Wycinki prasowe: Śląsk

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Śląska, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 

 1.  „My, naród śląski”, Polityka, 14.06.1997 r., (rejestracja Związku Ludności Narodowości Śląskiej; problemu mniejszości narodowej), Jan Dziadul
 2. „Całkiem różne ptaki”, Gazeta Wyborcza, 31.07.1997 r., (głos w sporze dot. autonomii Śląska; Ruchu Autonomii Śląska), Rudolf Kołodziejczyk „Wstydzicie się orła”, Gazeta Wyborcza, 31.07.1997 r., (głos w sporze) Jarosław Tomasiewicz,
 3. „...i twoja mowa cię zdradza”, Gazeta Wyborcza, 26.02.1996 r., (św. Jacek; Uniwersytet Opolski; Józef von Eichendorff), Alfons Nossol
 4. „Obraz we wnętrzu”, Rzeczpospolita, 16.12.1996 r., (omówienie wyników „Katowickiego raportu o rozwoju społecznym”), Barbara Ciszewska
 5. „Pogranicze bez ognia”, (recenzja książki - przewodnika o Śląsku - Reinholda Vettera „Śląsk. Niemieckie i polskie tradycje kulturowe w regionie europejskiego pogranicza”), Hubert Orłowski
 6. „Śląsk Polaków i Niemców”, Polityka, 4.11.1995 r., (recenzja z wystawy „Przebudź się, serce moje, i pomyśl/ Wach auf, mein Herz, und denke” we wrocławskim Arsenale), Mariusz Urbanek
 7. „Dwie twarze boga Janusa”, Polityka, 24.06.1995 r., (narodowa identyfikacja Ślązaków), Mariusz Urbanek
 8. „Wieczny wypędzony”, Rzeczpospolita, 7-8.10.1995 r., (rozmowa z Herbertem Hupką)
 9. „Polska - Śląsk”, Gazeta Wyborcza, 15-16.03.1997 r., (przemówienie Kazimierza Kutza wygłoszone na Uniwersytecie Opolskim z okazji nadania mu doktoratu honoris causa)
 10. "Orzeł czy jaskółka", Gazeta Wyborcza, 11.07.1997 r., (Związek Ludnosci Nardowości Śląskiej; autonomia Śląska; kwestia narodu), Jarosław Tomasiewicz
 11. "Narodziny narodu", Gazeta Wyborcza, 1997 r., (kwestia narodu; Związek Ludnosci Narodowości Śląskiej), Sławomir Starzyński
 12. "Jesteśmy Polakami", Gazeta Wyborcza, 1997 r., (kwestia narodu; Piotr Spyra; Ruch Obywatelski "Polski Śląsk"), Tomasz Tosza
 13. "Czy istnieje maród śląski", Rzeczpospolita, 24.09.1997 r., (regionalizacja; gospodarka; kwestia narodu), Dagmir Długosz 
 14. "Prawdziwy Niemiec ze śląskim mandatem", Rzeczpospolita, 1997 r., (wybory na Opolszczyźnie; powódź; mniejszość niemiecka), Zbigniew Lentowicz
 15. "Agonia śląskiego syndromu", (recenzja z wystawy "Ślązacy w wieku XX" w Katowicach), Kazimierz Kutz
 16. "Przeciw odrębnej narodowości śląśkiej", Rzeczpospolita, 22.12.1997 r., (Ruch Obywatelski "Polski Śląsk")
 17. "Organiścioki, Kokottowie, Mientusy, Marki. Pamięć śląska", Polityka, 27.12.1997 r., (historie rodzin, histotria Śląska), Mariusz Urbanek
 18. "Nie ma narodowości śląśkiej", Rzeczpospolita, (odmowa rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej), Izabela Lewandowska
 19. "Nie ma śląskiego narodu", Gazeta Wyborcza, 19.03.1998 r., (odmowa rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej), Józef Krzyk
 20. "Opolska gmina chce być śląska", Gazeta Wyborcz, 30.06.1998 r., (spór o statut gminy Kolonowskie), Joanna Pszon
 21. "Wspierać Ślązaków inaczej", Rzeczpospolita, 4.12.1997, (koncepcje narodu, mniejszości etnicznej, narodowej), Jerzy Kranz
 22. "Organy z przeszłością", ŻYCIE, 6.01.1999 r., (o organach w Obrowcu ufundowanych przez Adolfa Hitlera), Harald Kittel
 23. "Cały Ślązak", Rzeczpospolita, 6.01.1999 r., (doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego dla Tadeusza Mrożka), Danuta Lubina-Cipińska
 24. "Bez Zagłębia lecz z Opolem", Rzeczpospolita, 7.05.1999 r., (kształt województwa śląskiego; pikieta Ruchu Autonomii Śląska)
 25. "Budziciel polskości na Śląsku", Rzeczpospolita, 21.06.1999 r., (Wojciech Korfanty; odsłonięcie jego pomnika w Katowicach), Andrzej Kaczyński
 26. "Wypędzeni chcą dwujęzycznego Śląska", ŻYCIE, 12.07.1999 r., (Ziomkostwo Ślązaków; Herbert Hupka)
 27. "Rocznica wybuchu Powstania Śląskiego", ŻYCIE, 18.08.1999 r.
 28. "Śląski bohater", Gazeta Wyborcza, 19.08.1999 r., (Wojciech Korfanty), Zdzisław Janeczek
 29. "Kariera Boksera", Gazeta Wyborcza, 16.09.1999, (Krystian Zimerman), Marek Nycz
 30. "Kogo kocha Śląsk", Gazeta Wyborcza, 7.12.1999 r., (najwięksi Ślązacy i Zagłębiacy XX wieku), Jerzy Chrzanowski
 31. "Oto kroczy nowa Europa", ŻYCIE, 4-5.03.2000 r., (mnijszości w Europie; Ruchu Autonomii Śląska), Rafał Geremek
 32. "Ucieczka od pańśtwa", ŻYCIE, 4-5.03.2000 r., (rozmowa z prof. Bohdanem Jałowieckim)
 33. "Śląsk Opolski zawsze polski", Rzeczpospolita, 4.05.2000 r., (79. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego)
 34. "Za chlebem z paszportem w czerwonych okładkach", Rzeczpospolita, 26.07.2000 r., (Ślązacy wyjeżdżający do Niemiec), Marek Szczepanik
 35. "Kamienne pomniki twardego prawa", Rzeczpospolita, (krzyże pokutne), Cezary Wilk
 36. "Niechciane skarby", Rzeczpospolita, 2-3.12.2000 r., (krajobraz Śląska; zabytki przemysłu i techniki), Danuta Lubina-Cipińska
 37. "Głos w kwestii Śląska", Nasz Dziennik, 2.07.2001 r., (kwestia narodu; grupa etniczna, etnograficzna), Marek Skawiński
 38. "Nie ma narodu, może będzie", Gazeta Wyborcza, 23-24.06.2001 r., (Jerzy Gorzelik; Ruch Autonomii Śląska; Związek Ludności Narodowości Śląskiej), Aleksandra Klich
 39. "Jestem Ślązaczką...", Rzeczpospolita, 27.07.2001 r., Jadwiga Żylińska
 40. "Śląsk - Państwo Opolskie", CZAS!, 15.09.2001 r., (historia Śląska, ziem opolskich), Karolina Bieńkówna
 41. "Czy Ślązacy to naród", Gazeta Wyborcza, 21.12.2001 r., (decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie odmowy rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej)
 42. "Miasto zgody narodów?", Gazeta Wyborcza, 15.05.2002 r., (rozmowa z Normanem Daviesem; Wrocław)
 43. "Miejsce przechodnie", ("Mikrokosmos" Normana Daviesa i Rogera Moorhause'a)
 44. "Może być i Wrocław", (rozmowa z Ritą Sussmuth; Centrum przeciw Wypędzeniom)
 45. "Nie czuję się wypędzony", (rozmowa z prof. Leonem Kieresem; Centrum przeciw Wypędzeniom)
 46. "Wrocław i Bałkany", Gazeta Wyborcza, 16.05.2002 r., (rozmowa z Włodzimierzem Borodziejem; Centrum przeciw Wypędzeniom)
 47. "Wrocław lepszy", Gazeta Wyborcza, 14.05.2002 r., (muzeum wypędzonych we Wrocławiu), Adam Krzemiński, Adam Michnik
 48. "Jakie ma być Centrum?", Rzeczpospolita, 17.05.2002 r., (Centrum przeciw Wypędzeniom), Piotr Jendroszczyk
 49. "Centrum w ogóle nie jest potrzebne", Rzeczpospolita, 17.05.2002 r., (rozmowa z Basilem Kerskim)
 50. "Wrocław boi się Niemców", Gazeta Wyborcza, 17.05.2002 r., (rozmowa z prof. Markiem Czaplińskim)
 51. "Kto odpowiada za wypędzenia", Gazeta Wyborcza, 17.05.2002 r., (rozmowa z dr Adolfem Juzwenko)
 52. "W pułapce niemieckiej polityki", Gazeta Wyborcza, 21.05.2002 r., (Centrum przeciw Wypędzeniom), Anna Wolf-Powęska
 53. "Kto jest wrocławianinem", (list otwarty prof. Adama Chmielewskiego)
 54. "My, wy, oni!", (Centrum przeciw Wypędzeniom), Janusz Anderman
 55. "Wrocław Europy", ("Mikrokosmos" Normana Daviesa i Rogera Moorhause'a), Wiesław Chełminiak
 56. "Z powrotem, za chlebem", Gazeta Wyborcza, 8-9.06.2002, (Polacy, którzy przyjechali na Śląsk za pracą, pod koniec lat '90 wracają w rodzinne strony), Aleksandra Klich
 57. "Śląsk upadłych bohaterów", Gazeta Wyborcza, 4.12.2002 r., (rozmowa z prof. Markeim S. Szczepańskim; restrukturyzacja górnictwa)
 58. "Wyszli z cienia, już nikają", Gazeta Wyborcza, 4.12.2002 r., (rozmowa z prof. Jackiem Wodzem)
 59. "Śląsk jest, Rywina nie ma", Przekrój, (rozmowa z Kazimierzem Kutzem)
 60. "Narodziny narodu", Polityka, 12.07.2003 r., (śląksa mniejszość narodowa), Jan Dziadul
 61. "Obywatel Ślązak", Gazeta Wyborcza, 2.07.2003 r., (narodowość śląska; Spis Powszechny 2002), Aleksandra Klich
 62. "Narodowość dowolna", Gazeta Wyborcza, 30.06.2003 r., (ponowne rozpatrzenie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odmowy rejsetracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej), Ewa Siedlecka
 63. "Popieram Hausnera w walce o Śląsk", Gazeta Wyborcza, 6.10.2003 r., (retrukturyzacja górnictwa), Jacek Kuroń
 64. "Jestem Ślązakiem, bo jestem stąd", Gazeta Wyborcza, 8.12.2003 r., (narodowość śląska; tożsamość regionalna), Wojciech Łukowski
 65. "W cieniu wieży", Gazeta Wyborcza, 13-14.12.2003 r., (obrona wieży spadochronowej w Katowicach przez śląskich harcerzy we wrześniu 1939 r.), Aleksandra Klich, Bartosz T. Wieliński
 66. "Czy Śląsk przetrwa do 2010 r.?", Polityka, 13.12.2003 r., (rozmowa z Henrykiem Wańkiem)
 67. "Śląska nie oddamy", Gazeta Wyborcza, 18-19.09.2004 r., (stosunki polsko-niemieckie; kultura ludowa; dorobek cywilizacyjny; wielokulturowość), Michał Smolorz
 68. "Śląsk z zaświatów", Gazeta Wyborcza, 20.09.2004 r., (rozmowa z Henrykiem Wańkiem; "Finis Silesiae")
 69. "Ślązak z Mazurem wracają po swoje", Gazeta Wyborcza, 13-14.11.2004 r., (niemieckie roszczenia), Włodzimierz Kalicki
 70. "Jak przebudować Śląsk?", Gazeta Wyborcza, 6.01.2005 r., (rsetrutkuryzacja górnictwa), Marek S. Szczepański
 71. "Syndrom śląski", Gazeta Wyborcza, 6.01.2005 r., (sytuacja gospodarcza Śląska)Witold Gadomski
 72. "Sami swoi i nie swoi", Polityka, (Kresowiacy na Ziemiach Odzyskanych), Barbara Pietkiewicz
 73. "Gestapo prosiło, żeby grać", Gazeta Wyborcza, 21-22.05.2005 r., (śląski futbol w czasie II wojny światowej), Paweł Czado, Joachim Waloszek
 74. "Skrzaty z chaty", Polityka, 18.06.2005 r., (narodowość śląska; historia), Jerzy Tomaszewski
 75. "Mała śląska ojczyzna", ŻYCIE, (narodowość; Związek Górnośląski; "Wielki Śląsk"), Rafał Smoczyński
 76. "Tak wybiera Śląsk", Gazeta Wyborcza, 29-30.10.2005 r., (preferencje wyborcze a historia), Aleksandra Klich, Józef Krzyk
 77. "Tajemnicza kaplica Ślężan", Gazeta Wyborcza, 6.09.2006 r., (przedpiastowska kapilca na Dolnym Śląsku), Wojciech Pastuszka
 78. "Dialogi śląskie", Dziś, 2003 r., (książka "Dialogi śląskie), Józef Górdziałek
 79. "Pisarze śląskiego pogranicza. Leon Wantuła i Stanisław Bieniasz. Janosch i Horst Bienek", ORBIS INTERIOR, 2-4.2002 r., Józef Górdziałek
 80. "Prawda ks. Dzierżona, czyli "truteń" w Kościele", Gazeta Wyborcza, 26.10.2006 r., (notka o ks. Dzierżoniu), Teresa Kudyba
 81. "Wawrzek", Gazeta Wyborcza, 25-26.11.2006 r., (fragment powieści "Piąta strona świata" Kazimierza Kutza), Kazimierz Kutz
 82. "Autonomia Śląska to zły pomysł", Gazeta Wyborcza, 20.12.2006 r., Wojciech Łukowski
 83. "Ziemie pozyskiwane", Polityka, 13.01.2007 r., (Europejczycy kupujący ziemie na Dolnym Śląsku), Natalia Gańko

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od października do kwietnia Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI