Wycinki prasowe: Tomas Venclova

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Tomasa Venclovy, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. Tomas Venclova, referat, (jęz. litewski)
 2. “In Vilnius Valley”, Tomas Venclova, Media Guide, (jęz. angielski)
 3. “Wpływ tłumaczeń utworów Tomasa Venclovy na rozwój myśli demokratycznej na Litwie”
 4. „Już od paru miesięcy przebywam na Suwalszczyźnie...”, Tomas Venclova, (przemówienie wygłoszone na uroczystości nadania tytułu Człowiek Pogranicza)
 5. „Spotkanie z Tomasem Venclovą i Janem Błońskim, Kwartalnik Literacki nr 9-10/1992 r., (relacja ze spotkania T. Venclovy i Jana Błońskiego w trakcie uroczystości nadania Tomasovi Venclovie doktoratu honoris causa UMCS)
 6. „O problemie stereotypu litewskiego”, Tomas Venclova, Konteksty, nr 3-4/1993 r.
 7. „Zaprawa w bezużyteczności”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, 1990 r.
 8. „Teczka: historia osobista”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 61/1998 r.
 9. „Utopia”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 16/1986 r.(tekst wygłoszony na 48. kongresie PEN Clubu w 1986 r.)
 10. „Sołżenicyn. Zapętlenie”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, 1990 r. (dot. twórczości i działalności Aleksandra Sołżenicyna)
 11. „”Divertimento litewskie” Josifa Brodskiego”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, 1985 r., (analiza ”Divertimenta litewskiego” Josifa Brodskiego)
 12. „Powrót do rodzinnej europy, czyli mickiewiczowska Litwa i Mickiewicz na Litwie”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 70/2000 r.
 13. „Litwo, ojczyzno nasza”, Tomas Venclova, Lithuania, nr 1-2/1998 r.
 14. „Litwo, ojczyzno nasza”, Tomas Venclova, (stosunki polsko-litewskie)
 15. „Praska Biblia Martyny Cwietajewej, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 52/1995 r., (analiza tekstów Martyny Cwietajewej)
 16. „Martyna Cwietajewa: „Kurtyna””, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 13/1986 r., (analiza wiersza Martyny Cwietajewej pt. „Kurtyna”)
 17. „Lata wytrwałości”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 4/1983 r.
 18. „Podróż z Petersburga do Stambułu”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 28/1989 r., (analiza tekstu Josifa Brodskiego pt. „Ucieczka z Bizancjum”)
 19. „Przyszywany dziadek Charmasa czyli młody Czechow”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 3/1993 r., (dot. Antona Czechowa)
 20. „O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 65/1999 r., (analiza tomiku poezji Stanisława Barańczaka pt. „Chirurgiczna precyzja”)
 21. „O królewieckim tekście literatury rosyjskiej i wierszach królewieckich Josifa Brodskiego”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 73/2001 r., (analiza poezji Josifa Brodskiego)
 22. „Szanowny Panie Redaktorze”, Tomas Venclova, Kultura, 12/1977 r., (listy do redaktora „Kultury” paryskiej, Jerzego Giedroycia)
 23. „Ona Lukaskaite – Poskiene”, Kultura, 1-/1984 r., (dotyczy Ony Lukauskaite – Poskiene)
 24. „”Divertimento litewskie” Josifa Brodskiego”, Tomas Venclova, Brulion, wydanie specjalne, 1988 r., (analiza tekstu „Divertimento litewskie” Josifa Brodskiego)
 25. „Dialog o Wilnie”, Kultura, nr 1-2/1979 r., (dialog pomiędzy Czesławem Miłoszem a Tomasem Venclovą)
 26. „Kronika litewska”, Tomas Venclova, Kultura, nr 3/1976 r., (list Tomasa Venclovy do Centralnego Komitetu Litewskiej Partii Komunistycznej)
 27. „Osiem lat po upadku muru”, Tomas Venclova, Obóz, nr 31-32/1997 r., (wykład wygłoszony podczas inauguracji sesji wileńskiej VI Wschodniej Szkoły Letniej)
 28. „Czesław Miłosz: beznadzieja i łaska”, Tomas Venclova, Lituanica nr 1/1993 r., (dot. Czesława Miłosza)
 29. „Odmiany pamięci”, Tomas Venclova, Lithuania, nr 1/2001 r.
 30. „Kształty nadziei. Która rozprawa na temat optymizmu historycznego”, Tomas Venclova, Obóz, nr 30/1996 r.,
 31. „List otwarty do Litwinów i Polaków na Litwie”, Kultura, nr 3/1989 r., (dot. stosunków polsko-litewskich)
 32. „Fragmenty dziennika 1958-60”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 65/1999/2000 r.
 33. „Litewskie rozrachunki”, Tomas Venclova, Gazeta 7-8.01.1995 r., (dot. historii Litwy)
 34. „Problemy narodowe w ZSRR i współczesna literatura radziecka”, Tomas Venclova, Krytyka, nr 20;
 35. „Milosz and world poetry”, Partisan Reviev, nr 1/1999 r., (The International Czeslaw Milosz Festival, dyskusja z udziałem Tomasa Venclovy; jęz. angielski)
 36. „Istnieje wiele odmian pamięci”, Tomas Venclova, Znad Wilii, nr 2-4/2000 r.
 37. Przemówienie wygłoszone na uroczystości nadania tytułu Człowiek Pogranicza, jęz. litewski)
 38. „Numones – dar negalutine tiesa”, (jęz. litewski)
 39. „A Fifth Year of Independence: Lithuania, 1992 and 1994”, Tomas Venclova, (jęz. angielski)
 40. “W przedsionku Europy”, Tomas Venclova, Gazeta Wyborcza, 20-21.07.2002 r., (dot. okręgu kaliningradzkiego)
 41. „Wilno. Moment równowagi”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 2/2006 r., (fragment książki o Wilnie)
 42. „W rezerwacie Łukaszenki”, Tomas Venclova, Gazeta Wyborcza, 6-7.09.2003 r., (dot. Białorusinów i Białorusi)
 43. „Wilno: cztery kolory”, Tomas Venclova, Polityka, nr 30/1998 r., (dot. Wilna)
 44. „O problemie stereotypu litewskiego”, Tomas Venclova, Narody i stereotypy, (dot. Litwinów)
 45. „Żydzi i Litwini”, Tomas Venclova, Gazeta 22-23.01.1994 r., (dot. stosunków litewsko-żydowskich)
 46. „Wiersze”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 1/2003 r., (wiersze pt. „Dwa apokryfy” i „Tezeusz porzuca Ateny”)
 47. „Ghetto”, Tomas Venclova, (wiersz w języku litewskim)
 48. “Nowe wiersze”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 2/2001 r., (wiersze z tomu pt. „Rozmowa w Zimie”)
 49. „The Member of the Landing Crew”, Tomas Venclova, Orient Express, nr 1-2/2002 r., wiersz w języku angielskim)
 50. „Wiersze”, Tomas Venclova, Zapis, nr 15/1980, (wiersze: „Tarcza Achillesa”, „Nel mezzo del zammin di nostra vita”)
 51. „Wiersze”, Tomas Venclova, Kultura, nr 5/1973 r., (wiersz pt. „Rozmowa w zimie”)
 52. „Na narodziny dziecka”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 69/2000 r., (wiersz)
 53. „Siedem wierszy”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 23/1988 r., (wiersze: „Wiersz o pamięci”, bez tytułu, „Dwa wiersze o miłości”, „Getto”)
 54. „Nowe wiersze”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 8/1997 r., (wiersze: bez tytułu, „Zatoka”, „Widok z alei”, „W hołdzie Shqipërii”, „Camera obscura”, „ciąg dalszy „Fajdrosa”, „Wskrzeszenie z martwych”, „Las Meninas”)
 55. „W Kartaginie po latach”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 57/1997 r., (wiersz)
 56. „Nowa pocztówka z miasta K.”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 73/2001 r., (wiersz)
 57. „Commentary”, Tomas Venclova, 2 be to be, nr 14, (wiersz w jęz. angielskim)
 58. „Siedem wierszy”, Tomas Venclova, Zeszyty Literackie, nr 9/1985 r., (wiersze: „Muzeum w Hobart”, bez tytułu, „Jesień w Kopenhadze”, „Święto dziękczynienia”, ”Metro berlińske. Hallesches Tor”)
 59. “Strofy sylabiczne”, Tomas Venclova, 2b to be”, nr 11-12, (wiersz w jęz. polski, litewskim i angielskim)
 60. „Słoiku, otwórz się”, www.kibucwil.w.interia.pl, (rozmowa z Tomasem Venclovą, Roman Graczyk) nacjonalizmu, komunizm, twórczość T. Venclovy)
 61. „Tomas Venclova”, www.delfi.lt, (rozmowa z Tomasem Venclovą, jęz. litewski)
 62. „Słoiku, otwórz się”, Gazeta Wyborcza, 1-2.09.2001 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, Roman Graczyk, dot. nacjonalizmu, komunizm, twórczość T. Venclovy)
 63. „Lot trzmiela”, Lithuania, 1/1991 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, Elżbieta Sawicka i Marek J. Karp, dot. Litwy po rozpadzie ZSRR, komunizm na Litwie, stosunki polsko-litewskie)
 64. „Wywiad „Aneksu”” Aneks, nr 28/1982 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, dot. związków z Polską, życie w ZSRR, Litwa po rozpadzie ZSRR, emigracja)
 65. „Litewska Itaka”, Gazeta Wyborcza, 24-25.10.1992 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, Litwa po rozpadzie ZSRR, stosunki polsko-litewskie)
 66. „Powrót Litwy na orbitę europejska”, Kultura, nr 3/1991 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, Litwa po rozpadzie ZSRR, )
 67. „Miałem szczęście do Polaków”, Kartki, nr 18/1998 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, dot. języków obcych, Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak, Juliusz Słowacki)
 68. „Nie bić się w cudze piersi”, Kurier Poranny, 16.10.1998 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, dot. stosunków polsko-litewskich, nacjonalizm, podział Wschód-Zachód)
 69. „Nacjonalizm w lodówce”, Wprost, 18.08.1993 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, dot. nacjonalizmu)
 70. „Miałem szczęście do Polaków”, Gazeta Współczesna, 16.10.1998 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, dot. języków obcych, Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak, Juliusz Słowacki)
 71. „co pisarz musi”, Polityka, nr 6/1995 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, dot. stosunku do Polski, stosunki polsko-litewskie, Rosja, )
 72. „Nieboszczyk Brecht miał rację”, Rzeczpospolita, 23.12.1992 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, dot. Sajudisu, polityka Antanasa Brazauskasa, książka o Aleksandrze Wacie)
 73. (artykuł w jęz. rosyjskim)
 74. „Miłosz – Venclova o środkowej Europie”, Gazeta Wyborcza, 19.07.1999 r., (zapis rozmowy pomiędzy Czesławem Miłoszem a Tomasem Venclovą)
 75. „Po co przekraczać to co nas dzieli”, Gazeta Wyborcza, 2.11.1991 r., (rozmowa z Tomasem Venclovą, dot. doktoratu h. c. UMCS, literatura polska, Europa Środkowa, Josif Brodski )
 76. „Rozmrażanie”, Tomas Venclova, Gazeta Wyborcza, 29.09.1990 r., (przemiany na Litwie w czasie upadku komunizmu)
 77. Vladimir Golstein, wiersz w języku rosyjskim
 78. „Divertimento litewskie”, Josif Brodski, Brulion, nr 5-6/1988 r., (wiersz dedykowany Tomasovi Venclovie)
 79. “Polacy, Litwini, Rosjanie”, Jan Michał Olita, Zeszyty Historyczne, nr71.1985 r., (dot. stosunków pomiędzy Polską, Litwą i Rosją)
 80. „Polacy, Litwini, Białorusini”, Jan Michał Olita, Kultura, nr 1-2/1980 r., (dot. stosunków pomiędzy Polską, Litwą i Białorusią)
 81. „Wilno czasów obecnych”, Zdzisław Siemaszko, Kultura, nr 9/1977 r., (dot. współczesnych przemian w Wilnie)
 82. „Spadkobierca całości”, Krzysztof Czyżewski, Tygodnik Powszechny, 2.09.2001 r., (dot. Tomasa Venclovy, nadanie tytułu ”Człowiek Pogranicza”)
 83. ”W trzech językach”, Rzeczpospolita, 10.07.1996 r., (wieczór poetycki poświęcony Josifowi Brodskiemu, Tomas Venclova)
 84. „Los litewski”, Rzeczpospolita, 2.07.1996 r., (dot. Wschodniej Szkoły Letniej, Tomas Venclova, wykład pt. „Kształty nadziei”)
 85. „Litwo, ojczyzno nasza”, Tomas Venclova, Gazeta Wyborcza, 5-6.07.1997 r., (dot. Litwy i kultury litewskiej)
 86. „Marzenia o małej Litwie”, Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita, 24.09.1997 r., (dot. Polski, Litwy i obwodu kaliningradzkiego)
 87. „Wat z lotu ptaka”, Gazeta Wyborcza, 5.01.1997 r., (dot. książki Tomasa Venclovy o Aleksandrze Wacie pt. „Aleksander Wat. Obrazoburca”)
 88. „Lietuviskas noktiurnas Tomas Venclova” (jęz. litewski)
 89. „Zrozumieć współczesną Litwę”, Tomas Venclova, Gazeta Wyborcza, 14.05.1998 r., (dot. współczesnych przemian na Litwie)
 90. „Venclova w Sejnach”, Gazeta Wyborcza, 20.07.1998 r., (Tomas Venclova w Ośrodku „Pogranicze”)
 91. Krajobrazy, 2.08.1998 r., (dot. wizyty Tomasa Venclovy w Ośrodku „Pogranicze”)
 92. „Medale dla tolerancyjnych”, Gazeta Wyborcza, 17.11.1998 r., (do. przyznania medalu „Zasłużony dla tolerancji” Tomasovi Venclovie)
 93. „Kto miał szczęście urodzić się Litwinem...”, Tomas Venclova, Rzeczpospolita, 24-25.07.1993 r., (dot. kultury litewskiej)
 94. Krajobrazy, 24.05.1998 r., (dot. stosunków polsko-litewskich)
 95. „Tomas Venclova – Odyseusz intelektualny”, Alina Kuzborska, Borussia, nr 17/1999 r., (dot. twórczości Tomasa Venclovy)
 96. „Tomas Venclova. Tropy biografii i twórczości”, Donata Mitaite, (dot. twórczości Tomasa Venclovy)
 97. „Wilno i świat”, Gazeta Wyborcza, 5.04.2000 r., (dot. Tomasa Venclovy, wizyta w Polsce)
 98. „Nie było Litwinów w Ejszyszkach”, Tomas Venclova, Gazeta Wyborcza, 27-28.05.2000 r., (dot. historii miejscowości Ejszyszki)
 99. „Królestwo białych plam”, Tomas Venclova, Plus-Minus, 7-8/10.2000 r., (dot. historii i przemian Litwy, Wilno)
 100. „Histeria pamięci”, Tomas Venclova, Gazeta Wyborcza, 7-8.10.2000 r.
 101. „Z Venclovą przez Wilno”, gazeta Wyborcza, 24.12.2001 r., (dot. przewodnika po Wilnie Tomasa Venclovy pt. „Wilno. Przewodnik”)
 102. „Bestsellery humanistyki”, (Tomas Venclova, „Eseje. Publicystyka”, wyd. Pogracznicze 2001)
 103. „Eseje. Publicystyka”, Tomas Venclova, Tygodnik Powszechny, 28.10.2001 r., (recenzja książki „Eseje. Publicystyka”)
 104. „Człowiek Pogranicza”, Przegląd Sejneński, nr 10/2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 105. „Nie wiadomo kto, czyli – Venclova”, gazeta Współczesna, 5.10.2001 r., (recenzja książki „Eseje. Publicystyka”)
 106. „Przekraczam próg”, Tomas Venclova, Gazeta Wyborcza, 4.09.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”, przemówienie wygłoszone w trakcie uroczystości w Sejnach)
 107. „Venclova pogranicza”, Gazeta Współczesna, 7-9.09.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 108. Kurier Poranny, 5.09.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 109. „Chciałbym łagodzić rodzinne sprzeczki”, Kurier poranny, 7.09.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”; rozmowa z Tomasem Venclovą)
 110. „Tomas Venclova, Eseje”, Kurier Poranny, 4.10.2001 r., (dot. książki T. Venclovy „Eseje. Publicystyka”, wyd. Pogranicze)
 111. „Dwa razy Tomas Venclova o Litwie, Wilnie i świecie”, Janusz Dunin-Horkawicz, Lithuania, nr 3-4/2001, (recenzja książki T. Venclovy „Eseje. Publicystyka”, wyd. Pogranicze 2001; „Wilno. Przewodnik”, wyd. Vilnius 2001)
 112. „Wszystko się wymyka”, Gazeta Wyborcza, 15.06.2001 r., (dot. tomiku wierszy T. Venclovy pt. „Rozmowa w zimie”)
 113. „Poeta znad Bałtyku”, Tygodnik Powszechny, 10.06.2001 r., (dot. tomiku wierszy T. Venclovy pt. „Rozmowa w zimie”)
 114. „Rozmowa w zimie”, Gazeta Wyborcza, 16.05.2001 r., (dot. tomiku wierszy T. Venclovy pt. „Rozmowa w zimie”)
 115. „Nagroda „Pogranicza””, Nasze Krajobrazy, 4.09.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 116. „Człowiek Pogranicza”, Gazeta Wyborcza, 31.08.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 117. „Poeta jak skała”, Gazeta Współczesna, 3.09.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 118. „Bliżej braci Litwinów”, Kurier Poranny, 29.08.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 119. „Człowiek pogranicza”, Gazeta Współczesna, 31.08-2.09.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 120. „Venclova ponadgraniczny”, Gazeta Wyborcza, 2.09.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 121. „Polsko-litewski most Venclova”, Kurier Poranny, 3.09.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 122. „Tomas Venlcova Człowiekiem Pogranicza”, Gazeta wyborcza, 28.08.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 123. „Tomas Venclova”, Z bliska, 31.07.2001 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 124. „Syn trzech literatur”, www.rzeczpospolita.pl, dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 125. Jaćwież nr 16/2002 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 126. „Człowiek Pogranicza”, Okolica, 4.01.2002 r., (dot. nadania Tomasowi Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza”)
 127. „To i tamto miasto”, Res Publica, sierpień 2002 r., (dot. książki T. Venclovy pt. „Wilno. Przewodnik”)
 128. „Jagiełło nie jest już zdrajca”, Polityka, nr 39/2002 r., (dot. historii Litwy; stosunki polsko-litewskie)
 129. „Filologia, historia, etyka”, Tygodnik Powszechny”, 8.12.2002 r., (dot. książki T. Venclovy pt. „Niezniszczalny rytm. Eseje o Literaturze”, wyd. Pogranicze)
 130. „Grass, Kertesz i Tokarczuk”, Gazeta Wyborcza, 5.03.2003 r., (Tomas Venclova na Międzynarodowych targach książki w Lipsku)
 131. „W czyśćcu poezji”, Robert Papierski, Nowe Książki, nr 4/2003 r., (dot. książki T. Venclovy pt. „Niezniszczalny rytm. Eseje o Literaturze”, wyd. Pogranicze)
 132. „Głosy za kurtyny”, Gazeta Jarocińska, nr 4/2003 r., (dot. książki T. Venclovy pt. „Niezniszczalny rytm. Eseje o Literaturze”, wyd. Pogranicze)
 133. „Sejny sprzyjają poezji’, Rzeczpospolita, 4.06.2004 r., (Tomas Venclova na Warszawskim Festiwalu Poezji)
 134. www.hro.org, (tekst w języku rosyjskim)
 135. (tekst w języku rosyjskim)
 136. „Il poeta esule Venclova”, (język włoski)
 137. (tekst w języku włoskim)
 138. „Gombrowicz w Yale”, Gazeta Wyborcza, 25.10.2004 r., (międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Witolda Gombrowicza, Uniwersytet Yale; Tomas Venclova)
 139. www.whatson.delfi.lt, (tekst w języku litewskim)
 140. „Wilno według Venclovy, Włodzimierz Piwkowski, Nowe książki, nr 1/2002 r., (dot. książki T. Venclovy pt. „Wilno. Przewodnik”)
 141. „Przewodnik po wieloimiennym mieście’, Tomasz Łubieński, Zeszyty literackie, nr 77/2002 r., (dot. książki T. Venclovy pt. „Wilno. Przewodnik”)
 142. (tekst w języku rosyjskim)
 143. „Poeta na forum ekonomicznym”, Rzeczpospolita, 5.09.2005 r., (nagroda Nowa Kultura Nowej Europy dla Tomasa Venclovy)
 144. „Nagroda Obojga Narodów dla Czesława Miłosza i Tomasa Venclovy”, Tygodnik Powszechny, 17.11.2002 r., (polsko-litewska Nagroda Obojga Narodów dla Tomasa Venclovy)

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

 

Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI