Wycinki prasowe: Zbigniew Herbert

Poniżej prezentujemy listę wycinków prasowych na temat Zbigniewa Herberta, które dostępne są w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.


 1. Ocalić od zapomnienia; ”Rzeczpospolita”, 30-31.08.2003 r. (nominacje do nagrody literackiej im. Józefa Mackiewicza).
 2. Nagrody Pen Clubu dla Idy Fink i Barbary Toruńczyk; “Gazeta Wyborcza”,5,05,2003 r. (“Zeszyty literackie”).
 3. Nagrody Pen Clubu dla Idy Fink i Barbary Toruńczyk; “Rzeczpospolita”, 29.04.2003 r. Wspomnienia zagłady, niezwykłe “Zeszyty”. (“Zeszyty literackie, w których publikowano korespondencje Herberta).
 4. Większość ma złe gusta; Przegląd, 15.04.2005 r. (wywiad z krytykiem literackim Ryszardem Matuszewskim).
 5. Esej nasz polski; G. Wyborcza, 31.10-2.11 2003 r. (“ Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego” Zbigniew Herbert pośród innych twórców.
 6. W cudzym życiu; Polityka, 6 marca 2004 r. (Joanna Olczak-Ronikier, autorka biografii pisarzy polskich).
 7. Bakcyl fascynacji literaturą; Rzeczpospolita, 24.02.2004 r. (o witrynach internetowych prowadzonych przez pisarzy oraz poświęconych pisarzom, m. in. Zbigniewowi Herbertowi)
 8. Adam Zagajewski; Rzeczpospolita, 28.10.2003 r. (laureat nagrody Neustadt, do której był pięciokrotnie nominowany Zbigniew Herbert).
 9. Kościelscy nadchodzą; G. Wyborcza, 11.09.2003 r. (Nagroda Fundacji im. Kościelskich)
 10. Witryna; Kurier Poranny, 9.10.1999 r. (O książce Renaty Gorczyńskiej “ Portrety Paryskie”, zbiór rozmów z luminarzami polskiej kultury, m. in. Zbigniewem Herbertem).
 11. W ciasnocie i bez rewelacji; Życie kultury, 20 września 1999r. (Krajowe Targi Książki, nowości, ”Poezje” Zbigniewa Herberta).
 12. Nie wszyscy byli zabrudzeni; Forum życia, 15 czerwca 2000 r. (Rozmowa z Janem Józefem Szczepańskim, m. in. na temat “lustracji” Zbigniewa Herberta).
 13. “Jesteście świetni,chłopcy!” Tygodnik Powszechny, 26.11.2000 r. (II Spotkanie Poetów., Poezja:między piosenką a modlitwą,Kraków , 10-13 listopada.)
 14. Przyjaciel całego świata; G. Wyborcza, 30.11.2000r. (wywiad z Magdaleną Czajkowską, przyjaciółką Zbigniewa Herberta, listy Z. Herberta w książce “Kochane zwierzątka”)
 15. Kronika; Nowe książki 3/2001 r. (Hanna Krall, Marcel Reich-Ranicki, nagroda literacka im. Samuela Lindego, której laureatem był również Zbigniew Herbert.)
 16. Pustynia mistrzów; Polityka, 30 września 2000 r. (czy potrzebujemy jeszcze autorytetów, sylwetki znanych Polaków).
 17. Kultura; Polityka, 7.10.2000 r. (polska literatura w Europie i na świecie).
 18. “La Repubblica”, włoskie echa polskiego Frankfurtu; G. Wyborcza, 20.10.2000r. (Targi Książki we Frankfurcie, “Labirynt nad morzem” Zbigniewa Herberta).
 19. Odkrywanie nowej planety; Rzeczpospolita, (Adam Zagajewski, Spotkanie poetów “Amerykanie w Krakowie”, dyskusje na temat twórczości polskich poetów).
 20. W asyście poetów amerykańskich; Rzeczpospolita, 10.07.2002 r. ( Adam Zagajewski, Summer Poetry Seminar”, dyskusje na temat twórczości polskich poetów).
 21. Nominacje do Nike 2002; G. Wyborcza, 4.06.2002 r. (Jacek Łukasiewicz “Herbert”)
 22. Poeci w USA; Życie, 15.03.2002 r. (wieczorne środowe spotkania w auli Great Hall na uczelni Cooper Union,czytanie poezji Zbigniewa Herberta i innych polskich poetów).
 23. Książe niezłomny; Sycyna, 23.8.1998 r. (biografia, twórczość, motywy literackie).
 24. To lubię; Forum życia, 30 marca 2000 r. (wywiad z Joanna Siedlecką, autorką biografii Zbigniewa Herberta).
 25. Nasz wyjątkowy XX wiek; Forum życia, 27 grudnia 1999 r. (o dokonaniach kultury narodowej w minionym stuleciu mówią jej twórcy i kronikarze).
 26. Herbert nie na czasie?; Forum życia, 13 grudnia 1999 r. (poezja Zbigniewa Herberta)
 27. Cień ogromnego drzewa; Gazeta, 29-30 października 1994 r. (poezja, twórczość Zbigniewa Herberta, motywy literackie, życiorys).
 28. Co się stało z Herbertem?; Kurier Poranny, 17.11.1994 r. (na temat wywiadu z 11 listopada w “Tygodniku Solidarność”).
 29. Lustrowanie Herberta; Forum życia, 15 czerwca 2000r. (lustracja, list Herberta do Miłosza opublikowany w 66 numerze “Zeszytów literackich”).
 30. Poeta,obywatel; Życie kultury, 15 sierpnia 2000 r. (kontrowersyjny film o Zbigniewie Herbercie, wywiady z Jerzym Zalewskim oraz z Jerzym Kapuścińskim).
 31. Niewyemitowany przez TVP film o Zbigniewie Herbercie; Rzeczpospolita, 18.09.2000 r. (II rocznica śmierci poety, Jerzy Zalewski, reżyser filmu “Obywatel,poeta” zarzuca TVP cenzurę)
 32. Herbert zdjęty; Polityka, 7 października 2000 r. (o filmie J. Zalewskiego “Obywatel,poeta”)
 33. Pan Outsider; G. Wyborcza, 10.04.1998 r. (nowy autorski wybór wierszy Zbigniewa Herberta,autor o swojej poezji)
 34. Pan Cogito odchodzi; Rzeczpospolita, 29.07.1998 r. (zawiadomienie o śmierci poety, życiorys, twórczość).
 35. Świat utrwalany w ludzkiej pamięci; Rzeczpospolita, 29 lipca 1998 r. (Zbigniewa Herberta wspominają przyjaciele, pisarze i krytycy).
 36. Nagroda Wielka Fundacji Kultury; Rzeczpospolita, 28.02.1997 r. (Zbigniew Herbert,Stanisław Barańczak i Jerzy Grotowski laureatami nagrody za 1996 rok.)
 37. Pan Cogito ma kłopot z demokracją; Gazeta, 4-5 marca 1995 r. (Marek Beylin o Zbigniewie Herbercie, na temat poglądów politycznych poety).
 38. Herberta potęga smaku; Rzeczpospolita, 4-5.05.1991 r. (“ Barbarzyńca w ogrodzie”, wznowienie po 30 latach).
 39. Zbigniew Herbert czyli postawa niezłomna; Tygodnik Północny, 24.6.1992 r.
 40. Pożegnanie Herberta; G. Wyborcza, 29.07.1998 r. (informacja o śmierci poety, życiorys, o twórczości).
 41. Odszedł Zbigniew Herbert; Kurier Poranny, 29 lipca 1998 r. (informacja o śmierci poety).
 42. Świadectwo Pana Cogito; Gazeta Współczesna, 31.07.1998 r. (informacja o śmierci poety, życiorys, twórczość).
 43. Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd,z prądem płyną śmiecie; G. Wyborcza, 1-2.08.1998 r
 44. (wywiad ze Zbigniewem Herbertem).
 45. Orzeł Biały dla wielkiego poety; Rzeczpospolita, 31.07.1008 r. (prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał pośmiertnie Zbigniewowi Herbertowi Order Orła Białego).
 46. Poeta mądry; G. Wyborcza, 30.07.1998 r. (wspomnienia przyjaciół,pisarzy)
 47. Zbyszek, jakim Go widziałem; Tygodnik Powszechny, 9 sierpnia 1998 r. ( pożegnanie Zbigniewa Herberta,Tadeusz Chrzanowski).
 48. Pan Herbert; Polityka, 8 sierpnia 1998 r. ( wspomnienia przyjaciół i pisarzy).
 49. Zbigniew Herbert; G. Wyborcza, 29 lipca 1998 r. ( wspomnienia przyjaciół pisarzy, życiorys, twórczość).
 50. Zbigniew Herbert 1924-1998; Kurier Poranny, 29 lipca 1998 r. ( informacja o śmierci poety, wspomnienia przyjaciół,pisarzy i krytyków).
 51. Zbigniew Herbert nie żyje; Gazeta Współczesna, 29.07.1998 r. (informacja o śmierci poety, życiorys,twórczość).
 52. Zawsze z tymi, których biją; Życie, 20-21 stycznia 2001 r. (wywiad ze Zdzisławem Najdrem)
 53. O “Labiryncie nad morzem” Zbigniewa Herberta; G. Wyborcza, 11.01.2001 r.
 54. Przybory człowieka myślącego; G. Wyborcza, 23-26 grudnia 2000 r. (twórczość, motywy literackie, interpretacja wybranych utworów).
 55. Zbyszek, jakim Go znałem; Życie, 31.07-1.08 1999 r. (wspomnienia przyjaciela Zbigniewa Herberta, życiorys, emigracja).
 56. Zbigniew Herbert 1924-1998 r.; Życie, 28 lipca 1999r. (wspomnienia członków rodziny i przyjaciół poety, życiorys, twórczość).
 57. Powtarzać stare zaklęcia; Życie kultury, 27 lipca 1999r. (wspomnienia o poecie w pierwszą rocznicę Jego śmierci).
 58. Poeta sprawy tragicznej; G. Wyborcza, 11 sierpnia 1998 r. (Stefan Chwin, wspomnienia).
 59. Herbert uśmiechnięty; Słowa w żałobie; Sycyna, 9.08.1998 r. (wspomnienia członków rodziny i przyjaciół poety).
 60. Herbert; namiętny klasyk; Forum życia, 7 grudnia 2000 r. (wspomnienia pisarzy, przyjaciół,listy).
 61. Prawdziwy “kaskader literatury”; Forum życia, 23 listopada 2000 r. (wspomnienia o poecie, życiorys,twórczość).
 62. Pani Herbert; G. Wyborcza, 30.12-1.01.2001 r. (wywiad z żoną Zbigniewa Herberta).
 63. Duszyczka na krawędzi; Życie kultury, 18 stycznia 2001 r. (interpretacja Pana Cogito).
 64. Światło dnia i cień świata; Życie kultury, 18 stycznia 2001 r. ( “Labirynt nad morzem”, twórczość, motywy literackie).
 65. Herbert i Michnik; Życie kultury, 30 stycznia 2001 r. (odczucia i dyskusje po emisji filmu Jerzego Zalewskiego “Obywatel Poeta”.)
 66. Tej garstce należy się prawda; Życie, 27-28 stycznia 2001 r. (o filmie Jerzego Zalewskiego “Obywatel Poeta”)
 67. Brak smaku;Towar-poeta; Mątwa wielka. Tygodnik Powszechny, 11.02.2001 r. (dyskusje na temat filmu “Obywatel Poeta”.)
 68. Pochwała kołatki; Życie kultury, (“spór o Herberta”).
 69. “Książe Poetów” czy “Obywatel Poeta” ? (29 stycznia 2001 r.,TVP 2-emisja filmu o Zbigniewie Herbercie “Obywatel poeta”, opinie pisarzy,krytyków i przyjaciół poety).
 70. Sprawa Herberta; Nasz Dziennik, 15.02.2001 r. (dyskusja wywołana filmem “Obywatel Poeta oraz wywiadem z Katarzyną Herbert w Gazecie Wyborczej”)
 71. Pan Cogito-wyznawca; Res Publica Nova, luty 2001 r. (“Labirynt nad morzem”.)
 72. Lekcja białej Grecji; Res Publica nova, luty 2001 r. (Listy Zbigniewa Herberta do przyjaciół -Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich)
 73. Kto jest człowiekiem honoru?; Głos, 24.02.2001 r. (na marginesie filmu o Zbigniewie Herbercie i opinii poety o Adamie Michniku).
 74. Musztarda po Herbercie; Polityka, 10.02.2001 r. (opinie po emisji filmu o Zbigniewie Herbercie “Obywatel Poeta”.)
 75. Dwa listy o Herbercie.. i list Herberta; Tygodnik Powszechny, 4 marca 2001 r. (listy poety i Jego przyjaciół).
 76. Cztery listy Zbigniewa Herberta do Wacława Iwaniuka; Związkowiec, 19 listopada 1998 r. (listy poety).
 77. Praca magisterska; Tygiel Kultury, 9-10. 1998 r. ( wspomnienia Konrada W. Tatarowskiego)
 78. Pomiędzy wspólnotą a pustelnią filozofa. Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy Zbigniewa Herberta; “Fa-art” 2/36/99 r.
 79. Obywatel Poeta; G. Wyborcza, 1.02.2001 r. (sprostowanie Andrzeja Miłosza dotyczące rzekomego sprzeciwu emisji filmu).
 80. Czytajcie Herberta! Wprost, 25 lutego 2001r. (o sporach dotyczących twórczości poety).
 81. Z Herbertem w labiryntach; G. Wyborcza, 3-4 marca 2001 r. (“Labirynt nad morzem”)
 82. Stronniczy przegląd prasy,Artur Domosławski; G. Wyborcza, 12.02.2001 r. (pinie przyjaciół Zbigniewa Herberta na temat filmu “Obywatel Poeta”)
 83. Ubezwłasnowolnienie poety; Rzeczpospolita,16,3,2001 r.(Bronisław Wildstein na temat serii artykułów o Zbigniewie Herbercie).
 84. Nocne Polaków “czaty”; Nasza Polska, 10.4.2001 r.(opinie na temat filmu “Obywatel Poeta”).
 85. Delegat tradycji; Arkusz, kwiecień 2001 r. (o filmie “Obywatel poeta”).
 86. Młodzi chcą wartości; Życie, 4 maja 2001 r. (rozmowa z Katarzyną Herbert, Stowarzyszenie Szkół Herbertowskich).
 87. Według jednego klucza; Res Publica nova, marzec 1999 r. (Andrzej Franaszek “Ciemne źródło. O twórczości Zbigniewa Herberta”)
 88. Nieznane prozy Zbigniewa Herberta-”Prometeusz”, “Ofiara”. Tygodnik Powszechny, 13 maja 2001 r.
 89. Ten obrzydliwy Tersytes; G. Wyborcza, 12-13.05.2001 r. (z książki Zbigniewa Herberta “Król mrówek”).
 90. Drogowskazy Zbigniewa Herberta; Rzeczpospolita, 28 maja 2001 r. (Krakowskie Forum Kultury Polskiej, konferencja “Granice wolności w sztuce”).
 91. Królewskie pożegnanie; G. Wyborcza, 23.05.2001 r. (Fragment z książki “Król mrówek. Prywatna mitologia.).
 92. Prywatna mitologia Zbigniewa Herberta; Tygodnik Powszechny, 24 czerwca 2001 r. (“Król mrówek. Prywatna mitologia”).
 93. Mitologia przegranych; Polityka, 30 czerwca 2001 r. (o książce Zbigniewa Herberta “Król mrówek”)
 94. Bliskie czytanie: Zbigniew Herbert; Gazeta malarzy i poetów, 2/3 2001 r. ( twórczość, motywy literackie).
 95. Obowiązek poety; Życie, 19 lipca 2001 r. (Josif Brodski o twórczości Zbigniewa Herberta).
 96. Zbigniew Herbert, Podziękowanie; “Zeszyty literackie” nr 74/2001 (Zbigniew Herbert składa podziękowanie za przyznanie nagrody T. S. Eliota “for Creative Writing”).
 97. Światło na murze; Rzeczpospolita, 28-29.07.2001 r. (wywiad ze Zbigniewem Herbertem. Z 1981 r.)
 98. Ze ściśniętym gardłem; Rzeczpospolita, 17.09.2001 r. (II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta “Herbertiada”).
 99. Herbert scalony; G. Wyborcza, 3.10.2001 r. (“Węzeł gordyjski “).
 100. Uparty dialog z rzeczywistością; Rzeczpospolita, 6-7 października 2001 r. (o twórczości i motywach literackich).
 101. Herbertomania; (o prozie Zbigniewa Herberta).
 102. Pan Cogito ma kłopot z demokracją; Gazeta, 4-5 marca 1995 r.
 103. Pochwała komplikacji; Tygodnik Powszechny, 25 listopada 2001 r. (“Węzeł gordyjski”, twórczość, motywy literackie).
 104. Głos Herberta; Życie (Tadeusz Malak o Zbigniewie Herbercie i spektaklu “Przyjaciele odchodzą”)
 105. Zaciśnięta pięść zmarłego; Tygodnik Powszechny, 5.02.2002 r. (twórczość, wybrane dzieła, życiorys).
 106. Powrót poety; Rzeczpospolita, 18 marca 2002 r. (Dni Zbigniewa Herberta we Lwowie).
 107. Powrót do domu; G. Wyborcza, 18.03.2002 r. (Dni Herberta we Lwowie).
 108. Nominacje do nike 2002; G. Wyborcza, 4.06.2002 r. (nominacja do nagrody Nike biografii Jacka Łukasiewicza “Herbert”.)
 109. “Pan od poezji” Joanny Siedleckiej. Rzeczpospolita, 22-23.06.2002 r. (o reporterskiej książce Joanny Siedleckiej poświęconej Zbigniewowi Herbertowi).
 110. Zbigniewa Herberta portret ze ścinków; Rzeczpospolita, 6-7 lipca 2002 r. (O książce “Pan od poezji Joanny Siedleckiej”).
 111. Herbert w Suwałkach; Tygodnik Okolica, 19 lipca 2002 r. (Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach- wystawa poświęcona życiu i twórczości Zbigniewa Herberta.)
 112. W poszukiwaniu prawdy czy sensacji?; Nasza Polska, 30.7.2002 r. (O książce “Pan od poezji” Joanny Siedleckiej).
 113. Pan od pań; Polityka, 3 sierpnia 2002 r. (O książce “Pan od poezji” Joanny Siedleckiej).
 114. Kołatka Pana Cogito; Rzeczpospolita, 16.09.2002 r. (poezja, kołobrzeska Herbertiada po raz trzeci).
 115. Mistrz Herberta; G. Wyborcza, 19-20.10.2002 r. (Zbigniew Herbert “Henryk Elzenberg”).
 116. Honor i piękno; Gazeta Współczesna, 8.11.2002 r. (Suwałki, Muzeum imienia Marii Konopnickiej, wieczór z poezją Zbigniewa Herberta.)
 117. Filozof z poetą; G. Wyborcza, 26 listopada 2002 r. (listy Zbigniewa Herberta do Henryka Elzenberga .)
 118. Pamiętajmy o Herbercie; Nasz Dziennik, 10 lipca 2003 r. (o twórczości Zbigniewa Herberta).
 119. Lustro Pana Cogito; Rzeczpospolita, 11.09.2003 r. (IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta “Herbertiada “ w piątą rocznice Jego śmierci.)
 120. Jelonek zgodził się pozować całe 15 minut; Kontakty, 26.10.2003 r. (Narwica,Mirosław Krawczyk).
 121. Stolica Pana Cogito; Rzeczpospolita, 17-18.01.2004 r. (Herbertiada, budowa sali konferencyjnej im. Zbigniewa Herberta).
 122. Hołd dla mistrzów Zbigniewa Herberta; Rzeczpospolita, 3.06.2004 r. (Warszawski Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta, poeci o twórczości Herberta.)
 123. Pan Cogito w Paryżu; G. Wyborcza, 24 sierpnia 2004r. (Francja,tom przedstawiający polską poezje XX wieku, Zbigniew Herbert jako jeden z bohaterów antologii.)
 124. W kręgu Pana Cogito; Rzeczpospolita, 7 września 2004 r. (Kołobrzeska Herbertiada po raz piaty).
 125. Podróż Pana Cogito; G. Wyborcza, 14.10.2004r. (zamiar sprzedaży archiwum Zbigniewa Herberta do Biblioteki Rzadkich Książek i Rękopisów w New Heven w Connecticut.)
 126. Gdzie ma być Herbert?; G. Wyborcza, 30.10-1.11 2004 r. (spór o archiwum poety).
 127. 80 urodziny Herberta; G. Wyborcza, 29 października 2004 r. (życiorys,twórczość).
 128. Czy poeta zostanie w Polsce? G. Wyborcza, 24 listopada 2004 r. (niepewny los Instytutu Zbigniewa Herberta).
 129. Co z archiwum Herberta? G. Wyborcza, 3.11.2004 r. (spor o archiwum poety).
 130. Co zrobić z Herbertem? G. Wyborcza, 10-11 listopada 2004 r. (spór o archiwum Herberta).
 131. Poeta zostaje?; G. Wyborcza, 30.12.2004 r. (otwarcie Ośrodka Herberta).
 132. Republika poetów:Herbert; Biblioteka myśli (Zbigniew Herbert 89 wierszy).
 133. Listy Poety i Redaktora ; G. Wyborcza, 21 czerwca 2005 r. (listy)
 134. Głęboki, szary brak; G. Wyborcza, 16-17 lipca 2005 r. (recenzja książki Zbigniewa Herberta i Jerzego Turowicza ”Korespondencja”).
 135. Spotkania z Panem Cogito; Rzeczpospolita, 8 września 2005 r. (Herbertiada 2005).
 136. Zbigniew Herbert i panowie w czarnych garniturach; (Zbigniew Herbert o UB,SB).
 137. Szkice do Literackich esejów; Rzeczpospolita, 11-12.03.2006 r. (o wystawie rysunków Zbigniewa Herberta we wrocławskiej Galerii Opus).
 138. Dosięgnie mnie ręka tych panów; G. Wyborcza, 19-20 sierpnia 2006 r. (Zbigniew Herbert, próba zwerbowania przez SB).
 139. Z drugiej strony; G. Wyborcza, 17 sierpnia 2006 r. (w odpowiedzi na artykuł Wprost “Pan Cogito w maglu).
 140. Przyzwoitość Pana Cogito; Herbert nie donosił; Dziennik, 17.082006 r. (Historycy zaprzeczają donosom o współpracy Zbigniewa Herberta z SB).
 141. Takiego Herberta nie znamy; Dziennik, 24.08.2006 r. (korespondencja,”Herbert”, “Kochane zwierzątka”, listy do Czajkowskich.)
 142. Wiersze odporne na czas; Rzeczpospolita, 31.08.2006 r. (Herbertiada 2006).
 143. ?
 144. Zależy mi na Twoim sądzie; G. Wyborcza, 31.10-1.11.2006 r. (korespondencja Herberta i Miłosza).
 145. Będę Cię prześladował moją dziwną miłością; G. Wyborcza, 9-10 grudnia 2006 r. (o znajomości Zbigniewa Herberta z Czesławem Miłoszem).
 146. Spuścizna Zbigniewa Herberta zostaje w Polsce; G. Wyborcza, 12 grudnia 2006 r.(Archiwum Zbigniewa Herberta przekazane Bibliotece Narodowej).
 147. Archiwum Herberta zostaje w Polsce; G. Wyborcza, 14 grudnia 2006 r. (cenne manuskrypty wzbogacą zbiory Biblioteki Narodowej).
 148. Manuskrypty Herberta dla Biblioteki Narodowej; Rzeczpospolita, 12 grudnia 2006 r.
 149. Archiwum Herberta otwarte jedynie dziś; Rzeczpospolita, 28 grudnia 2006 r.
 150. Jak Herbert zgłębiał tajemnice mistrzów; Rzeczpospolita, 16 stycznia 2007 r. (album, wybór tekstów i rysunków Zbigniewa Herberta).
 151. Herbert- apostoł w muzeum; Sztuka esej, 9.03.2007 r. (“Apostoł w podróży służbowej”, album zawierający reprodukcje dziek sztuki, o których pisał Herbert.)
 152. Zbigniew Herbert- próba portretu. Rok 2008-Rokiem Zbigniewa Herberta; Kurier Galicyjski, 17 marca 2008 r.
 153. Płacz Achillesa; G. Wyborcza, 3 czerwca 2008 r. (Rok Herbertowski, twórczość).
 154. Zbigniew Herbert znany i nieznany; Herbert w Szczecinie; Rzeczpospolita, 7-8 czerwca 2008 r. (monety NBP z wizerunkiem Zbigniewa herberta).
 155. Herbert na monetach; Rzeczpospolita, 7-8 czerwca 2008 r.
 156. Kolega Orfeusza; Polityka, 22 marca 2008 r. (Rok Herbertowski).
 157. Zbigniew Herbert:tętno wciąż bije,10 rocznica śmierci Poety; Rzeczpospolita, 26-27 lipca 2008 r. (dialog Krzysztofa Karaska ze Zbigniewem Herbertem).
 158. Mój Herbert; G. Wyborcza, 26-27 lipca 2008 r. (opowieści przyjaciół o ulubionych wierszach Zbigniewa Herberta, 10 rocznica śmierci.)
 159. Czytając Herberta nieodświętnie;Rzeczpospolita,19-20 lipca 2008 r.(twórczość, interpretacja wybranych utworów).
 160. Ten, który mówi nie; Rzeczpospolita,6-7 września 2008 r. (dialog Krzysztofa Karaska ze Zbigniewem Herbertem).
 161. Kwestionariusz Prousta wypełnia Herbert; G. Wyborcza, 24.10.2008 r.
 162. Herbert, czyli jaka piękna książka; G. Wyborcza, 28 października 2008 r. (“Mistrz z Delft i inne utwory odnalezione”)
 163. Herbert: Byłem chłopcem sennym; G. Wyborcza, 27 października 2008 r. (Rok Herberta, życiorys, twórczość).
 164. Zbigniew Herbert w muzyce i wspomnieniach; ossolińska sesja naukowa poświęcona twórczości Zbigniewa Herberta; Kurier Galicyjski, 1-15 listopada 2008 r.
 165. Wieczór czytania Herberta; G. Wyborcza, 13 listopada 2008 r. (uroczyste obchody 10 rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta).
 166. Herbert na Gołej Zośce; G. Wyborcza, 29 grudnia 2008 r. (pobyt Zbigniewa Herberta na Suwalszczyźnie).
 167. Zbigniew Herbert stanął w bramie swego miasta; Kurier Galicyjski, 1-15 grudnia 2008 r.(Lwów,uroczyste obchody 84 urodzin Zbigniewa Herberta w Pałacu Sztuki).
 168. Szlakiem wędrówek Księcia Poetów; Rzeczpospolita, 20-21 grudnia 2008 r. (Rok Herberta,wystawa w Bibliotece Narodowej).
 169. Herbert i wapno pościeli; G. Wyborcza, 13 stycznia 2009 r. (Rok Herberta,, “Wiersze wybrane”)
 170. Kulturalny lipiec. Postać; Zwierciadło, lipiec 2008r. (biografia Zbigniewa Herberta).
 171. Powtórka świata; Polityka, 21 luty 2009 r. (“Barbarzyńcy świata”).
 172. Nowa wystawa we Lwowskim Pałacu Sztuki; Kurier Galicyjski, 31 marca 2009 r.(Wystawa “Zbigniew Herbert 1924- 1998.Portrety i autoportrety z archiwum pisarza.”)
 173. Kolega Orfeusza; Polityka, 22 marca 2008 r. (Rok Herberta,biografia,twórczość)
 174. Przesłanie Pana Cogito; G. Wyborcza, 18-19 lipca 2008 r. (Joanna Szczepkowska o ostatnim spotkaniu ze Zbigniewem Herbertem)
 175. Mięso i marzenie; G. Wyborcza, 23 czerwca 2009 r. (twórczość, analiza wybranych utworów).
 176. Pan Cogito nocą w Tarquini; G. Wyborcza, 27 sierpnia 2009 r. (wystawa Zbigniewa Herberta w Muzeum Okręgowym w Suwałkach).

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

 

Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI