Wycinki prasowe: Staroobrzędowcy

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Staroobrzędowców, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. „Dzieci prawdziwego Boga”, A. Różalski, Kurier Podlaski, (Fiedosiej Nowiczenko, podstawy wiary staroobrzędowców)
 2. „Śmierć cerkiewki”, Przegląd Tygodniowy, 5.09.1982 r., dot. cerkwi w Pogorzelcu)
 3. „Wszystko jest takie, jak na początku”, Agnieszka Sakowicz, Gazeta Współczesna, 8.07.2005 r., (dot. współczesnego życia staroobrzędowców)
 4. „Starowiercy”, Józef Rybiński, Panorama Północy, 1060 r., (dot. zwyczajów i życia staroobrzędowców)
 5. „Staroobrzędowcy – historia i kultura”, Gazeta Giżycka, 5.08.1999 r., dot. seminarium ”Staroobrzędowcy – historia i kultura” w Węgorzewie)
 6. „U Starowierów w Gabowych Grądach”, Tygodnik, 8.08.1982 r., (dot. kultury staroobrzędowców, Gabowe Grądy)
 7. „Starowiery”, Poznaniak 22-23.01.1994 r., (dot. kultury staroobrzędowców, Gabowe Grądy)
 8. „Sobór”, Włodzimierz Kowalski, Nasze Krajobrazy, 13.08.1985 r., (staroobrzędowcy na Suwalszczyźnie, drugi powojenny sobór staroobrzędowców)
 9. „W gościnie u Staroobrzędowców”, Włodzimierz Kowalski, Gazeta Współczesna, 17.8.1894 r., (staroobrzędowcy ze Sztabinek)
 10. „Staroobrzędowcy z okolic Augustowa”, Andrzej Makowski, Przegląd Augustowski 3/1998 r., (staroobrzędowcy z Gabowych Grądów)
 11. „Święta bez Wigilii”, Monika Stelmach, Gazeta Współczesna, 22-26.12.2000, (Boże Narodzenie u staroobrzędowców)
 12. „Mamo, tato, ratuj!”, Gazeta Współczesna, 30.06.2005 r., (proces byłego nastawnika z Gabowych Grądów, Mariusza J.)
 13. „Staroobrzędowcy na pojezierzu Suwalsko-augustowskim”, Włodzimierz Kowalski, Poznaj Swój Kraj, 1969 r., (dot. obecności staroobrzędowców na Suwalszczyźnie i Ziemi Augustowskiej)
 14. „Świece cerkiewne”, Eugeniusz Iwaniec, Tygodnik Podlaski, 19.07.1987 r., (kultura staroobrzędowców)
 15. „Powołanie Rady Staroobrzędowców”, Gazeta Współczesna, 21.06.1983 r., (powołanie Rady Kościoła Staroobrzędowego z siedzibą w Suwałkach)
 16. „Bóg spaceruje po Gabowych Grądach”, Zbigniew Olejarczyk, Dziennik Polski, 24.06.1997 r., (staroobrzędowcy z Gabowych Grądów)
 17. „Staroobrzędowcy”, Kontrasty 3/1988 r., (rozmowa Włodzimierza Kowalskiego z Leonidem Pimonowem, staroobrzędowcy na Suwalszczyźnie)
 18. „Kołokoł” i mazurscy staroobrzędowcy”, Eugeniusz Iwaniec, (dot. gazety „Kołokoł” – XIX wiek, staroobrzędowcy)
 19. „Bolesna i wstydliwa sprawa”, Włodzimierz Kowalski, Kontrasty
 20. 8/1985 r., (dot. kultury staroobrzędowców)
 21. „Okup z parafii”, Kurier Poranny, 8.08.1996 r., (dot. szantażu w suwalskiej parafii staroobrzędowej)
 22. „Podejrzany pod dozorem”, Gazeta Współczesna, 19.08.1996 r., (dot. szantażu w suwalskiej parafii staroobrzędowej)
 23. „Strażnicy starej wiary”, Kurier poranny, 08.1995 r., (dot. kultury staroobrzędowców na Suwalszczyźnie)
 24. „W krainie Staroobrzędowców”, Michał Bołtryk, Kurier Podlaski, lipiec 1996 r., (dot. kultury staroobrzędowców)
 25. „Żyliśmy w zgodzie”, Michał Bołtryk, Nasze Krajobrazy, grudzień/styczeń 1996/1997 r., (dot. kultury staroobrzędowców)
 26. „Dzieci słabszego Boga”, Bożena Dunat, Kurier Poranny, (dot. kultury staroobrzędowców na Suwalszczyźnie)
 27. „Pan na żeńskim klasztorze, Andrzej Kowaniec, Nasze Krajobrazy, 08.06.1994 r., (dot. klasztoru zakonu sióstr Filiponek w Wojnowie)
 28. „Gdy upada trójramienny krzyż”, Anna Kwiatkowska, Gazeta Współczesna, 12-14.10.1994 r., (dot. klasztoru sióstr Filiponek w Wojnowie)
 29. „Zmierzch Świętej Rusi nad Krutynią”, Rzeczpospolita, 27.02.1995 r., (dot. klasztoru sióstr Filiponek w Wojnowie)
 30. „Pod boskim okiem ikony’, Magdalena Umięcka, Tygodnik Solidarność, 17.07.1992 r., (dot. kultury staroobrzędowców, Gabowe Grądy)
 31. „Ich Bóg szedł powoli”, Anna Dowbor, (kultura Staroobrzędowców)
 32. „Lestowka – różaniec staroobrzędowców”, Eugeniusz Iwaniec, Tygodnik Podlaski, 16.10.1998 r., (dot. kultury staroobrzędowców)
 33. „Starowiery”, Włodzimierz Kowalski, Gazeta Współczesna, 19.07.1988 r., (historia i kultura staroobrzędowców)
 34. „Staroobrzędowców ucieczka ze świata antychrysta”, Urszula Cierniak, Tygodnik Podlaski, 22.10.1989 r., (historia i kultura staroobrzędowców)
 35. „Hospody Pomyłuj Mienia”, (dot. historii staroobrzędowców, Święte Księgi, kultura staroobrzędowców)
 36. „Ikony staroobrzędowców w Polsce”, Eugeniusz Iwaniec, (kultura staroobrzędowców, ikony staroobrzędowców)
 37. „Chrzest u staroobrzędowców”, Eugeniusz Iwaniec, Przegląd Prawosławny 2/92, (dot. obrzędu chrztu u staroobrzędowców)
 38. „Suwalscy Staroobrzędowcy”, (dot. obecności staroobrzędowców na Suwalszczyźnie)
 39. „Starowiercy”, Michał Mańko, (dot. obecności staroobrzędowców na Suwalszczyźnie)
 40. „Domowy ikonostas”, Aleksandra Sulikowska, Konteksty 1/1998 r., (kultura staroobrzędowców, ikony)
 41. „Dla których nie ma nowych ksiąg”, Andrzej Różalski, Gazeta Wyborcza, 16.10.1992 r., (dot. kultury staroobrzędowców)
 42. „Kadzielnica u Staroobrzędowców”, Eugeniusz Iwaniec, Tygodnik Podlaski, 13.11.1988 r., (kultura staroobrzędowców, kadzielnica)
 43. „Zdążyć przed Ludwikowskim”, Bożena Dunat, Kurier Poranny, lutu 1993 r., (dot. klasztoru filiponów w Wojnowie)
 44. „Ikony filiponów”, Rzeczpospolita, 18.04.1997 r., (wystawa ikon staroobrzędowców w Olsztynie)
 45. „Klasztor w spadku”, Bożena Dunat, Nasze Krajobrazy, 11.04.1993 r., (dot. klasztoru staroobrzędowców w Wojnowie)
 46. „Ulubione dzieci Boga”, Joanna Grabowska, Gazeta Wyborcza, 26-27.04.1997 r., (kultura staroobrzędowców)
 47. „Obrazy starej wiary’, Gazeta Wyborcza, 19.11.1997 r., (ikony staroobrzędowców)
 48. „Anioł na granicy”, Andrzej Niziołek, Gazeta Wyborcza, 1.08.1997 r., (dot. ikon staroobrzędowców)
 49. „Dlaczego młode kobiety zostały mniszkami... i zamknęły się za murami monasteru?”, Władysław Katarzyński, Pani Domu, maj 1997 r., (dot. klasztoru filiponek w Wojnowie)
 50. „Starowiery”, Włodzimierz Kowalski, Gazeta Współczesna, 19.08.1988 r., (historia staroobrzędowców, obecność na Suwalszczyźnie)
 51. „Straszny grzech w Wodziłkach”, Tomasz Kubaszewski, Kurier Poranny, 6.04.1998 r., (dot. kradzieży samochodów, Wodziłki)
 52. „Starowierów, dzień dzisiejszy”, Andrzej Kowaniec, Nasze Krajobrazy, 31.01.1999 r., (historia staroobrzędowców, staroobrzędowcy współcześnie)
 53. „Staroobrzędowcy”, Stefan Maciejewski, (dot. kultury staroobrzędowców)
 54. „W świecie sprzed trzystu lat”, Katarzyna Malinowska, Gazeta Wyborcza, 2-3.08.1997 r., (staroobrzędowcy w Gabowych Grądach, kultura)
 55. „Tożsamość Starowierów”, Gazeta Współczesna, 24.09.1999 r., (historia staroobrzędowców, kultura, Staroobrzędowcy w Wojnowie)
 56. „Policja szuka właściciela, Gazeta Współczesna, 31.01.2000 r., (dot. kradzieży ikon w Wodziłkach)
 57. „Nastawnik”, Gazeta Współczesna, 14.04.2000 r., (kultura staroobrzędowców, Gabowe Grądy)
 58. „Święta u staroobrzędowców”, Ewa Bartkowska, Okolica, 21.12.2001 r., (dot. tradycji Bożego Narodzenia u staroobrzędowców)
 59. „Tajga żywicielka”, Ireneusz Prokopiuk, Kurier Poranny, 7.04.2000 r., (staroobrzędowcy żyjący w tajdze)
 60. „Cmentarze staroobrzędowców”, Janusz Mackiewicz, (dot. budowy i tradycji związanej z cmentarzami staroobrzędowców)
 61. „Saga o Starowierach”, Stefan Maciejewski, Jaćwież nr 3, (dot. historii staroobrzędowców na Suwalszczyźnie)
 62. „Polskie dzieci wojny”, Nasze Krajobrazy 2001 r., (dot. Bronisławy Grzechnik, pochodzącej z rodziny staroobrzędowców)
 63. „Tam zaskrońce spijały mleko”, Władysław Katarzyński, Gazeta Olsztyńska, 2-4.02.2001 r., (Wacław Fiedotow, kronikarz staroobrzędowców w Polsce)
 64. „Bardzo stara wieś”, (dot. kultury staroobrzędowców, Gabowe Grądy)
 65. „Staroobrzędowcy na Suwalszczyźnie”, Jolanta Filipowicz, Nasze Krajobrazy, 31.03.2002, (dot. historii staroobrzędowców, obecność na Suwalszczyźnie)
 66. „Powstało Stowarzyszenie Staroobrzędowców”, Kurier Poranny, 29.04.2002 r., (dot. powołania Stowarzyszenia Staroobrzędowców w Polsce)
 67. „Kuratorka poparła Staroobrzędowców”, Okolica, 1.03.2002 r., (dot. szkoły podstawowej w Gabowych Grądach, staroobrzędowcy)
 68. „Wszyscy święci mają brody”, Anna Kwiatkowska, Gazeta Współczesna, 2.05.2002 r., (kultura staroobrzędowców)
 69. „Czas modlitwy”, Gazeta Współczesna, 8.01.2003 r., (Boże Narodzenie u staroobrzędowców)
 70. „Starowier XXI wieku”, Gazeta Współczesna, 31.05.2002, (dot. kultura staroobrzędowców)
 71. „Filipon znaczy prawość”, Kontakty, 9.03.2003 r., (dot. monastyru staroobrzędowców w Wojnowie)
 72. „Bez protestów”, Gazeta Współczesna, 25.02.2003 r., (dot. Szkoły podstawowej w Gabowych grądach, staroobrzędowcy)
 73. „Historia pewnej starowierskiej ikony”, Monika Żmijewska, Gazeta Wyborcza, 19.04.2004 r., (dot. ikon staroobrzędowców)
 74. „Gliny i Tyson”, Kontakty, 9.05.2004, (dot. procesu nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 75. „Nie o dietę idzie”, Monika Stelmach, Gazeta Współczesna,
 76. 7-9.03.2003, (post u staroobrzędowców)
 77. „Ugody nie będzie”, Gazeta Współczesna, 20.04.2004, (dot. konfliktu pomiędzy nastawnikiem Mariuszem Jefimowem a policją)
 78. „Pobicie z religijnym tłem”, Kurier Poranny, 23.04.2004 r., (konflikt pomiędzy nastawnikiem Jefimowem a policją)
 79. „”Ch” i „k” czy „kacapy”?”, Tomasz Kubaszewski, Kurier Poranny, 6.04.2004, (konflikt pomiędzy nastawnikiem Jefimowem a policją)
 80. „Kajdanki dla duchownego”, Gazeta Współczesna, 6.04.2004, (dot. konfliktu pomiędzy nastawnikiem Jefimowem, a policją)
 81. „Dość mamy afer!”, Renata Metelicka, (dot. nastawnika Jefimowa, Gabowe Grądy)
 82. „Sutanna kontra mundur”, Przegląd Powiatowy, 8.04.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa)
 83. „Religijna teoria spisku?” Przegląd Powiatowy, 29.04.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa)
 84. „Zwrot w sprawie”, Gazeta współczesna, 12.08.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 85. „Proboszcz nas bije i obraża”, Kurier Poranny, 2.08.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 86. „Nie chcą popa”, Przegląd Powiatowy, 8.08.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 87. „Bój o molennę”, Przegląd Powiatowy, 5.08.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 88. „Za arogancję i łamanie prawa”, Gazeta Współczesna, 3.08.2004, (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 89. „Światło”, Renata Metelicka, Kontakty, 8.08.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 90. „Bój o molennę”, Przegląd Powiatowy, 5.08.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 91. „Pożegnanie z nastawnikiem”, Przegląd powiatowy, 26.08.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 92. „Nastawnik z zarzutami”, Nasze Krajobrazy, 22.08.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 93. „Twarz filiponów”, Kontakty, 5.09.2004, (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 94. „Gdzie są ikony?”, Kurier Poranny, 8.09.2004, (dot. kradzieży ikon w Gabowych Grądach)
 95. „Sprzątanie po „gospodarzu””, Gazeta Wyborcza, 9.09.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 96. „Gdzie podziały się ikony/”, Krajobrazy, 19.09.2004, (dot. kradzieży ikon w Gabowych Grądach)
 97. „U źródeł starowierstwa rosyjskiego”, Griens, maj-czerwiec 1938, (historia i kultura staroobrzędowców)
 98. „Dzieje starowierstwa rosyjskiego”, Griens, lipiec-sierpień 1938 r., (historia i kultura staroobrzędowców)
 99. „Szarpał się, wyzywał, teraz to odpowie”, Kurier Poranny, 12.10.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 100. „Proboszcz chce sprawiedliwości”, Gazeta Współczesna, 12.10.2004 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 101. „Niech Bóg to osądzi”, Nasze Krajobrazy, 24.10.2004, (do. Nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 102. „Gdzie są ikony”, Przegląd Powiatowy, 6.01.2005, (dot. kradzieży ikon w Gabowych Grądach)
 103. „Ikony zginęły albo nie”, Gazeta Wyborcza, 30.12.2004 r., (dot. kradzieży ikon w Gabowych Grądach)
 104. „Wyssał z palca?”, Przegląd powiatowy, 13.01.2005, (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 105. „Kara tylko za pobicie”, Kurier Poranny, 6.01.2005, (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 106. „Gdzie są ikony?”, Gazeta Współczesna, 6.01.2005 r., (dot. kradzieży ikon w Gabowych Grądach, nastawnik Mariusz Jefimow)
 107. „Wyrok jak prezent?”, Kurier Poranny, 15.01.2005, (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 108. „Centrum Kultury Staroobrzędowej’, Kontakty, 16.01.2005 r., (dot. powstania Centrum Kultury Staroobrzędowej w Gabowych Grądach)
 109. „Dzień jak co dzień”, Gazeta Współczesna 14.01.2005 r., (Sylwester i Nowy Rok u staroobrzędowców)
 110. „Ława dla proboszcza”, Gazeta Współczesna, 11.01.2005 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 111. „Bez warunkowego umorzenia”, Gazeta Współczesna, 10.02.2005 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 112. „Wojna z proboszczem o ikony”, Agnieszka Domanowska, Kurier Poranny, 7.02.2005 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 113. „Nie chce sławy”, Przegląd Powiatowy, 17.03.2005 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 114. „Ikony do wzięcia’, Gazeta Współczesna, 24-26.06.2005 r., (wystawa ikon staroobrzędowców, klasztor na Wigrach)
 115. „”Wieczernia” jak pasterka’, Gazeta Współczesna, 5.01.2006 r., (dot. Boże Narodzenie u staroobrzędowców)
 116. „Awanturnik w sutannie”, Gazeta Współczesna, 26.01.2006 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 117. „Policjanci na nas napadli”, Gazeta Współczesna, 20.03.2006 r. , (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 118. „Znieważył policję – odpowie za to”, Kurier Poranny, 31.03.2006 r. , (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)
 119. ‘Dwa lata ale w zawiasach’, Gazeta Współczesna, 31.03-2.04.2006 r., (dot. nastawnika Mariusza Jefimowa, Gabowe Grądy)

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od października do kwietnia Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI