Wycinki prasowe: Sokrat Janowicz

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Sokrata Janowicza, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. Janowicz i Tarasewicz w Wenecji i Białymstoku; Tygodnik Powszechny, 4 stycznia 1998 r.
 2. Forum kandydatów.Naszym symbolem jest mowa;G.Współczesna,30 maja 1989 r.( Sokrat Janowicz jako kandydat na senatora).
 3. Radnoj jazyk nie wybirajut [Rodzimy język nie wybiera];Grodnienskaja prawda,6 ,V,1989r.
 4. Wybary i nasz wybar [Wybory i nasz wybór], Niwa,21,V,1989 r.
 5. Z dziennikaj S.Janowicza [Z dzienników S. Janowicza],3.XI,1991 r.
 6. Z dziennikaj S.Janowicza [Z dzienników S. Janowicza],20 X,1991 r.
 7. 6a. Szto wy dumajetie pra lios bielaruskaj mowy i kultury?[Co myślicie o losie białoruskiej mowy i kultury?] Nasza slowa,4 1990 r.
 8. Z nagody adnaje sustreczy[Z okazji jednego spotkania]Niwa,6 ,12 1990 r.
 9. Staronka litaraturna...[Stronka literacka];Niwa,2,VI,1991 r.
 10. Pisarze u Branickich,Sokrat Janowicz;Kurier Poranny,11-13,X,1991 r.
 11. Jednostka,historia i kresy;8/1990 r.
 12. Jednostka,historia i kresy;8/1990 r.
 13. Pliemia piati podaj;Litaratura i mastactwa;20,10,1989 r.
 14. Aleksiej Piatkiewicz Tworczaja indywidualnast u Bielarusi[ Twórczy idywidualizm na Białorusi];Niwa,18,II,1990 r.
 15. Wspólny los kształtuje kulturę;Kurier Polski,31 stycznia 1990 r.(rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 16. My,samosieje.25,III,1990 r.(twórczość, motywy literackie).
 17. Sokrat Janowicz;Tygodnik Podlaski(warsztat twórczy,istota pisarstwa,twórczości).
 18. Szanownaja niwa[Szanowna Niwo],Niwa,VIII,1990r,(list do redakcji)
 19. Zeitschift fur Ostfarschung;2/1989.
 20. Szanownaja Niwa[szanowna Niwo],Niwa,8,VII,1990 r.(list do redakcji).
 21. Kurier Literacki,Kurier Podlaski,22-24,IX,1989r.
 22. Skumać się nawet z diabłem,G.Wspolczesna,27,10,1989 r.
 23. Skumać się nawet z diabłem,G.Wspolczesna,27,10,1989 r.
 24. Logika serca,emocyja rozumu [Logika serca,emocja rozumu];Niwa,3,IX,1989 r.
 25. Chworym nie szukac prajdy [Chorym nie szukać prawdy],Niwa,1,X,1989 r.
 26. Da historii stalinizmu na Bielarusi[Tak dla historii stalinizmu na Białorusi].
 27. Między sierpem “Solidarności” a młotem PZPR;G.Wyborcza,3,XIII 1989 r.(rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 28. Scieźki niazbedanaj ziamli[Ścieżki nieznanej ziemi], Niwa,23,VII,1989 r.
 29. Na jednym wózku;NSZZ Solidarność,biuletyn informacyjny,10,04,1989 r.
 30. Znacząca przegrana;Gazeta Współczesna,23,06,1989 r.(rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 31. Bozbraszczas k napieczatonnomu.,Belorusi w Amerikie. Pierestrojka
 32. List
 33. Mudrec z Babilonu i jego gieroi[Mędrzec z Babilonu i jego bohater] LM,30,VII,1993 r.
 34. Pechowa syrena Tarasewicza;Kurier Podlaski,22 VII 1993 r.
 35. My usie-”Camacei”[My wszyscy];Polytia,2/1993 r.
 36. Sakrat u Sokratesie abo Jahowic u Varsawie.Sustreczy,1993 r.
 37. Okradziona syrena;G.Współczesna,28,07,1993 r.
 38. Na Backajszczynu![Na ojczyznę!],Niwa,10,I,1993 r.
 39. Cakrat nieczakana daczakajca [Sokrat nieoczekiwanie doczekał sie],Niwa,28,VI,1992 r.
 40. Jesteśmy u siebie;Gazeta Wyborcza,14,VI,1990 r.
 41. Jesteśmy u siebie;Gazeta Wyborcza,14,VI,1990 r.
 42. Białorus skazana na suwerenność,Kurier Poranny,15-17,06,1998 r.
 43. Nacjonalizmy są dziećmi biurokracji,Wokanda,15,IV,1990 r.(rozmowa z S.Janowiczem).
 44. Ta partia musiała powstać;Chłopska Droga,22 kwiecień 1990 r.
 45. Znacząca przegrana;Gazeta Współczesna,2,VI,1989 r.(rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 46. Jesteśmt partią “Ściany wschodniej”,Polityka,8,09,1990 r.(rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 47. Pozostać sobą;Trybuna,25,X,1990 r.(rozmowa z Sokratem Janowiczem)
 48. Polityka i pióro;Kurier Poranny,21-23,06,1991 r.(rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 49. Białoruś n a jawie;Trybuna,8-9,II,1992 r.(rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 50. Obiecuję,że jeszcze pożyję;Kartki,1/1992 r.(zapiski na marginesie z Sokratem Janowiczem).
 51. Na środku gościńca;Gospodyni,9,II,1992 r.(rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 52. Gorzkie pieśni,Kurier Poranny,22,I,1992 r.(o nowym numerze“Literatury na świecie”).
 53. Białoruskie oświadczenie pogranicza w ujęciu Sokrata Janowicza;recenzje i przeglądy,1990
 54. Białoruskie poszukiwania Białorusi;Przegląd Powszechny,3/1994 r.
 55. Pamięć i trwanie;19,11,1993 r.
 56. Bez namaczania;(o Bialorusinach w Polsce).
 57. Liawon Tarasewicz:Pamiż kulturobasciu i mastactwam[Miedzy kulturowością i sztuką]; Nasza Niwa,15/1993 r.
 58. Szto piszut?[Co piszą?]; Nasza Niwa,X/1993 r.
 59. Siano na asfalcie;Głos Wielkopolski,15,09,1993 r.(Rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 60. Czakajuczy kanca swietu [Czekając końca świata];Niwa,24,X,1993 r.
 61. Koniec świata proroka Eliasza;Kurier Poranny,3-5,IX,1993 r.(Rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 62. Maladaja “Bielawieża” u Miensku [Młoda “Białowieża” w Mińsku], Niwa,22,05,1994 r.
 63. Lios ajczyny-lios czalawieka [Los ojczyzny-los człowieka] Niwa,15,05,1994 r.
 64. Maladaja Bielawieża [Mloda Białowieża];Nasza Niwa,27,IV,1994 r.
 65. Sakratu Sakratawa [Sokratowi Sokrata];Niwa,20,III,1994 r.
 66. Jago zagubij niadobry czas [Zagubił go niedobry czas];Litaratura i mastactwa,18,02,1994 r.
 67. Terra incognita:Białoruś; Kurier Poranny,18-20,03,1994 r.
 68. Wielkie Księstwo Białoruskie;Kurier Poranny,4-6,03,1994 r.
 69. Bunt po końcu świata,Kurier Podlaski,25-27,II,1994 r
 70. Wyznania książkojada. G.Wyborcza,19-20,II,1994 r.
 71. Sa zwanicy Jurki Gienijusza;Golas Radzimy,17,02,1994 r.
 72. Czargowaja kniźka Cakrata Janowicza[Kolejna książka Sokrata Janowicza]; Niwa,16,I,1994 70 a.Wieczór białoruski w Teatrze Miejskim;Gazeta Gdyńska,16-22,XII,1993 r.
 73. List Sokrata Janowicza do redakcji Kuriera Porannego,6,03,1994 r.
 74. Piotr Kuncewicz Poezja Polska od 1956 r. Tom III,BGW,Warszawa,1993 r.
 75. Zjezd byj bolsz patriebien wam samym,czym diaspary[Zjazd był bardziej potrzebny wam,niż ,mniejszościom].Zwiazda,20 ,10,1993 r.
 76. Dwa światy.Rozmowa z Sokratem Janowiczem.Dziennik Pojezierza,30,09-2,10 1994 r.
 77. Serce białoruskie,obywatelstwo polskie;Gazeta Lubuska.
 78. Asiennaja razmowa j sakratawaj dalinie [Jesienna rozmowa w sokratowej dolinie]niwa,13,11,1994 r.
 79. Serce białoruskie,obywatelstwo polskie.Rozmowa z Sikratem Janowiczem.Gazeta Lubuska, 23,10,1994 r.
 80. Z Sokratem Janowiczem,białoruskim pisarzem i politykiem z Białegostoku rozmawia Eugeniusz Kurzawa.Nowy Nurt,10,1994
 81. List do Sokrata Janowicza,Wilkanowo,14,X,1994 r.
 82. Na pograniczu dwóch tożsamości; Pomerania,kwiecień 1994 r.
 83. Wiwisekcja Białostocczyzny,Dyskusija,styczeń-marzec,1994 r.
 84. Kronika dojgaje smiersz[Kronika długiej śmierci]; Nasza Niwa,5,1994 r.
 85. List do Sokrata Janowicza,Warszawa,11 lipca 1994 r.
 86. Pogranicze nie jest nieszczęściem,Magazyn Literacki,1995 r.(rozmowa z S.Janowiczem).
 87. Bielaruskaja bielastoczczyna;[Białoruska Białostocczyzna]Swiciaz,1/1995 r.
 88. Litaraturnaje życcie na bielastoczczynie [Literackie życie na Białostocczyźnie]; Polytia,3/1995 r.
 89. Za tę niepodległość nikt nie zginął;Nowe Kontrasty,styczeń 1995 r.(rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 90. Zmęczyłem się waleniem głową w ścianę; Nowy Nurt, październik 1994 r.
 91. Sokrat kryński bizantyjski;Kurier Podlaski,9-11,06,1995 r.
 92. Od rozmówców Sokrata Janowicza;Kurier Poranny,2-4,06,1995 r.
 93. Polonia czy przyczółek komunizmu?Kurier Poranny,26-28,05,1995 r.(wywiad z Sokratem Janowiczem).
 94. Pochodzę z ludu kolonialnego;Przegląd Tygodniowy,23,5,1995 r.(wywiad z Sokratem Janowiczem).
 95. Strategia pająka;Dziennik Zachodni,18,05,1995 r.(wywiad z Sokratem Janowiczem).
 96. Białorusini nie chcą Białorusi;Kurier Poranny,21,05,1995 r.(wywiad z Sokratem Janowiczem).
 97. Sokrat Janowicz,26,02,1995 r.
 98. Literatura obojga narodów; Wiadomości Kulturalne,26,02,1995 r.
 99. Białoruś,Białoruś;Przekrój,19,02,1995 r.
 100. Mój Białystok;Wiadomości Kulturalne,26,02,1995 r.
 101. Sokrat Janowicz, Krynki, Listy,”Igranie z Rosją”.G.Wyborcza,17,05,1995 r.
 102. What makes a Belarusian; Index on censorship,3/1995 r.
 103. Sakrat Janowicz;Krynica,11,1994 r.
 104. Najzbocz ad tabunizacyi[Na uboczu od cywilizacji]
 105. Literatura to nie PZU;Kartki,11/1996,Białystok.
 106. Sąsiad mało znany;Express Wieczorny,28,07,1993 r.
 107. Nabagodniaja batliejka [Szopka Noworoczna]
 108. Quo vadis, prezident?[Dokąd podążasz prezydencie?];Niwa,6,10,1995 r.
 109. Od nas zależy uroda wewnętrznego ogniska,G.Wyborcza,30,09-1,10,1995 r.
 110. Quo vadis ,Aleksandr Lukaszenka? [Dokąd zmieżasz Aleksandrze Łukaszenko?] Niwa,10,09,1995 r.
 111. Pisarz białoruski w powojennej Polsce; Integracje,19,11,1993 r.
 112. Pologne singuliere et plurielle; Presses Universitaires dl Lille, 1994 r.
 113. Praciag majgo życcia [Kontynuacja mego życia];Litaratura i mastactwa,1/1996 r.
 114. Bajki dla dorosłych; Kurier Podlaski,26 marca 1996 r.
 115. Białoruś,Białoruś; Kurier Polski, 28 lutego 1989 r.
 116. Na początku była Niwa;Kurier Poranny, 17,02,1996 r.
 117. Sakrat Janowicz: “Budzie dziarżawa- budzie i jsio astatniaje”.[Będzie państwo- będzie i cała reszta].Cwaboda,28,11,1995 r.
 118. Sakratawa dalina [Sokratowa dolina];Niwa,24,12,1995 r.
 119. Pisatieli iz Bielostoka [Pisarze z Białegostoku], Grodnienskaja Prawda,22,04,1989 r.
 120. Maksim Janiuk;Niwa,2,4,1989 r.
 121. Prysutnasc Bielarusi j swiecie [Obecność Białorusi w świecie];Niwa,24,12,1995 r.
 122. Pod różnymi krzyżami; Kurier Podlaski,14,3,1989 r.
 123. Sustreczy z Sakratam Janowiczam[Spotkania z Sokratem janowiczem]; Bielarus,10/1988 r.
 124. Gosc z Bielastoczczyny [Gość z Białostocczyzny] Bielarus,10/1988 r.
 125. O narodowej kondycji Białorusinów-polemika z książką Sokrata Janowicza; Nowa Koalicja,6/1988 r.
 126. 18-sta sustrecza Belarucaj pajnocznaj Ameryki,pramowa Sakrata Janowicza[ Osiemnaste spotkanie Białorusinów Ameryki Północnej, przemowa Sokrata Janowicza];Bielarus, 10/1988 r.
 127. Na ziamli bielastockaj[Na białostockiej ziemi]; Niwa,11,11,1988 r.
 128. Na ziamli bielastockaj[Na białostockiej ziemi]; Niwa,11,11,1988 r.
 129. Kochać się w ciemno?;Warmia i Mazury,1-15,12,1988 r.
 130. Białoruska gorączka Sokrata Janowicza; Tygodnik Kulturalny,20,11,1988 r.
 131. Styki iskrzą; Kultura,9,11,1988 r.
 132. Białoruski koncert barokowy; Kobieta i Życie, 26,10,1988 r.
 133. Wodguki na kniżku S. Janowicza [Oddźwięki na książkę S. Janowicza]; Bielarus,7,1988 r.
 134. Z prasy;Res Publica
 135. Białoruś, Białoruś; Przegląd Powszechny,6/1988 r.
 136. Baracba za samoha ciabie [Bitwa o samego siebie];Niwa,11,12,1988 r.
 137. Krajawidy spad waza[Krajobrazy spod wozu];Niwa,12,06,1988 r.
 138. Wszystko inne jest cwaniactwem; Kontrasty,5/1988 r.
 139. Zatrzymajmy się na Białorusi;styczeń 1988r.
 140. Nie potrafię pisac w spokoju; Trybuna Ludu,7,02,1988 r.
 141. Zmory Leończuka; Kurier Podlaski,8-10,01,1988 r.
 142. Listy;Zdanie,10/1987 r.
 143. Recenzje; Białostocczyzna,3/1987 r.
 144. Sokrat Janowicz; Fakty,51/52 1987 r.
 145. Janowić Sakrat; The journal of byelorussian studies,
 146. Książki, Sztandar Młodych;1987 r.
 147. Spacer po obrzeżach;Literatura,12,11,1981 r.
 148. Miniatury prozą; Tygodnik Kulturalny,29/1981 r.
 149. Płomień świecy;Przegląd Tygodniowy,7/1985r.
 150. Sakrat Janowicz w Warszawie [Sokrat Janowicz w Warszawie];Niwa,22,11,1987 r.
 151. Wierność samemu sobie; Tygodnik Kulturalny,12/1981
 152. Fienomien tworczasci Sakrata Janowicza [Fenomen twórczości Sokrata Janowicza]; Literatura i mastactwa,19,07,1996 r.
 153. Krynki w Europie; Nowe Kontrasty,8/1996 r.
 154. Uryjki interwju [Fragmenty wywiadu]Czasopis, Sycyna,27,10,1996 r.
 155. Bielaruskaja balda [Białoruska ballada];LiM,26,6,1996 r.
 156. Nic bez presji; Nowa Lewica,3-4 1996 r.
 157. Nic bez presji sąsiadów;III-IV1996 r.
 158. Sakrat Janowicz “Talient -heta zdolnasc pracawac”[Talent-to zdolność pracowania], Bielarus,9/1996 r.
 159. Bielarus u poszukach swajho miesca [Białoruś w poszukiwaniu swego miejsca],Niwa, 10,11,1996 r.
 160. Minderheiten als Sundenbocke?;Sachsische Zeitung,23 maj 1996 r.
 161. Heikle Nachbarschaft an der Ostgrenze Polens,Die Presse Wien,1996 r.
 162. Początek końca;Kurier Podlaski,28,11-1,12 1996 r.
 163. Kamiennaja toga Majsieja [Kamienna toga Mojżesza];10,2,1997 r.
 164. Tu wszystko jest pokłębione; Czasopis,3/1997 r.
 165. Skrada się nadzieja; Kurier Poranny,15,041007 r.
 166. Co było i co jest, Nowe Kontrast,maj 1997 r.(Sikrat Janowicz o Krynkach).
 167. Ostatnia prosta ku katastrofie; Nowe Kontrasty,1/1997 r.
 168. Zanim Białoruś sie zbiałoruszczy; G.Wyborcza,3 kwietnia 1996 r.
 169. Diagnoza;Wprost, 26 maja 1996 r.
 170. Aposzniaja priamaja da katastrofy [Ostatnia droga do katastrofy];Litaratura i mastactwa,2,5,1997 r.
 171. Tolki adzin dzień [Tylko jeden dzień],Nasza Niwa,24,04,1997 r.
 172. Bohater naszych czasów;Czasopis,6/1997 r.
 173. Janowicz-ł najliepszym styli [Janowicz-w najlepszym stylu]
 174. Słowo to atom;CZasopis,9/1996 r.
 175. Kaniec kupalałskaj ujawie nacii, Niwa,,11,1995 r.
 176. Prakawietny dar Sakrata,Niwa,22,10,1995 r.
 177. Prakawietny dar Sakrata,Niwa,22,10,1995 r.
 178. Wmałej ojczyźnie Sokrata Janowicza;6-7,VIII,1994 r.
 179. Drugoje czytanne [Drugie czytanie];1,11,1992r.
 180. Sorak gadou “Niwy”:epochi i pakalienni[Czterdzieści lat “Niwy”: epoki i pokolenia.Niwa, 7 kwietnia 1996 r.
 181. Sorak gadou “Niwy”:epochi i pakalienni[Czterdzieści lat “Niwy”: epoki i pokolenia.Niwa, 7 kwietnia 1996 r.
 182. Prezydenckie złudzenia;Kurier Poranny,5,04,1996.
 183. Wolność jak kajdany?Dziennik Bałtycki,1,04,1996 r.
 184. Gdy imperium siega Bugu,Plus Minus,20-21 kwietnia,1996 r.
 185. Drugi Sakrat u Krynkach nie zjawicca [Drugi Sokrat w Krtynkach nie zjawi się];Niwa, 9,06,1996 r.
 186. Pisarz języka nie wybiera;Kobieta i Życie,16,01,1993 r.
 187. Maja pierszaja belaruskaja kniżka [Moja pierwsza białoruska książka];Niwa,22,08,1993 r.
 188. Na palicu daskanalasci [Na półce doskonałości];Niwa,7,3,1993 r.
 189. Sproba definicyi Bielarusa [Próba zdefiniowania Białorusina], Niwa,24,11,1996 r.
 190. Miensz Bielarusał-bolsz bielaruskasci [Mniejszość białoruska-większość białoruskości];Niwa,4,05,1997 r.
 191. Bielarusy ł Polszczy [Białorusini w Polsce];Niwa,20,10,1996 r.
 192. Pisarz i malarz o Białorusi;Czasopis,3/1996
 193. Tworczasc Sakrata Janowicza u kantekscie bielaruskaj nawielistyki [Twórczość Sokrata Janowicza w kontekście białoruskiej nowelistyki]; Niwa,27,07,1994 r.
 194. U janowiczawym zaplocci [W janowiczowej zagrodzie];Niwa,6,09,1992 r.
 195. Inni- czyli być Białorusinem w Polsce;Gazeta Nowa
 196. Zalotati, wyginati;Niwa,7,04,1997 r.
 197. Zniemiała ziemia, czyli niespełniona Itaka;Nowe Kontrasty,8,1997 r.
 198. Nacjonalizm wstydliwy jak syfilis;G.Wspólczesna,28,01,1994 r.
 199. Bez namaczania;Polityka,6,11,1993 r.
 200. Czułem się osamotniony;Kurier Poranny,1,02,1993 r.
 201. Kolonia czy przyczółek komunizmu? Kurier Poranny,27-28,05,1995 r.
 202. Artykuł na zamówienie”Borrusii”;styczeń 1998 r.
 203. Sokrat w Wenecji; G.Wyborcza,15-16,11,1997 r.
 204. Wielkie Księstwo Białoruskie; Kurier Poranny,4-6,1994 r.
 205. Krynkałskaja panarama [Panorama Krynek];Niwa,30,11,1997 r.
 206. Sakrat Janowicz; “ Wy łsie jaszcze żywiecie ł Sawieckim Sajuzie”[Wy wszszyscy jeszcze żyjecie w związku sowieckim];Pahonia,4,12,1997 r.
 207. Wartawyja pamiaci,Niwa,4,01,1998 r.
 208. Janowicz i Tarasewicz w Wenecji i Białymstoku; Tygodnik Powszechny,4,01,1998 r.
 209. Postrzegane z Krynek; G.Wyborcza,31,01-1,02,1998 r.
 210. Pomoc a nie filantropia; Kurier Poranny,31,01,1998 r.
 211. Ja jestem już w Europie; G.Wyborcza,17,11,1997 r.
 212. Biblijagrafija [Bibliografia, Sokrat Janowicz]
 213. Pogranicze nie jest nieszczęściem; Magazyn Literacki,1/1993 r.
 214. Sokrat Janowicz “Dlaczego jeszcze jestem tym Białorusinem...” TygodnikLiteracki,1993 r.
 215. Oh, Białorus!G. Współczesna,17 maja 1996 r.
 216. Bycie sobą, Czasopis,6/1997 r.
 217. Bycie sobą, Czasopis,11/1997 r.
 218. Bycie sobą, Czasopis,9/1997 r.
 219. Bycie sobą, Czasopis,2/1997 r.
 220. Bycie sobą, Czasopis,10/1997 r.
 221. Bycie sobą, Czasopis,1/1997 r.
 222. Bycie sobą, Czasopis,7-8/1997 r.
 223. Bycie sobą, Czasopis,5/1997 r.
 224. Portret wielokrotny;Kurier Poranny;7,09,1995 r.
 225. Portret wielokrotny;Kurier Poranny;7,09,1995 r.
 226. Bycie sobą; Czasopis,12/1997 r.
 227. Białoruś i Polska-małżeństwo z rozsądku;Znak,6/1989 r.
 228. Sokrat Janowicz,uwagi nad świadomością narodową mniejszości białoruskiej w PRL; Zeszyty naukowe IPN-16.
 229. Sokrat Janowicz;Kilka uwag o literaturze białoruskiej i jej recepcji w Polsce Ludowej; studia polona slavica orientalia.2/1975 r.
 230. Sokrat janowicz-Przez cztery konfesje;
 231. Sokrat Janowicz-Styki stale iskrzą.
 232. Bezkresne kresy,1980 r.
 233. Po drodze nam było do miasta, Pojezierze,1978 r.
 234. Bielarus i bielastocki kraj:prabliemy su adnoscinał.[Białorus i Ziemia Białostocka:prblemy z jednością]; Drugi miżnarodny kangras u abronu demakratyi i kultury”Niezależnaja prasa:swaboda i adkaznasc”[Drugi międzynarodowy kongres w obronie demokracji i kultury “Niezależna prasa:wolnośc i odpowiedzialność”.
 235. Białoruski interes;Nowe Kontrasty,marzec 1998 r.
 236. Tezy wystąpienia na posiedzeniach Komisji Mniejszości Narodowych sejmu RP, w dniach 19-21 czerwca 1998 r./Hajnówka,Bielsk Podlaski,Białystok/.
 237. Naród z narodu: Białorusini; G.Wyborcza,4-5 grudnia,1998 r.
 238. Bycie sobą; Czasopis,12/1998 r.
 239. Sokrat Janowicz-Mickiewicz a my; Kartki,wrzesień 1998 r.
 240. Unia biedaków;G.Wyborcza,28,12,1998 r.
 241. Villa Sokrates;Kurier Poranny,6,01,1999 r.
 242. Piszczymy; G.Wyborcza,5,01,1999r.
 243. Problem polsko-białoruski załatwią cmentarze; Kurier Poranny,22 stycznia 1998 r.
 244. Mniejszość w kontekście, Kurier Poranny,30,03,1999 r.
 245. Rozmyślania o najważniejszym; G.Wyborcza,7-10,06,1999 r.
 246. Trybuna literatury; G.Wyborcza,5,08,1999r.
 247. Nie tylko dla mniejszości; G.Współczesna,5,08,1999 r.
 248. Przybliżyć Białoruś Europie;Kurier Poranny,5,08,1999 r.
 249. Pismo o tożsamości; G.Współczesna ,16,08,1999r.
 250. Rocznik literatury białoruskiej, Rzeczpospolita,16,08,1999r.
 251. Spotkanie pisarzy; Rzeczpospolita,14-15,08,1999 r.
 252. Odrębny los Białorusi; Kurier Poranny,16 sierpnia 1999r.
 253. Wyjście poza wieś; Rzeczpospolita,18,09,1999 r.
 254. “Spór semantyczny”; Tygodni Powszechny,24 października 1999r.
 255. Zapiski laboranta,27,01,2000r .
 256. Między wierszami.Rozmowy o życiu i literaturze.
 257. Lustrowanie Janowicza; G.Współczesna,11,02,2000r.
 258. Zlustrować Sokrata Janowicza; Kurier Poranny,15,02,2000r.
 259. Villa Sokrates; Plus Minus,1-2,04,2000 r.
 260. “Rok Białoruski 2000”; G.Wyborcza,10,04,2000 r.
 261. Ostatni Mohikanin; Gazeta w białymstoku,20-21,05,2000 r.
 262. Skazany na język ojczysty; G.Współczesna, 20,07,2000r.
 263. To się wam podoba;G.Wyborcza,28,07,2000r.
 264. Trudna białoruska tożsamość; Kurier Poranny, 31 lipca 2000r.
 265. Jedno pytanie; Kurier Poranny,1 sierpnia 2000 r.
 266. Sokrat Janowicz, wybitny pisarz białoruski; Kurier Poranny, 16,09,2000r.
 267. Oskarżam; Kurier Poranny, 1 sierpnia 2000 r.
 268. Problemy mniejszośćci czy problemy Janowicza?;Kurier Poranny,11 sierpnia 2000r.
 269. Długa droga do Białorusi; G.Wyborcza,6 lipca 2000 r.
 270. Białorusin w podróży; Nowe Książki,10/2000r.
 271. Janoeicz w Poczdamie; G.Wyborcza,25,10,2000r.
 272. O pisaniu, Krynkach,Wielkim Księstwie,Rzeczypospolitej i Białorusi;
 273. Pogranicze jest przyszłością; Kurier Poranny,24 11,2000 r.
 274. Rezerwat Białoruś; G.Wyborcza,29 marca 2001 r.
 275. Bycie sobą, Czasopis,5/2001 r.
 276. Sokrat Janowicz;G.Wyborcza,21,05,2001 r.
 277. Przywódca rebeliantów w areszcie; Rzeczpospolita,23,05,2001 r.
 278. Nacjonalizmu trzeba się wstydzić jak syfilisu
 279. Białoruskie spory; G.Wyborcza,28 czerwca 2001 r.
 280. Bycie sobą;Czasopis,7-8/2001 r.
 281. Białoruś na Zachodzie i Wschodzie; Gazeta w Białymstoku,28-29,07,2001 r.
 282. Villa zamknieta; Kurier Poranny,30,07,2001 r.
 283. To już trzeci Trialog; spotkanie literatów w Villi Sokrates, G. Wyborcza,27,07,2001 r.
 284. Trójgłos o Białorusi, Kurier Poranny,28,07,2001 r.
 285. A w Białymstoku bez zmian; Tygodnik Powszechny,31 sierpnia 2001 r.
 286. Mistrz miniatury,Kurier Poranny,3 września 2001 r.
 287. Oby się spelniło; G.Wyborcza,4,09,2001 r.
 288. Moje Krynki;Tutaj,w Krynkach i okolicach lipiec 2001 r.
 289. Krynki są odkrywane! Tutaj,w Krynkach i okolicach,lipiec 2001r
 290. Sokrat Janowicz- Mit jest łgarstwem; Nowe Ksiązki,9/2001 r
 291. Urok Janowicza; Kurier Poranny, 10.12.2001 r.
 292. Nie żałuję minionych lat; Kurier Poranny, 15.10.1991 r. (Hajnówka,promocja książek).
 293. Janowicz o sobie; G. Wyborcza, 10.10.2001 r.
 294. Polski Białorusin; G. Wyborcza, 11.10.2001 r,
 295. Cywilizacja pamięci; Newsweek, 4.11.2001 r.
 296. Na pograniczu kultur; Rzeczpospolita, 17-18.11.2001 r. (Nagrody Zygmunta Glogera).
 297. Wiersz pod granicą; G. Wyborcza, 19.11.2001 r.
 298. Nominowani-Sokrat Janowicz; Kurier Poranny, 1.12.2001 r.
 299. Czas wyjść spod strzechy; G. Wyborcza, 27.03.2002 r. (nowa książka S. Janowicza)
 300. Nie rozumiem metropolity Sawy; Kurier Poranny, 28.05.2002 r. (wywiad z Sokratem
 301. Janowiczem,Międzynarodowe Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej).
 302. Krynki,miasteczko nastrojów; G. Wyborcza, 1.07.2002 r. (Krynki,historia).
 303. Krynki in der Einsamkeit; Zeit Literatur, Hamburg,2002 r.
 304. Wspólna pamieć pilnie potrzebna; G. Wyborcza, 11.09.2002 r. (wywiad z Janowiczem).
 305. Na własny rachunek; Kurier Poranny, 25.09.2002 r. (wybory samorządowe).
 306. Trochę większa myszka; Rzeczpospolita, 28.11.2002 r. (Sokrat Janowicz na temat sytuacji politycznej na Białorusi).
 307. Drawicz dla Janowicza? Kurier Poranny, 3.06.2003 r.(nagroda prezydenta Kwaśniewskiego)
 308. Drawicz dla Janowicza?; G. Wyborcza, 3.06.2003 r.(nagroda prezydenta Kwaśniewskiego).
 309. W domu pisarza; Kurier Poranny, 4.06.2003 r.
 310. Nagroda im. Andrzeja Drawicza; G. Wyborcza, 3.06.2003 r.
 311. Laur od prezydenta; G. Wyborcza, 18-19.06.2003 r.
 312. Reżim już szykuje cokół pod pomnik; G. Wyborcza, 24.06.2003 r. (po śmierci wielkiego pisarza białoruskiego Wasila Bykaua).
 313. Łukaszenko-człowiek sowiecki, G. Wyborcza, 16.07.2003 r.
 314. Trialogowanie pod wierzbą; G. Wyborcza, 29.07.2003 r. (Łapicze,spotkanie poetów).
 315. Trialogi Miustrza Sokrata; G. Współczesna, 29.07.2003 r.
 316. Pogodzą nas cmentarze; Kurier Poranny, 1.08.2003 r. (rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 317. Trialog czas zacząć; G. Wyborcza, 26-27.07.2003 r.
 318. W Krynkach jak w Maisons-Laffitte; Rzeczpospolita, 30.07.2003. (IV Trialog Białoruski).
 319. Zasiądą do Trialogu; G. Wyborcza, 28.07.2004 r. (V Trialog Białoruski).
 320. V Trialogi Białoruskie; Kurier Poranny, 28.07.2004 r.
 321. Smutne sceny łóżkowe w dwóch językach; Kurier Poranny, 5.07.2004 r. (wydana przez Stowarzyszenie Villa Sokrates powieść Marty Pilińskiej "Białorusinka").
 322. Przyjadą naukowcy z różnych kierunków Europy; Kurier Poranny, 14.07.2004 r. (V Trialogi Białoruskie w Krynkach).
 323. Znaki lepszych czasów; Kurier Poranny, 16 lipca 2004 r. (rozmowa z S. Janowiczem)
 324. 320. O Białorusi w różnych jezykach; Kurier Poranny, 30.07.2004 r. (Trialogi Białoruskie)
 325. 321. Trialog w Łapiczach; G. Wyborcza, 31.07-1.08.2004 r. (V Trialogi Białoruskie)
 326. 322. Kto jest kim (i dlaczego); alfabet porannego. Kurier Poranny, 31.12-1.01.2005 r
 327. 323 Klucze dla wybitnych; G. Wyborcza, 21 stycznia2005 r. (Złote klucze,nagrody dla wybiynych osobowości)
 328. 324. Gdzie spisek,gdzie nitki; Polityka, 8.01.2005 r
 329. Być Białorusinem; G. Wyborcza, 19-20.03.2005 r. (rozmowa z Sokratem Janowiczem)
 330. Dialog na siedem narodów; G. Wyborcza, 28.07.2005 r. (Trialog Białoruski).
 331. Żyjmy jak sąsiedzi; G. Wyborcza, 28.07.2005 r.
 332. Sokrat Janowicz-Narodziny Białorusinów; Rzeczpospolita, 29.07.2005 r.
 333. Podróż do człowieka; Kurier Poranny, 29.07.2005 r. (rozmowa z Sokratem Janowiczem).
 334. Trialog Białoruski; Kontakty, 24.07.2005 r.
 335. Już mi zbrzydło popierać Polaków; Kurier Poranny, 1.08.2005 r. (wywiad z Sokratem Janowiczem,sytuacja polityczna na Białorusi).
 336. Mamy bohatera; Kurier Poranny, 31.08.2005 r. (benefis Sokrata Janowicza).
 337. Benefis Sokrata Janowicza; Kurier Poranny, 3.09.2005 r.
 338. Ruch rzymskokatolicki; G. Wyborcza, 5.09.2005 r. (rozmowa o kościele w "Solidarności").
 339. Sto hadou! Kurier Poranny, 5.09.2005 r. (Sokrat Janowicz podsumował swoją działalność społeczną i artystyczną).
 340. Urodziny Janowicza; G. Wyborcza, 3-4 września 2005 r.
 341. ¾ Kaczyńskiego; G. Wyborcza, 24.10.2005r. (wybory prezydenckie).
 342. Więcej wiedzi i tolerancji,pytanie Poranego. Kurier Poranny, 19.10.2005 r.
 343. Swojego Łukaszenkę już mamy; Kurier Poranny, 4.11.2005 r. (wywiad z Sokratem Janowiczem,sytuacja polityczna na Białorusi).
 344. Czego chcą Białorusini; G. Wyborcza, 13.12.2005 r. (wywiad z Sokratem Janowiczem, sytuacja polityczna w Polsce i na Białorusi).
 345. "Zwiazda" atakuje; Kurier Poranny, 3.12.2005 r. (rzadowe media z Mińska zarzucają Polakom negatywny stosunek do Białorusinów mieszkających na Podlasiu).
 346. Nie zaniosę mu wódki do więzienia; Kurier Poranny, 29.12.2005 r. (Sokrat Janowicz o donosicielu Aleksandrze O.).
 347. Unikalny gest; Kurier Poranny, 7.01.2006 r. (Sokrat Janowicz o wizycie na premiera Kazimierza Marcinkiewicza na spotkaniu wigilijnym mniejszości białoruskiej).
 348. Sztuka w ogrodzie barbarzyńców, Esej Sokrata Janowicza; Kurier Poranny, 17.01.2006 r.
 349. Początek przełomu; Kurier Poranny, 21.03.2006 r. (Janowicz o wyborach na Białorusi).
 350. Sokrat Janowicz w komitecie obchódów Roku Giedroycia; Kontakty, 26.03.2006 r.
 351. Pomiędzy prowincją a prowincjonalością; (Białystok,Ignacy Karpowicz).
 352. Polska i jej sąsiedzi-Sokrat Janowicz, Czasopis, 7-8/2006 r.
 353. Nie patrzec na Białorusinów jak na ginące plemie Indian; Kurier Poranny, 28.07.2006 r. (VII Trialogi Białoruskie w Łapiczach koło Krynek).
 354. Białoruskie dysputy; G. Wyborcza, 28.07.2006 r. (VII Trialog).
 355. Prawosławny los; Kurier Poranny, 18.08.2006 r. (wywiad z Sokratem Janowiczem).
 356. Dwie prawdy,dwie rozmowy; Kurier Poranny, 17.08.2006 r. (Sokrat Janowicz o wyznawcach Prawosławia na Podlasiu).
 357. Trialog w Krynkach; Kontakty, 6.08.2006 r.
 358. Prawosławni są lekceważeni; Kurier Poranny, 22.09.2006 r.
 359. Osiem dtopni do piekła; Polityka, 19.08.2006r. (50-lecie Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego).
 360. Moje typy:Sokrat Janowicz; Kurier Poranny, 25.11.2006 r.
 361. X Trialog Białoruski; G. Wyborcza, 24.07.2006 r.
 362. Wielka ksiega naszej dumy; Kontakty, 17.05.2009 r.
 363. Trialogowanie pod Krynkami; G. Wyborcza, 1-2.08.2009 r.

 

 


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od października do kwietnia Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI