier Poranny, 15.05.1998 r., (wprowadzenie zarządu komisarycznego w Sejnach i Szypliszkach)
 214. ”Pszczoły Sejneńszczyzny”, Kurier Poranny, 27.05.1998 r., (dot. programu telewizyjnego pt. „Przed siebie”)
 215. „Baltic Satelid ‘98”, Krajobrazy, (festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 216. „Ujęliście mi 60 lat życia”, Joanna Hofmann, Gazeta Wyborcza, 15.06.1998 r., (festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 217. „Młodzi aktorzy mają władze”, Kurier Poranny, 12.06.1998 r., (festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 218. „Złoty sejneński Tur”, Krajobrazy, 28.06.1998 r., (festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 219. „Obok Świętej Agaty”, Kurier Poranny, 20.06.1998 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 220. „Zginęli bo byli Polakami”, Gazeta Współczesna, 211.07.1998 r., (rocznica Obławy Augustowskiej 1945)
 221. „Bazylika w remoncie”, Krajobrazy, 19.07.1998 r., (dot. bazyliki w Sejnach)
 222. „Region po nowemu”, Gazeta Wyborcza, 10.08.1998 r., (mapka Województwa Podlaskiego)
 223. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 11.08.1998 r., (festiwal organowy w Sejnach, Iuniores Priores Organorum Sejnensis)
 224. „Najpierw młodzi”, Kurier Poranny, 11.08.1998 r., (festiwal organowy w Sejnach, Iuniores Priores Organorum Sejnensis)
 225. „Młodzi organiści w Sejnach”, Rzeczpospolita, 12.08.1998 r., (festiwal organowy w Sejnach, Iuniores Priores Organorum Sejnensis)
 226. „Festiwal organowy w Sejnach”, Gazeta Wyborcza, 14-16.08.1998 r., (festiwal organowy w Sejnach, Iuniores Priores Organorum Sejnensis)
 227. „Grali tak pięknie...”, Gazeta Współczesna, 18.08.1998 r., (festiwal organowy w Sejnach, Iuniores Priores Organorum Sejnensis)
 228. „Bazylika Nawiedzenia NMP w Sejnach”, Poczta Polska”, 16.08.1998 r., (dot. znaczków pocztowych serii „Madonny”)
 229. „Mistrzowie organów w Sejnach”, Krajobrazy, 19.08.1998 r., (festiwal organowy w Sejnach, Iuniores Priores Organorum Sejnensis)
 230. „Malowanie muzyki’, Gazeta Wyborcza, 18.08.1998 r., (festiwal organowy w Sejnach, Iuniores Priores Organorum Sejnensis, pracownia plastyczna przy Miejskim Ośrodku Kultury)
 231. „Symboliczne pojednanie’, Gazeta Wyborcza, 28.08.1998 r., (dot. pomnika biskupa antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 232. „Rocznicowe pojednanie”, Gazeta współczesna, 27.08.1998 r., (dot. pomnika biskupa antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 233. „Rząd ustalił, burmistrz się dziwi”, Kurier poranny, 28.08.1998 r., (dot. pomnika biskupa antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 234. „Pojednanie narodów”, Nasze Krajobrazy, 6.09.1998 r., (dot. pomnika biskupa antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 235. „Polsko-litewskie warsztaty”, Kurier Poranny, 1.09.1998 r., (Polsko-Litewskie Warsztaty Teatralno-Taneczne w Sejnach)
 236. „Kazimierz Tatowicz”, Przegląd Sejneński, 9/1998, (dzieje 24 Baonu KOP „Sejny”, Kazimierz Tatowicz)
 237. „Zatańczą Polak z Litwinem”, Gazeta Współczesna, 2.09.1998 r., (Polsko-Litewskie Warsztaty Teatralno-Taneczne w Sejnach)
 238. „Dom Kultury w Sejnach”, Owszem, 1/1997 r., (działalność Domu Kultury w Sejnach)
 239. „Władza w komplecie”, Kurier Poranny, 14.11.1998 r., (działalność Rady Powiatowej w Sejnach)
 240. „Skandale w Sejnach”, Nasze Krajobrazy, 3.01.1999 r., (podsumowanie wydarzeń w Sejnach w 1998 roku)
 241. „Premier dołoży?”, Kurier Poranny, 8.01.1999 r., (działalność starostwa sejneńskiego)
 242. „Rolnictwo europejskie”, Kurier Poranny, 9.01.1999 r., (powstanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach)
 243. „Rzecznik chce poznać problemy”, Kurier Poranny, 14.0.1999 r., (dot. mniejszości litewskiej na Sejneńszczyźnie)
 244. „Biskup sprzeda działkę”, Kurier Poranny, 14.01.1999 r., (dot. pomnika biskupa antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 245. „Koniec sporu”, Gazeta Wyborcza, 17.01.1999 r., (dot. pomnika biskupa antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 246. „Powiat za wszelką cenę”, Krajobrazy, 17.01.1999 r., (wywiad z Marianem Luto, starostą powiatu sejneńskiego)
 247. „Sejny”, Krajobrazy, 17.01.1999 r., (dot. Mariana Luto, starosty powiatu sejneńskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach)
 248. „Skąd mam wziąć pieniądze, przecież nie pójdę kraść”, Kurier Poranny, 15.01.1999, (wywiad z Marianem Luto, starostą powiatu sejneńskiego)
 249. „RPO na Suwalszczyźnie”, Gazeta Współczesna, 18.01.1999 r., (wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Puńsku i Sejnach)
 250. „Sejny”, (dot. pomnika biskupa antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 251. „Powstanie Sejneński”, Nasze Krajobrazy, 7.02.1999 ., (dot. Powstania Sejneńskiego, 1920 r.)
 252. „Czy państwo powinno finansować kulturę?”, Gazeta Współczesna, 4.02.1999 r., (Ośrodek „Pogranicze”, Małgorzata Czyżewska, działalność ośrodka)
 253. „Niechciany dyrektor”, Gazeta Współczesna, 8.02.1999 r., (dot. ZOZ Sejny)
 254. „Szatański pomysł”, Gazeta Współczesna, 2-3-02.1999 r., (dot. zbezczeszczenia zwłok w Sejnach)
 255. „Dlaczego zmarła?”, Gazeta Wyborcza, 12.02.1999 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 256. „Dyrektor w zawieszeniu”, Gazeta Wyborcza, 13-14.02.1999 r., (dot. starostwa w Sejnach, ZOZ Sejny)
 257. „Dyrektor w zawieszeniu’, Kurier Poranny, 13.20.1999 r., (ZOZ Sejny)
 258. „Ostatnia Aleksandria Europy”, Kurier Poranny, 16.02.1999 r., („Krasnogruda”, Ośrodek „Pogranicze”, Krzysztof Czyżewski)
 259. „Sejny’, (dot. Centrum Kultury Litewskiej w Sejnach)
 260. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy”, 16.02.1999, (do. „Krasnogrudy”, Centrum Kultury Litewskiej w Sejnach)
 261. „Dwieście metrów na trzech sędziów”, Kurier Poranny, 19.02.1999 r., (dot. powołania sądu w Sejnach)
 262. „Ciemność nad Sejnami’, Karta, 1998 r., (zaćmienie słońca w Sejnach)
 263. „Kwiaty zostały, gość nie przyjechał”, (dot. Jana Pawła II na Sejneńszczyźnie)
 264. „Tury w Sejnach rozdane”, Kurier Poranny, 14.06.1999 r., (festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 265. „Rzeczpospolita Sejneńska”, Kurier Poranny, 23.08.1999 r., (dot. pomnika biskupa antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 266. „Teatr, tanie i musical”, Krajobrazy, 13.09.1999 r., (Polsko-Litewskie Warsztaty Teatralno-Taneczne w Sejnach)
 267. „Sejny”, Krajobrazy, 13.09.1999 r., (dot. korekty mapy powiatowej)
 268. „Odwiedzi i zwiedzi”, Gazeta Współczesna, 16.09.1999 r., (wizyta Serg’a April’a, Ambasadora Kanady w Sejnach)
 269. „Sejny”, Kurier Poranny, 28.09.1999 r., (dot. wyborów do rady powiatu Sejn)
 270. „Gminy w gazecie”, (dot. gminy Sejny)
 271. „Powiat”, Przegląd sejneński, 9/1999 r., (dot. utworzenia powiatu sejneńskiego)
 272. „Odsłonięcie pomnika biskupa”, Krajobrazy, 2.09.1999 r., (dot. pomnika biskupa antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 273. „Dar Ambasady Kanady”, Gazeta Współczesna, 17.09.1999 r., (wyposażenie środowiskowego gabinetu logopedycznego w Sejnach)
 274. „W darze dzieciom”, Gazeta Współczesna, 17.09.1999 r., (wyposażenie środowiskowego gabinetu logopedycznego w Sejnach)
 275. „Żeby ładnie mówić po litewsku”, Kurier Poranny, 17.09.1999 r., (wyposażenie środowiskowego gabinetu logopedycznego w Sejnach)
 276. „Polonijne spotkania’, Gazeta Współczesna, 21.09.1999 r., (Polonijne Warsztaty Teatralne w Sejnach)
 277. „Litewskie Centrum”, Nasze Krajobrazy, 22.09.1999 r., (dot. Centrum Kultury Litewskiej w Sejnach)
 278. „Ambasador dla Sejn”, Krajobrazy, 29.09.1999 r., (wyposażenie środowiskowego gabinetu logopedycznego w Sejnach)
 279. „Pochwała Sejn”, Nasze Krajobrazy’, 4.10.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego Sejnach)
 280. „Oberek z kujawiakiem”, Kurier Porannym 28.90.1999 r., (Polonijne Warsztaty Teatralne w Sejnach)
 281. „Gdzie Polacy są mniejszością”, Rzeczpospolita, 13.10.1999 r., (dot. wyborów samorządowych w Puńsku)
 282. „Litwini zdobyli dwa mandaty”, Gazeta Wyborcza, 13.10.1999 r., (dot. wyborów samorządowych w powiecie sejneńskim)
 283. „Czar PGR-u”, Ireneusz Sewastianowicz, Konteksty, nr 10.1988 r., (dot. dyrektora PGR-u w Sejnach, Łukasika)
 284. „Czołem Wielkiej Polsce”, (zaproszenie na Mszę Świętą za Ojczyznę z okazji bitwy warszawskiej)
 285. „Marszałek na Suwalszczyźnie”, Tygodnik Powszechny”, 20.05.1992 r., (dot. pobytu marszałka Piłsudskiego na Suwalszczyźnie i w Sejnach)
 286. „Szanowna Redakcjo”, (wspomnienia mieszkanki Sejneńszczyzny)
 287. mapka Sejn w języku litewskim
 288. „Ten artykuł już się nie ukaże”, Kontrasty, nr 1/1983 r., (wspomnienia dotyczące dawnych Sejn)
 289. „Pomnik na wiosnę”, Gazeta Wyborcza, 30.10.1998 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 290. „Biskup stanie przy placu św. Agaty”, Gazeta Współczesna, 28.10.1998 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 291. „Sejny’, Gazeta Współczesna, 30.10.1998 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 292. „Wczoraj Sejny, dziś Suwałki”, Gazeta Współczesna, 3.11.1998 r., (dot. obrad członków Rady Miasta)
 293. „Teraźniejszość czasów przyszłych”, Andrzej Strumiłło, Sztuka, nr 4/1986 r., (podsumowanie plenerów pt. „Sztuk i środowisko”)
 294. „Pomnik biskupa Antanasa Baranauskasa”, Krajobrazy, 4.11.1998 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 295. „Radni byli jednomyślni”, Gazeta Współczesna, 9.11.1998 r., (dot. wyborów starosty w Sejnach)
 296. „Zaczął się kapitalny remont „Starej Poczty” w Sejnach”, Krajobrazy, 10.11.1998 r., (dot. „Starej Poczty”, Ośrodek „Pogranicze”, Dom Pogranicza)
 297. „Zawiniły władze Sejn”, Nasze Krajobrazy, 8.11.1998 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 298. „Litwin starostą”, Nasze Krajobrazy, 24.11.1998 r., (dot. wyborów starosty powiatu sejneńskiego)
 299. „Marszałek show w Sejnach’, Nasze Krajobrazy, 22.11.1998 r., (uroczystości z okazji 11. listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Sejnach)
 300. „Pejzaże”, Owszem, nr 1/1997 r., (stosunki polsko-litewskie w Sejnach)
 301. „Odprawy dla urzędników z pieniędzy na drogi’, Kurier Poranny, 1999 r., (dot. działalności powiatu sejneńskiego)
 302. „Trzeba się gdzieś uczyć”, Kurier Poranny, 30.03.1999 r., (dot. edukacji w powiecie sejneńskim)
 303. „”Złoty kontrakt” pod lupa”, Gazeta Współczesna, 30.03.1999 r., (dot. ZOZ Sejny)
 304. „Nie ma miejsca dla dzieci z gminy”, Kurier Poranny, 31.03.1999 r., (dot. edukacji w powiecie sejneńskim)
 305. „Nie widać chciwości”, Kurier Poranny, 2.04.1999 r., (dot. działalności Rady Miasta w Sejnach)
 306. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (dot. „Przeglądu Sejneńskiego”, rolnictwa, konkurs dotyczący Sejn)
 307. „Budżet przetrwania”, Krajobrazy, 11.04.1999 r., (dot. działalności sejmiku wojewódzkiego)
 308. „Czas na dramaty”, Krajobrazy, 11.04.1999 r., (rozmowa z Piotrem Witaszczykiem, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach)
 309. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 11.04.1999 r., (dni teatralne w Sejnach, stosunki polsko-litewskie)
 310. „W 80 lat po Powstaniu Sejneńskim” Gazeta Wyborcza, 10.11.1999 r., (dot. obchodów 80. rocznicy Powstania Sejneńskiego)
 311. „Bezrobocie coraz większe” Kurier Poranny, 10.04.1999 r., (bezrobocie na Sejneńszczyźnie)
 312. „U Twoich stoim granic”, Kurier Poranny, 14.04.1999 r., (dot. promocji książki Włodzimierza Kowalskiego pt. „U twoich stoim granic”, KOP „Sejny”)
 313. „Okupacja urzędu?”, Kurier Poranny, 16.04.1999 r., (dot. działalności władz Sejn, Szkoła Podstawowa nr 1. w Sejnach)
 314. „Spór o dyrektora”, (dot. działalności władz Sejn, Szkoła Podstawowa nr 1. w Sejnach)
 315. „Dyrektor nie przekroczy progu”, Kurier Poranny, 15.04.1999 r., (dot. działalności władz Sejn, Szkoła Podstawowa nr 1. w Sejnach)
 316. „Niech rząd pomoże”, Gazeta Współczesna, 15.04.1999 r., (dot. budżetu powiatu sejneńskiego)
 317. „Niech władze dotrzymają słowa”, Kurier Poranny, 17.04.1999 r., (dot. działalności władz Sejn, Szkoła Podstawowa nr 1. w Sejnach)
 318. „Gimnazjalne zamieszki”, Gazeta Współczesna, 19.04.1999 r., (dot. działalności władz Sejn, Szkoła Podstawowa nr 1. w Sejnach)
 319. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (dot. działalności władz Sejn, Szkoła Podstawowa nr 1. w Sejnach)
 320. „Członkowi władz puściły nerwy”, Kurier Poranny, 19.04.1999 r., (dot. działalności władz Sejn, Szkoła Podstawowa nr 1. w Sejnach)
 321. „Międzynarodowy handel w Sejnach zamiera”, Kurier Poranny, 21.04.1999 r., (dot. stanu gospodarki na pograniczu, handel na Sejneńszczyźnie)
 322. „Będzie konkurs”, Gazeta Współczesna, 21.04.1999 r., (dot. działalności władz Sejn, Szkoła Podstawowa nr 1. w Sejnach)
 323. „Sejneński biskup”, Gazeta Współczesna,23.04.1999 r., (dot. biskupa Antoniego Baranowskiego)
 324. „Publiczność była zachwycona”, Kurier Poranny, 29.04.1999 r., (musical pt. „Każdemu wolno kochać”, grupa taneczno –teatralna „Cień”, Miejski Ośrodek Kultury w Sejnach)
 325. „Pomocy coraz mniej”, Kurier Poranny, 25.04.1999 r., (dot. pomocy społecznej w Sejnach)
 326. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 5.05.1999 r., (musical pt. „Każdemu wolno kochać”, grupa taneczno –teatralna „Cień”, Miejski Ośrodek Kultury w Sejnach)
 327. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (dot. działalności władz Sejn, Szkoła Podstawowa nr 1. w Sejnach)
 328. „Uczepił się haka”, Kurier Poranny, 7.05.1999 r., (Arkadiusz Sulżyński z Sejn, nagrodzony na wystawach wynalazków motoryzacyjnych w Genewie i Norymberdze)
 329. „Historia wyłącznie ocenzurowana”, Kurier Poranny, 18.05.1999 r., (dot. Biblioteki Publicznej w Sejnach)
 330. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (dot. ZOZ w Sejnach, miejska kanalizacja sanitarna)
 331. „Oświata pochłonie wszystko”, Nasze Krajobrazy, 23.05.1999 r., (dot. budżetu powiatu sejneńskiego)
 332. „Jeden z największych polskich malarzy – „siedzi” w Smolanach”, Nasze Krajobrazy, 18.04.1999 r., (rozmowa z Jerzym Srzednickim”)
 333. „Skromniej niż zwykle”, Kurier Poranny, 13.05.1999 r., (festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 334. „Praca stracą 32 osoby”, Kurier Poranny, 14.05.199 r., (dot. ZOZ w Sejnach)
 335. „Biedakom pieniądze zabrał”, Kurier poranny, 14.05.1999 r., (dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Sejnach)
 336. „Upaść czy się sądzić?”, Gazeta Wyborcza, 8.06.1999 r., (dot. ZOZ w Sejnach)
 337. „Kasacja powiatów”, Kurier Poranny, 17.05.1999 r., (dot. funkcjonowania powiatu sejneńskiego)
 338. „Prezent muszą zawieźć do Ełku”, Kurier Poranny, 17.05.1999 r., (dot. wizyty Jana Pawła II w Ełku, młodzież z Sejn)
 339. „Pomóż sobie i innym”, Kurier Poranny, 17.05.1999 r., (dot. bezrobocia na Sejneńszczyźnie)
 340. „Jak dostosować się do potrzeb?”, Kurier Poranny, 15.05.1999 r., (dot. ZOZ w Sejnach, Regionalna Kasa Chorych)
 341. „Pamięć dla przyszłości”, Gazeta Wyborcza, 15-16.05.1999 r., (Ogólnopolski Sejmik Krajobrazowy, wielokulturowość Suwalszczyzny, Puńsk, Ośrodek „Pogranicze’)
 342. „Sejny”, Krajobrazy, 23.05.1999 r., (dot. pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 343. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 30.05.1999 r., (dot. nagroda Kultury paryskiej dla Krzysztofa Czyżewskiego, Ośrodek „Pogranicze”, pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach, sesja Rady Miejskiej w Sejnach)
 344. „Gimnazjum w liceum”, Gazeta wyborcza, 26.05.1999 r., (dot. gimnazjum i liceum w Sejnach)
 345. „Niezbędna inwestycja?”, Kurier Poranny, 1.06.1999 r., (dot. budowy myśliwsko-sportowej strzelnicy w Sejnach)
 346. „Pomnik powstania”, Gazeta Wyborcza, 28.05.1999 r., (dot. budowy pomnika Powstania Sejneńskiego )
   
 347. „Suwalskie w jeden, sejneński niech zostanie” Kurier Poranny, 30.06.1999 r., (dot. powiatu sejneńskiego)
 348. „Augustów poparł Sejny”, Gazeta Wyborcza, 1.07.1999 r., (dot. budowy pomnika Powstania Sejneńskiego)
 349. „Potrzebne nowe władze”, Kurier Poranny, 10.07.1999 r., (dot. Gminnej Spółdzielni w Sejnach)
 350. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 17.07.1999 r., (dot. wizyty Andrzeja Leppera w Sejnach)
 351. „Powstanie Sejneńskie”, Przegląd Sejneński nr 7-8/1999 r., (dot. 80. rocznicy Powstania sejneńskiego)
 352. „Miasto splajtuje”, Gazeta Wyborcza, 24.06.1999 r., (dot. budżetu Zarządu Miasta w Sejnach)
 353. „Schody do rzeki”, Rzeczpospolita, 16.07.1999 r., (wspomnienia starych mieszkańców Sejn)
 354. „Kto kupi szpital?”, Gazeta Wyborcza, 13.07.1999 r., (ZOZ w Sejnach, szpital sejneński)
 355. „Szpital w długach”, Gazeta Współczesna, 21.07.1999 r., (dot. szpitala sejneńskiego)
 356. „Najgorsze już minęło”, Kurier Poranny, 22.07.1999 r., (rozmowa z komendantem policji w Sejnach, Bolesławem Wyzujakiem)
 357. „Historia wciąż żywa”, Kurier Poranny, 27.07.1999 r., (dot. pomnika powstańców sejneńskich w Sejnach)
 358. „Będzie trzydniowa zabawa”, Kurier Poranny, 27.07.1999 r., (dot. „Dni Sejn”)
 359. „Koncerty zespołów i Mistrzostwa Polski w pływaniu na Byle Czym’, (dot. imprez Studio Lato Radia Białystok w Sejnach i Augustowie)
 360. „Trzy dni Sejn”, Gazeta Współczesna, 29.07.1999 r., (dot. „Dni Sejn”)
 361. „Impreza jakiej jeszcze nie było”, Kurier Poranny, 2.08.1999 r., (festyn Studio Lato Radio Białystok w Sejnach)
 362. „Musimy oszczędzać”, Kurier Poranny, (rozmowa z Józefem Szlegierem, przewodniczącym rady Miasta)
 363. „Kolejny cios czy ratunek?”, Kurier Poranny, 28.07.1999 r., (dot. działalności Rady Miasta w Sejnach, szkolnictwo w Sejnach)
 364. „Przejście graniczne, to być albo nie być”, Kurier Poranny, 5.08.1999 r., (dot. przejścia granicznego w Ogrodnikach)
 365. „Minister na Suwalszczyźnie”, Krajobrazy, 8.08.1999 r., (wizyta ministra pracy i polityki socjalnej, Longina Komołowskiego w Sejnach)
 366. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 20.06.1999 r., (wizyta Jana Pawła II na Suwalszczyźnie)
 367. „Zakupy ze wskazaniem na radnego”, Kurie Poranny, 15.06.1999 r., (dot. radnego Zdzisława Ziniewicza, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sejnach)
 368. „Bój o kiosk”, Kurier Poranny, 15.06.1999 r., (Szkoła Podstawowa nr 2 w Sejnach, )
 369. „Tury wyjechały z Sejn”, (dot. festiwalu teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 370. „Sejny chcą mieć basen”, (dot. budowy krytej pływalni w Sejnach)
 371. „Jutro będzie kandydat?”, Kurier Poranny, 16.06.1999 r., (dot. Szkoły Podstawowej nr 1 w Sejnach, zmiana dyrektora szkoły)
 372. „W Bajce nie ma ziemniaków”, Gazeta Wyborcza, 16.06.1999 r., (dot. pomocy społecznej w Sejnach)
 373. „Pomnik w Wilnie”, Kurier Poranny, 4.06.1999 r., (dot. budowy pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 374. „Kulisy utajnione”, Joanna Hofmann, Gazeta Wyborcza, 19-20.06.1999 r., (dot. Szkoły Podstawowej nr 1 w Sejnach, zmiana dyrektora szkoły)
 375. „Potraktowany jak pętak”, Kurier Poranny, 21.06.1999 r., (dot. Szkoły Podstawowej nr 1 w Sejnach, zmiana dyrektora szkoły)
 376. „Policjanci bez mundurówek”, Kurier Poranny, 18.06.1999 r., (dot. policji w Sejnach)
 377. „Maksimowicz zamiast Zasady’, Kurier Poranny, 22.06.1999 r., (dot. salonu Hyundai’a w Sejnach)
 378. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (dot. festiwalu teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 379. „Lipiec w Białej Synagodze’, Kurier Poranny, 24.06.1999 r., (Biała Synagoga, Teatr Sejneński, Ośrodek ”Pogranicze”)
 380. „Zabytki niszczeją”, Kurier Poranny, 25.06.1999 r., (dot. ochrony zabytków w Sejnach)
 381. „Starostowie zrozpaczeni”, Gazeta Wyborcza, 29.06.1999 r., (dot. powiatu sejneńskiego)
 382. „Sejny będą zlicytowane?”, Nasze Krajobrazy, 4.07.1999 r., (rozmowa z Janem Stanisławem Kapem, burmistrzem Sejn)
 383. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 4.07.1999 r., (festyn „Powitanie lata” w Sejnach, spotkanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im Szymona Konarskiego)
 384. ”Pękające ściany oczyszczalni w Sejnach’, Gazeta Wyborcza, 29.06.1999 r., (sejneńska oczyszczalnia ścieków)
 385. „Wspólna walka o szpital”, Kurier Poranny, 22.03.2001 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 386. „Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej z numerem 1001 w sejneńskim liceum”, Przegląd Powiatowy, 22.03.2001 r., (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej)
 387. „Radni żądają kasy”, Nasze Krajobrazy, 1.04.2001 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 388. „Prezent na święta”, Gazeta Współczesna, 26.03.2001 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 389. „Szpital powiatowy – czy co?”, Przegląd Powiatowy, 29.03.2001 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 390. „Kto jest kim?”, Gazeta Współczesna, 4.04.2001 r., (dot. Piotra Witaszczyka, prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Sejny”)
 391. „200 lat Dominikanów w Sejnach’, Jacek Urban, Mówią Wieki nr 7/1987 r., (dot. historii Dominikanów w Sejnach, klasztor dominikański w Sejnach)
 392. „Pieniędzy wciąż mało”, Gazeta Współczesna, 5.04.2001 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 393. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 5.04.2001 r., (dot. Grażyny Żardeckiej, Sejnianina roku 2000)
 394. „Rośnie stopa”, Gazeta współczesna, 11.04.2001 r., (opieka społeczna w Sejnach)
 395. „Podlaska, co łaska”, Gazeta Współczesna, 11.04.2001 r., (dot. podlaskiej Kasy Chorych, Sejny)
 396. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 15.04.2001 r., (ZOZ w Sejnach, szpital sejneński)
 397. „Sejneńskie pomniki”, (pomniki znajdujące się na terenie Sejn)
 398. „Powstanie Sejneńskie”, (historia regionu, przebieg Powstania Sejneńskiego 23-28 sierpnia 1919 roku)
 399. „VIP-y w Sejnach’, (wizyty ważnych postaci w Sejnach, od 1919 do 2000 roku)
 400. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 4.01.2001 r., (Urząd Pracy w Sejnach, przedstawienie w wykonaniu młodzieży z Ełckiego Centrum Kultury)
 401. „Wiadomości z Sejn’, Przegląd Powiatowy, 4.01.2001 r., (Sylwester w Sejnach, praca Samorządu Miejskiego)
 402. „Komunikat Społecznego Komitetu Obrony Szpitala Powiatowego w Sejnach”, Nasze Krajobrazy, 14.01.2001.r, (dot. szpitala w Sejnach)
 403. „Na miarę możliwości”, Gazeta Współczesna, 16.01.2001 r., (dot. budżetu gminy Krasnopol)
 404. „I co na to radni?”, przegląd Powiatowy, 18.01.2001 r., (dot. Rady Miasta w Sejnach )
 405. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd powiatowy, 18.01.2001 r., (ZOZ w Sejnach)
 406. „Prosimy tylko nie przeszkadzać...”, Przegląd powiatowy, 18.01.2001 r., (dot. przychodni lekarskiej w Sejnach)
 407. „Sto dni do matury”, Przegląd Powiatowy, 25.01.2001 r., (studniówki w Sejnach)
 408. „Wiadomości z Sejn’, Przegląd Powiatowy, 15.02.2001 r., (obchody Święta Niepodległości Litwy, Rada Powiatu Sejneńskiego, kanalizacja sanitarna w Sejnach)
 409. „Sejny 75 lat temu...”, Włodzimierz Kowalski, Przegląd sejneński nr 2.2001 r., (opis dawnych Sejn)
 410. „Święto Niepodległości Litwy na Sejneńszczyźnie”, Nasze Krajobrazy, 18.02.2001 r., (obchody 83 rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę)
 411. „Święta Agata Sejneńska”, Zenon Wasilewski, Jaćwież nr 11,(dot. kaplicy Św. Agaty w Sejnach)
 412. „Eugeniusza Klimańca opowieść”, Jaćwież nr 11, (dot. Eugeniusza Klimańca, pszczelarza z Sejn)
 413. „Jedna z dziesięciu”, Gazeta Współczesna, 12.02.2001 r., (Grażyna Żardecka, Sejnianin Roku)
 414. „Europo pomóż”, Gazeta Współczesna, 15.02.2001 r., (dot. sesji Rady Powiatu sejneńskiego)
 415. „Pomniki trudnej historii’, Rzeczpospolita, 15.02.2001 r., (cmentarze żołnierzy litewskich poległych na Sejneńszczyźnie w 1919 roku)
 416. „Sejny nie chcą już spokoju”, Bogdan Bogatkiewicz, Krajobrazy, 25.02.2001 r., (dot. ruchu tranzytowego w Sejnach)
 417. „Publiczny kontra niepubliczny”, Przegląd Powiatowy, 8.02.2001 r., (ZOZ w Sejnach, przychodnia lekarska)
 418. „Prawda nie po naszej myśli”, Rzeczpospolita, 10.11.2001 r., (dot. Giby, zagłada okolicznej ludności w 1945 roku)
 419. „Kontakty i wyróżnienie”, Przegląd Powiatowy, 1.03.2001 r., (dot. Targi Turystyczne w Białymstoku, Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska)
 420. „Tym razem „maryśki” nie było”, Przegląd powiatowy, 1.03.2001 r., (dot. akcji antynarkotykowej w szkołach sejneńskich)
 421. „Sejneńska siłaczka”, Gazeta Współczesna, 16-18.03.2001 r., (dot. Grażyny Żardeckiej, Sejneńczanina Roku)
 422. „Księga czasów”, Gazeta Współczesna, 20.03.2001 r., (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, „Księga X-lecia Polski Niepodległej”)
 423. „Powiało nowym”, Gazeta Współczesna, 13.03.2001 r., (inwestycje na Sejneńszczyźnie)
 424. „Człowiek dusza”, Przegląd Powiatowy, 15.02.2001 r., (dot. plebiscytu na Sejnianina Roku)
 425. „Plebiscyt rozstrzygnięty”, Krajobrazy, 18.02.2001 r., (dot. plebiscytu na Sejnianina Roku)
 426. „”Przymknięte „drzwi” na Litwę”, Nasze Krajobrazy, 25.01.2001 r., (dot. przejścia granicznego w Ogrodnikach)
 427. „Nie masz forsy – nie choruj”, Nasze Krajobrazy, 27.02.2001 r., (opieka zdrowotna w Sejnach)
 428. „Niczego nie pamięta”, Kurier Poranny, 27.02.2001 r., (dot. napaści na policjanta w Sejnach)
 429. „Pies w każdej klasie’, Kurier Poranny, 28.02.2001 r., (dot. akcji antynarkotykowej w sejneńskich szkołach)
 430. „Czekanie na cud”, Gazeta współczesna, 2-4.03.2001 r., (dot. likwidacji szpitala w Sejnach)
 431. „Finałowe odliczanie’, Gazeta Współczesna, 7.03.2001 r., (dot. likwidacji szpitala w Sejnach)
 432. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd powiatowy, 8.03.2001 r., (dot. likwidacji szpitala w Sejnach)
 433. „Trzeba wiedzieć”, Kurier Poranny, 9.03.2001 r., (dot. wizyty dyplomatów w Województwie Podlaskim)
 434. „Mamy powiat”, Przegląd Sejneński, 12.08.1998 r., wydanie specjalne, (dot. powstania powiatu sejneńskiego)
 435. „Nie mam nawet „kuroniówki””, Przegląd Powiatowy, 15.03.2001 r., (dot. pomocy społecznej w Sejnach)
 436. „Cmentarne hieny’, Nasze Krajobrazy, 20.03.2001 r., (dot. kradzieży na sejneńskim cmentarzu)
 437. „Z domowej kuchni”, Gazeta Współczesna, 21.03.2001 r., (dot. sejneńskiego szpitala)
 438. „Herb miasta Sejny”, Tygodnik Północny, 12.09.1999 r., (dot. herbu Sejn)
 439. „Tur to przecież krowa”, Kurier Poranny, 18.08.1999 r., (dot. herbu Sejn)
 440. „Nie było dla nas miejsca”, Kurier Poranny, 24.08.1999 r., (dot. odsłonięcia pomnika Powstania Sejneńskiego, stosunki polsko-litewskie)
 441. „Najpopularniejsza impreza w mieście”, Kurier Poranny, 7.02.2000 r., („Gala 2000”, Miejski Ośrodek Kultury, tytuł „Mecenas Kultury”, Sejny)
 442. „Symbol pojednania”, Kurier Poranny, 23.08.1999 r., (dot. odsłonięcia pomnika Powstania Sejneńskiego, 80. rocznica Powstania Sejneńskiego)
 443. „Historyczna wystawa w Sejnach”, Krajobrazy, (wystawa pt. „Powstanie Sejneńskie 1919 – fotografie i dokumenty”, Miejski Ośrodek Kultury)
 444. „O Sieneńskich Litwinach i Polakach”, Eugeniusz Pietruszkiewicz, Nasze Krajobrazy, (XIV Zjazd Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, Sjen, stosunki polsko-litewskie)
 445. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 14.12.2000 r., (cmentarz żydowski w Sejnach, krwiodawstwo w Sejnach)
 446. „Pod znakiem jubileuszu”, Gazeta Współczesna nr 249, (I Polsko-Litewskie Dni Kultury Chrześcijańskiej w Sejnach)
 447. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 7.12.200 r., (dot. Urzędu Miasta w Sejnach, budżet Sejn na rok 2001, Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach)
 448. „W odpowiedzi – jeżeli chcą być zawodowcami”, Przegląd Powiatowy, 7.12.2000 r., (dot. dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach, Dariusza Tomczyka)
 449. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 11.01.2001 r., (podsumowanie 200 roku w Sejnach)
 450. „Oj się działo...’, Przegląd Powiatowy, 11.01.2001 r., (IX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach)
 451. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 25.01.2001 r., (pożar w Sztabinkach, plebiscyt na Sejnianina 2000 roku)
 452. „Uroczystości w Sejnach”, Martyria, styczeń 2000 r., (relacja uroczystości odsłonięcia pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 453. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 1.02.2991 r., (podsumowanie dwóch lat istnienia powiatu sejneńskiego, Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska”)
 454. „Sporna apteka”, Gazeta Współczesna, 18.12.2000 r., (dot. Rady Miasta, apteka przy ulicy Piłsudskiego)
 455. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 17.12.2000 r., (dot. Rady Miasta, apteka przy ulicy Piłsudskiego)
 456. „Czy w przedszkolu będzie bezpiecznie?”, Przegląd Powiatowy, 14.12.2000 r., (dot. przedszkola w Sejnach)
 457. „Było to w grudniu”, Przegląd Sejneński nr 12/2000 r., (działania AK na Sejneńszczyźnie, 1943 rok)
 458. „Życie na kredyt”, Kurier Poranny, 20.12.2000 r., (dot. zadłużenia gminy Sejny)
 459. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 21.12.2000 r., (ZOZ w Sejnach, opieka społeczna w Sejnach)
 460. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 21.12.2000 r., (dot. szpitala w Sejnach, Urząd Miejski w Sejnach)
 461. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 23.11.2000 r., (dot. reformy edukacji, ZOZ w Sejnach)
 462. „Poeta Pędzla”, Zbigniew Tanajewski, Krajobrazy, 3.12.200 r., (Jerzy Srzednicki, biografia)
 463. „Bezpieczne Sejny”, Gazeta Współczesna, 29.11.2000 r., (podsumowanie pracy policji w Sejnach w 2000 roku)
 464. „Pytań coraz więcej”, Przegląd Sejneński, 30.11.2000 r., (dot. Rady Miasta, apteka przy ulicy Piłsudskiego)
 465. „Gimnazjum w Sejnach”, Andrzej Matusiewicz, Jaćwież nr 3, (dot. gimnazjum sejneńskiego, lata 1835-1839)
 466. „Madonna”, Zenon Wasilewski, Jaśwież nr 3, (dot. figury Madonny Sejneńskiej)
 467. „Poezja życia”, Przegląd Sejneński nr 12/2000 r., (dot. tomiku poezji ks. Michała Piaszczyńskiego)
 468. „Honorowi obywatele miasta Sejny”, Przegląd Sejneński, nr 12/2000 r., (nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sejny Włodzimierzowi Kowalskiemu i Janowi Sadowskiemu)
 469. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 10.08.2000 r., (festiwal organowy w Sejnach; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach)
 470. „Jeden Wielki Bubel”, Kurier Poranny, 11.80.2000 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 471. „Mistrzowie Organów”, Jacek Buraczewski, Krajobrazy, 20.08.2000 r., (festiwal organowy w Sejnach)
 472. „Konkurs o nagrodę Lityńskiego”, Krajobrazy, 20.08.2000 r., (dot. VIII edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska, Eugeniusz Klimaniec z Sejn)
 473. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 17.08.2000 r., (piłka nożna, Klub Sportowy „Pomorzanka”, festiwal organowy w Sejnach)
 474. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 24.80.2000 r., (KS „Pomorzanka”, Urząd Pracy w Sejnach)
 475. „Rocznica Powstania”, Gazeta Współczesna, 2.08.2000 r., (obchody 81. rocznicy Powstania Sejneńskiego)
 476. „Wszyscy czekają aż się rozpadnie”, Kurier Poranny, 30.08.2000 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 477. „Rzeka fekaliów”, Joanna Hofmann, Gazeta Wyborcza, 30.08.2000 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 478. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (dot. szkolnictwa w Sejnach, budżet miasta Sejny)
 479. „Pociąg do wody”, Gazeta Współczesna, 1.09.2000 r., (inwestycje w woj. Podlaskim w latach 1997-1999)
 480. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (dot. ZOZ w Sejnach; oczyszczalnia ścieków w Sejnach; pomoc społeczna w Sejnach)
 481. „Chcemy do Sejn”, Gazeta Współczesna, 6.09.2000 r., (dot. przynależności Romanowców do gminy Sejny)
 482. „Ich śmierć nauczyła nas, co znaczy być Polakiem”, Przegląd Sejneński, nr 9/2000 r., (81. rocznica Powstania Sejneńskiego)
 483. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 7.09.2000 r., (dot. edukacji w Sejnach)
 484. „Wiadomości z Sejn’, Przegląd Powiatowy, 7.09.2000 r., (dot., dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1. w Sejnach, szpital sejneński)
 485. „Ku lepszemu”, Przegląd Powiatowy, 6.07.2000 r., (dot. stosunków polsko-litewskich)
 486. „Gminy w maliny”, Gazeta Współczesna, 12.09.2000 r., (Państwowy Urząd Pracy w Sejnach)
 487. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 17.09.2000 r., (ZOZ w Sejnach, stosunki polsko-litewskie, przynależność wsi Romanowce do gminy Sejny)
 488. „Na kredyt”, Gazeta Współczesna, 14.09.2000 r., (dot. ZOZ w Sejnach)
 489. „Wiadomości z Sejn’, Przegląd powiatowy, 14.09.2000 r., (współpraca polsko-litewska, ZOZ w Sejnach)
 490. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 14.09.2000 r., (budżet przeznaczony na kulturę w Sejnach)
 491. „Palce lizać”, Kurier Poranny, 16.09.2000 r., (ogólnopolski konkurs pt. „Typowa potrawa regionalna”, kuchnia regionalna)
 492. „Kołduny, kindziuk i mrowisko”, Gazeta Współczesna, 18.09.2000 r., (ogólnopolski konkurs pt. „Typowa potrawa regionalna”, kuchnia regionalna)
 493. „Przez żołądek do turysty”, Kurier Poranny, 18.09.2000 r., (ogólnopolski konkurs pt. „Typowa potrawa regionalna”, kuchnia regionalna)
 494. „Ścieki zaleją Marychę”, Gazeta Wyborcza, 7.09.2000 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 495. „Tym razem Sejny”, Gazeta Współczesna, 19.09.2000 r., (dot. VIII edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska, Eugeniusz Klimaniec z Sejn)
 496. „Miasto pod zastaw”, Gazeta Współczesna, 19.09.2000 r., (dot. działalność Rady Miasta w Sejnach, kredyt na budowę oczyszczalni ścieków)
 497. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 31.08.2000 r., (działalność Rady Miejski w Sejnach, ZOZ w Sejnach, wywiad z Markiem Polem, przewodniczącym Unii Pracy)
 498. „Rzeźbienie w Smolanach”, Krajobrazy, (dot. pleneru rzeźbiarskiego w Smolanach)
 499. „Regionalny Kalejdoskop”, Krajobrazy, (dot. VIII edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska, Eugeniusz Klimaniec z Sejn; ogólnopolski konkurs pt. „Typowa potrawa regionalna”, kuchnia regionalna)
 500. „Wiadomości z Sejn’, Przegląd Powiatowy, 21.09.2000 r., (ZOZ w Sejnach)
 501. „Działo się to w Sejnach”, Kurier Poranny, 22.09.2000 r., (dot. pracy magisterskiej pt. „Życie codzienne w Sejnach w latach 1918-1925”)
 502. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 1.10.2000 r., (Szkoła Podstawowa nr 2. w Sejnach, przejścia graniczne w regionie, kredyt na utrzymanie szpitala w Sejnach)
 503. „Krajobrazy”, (plener rzeźbiarski w Smolanach, dot. VIII edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska, Eugeniusz Klimaniec z Sejn)
 504. „Jak ożywić Sejneńszczyznę?”, (Przegląd Powiatowy, 28.09.2000 r., (współpraca polsko-litewska)
 505. „Chcemy się uczyć w Sejnach”, Przegląd Powiatowy, 28.09.2000 r., (dot. szkolnictwa w Sejnach)
 506. „Spotkania filmowe”, Krajobrazy, 8.10.2000 r., (IV Spotkania Filmowe ”Camera Po Minoritate”, Ośrodek „Pogranicze”, Biała Synagoga)
 507. „Sejny i Jerzy Srzednicki”, Przegląd Sejneński nr 10/2000 r., (Jerzy Srzednicki, twórczość, Sejny)
 508. „Jak stare sito”, Gazeta Współczesna, 5.10.2000 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 509. „Wiadomości z Sejn’, (Przegląd Powiatowy, 5.10.2000 r., (rolnictwo; Jarosław Kalinowski w Sejnach)
 510. „Zabójca wciąż poszukiwany”, (Kurier Poranny, 6.10.2000 r., (poszukiwania mordercy z okolic Sejn)
 511. „Aleksander Kwaśniewski zwyciężył”, Nasze Krajobrazy, 10.10.2000 r., (wyniki wyborów prezydenckich w regionie)
 512. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 10.10.2000 r., (rolnictwo: konkurs na najbezpieczniejsze gospodarstwo; wyniki wyborów prezydenckich w regionie)
 513. „Zostają pod strzechami”, Kurier Poranny, 11.10.2000 r., (dot. Biblioteki Publicznej w Sejnach)
 514. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 12.10.2000 r., (zmiana dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach, wyniki wyborów prezydenckich w regionie)
 515. „Szukanie winnych’, Gazeta Współczesna, 16.10.2000 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 516. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (Dzień Edukacji Narodowej w Sejnach, ZOZ w Sejnach)
 517. „Telewizja Sejny”, Gazeta Współczesna, 18.10.2000 r., (telewizja kablowa w Sejnach)
 518. „Happening czy turniej?”, Przegląd Powiatowy, 19.10.2000 r., (turniej pt. „Aktywizacja Społeczności Wiejskiej)
 519. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 19.10.2000 r., (Dzień Edukacji Narodowej w Sejnach; Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach)
 520. „Tabela”, Kościoły Ewangelickie, (liczebność parafii ewangelicko-augsburskich województw białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego w latach1922-1938, Sejny)
 521. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 26.10.2000 r., (Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Radnego Sejn, Andrzeja Grygucia; wernisaż wystawy prac uczniów Szkoły Artystycznej w Druskiennikach)
 522. „Sejneńska ośmiorniczka”, Przegląd Powiatowy, 26.10.2000 r., (Teatr „Cień”, Dni Kultury Polskiej na Słowacji)
 523. „Wysokie krawężniki”, Przegląd Powiatowy, 2.11.2000 r., (niepełnosprawni w Sejnach)
 524. „Pierwsi w historii”, Gazeta Współczesna, 6.11.2000 r., (nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sejny Włodzimierzowi Kowalskiemu i Janowi Sadowskiemu)
 525. „To była publiczność”, Przegląd Powiatowy, 9.02.200 r., (IV Dni Kultury Polskiej na Słowacji, Teatr „Cień” z Sejn)
 526. „Kostiumy w szafie domu kultury”, Kurier Poranny, 10.11.2000 r., (zespół ludowy „Młodociane Sejny’, kostiumy dla zespołu)
 527. ”U polskich stali granic”, Gazeta Współczesna, 13.11.2000 r., nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sejny Włodzimierzowi Kowalskiemu i Janowi Sadowskiemu, KOP „Sejny”)
 528. „Spirala strachu”, Gazeta Współczesna, 14.11.2000r., (dot. napadów rabunkowych w Sejnach)
 529. „Honorowi obywatele”, Krajobrazy, 19.11.2000 r., (nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sejny Włodzimierzowi Kowalskiemu i Janowi Sadowskiemu)
 530. „Kulisy odejścia skarbnika”, Przegląd Powiatowy, 16.11.2000 r., (Urząd Miasta Sejny)
 531. „Rozmowa z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach”, Przegląd Powiatowy, 20.04.200 r., (wywiad z Marianem Auronem, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach)
 532. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (budżet gminy Sejny, ZOZ Sejny, spis ludności)
 533. „Berżniak”, Przegląd Sejneński, nr 4/2000 r., (dot. ulicy Świerczewskeigo, dawniej Berżniak)
 534. „Rozmowa z Przewodniczącym Rady powiatu Sejneńskiego Piotrem Alszko”, Przegląd Powiatowy, 28.04.2000 r.,
 535. „Początki piosenkarskich karier”, Kurier poranny, 2-3.05.2000 r., (Konfrontacje Piosenki Dziecięcej w Suwałkach, sejneńskie solistki)
 536. ”Sejneńskie Rozmaitości’, Nasze Krajobrazy, (dot. straży granicznej; XIX sesja Rady Miasta)
 537. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 14.05.2000 r., (dot. inwestycji w Sejnach)
 538. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 11.05.2000 r., (ZOZ w Sejnach, oczyszczalnia ścieków w Sejnach, herb gminy Sejny)
 539. „Wizja lokalna”, Gazeta Współczesna, 17.05.2000 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 540. „Jak Azjatów przemycano”, Nasze Krajobrazy, 21.05.2000 r., (dot. nielegalnych emigrantów)
 541. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 18.05.2000 r., (Straż Pożarna w Sejnach; opieka społeczna w Sejnach)
 542. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (Dzień Dziecka w Miejskim Ośrodku Kultury w Sejnach; Placówki kulturalne w Sejnach, Ośrodek „Pogranicze”)
 543. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 4.06.2000 r., (Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska”; Miejski Ośrodek Kultury; festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid”)
 544. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 25.05.2000 r., (Dom Pomocy Społecznej w Sejnach; susza w regionie)
 545. „Satelid w Sejnach”, Kurier Poranny, 1-4.06.2000 r., (festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid”)
 546. „Rajd „Sejny i okolice””, Przegląd Powiatowy, 1.06.2000 r., (Rajd harcerski w Sejnach, Białostocka Chorągiew ZHP)
 547. „Klasztor bez szyb’, Kurier Poranny, 2.06.2000 r., (dot. podominikańskiego klasztoru w Sejnach)
 548. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 1.06.2000 r., (rozmowa z Janem Kapem, burmistrzem Sejn; Gimnazjum nr 2 w Sejnach)
 549. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (gospodarka w Sejnach, handel)
 550. „Młodzi pomagają młodym’, Krajobrazy, 11.06.2000 ., (program „starszy brat, starsza siostra” w Sejnach)
 551. „Festiwal teatrów w Sejnach”, Krajobrazy, 11.06.2000 r., (festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid”)
 552. „Pierwszeństwo młodym...”, Gazeta Współczesna, 3.08.2000 r., (festiwal organowy, „Juniores Priores Organorium Seinensis”)
 553. „Dotować środowisko’, Gazeta Współczesna, 6.08.1999 r., (program PHARE w Sejnach)
 554. „Wyjątkowe powstanie”, Kurier Poranny, 28.08.2000 r., (dot. obchodów 81. rocznicy Powstania Sejneńskiego)
 555. „Organorium Seinensis”, Nasze Krajobrazy, (festiwal organowy, „Juniores Priores Organorium Seinensis”)
 556. „Jesteście lustrem Polski...”, Przegląd Powiatowy, 6.07.2000 r., Aleksander Kwaśniewski w Sejnach)
 557. „Pomnik pojednania’, Gazeta Wyborcza, 23.08.1999 r., (dot. pomnika Powstania Sejneńskiego)
 558. „W hołdzie powstańcom”, Przegląd Powiatowy, 31.08.2000 r., (81. rocznica Powstania Sejneńskiego, KOP „Sejny)
 559. „Społecznicy jeszcze żyją”, Przegląd Powiatowy, 21.09.2000 r., (Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska”)
 560. „Bój Sejneński”, Przegląd Sejneński nr 10/2000 r., (dot. 81. rocznicy Powstania Sejneńskiego, KOP „Sejny”)
 561. „Ojczyzna – Sejneńszczyzna”, (nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sejny Włodzimierzowi Kowalskiemu i Janowi Sadowskiemu)
 562. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 16.11.200 r, (ośrodek zdrowia w Berżnikach; współpraca polsko-litewska)
 563. „Gazeta Festiwalowa”, (festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid”)
 564. „Informator”, (festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid”)
 565. „Powiaty w gazecie”, (informacje na temat gminy Giby i Puńsk)
 566. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 8.06.2000 r., (susza w regionie; wystawa grafik i pasteli Moniki Piwowarskiej, Ośrodek „Pogranicze”; dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sejnach, Andrzej Małkiński)
 567. „Wiadomości z Sejn’, przegląd Powiatowy, 8.06.2000 r., (ZOZ w Sejnach, policja w Sejnach)
 568. „Podlaskie gminy ze Złotej setki”, Kurier Poranny, 12.06.2000 r., (inwestycje w regionie, Sejny)
 569. „Dyktat Unii”, Gazeta Współczesna, 12.06.2000 r., (wicepremier Longin Komołowski, z wizyta w Sejnach)
 570. „Tragedia na festiwalu”, Gazeta Współczesna, 2.06.2000 r., (festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid”, Zbigniew Sawicki)
 571. „Wesołe powitanie lata”, Kurier Poranny, 15.60.2000 r., (festyn sportowo-rekreacyjny „powitanie lata”)
 572. „Zbyszek nie żyje”, Kurier Poranny, 9.06.2000 r., (Zbigniew Sawicki)
 573. „Sport i zabawa”, Gazeta Współczesna, 15.06.2000 r., (festyn w Sejnach)
 574. „Baltic Satelid 2000”, Nasze Krajobrazy, 13.06.2000 r., (festiwal teatrów młodzieżowych Baltic Satelid w Sejnach)
 575. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 25.06.2000 r., (Gminny Publiczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej w Puńsku; ZOZ w Sejnach)
 576. „W Sejnach lato”, Krajobrazy, („powitanie lata” w Sejnach)
 577. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 29.06.2000 r., (zakończenie roku szkolnego w Sejnach)
 578. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 29.06.2000 r., (rozmowa z Andrzejem Małkińskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sejnach)
 579. „Sejneńskie rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 13.06.2000 r., (Baltic Satelid, festiwal teatrów młodzieżowych w Sejnach; wojewoda podlaski, Krystyna Łukaszuk z wizyta w Sejnach)
 580. „Z Warszawy do Sejn, z Sejn do Warszawy”, Kurier Poranny, 8.06.1999 r., (dot. inwestycji w Sejnach)
 581. „Dług jak budżet”, Kurier Poranny, 7.06.1999 r., (budżet Sejn, zadłużenie miasta)
 582. „Wielkie sprzątanie”, Gazeta Wyborcza, 10.06.1999 r., (przygotowania do wizyty Jana Pawła II)
 583. „Kosztowne zerwanie kontraktu”, Kurier Poranny, 23.02.1999 r., (dot. ZOZ-u w Sejnach)
 584. „Zawieszenie w „zawieszeniu””, Gazeta Współczesna, 23.02.1999 r., (ZOZ w Sejnach)
 585. „Sejny na razie ciągną”, Gazeta Współczesna, 23.02.1999 r., (spółdzielnia mleczarska w Sejnach)
 586. „Wypłaty duże , a odpowiedzialność żadna”, Kurier Poranny, 24.02.1999 r., (szpital w Sejnach)
 587. „Trzeba było czymś zachęcić”, Kurier Poranny, 25.02.1999 r., ( ZOZ w Sejnach)
 588. „Dajcie mu jeszcze order”, Gazeta Współczesna, 26-28.02.1999 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 589. „Złoty kontrakt”, Nasza Gazeta Suwalska, luty 1999 r., (szpital w Sejnach)
 590. „Albo dyrektor, albo szpital”, Kurier Poranny, 2.03.1999 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 591. „Dzieci w domu”, Gazeta Wyborcza, 2.03.1999 r., (dot. szkolnictwa w gminie Sejny)
 592. „Szpital bez menedżera”, Kurier Poranny, 5.03.1999 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 593. „Albo uczcie, albo oddajcie pieniądze”, Kurier Poranny, 5.03.1999 r., (dot. szkolnictwa w gminie Sejny)
 594. „Zaćmienie”, Kurier Poranny, 5.03.1999 r., (zaćmienie słońca w Sejnach)
 595. „Zabieg bezbólowy”, Gazeta Współczesna, 8.03.1999 r., (ZOZ w Sejnach)
 596. „Sejny”, Krajobrazy, 14.02.1999 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 597. „Sejneński ZOZ”, Krajobrazy, 14.02.1999 r., (ZOZ w Sejnach)
 598. „Nie zaplanowane gimnazjum’, Krajobrazy, 14.02.1999 r., (dot. sporu wokół gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 1 )
 599. „Ocalić powiat”, Gazeta Współczesna, 9.03.1999 r., (dot. zachowania statusu powiatu przez Sejny)
 600. „Międzynarodowo i teatralnie’, Gazeta Współczesna, 15.03.1999 r., (Polsko-Duńskie Warsztaty Teatralne w Sejnach)
 601. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 21.03.1999 r., (rozmowa z Ryszardem Grzybowskim, dyrektorem Zespołu Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach)
 602. „Przykład integracji”, Kurier Poranny, 7.11.1998 r., (dot. wyboru starosty w Sejnach)
 603. „Powstanie Sejneńskie 1919”, (obchody 80. rocznicy Powstania Sejneńskiego)
 604. „Wójt chce, burmistrz nie chce”, Kurier Poranny, 19.03.1999 r., (dot. sporu wokół gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 1 )
 605. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 28.03.1999 r., (budżet Sejn; bezrobocie na Sejneńszczyźnie)
 606. „Sejneńskie Rozmaitości”, nasze Krajobrazy, (Dni Sejn; festiwal „Juniores Priores Organorium Seinensis”; )
 607. „Studio Lato w Sejnach”, (program imprez pt. „Studio Lato w Sejnach”)
 608. „Gwiazda Studio Lato w Sejnach”, Kurier Poranny, 13.07.2000 r., (koncert Raz, Dwa, Trzy w Sejnach)
 609. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (Aleksander Kwaśniewski na Suwalszczyźnie)
 610. „Sejny się bawią”, Gazeta Współczesna, 14.07.2000 r., (Dni Sejn)
 611. „Tak świętowały Sejny”, Kurier Porannym 17.07.2000 r., (imprezy z okazji Dni Sejn)
 612. „Niecud w Sejnach”, Gazeta Wyborcza, 15-16.07.2000 r., (koncert Raz Dwa Trzy w Sejnach)
 613. „Studio Lato na Rynku”, Kurier Poranny, 15.07.2000 r., (program imprez z okazji Dni Sejn)
 614. „Miasto świętuje”, Kurier Poranny, 15.07.2000 r., (imprezy z okazji Dni Sejn)
 615. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze krajobrazy, 23.07.2000 r., (rozwój powiatu sejneńskiego)
 616. „Ratunek sejneńskiej służby zdrowia w sprzedaży cegiełek”, Kurier Poranny, 19.07.2000 r., (dot. ZOZ w Sejnach)
 617. „125 lat służby”, Przegląd Powiatowy, 20.07.2000 r., (Straż Pożarna w Sejnach)
 618. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (Juniores Priores
 619. Organorium Seinensis; Teatr Sejneński, spektakle „Dybuk”” i „Wijuny”, Biała Synagoga, Ośrodek „Pogranicze”)
 620. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 27.07.2000 r., (Dzień Policjanta w Sejnach; rozmowa z Piotrem Witaszczykiem, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach)
 621. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 27.07.2000 r., (Teatr Tańca „Cień”, Pierwsza Nagroda na IV Przeglądzie Działalności Artystycznej Terenów Przygraniczna w Radymnie)
 622. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (Organorium Sejnensis, program festiwalu organowego; program imprez w Białej Synagodze sierpień 2000, Teatr Sejneński)
 623. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 3.08.2000 r., (szpital w Sejnach)
 624. „Tajemnicza sesja”, Przegląd Powiatowy, 3.08.2000 r., (dot. obrad rady Powiatu sejneńskiego)
 625. „Nagroda dla E. Klimańca”, Gazeta Współczesna, 9.08.2000 r., (dot. VIII edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska, Eugeniusz Klimaniec z Sejn)
 626. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 13.08.2000 r., (Organorium Sejnensis, program festiwalu organowego; program imprez w Białej Synagodze sierpień 2000, Teatr Sejneński)
 627. „Teraz referendum”, Gazeta Współczesna, 1.02.2000 r., (dot. odwołania Rady Gminy)
 628. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 6.02.2000 r., (dot. wójta gminy, Skindziera)
 629. „Chrześcijańskie wartości”, Przegląd Powiatowy, 3.02.2000 r., (dot. gimnazjum w Sejnach, spór wokół dyrektora)
 630. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 13.02.2000 r., (wiadomości z regionu)
 631. ”Wiadomości z Sejn”, Przegląd powiatowy, 10.02.2000 r., (tytuł Honorowego Mecenasa Kultury powiatu Sejneńskiego)
 632. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 9.03.2000 r., (współpraca polsko-litewska; budżet Sejn)
 633. „Zdani na siebie”, Gazeta Współczesna, 12.04.2000 r., (edukacja Polaków z Litwy)
 634. „Jaki rozwój Sejn”, Krajobrazy, 16.04.2000 r., (rozwój regionu, Sejny)
 635. „Tury zostały rozdane”, Kurier poranny, 12.06.2000 r., (festiwal teatrów młodzieżowych Baltic Satelid w Sejnach)
 636. „Szkolą Litwinów”, Gazeta Współczesna, 62.04.2000 r., (dot. polskich wykładowców w Wyższej Wileńskiej Szkole Rolniczej)
 637. „Honorowi mecenasi kultury poiwatu sejneńskiego”, Przegląd powiatowy, 10.02.2000 r., (tytuł Honorowego Mecenasa Kultury powiatu Sejneńskiego)
 638. „Czy GOK to fuszerka?”, Kurier Poranny, 11.03.2000 r., (Urząd gminy w Krasnopolu)
 639. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 20.02.2000 r., (pomoc społeczna w Sejnach; szpital w Sejnach; Miejski Ośrodek Kultury w Sejnach)
 640. „Radni się nudzą”, Gazeta Współczesna, 15.02.2000 r., sesja Rady Miasta w Sejnach)
 641. „”Sejny”, Kurier Poranny, 15.02.2000 r., (dot. uchwał Rady miasta w Sejnach)
 642. Kurier Poranny, 15.02.2000 r., (rozmowa z Krysztofem Kozakiewiczem, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach; Zakład Gospodarki Komunalnej w Sejnach)
 643. „Mało dzieci i pieniędzy”, Gazeta Współczesna, 16.02.2000 r., (dot. przedszkola w Krasnopolu)
 644. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 17.02.2000 r. (Rada Miejska w Sejnach; edukacja w Sejnach)
 645. „Trzeba wysłuchać wszystkich”, Panorama, 18.02.2000 r., (rozmowa z radnym Sejn, Andrzejem Gryguciem)
 646. „Komornik czyha na sejneńską kasę miejską”, Przegląd powiatowy, 17.02.2000 r., (spłata długu, budowa oczyszczani ścieków w Sejnach)
 647. „Panorama Sejn”, (dot. Biblioteki Publicznej w Sejnach; Ośrodek Kultury w Sejnach)
 648. „Nie wypaść z gry”, Gazeta Współczesna, 17.02.2000 r., (stowarzyszenie sołtysów w powiecie sejneńskim)
 649. „Sejny pójdą z torbami?”, Gazeta Wyborcza, 17.02.2000 r., (spłata długu, budowa oczyszczani ścieków w Sejnach)
 650. „Wystarczy na przetrwanie”, Gazeta Współczesna, 21.02.2000 r., (ZOZ w Sejnach)
 651. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 27.02.2000 r., (Zakład Gospodarki Komunalnej w Sejnach; spłata długu, budowa oczyszczani ścieków w Sejnach; Zespół Szkół Rolniczych w Sejnach)
 652. „Prokuratorskie „nie””, Gazeta Współczesna, 23.02.2000 r., (budowa oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 653. „Panorama Sejn”, 25.02.2000 r., (budowa oczyszczalni ścieków w Sejnach; Biblioteka Publiczna w Sejnach)
 654. „Rozmaitości Sejneńskie”, Tygodnik Północny, 25.02.2000 r., (Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach; ocieplanie budynków w Sejnach)
 655. „Trzeba wszystkich wysłuchać”, Tygodnik Północny, 25.02.2000 r., (rozmowa z radnym Sejn, Andrzejem Gryguciem CD)
 656. „Zgoda buduje...”, Przegląd Powiatowy, 24.02.2000 r., (konflikt pomiędzy Radą Rodziców w Gimnazjum sejneńskim, a dyrektorem, Krzysztofem Turem)
 657. „Mieszkańcy gminy Sejny”, Panorama Sejn, (dot. referendum w sprawie przynależności do gminy Sejny)
 658. „Trzeba wszystkich wysłuchać”, Panorama Sejn, 3.03.2000 r., (rozmowa z radnym Sejn, Andrzejem Gryguciem)
 659. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach; referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach)
 660. „Co za różnica, kto będzie rządził?”, Kurier Poranny, 103.2000 r., (referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach)
 661. „Najpierw Ekologia”, Kurier Poranny, 2.03.2000 r., (dot. przejścia granicznego w Ogrodnikach)
 662. „Trzeba ratować szpital za wszelką cenę”, Kurier Poranny, 2.03.2000 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 663. „Referendum w Gminie Sejny”, Przegląd Powiatowy, 2.03.2000 r., (referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach)
 664. „Referendum w gminie Sejny”, Przegląd Powiatowy, 2.03.2000 r., (referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach)
 665. „Urna zamiast taczki”, Gazeta Współczesna, 6.03.2000 r., (referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach)
 666. „Radny manipuluje”, Kurier Poranny, 6.03.2000 r., (referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach)
 667. „Rozmaitości Sejneńskie”, Nasze Krajobrazy, 8.03.2000 r., (budżet. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach; pomoc społeczna w Sejnach)
 668. „Kolejna dziura w szwajcarsko-sejneńskim serze”, Kurier Poranny, 7.03.2000 r., (referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach)
 669. „Puste urny”, Gazeta Współczesna, 7.03.2000 r., (referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach)
 670. „Niech opozycja kłuje”, Gazeta Wyborcza, 7.03.2000 r., (referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach)
 671. „Pouczające spotkanie’, Panorama Sejn, (rozmowa z Piotrem Krutulem)
 672. „Fałszywy Jagiełło”, Gazeta Współczesna, 8.03.2000 r., (fałszywe banknoty w Gibach)
 673. „Tylko dla panien”, Gazeta Współczesna, 8.03.2000 r., (I Otwarte Wybory Miss Sejneńszczyzny 2000)
 674. „Dziewczyny się wstydzą”, Kurier Poranny, 13.03.200 r., (I Otwarte Wybory Miss Sejneńszczyzny 2000)
 675. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 19.023.2000 r., (Gminny Ośrodek Zdrowia w Puńsku; oczyszczania ścieków w Sejnach)
 676. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 16.03.2000 r., (ZOZ w Sejnach, przejście graniczne w Ogrodnikach)
 677. „Frekwencja nie najwyższa”, Joanna Hofmann, Gazeta Wyborcza, 6.03.2000 r., (referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach)
 678. „Powtórka z delegatów”, Gazeta Współczesna, 16.03.2000 r., (Spółdzielnia Mleczarska w Sejnach)
 679. „Przykład godny naśladowania...”, Przegląd powiatowy, 16.03.2000 r., (wojewoda podlaskie – Krystyna Łukaszuk z wizyta w Sejnach)
 680. „Komenda bez „dołka””, Kurier Poranny, 15.03.2000 r., (komenda policji w Sejnach)
 681. „Potrzeba troszeczkę czasu, talentu i serca”, Kurier Poranny, 20.03.2000 r., (program ‘starszy brat, starsza siostra” w Sejnach)
 682. „Wójtowy plan nie wypalił”, Krajobrazy, 26.03.2000 r., (dot. działań i wydarzeń w gminie Krasnopol)
 683. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 26.032000 r., (współpraca polsko-litewska; remont budynku starej poczty w Sejnach, Ośrodek „Pogranicze”)
 684. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd powiatowy, 23.03.2000 r., (Straż Pożarna w Sejnach; budżet Sejn na 2000 rok)
 685. „Róbcie, co chcecie”, Kurier Poranny, 23.03.2000 r., (posiedzenie Radnych Krasnopola)
 686. „Nie będie gasił świateł”, Kurier Poranny, 23.03.2000 r., (rezygnacja Piotra Witaszczyka ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach)
 687. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (Rada Gminy Krasnopol; konflikt wokół szkoły podstawowej i gimnazjum w Sejnach)
 688. „Dyrektor zrezygnował”, Tygodnik Północny, 2.04.2000 r., (rezygnacja Piotra Witaszczyka ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach)
 689. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 30.03.2000 r., (rezygnacja Piotra Witaszczyka ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach; Ośrodek Kultury w Sejnach)
 690. „Sejneńskie dylematy”, Gazeta Współczesna, 29.03.2000 r., (rezygnacja Piotra Witaszczyka ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach)
 691. „Czy to tylko gafa?”, Kurier Poranny, .04.2000 r., (wypowiedź Dariusza Ciszewskiego, wicemarszałka woj. Podlaskiego)
 692. „Prowizoryczny budżet Sejn”, Krajobrazy, 9.02.2000 r., (budżet Sejn)
 693. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 10.04.2000 r., (Sanepid w Sejnach; gmina Berżniki; Radni gminy Krasnopol)
 694. „Senatorska trasa kulturalna”, Gazeta Współczesna, 11.04.2000 r., (senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu w Sejnach)
 695. „Zabiorą głos”, Gazeta Współczesna, 12.04.2000 r., (senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu w Sejnach, Krzysztof Czyżewski, Ośrodek „Pogranicze”)
 696. „Wójt zostaje , szkół nie będzie”, Kurier Poranny, 8.04.2000 r., (Radni gminy Krasnopol)
 697. „Budżet Miasta Sejny – podparty prokuratorem’, Przegląd Powiatowy, 6.04.2000 r., (dot. budżetu dla Sejn na 2000 rok)
 698. „Samorzadowcy chcą jasności i pieniędzy”, Kurier Poranny, 11.04.2000 r., (senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu w Sejnach)
 699. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 6.04.2000 r., (budżet Sejn; Piotr Witaszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach)
 700. „Zobaczyli na własne oczy”, Gazeta Wyborcza, 11.04.2000 r., (senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu w Sejnach)
 701. „Przewodniczący Alszko nie miał przekonania?”, Przegląd Powiatowy, 13.04.2000 r., (Rada Powiatu Sejneńskiego, budżet za rok 1999 )
 702. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (Powstanie Sejneńskie, kalendarium)
 703. „Pomnik Powstania 1919”, Krajobrazy, 29.08.1999 r., (dot. 80.rocznicy Powstania Sejneńskiego, odsłonięcie Pomnika Powstania)
 704. „Szansa na oddłużenie”, Kurier Poranny, 28.80.1999 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 705. „O zdrowiu i dietach”, Gazeta Współczesna, 30.08.1999 r., (dot. sesji Rady Powiatu w Sejnach)
 706. „Komisja od długów pomoże?”, Gazeta Wyborcza,
 707. 28-29.08.1999 r., (dot. zadłużenia szpitala w Sejnach)
 708. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 12.09.1999 r., (konflikt pomiędzy wójtem gminy Janem Skindzierem, a rodzicami gimnazjalistów z Wigrańc)
 709. „Lekcje i remont do końca września”, Kurier Poranny,
 710. 31.09.1999 r., (dot. remontu sejneńskiego gimnazjum)
 711. „Gdzie zapewnienia ministra?”, Gazeta Wyborcza, 6.09.1999 r., (dot. dojazdów do szkoły w Sejnach gimnazjalistów )
 712. „Długi cień burmistrza”, Moje miasteczko, listopad 1999 r., (relacja z pobytu w Sejnach Józefa Bocheńskiego)
 713. „Lekarze są w porządku”, Gazeta Wyborcza, 4-5.06.1999 r., (poparzenie noworodka w sejneńskim szpitalu)
 714. „Powiaty w gazecie”, Gazeta Współczesna, 9.09.1999 r., (dot. gminy Giby)
 715. „Powiat w gazecie”, Gazeta Współczesna, 9.09.1999 r., (dot. powiatu sejneńskiego)
 716. „Powiaty w Gazecie”, Gazeta Współczesna, 9.09.1999 r., (dot. gminy Puńsk)
 717. „Stu inżynierów co trzy lata”, Kurier Poranny, 1.09.1999 r., (dot. powstania wyższej szkoły zawodowej w Sejnach)
 718. „Oświata”, Krajobrazy, (historia szkoły w Krasnopolu)
 719. „Zbiornik musi pękać”, Kurier Poranny, 17.09.1999 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 720. „Otoczyć opieka”, Gazeta Współczesna, 21.09.1999 r., (dot. projektu „starszy brat, starsza siostra” w Sejnach)
 721. „Pozbywanie się zbędnego balastu”, Kurier Poranny,
 722. 29.09.1999 r., (ZOZ w Sejnach)
 723. „Większej wygody nie będzie”, Kurier Poranny, 28.09.1999 r., (dot. dojazdów do szkoły w Sejnach gimnazjalistów )
 724. „Czy w miastach nie ma pilniejszych wydatków?”, Kurier Poranny, 4.10.1999 r., (dot. wydawania prasy lokalnej, Sejny)
 725. „Dla świętego spokoju”, Kurier Poranny, 1,10.1999 r., (dot. wyboru wice burmistrza Sejn, Jacek Kozakiewicz)
 726. „Pieniędzy brakuje na wszystko”, Kurier Poranny, 30.09.1999 r., (dot. budżetu Sejn)
 727. Kurier Poranny, 4.10.1999 r., (dot. policji w Sejnach; oczyszczalnia ścieków w Sejnach)
 728. „Nauka nie w tym kierunku”, Kurier Poranny, 6.10.1999 r., (dot. szkolenia nauczycieli w Sejnach)
 729. „Zajęcia droższe”, Kurier Poranny, 8.10.1999 r., (dot. zajęć dla młodzieży organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Sejnach)
 730. „Sejneńska27.12.1999 r., mała ojczyzna”, Krzysztof Buchowski, Gryfita nr 12/1996 r., (dot. Sejneńszczyzny)
 731. ”Grozi nam likwidacja”, Gazeta Współczesna, (ZOZ w Sejnach)
 732. „Rada uchwaliła jak leciało”, Krajobrazy, 9.01.2000 r., (dot. sesji Rady Powiatu w Sejnach)
 733. „Trzeba „podkarmić” wierzycieli”, Kurier Poranny, 27.12.1999 r., (dot. zadłużenia szpitala w Sejnach)
 734. „Gmina zapłaci czynsz”, Kurier Poranny, 23.12.1999 r., (dot. gimnazjum w Sejnach)
 735. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (dot. działalności gminy Sejny; Biblioteka Publiczna w Sejnach)
 736. „Eksperci do sądu”, Gazeta Współczesna, 5.01.1000 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 737. „Cisza w Sejnach?”, Gazeta Współczesna, 6.01.2000 r., (dot. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach)
 738. „W Sejnach dwie pasterki”, Gazeta Współczesna, 27.12.1999 r., (dot. Bożego Narodzenia w Sejnach)
 739. „Powiat Sejneński”, Przegląd Powiatowy, 6.01.2000 r., (dot. podatków w Sejnach, służba zdrowia w Sejnach)
 740. „Kto zawinił?”, Nasze Krajobrazy, 16.01.2000 r., (dot. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach)
 741. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (budżet Sejn; służba zdrowia w Sejnach)
 742. „Trudne negocjacje”, Nasze Krajobrazy, 16.01.2000 r., (dot. ZOZ w Sejnach)
 743. „Alkoholowe koncepcje”, Kurier Poranny, 12.01.2000 r., (dot. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach)
 744. „Park z 1957 roku’, Gazeta Współczesna, 18.01.2000 r., (dot. zabudowy Sejn)
 745. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (stosunki
 746. polsko-litewskie)
 747. „Osobiste niechęci do wójta”, Kurier Poranny, 21.01.2000 r., (referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Sejnach)
 748. „Suchy szaleją nad Sejnami”, Jacek Buraczewski, Krajobrazy, 13.08.2000 r., (Jerzy Srzednicki, dawne Sejny)
 749. „W kolejce po pieniądze”, Kurier Poranny, 22.01.2000 r., (dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Sejnach)
 750. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (ferie zimowe
 751. w Sejnach; spółdzielnia mleczarska w Sejnach; budżet Sejn)
 752. „Chcę trzynastkę”, Gazeta Wyborcza, 29-30.01.2000 r., (ZOZ
 753. w Sejnach)
 754. „Będzie gimnazjum z litewskim językiem”, Krajobrazy, 809.1999 r.
 755. Krajobrazy, 8.08.1998 r., (dot. budowy litewskiego gimnazjum w Sejnach)
 756. „Miasto bawiło się przez trzy dni”, Krajobrazy, 8.08.1999 r., (dot. dni Sejn)
 757. „Struder pomoże”, Kurier Poranny, 6.08.1999 r., (fundusz PHARE dla Podlasia)
 758. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, („Człowiek Pogranicza”, Jerzy Ficowski, Ośrodek „Pogranicze”; wojewoda podlaski, Krystyna Łukaszuk w Sejnach; dyrektor ZOZ w Sejnach)
 759. „Czerń za dnia”, Rzeczpospolita, 10.08.1999 r., (dot. zaćmienia słońca w Polsce)
 760. „Wirtuozi obok mistrzów”, kurier Poranny, 10.08.1999 r., (VI Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych w Sejnach)
 761. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, (80. rocznica Powstania Sejneńskiego; Dni Sejn)
 762. „Wakacje z pędzlem”, Kurier Poranny, 10.08.1999 r., (plener malarski pt. „cudze chwalicie, swojego nie znacie” w Sejnach)
 763. „Festiwal organowy w Sejnach”, Gazeta Wyborcza, 10.09.1999 r., (VI Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych w Sejnach)
 764. „Darowane gazety i książki”, Gazeta Wyborcza, 1.08.1999 r., (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sejnach)
 765. „„Odtajnione” Powstanie Sejneńskie”, (dot. obchodów 80.rocznicy Powstania Sejneńskiego)
 766. „Sejneńskie Rozmaitości”, Nasze Krajobrazy, 28.08.1999 r., (Powstanie Sejneńskie; obchody 80. rocznicy Powstania Sejneńskiego)
 767. „Być albo nie być szpitala”, Kurier Poranny, 18.08.1999 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 768. „W Sejnach grały organy’, Krajobrazy, 22.08.1999 r., (VI Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych w Sejnach)
 769. „Ciemno wszędzie”, Krajobrazy, 22.08.1999 r., (dot. zaćmienia słońca w Sejnach)
 770. „Pamięć o powstańcach”, Gazeta Współczesna,19.08.1999 r., (dot. 80. rocznicy Powstania Sejneńskiego)
 771. „Skurcze betonu”, Gazeta Wyborcza, 18.08.1999 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 772. „Coś w ziemi chodzi, a zbiornik pęka”, Kurier Poranny,
 773. 19.08.1999 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 774. „Orzeł upamiętni czyn”, Kurier Poranny, 20.09.1999 r., (dot. obchodów 80. rocznicy Powstania Sejneńskiego, odsłonięcie Pomnika Powstańców)
 775. „Orzeł upamiętni bohaterski czyn”, Kurier Poranny, 21.08.1999 r., (dot. obchodów 80. rocznicy Powstania Sejneńskiego, odsłonięcie Pomnika Powstańców)
 776. „Pomnik powstania sejneńskiego”, Rzeczpospolita, 23.08.1999 r., (dot. obchodów 80. rocznicy Powstania Sejneńskiego, odsłonięcie Pomnika Powstańców)
 777. „Orzeł i Ostrobramska”, Gazeta Współczesna 23.08.1999 r., (dot. obchodów 80. rocznicy Powstania Sejneńskiego, odsłonięcie Pomnika Powstańców)
 778. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 17.05.2001 r., (matury w Sejnach; policja w Sejnach; szkoły z litewskim językiem nauczania)
 779. „Mamy Izbę z Litwinami”, Rzeczpospolita, 17.05.2001 r., (powołanie międzynarodowej organizacji turystycznej w Sejnach)
 780. „Odwołam się”, Gazeta Współczesna, 21.05.2001 r., (ZOZ w Sejnach, szpital w Sejnach)
 781. „Wiatr od Sejn’, Gazeta Współczesna, 21.05.2001 r., (inwestycje zagraniczne na Sejneńszczyźnie)
 782. „Kara dla dyrektora”, Nasz Dziennik, 19.05.2001 ., (ZOZ w Sejnach)
 783. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 27.05.2001 r., (działalność powiatu sejneńskiego)
 784. „”Żyrafa” w Sejnach”, Gazeta Współczesna, 22,05.2001 r., (Młodzieżowe Spotkania Kultur Pogranicza w Sejnach, program „Żyrafa”)
 785. „Wiatrowe zagłębie”, Gazeta Współczesna, 25-27.05.2001 r., (inwestycje zagraniczne na Sejneńszczyźnie)
 786. „Górale w Sejnach”, Gazeta Współczesna, 28.05.2001 r., (Młodzieżowe Spotkania Kultur Pogranicza w Sejnach, program „Żyrafa”)
 787. „Tury rozdane”, Gazeta współczesna, 12.06.2001 r., (podsumowanie międzynarodowego festiwalu teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 788. „Baltic Satelid”, Gazeta wyborcza, 5.06.2001 r., (międzynarodowy festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 789. „Kiepski sezon”, Gazeta Współczesna, 7.06.2001 r., (turystyka za Sejneńszczyźnie)
 790. „Strzał w dziesiątkę”, Gazeta Wyborcza, 7.06.2001 r., (powołanie międzynarodowej organizacji turystycznej w Sejnach)
 791. „II Olimpiada Samorządowa”, Przegląd Powiatowy, 31.05.2001 r., (II Olimpiada Samorządowa Województwa Podlaskiego)
 792. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 31.05.2001 ., (wybory przewodniczącego Rady Gminy Sejny; akcja edukacyjna policji)
 793. „Podwójne obchody”, Gazeta Współczesna, 31.05.2001 r., (obchody Dnia Dziecka w Sejnach)
 794. „Kowal z Sejn”, Gazeta Współczesna, 5.06.2001 r., (konkurs pt. „Etapy polskiej niepodległości”; kowalstwo artystyczne, Sejny)
 795. „W obronie tożsamości”, Gazeta Współczesna, 19.06.2001 r., (spotkanie polskich i litewskich animatorów kultury na Wigrach, współpraca polsko-litewska)
 796. „Z czym do turysty”, Przegląd Powiatowy, 15.06.2001 r., (dot. turystyki na Sejneńszczyźnie)
 797. „Jubileuszowy – ale bez czadu!”, Przegląd Powiatowy, 15.06.2001 r., (międzynarodowy festiwal teatrów młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 798. „Sejneńskie wieści”, Nasze Krajobrazy, 26.06.2001 r.,(dot. działalności Powiatu Sejneńskiego)
 799. „Sejny z Grajewem”, Gazeta Wyborcza, 29.06.2001 r., (dot. spółdzielni mleczarskiej w Sejnach)
 800. „Baw się razem z nami”, Gazeta Współczesna, 23.07.2001 r., (impreza Studio Lato Radio Białystok)
 801. „Kwadrofonia”, Gazeta Wyborcza, 7-8.07.2001 r., (dot. szkolnictwa w języku litewskim)
 802. „Ratują i remontują”, Przegląd Powiatowy, 12.07.2001 r., (dot. Straży Pożarnej w Sejnach)
 803. „Sejneńskie Wieści”, Nasze Krajobrazy, 15.07.2001 r., (dot. wydarzeń w Sejnach)
 804. „Sejneńskie wieści”, Nasze Krajobrazy, 22.07.2001 r., (wiadomości z Sejn)
 805. „Sejneńskie wieści’, Nasze Krajobrazy, 29.07.2001 r., (ZOZ w Sejnach; pomoc społeczna w Sejnach; Izba Regionalna „Dawna wieś”)
 806. „Bawili się razem z mani’, Gazeta Współczesna, (Studio Lato Radia Białystok)
 807. „Rok w gminie – jaki był”, Kurier Poranny, 6.01.1993 r., (podsumowanie roku1992 w gminie Sejny)
 808. „Na styku czterech kultur”, Gazeta Współczesna, 18.07.2001 r., (poplenerowa wystawa malarstwa w Zelwie)
 809. „Dni Sejn”, Przegląd Powiatowy, 26.07.2001 r., ( Studio Lato Radia Białystok)
 810. „Świeczki niepotrzebne”, Gazeta współczesna, 31.07.2001 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 811. „Katastrofy nie będzie’, Gazeta Współczesna, 12.04.2001 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 812. „Sejny miasta niewielka, ale sławna nad wszelka”, Włodzimierz Kowalski, Przegląd Sejneński nr 4/2001 r., (opis dawnych Sejn)
 813. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 19.04.2001 r., (policja w Sejnach; działalność Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach)
 814. „Pieniędzy nie damy”, Przegląd Powiatowy, 19.04.2001 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 815. „Sejny”, Kontakty, 22.04.2001 r., (Święto Tańca w Domu Litewskim w Sejnach)
 816. „Czas wyrzeczeń”, Gazeta Wyborcza,17.04.2001 r., (dot. szpitalu w Sejnach)
 817. „Mistyka i metafizyka prowincji”, Paweł Zawadzki, Twórczość Ludowa, 4/2001, (wspomnienia dot. Sejn)
 818. „200 lat Dominikanów w Sejnach”, Jacek Urban, Mówią wieki, 7/1987, (historia klasztoru Dominikanów w Sejnach)
 819. „Ścieki zalały łąki, rzekę i jezioro”, Rzeczpospolita, 23.04.2001 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 820. „Smród na całe województwo”, Kurier Poranny, 23.04.2001 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 821. „Kto za to wszystko zapłaci?”, Kurier Poranny, 23.04.2001 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 822. „Ścieki do rzeki?”, Gazeta Współczesna, 23.04.2001 r., dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 823. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 24.04.2001 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 824. „wyciek ścieków w Sejnach”, Gazeta Wyborcza, 21-22.04.2001 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 825. „Trzy programy”, Gazeta Współczesna, 24.04.2001 r., (Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne; program „starszy brat, starsza siostra”; program „pomóż sobie i innym”; „Ośrodek Terapii i Promocji Kobiet”)
 826. „Pozostawieni sami sobie”, Gazeta Współczesna, 24.04.2001 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 827. „Zielona szkoła”, Gazeta Współczesna, 25.04.2001 r., (młodzież z kłodzkiego gimnazjum w Sejnach)
 828. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 26.04.2001 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 829. „Przeważył rozsądek”, Gazeta Współczesna, 30.04.2001 r., (Rada Powiatu Sejny, budżet Sejn)
 830. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 3.05.2001 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach; sesja Rady Powiatu; budżet Sejn)
 831. „Sejny – Polska i Litwa”, Adam W. Kulik, Borussia, 9.1994, (stosunki polsko-litewskie w Sejnach, wielokulturowość Sejn)
 832. „Pełną parą”, Gazeta Współczesna, 4-6.05.2001 r., (X Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach)
 833. „Śmierdząca sprawa”, Gazeta Współczesna, 8.05.2001 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 834. „Wieści Sejneńskie”, Nasze Krajobrazy, 13.05.2001 r., (wiadomości z Sejn)
 835. „Prokurator w edukacji”, Przegląd Powiatowy, 10.05.2001 r., (spór pomiędzy dyrektorem gimnazjum w Sejnach Krzysztofem Turem, a rodzicami uczniów)
 836. „Rośnie deficyt”, Gazeta Współczesna, 15.05.2001 r., (Sejneńska gospodarka komunalna)
 837. „Skrzywdzono mnie i moją rodzinę”, Przegląd powiatowy, 4.08.2001 r., (rozmowa z byłym dyrektorem ZOZ w Sejnach)
 838. „Europa w Sejnach”, Życie, 3.08.2001 r., (Sejny, prowincja)
 839. „Izba dla turysty”, Kurier Poranny, 6.08.2001 r., (Polsko-Litewska Izba Turystyczna i Dziedzictwa Narodowego)
 840. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 9.08.2001 r., (ZOZ w Sejnach)
 841. „Podlaska międzykuklturowość”, Gazeta Wyborcza, 3.08.2001 r., (Międzynarodowa Letnia Szkoła Stosunków Międzykulturowych w Białymstoku)
 842. „Cięcia dla oszczędności”, Gazeta Współczesna, 13.08.2001 r., (ZOZ w Sejnach)
 843. „Sejneńskie groby”, Nasze Krajobrazy, 19.08.2001 r., (dot. pomnika Powstania Sejneńskiego i pomnika Biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach, stosunki polsko-litewskie)
 844. „Muzyczna uczta”, (VII Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Sejnensis)
 845. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 16.08.2001 r., (Światowy Zjazd Wspólnoty Litwinów w Sejnach; sejneńska gospodarka komunalna)
 846. „Sprywatyzować gary”, Przegląd Powiatowy, 16.08.2001 r., (ZOZ w Sejnach, szpital w Sejnach)
 847. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 22.04.2001 r., (Rada Powiatu Sejny; Szpital w Sejnach; pomoc społeczna w Sejnach; oczyszczalnia ścieków w Sejnach)
 848. „Miłosz w Sejnach”, Krajobrazy, 28.02.1993 r., (Czesław Miłosz w Sejnach, Ośrodek „Pogranicze”)
 849. „Grali w Sejnach i na Litwie”, Gazeta Wyborcza, 20.06.2001 r., (VII Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Sejnensis)
 850. „Pierwszeństwo młodym”, Gazeta Współczesna, 20.08.2001 r., (VII Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Sejnensis)
 851. „Niebezpieczne zjawisko”, Gazeta Współczesna, 23.08.2001 r., (gospodarka komunalna w Sejnach)
 852. „Czekamy na pieniądze”, Gazeta Współczesna, 27.08.2001 r., (Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach)
 853. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 30.08.2001 r., (82. rocznica Powstania Sejneńskiego; działalność powiatu sejneńskiego)
 854. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 30.08.2001 r., (sesja Rady Gminy Sejny; Policja w Sejnach)
 855. „Ziemia Sejneńska odkryta na nowo”, Przegląd Sejneński 9/2001, (przewodnik pt. „Po ziemi sejneńskiej”, autorstwa Ireny Baturowej)
 856. „Sponsor nasz pan”, Gazeta współczesna, 11.90.2001 r., (dot. działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach)
 857. „Jest jakaś granica”, Nasze Krajobrazy, 16.09.2001 r., (list Mariana Tananisa w sprawie działalności Rady Powiatu Sejny)
 858. „Ministerstwo da, ile brakuje”, Gazeta Wyborcza, 13.09.2001 r., (dot. szkolnictwa w języku litewskim w Sejnach)
 859. „Odkrywanie dobra”, Gazeta Współczesna, 14-16.09.2001 r., (Smolany, spotkanie młodzieży z Polski i Litwy)
 860. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 13.09.2001 r., (szpital w Sejnach; sesja Rady Miasta)
 861. „Ilu pójdzie na bruk?”, Przegląd Powiatowy, 13.09.2001 r., (szpital w Sejnach)
 862. „Dyrektor zapłaci”, Kurier Poranny, 18.09.2001 r., (dot. szpital w Sejnach)
 863. „Elektroniczny kordon”, Kurier Poranny, 20.09.2001 r., (dot. straży granicznej)
 864. „PO ziemi sejneńskiej”, Gazeta Współczesna, 19.09.2001 r., (przewodnik pt. „Po ziemi sejneńskiej”, autorstwa Ireny Baturowej)
 865. „Sejneńskie spotkania”, Gazeta Współczesna”, 21.03.2001 r., („Kroniki Sejneńskie”, red. Bożena Szroeder, wyd. Fundacja Pogranicze)
 866. „Po ziemi sejneńskiej”, Gazeta Wyborcza, 21.09.2001 r., (przewodnik pt. „Po ziemi sejneńskiej”, autorstwa Ireny Baturowej)
 867. „Czas przeszły – czas teraźniejszy”, Nasze Krajobrazy, 7.10.2001 r., (wspomnienia dot. Sejneńszczyzny, Henryk Nogal z Sejn)
 868. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 4.10.2001 r., (rozmowa z dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sejnach)
 869. „Branżowa się sprawdza”, Gazeta Wyborcza, 11.10.2001 r., (szpital w Sejnach)
 870. „Litwini w PRL-u”, Tygodnik Powszechny, 28.10.2001 r., (dot. Litwinów w Polsce)
 871. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 25.10.2001 r., (gruźlica na Sejneńszczyźnie; dzierżawa jezior na Sejneńszczyźnie)
 872. „Pionierska dwunastka”, Gazeta Współczesna, 6.11.2001 r., (55 lat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach)
 873. „Sejneńskie wspominki”, Gazeta Współczesna, 5.11.201 r., (Zaduszki w Białej Synagodze, Ośrodek „Pogranicze”)
 874. „Zaduszki w Sejnach”, Gazeta Wyborcza, 3-4.11.2001, (Zaduszki w Białej Synagodze, Ośrodek „Pogranicze”)
 875. „”Msze, apele, koncerty”, 9-11.11.2002 r., (83. rocznica odzyskania niepodległości w Sejnach)
 876. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, .11.2001 r., (szkolnictwo w Sejnach; plebiscyt „Sejnianin Roku”; pomoc społeczna w Sejnach)
 877. „Jedyna w województwie”, Gazeta Współczesna, 12.11.2001 r., (55 lat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach)
 878. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 15.11.2001 r., (policja w Sejnach; )
 879. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 15.11.2001 r., (55 lat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach)
 880. „Zaduszki”, Przegląd Sejneński 11/2001, (Zaduszki w Białej Synagodze, Ośrodek „Pogranicze”)
 881. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 20.11.2001 r., (wiadomości z Sejn)
 882. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 22.11.2001 r., (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach)
 883. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 22.11.2001 r., (sejneńska gospodarka komunalna)
 884. „Znaszli Podlasie?”, Kurier Poranny, 23.11.2001 r., (konkurs pt. „Znaszli Podlasie?”)
 885. „Dziwnie jakoś u nas...”, Okolica, 23.11.2001 r., (Polsko-Litewska Izba Turystyczna)
 886. „Czy Żydzi powrócą do Sejn?”, Okolica, 23.11.2001 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, Synagoga i Dom Modlitwy w Sejnach, zwrot mienia żydowskiego)
 887. „Zaduszki w „Pograniczu””, Okolica, 23.11.201 r., (Zaduszki w Białej Synagodze, Ośrodek „Pogranicze”)
 888. „Zjednoczeni przeciw „trawce””, Przegląd Powiatowy, 29.11.2001 r., (akcja antynarkotykowa w Sejnach)
 889. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 27.11.2001 r., (wydarzenia w gminie Sejny)
 890. „Czy będzie zwrot mienia?”, Przegląd Powiatowy, 29.1.2001 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, Synagoga i Dom Modlitwy w Sejnach, zwrot mienia żydowskiego)
 891. „Znaszli Podlasie?”, Kurier Poranny, 30.11.2001 r., (konkurs pt. „Znaszli Podlasie?”)
 892. „I znów daleka Syberia”, Okolica, 30.11.2001 r., (korespondencja Andrzeja Malinowskiego z Syberii)
 893. „Koncert”, Okolica, 30.11.2001 r., (koncert duetu gitar klasycznych „Con Stargione” w Sejnach)
 894. „Z herbem i flagą”, Gazeta Współczesna, 4.12.2001 r., (sesja Rady Miejskiej w Sejnach, herb i flaga Sejn)
 895. „Bezpieczne Sejny”, Gazeta Współczesna, 5.12.2001 r., (działalność policji w Sejnach)
 896. „Falmed – skończy roczek”, Przegląd Powiatowy, 13.12.2001 r., (Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach)
 897. „Mrozy nam nie grożą”, Przegląd Powiatowy, 13.12.2001 r., (pieniądze z budżetu Sejn przeznaczone na szkoły)
 898. „Kultura”, Gazeta Współczesna, 21-26.12.2001 r., (wystawa prac dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Sejnach, książka pt. „Magiczne miejsca literackiej Europy”, Janusza Majewskiego)
 899. „Kultura”, Gazeta Współczesna, 21-26.10.2001 r., („Wigilia chłopska 2001”, Wigry)
 900. „Sejny’, Przegląd Powiatowy, 20.12.2001 r., (pomoc społeczna w Sejnach; podsumowanie roku 2001 w gminie Sejny)
 901. „Pierwszy koncert”, Gazeta Współczesna, 27.12.2001 r., (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Sejnach)
 902. „Poczekajmy na wyrok”, Gazeta Współczesna, 2.01.2002 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 903. „Zapłacą podatnicy”, Gazeta Współczesna, 28.12.2001 r., (powołanie w Sejnach Sadu Grodzkiego)
 904. „Spełnione marzenia”, Gazeta Współczesna, 28.12.2001 r., (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach)
 905. „Powiat na deficycie”, Przegląd Powiatowy, 3.01.2002 r., (Rada Powiatu W Sejnach)
 906. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 3.01.2002 r., (budżet Sejn; podsumowanie 2001 roku)
 907. „Ostatnia sesja”, Gazeta Współczesna, 3.01.2002 r., (sesja Rady Powiatu Sejneńskiego)
 908. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 10.01.2002 r., (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; ZOZ w Sejnach)
 909. ‘Sejny”, Przegląd Powiatowy, 10.01.2002 r., (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; ZOZ w Sejnach)
 910. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 17.01.2002 r., (policja w Sejnach; działania Powiatu Sejneńskiego)
 911. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 24.01.2002 r., (wojewoda podlaski, Marek Strzaliński w Sejnach)
 912. „Policjanci na medal”, Gazeta Współczesna, 29.01.2002 r., (działania policji w Sejnach)
 913. „Tajemnice zbrodni’, Gazeta Współczesna, 29.01.2002 r., (Obława Augustowska, 1945 roku)
 914. Jaćwież 16/2002, („Przewodnik po Ziemi Sejneńskiej, Irena Baturowa; „My Krzyżaki!”, Wojciech Marek Darski)
 915. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 7.02.2002 r., (plebiscyt „Sejnienianin Roku”)
 916. „Uczuciowy zawrót głowy”, Nasze Krajobrazy, 10.02.2002 r., (tomik poezji Zenona Rachwalskiego pt. „Uczuciowy zawrót głowy”)
 917. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 14.02.2002 r., (strażnica Straży Granicznej w Puńsku; zakład Komunalny w Sejnach)
 918. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 21.02.2002 r., (Szkoła Podstawowa nr 1 w Sejnach; obchody święta niepodległości Litwy)
 919. „Skoczek szybujący”, Gazeta Wyborcza, 22.02.2002 r., („Olimpiada wyobraźni z Visa” w Salt Lake City, medal dla Piotra Kaszkiela z Szypliszek)
 920. „Sporna apteka”, Gazeta Współczesna, 25.02.2002r., (sprzedaż lokali komunalnych przez władze Sejn)
 921. „Jeszcze nie teraz”, Gazeta Współczesna, 8-10.02.2002 r., (dot. budowy litewskiego gimnazjum w Sejnach)
 922. „Program na papierze”, Gazeta Współczesna, 28.02.2002 r., (dot. braku pieniędzy dla szkół)
 923. „Kroniki sejneńskie”, Kurier Poranny, 23.11.2001 r., (‘Kroniki sejneńskie”, rod. Bożena Szroeder, Ośrodek „Pogranicze”)
 924. „Dni Sejn z Radiem Białystok”, Nasze Krajobrazy, ((Dni Sejn)
 925. „Meno konferencija Seinuose”, Mindaugas Paknys, Navjasis Židinis 11-12/2000 r., (jęz. litewski)
 926. „Vykort fran Sejny”, Mikael Nydahl, Ariel, 1/2002 r., (jęz. szwedzki)
 927. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 20.09.2001 r., (dotacje ministerstwa na edukację w jęz. litewskim w Sejnach)
 928. „Uciąć łeb tej sprawie”, Przegląd Powiatowy, 28.02.2002 r., (sesja rady Miasta; dot. lokali komunalnych)
 929. „Spór o aptekę”, Okolica, 1.03.2002 r., (dot. sprzedaży lokali komunalnych przez władze Sejn)
 930. Okolica, 3.01.2001 r., (dot. Przeglądu Sejneńskiego, nagroda w kategorii gazet samorządowych)
 931. „Poznajmy się”, (dot. pracowników komisariatu w Sejnach)
 932. „Sjeny”, Nasze Krajobrazy, 10.03.2002 r., (dot. ZOZ w Sejnach; Przegląd Sejneński, nagroda w kategorii gazet samorządowych; XI Festiwal Litewskich Teatrów Dziecięcych; Pałac Biskupi w Sejnach)
 933. „Sejny”, Gdansk and the Lakes, (jęz. angielski)
 934. „Muzea, galerie, wystawy”, Gazeta Współczesna, nr 48/14961, (wystawa fotografii A. Strumiłły, Galeria „Papuciarnia”, Ośrodka „Pogranicze”)
 935. „To się zmieni”, Gazeta Współczesna, 7.03.2002 r., (do. Działalności poczty w Sejnach; bankomat; faks)
 936. „Zelwa”, (folder ośrodka wypoczynkowego w Zelwie, gm. Giby)
 937. Zaproszenie na pokaz spektakli powarsztatowych na zakończenie Polsko-Litewskich Warsztatów Teatralnych Sejny’2001, 9.07.2001 r., Ośrodek Kultury w Sejnach)
 938. „Sprawdzian z kultury”, Okolica, 8.03.2002 r., (Gala 2002; przegląd dorobku kulturalnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach)
 939. „Szanse na sąd”, Gazeta Współczesna, 12.03.2002 r., (dot. powołania sądu w Sejnach)
 940. „Bliżej turysty”, Gazeta Współczesna, 15.03.2002 r., (strona internetowa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny „Ziemia Sejneńska”)
 941. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 14.03.2002 r., (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach; akcja antynarkotykowa w sejneńskich szkołach; kronika Policji w Sejnach)
 942. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 14.03.2002 r., (dot. działalności Zakładu Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach
 943. „Nasz drugi dom”, Gazeta Współczesna, 19.03.2002 r., (dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach)
 944. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 21.03.2002 r., (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach; szpital w Sejnach)
 945. „Ostatni kresowy szlachcic”, Okolica, 22.03.2002 r., (dot. Piotra Szyryńskiego; Pojsenele; siedziba rodu Szyryńskich)
 946. „Karetki na kółkach”, Gazeta Współczesna, 26.03.2002 r., (ZOZ w Sejnach)
 947. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 28.03.2002 r., (sesja Rady Powiatu; Teatr Tańca „Cień”, nagroda „Bursztynowa Zorza” w Kłajpedzie; nauczanie w języku litewskim)
 948. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 4.04.2002 r., (ZOZ w Sejnach; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach)
 949. „Sejny”, Przegląd powiatowy, 4.04.2002 r., (Rada Miasta Sejny, przyjęcie budżetu na rok 2002; Policja w Sejnach)
 950. „Oskarżony burmistrz”, Kurier Poranny, 4.04.2002 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 951. „Góra wie lepiej”, Gazeta Współczesna, 4.04.2002 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 952. „Figura cudami słynąca”, Gazeta Współczesna, 5-7.04.2002 r., (dot. figury Maki Bożej Sejneńskiej, bazylika w Sejnach)
 953. „Nie można milczeć”, Gazeta Współczesna, 9.04.2002 r., (dot. tzw. „Obławy Augustowskiej” 1945 roku)
 954. „Kosztowny bubel”, Nasze Krajobrazy, 14.04.2002 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 955. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 11.04.2002 ., (dot. tranzytu przez przejście graniczne w Ogrodnikach; pomoc społeczna w Sejnach)
 956. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 11.04.2002 r., (XXVI Olimpiada Rolnicza; Straż Pożarna w Sejnach; wystawa poświęcona wydarzeniom Stanu wojennego, Zespół Szkół Ogólnokształcących)
 957. „Ogrodniki nie dla ciężarówek”, Okolica, 12.04.2002 r., (dot. ruchu ciężarowego przez przejście graniczne w Ogrodnikach)
 958. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 25.04.2002 r., (wysypisko śmieci w Sejnach; Podlaska Kasa Chorych; egzamin gimnazjalny w Sejnach)
 959. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 28.04.2002 r., (ZOZ w Sejnach; Rada Miasta w Sejnach)
 960. „Kulturalna wiosna”, Gazeta Współczesna, nr 82/14995, („Kulturalna Wiosna 2002, Miejski Ośrodek Kultury w Sejnach)
 961. „Miodówka dobra na pamięć”, Gazeta Współczesna, 29.03-1.04.2002 r., (spotkanie autorskie z Ireną Baturową, przewodnik pt. „Po Ziemi Sejneńskiej”)
 962. ‘Warsztaty Terapii Zajęciowej”, Okolica, 22.03.2002 r., (dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach)
 963. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 24.03.2002 r., (sesja Rady Powiatu w Sejnach; Romuald Kisiel dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach)
 964. „Przyjmijmy całym sercem”, Gazeta Współczesna, 14.03.2002 r., (wakacje dzieci w Litwy w Polsce zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny)
 965. „Gimzetka”, nr 1/2002/03, (gazetka wydawana przez Gimnazjum nr 1 w Sejnach)
 966. „WuRappe”, zaproszenie na koncert zespołu WuRappe, Ośrodek Pogranicze”)
 967. „Juniores Priores Organorium Seinensis”, Zaproszenie na festiwal organowy w Sejnach, 6-10.08.2002 r.)
 968. „Powiaty”, Gazeta Współczesna, dot. Powiatu Sejneńskiego)
 969. „Powstanie Sejneńskie”, Sejneńszczyzna, sierpień 2004, (dodatek specjalny dotyczący Powstania Sejneńskiego)
 970. „Ze smutnej ziemi”, tygodnik ilustrowany, dot. Sejn, pogranicza polsko-litewskiego)
 971. „Wszystkie dzieci nasze są”, (zaproszenie na festyn pt. „Wszystkie dzieci nasze są” z okazji dnia dziecka)
 972. „Witamy w Sejnach”, (informator kulturalny dotyczący Sejn; Juniores Priores; Bazylika sejneńska; historia Sejn)
 973. „Seminarium duchowne w Sejnach”, (historia Sejminarium, program obchodów 170 rocznicy powstania)
 974. „Edmund Koronkiewicz nie żyje”, Przegląd Sejneński, 13.07.1998 r., (dot. Edmunda Koronkiewicza, biografia, wspomnienie)
 975. „Baltic Satelid”, (gazeta festiwalowa; dot. festiwalu młodzieżowych teatrów „Baltic Satelid”)
 976. „Wieści gminne”, 20.05.1990 r., ((informator terytorialny, wybory samorządowe)
 977. „Wieści gminne”, 13.05.1990 r., (informator terytorialny; wybory samorządowe)
 978. ‘Wieści Gminne”, 27.05.1990 r., (informator terytorialny, wybory samorządowe)
 979. „Powiaty”, Gazeta Współczesna, 25.07.2001 r., (dot. powiatu augustowskiego)
 980. „Powiaty”, Gazeta Współczesna, 18.07.2001 r., (dot. powiatu sejneńskiego)
 981. „Powiaty”, Gazeta Współczesna, (ot. Powiatu sejneńskiego; gminy w powiecie sejneńskim)
 982. „Miejsce wielu sprzecznych przeżyć”, dot. Sejneńszczyzny, Krasnogruda)
 983. „Wielki Post”, Siewca, I/III 1999 r., (sejneński miesięcznik katolicki; dot. Wielkiego Postu)
 984. „Myślą o lecie”, Gazeta Współczesna, 15-17.03.2002 r., (plany dotyczące imprez letnich w Sejnach)
 985. ‘Prasa Małych Ojczyzn”, Gazeta Współczesna, 8-10.03.2002 r., (nagroda dla Przeglądu Sejneńskiego na konkursie „Prasa Małych Ojczyzn”)
 986. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 2.02.2002 r., (84. rocznica proklamowania niepodległości Litwy, Dom Litewski w Sejnach)
 987. „Grosik do grosika”, Gazeta Współczesna, 15.01.2002 ., (X Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach)
 988. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 12.05.2002 r., (budżet Sejn; powołanie zarządu powiatu; ZOZ w Sejnach; II Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Sejnach)
 989. „Kara dla starosty”, Kurier Poranny, 11.05.2002 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 990. „Atmosfera pikniku”, Gazeta Współczesna, nr 90/12003, (II Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Sejnach)
 991. „Cudowna figura Matki Boskiej Sejneńskiej”, Okolica, 10.05.2002 r., (dot. figury Matki Bożej Sejneńskiej, bazylika w Sejnach)
 992. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 14.05.2002 r., (ZOZ w Sejnach; proces byłego burmistrza Sejn w sprawie oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 993. „Zapłaci starosta”, Gazeta Współczesna, 9.05.2002 r., (ZOZ w Sejnach; sesja Rady Powiatu w Sejnach w sprawie odwołania starosty)
 994. „Chcą odwołać starostę”, Kurier Poranny, 9.05.2002 r., (ZOZ w Sejnach; sesja Rady Powiatu w Sejnach w sprawie odwołania starosty)
 995. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 9.05.2002 r., (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach; przestępczość w Sejnach)
 996. „Zamach majowy?”, Gazeta Współczesna, 8.05.2002 r., (ZOZ w Sejnach; sesja Rady Powiatu w Sejnach w sprawie odwołania starosty)
 997. „Dwadzieścia lat śmiechu”, Gazeta Współczesna, 17-19.05.2002 r., (I Ogólnopolski Przegląd Kabaretów o statuetkę „Złotego jaja Sejneńskiego Tura”)
 998. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 17.05.2002 r., (litewski minister edukacji Algirdas Monkevicius w Sejnach)
 999. „Tratwa muzykantów i kamień”, Gazeta Wyborcza, 20.05.2002 r., (uroczystości z okazji odsłonięcia kamienia upamiętniającego sejneńskich Żydów, Ośrodek „Pogranicze”, program uroczystości)
 1000. „Co? Gdzie? Kiedy?”, Nasze Krajobrazy, 21.0.2002 r., (uroczystości z okazji odsłonięcia kamienia upamiętniającego sejneńskich Żydów, Ośrodek „Pogranicze”, program uroczystości)
 1001. „Sejneńszczyzno – co dalej?”, Przegląd Sejneński, nr 5-6/2002 r., (plany rozwoju Sejn i regionu)
 1002. „Została żydowska dusza”, Gazeta Współczesna, 23.05.2002 r., (uroczystości z okazji odsłonięcia kamienia upamiętniającego sejneńskich Żydów, Ośrodek „Pogranicze”, program uroczystości)
 1003. „Została żydowska dusza”, Kurier Poranny, 23.05.2002 r., (uroczystości z okazji odsłonięcia kamienia upamiętniającego sejneńskich Żydów, Ośrodek „Pogranicze”, program uroczystości)
 1004. „Kamień w Sejnach”, Gazeta Wyborcza, 23.05.2002 r., (uroczystości z okazji odsłonięcia kamienia upamiętniającego sejneńskich Żydów, Ośrodek „Pogranicze”)
 1005. „Kadisz zmówiony po 62 latach”, Okolica, 24.05.2002 r., (uroczystości z okazji odsłonięcia kamienia upamiętniającego sejneńskich Żydów, Ośrodek „Pogranicze”)
 1006. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 23.05.2002 r., (Turystyka w Sejnach)
 1007. „Sejny”, Przegląd powiatowy, 23.05.2002 r., (Klasztor Dominikanów w Sejnach, historia; rozmowa z ks. Kazimierzem Gackim)
 1008. „Zaczęli od kuchni”, Kurier Poranny, 22.05.2002 ., (budżet gminy Krasnopol)
 1009. „Zwierzęta i motocykle”, Gazeta Współczesna, nr 100/15013, (festyn w Sejnach)
 1010. „Zakonnicy i Madonna”, (400. rocznica obecności w Sejnach Matki Bożej Sejneńskiej)
 1011. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 21.05.2002 r., (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach; ZOZ w Sejnach; oczyszczalnia ścieków w Sejnach; pomoc społeczna w Sejnach)
 1012. „Przynieśli dobra nowinę”, Gazeta Współczesna, 17.05.2002 r., (uroczystości z okazji 400. rocznicy przybycia Dominikanów do Sejn)
 1013. „Piremieji ļspūdžiai”, Polis, (język litewski)
 1014. „Sąsiedztwo bez sąsiadów”, Nasze Krajobrazy, 2,06.2002 r., (uroczystości z okazji odsłonięcia kamienia upamiętniającego sejneńskich Żydów, Ośrodek „Pogranicze”)
 1015. „Tu są dusze”, Przegląd Powiatowy, 23.05.2002 r., (uroczystości z okazji odsłonięcia kamienia upamiętniającego sejneńskich Żydów, Ośrodek „Pogranicze”)
 1016. „Bliżej do gwiazd”, Gazeta Współczesna, 29-30.05.2002 r., (teleskop LX 200 w Sejnach)
 1017. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 2.06.2002 r., (uroczystości z okazji 400. rocznicy przybycia Dominikanów do Sejn; teleskop LX 200 w Sejnach)
 1018. „Weź w opiekę”, Gazeta Współczesna, 31.05.2002 r., (uroczystości z okazji 400. rocznicy przybycia Dominikanów do Sejn, figura Matki Bożej Sejneńskiej)
 1019. „Dramat i komedia”, Gazeta Współczesna, (Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1020. „400 lat figury”, Kurier Poranny, 1.06.2002 r., (uroczystości z okazji 400. rocznicy przybycia Dominikanów do Sejn, figura Matki Bożej Sejneńskiej)
 1021. „Wierni trochę nie dopisali”, Przegląd Powiatowy, 6.06.2002 r., (uroczystości z okazji 400. rocznicy przybycia Dominikanów do Sejn, figura Matki Bożej Sejneńskiej)
 1022. „Matka trzech narodów”, Gazeta Współczesna, 3.06.2002 r., (uroczystości z okazji 400. rocznicy przybycia Dominikanów do Sejn, figura Matki Bożej Sejneńskiej)
 1023. „Prymas Polki: Trzeba bronić życia i jedności”, Kurier Poranny, 3.06.2002 r., (uroczystości z okazji 400. rocznicy przybycia Dominikanów do Sejn, figura Matki Bożej Sejneńskiej)
 1024. „Do zobaczenia”, Przegląd Powiatowy, 6.06.2002 r., (zmiana na stanowisku konsula Litwy w Sejnach)
 1025. „Święto teatrów”, Gazeta Współczesna, 5.06.2002 r., (Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1026. „Radość i łzy”, Nasze Krajobrazy, (uroczystości z okazji 400. rocznicy przybycia Dominikanów do Sejn, figura Matki Bożej Sejneńskiej)
 1027. „Dominikanie znowu w Sejnach”, Okolica, 31.05.002 r., (uroczystości z okazji 400. rocznicy przybycia Dominikanów do Sejn, figura Matki Bożej Sejneńskiej)
 1028. „Już 400 lat w Sejnach”, Okolica, 7.06.2002 r., (uroczystości z okazji 400. rocznicy przybycia Dominikanów do Sejn, figura Matki Bożej Sejneńskiej)
 1029. „Trijų šimtų metų istorija ir jos palikimas seinų žydai”, Valentinas Filipenka, Žydų muziejus, (jęz. litewski)
 1030. „Teatralny zawrót głowy”, Gazeta Współczesna, 10.06.2002 r., (Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1031. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 16.06.2002 r., (zmiana na stanowisku konsula Litwy w Sejnach; sesja Rady Miasta)
 1032. „Będą pieniądze”, Gazeta Współczesna, 11.06.2002 r., (bezrobocie na Sejneńszczyźnie, Miejski Urząd Pracy w Sejnach)
 1033. „Sejneńskie tury rozdane”, Nasze Krajobrazy, 16.06.2002 r., (Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1034. „Jeśli pomogą rodzice”, Gazeta Współczesna,12.06.2002 r. (remonty w szkołach sejneńskich)
 1035. ”Sejny”, Przegląd Powiatowy, 20.06.2002 r., (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach; szpital w Sejnach)
 1036. „Z miłości do malarstwa”, Kurier Poranny, 18.06.2002 r., (rozmowa z Marią Chmielecką-Rukszto, właścicielką Ośrodka Wędkarskiego „Zelwa”)
 1037. „Mądre dzieci robią teatr”, Gazeta Współczesna, 21.06.2002 r., (Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1038. „Sejny”, Kurier Poranny, 30.06.2002 r., (dot. radnego Andrzeja Grygucia; budowa wodociągu)
 1039. „Malowali i wędkowali”, Gazeta Współczesna, 28-30.06.2002 r., (międzynarodowy plener malarski w ośrodku „Zelwa” w Zelwie)
 1040. „Sądu nie będzie”, Gazeta Współczesna, (dot. powołania Wydziału Rejonowego Sądu Grodzkiego w Sejnach)
 1041. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 2.07.2002 r., (dot. pomnika ofiar bitwy niemeńskiej w Berżnikach; Polsko-Litewskie Warsztaty Teatralne w Kłajpedzie)
 1042. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 2706.2002 r., (teleskop LX 200 w Sejnach; Policja w Sejnach)
 1043. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 4.07.2002 r., (Regionalne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Sejnach; wyróżnienie folklorystycznego zespołu „Zalesie” na Międzynarodowym Przeglądzie Działalności Artystycznej Terenów Przygranicznych w Radymnie)
 1044. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 14.07.2002 r., (koncert zespołu Davida Krakauera w Białej Synagodze, Ośrodek „Pogranicze”; wystawa artystów z Wilna, Biała Synagoga)
 1045. „Sejny – Kultur und Geschichte im Grenzland Von Kurt Sütterlin“, Reise-Erinnerungen an Polen Litauen, (jęz. niemiecki)
 1046. „Żonaci górą“, Okolica, 12.07.2002 r., (festyn w Krasnopolu)
 1047. ”Sejny”, Przegląd Powiatowy, 11.07.2002 r., (schronisko dla psów w Sejnach; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach)
 1048. „Sejny wspaniałe”, Gazeta Wyborcza11.07.2002 r., (dot. zabudowy Sejn, historia Sejn; Ośrodek „Pogranicze”)
 1049. ”Pogranicze i Radio Polonia”, Okolica, 25.07.2002 r., (Krzysztof Czyżewski Ośrodek „Pogranicze”, Radio Polonia)
 1050. „Krzewi tolerancję”, Kurier Poranny, 23.07.2002 r., (Krzysztof Czyżewski Ośrodek „Pogranicze”, Radio Polonia)
 1051. „Kulturelle Begegnung im winterlichen Polen”, Hadersleben, 2.02.2002 r., (jęz. niemiecki)
 1052. „Rozmowy sejneńskie“, Przegląd Sejneński, 7-8/2002 r., (dot. problemów Sejn podejmowanych na łamach Przeglądu Sejneńskiego)
 1053. „Szansą jest położenie”, Gazeta Współczesna, 22.07.2002 r., (dot. szpitala w Sejnach)
 1054. „Zabawa aż do rana”, Nasze Krajobrazy, (IV Dni Sejn; Studio Lato Radia Białystok)
 1055. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 28.07.2002 r., (pielgrzymka z Sejn na Jasną Górę; nagroda ministra kultury Litwy dla Jerzego Nazaruka)
 1056. „Pielgrzymka z Sejn”, Okolica, 25.07.2002 r., (Pielgrzymka z Sejn na Jasną Górę)
 1057. „Kultura, Rozrywka”, (program Dni Sejn)
 1058. „Co? Gdzie? Kiedy?”, Nasze Krajobrazy, 4.08.2002 r., (program filmowych wtorków w „Pograniczu’, Ośrodek „Pogranicze)
 1059. „Za pieniądze Unii”, Gazeta Współczesna, 30.07.2002 r., (turystyka na polsko-litewskim pograniczu)
 1060. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 18.08.2002 r., (Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych Juniores Priores Organorium Seinensis)
 1061. „Co? Gdzie? Kiedy?”, Przegląd Powiatowy, 8.08.2002 r., (IX Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych Juniores Priores Organorium Seinensis)
 1062. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 18.08.2002 r., („Zabawy dziecięce 450 lat po Brueglu”, spotkanie warsztatowe w ramach programu „Gra szklanych paciorków”)
 1063. „Muzyczne Sejny”, Gazeta Współczesna, 5.08.2002 r., (Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych Juniores Priores Organorium Seinensis)
 1064. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 11.08.2002 r., (Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych Juniores Priores Organorium Seinensis; ZOZ w Sejnach)
 1065. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 8.08.2002 r., (Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych Juniores Priores Organorium Seinensis; wybór dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach; rozmowa z ks. Kapelanem Stefanem Dmochem)
 1066. ”Sejny”, Przegląd Powiatowy, 16.08.2002 r., (Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych Juniores Priores Organorium Seinensis)
 1067. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 25.08.2002 r., (koncert jubileuszowy Teatru „Cień”)
 1068. „Pojednanie, którego nie było”, Nasze Krajobrazy, 26.08.2001 r., (obchody 81. rocznicy bitwy niemeńskiej)
 1069. „Będzie obelisk bez pojednania”, Kurier poranny, 13.08.2001 r., (dot. pomnika poległych w bitwie niemeńskiej w Berżnikach)
 1070. „Sobota z premierem”, Kurier Poranny, 17.08.2001 r., (premier Jerzy Buzek z wizytą w Sejnach)
 1071. „Pojednanie bez Litwinów”, Kurier Poranny, 20.08.2001 r., (obchody 81. rocznicy bitwy niemeńskiej, odsłonięcie pomnika poległych w bitwie niemeńskiej w Berżnikach)
 1072. „Jednostronne pojednanie”, Gazeta Wyborcza, sierpień 2001 r., obchody 81. rocznicy bitwy niemeńskiej, odsłonięcie pomnika poległych w bitwie niemeńskiej w Berżnikach)
 1073. „Pojednanie bez Litwinów”, Gazeta Współczesna, 16.08.2001 r., (obchody 81. rocznicy bitwy niemeńskiej, odsłonięcie pomnika poległych w bitwie niemeńskiej w Berżnikach)
 1074. „Ręka zawisła w próżni”, Gazeta Współczesna, 17-19.08.2001 r., (obchody 81. rocznicy bitwy niemeńskiej, odsłonięcie pomnika poległych w bitwie niemeńskiej w Berżnikach)
 1075. „Gotowi do przebaczenia”, Gazeta Współczesna, 20.08.2001 r., (obchody 81. rocznicy bitwy niemeńskiej, odsłonięcie pomnika poległych w bitwie niemeńskiej w Berżnikach)
 1076. „Wasza ofiara otworzyła wrota do Wiktorii niemeńskiej’, Kontakty, 23.08.2001 r., (obchody 81. rocznicy bitwy niemeńskiej, odsłonięcie pomnika poległych w bitwie niemeńskiej w Berżnikach)
 1077. „Wiadomości z Sejn”, Przegląd Powiatowy, 23.08.2001 r., (obchody 81. rocznicy bitwy niemeńskiej, odsłonięcie pomnika poległych w bitwie niemeńskiej w Berżnikach)
 1078. „Operacja sejneńsko-berżnicka”, Kurier Poranny, 24.08.2001 r., (dot. bitwy niemeńskiej)
 1079. „Kto sieje wiatr?”, Przegląd Powiatowy, 27.09.2001 r., (dot. bitwy niemeńskiej)
 1080. „Stanie kolejny pomnik”, Nasze Krajobrazy, 24.02.2002 r., (dot. budowy w Berżnikach pomnika poległym litewskim żołnierzom w 1919 i 1920 roku)
 1081. „W odniesieniu do...”, Przegląd powiatowy, 4.10.2001 r., (odpowiedź na artykuł pt. „Kto sieje wiatr?”, bitwa niemeńska)
 1082. „Krzyż nasz własny’, Gazeta Współczesna, 26.02.2002 r., (dot. budowy w Berżnikach pomnika poległym litewskim żołnierzom w 1919 i 1920 roku)
 1083. „Krzyże bez pojednania”, Gazeta Współczesna, .03.2002 r., (dot. budowy w Berżnikach pomnika poległym litewskim żołnierzom w 1919 i 1920 roku)
 1084. „Z kim walczyliśmy w Berżnikach?”, Przegląd Sejneński, 3/2002 r., (dot. budowy w Berżnikach pomnika poległym litewskim żołnierzom w 1920 roku)
 1085. „List otwarty”, Okolica, 15.03.2002 r., (list otwarty do Andrzeja Przewoźnika, Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa Narodu Polskiego; dot. budowy w Berżnikach pomnika poległym litewskim żołnierzom w 1920 roku)
 1086. „Niepotrzebny pomnik”; Gazeta Współczesna, 25.03.2002 r., (dot. budowy w Berżnikach pomnika poległym litewskim żołnierzom w 1920 roku)
 1087. „Widok za cokołu”, Gazet Współczesna, 10.07.2002 r., (dot. budowy w Berżnikach pomnika poległym litewskim żołnierzom w 1920 roku)
 1088. „Wciąż rozdzieleni”, Gazeta Współczesna, 19.08.2002 r., (obchody 82. rocznicy bitwy niemeńskiej)
 1089. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 25.08.2002 r., (obchody 81. rocznicy bitwy niemeńskiej)
 1090. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 22.08.2002 r., (sesja Rady Miasta; obchody 81. rocznicy bitwy niemeńskiej; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach)
 1091. „Rocznica w Berżnikach”, Okolica, 2.08.2002 r., (obchody 82. rocznicy bitwy niemeńskiej)
 1092. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 1.09.2002 ., (ZOZ w Sejnach; propozycje zmiany nazw ulic w Sejnach; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach)
 1093. „Nie chcą ulicy 22 Lipca”, Kurier Poranny, 28.08.2002 r., (dot. zmian nazw ulic w Sejnach)
 1094. „Spór o ulicę”, Gazeta Współczesna, 29.08.2002 r. (dot. zmian nazw ulic w Sejnach)
 1095. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 29.08.2002 r., (dot. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sejnach; wybory samorządowe)
 1096. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 5.09.2002 r., (rozmowa z Andrzejem Małkińskim, byłym dyrektorem szkoły podstawowej nr 1 w Sejnach; szkolnictwo w Sejnach)
 1097. „Zaproszenie”, (Zaproszenie na II Zjazd Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza w Sejnach, 12.01.1997 r.)
 1098. „Sejny”, Przegląd powiatowy, 12.09.2002 r., (jubileuszowy koncert teatru „Cień”; susza w regionie
 1099. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 15.09.2002 r., (wybory samorządowe w Sejnach)
 1100. „Przestrzenny szlak”, Gazeta Współczesna, 17.09.2002 r., (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach)
 1101. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 2.09.2002 r., (Urząd Pracy w Sejnach)
 1102. „A bitwa trwa’, Gazeta Współczesna, 18.09.202 r., (dot. budowy w Berżnikach pomnika poległym litewskim żołnierzom w 1919 i 1920 roku)
 1103. „Przyzwolenie na biedę”, Gazeta Współczesna, 18.09.2002 r., (dot. biedoty w Sejnach)
 1104. Zwycięskie zapomniane”, Gazeta współczesna, 16.09.2002 r., (film „Odtajnione powstanie”, Powstanie Sejneńskie)
 1105. „Sejny’, Nasze Krajobrazy, 8.09.2002 r., (wybory samorządowe w Sejnach; ZOZ w Sejnach)
 1106. „Sejny”, Przegląd powiatowy, 19.09.2002 r., (kuchnia regionalna, pszczelarze z Bydgoszczy w Sejnach; Pogotowie Ratunkowe w Sejnach)
 1107. „Pożegnanie lata”, Gazeta współczesna, 20-22.09.2002 r., (impreza z okazji końca lata; Miejski Ośrodek Kultury w Sejnach)
 1108. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 26.09.2002 r., (wybory samorządowe w Sejnach)
 1109. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 26.09.2002 r., (wybory samorządowe w Sejnach)
 1110. „Sejny magia historii”, Newsweek, 15.09.2002 r., (działalność Ośrodka „Pogranicze”, Sejny)
 1111. „Sejny’, Nasze Krajobrazy, 29.09.2002 r., (fundusz PHARE dla powiatu sejneńskiego; sesja Rady Powiatu)
 1112. „Jubileusz biskupa”, Nasze Krajobrazy, 29.09.2002 r., (100.rocznica śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)
 1113. „Ponumerować świnie”, Kazimierz Siemianiako, Kontrasty nr 4/1981 r., (dot. buntu uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sejnach, 25.11.1980 r.)
 1114. „Cień dziesięciolecia”, Okolica, 26.09.2002 r., (dziesięciolecie Zespołu ‘Cień”, „Sejny” i Teatru Młodych, Miejski Ośrodek Kultury w Sejnach)
 1115. „Historia cichej dobroci”, Gazeta Współczesna, 1.10.2002 r., (diety radnych Sejn przeznaczone na obiady dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2)
 1116. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 6.10.2002 r., (program „Pierwsza Praca” w Sejnach; I Mistrzostwa Ratowników Medycznych i Drogowych w Limanowej, zespół z Sejn na 25. miejscu)
 1117. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 2.10.2002 r., (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach w spiera polska szkołę na Litwie; sesja Rady Miasta)
 1118. „Sejny”, Nasze krajobrazy, 13.10.2002 r., (szkolnictwo w Sejnach; sesja Rady Miasta)
 1119. „Uniwersalni strażacy”, Nasze Krajobrazy, 20.10.2002 r., (Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sejnach)
 1120. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 20.10.2002 r., (podsumowanie finansów miasta)
 1121. „Widniej i taniej”, Gazeta Współczesna, 18-20.10.2002 r., (oświetlenie uliczne w Sejnach)
 1122. „Sejny’, Przegląd Powiatowy, 17.10.2002 r., (ostatnia sesja Rady Miasta schronisko dla psów w Sejnach)
 1123. „Po prostu człowiek”, Gazeta Białostocka, 18.09.1971 r., (dot. Marii Klimko, nauczycielki z Sejn)
 1124. „Szukamy patrona”, Gazeta współczesna, 2.10.2002 r., (dot. gimnazjum nr 1 w Sejnach, sztandar i patron gimnazjum)
 1125. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 22.10.2002 r., (nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej)
 1126. „Zginął jak żył”, Gazeta Współczesna, 22.10.2002 r., (uroczystości na cmentarzu w Krasnopolu, żołnierz AK Franciszek Zancewicz)
 1127. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 24.10.2002 r., (Stowarzyszenie na Rzecz Osób niepełnosprawnych w Sejnach)
 1128. „Będzie widniej”, Nasze Krajobrazy, 22.10.2002 r., (dot. oświetlenia ulic w Sejnach; stare zabudowania przy ul. Piłsudskiego)
 1129. „Milion w kieszeni?”, Gazeta Współczesna, dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 1130. „w Sejnach, czyli na kulturowym styku”, Gazeta Wyborcza, 22.10.2002 r., (działalność Ośrodka „Pogranicze” w Sejnach)
 1131. „co, gdzie, kiedy?”, Nasze Krajobrazy, 3.11.2002 r., (zaproszenie na Zaduszki do Białej Synagogi, Ośrodek „Pogranicze”)
 1132. „W gminach bez zmian”, Przegląd Powiatowy, 31.10.2002 r., (samorząd Sejn)
 1133. „Te same twarze”, Przegląd Powiatowy, 31.10.2002 r., (skład samorządu Sejn)
 1134. „Czekali rok”, Gazeta Wyborcza, 6.11.2002 r., (dziesięć komputerów dla Gimnazjum nr 1 w Sejnach)
 1135. „Harcerska baszta”, Gazeta Współczesna, 4.11.2002 r., (powstanie Młodzieżowego Centrum Kultury w Sejnach)
 1136. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 17.11.2002 r., (remont szpital w Sejnach; pracownia informatyczna w gimnazjum nr 1; projekt budżetu miasta)
 1137. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 10.11.2002 r., (Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Sejnach; ZOZ w Sejnach; obchody święta 11. listopada w Sejnach)
 1138. „Święty Jerzy dla harcerzy”, Nasze Krajobrazy, 17.11.2002 r., (Młodzieżowe Centrum Kultury w Sejnach)
 1139. „Pasja tworzenia”, Przegląd Sejneński, 10/2002, (dot. Jerzego Srzednickiego, twórczość)
 1140. „Stary wójt z nowym obliczem”, Przegląd Powiatowy, 14.11.2002 r., (Jan Skindzier, wójt Sejn; szpital w Sejnach)
 1141. „Pierwsze sesje”, Gazeta Współczesna, 19.11.2002 r., (sesja Rady Miasta, nowi Radni Sejn)
 1142. „Nowy-stary starosta”, Kurier Poranny, 18.11.2002 r., (wybory starosty w Sejnach)
 1143. „Jubileusz biskupa”, Nasze Krajobrazy, 24.11.2002 r., (program uroczystości z okazji 100 rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)
 1144. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 24.11.2002 r., (wybory samorządowe w Sejnach; Ośrodek Kultury w Sejnach; Berżniki)
 1145. „Poznaj swoją władzę”, Gazeta Współczesna, 20.11.2001 r., (skład Rady Gminy Sejny)
 1146. „Kapłan dwojga narodów”, Gazeta Współczesna, 22-24.11.2002 r., (uroczystości z okazji 100 rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)
 1147. „Tajemnicza dymisja”, Kurier Poranny, 21.11.2002 r., (dot. Policji w Sejnach)
 1148. „Historia jednego malarza”, Gazeta Współczesna, 22.11.2002 r., (dot. Jerzego Srzednickiego)
 1149. „O spokój na pograniczu”, (dot. obchodów 70. rocznicy utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”)
 1150. „Kochał oba narody”, Kurier Poranny, 25.11.2002 r., (uroczystości z okazji 100 rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)
 1151. „W atmosferze pojednania”, Gazeta Współczesna, 25.11.2002 r., (uroczystości z okazji 100 rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)
 1152. „Otwarte okiennice”, Rzeczpospolita, 25.11.2002 r., (działalność Fundacji i Ośrodka „Pogranicze”)
 1153. „Nowe po staremu”, Przegląd Powiatowy, 21.11.2002 r., (nowe władze powiatu)
 1154. „Na oświatę i drogi”, Gazeta Współczesna, 28.11.2002 r., (pieniądze na oświatę w Sejnach)
 1155. „Pasterz obu narodów”, Nasze Krajobrazy, 1.12.2002 r., (uroczystości z okazji 100 rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)
 1156. „Poznaj swoją władzę”, Gazeta Współczesna, 20.11.2002 r., (skład Rady Miasta Sejn)
 1157. Poznaj swoją władzę”, Gazeta Współczesna, 20.11.2002 r., (skład Rady Powiatu Sejneńskiego)
 1158. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 5.12.2002 r., (Policja w Sejnach)
 1159. „Sejny”, Nasze krajobrazy, 8.12.2002 r., (straż graniczna w Sejnach; Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Sejnach)
 1160. „Zaduszki”, Przegląd Sejneński 11-12/2002 r., (Zaduszki w Ośrodku „Pogranicze”)
 1161. „Dlaczego lubię Sejny?”, Przegląd Sejneński, 11-12/2002 r., (dot. Sejn)
 1162. „Biskup obojga narodów”, Przegląd Sejneński 11-12/2002 r., (uroczystości z okazji 100 rocznicy śmierci biskupa Antoniego Baranowskiego)
 1163. „Trudne, ale owocne”, Gazeta Współczesna, 13-15.12.2002 r., (edukacja w jęz. litewskim w Sejnach)
 1164. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 15.12.2002 r., (budowa społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach)
 1165. „Jeszcze nie wie”, Gazeta Współczesna, 10.12.2002 r., (dot. policji w Sejnach)
 1166. „Sejny’, Przegląd Powiatowy, 12.12.2002 r., (Policja w Sejnach; pomoc społeczna w Sejnach; Zespół „Zalesie” w Polskim Centrum w Birmingham)
 1167. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 22-29.12.2002 r., (Rada Miasta w Sejnach; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach; szpital w Sejnach)
 1168. „Ugodzona ambicja komendanta”, Nasze Krajobrazy, 22-29.12.2002 r., (dot. Policji w Sejnach)
 1169. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 19.12.2002 r., (budowa litewskiej szkoły w Sejnach)
 1170. „Już w Unii”, Gazeta Współczesna, 17.12.2002 r., (Klub Europejski w Gimnazjum nr 1 w Sejnach)
 1171. „Weź je do domu”, Gazeta Współczesna, 19.12.2002 r., (Betlejemskie Światło Pokoju w Sejnach)
 1172. „Szkoły na kłódkę?”, Gazeta Współczesna, 27-29.12.2002 r., (pieniędzy przeznaczonych na szkoły)
 1173. „Żywa szopka”, Kurier Poranny, 21.12.2002 r., (dot. sejneńskiej szopki bożonarodzeniowej w Sejnach)
 1174. „Urodzinowy prezent”, Gazeta Współczesna, 23-26.12.2002 r., (wice starosta Sejn; budżet na 2003 rok)
 1175. „Władza w komplecie”, Kurier poranny, 23.12.2002 r., (wice starosta Sejn)
 1176. „Aby do wiosny”, Gazeta współczesna, 30.12.2002 r., (mieszkańcy starego budownictwa w Sejnach)
 1177. „W Sejnach tez głosowali”, Kurier Poranny, 6.01.2003 r., (wybory prezydenckie na Litwie)
 1178. „Prezent dla starosty”, Gazeta współczesna, 2.01.2003 r., (sesja Rady Powiatu)
 1179. „Już są w Europie”, Nasze Krajobrazy, 21.12.2002 r., (Gimnazjum nr 1 w Sejnach)
 1180. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 31.12.2002 r., (wybory prezydenckie na Litwie; wice starosta sejneński; budżet na 2003 rok)
 1181. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 2.01.2003 r., (Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska”; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach)
 1182. „Oczyszczalnia za osiedle”, Gazeta Współczesna, 2.01.20023 r., (granice administracyjne Sejn)
 1183. „Sporna opłata”, Gazeta Współczesna, 7.01.2003 r., (bazar w Sejnach; wybory samorządowe na Sejneńszczyźnie)
 1184. „Grosik wrzuć!”, Gazeta Współczesna, 9.01.2003 r., (XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach)
 1185. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 9.01.2003 r., (policja w Sejnach; Straż Pożarna w Sejnach)
 1186. „Wielkie, małe Sejny”, Nasze Krajobrazy, 12.01.2003 r., (granice administracyjne Sejn; Rada Miasta Sejn)
 1187. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 12.01.2003 r., (sesja Rady Powiatu Sejn; Warsztaty terapii Zajęciowej w Sejnach; wybory samorządowe II edycja plebiscytu Sejnianin Roku )
 1188. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 16.01.2003 r., (pieniądze na oświatę; straż pożarna w Sejnach; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Sejnach)
 1189. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 19.01.2003 r., (ZOZ w Sejnach; Filharmonia Białostocka w Gimnazjum nr 1 w Sejnach)
 1190. „Dowód spalony w piecu?”, Gazeta Współczesna, 22.01.2003 r., (narkotyki w Sejnach, Policja w Sejnach)
 1191. „Prezent na 40-lecie”, Nasze Krajobrazy, 20.01.2003 r., (szpital w Sejnach)
 1192. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 26.01.2003 r., (XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach; Punkt Obsługi Podatnika w Sejnach)
 1193. „Zaginęła kontrabanda, a były komendant milczy”, Kurier Poranny, 23.01.2003 r., (narkotyki w Sejnach; Policja w Sejnach)
 1194. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 30.01.2003 r., (Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu; narkotyki w Sejnach)
 1195. „Kłopotliwa amfetamina”, Gazeta Współczesna, 29.01.2003 r., (narkotyki w Sejnach; Policja w Sejnach)
 1196. „Zwolnienie za amfetaminę?”, Kurier Poranny, 25.01.2003 r., (narkotyki w Sejnach; Policja w Sejnach)
 1197. „Zniknęła amfetamina”, Rzeczpospolita, 24.01.2003 r., (narkotyki w Sejnach; Policja w Sejnach)
 1198. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 2.02.2003 r., („Samoobrona” w Sejnach; nauczanie w języku litewskim w Sejnach; klub sportowy „Pomorzanka”)
 1199. „Sądu nie będzie?”, Gazeta Współczesna, 4.02.2003 r., (powołanie Sądu Grodzkiego w Sejnach)
 1200. „Głupia wpadka”, Kurier Poranny, 31.01.2003 r., (Policja w Sejnach)
 1201. „Fiskus w Sejnach”, Gazeta Współczesna, 3.02.2003 r., (Punkt Obsługi Podatnika w Sejnach)
 1202. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 9.02.2003 r., (Punkt Obsługi Podatnika w Sejnach; wybory samorządowe)
 1203. „Laur za serce”, Gazeta Współczesna, 10.02.2003 r., (Lech Jan Kulesza „Sejnianinem Roku 2002”)
 1204. „Szkoła dyplomacji?”, Gazeta Współczesna, 11.02.2003 r., (gimnazjum litewskie w Sejnach; Dom Litewski)
 1205. „Pracuje dla innych”, Kurier Poranny, 11.02.203 r., (Lech Jan Kulesza „Sejnianinem Roku 2002”)
 1206. „Pierwsza międzynarodowa, 13.02.2003 r., (Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Sejnach)
 1207. „Sejny”, Przegląd powiatowy, 6.02.203 r., (Punkt Obsługi Podatnika w Sejnach; Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach)
 1208. „Dreptanie w miejscu”, Gazeta Współczesna, 10.0.2003 r., (budowa szkoły litewskiej w Sejnach)
 1209. „Litewskie szkoły pod młotek?”, Kurier Poranny, 6.02.2003 r., (dot. szkolnictwa litewskiego na Sejneńszczyźnie)
 1210. „Niesłusznie ukarany”, Gazeta Współczesna, 7-9.02.2003 r., (ZOZ w Sejnach)
 1211. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 13.02.2003 r., („Sejnianin 2002”; Policja w Sejnach)
 1212. „Sejny’, Nasze Krajobrazy, 16.02.2003 r., (85. rocznica proklamowania niepodległości Litwy; ZOZ w Sejnach; Lech Jan Kulesza „Sejnianinem Roku 2002”)
 1213. „Rocznica niepodległości”, Gazeta Współczesna, 17.02.2003 r., (85. rocznica proklamowania niepodległości Litwy)
 1214. „Bez paniki”, Gazeta Współczesna, 18.02.2003 r., (wścieklizna w Sejnach)
 1215. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 23.02.2003 r., (wojewoda podlaski Marek Strzaliński z wizytą w Sejnach; przejście graniczne w Ogrodnikach; szpital powiatowy w Sejnach)
 1216. „Sen o pieniądzach”, Gazeta Współczesna, 17.02.2003 r., (pieniądze na rozwój Sejn)
 1217. „Liczą na wojewodę”, Gazeta Współczesna, 14-16.02.2002 r., (pieniądze na rozwój Sejn)
 1218. „Co jeszcze?”, Nasze Krajobrazy, 2.03.2003 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna)
 1219. „Szukanie kompromisu”, Gazeta Współczesna, 19.03.2003 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna)
 1220. „Sejny’, Przegląd Powiatowy, 27.022.2003 r., (Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska”; szkolnictwo na Sejneńszczyźnie; praca społeczna w Sejnach)
 1221. „Skąd wziąć pieniądze?”, Kurier Poranny, 19.02.2003r., (samorząd w Sejnach, budżet)
 1222. „Zrobi porządek?”, Kurier Poranny, 27.02.2003 r., (Policja w Sejnach; nowy komendant)
 1223. „Z prasy lokalnej”, Gazeta Współczesna, 27.02.2003 r., („Echa Sejneńszczyzny”, nowe pismo lokalne)
 1224. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 20.02.2003 r., (Lech Jan Kulesza „Sejnianinem Roku 2002”; Policja w Sejnach; nowy komendant)
 1225. „Emocje rosną”, Gazeta Współczesna, 25.02.2003 r., (Lech Jan Kulesza „Sejnianinem Roku 2002”)
 1226. „Protest starosty”, Gazeta Współczesna, 26.02.2003 r., (Policja w Sejnach; nowy komendant)
 1227. „Obietnice komendanta”, Gazeta Współczesna, 24.02.2003 r., (Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego w Sejnach)
 1228. „Puste gminne kasy”, Nasze Krajobrazy, 2.03.2003 r., (wojewoda podlaski Marek Strzaliński z wizytą w Sejnach)
 1229. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 2.03.2003 r., (szkolnictwo na Sejneńszczyźnie; Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego w Sejnach; Rada Powiatu, budżet na 2003 r.)
 1230. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 9.03.2003 r., (wiadomości z Sejn)
 1231. „Umwertung der Provinz”, Stefanie Peter, Dialog 62-63/2003, (jęz. niemiecki)
 1232. „Spór o rogatki“, Gazeta Współczesna, 10.03.2003 r., (granice administracyjne Sejn)
 1233. „Osobowość roku 2002”, Gazeta Współczesna, 7-9.03.2003 r., (kandydaci w plebiscycie „Osobowość Roku 2002”)
 1234. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 16.08.2003 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna; konkurs „Teraz – mój powiat”)
 1235. „Szkoła zarabia”, Gazeta Współczesna, 12.03.2003 r., (szkoły w Sejnach; Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach)
 1236. „Po co taka afera?”, Kurier Poranny, 14.03.2003 r., (Dom Litewski w Sejnach)
 1237. „Minister poręczy?”, Gazeta Współczesna, 20.03.2003 r., (szkoły w Gminie Sejny)
 1238. „Szukaj proszku w polu?”, Gazeta Współczesna, 18.03.2003 r., (narkotyki w Sejnach; Policja w Sejnach)
 1239. „Kto a to zapłaci?”, Nasze Krajobrazy, 30.03.2003 r., (szkoły w Gminie Sejny)
 1240. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 30.03.2003 r, (badania mammograficzne w Sejnach)
 1241. „Osobowość Roku 2002”, 21-23.03.2003 r., (kandydaci w plebiscycie „Osobowość Roku 2002”)
 1242. „Nowy komendant”, Gazeta Współczesna, (Policja w Sejnach)
 1243. „Bez niespodzianek”, Gazeta Współczesna, 24.03.2003 r., (sesja Rady powiatu w Sejnach)
 1244. „Pomagają niepełnosprawnym”, Nasze Krajobrazy, 6.04.2003 r., (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Sejnach)
 1245. „Prezes ten sam”, Gazeta Współczesna, 1.04.2003 r., (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Sejnach)
 1246. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 6.04.2003 r., (podlaski kurator oświaty Zofia Trancygier-Koczuk w Sejnach; Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sejnach)
 1247. „Szkoła z klamrami”, Gazeta Współczesna, 9.04.2003 r., (Szkoła Podstawowa nr 2 w Sejnach)
 1248. „Życie na kredyt”, Gazeta Współczesna, 2.04.2003 r., (budżet Sejn)
 1249. „Budowlane eldorado?”, Gazeta Współczesna, 3.04.2003 r., (firmy budowlane w Sejnach)
 1250. „Wojna na górze”, Gazeta Współczesna, 7.04.2003 r., (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach)
 1251. „Papież – patronem”, Gazeta Współczesna, 8.04.2003 r., (Gimnazjum nr 1 w Sejnach)
 1252. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 13.04.2003 r., (bazar w Sejnach; szkolnictwo w Sejnach; Gimnazjum nr 1 w Sejnach)
 1253. „Wytargowali”, Gazeta Współczesna, 10.04.2003 r., (bazar w Sejnach)
 1254. „Żegnaj rudero”, Gazeta Współczesna, 10.04.2003 r., (mieszkańcy starych domów w Sejnach)
 1255. „Podróż w czasie”, Gazeta Wyborcza, 8.04.2003 r., (wystawa fotografii Erwina Schenkelbacha w Sejnach, Ośrodek „Pogranicze”)
 1256. „Sejny’, Nasze Krajobrazy, 20.04.2003 r., (widowisko „Męka Pańska”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Sejny”; Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej)
 1257. „Tak być nie musi”, Gazeta Współczesna, 15.04.2003 r., (turystyka w Sejnach; tablice informacyjne)
 1258. „Drogie mieszkania”, Nasze Krajobrazy, 20.04.2003 r., (mieszkania w Sejnach)
 1259. „Wielkie pucowanie”, Gazeta Współczesna, 17.04.2003 r., (Powiatowy Zarząd Dróg, sprzątanie Sejn)
 1260. „Dramat na żwirowisku”, Gazeta Współczesna, 16.04.2003 r., (śmierć 16-latka na żwirowisku w Sztabinkach)
 1261. „Nie zdążyli chłopca uratować”, Kurier Poranny, 16.04.2003 r., (śmierć 16-latka na żwirowisku w Sztabinkach)
 1262. „Sejnianin od urodzenia”, Gazeta Współczesna, 14.04.2003 r., (kandydaci w plebiscycie „Osobowość Roku 2002”)
 1263. „Pokażą drogę krzyżową”, Kurier Poranny, 15.04.2003 r., (widowisko „Męka Pańska”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Sejny”)
 1264. „Gdzie ta amfetamina?”, Kurier Poranny, 24.04.2003 r., (narkotyki w Sejnach; Policja w Sejnach)
 1265. „Pomoc przyszła za późno”, Nasze Krajobrazy, 27.04.2003 r., (śmierć 16-latka na żwirowisku w Sztabinkach)
 1266. „Spadkobiercy czekają”, Gazeta Współczesna, 22.04.2003 r., (dot. dworu w Klejwach)
 1267. „Ocalić od zapomnienia”, Nasze Krajobrazy, 4.05.2003 r., (dot. dworu w Klejwach)
 1268. „Harcerze pomogą policji”, Kurier poranny, 5.05.2003 r., (współpraca policji z Hufcem Harcerstwa Polskiego w Sejnach)
 1269. „KOP wrócił”, Gazeta Współczesna, (7.05.2003 r., (wystawa pt. „Formacje graniczne Polski Północno-Wschodniej 1918-1939” w Sejnach; Pałac Biskupi)
 1270. „Stanie przed sądem”, Kurier Poranny, 7.05.2003 r., (dot. morderstwa w Zelwie)
 1271. „Czekanie na ekstradycję”, Gazeta Współczesna, 8.05.2003 r.,( dot. morderstwa w Zelwie)
 1272. „Problemy z praktyką”, Gazeta Współczesna, 12.05.2003 r., (sprawdzian szóstoklasistów; pomoc społeczna w Sejnach; mieszkańcy starych domów w Sejnach)
 1273. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 11.05.2003 r., (sesja Rady Miasta; sesja Rady Powiatu; III Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O Złoty Głos Skowronka”)
 1274. „Miasto zagrożone”, Gazeta Współczesna, 5.05.2003 r., (budżet Sejn)
 1275. „Przeżyli ze sobą tyle lat”, Nasze Krajobrazy, 11.05.2003 r., (spotkanie małżeństw z 50.letnim stażem)
 1276. „Zapytajcie papieża”, Gazeta Współczesna, 6.05.2003 r., (Gimnazjum nr 1 w Sejnach)
 1277. „Nagrody podzielone’, Gazeta współczesna, 13.05.2003 r., (konkurs „Przyszłość Sejneńszczyzny i moje w niej miejsce”)
 1278. „Sejny’, Krajobrazy, 18.05.2003 r., (wystawa pt. „Formacje graniczne Polski Północno-Wschodniej 1918-1939” w Sejnach; Pałac Biskupi; konkurs „Przyszłość Sejneńszczyzny i moje w niej miejsce”; Dzień Strażaka w Sejnach; przejście graniczne w Ogrodnikach)
 1279. „Miłość niech trwa”, Gazeta Współczesna, 30.04-1.05.2003 r., (spotkanie małżeństw z 50.letnim stażem)
 1280. „Pieniądze na widoku”, Gazeta Współczesna, 20.05.2003 r., (pieniądze na oświatę w Sejnach)
 1281. „Razem będzie łatwiej”, Gazeta Współczesna, 22.05.2003 r., (współpraca polsko-litewska, Sejny, Łoździeje)
 1282. „Podejrzany komendant”, Kurier Poranny, 14.05.2003 r., (narkotyki w Sejnach, policja w Sejnach)
 1283. „Aktywni sołtysi”, Gazeta Współczesna, 14.05.2003 r., (program PHARE, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sejneńskiej)
 1284. „Sejneńskie świry”, Gazeta Współczesna, 22.05.2003 r., (wyścigi samochodowe w Sejnach)
 1285. „Chory podinspektor”, Gazeta Współczesna, 14.05.2003 r., (narkotyki w Sejnach, policja w Sejnach)
 1286. „Czekając na bociana”, Gazeta Współczesna, 26.05.2003 r., (szpital w Sejnach)
 1287. „O Unii przy ognisku”, Nasze Krajobrazy, 8.06.2003 r., (piknik unijny nad jeziorem Gaładuś)
 1288. „Indeksy dla najlepszych”, Gazeta Współczesna, 29.05.2003 r., (krajowy finał olimpiady rolniczej w Sejnach)
 1289. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 8.06.2003 r., (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach; oczyszczalnia ścieków w Sejnach; Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna; śmierć 16-latka na żwirowisku w Sztabinkach)
 1290. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 1.06.2003 r., (szpital w Sejnach; policja w Sejnach; krajowy finał olimpiady rolniczej w Sejnach)
 1291. „Król Maciuś I”, Gazeta Współczesna, 10.06.2003 r., (XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1292. „Obiekt, który straszy”, Nasze Krajobrazy, 15.06.2003 r., (dot. fontanny w parku sejneńskim)
 1293. „Pierwszy krok”, Nasze Krajobrazy, 1.06.2003 r., (współpraca polsko-litewska, Sejny, Łoździeje)
 1294. „Kto dostanie Tura?”, Kurier Poranny, 10.06.2003 r., (XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1295. „Co mają, ile mają?”, Kurier Poranny, 13.06.2003 r., (Zeznania majątkowe burmistrzów województwa podlaskiego)
 1296. „Rolnik z indeksem”, Gazeta Współczesna, 3.06.2003 r., (krajowy finał olimpiady rolniczej w Sejnach)
 1297. „Miejskie lanie wody”, Gazeta Współczesna, 4.06.2003 r., (dot. fontanny w parku sejneńskim)
 1298. „Muszą się dogadać”, Nasze Krajobrazy, 8.06.2003 r., (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach; władze miasta)
 1299. „Festiwal z aniołami”, Gazeta Współczesna,16.06.2003 r., (XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1300. „Sejneńskie Tury rozdane”, Nasze Krajobrazy, 22.06.2003 r., (XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1301. „Miodowe lata”, Gazeta Współczesna, 17.06.2003 r., (130. powstania Koła Pszczelarzy w Sejnach)
 1302. „Gazetka festiwalowa”, (XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1303. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 29.06.2003 r., (zaproszenie na „Wtorki filmowe w Pograniczu”, Ośrodek „Pogranicze”)
 1304. „Przegląd piracki”, Kurier Poranny, 26.06.2003 r., („Przegląd Sejneński”; nielegalne oprogramowanie w redakcji pisma)
 1305. „Wydarzenia”, (bezrobocie w Sejnach; dotacje dla powiatu sejneńskiego)
 1306. „Miodem podbijemy Europę”, Nasze Krajobrazy, 9.06.2003 r., (130. powstania Koła Pszczelarzy w Sejnach)
 1307. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 26.06.2003 r., (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach)
 1308. „Szczęśliwy piątek”, Gazeta Współczesna, 20-22.06.2003 r., (dotacja na utrzymanie szkół w Sejnach i Puńsku)
 1309. „Sejny”, Przegląd Powiatowy, 20.06.2003 r., (130. powstania Koła Pszczelarzy w Sejnach; XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1310. „Ex oriente lux”, Gazeta Wyborcza, 27.06.2003 r., (wystawa fotografii grupywww.photodocument.pl w Białej Synagodze; ośrodek „Pogranicze”)
 1311. „Wielki bal w małym mieście”, Nasze Krajobrazy, 27.07.2003 r., (V Dni Sejn)
 1312. „Zabawa na sto dwa”, Gazeta Współczesna, 22.07.2003 r., (V Dni Sejn)
 1313. „Zabawa do rana”, Gazeta Współczesna, 21.07.2003 r., (V Dni Sejn)
 1314. „Podlaskie gminy za mało inwestują”, Kurier Poranny, 2.07.2003 r., (inwestycje w regionie, rozwój regionu)
 1315. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 6.07.2003 r., (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach; Gimnazjum nr 2 w Sejnach)
 1316. „Co ? Gdzie? Kiedy?”, Nasze Krajobrazy, 6.07.2003 r., (zaproszenie na koncert Kapeli Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego)
 1317. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 20.07.2003 r., (Urząd Pracy w Sejnach)
 1318. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 11.07.2003 r., (repatriacja osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu)
 1319. „Największa impreza w Sejnach”, Gazeta Współczesna, 17.07.2003 r., (impreza z cyklu „Studio Lato Radia Białystok)
 1320. „Biała Synagoga w Sejnach”, Słowo Żydowskie, 11-25.07.2003 r., (dot. Białej Synagogi w Sejnach; Fundacja „Pogranicze”)
 1321. ”Zagrały organy”, Gazeta współczesna, 6.08.2003 r., (X Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorum Seinensis” w Sejnach)
 1322. „Komendant namawiał do kłamstwa”, Kurier Poranny, 6.08.2003 r., (narkotyki w Sejnach; policja w Sejnach)
 1323. „Najpierw pieniądze, potem synagoga”, Kurier Poranny, 1.08.2003 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna)
 1324. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 10.08.2003 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna; szpital w Sejanch; X Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorum Seinensis” w Sejnach)
 1325. „Muzyczna uczta”, Gazeta Współczesna, 5.08.2003 r., (X Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorum Seinensis” w Sejnach)
 1326. „Synagoga do zwrotu”, Gazeta Współczesna, 13.08.2003 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna)
 1327. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 24.08.2003 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna)
 1328. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 14-17-08.2003 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna)
 1329. „Muzyka bez granic”, Gazeta Współczesna, 7.08.2003 r., (X Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorum Seinensis” w Sejnach)
 1330. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 25.08.2003 r., (84. rocznica wybuchu Powstania Sejneńskiego)
 1331. „Zasłużony dla Suwałk”, Kurier Poranny, 26.08.2003 r., (dot. Jerzego Klimki, żołnierza AK)
 1332. „Muzeum Pana Jana”, Gazeta Współczesna, 27.08.2003 r., (zbiory sprzętów Jana Giedzia z Sejn)
 1333. „Sejny”, (84. rocznica wybuchu Powstania Sejneńskiego; sesja Rady Miasta; remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach)
 1334. „Nie dbał o narkotyki”, Kurier Poranny, 26.08.2003 r., (narkotyki w Sejnach; policja w Sejnach)
 1335. „Katalog wypadków rok 2001”, (antysemityzm, nacjonalizm, Sejny)
 1336. „Culture of Dialogue in the Borderland Region”, (Sejny, Ośrodek “Pogranicze”; jęz. angielski)
 1337. “Sejny”, www.shtetlinks.jewishren.org, (jęz. angielski)
 1338. „My Visit To Poland”, www.webteats.com, (jęz. angielski, Sejny)
 1339. „Zasłużony akowiec”, Przegląd Powiatowy ,28.08.2003 r., (dot. Jerzego Klimki, żołnierza AK z Sejn)
 1340. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 29-31.08.2003 r., (uroczystości z okazji 84. rocznicy Powstania Sejneńskiego)
 1341. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 7.09.2003 r., (tytuł „Człowiek Pogranicza” dla Arvo Parta; Ośrodek „Pogranicze”; policja w Sejnach)
 1342. „Kolejka po tytuły”, Gazeta Współczesna, 3.09.2003 r., (sesja rady Miasta; tytuł „Honorowy Obywatel Sejn” dla Józefa Serafina i Juliana Gembalskiego)
 1343. „Skąd wziąć pieniądze”, Gazeta Współczesna, 9.09.2003 r., (ruch drogowy w Sejnach)
 1344. „Winnych nie ma”, Kurier Poranny, 6.09.2003 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 1345. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 14.09.2003 r., (budżet Sejn; kandydaci na ławników w Sejnach; Straż Pożarna w Sejnach; ZOZ w Sejnach)
 1346. „Nie tylko szerszenie”, Gazeta Współczesna, 11.09.2003 r., (straż pożarna w Sejnach)
 1347. „Pogranicze z synagogą czy bez?”, Gazeta Wyborcza, 9.90.2003 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna, Ośrodek „Pogranicze”)
 1348. „Nie tylko pejzaże”, gazeta Współczesna, 12-14.09.2003 r., (poplenerowa wystawa „Zelwa 2003”; Ośrodek Wędkarski „Zelwa”)
 1349. Gazeta Współczesna, 15.09.2003 r., (klasztor podominikański w Sejnach)
 1350. „Na europejską miarę”, Nasze Krajobrazy, 28.09.2003 r., (dot. Straży Granicznej w Sejnach, strażnica)
 1351. „Zapomniany kopiec”, Gazeta Współczesna, 18.09.2003 r., (71. rocznica śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Sejny)
 1352. „Murem za Nowelem”, Gazeta Współczesna, 17.09.2003 r., (Rada Powiatu w Sejnach; Jan Nowel, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu)
 1353. „Europejska strażnica”, Kurier Poranny, 20.09.2003 r., (dot. Straży Granicznej w Sejnach, strażnica)
 1354. „Papież patronem”, Gazeta Współczesna, 19-21.09.2003 r., (dot. Gimnazjum nr 1 w Sejnach, imię Jana Pawła II)
 1355. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 21.09.2003 r., (pieniądze dla Ośrodka „Pogranicze”; burmistrz Jan Kap z wizytą w Viggin we Włoszech; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach; Straż Graniczna w Sejnach; szpital w Sejnach)
 1356. „Podwójna czterdziestka”, Gazeta Współczesna, 22.09.2003 r., (czterdziestolecie szpitala w Sejnach)
 1357. „Strażnicy bez granicy”, Gazeta Współczesna, 22.09.203 r., (dot. Straży Granicznej w Sejnach, strażnica)
 1358. Gazeta Współczesna, 24.09.2003 r., (sympozjum „Swojskość i obcość”, spotkanie psychiatrów z Polski i Niemiec, Biała Synagoga)
 1359. „Obcy wśród nas”, Nasze Krajobrazy, 21.09.200 ., (sympozjum „Swojskość i obcość”, spotkanie psychiatrów z Polski i Niemiec, Biała Synagoga)
 1360. „Sejny’, Nasze Krajobrazy, 28.09.2003 r., (czterdziestolecie szpitala w Sejnach; Gimnazjum nr 1 w Sejnach otrzymało imię Jana Pawła II; 71. rocznica śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury; bezrobocie w Sejnach)
 1361. „Obcy wśród nas”, Nasze Krajobrazy, 28.09.2003 r., (sympozjum „Swojskość i obcość”, spotkanie psychiatrów z Polski i Niemiec, Biała Synagoga)
 1362. „Gaładuś łączy młodzież”, Nasze Krajobrazy, 5.10.2003 r., (spotkanie polskiej i litewskiej młodzieży na jeziorem Gaładuś)
 1363. „Sjeny”, Nasze Krajobrazy, 19.10.2003 r., (powiatowy sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach; radny Andrzej Mocarski)
 1364. „Kapela gra”, Gazeta Współczesna, (dot. władz Sejn)
 1365. „Jak w banku”, Gazeta Współczesna, 13.10.2003 r., (powołanie Sądu Grodzkiego w Sejnach)
 1366. „Muzyka i religia”, Gazeta Współczesna, 10.10.2003 r., (tytuł „człowiek Pogranicza”, Arvo Part; Ośrodek „Pogranicze”)
 1367. „Szkoła do dyskusji”, Gazeta współczesna, 9.10.2003 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna, Ośrodek „Pogranicze”, cmentarz żydowski)
 1368. „Kieszeń pod lupą”, Gazeta Współczesna, 9.10.2003 r., (radny Andrzej Mocarski)
 1369. „Wielkie zwracanie”, (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna, Ośrodek „Pogranicze”)
 1370. Nasze Krajobrazy, 19.10.2003 r., (powołanie Sądu Rejonowego w Sejnach; Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach; Biała Synagoga; Szkoła Talmudyczna, Ośrodek „Pogranicze”, cmentarz żydowski)
 1371. „Pójdą na swoje”, Gazeta Współczesna, 21.10.2003 r., (dot. edukacji w języku litewskim)
 1372. „Zasłużony Klimko”, Kurier Poranny, 15.10.2003 r., (dot. Jerzego Klimki, żołnierza AK, z Sejn)
 1373. „Zasłużony dla miasta”, Przegląd Powiatowy, 16.10.2003 r., (dot. Jerzego Klimki, żołnierza AK, z Sejn)
 1374. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 2.10.203 r., (Centrum Aktywności Obywatelskiej w Sejnach)
 1375. „Były szef policji w Sejnach skazany”, Gazeta Współczesna, 21.10.2003 r., (dot. narkotyków w Sejnach, policja w Sejnach)
 1376. „Dwa lata bez procesu”, Kurier Poranny, 21.10.2003 r., (dot. narkotyków w Sejnach, policja w Sejnach)
 1377. „Bankructwo tylko oddalone”, Gazeta Współczesna, 3.11.2003 r., (dot. zadłużenia Sejn)
 1378. „Ku przyszłości”, Gazeta Współczesna, 24-26.10.2003 r., (nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum nr 1 w Sejnach)
 1379. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 9-16.11.2003 r., (dewastacja klasztoru podominikańskiego w Sejnach; dotacje dla Gimnazjum nr 1 w Sejnach; ławnicy Sądu Rejonowego i Okręgowego w Sejnach)
 1380. „Z poparciem Miłosza”, Nasze Krajobrazy, 9-16.11.2003 r., (Dwór w Krasnogrudzie, Czesław Miłosz, Ośrodek „Pogranicze”)
 1381. „Stwórca tintinnabuli, mistrz z pogranicza”, Gazeta Wyborcza, 23.10.2003 r., (tytuł „Człowiek Pogranicza”, Arvo Part, Ośrodek „Pogranicze”)
 1382. „Skazani na Warszawę”, Gazeta Współczesna, 23.10.2003 r., (TVP 3 w Sejnach)
 1383. „Wielkie milczenie”, Gazeta Współczesna, 4.11.2003 r., (wice marszałek województwa Podlaskiego Jan Kamiński w Sejnach)
 1384. „Skazani na „Obiektyw””, Gazeta współczesna, 3.11.2003 r.,
 1385. (TVP 3 w Sejnach)
 1386. „Sejny”, Gazeta współczesna, 31.10.2003 r., (klasztor podominikański w Sejnach; dwór w Krasnogrudzie, Czesław Miłosz, Ośrodek „Pogranicze”
 1387. „Wydarzenia”, (radny Andrzej Mocarski, budżet, samorząd Gimnazjum nr 1 w Sejnach; XVI Zjazd Stowarzyszenia Litwinów w Polsce)
 1388. „Długi nie rosną”, Gazeta współczesna, 26.11.2003 r., (szpital w Sejnach; ekologiczna kotłownia w Sejnach)
 1389. „Ostatni koncert”, Gazeta Współczesna, 1.12.2003 r., (koniec działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Sejny”)
 1390. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 30.11.203 r., (noclegownie w Sejnach; remont ulic w Sejnach; koniec działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Sejny”)
 1391. „Mandat zagrożony”, Nasze Krajobrazy, 30.11.2003 r., (radny Andrzej Mocarski)
 1392. „Bitwa wciąż trwa”, Gazeta Współczesna, 25.11.2003 r., (projekt litewskiego pomnika poległym żołnierzom walk w 1920 roku, Beżniki)
 1393. „Seks w mundurze, Gazeta Współczesna, 19-21.12.2003 r., (policja w Sejnach)
 1394. „I po radnym”, Gazeta Współczesna, 17.12.2003 r., (dot. radnego, Mariana Aurona)
 1395. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 7.12.2003 r., (kanalizacja sanitarna w Sejnach; ekologiczna ciepłownia; ZOZ w Sejnach)
 1396. „Pełna kasa”, Gazeta Współczesna, 11.12.2003 r., (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd Miasta w Sejnach)
 1397. „Sejny”, Kurier Poranny, 11.12.2003 r., (proboszcz Sejn ks. Kazimierz Gacki; burmistrz Jan Stanisław Kap)
 1398. „Mandat na włosku”, Gazeta Współczesna, 10.12.2003 r., (dot. radnego Mariana Aurona)
 1399. „Sejny’, Nasze Krajobrazy, 21.12.2003 r., (Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej; radny Marian Auron; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach, Urząd Miasta)
 1400. „Ale to już koniec’, Nasze Krajobrazy, 14.12.2003 r., (koniec działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Sejny”)
 1401. „Burza mózgów”, Gazeta Współczesna, 9.12.2003 r., (współpraca polsko-litewska na pograniczu)
 1402. „Pożegnanie z owieczkami”, Gazeta Współczesna, 16-18.01.2004 r., (zmiana na stanowisku biskupa w Berżnikach)
 1403. „Kara za dziennikarską niezależność?”, Kurier Poranny, 20.01.2004 r., (dot. „Przeglądu Sejneńskiego”)
 1404. „Echa publikacji”, Gazeta Współczesna, 6-8.02.2004 r., (zmiana na stanowisku biskupa w Berżnikach)
 1405. „Sejny’, Nasze Krajobrazy, 22.02.2004 r., (wybory do Rady Miejskiej; policja w Sejnach; ZOZ w Sejnach)
 1406. „Sąd wraca do miasta”, Kurier Poranny, 17.03.004 r., (otwarcie wydziału Sądu Grodzkiego w Sejnach)
 1407. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 28.03.2004 r., (otwarcie wydziału Sądu Grodzkiego w Sejnach, sesja Rady Miejskiej)
 1408. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 30.03-12.04.2004 r., (policja w Sejnach; budżet miasta; sesja Rady Powiatu)
 1409. „Dorośli – dzieciom”, Gazeta Współczesna, 5.04.2004 r., (Stowarzyszenie Młodzieży Sejneńskiej „Borek”)
 1410. „Koncert na cztery ręce”, Nasze Krajobrazy, 30.03-14.04.2004 r., (tytuł „Honorowy Obywatel Sejn” dla Józefa Serafina i Juliana Gembalskiego)
 1411. „Konkurs za konkursem”, Gazeta Współczesna, 23-25.04.2004 r., (konkursy dotyczące Sejneńszczyzny)
 1412. „English Teaching 2003”, nasze Krajobrazy, 30.04.2004 r., (Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach, projekt „English Teaching 2003”)
 1413. „Kurtyna w górę”, Gazeta Współczesna, 8.06.2004 r., (XIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid 2004” w Sejnach)
 1414. „Sejny sprzyjają poezji”, Rzeczpospolita, 4.06.2004 r., (Warszawski Festiwal Poezji, Tomas Venclova)
 1415. „Podlasie narysowane”, Gazeta Współczesna, 2.06.2004 r., (konkurs plastyczny Gazety Współczesnej z Sejn)
 1416. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 6.06.2004 r., (ZOZ w Sejnach; Rada Miejska Sejn; zmiana proboszcza w Berżnikach)
 1417. „Polacy i Litwini w Sejnach. Od konfliktu do integracji”, Tomasz Lewandowski, Sprawy Narodowościowe, 20/2002, (stosunki polsko-litewskie)
 1418. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 16.05.2004 r., (tytuł „Honorowy Obywatel Sejn” dla Józefa Serafina i Juliana Gembalskiego; Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach)
 1419. „Unijne pikniki”, Gazeta Współczesna, 30.04-3.05.2004 r., (Powiatowy Festiwal piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O złoty głos skowronka”; koncert Kapeli Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego)
 1420. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 30.05.2004 r., (powołanie Sadu Rejonowego w Sejnach; policja w Sejnach; impreza z cyklu ”Powitanie lata”)
 1421. „Bitwa o pomnik”, Gazeta Współczesna, 1.06.2004 r., (projekt litewskiego pomnika poległym żołnierzom walk w 1920 roku, Beżniki)
 1422. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 2-4.07.2004 r., (‘Letnie Koncerty Kapeli Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, Ośrodek „Pogranicze”)
 1423. „Sejny”, Krajobrazy, 18.07.2004 r., (nagroda im Alexndra Landera dla Ośrodka „Pogranicze”)
 1424. Gazeta Współczesna, 19.07.2004 r., (wystawa ze zbiorów Mariusza Matyjasa, Biała Synagoga, Ośrodek „Pogranicze”)
 1425. „Na przekór modzie”, Gazeta Współczesna, 9-11.07.2004 r., (nagroda im Alexndra Landera dla Ośrodka „Pogranicze”)
 1426. „Lato Klezmerów”, Gazeta Wyborcza, 16.07.2004 r., (Lato Klezmerów w Białej Synagodze, Ośrodek „Pogranicze”)
 1427. „Na żydowską nutę”, Gazeta Współczesna, 16-18.07.2004 r., (Lato Klezmerów w Białej Synagodze, Ośrodek „Pogranicze”)
 1428. „Klezmerzy z Sejn”, Gazeta Wyborcza, 07.2004 r., (Lato Klezmerów w Białej Synagodze, Ośrodek „Pogranicze”)
 1429. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 20.06.2004 r., (XIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid 2004” w Sejnach)
 1430. „Niepowtarzalne brzmienie”, Kontakty, 8.08.2004 r., (X Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorum Sejnensis” w Sejnach)
 1431. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 15.08.2004 r., (X Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorum Sejnensis” w Sejnach; Straż Graniczna w Ogrodnikach)
 1432. „Spotkanie władz”, Gazeta Wyborcza, 13.08.2004 r., (dot. nastawnika staroobrzędowców, Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 1433. „Tury dla najlepszych”, Gazeta Współczesna, 14.06.2004 r., (XIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid 2004” w Sejnach)
 1434. „Była taka szkoła”, Gazeta Współczesna, 15.06.2004 r., (dot. Szkoły Podstawowej nr 1 w Sejnach)
 1435. „Pasterz i owieczka”, Gazeta Współczesna, 2.08.2004 r., (dot. domu parafialnego w Sejnach)
 1436. „Pierwszeństwo młodym”, Gazeta współćzesna,.08.2004 r., (X Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorum Sejnensis” w Sejnach)
 1437. „Lekcja bezwzględnych rachunków”, Gazeta Współczesna, 10.08.2004 r., (Szkoła Podstawowa w Łumbiach)
 1438. „Aż do świtu”, Gazeta Współczesna, 19.07.2004 r., (VI dni Sejn)
 1439. „Muzeum w pałacu”, Gazeta Współczesna, 18.08.2004 r., (powołanie Muzeum Ziemi Sejneńskiej, pałac biskupi)
 1440. „Witkowanie u Witkowskich”, Medyk Białostocki 06-07/2004, (dot. dr Teresy Rugianis-Witkowskiej, lekarki z Sejn)
 1441. „Sejny’, Nasze Krajobrazy, 29.08.2004 r., (obchody 85. rocznicy powstania sejneńskiego; Muzeum Ziemi Sejneńskiej)
 1442. „Ziemia Wasza jest wolną”, Gazeta Współczesna, 26.08.2004 r., (obchody 85. rocznicy powstania sejneńskiego)
 1443. „Kraina nad Marychą”, Przegląd Powiatowy, 19.08.2004 r., (dot. Sejn)
 1444. „Wakacje ze skarbem”, Kurier Poranny, 27.08.2004 r., (informacje turystyczne na temat Sejn)
 1445. „Wielka niewiadoma”, Gazeta Współczesna, 23.08.2004 r., (wykopaliska archeologiczne w Żubranojciu)
 1446. „Jerzego Srzednickiego – Wspomnienia Sejneńskie”, Sejneńszczyzna 3/2004, (Jerzy Srzednicki, wspomnienia dot. Sejn)
 1447. „No, nareszcie sezon turystyczny”, Sejneńszczyzna 3/2004, (rozmowa z Janam Kapem, burmistrzem Sejn)
 1448. „Skąd jesteśmy...”, Jerzy Nazaruk, Sejneńszczyzna 3/2004, (dot. Sejneńszczyzny, Ośrodek „Pogranicze”)
 1449. „Sejny świętują”, Kurier Poranny, 3.09.2004 r., (obchody 85. rocznicy powstania sejneńskiego; 80. rocznica powstania KOP „Sejny”)
 1450. „Pogotowie kasowe”, Gazeta Współczesna, 3-5.09.2004 r., (szpital w Sejnach)
 1451. „Laur zwycięstwa”, Gazeta Współczesna, 30.08.2004 r., (obchody 85. rocznicy powstania sejneńskiego; 80. rocznica powstania KOP „Sejny”)
 1452. „Warto wiedzieć”, Przegląd Powiatowy, 2.08.2004 r. (dot. książki Stanisława Buchowskiego pt. „Ziemia Sejneńsko-Suwalska 1918-1920)
 1453. „Nowotko pozostanie”, Gazeta Współczesna, 3-5.09.2004 r., (rada Miasta Sejny, zmiany nazw ulic)
 1454. „Policzek dla Litwinów”, Gazeta Współczesna, 31.08.2004 r., (dot. zmiany nazw ulic w Sejnach; Litwini w Sejnach)
 1455. „Szkoła a szlabanem”, Gazeta Współczesna, 10-12.09.2004 r., (dot. likwidacji szkoły w Krasnogrudzie)
 1456. „Sprawy nie było?”, Gazeta Współczesna, 13.09.2004 r., (dot. fałszowania ocen w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach)
 1457. „Forma budzi dyskusje”, Gazeta Współczesna, 10-12.09.2004 r., (dot. pomnika litewskich żołnierzy poległych w walkach 1919-1920, Berżniki)
 1458. „Komu to potrzebne?”, Nasze Krajobrazy, 12.04.2004 r., (dot. zmian nazw ulic w Sejnach)
 1459. „Litewskim targiem”, Gazeta Współczesna, 15.09.2004 r., (Centrum Oświaty Litewskiej w Sejnach)
 1460. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 17.10.2004 r., (budżet Sejn; ZOZ w Sejnach; Rada Regionalna Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”)
 1461. „Celem jest muzeum”, Gazeta Współczesna, 15-17.10.2004 r., (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Sejnach; Muzeum Ziemi Sejneńskiej)
 1462. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 24.10.2004 r., (ZOZ w Sejnach; Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Sejnach)
 1463. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, (ZOZ w Sejnach, proces z Narodowym Funduszem Zdrowia)
 1464. „Przychodzą po swoje”, Gazeta Współczesna, 22-24..10.2004 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia, Biała Synagoga w Sejnach, budynek szkoły talmudycznej; Ośrodek „Pogranicze”)
 1465. „Nie burzmy tego co zbudowaliśmy”, Gazeta Współczesna 2.11.2004 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia, Biała Synagoga w Sejnach, budynek szkoły talmudycznej; Ośrodek „Pogranicze”)
 1466. „Brama pamięci”, Przegląd Sejneński, 9.11.2004 r., (Fundacja Na Rzecz Upamiętnienia Obecności Żydów w Dziejach Polski; „Karta z Dziejów”, Krzysztof Czyżewski; Ośrodek „Pogranicze”)
 1467. „Ich kamienice, nasze ulice”, Krajobrazy, 31.10.2004 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia, Biała Synagoga w Sejnach, budynek szkoły talmudycznej; Ośrodek „Pogranicze”)
 1468. „Gmina Giby”, Gazeta Wyborcza, 26.10.2004 r., (informacje turystyczne dot. gminy Giby)
 1469. „Podpalić księdza”, Kurier Poranny, 29.10.2004 r., (dot. ks. Cezarego Dziekanowskiego, uczniowie pierwszej klasy Gimnazjum w Sejnach)
 1470. „Podlaska gmina marzeń”, Gazeta Wyborcza, 26.10.2004 r., (dot. gminy i miasta Sejny; informacje turystyczne; Ośrodek „Pogranicze”)
 1471. „Gmina – Sejny”, Gazeta Wyborcza, 26.10.2004 r., (dot. gminy Sejny; dane statystyczne, informacje)
 1472. „Oceń swojego burmistrza”, Gazeta Współczesna, 12-14.11.2004 r., (działalność burmistrzów w regionie, Jan Stanisław Kap, burmistrz Sejn)
 1473. „Co o nas piszą?”, Wiarus, nr 38, (dot. książki pt. „W poszukiwaniu owych metod pracy oświatowej”, opr. Aleksander Herz, Łucja Kipowa, Warszawa 1932 r.; KOP)
 1474. „Wójt obojga narodów”, Polityka, 13.11.2004 r., (stosunki polsko-litewskie w Sejnach; współpraca polsko-litewska)
 1475. „Sejny są ósme”, Gazeta Współczesna, 22.11.2004 r., (dot. zadłużenia Sejn)
 1476. „Kolejna próba”, Gazeta Współczesna, 25.11.2004 r., (dot. likwidacji szkół w gminie Sejny)
 1477. „Niech rządzą dalej”, Gazeta Współczesna, 29.11.2004 r., (wybory samorządowe w regionie)
 1478. „Inwestycyjny boom na Sejneńszczyźnie”, Nasze Krajobrazy, 12.12.2004 r., (dot. inwestycji w regionie)
 1479. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 12.12.2004 r., (szkoła litewska w Sejnach; Zaduszki poświęcone Czesławowi Miłoszowi, Ośrodek „Pogranicze”)
 1480. „Sejny”, Nasze Krajobrazy, 26.12.2004 r., (budżet Sejn; Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Sejnach; Muzeum Ziemi Sejneńskiej)
 1481. Gazeta Współczesna, 17-19.12.2004 r., (dot. działalności Radnych Powiatu Sejneńskiego)
 1482. „Koncert dla Oli”, Gazeta Współczesna, 10-12.12.2004 r., (koncert charytatywny; pomoc dla dziecka poszkodowanego w wypadku)
 1483. „Prezydenci na pograniczu”, Gazeta Współczesna, 20.01.2005 .r., (spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego Valdasa Adamkusa w Sejnach)
 1484. „Oceny z sufitu”, Gazeta Współczesna, 4.01.2005 r., (dot. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, oceny)
 1485. „Ratujmy co się da”, Nasze Krajobrazy, 9.01.2005 r., (dot. mieszkań komunalnych w Sejnach)
 1486. „Truli bez skrupułów”, Gazeta Współczesna, 26.01.2005 r., (narkotyki w Sejnach)
 1487. „Zadecyduje kurator”, Gazeta Współczesna, 13.01.2005 r., (dot. likwidacji szkół w Kasnogrudzie i Ogrodnikach)
 1488. „Poprawianie ocen”, Kurier Poranny, 7.01.2005 r., (dot. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, oceny)
 1489. „Batalia o karetki”, Gazeta Współczesna, 31.01.2005 r., (ZOZ w Sejnach; karetki pogotowia)
 1490. „Wszystkie metody dobre”, Gazeta Współczesna, 16.02.2005 r., (konflikt pomiędzy przychodniami lekarskimi w Sejnach)
 1491. Jaćwież 27-28/2004, (dot. Almanacha Sejneńskiego, Ośrodek „Pogranicze”)
 1492. „Sejny”, Gazeta Wyborcza, 22.02.2005 r., (dot. Sejn, informacje turystyczne)
 1493. „Biedna oświata”, Gazeta Współczesna, 24.02.2004 r., (dotacje na oświatę w Sejnach)
 1494. „Dzieli ich tylko ulica”, Gazeta Współczesna, 18.02.2005 r., (konflikt pomiędzy przychodniami lekarskimi w Sejnach)
 1495. „Hej sokoły!”, Gazeta Współczesna, 18.02.2005 r., (do. sokolnika z Sejn, Andrzej Kozakiewicz)
 1496. „Klezmerzy w Sejnach, Gazeta Wyborcza, 2.03.2005 r., (Paul Brody’s Sadawi w Sejnach, Biała Synagoga, Ośrodek „Pogranicze”)
 1497. „Niech pani odejdzie!”, Gazeta Współczesna, 1.03.2005 r., (Społeczna Rada SP ZOZ w Sejnach)
 1498. „Sprawiedliwość w osiem miesięcy”, Gazeta Współczesna, 11-13.08.2005 r., (dot. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, oceny)
 1499. „Czekając na gotówkę”, Gazeta Współczesna, 4-6.03.2005 r., (dot. podominikańskiego klasztoru w Sejnach)
 1500. „Biskupi sejneńscy”, (dot. biskupów w Sejnach)
 1501. „Jeszcze sto”, Gazeta Współczesna, 1-3.04.2005 r., (100. urodziny najstarszego Sejnianina Albina Kasperowicza)
 1502. „Połączy ich dąb”, Gazeta Współczesna, 27.04.2005 r., (Międzynarodowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków w Sejnach)
 1503. „Jan Nowak – Jeziorański 1914-2005”, Grzegorz Domosławski, (wspomnienie o Janie Nowaku – Jeziorańskim)
 1504. „Unijna niedziela”, Przegląd Sejneński, 17.05.2005 r., („Dzień Europy” w Sejnach)
 1505. „Z dna szuflady”, Gazeta Współczesna, 20-22.05.2005 r., (fotografia uczniów Szkoły Powszechnej w Berżnikach, 1926/1927)
 1506. „Teraz – mój powiat”, (historia Konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Sejneńskiego pt. „Teraz – mój powiat”)
 1507. „Teraz – mój powiat”, (omówienie wyników II edycji polsko-litewskiego konkursu na dowolną formę literacką pt. „Teraz – mój powiat”)
 1508. „Współpraca z Ośrodkiem „Pogranicze”, www.przedszkole1sejny.republina.pl, (sprawozdanie z przebiegu współpracy przedszkola w Sejnach Ośrodkiem „Pogranicze”)
 1509. „Szansa dla klasztoru”, Przegląd Sejneński, 31.05.2005 r., (dot. podominikańskiego klasztoru w Sejnach)
 1510. „Życie na kredyt”, Gazeta Współczesna, 30.05.2005 r., (dot. zadłużenia Sejn)
 1511. „Z tamtych lat”, Gazeta Współczesna, 4.05.2005 r., (powołanie Muzeum Ziemi Sejneńskiej w Sejnach)
 1512. „50 tysięcy dyrektora Kwaterskiego”, Gazeta Współczesna, 11.05.2005 r., (dot. dochodów radnych Sejn)
 1513. „Przyjadą dzieci z kilku krajów”, Gazeta Współczesna, 12.05.2005 r., (XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1514. „Sejny”, 6.05.2005 r., (powołanie Muzeum Ziemi Sejneńskiej w Sejnach)
 1515. „Tęsknota za XV”, Gazeta Współczesna, 13.06.2005 r., (XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1516. „Rodzinny interes”, Gazeta Współczesna 5.05.2005 r., (narkotyki w Sejnach)
 1517. „Rządzi się, jak szara gęś”, Gazeta Współczesna, 1.06.2005 r., (spór sąsiedzki w Sejnach)
 1518. „Wigierski klasztor, synagoga i Stańczyki”, Gazeta Współczesna, 1.06.2005 r., (dot. turystyki w regionie)
 1519. „Ożyje dzięki pielgrzymom”, Kurier poranny, 23.04.2005 r., (dot. podominikańskiego klasztoru w Sejnach)
 1520. „Wigraszkowe marzenia”, Gazeta Współczesna, 16.06.2005 r., (V międzynarodowy festiwal „Wigraszek”)
 1521. „Druga ugoda”, Gazeta Współczesna, 31.05.2005r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia w Sejnach, synagoga, szkoła talmudyczna, Ośrodek „Pogranicze”)
 1522. „Wstęga po roku”, Gazeta Współczesna, 24-26.06.2005 r., (dot. Sądu Rejonowego w Sejnach)
 1523. „Sędziowie ostro pracują”, Kurier Poranny, 24.06.2005 r., (dot. Sądu Rejonowego w Sejnach)
 1524. „Mandat do podziału”, Kurier Poranny, 23.07.2005 r., (dot. radnego Sejn Mariana Aurona)
 1525. „Zamiast orkiestry”, Gazeta Współczesna, 5-7.08.2005 r., (Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Sejnensis”)
 1526. „Za pieniądze z Unii”, Gazeta Współczesna, 1-3.07.2005 r., (dot. kuchni regionalnej)
 1527. „Turnau w wirydarzu”, Gazeta Współczesna, 7.07.2005 r., (koncert Grzegorza Turnaua w Sejnach, Klasztor podominikański)
 1528. „Sejny”, Kontakty, 7.08.2005 r., ( koncert Grzegorza Turnaua w Sejnach)
 1529. „Instrument prawie taki jak w Oliwie”, Gazeta Współczesna, 1.08.2005 r., (Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Sejnensis”)
 1530. „Do Grunwaldu – razem, jak za Jagiełły”, Kurier Poranny, 16.07.2005 r., (stosunki polsko-litewskie, polscy i litewscy kombatanci w Sejnach)
 1531. „Byli wrogami”, Gazeta Współczesna, 18.07.2005 r., (stosunki polsko-litewskie, polscy i litewscy kombatanci w Sejnach)
 1532. „Niezłomny pasterz”, Kurier Poranny, 17.06.200 r., (dot. biskupa Romualda Jałbrzykowskiego)
 1533. „Fanki nacierały na Ivana”, Gazeta Współczesna, 25.07.2005 r., (impreza pt. „Lato z „Radiem 5”” w Sejnach)
 1534. „Potrzeba nam prawdy”, Kurier Poranny, 18.07.2005 r., (dot. tzw. obławy augustowskiej 1945 roku)
 1535. „Brali prawie każdego”, Gazeta Współczesna, 18.07.2005 r., (dot. obławy augustowskiej 1945 r.)
 1536. „Chichot historii”, Gazeta Współczesna, 21.07.2005 r., (dot. obławy augustowskiej 1945 r.)
 1537. „Szkoła na walizkach”, Gazeta Współczesna, 2-4.09.2005 r., (dot. Centrum Edukacji Litewskiej w Sejnach)
 1538. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 2.09.2005 r., (dot. samorządu w Sejnach)
 1539. „Koniec wielkiej bitwy”, Gazeta Współczesna, 30.09.2005 r., (dot. pomnika w Berżnikach litewskich żołnierzy poległych na Sejneńszczyźnie w latach 1919-1920)
 1540. „Kołduny, cepeliny, sękacze”, Newsweek, 7.08.2005 r., (dot. kuchni regionalnej)
 1541. „Sejny”, Gazeta Współczesna, (Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Sejnensis”)
 1542. „Z krwi i dusz męki”, Gazeta Współczesna, 23.08.205 r., (obchody 86. rocznicy wybuchu powstania sejneńskiego)
 1543. „Na pograniczu kultur”, Gazeta Współczesna, 31.08.2005 r., (dot. gminy Sejny)
 1544. „Gdzie przeplatają się kultury”, Gazeta Współczesna, 31.08.2005 r., (dot. powiatu sejneńskiego)
 1545. „Bitwa wciąż trwa”, Gazeta Współczesna, 7.09.2005 r., (dot. pomnika w Berżnikach litewskich żołnierzy poległych na Sejneńszczyźnie w latach 1919-1920)
 1546. „Zabrakło Litwinów”, Kurier Poranny, 19.09.2005 r., (dot. pomnika w Berżnikach litewskich żołnierzy poległych na Sejneńszczyźnie w latach 1919-1920; obchody 86. rocznicy wybuchu powstania sejneńskiego; konflikt polsko-litewski)
 1547. „Końca tej bitwy nie widać”, Gazeta Współczesna, 16-18.09.2005 r., (dot. pomnika w Berżnikach litewskich żołnierzy poległych na Sejneńszczyźnie w latach 1919-1920)
 1548. „„Perła Północy” zagrożona”, Gazeta Współczesna, 30.09-2.10.2005 r., (dot. podominikańskiego klasztoru w Sejnach)
 1549. „Można lepiej poznać naszą wspólną historię”, Gazeta Współczesna, 3.10.2005 r., (program polsko-litewski „Wspólne ścieżki: polsko-litewska kuźnia talentów i wolontariatu”)
 1550. „W synagodze o papieżu”, Gazeta Wyborcza, 26.10.2005 r., (Zaduszki w Białej Synagodze; Ośrodek „Pogranicze”; Jan Paweł II)
 1551. „Nie tylko dla pątników”, Gazeta Współczesna, 27.10.2005 ., („Szlak pielgrzyma”, Puńsk, Smolany, Sejny, Żegary, Alytus)
 1552. „Zamknięte miasto”, Gazeta Współczesna, 4-6.11.2005 r., (spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego i Valdasa Adamkusa w Sejnach)
 1553. „Tak rodziła się nasza kultura”, Gazeta Współczesna, 28.10.2005 r., (program pt. „Trzej starcy”, Ośrodek „Pogranicze”)
 1554. „Dziś, jutro, pojutrze”, Gazeta Współczesna, 28-30.10.2005 r., (Zaduszki w Białej Synagodze, Ośrodek „Pogranicze”)
 1555. „Pożegnanie z Litwą”, Kurier poranny, 24.10.2005 r., (spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego i Valdasa Adamkusa w Sejnach)
 1556. „Oni już tu byli”, Gazeta Współczesna, 25.10.2005 r., (spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego i Valdasa Adamkusa w Sejnach)
 1557. „Kwaśniewski ostatni raz”, Gazeta Współczesna, 19.10.2005 r., (spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego i Valdasa Adamkusa w Sejnach)
 1558. „Parking, szalet i zieleńce a eurogotówkę”, Gazeta Współczesna, 11.10.2005 r., (zagospodarowanie terenu wokół pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego w Sejnach)
 1559. „Ambasador spotka się z proboszczem”, Gazeta Współczesna, 12.10.2005 r., (obchody 85. rocznicy Bitwy Niemeńskiej; spotkanie ambasadora Litwy z proboszczem Berżnik)
 1560. „”999” w Druskiennikach”, Gazeta Współczesna, .11.2005 r., (spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego i Valdasa Adamkusa w Sejnach)
 1561. „Zdążymy przed nadejściem zimy”, Gazeta Współczesna, 17.11.2005 r., (spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego i Valdasa Adamkusa w Sejnach)
 1562. „Bez tajemnic”, Gazeta Współczesna, 17.11.2005 r., (dot. współpracy Sejn z białostockim IPN)
 1563. „Za polską rację stanu”, Przegląd Sejneński, 16.11.2005 r., (Krzysztof Czyżewski i Ośrodek „Pogranicze nominowany do nagrody im. Jerzego Giedroycia; Zaduszki w Ośrodku „Pogranicze”)
 1564. „Trakt Krasnogrudzki”, Gazeta Współczesna, 25-27.11.2005 r., (wystawa pt. „Trakt Krasnogrudzki”, biała Synagoga, Ośrodek „Pogranicze”, Czesław Miłosz)
 1565. „Žiburys, czyli światełko”, Gazeta Wyborcza, 5-6.11.2005 r., (spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego i Valdasa Adamkusa w Sejnach, Dom Litewski w Sejnach)
 1566. „Gazeta bez granic”, Gazeta Współczesna, 16-18.12.2005 r., (dot. polsko-litewskiego pisma Gaładuś)
 1567. „Zmęczony Wojtek”, Gazeta Współczesna, (dot. szpitala w Sejanch; Wojciech Tomal)
 1568. „Echa naszych publikacji”, Gazeta Współczesna, 4.01.2006 r., (dot. pomnika w Berżnikach litewskich żołnierzy poległych na Sejneńszczyźnie w latach 1919-1920)
 1569. „Mamy dość tirów”, Kurier Poranny, 12.01.2006 r., (dot. ruchu tirów w Sejnach)
 1570. „Niech jeżdżą nadal”, Gazeta współczesna, 13-15.01.2005 r., (dot. ruchu tirów w Sejnach; przejście graniczne w Ogrodnikach)
 1571. „Dwujęzyczne jezioro”, Kontakty, 15.01.2005 r., (dot. polsko-litewskiego pisma Gaładuś)
 1572. „Wyciekły miliony”, Gazeta Współczesna, 20.01.2006 r. (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach; proces byłego burmistrza Andrzeja Grygucia)
 1573. „”Wieści” czy tuba?”, Gazeta Współczesna, 8.02.2006 r., (dot. gazety lokalnej „Wieści”)
 1574. „Rewolucji nie będzie”, Gazeta Współczesna, 8.02.2006 r., (nowy szef policji w Sejnach)
 1575. „Koniec prowizorki”, Gazeta Współczesna, 16.02.2006 r., (dot. ruchu tirów w Sejnach; przejście graniczne w Ogrodnikach)
 1576. „Pożegnanie z radą”, Gazeta Współczesna, 7.03.2006 r., (sesja Rady Miasta)
 1577. „Dołożyć? A z czego?”, Kurier Poranny, 22.02.3006 r., (dot. dofinansowania szkoły litewskiej w Sejnach)
 1578. „Potrzebna jest jeszcze zgoda Litwinów”, Gazeta Współczesna, 15.02.2006 r., (dot. ruchu tirów w Sejnach; przejście graniczne w Ogrodnikach)
 1579. „Dajcie pracę!”, Kurier Poranny, 2.03.2006 r., (dot. ruchu tirów w Sejnach; przejście graniczne w Ogrodnikach)
 1580. „Oddajcie nam tiry”, Gazeta Współczesna, 2.03.2006 r., (dot. ruchu tirów w Sejnach; przejście graniczne w Ogrodnikach)
 1581. „Dziecko pogranicza”, 24-26.02.3006 r., (monodram pt. „Nie pamiętam Ciebie oddzielenie”, Biała Synagoga, Weronika Czyżewska, Ośrodek „Pogranicze”)
 1582. „Akademia nauczycieli”, Przegląd Sejneński, 1.03.2005 r., („Stowarzyszenie Nauczycieli na Pograniczu; Ośrodek „Pogranicze”)
 1583. „Trwało lata”, Gazeta współczesna, 25.04.2006 r., (zagospodarowanie terenu wokół pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego)
 1584. „Blisko, coraz bliżej”, Gazeta Współczesna, 21.04.2006 r., (konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach; Walny Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia Samorządowców Ziemi Sejneńskiej)
 1585. „Rozstrzygnięcia coraz bliżej”, Gazeta Współczesna, 10.05.2006 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia, Biała Synagoga w Sejnach, budynek szkoły talmudycznej; Ośrodek „Pogranicze”)
 1586. „Biedni są za”, Gazeta Współczesna, 17.05.2006 r., (dot. sporu wokół budowy supermarketu w Sejnach)
 1587. „Proboszcz: Nie odbierajcie chleba drobnym sklepikarzom”, Kurier Poranny, 24.05.2006 r., (dot. sporu wokół budowy supermarketu w Sejnach)
 1588. „Coraz gorzej”, Gazeta Współczesna, 25.05.2006 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach; proces byłego burmistrza Andrzeja Grygucia)
 1589. „Ogrodniki bez tirów”, Gazeta Wyborcza, 25.05.2006 r., (dot. ruchu tirów w Sejnach; przejście graniczne w Ogrodnikach)
 1590. „Odejdę sam”, Gazeta Współczesna, 29.05.2006 r., (dot. spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach; prezes spółdzielni Marian Auron)
 1591. „Warto było czekać 7 lat”, Gazeta Współczesna, 20.06.2006 r., (zagospodarowanie terenu wokół pomnika biskupa Antoniego Baranowskiego)
 1592. „Pyszna „7””, Gazeta Współczesna, 5.06.2006 r., (dot. kuchni regionalnej)
 1593. „Bój o złotego tura”, Kurier Poranny, 16.06.2006 r., (XV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1594. „Być gwiazda”, Gazeta Współczesna, 16.06.2006 r., (XV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach)
 1595. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 6.07.2006 r., („Kawiarenka kulturalno-artystyczna w Sejnach)
 1596. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 17.07.2006 r., (wystawa fotografii Sejneńszczyzny w pałacu kazimierzowskim w Warszawie)
 1597. „Czas łatania dziur”, Gazeta Współczesna, 19.07.2006 r., (remont podominikańskiego klasztoru w Sejnach)
 1598. „Będzie na dach”, Kurier Poranny, 18.07.2006 r., (remont podominikańskiego klasztoru w Sejnach)
 1599. „Rekord jest blisko”, Przegląd Sejneński, 26.07.2006 r., (podrócnicy, Feliks Kondracki i Tomasz Saladra w Sejnach)
 1600. „W Sejnach będzie łatanie klasztoru”, Gazeta Wyborcza, 18.07.200 r., (remont podominikańskiego klasztoru w Sejnach)
 1601. „Świętowanie będzie wspólne”, Gazeta Współczesna, 17.08.2006 r., (uroczystości z okazji 493 rocznicy powstania województwa podlaskiego)
 1602. „W tym roku w Sejnach”, Kurier Podlaski, 17.08.2006 r., (uroczystości z okazji 493 rocznicy powstania województwa podlaskiego)
 1603. „Sejny”, Gazeta Współczesna, 1.08.2006 r., ( Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Sejnensis”)
 1604. „W Sejnach zabrzmiały organy”, Gazeta Wyborcza, 3.08.2006 r., (Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Sejnensis”)
 1605. „W Sejnach spokojniej”, Kurier Poranny, 5.08.2006 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia, Biała Synagoga w Sejnach, budynek szkoły talmudycznej; Ośrodek „Pogranicze”; Biblioteka Publiczna w Sejnach)
 1606. „Biblioteka? Tak, ale bez czynszu”, Gazeta Współczesna, 10.08.2006 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia, Biała Synagoga w Sejnach, budynek szkoły talmudycznej; Ośrodek „Pogranicze”; Biblioteka Publiczna w Sejnach)
 1607. „Budynki wracają do Żydów”, Kurier Poranny, 2.08.2006 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia, Biała Synagoga w Sejnach, budynek szkoły talmudycznej; Ośrodek „Pogranicze”; Biblioteka Publiczna w Sejnach)
 1608. „Pozostały długi”, Gazeta Współczesna, 2.08.2006 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia, Biała Synagoga w Sejnach, budynek szkoły talmudycznej; Ośrodek „Pogranicze”; Biblioteka Publiczna w Sejnach)
 1609. „Będą rozmawiać”, Gazeta Współczesna, 4.08.2006 r., (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich domaga się zwrotu mienia, Biała Synagoga w Sejnach, budynek szkoły talmudycznej; Krzysztof Czyżewski, Ośrodek „Pogranicze”; Biblioteka Publiczna w Sejnach)
 1610. „”Jaskółka” ujarzmiona i to na bardzo długo”, (Gazeta Współczesna, 21.08.2006 r., (spór wokół budowy supermarketu w Sejnach)
 1611. „Urodziny województwa”, Gazeta Wyborcza, 18-24.08.2006 r., (uroczystości z okazji 493 rocznicy powstania województwa podlaskiego)
 1612. „Cooltoralniej w fiolecie”, Gazeta Wyborcza, 18.08.2006 r., (letnia Kawiarnia Coolturalna w Sejnach)
 1613. „493. urodziny województwa”, gazeta współczesna, 25.08.2006 r., (uroczystości z okazji 493 rocznicy powstania województwa podlaskiego)
 1614. „Urodziny w klasztorze”, Gazeta Wyborcza, 25.08.2006 r., (uroczystości z okazji 493 rocznicy powstania województwa podlaskiego; klasztor podominikański Sejnach)
 1615. „Konno będzie można przejechać, samochodem – nie”, Gazeta Współczesna 30.08.2006 r., (turystyczne przejście graniczne w Berżnikach)
 1616. „Jaskółka? Nie ma miejsca”, Kurier Poranny, 29.08.2006 r., (dot. sporu wokół budowy supermarketu w Sejnach)
 1617. „Excerpts from the Borderland Brochure on the Seyny Synagogue”, Landsmen 1-2/2006, (jęz. angielski)
 1618. “Sejny revisited”, Landsmen 1-2/2006, (jęz. angielski)
 1619. “Dyplom”, (dyplom za zajęcie II miejsca w Konkursie na Najlepszy szpital w Województwie Podlaskim)
 1620. „Baśniowa kraina”, Gazeta Współczesna, 2.08.2006 r., (dot. powiatu suwalskiego i sejneńskiego)
 1621. „Wieczór zaduszkowy na wesoło”, Gazeta Współczesna, 31.10.2006 r., (Zaduszki w Ośrodku „Pogranicze”, Zbyszek Sawicki)
 1622. „W regionie”, Gazeta współczesna, 23.10.2006 r., (wiadomości z regionu)
 1623. „Nie dali złotówek stracili miliony”, Gazeta Współczesna, 25.10.2006 r., (dot. oczyszczalni ścieków w Sejnach)
 1624. „Stanął trzeci krzyż”, Gazeta Współczesna, 22.11.2006 r., (krzyż ku pamięci poległym powstańcom styczniowym w lesie Borek)
 1625. „To ich wybraliśmy”, Gazeta Współczesna, 15.11.2006 r., (lista radnych gminy Sejny)
 1626. „Rada Gminy w Sejnach”, Gazeta Współczesna, 5.12.2006 r., (radni gminy Sejny)
 1627. „Radni miasta Sejn”, Gazeta współczesna, 30.11.2006 r., (radni miasta w Sejn)
 1628. „Dzięki mniejszości litewskiej ten powiat istnieje”, Gazeta Współczesna, 4.12.2006 r., (rozmowa z Ryszardem Grzybowskim, starostą sejneńskim)
 1629. „Skrupuły mają tylko nieliczni”, Gazeta Współczesna, 7.12.2006 r., (dot. wyborów samorządowych w regionie)
 1630. „Rada Powiatu Sejneńskiego”, Gazeta Współczesna, 11.12.2006 r., (skład Rady Powiatu Sejneńskiego)

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI